Klik her - Grundejerforeningen Stokholt i Herlev

Formand Søren Temløv Mellemmarksvej 7, 2605 Brøndby Tlf. 40642478
Hjemmeside www.gronneled.dk e-mail [email protected]
Til medlemmerne i Grønneled
2015-02-16
Der indkaldes herved til foreningens ordinære generalforsamling:
Onsdag den 11. marts 2015 kl. 1900
I kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3. Brøndbyvester.
(tidligere Tjørnehøjskolen)
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2014.
4. Rettidigt indkomne forslag: Ingen.
5. Budgetforslag for 2016.
6. Valg af formand: Søren Temløv er villig til genvalg.
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem: Kim Kahle er villig til genvalg.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
1. suppleant Svend Meilstrup er villig til genvalg.
2. suppleant Allan Brehm Clausen er villig til genvalg.
Valg af en bilagskontrollant: Henrik Dahlgaard er villig til genvalg.
Valg af en bilagskontrollantsuppleant: Jonas Hammarberg er villig til genvalg.
8. Eventuelt.
Foreningen er vært ved et par stykker smørrebrød og en øl eller vand.
Medbring venligst eget bestik!
Af hensyn til traktementet vedrørende spisning bedes man tilmelde sig på kuponen
nederst på siden.
Tilmelding afleveres senest: Torsdag den 05. marts 2015.
Svend E. Hansen, Hørmarksvej 41 eller Søren Temløv, Mellemmarksvej 7.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
--------------------------------------------------------- klip------------------------------------------------------Kuponen afleveres senest torsdag 05. marts 2015 i postkassen Hørmarksvej 41 eller Mellemmarksvej 7.
Navn:___________________________________
Adresse:_________________________________
Tilmelder:____ personer (max. 2) til spisning ved generalforsamlingen 11. marts 2015.