Årsrapport 2012.pdf

Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Campus Roskilde og Næstved.
Gældende for efterår 2014
04-07-2014
Litteraturlisten er dynamisk og vil løbende blive opdateret i forhold til nyudgivelser, samt i forhold til faglig og didaktisk udvikling af uddannelsen.
X - indikerer at litteraturen betragtes, som relevant i det pågældende modul.
OBS: Bøger markeret med grøn tekstboks kan købes som E-bøger. Tjek muligheden på forlagets hjemmeside eller hos boghandleren.
Det fysioterapeutiske fagområde:
Fagområde / modul
Lund H, Bjørnlund IB, Sjöberg NE, (red.).
Basisbog i fysioterapi.
Kbh.: Munksgaard Danmark; 2010.
ISBN: 978-87-628-0595-8
Stegger H, Harboe H, (red.).
Pædiatrisk Fysioterapi.
Kbh.: Munksgaard Danmark; 2013.
ISBN: 978-87-628-1132-4
Niklasson G.
Sundhed, menneske og samfund.
Frederiksberg: Samfundslitteratur; 2013.
ISBN: 978-87-593-1648-1
Kendall FP, McCreary EK, Provance PG, Rodgers MM, Romani WA.
Muscles: testing and function, with Posture and Pain. 5th rev ed.
Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2010.
ISBN: 9780781747806
Kissow AM, Lisby H, Læssøe U, (red.).
Bevægelse: en grundbog
Kbh.: Munksgaard Danmark; 2011.
ISBN: 978-87-628-0958-1
Læssøe U.
Balance: postural kontrol
Kbh.: Munksgaard; 2013.
ISBN: 978-87-628-1172-0
Danneskiold-Samsøe B, Lund H, Wæhrens EE, (red.).
Klinisk reumatologi. 2. udg.
Kbh.: Munksgaard Danmark; 2011.
ISBN: 978-87-628-0672-6
1
x
2
x
3
x
x
4
x
5
x
6
x
x
7
x
8
x
x
9
x
10
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12
x
x
x
x
x
11
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
13
x
14
x
Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Campus Roskilde og Næstved.
Gældende for efterår 2014
04-07-2014
Fagområde / modul
Gross JM, Fetto J, Rosen E.
Musculoskeletal examination. 3. ed.
Chichester, UK: Wiley-Blackwell; 2010
ISBN: 9781405180498
Hoppenfeld S.
Physical examination of the spine and extremities.
Norwalk: CT; 1976.
ISBN: 0-8385-7853-5
Hertling D, Kessler RM.
Management of common musculoskeletal disorders: physical therapy
principles and methods. 4rd ed.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006.
ISBN: 0781736269
Lind P.
Ryggen: undersøgelse og behandling af nedre ryg. 2.udg.
København: Munksgaard Danmark; 2011.
ISBN: 978-87-628-0985-7
Lunde PH.
Forflytningskundskab: aktivering, hjælp og træning ved forflytning.
Kbh.: Gad; 2010.
ISBN: 978-87-12-04509-0
Bunkan BH.
Kropp, respirasjon og kroppsbilde. 4. Utgave.
Oslo: Gyldendal Akademisk; 2008.
ISBN: 9788205351844
Harbo M, Lisby H.
El-terapi. 2. Udg.
Kbh.: FADL; 2004.
ISBN: 978-87-7749-398-0
Bolvig, Fredberg, Rasmussen.
Textbook on musculoskeletal ultrasound: for beginners and trained.
Copenhagen: Munksgaard Danmark; 2011.
ISBN: 978-87-628-0824-9
1
2
X
3
X
X
X
4
5
6
X
7
X
X
X
X
X
X
8
X
9
X
10
11
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13
14
Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Campus Roskilde og Næstved.
Gældende for efterår 2014
04-07-2014
Fagområde/Modul
Herbert R, Hagen KB, Jamtved G, Mead J.
Evidensbaseret praksis
Kbh.: Munksgaard Danmark; 2008.
ISBN: 978-87-628-0834-8
Møller TT, Petersen L, (red.).
Neurorehabilitering i praksis
Kbh.: Gad; 2012.
ISBN: 978-87-12-04649-3
Brocki BC, Poulsgaard IJ.
Lungefysioterapi: en grundbog
Kbh.: Munksgaard Danmark; 2011.
ISBN: 978-87-628-0971-0
Lindahl M.
Med stok over sten: ortopædkirurgisk fysioterapi. 3.udg. Kbh.: FADL;
2003.
ISBN: 978-87-7749-396-6
Graversgård J.
Psykisk arbejdsmiljø: en brugervejledning. 4.udg.
Kbh.; Frydenlund; 2011.
ISBN: 978-87-7887-986-8
Bagger B, Lindahl M, Sørensen LV.
Interprofessionelt samarbejde i sundhedsvæsenet: Rammer,
udfordringer og muligheder.
[Kbh.]: Gad; 2013.
ISBN: 978-87-12-04672-1
Hjortbak BJ, (red.).
Sundhedsvæsenet på tværs: opgaver, organisation og regulering. 2. udg.
Kbh.: Munksgaard Danmark; 2013.
Isbn: 978-87-628-1175-1
1
2
3
4
x
5
x
x
6
x
7
x
8
x
9
x
10
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12
x
x
x
x
11
x
x
x
x
13
14
X
Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Campus Roskilde og Næstved.
Gældende for efterår 2014
04-07-2014
Fagområde/Modul
Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Sund hele livet: de nationale strategier for folkesundheden 2002-10.
Downloades: Se undervisningsplan
Launsøe L, Rieper O, Olsen L.
Forskning om og med mennesker: Forskningstyper og forskningsmetoder
i samfundsforskningen. 6. udg.
Kbh.: Nyt Nordisk Forlag; 2011.
ISBN: 978-87-17-04200-1
Sjøgård G.
Arbejdsfysiologi.
Kbh. ; Arbejdsmiljøinstituttet; 1995.
Downloades: Se undervisningsplan
Socialministeriet.
Institut for pension og ældrepolitik: Evidens om fysisk aktivitet for ældre
2002.
Downloades: Se undervisningsplan
Pedersen BK, Andersen LB.
Fysisk aktivitet: håndbog om forebyggelse og behandling, Kbh.:
Sundhedsstyrelsen; 2011.
Downloades: Se undervisningsplan
Hansen LK, Jepsen RL, Hald S, (red.).
Lærebog i arbejdsmiljø.
Kbh.: Munksgaard Danmark; 2011.
ISBN: 978-87-628-0994-9
Lindahl M, Juhl CB.
Den sundhedsvidenskabelige opgave: vejledning og værkstøjskasse. 2.
udg.
Kbh.: Munksgaard Danmark; 2010.
ISBN: 978-87-628-0962-8
Jensen L, Petersen L, Stokholm G, (red.).
Rehabilitering: Teori & praksis. 1. udg.
Kbh.: FADL; Munksgaard Danmark; 2007.
ISBN: 978-87-7749-442-0
1
2
3
4
x
5
x
6
7
8
9
x
x
10
x
11
x
x
12
x
13
14
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
X
Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Campus Roskilde og Næstved.
Gældende for efterår 2014
04-07-2014
Fagområde/Modul
Linde N, Borg J.
Lærebog i massage: manuel vævsbehandling for fysioterapeuter. 2.udg.
Kbh.: Munksgaard Danmark; 2010.
ISBN: 978-87-628-0866-9
Kaltenborn FM.
Manual mobilization of the joints : joint examination and basic treatment
: volume 1: The extremities. 7th rev. ed.
Oslo: Norlis Bokhandel; 2011.
ISBN: 9788270540709
Remvig L, Johannsen F, Korsgaard (red.).
Lærebog i manuelle teknikker.
Kbh.: Munksgaard Danmark; 2004.
1
x
2
x
3
x
x
x
x
x
4
5
6
x
7
8
x
9
x
10
11
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
13
14
(Bogen kan købes som Ebog på Munksgaard)
ISBN: 978-87-628-0221-6
Varning Poulsen, Dorthe.
Holdtræning: didaktiske perspektiver på grundtræning. [Kbh.]: GAD;
2009.
ISBN: 978-87-12-04496-3
Fysisk træning. 5. Udg.
Brøndby: Danmarks Idræts-Forbund; 2006.
Downloades: Se undervisningsplan
Beyer N, Lund H, Klinge K, (red.).
Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering. 2.udg.
Kbh.: Munksgaard Danmark; 2010.
ISBN: 978-87-628-0940-6
Beyer N, Magnusson P.
Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering: teori og
anvendelse. 2. udg.
Kbh.: Munksgaard; 2012.
ISBN: 978-87-628-0954-3
Brinkmann S, Tanggaard L, (red.).
Kvalitative metoder: En grundbog.
Kbh.: Hans Reitzel; 2010.
(supplerende ved valg af kvalitativ metode i projekt)
ISBN: 978-87-412-5255-1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Campus Roskilde og Næstved.
Gældende for efterår 2014
04-07-2014
Fagområde / modul
1
2
Thisted J.
Forskningsmetode i praksis: projektorienteret videnskabsteori og
forskningsmetodik.
Kbh.: Munksgaard Danmark; 2010.
ISBN: 978-87-628-0933-8
Hicks CM.
Research Methods for Clinical Therapists: Applied Project Design and
th
Analysis. 5 Ed.
Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier; 2009.
ISBN: 9780702029981
3
x
4
x
5
x
6
x
7
x
8
9
10
x
11
x
12
13
14
X
(x)
X
x
X
Bogen anbefales ved kvantitative designs i bachelorprojekter.
Lund,H, Røgind H.
Statistik i ord.
Kbh.: Munksgaard Danmark; 2004
ISBN: 978-87-628-0311-4
Det naturvidenskabelige fagområde
Fagområde/Modul
Bojsen-Møller F.
Bevægeapparatets anatomi. 13.udg.
Kbh.: Munksgaard Danmark; 2014.
ISBN: 9788762809000
Rostgaard J, Tranum.Jensen J, Qvortrup K, Holm-Nielsen P.
Hovedets, halsens & de indre organers anatomi. 10. udg.
Kbh.: Munksgaard Danmark, 2006.
ISBN: 978-87-628-0534-7
Schibye B, Klausen K.
Menneskets fysiologi: Hvile og arbejde. 3. udg.
Kbh.: FADL; 2011.
ISBN: 978-87-7749-613-4
Simonsen EB, Kern Hansen L.
Lærebog i biomekanik.
København: Munksgaard Danmark; 2007.
ISBN: 978-87-628-0615-3
1
x
x
2
x
x
3
x
4
x
x
x
x
x
x
5
6
x
7
8
9
10
11
12
13
14
Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Campus Roskilde og Næstved.
Gældende for efterår 2014
04-07-2014
Butler DS, Moseley GL.
Explain Pain.
Adelaide: Noigroup; 2010.
ISBN: 9780975091005
x
x
x
x
Bogen erstatter pr august 2013
Staehelin, Dahl, Arendt-Nielsen (red.).
Smerter: baggrund, evidens og behandling.
Kbh.: FADL, 2009.
Bojsen-Møller J.
Styrketræning. 2. udg.
Brøndby: Danmarks Idræts-Forbund; 2006.
Downloades: Se undervisningsplan
Tybjerg-Pedersen E.
Bevægelighedstræning 2.udg.
Brøndby: Danmarks Idræts-forbund, 2006
Downloades: Se undervisningsplan
Michalsik LB.
Anaerob præstationsevne: tolerance-, produktion- og hurtighedstræning.
Brøndby: Danmarks Idræts-Forbund; 2007.
Downloades: Se undervisningsplan
x
x
x
x
Det humanistiske fagområde
Fagområde/Modul
Malterud K.
Kvalitative metoder i medisinsk forskning: en innføring. 3. utg.
Oslo: Universitetsforlaget; 2011.
ISBN: 9788215018003
Koester T, Frandsen K, (red.).
Introduktion til psykologi: teori, anvendelse, praksis. 2. udg. (AFVENT
indkøb)
Kbh.: Frydenlund; 2005.
ISBN: 978-87-7887-112-1
Lennéer-Axelson B, Thylefors I.
Arbejdsgruppens psykologi: det psykosociale arbejdsmiljø. 3. udg.
Kbh.: Hans Reitzel, 2006.
1
2
3
4
5
6
7
x
8
9
10
x
11
x
x
x
x
12
13
14
X
Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Campus Roskilde og Næstved.
Gældende for efterår 2014
04-07-2014
ISBN: 978-87-412-0357-7
Nielsen M, Rom G.
Perspektiver på kommunikation i sundhedsfaglige professioner.
Kbh.: Munksgaard; 2006.
ISBN: 978-87-628-0527-9
Jørgensen K, (red.).
Kommunikation: for sundhedsprofessionelle. 2. udg.
Kbh.: GAD; 2012
ISBN: 978-87-12-04689-9
Stokkebæk A.
Psykologi. bind 2. Sundhedspsykologi.
Kbh.: Nyt Nordisk Forlag; 2002.
ISBN: 87-17-06858-4
Arendt M, Rosenberg NK, (red.).
Kognitiv terapi: Nyeste udvikling.
Kbh.: Hans Reitzels Forlag; 2012.
(Supplerende bog, der anvendes få kapitler)
ISBN: 978-87-412-5470-8
x
x
x
x
x
x
x
10
11
Øvrige sundhedsvidenskabelige fag
Fagområde/Modul
Vyberg M.
Patologi & farmakologi 3. udg.
Kbh.: Munksgaard Danmark, 2010.
ISBN: 9788762809536
Schulze S, Schroeder T, (red.).
Basisbog i sygdomslære. 2. udg.
1
x
2
3
4
x
5
6
7
x
x
x
x
x
x
8
9
Kbh.: Munksgaard Danmark; 2010.
ISBN: 9788762808805
Krogsgaard M, Rheinlænder P, Larsen A E, (red.).
Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter.
Kbh.: Munksgaard Danmark, 2009.
ISBN-13: 978-87-628-0539-2
Sørensen PS, Paulson OB, Gjerris F.
Nervesystemets sygdomme: neurologi for fysioterapeuter,
ergoterapeuter og neurologisk plejepersonale. 3. udg.
Kbh.: Gads Forlag; 2010.
x
x
12
13
14
Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Campus Roskilde og Næstved.
Gældende for efterår 2014
04-07-2014
ISBN: 978-87-12-04472-7
Bertelsen A.
WHO ICD-10: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser.
Kbh.: Munksgaard Danmark i samarbejde med WHO Collaborating Centre
for Research and Training in Mental Health; 2000.
ISBN: 87-16-11449-3
Jakobsen NL, Hvalsøe B, (Red.).
Lærebog i psykiatri: for ergoterapeuter og fysioterapeuter.
Kbh.: Munksgaard Danmark; 2009.
ISBN: 978-87-628-0643-6
x
x
Nedenstående er engelsksprogede basisbøger i fysioterapi, som ikke for nuværende indgår i den faste litteraturliste.
Fagområde/Modul
1
2
x
3
x
x
x
Norkin CC, White DJ:
Measurement of Joint Motion: A Guide to Goniometry. 4th ed.
Philadelphia: F.A. Davis; 2009.
ISBN: 978-0803620667
Levangie PK, Norkin CC.
Joint Structure and Function: A Comprehensive Analysis. 5th ed.
Philadelphia: F.A. Davis Co.; 2011.
ISBN: 978-0803623620
Magee DJ.
Orthopedic Physical Assessment. 6th ed.
St. Louis, Mo.: Elsevier Saunders; 2014.
ISBN: 978-1455709779
Kisner C, Colby LA.
th
Therapeutic Exercise: Foundations and techniques. 6 edition
Philadelphia: F.A. Davis Company; 2012.
ISBN: 978-0803638976
Donatelli RA, Wooden MJ.
Orthopedic Physical Therapy. 4th edition
St. Louis, MO: Churchill Livingstone/Elsevier; 2010.
ISBN: 978-0443069420
x
4
5
6
x
7
8
9
10
11
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
13
14