Montagevejledning POP 33, POP 55 og POP 101

Trinidad,
La Brea Power Plant
Hovedindtægtskilden i den caribisk østat Trinidad & Tobago kommer fra olie– og gasindvinding. Gassen anvendes som drivmiddel på
La Brea Power Plant. La Brea Power Plant er
et 760 MW kraftværk, der vil forøge Trinidad
og Tobagos elproduktion med ca. 50 %. En
tredjedel af produktionen skal alene gå til et
kommende aluminiumsværk, der er under
opførsel.
Udførelse
Pælene blev etableret med borerigge af typen
Delmak 32.
Pælene blev udført som Ø600 mm pæle i
længder af 8 til 15 meter. Alle pæle var dykket
0,5 til 2 meter under eksisterende terræn.
CFA-PÆLE
Züblins opgaven har været at udføre 2700
stk. CFA pæle i længder mellem 8 og 15 meter.
CFA-pæle
Continuos Flight Auger (CFA) pæle er insitustøbte armerede betonpæle. De udføres
med en endeløs snegl med hul stamme. Når
snejlen er boret til spidskoten trækkes sneglen tilbage samtidig med, at der pumpes beton gennem stammen ned i borehullet. Jorden, som ikke er fortrængt under nedboringen, trækkes med op i takt med at hullet udfyldes med beton.
Efterfølgende rengøres toppen af betonen for
urenheder og den præfabrikerede armering
nedsænkes i den friske betonpæl.
Sneglen nedbores og trækkes derefter under
samtidig udstøbning. Der graves ud til 0,5 meter over ”Cut of level” og betonoverfladen renses. Armering indbygges i betonen og hullet
dækkes igen.
Pælene blev installeret hen over sommeren
2009. Der blev installeret ca. 8 pæle pr. dag
pr. maskine, svarende til ca. 300 lbm.
Bygherre: MAN Ferrostaal Industrial
Project GmbH
Hovedentreprenør: E.Pihl & Søn A/S
Design af pæle: Ingenieurbüro Wüfler.
Züblin A/S · Hæstvej 46D · DK 8380 Trige · Tlf. 8612 1582 · [email protected] · www.zueblin.dk