CD 50 TRAILER DENJET NORDIC F

Kapitel 11_bog 2_marketingmix.notebook
January 06, 2014
Styr på...
* Opgave om Cocio
* Plan for foråret
* http://m.epn.dk/epn/brancher/industri/ECE5271396/ydmyg­jyde­er­danmarks­ukendte­
milliardaer/
1
Kapitel 11_bog 2_marketingmix.notebook
January 06, 2014
Kapitel 11 ­ Marketingmix
Måden, hvorpå virksomheden kombinerer de 4 P'er for at tilpasse sig markedet og realisere sine mål og påvirke målgruppen.
= Handlingsparametre
?
2
Kapitel 11_bog 2_marketingmix.notebook
January 06, 2014
Målgruppestrategi
hvad betyder?
fordele/ulemper
Eks.:
3
Kapitel 11_bog 2_marketingmix.notebook
January 06, 2014
International marketingmix
Standardiseret marketingmix:
* samme marketingmix på forskellige geografiske markeder
Tilpasset eller differentieret marketingmix
* forskelligt marketingmix på forskellige geografiske markeder
(én eller flere parametre tilpasset i væsentlig grad)
F/DK
4
Kapitel 11_bog 2_marketingmix.notebook
January 06, 2014
Standardiseret:
Alle parametre ens i alle lande
Ikke enten ­ eller, men ...
5
Kapitel 11_bog 2_marketingmix.notebook
January 06, 2014
Standardiseret parameterstrategi:
I hvilken model kan effekten af en standardiseret
parameterstrategi ses?
fordele/ulemper ­ arbejd sammen 2 og 2
6
Kapitel 11_bog 2_marketingmix.notebook
January 06, 2014
Differentieret parameterstrategi
Opel Corsa (D), Chevrolet Chevy (Mexico)
Blød ost (glas) i Mellemøsten
promotion
Snuggle (DK), Coccolino (I)
Købsadfærd differentierer fra marked til marked
(kultur)
Typisk bolig­ og madvaner
7
Kapitel 11_bog 2_marketingmix.notebook
January 06, 2014
Parameterstrategi bestemmes af:
* eksterne forhold
Modeller?
* interne forhold
* branchespecifikke forhold
8
Kapitel 11_bog 2_marketingmix.notebook
January 06, 2014
Generelle forhold, der påvirker det internationale marketingmix
9
Kapitel 11_bog 2_marketingmix.notebook
January 06, 2014
Specifikke forhold, der taler for standardisering eller tilpasning:
Differentieret
Kinesernes præferencer
Homogene segmenter
DK cognac til kaffen, I Korea til maden ­ Vodka
Country of origin (landet er berømt for sit produkt ­ ure, oste, vine...) ­ standardisering/tilpasning?
think global, act local
10
Kapitel 11_bog 2_marketingmix.notebook
January 06, 2014
Andre markedsspecifikke forhold, der kan spille ind:
* forskelle i befolkningens udviklingsstadie analfabetisme, viden, udd.­niveau mv. * forskelle i købeevne
* forskellige konkurrenceforhold konkurrencens styrke
Kina
* forskel i distributionskanalernes tilgængelighed kædedominans
forskellige faser i PLC forløbet?
11
Kapitel 11_bog 2_marketingmix.notebook
January 06, 2014
Standardisering ktr. tilpasning
Kan detailleres endnu mere, så enkelte parametre indarbejdes ­ eks. kvalitet, sortiment, mærkestrategi, brand, emballage osv.
Parameterstrategi i 500 virks. i GB (2009)
12
Kapitel 11_bog 2_marketingmix.notebook
January 06, 2014
13
Kapitel 11_bog 2_marketingmix.notebook
January 06, 2014
14
Kapitel 11_bog 2_marketingmix.notebook
January 06, 2014
Opgaver:
1. Udfyld figur 29.11
2. Forklar hvorfor marketingmixet sjældent kan være 100% standardiseret eller differentieret
3. Forståelsesopgave 2
4. Mindre opgave Netto
5. Opgave 29.3, 29.5, 29.6, 29.7
15
Kapitel 11_bog 2_marketingmix.notebook
January 06, 2014
16