radio-navigationssystem columbus instruktionsbog

Stikordsregister
(c) = kommando
Symboler
!= (forskellig fra) Se operatorer
&-operatoren Se operatorer
/* */ (kommentering) Se do-file
// (kommentering) Se do-file
/// (line join indicator) 41, 96
|-operatoren Se operatorer
== (lig) Se operatorer
A
acpr-plot (c) 171
added variable plot Se avplots
ado-filer 167
alpha (c) 146
anova Se oneway
avplot, avplots (c) 175
B
bitest (c) 100
bitesti (c) 133
bonferroni Se oneway
box-plot 102, 122
br (c) Se browse
browse (c) 26
by-qualifieren 32, 36
bysort (prefix) 32
C
capture (prefix) 89, 109
cd (c) 88, 169
ci (c)
konfidensinterval, andel 98
konfidensinterval, gennemsnit 103
cii (c) 133
clear (c) 185
clonevar (c) 62, 79
codebook (c)
frekvensfordeling med 23, 34
funktion 21
percentiler med 24
range med 23
standardafvigelse med 24
vise noter med 26
command-vinduet 17, 37, 85
Cook’s distance, Cook’s d Se predict
correlate (c) 146
Cronbach’s alpha Se alpha
D
d (c) Se describe
databrowseren Se datamatricen el.
browse
dataeditoren Se datamatricen eller edit
datamatricen
databrowseren, åbne Se browse
dataeditoren, åbne Se edit
funktion 26
indtastning af data 51
skjule variable i 55
skriftfarver 27
ændre variabelrækkefølgen 63
datasæt
gemme Se save
søge i med lookfor Se lookfor
åbne Se use
db (c) 63
decimalindikator 26
describe (c) 25, 55
DFBETA (c) Se predict
dfbeta (c) 176; Se også predict
dialogboks
finde 63
209
210
display (c) 174
regnemaskine, Stata som 134
display format 20
do (c) 39
doedit (c) 38
do-file
auto-save 42
funktion 18, 37
gemme 42
kommentere kommandoer 40
overføre kommandoer til 38
åbne eksisterende 43
do-file-editoren
funktion 18, 37
køre kommandoer fra 39
åbne Se doedit
drop (c) 174
slette observationer 58
slette variable 56
ds (c) 61
dummyvariable
forklaret 23, 65
omkodning til med recode Se recode
omkodning til med tabulate Se tabulate
regression med Se regress
E
e(sample) 164
edit (c) 52
egen (c) 144
endogenitetsbias 170
estadd (c) 168
estat (c) 191
vif 181
white’s test 180
estout (c) 167
esttab (c) 168
extended missing values Se missing
values
F
faktorvariable 158, 183, 189
fejlmelding 89
filplacering 88
Fisher’s exact test Se tabulate
foreach (c) 150, 172, 183
forventede frekvenser Se tabulate
frekvensfordeling
for flere variable Se tab1
forklaret 32
med codebook Se codebook
med tabulate Se tabulate
F-test 161, 166
G
g, gen (c) Se generate
gamma
forklaret 125
med tabi Se tabi
med tabulate Se tabulate
gemte resultater 135, 142
koefficienter fra estimationsresultater 199
generate (c) 143, 164, 189
intro 51
kopiere variable med 62
kvadrering 182
logartimetransformation 182
oprette tomme variable 51
gennemsnit
med mean Se mean
med summarize Se summarize
global (c) Se makroer
grafer Se også graph
aksenavne 94
eksport 105
fanevisning 131
forsvinder 96, 131
graph-editoren 132
noter til 96
scheme 91
sort/hvid 91
stiplet linje 94
tendenslinje 130
vandret linje 179
visning af observationernes navne 130,
173
graph (c) 132
gsort (c) 30
H
h (c) Se help
help (c)
hsearch (c) 45
intro 43
manual 44
search (c) 45
histogram
med histogram (c) Se histogram (c)
med inspect Se inspect
histogram (c) 35, 102
med normalfordelingskurve 178
stolpediagram 92
hjælp Se help
hsearch (c) Se help
I
if-qualifieren 31, 36, 58, 78, 108
immediate 133
indekskonstruktion 139
item-item-analyse 145
item-skala-analyse 145
missing values 141
variationsbredde 143
indflydelsesrige observationer 172
indikatorvariable 23
indtaste data Se datamatricen
inferens 96
inlist 81
input (c) 53
in-qualifieren 36, 53, 108
intro 31
inspect (c) 35
interaktion 186
interquartile range
forklaret 102
med summarize Se summarize
iqr Se interquartile range
K
keep (c) Se drop
kodebog Se codebook
kommandoer
forklaret 19, 107
forkortelser 110
options 108, 111
prefix 109
udtryk 109
using 110, 169
kommandolinjen Se command-vinduet
kommandoloops Se foreach
konfidensintervaller
med ci Se ci
med mean Se mean
med prtest Se prtest
med ttest Se ttest
konstituerende led 187
kontrolvariable 161
korrelationskoefficient Se Pearson’s r
krydstabel Se krydstabulering
krydstabulering
med tabulate Se tabulate
multiple Se tab2
kvadrerede led 182
L
l (c) Se list
la, lab (c). Se label
label (c)
label copy 73
label list 50
label value 50
label variable 48
oprette value-labels 53
lagkagediagram 90
Levenes test 119
leverage-versus-residual-squared-plot
Se lvr2plot
lighedstegn, et eller to Se operatorer
line join indicator 41
linearitet 171
lineær regression Se regress
list (c) 28, 67, 70, 177
local (c) Se makroer
log (c) 87
logaritme 182
log-filer 87
lookfor (c) 61
211
lowess-kurve 171
lvr2plot (c) 173
212
M
Mac, Stata til 13
macro (c) 185
makroer 183
global (c) 185
local (c) 183
manglende værdier Se missing values
marginale effekter Se margins
margins (c) 194
marginsplot (c) 198
mean (c) 120
menulinje 17
missing values 22
extended missing values 71
forklaret 28
omkodning til 70
opliste med tabulate Se tabulate
ved indekskonstruktion Se indeks­
konstruktion
ved omkodning 80
multikollinearitet 180
multiple sammenligninger Se oneway
mvdecode (c) 76
N
normalfordelte fejlled 177
notationer 15
noter
forklaret 25
vise med codebook Se codebook
vise, tilføje, ændre, søge med notes
Se notes
vise/tilføje/redigere med variablesmanageren Se variables manager
notes (c) 25, 61
O
observationer
samme i flere estimationer 164
slette Se drop
OLS Se regress
omkodning
interval-ordinal Se recode
intro 64
kontrol af 66
med recode Se recode
med replace og if 77
til dummyvariable Se dummyvariable
tildeling af value-labels Se recode
oneway (c) 121, 159
bonferroni 159
multiple sammenligninger 121
online-materiale 14
operatorer
!=, forskellig fra 59
&, og 81
|, eller 81
==, lig 31, 78, 100
forklaret 79
lighedstegn, et eller to 32, 79
options Se kommandoer
order (c) 55, 63
output
eksport 105
gemme Se log-filer
P
partial-regression leverage plot
Se avplots
Pearson’s chi-squared
med tabi Se tabi
med tabulate Se tabulate
Pearson’s r
med correlate Se correlate
med pwcorr Se pwcorr
percentiler
forklaret 24, 102
med codebook Se codebook
med summarize Se summarize
pnorm (c) 178
p-p-plot Se pnorm
predict (c)
Cook’s d 174
DFBETA 176
residualer 178
prefix Se kommandoer
Properties-vinduet 17
proportion (c) 205
prtest (c) 205
to gruppers andele 117
univariat andel 101
pwcorr (c) 126, 146
return list (c) 137
review-vinduet 17
robuste standardfejl Se regress
robvar (c) 119
run (c) 39
rvfplot (c) 179
rvpplot (c) 179
Q
qnorm (c) 178
q-q-plot Se qnorm (c)
S
save (c) 42
scatter (c) 127
scatteri (c) 133
scatterplot Se scatter
scheme Se grafik
Search (c) Se help
set (c)
set autotabgraphs 131
set level 104
set more 21
set varabbrev 86
smcl (filtype) 87
sort (c) 30
sortere data Se sort
faldende Se gsort
SPSS 14
select caces 31
split-file 32
syntax 18
variable view-fanen 47
standardafvigelse
forklaret 24
med codebook Se codebook
med summarize Se summarize
standardiserede regressionskoefficienter
Se regress
stolpediagram
forklaret 92
med histogram Se histogram
storage type Se variabeltyper
string 22, 52
su, sum (c) Se summarize
summarize (c) 174, 191
detail-optionen 101
gennemsnit med 36, 101
R
range
forklaret 23
med codebook Se codebook
med summarize Se summarize
recode (c) 141
interval til ordinal 76
intro 64
omkodning af flere variable 74
omkodning til dummyvariable med 65
prefix-optionen 76
tildele value-labels ved omkodning 68
reference-kategori Se regress
reg (c) Se regress
regnemaskine, Stata som Se display
regress (c) 153
dummyvariable 157
faktorvariable 158
med transformerede variable 182
post-estimationskommandoer 171
reference-kategori 157
robuste standardfejl 163
standardiserede regressions­
koefficienter 155
relative frekvenser
beregning Se tabulate
forklaret 115
rename (c) 62
replace (c) 53, 141
residual versus fitted plot Se rvfplot
residual versus predictorplot Se rvpplot
results-vinduet 16, 204
213
intro 35
percentiler med 102
range 101
standardafvigelse med 36, 101
sunflower (c) 128
sunflower-plot Se sunflower
214
T
ta (c), tab (c) Se tabulate
tab1 (c) 34, 75
tab2 (c) 116, 146
tabeller
eksport 105
tabelopslag i Stata 135
tab-expansion 84
tabi (c) 133
tabout (c) 107
tabstat (c) 102
tabulate (c)
danne dummyvariable 98
Fisher’s exact test 124
Fisher’s exact test 118
forventede frekvenser 123
frekvensfordeling 32, 44, 90
frekvensfordeling inkl. missing
values 33
gamma 125
krydstabulering 67, 114
omkodning til dummyvariable 82
Pearson’s chi-squared 124
relative frekvenser 115
tau-b 125
vis tal frem for labels 34
tabulering Se frekvensfordeling
tau-b
forklaret 125
med tabulate Se tabulate
test (c) 160, 166
testparm (c) 166
transformation Se generate
ttest (c) 156
konfidensintervaller, gennemsnit 104
test, bivariat gennemsnit 118
test, univariat gennemsnit 104
ttesti (c) 133
tusindtalsseparator 26
twoway (c) 129
U
udtryk Se kommandoer
Unix, Stata til 13
use (c) 18, 19
using Se kommandoer
V
value-labels Se label
forklaret 23
tildele,kopiere Se label
tildeling ved omkodning Se recode
vise value-labels i datasættet Se label
variabel-labels
forklaret 17, 47
tildeling, redigere med label Se label
tildeling, redigere med vaiables
­manager Se variables manager
variabeltyper 52
variable
forkortelser 85
omdøbe med clonevar Se clonevar
omdøbe med generate Se generate
omdøbe med rename Se rename
omdøbe med variables manageren
Se variables manager
omkode Se omkodning
oprette nye med generate Se generate
referere til med bindestreg 58
referere til med forkortelser 85
referere til med wildcards 57, 74, 86,
174
reskalere 143
slette med drop Se drop
slette med variables manager
Se variables manager
slette vha variables-vinduet
Se variables vinduet
standardisering 144
transformation Se generate
variables manager
intro 47
omdøbe variable med 48
se noter med 48
slette variable med 57
tildele/redigere variabel-labels med 47
tilføje/redigere noter med 49
variables-vinduet
intro 17, 37
slette variable vha 57
varianshomogenitet 119, 122, 163, 179
varlist 57
varmanage (c) 48
vejning Se weight
vif (c) Se estat
VIF (Variance Inflation Factor) 181
W
Wald-test 161
weight 110
white-test Se estat
wildcards Se variable
Z
z-transformation 144, 189
215