Morten Fosgrau og Lars Juhl Hansen, Hvordan

Telia Probiz™ Omstilling
Omstillingsfunktioner på mobiltelefonen
Telia Probiz abonnenter kan omstille en aktiv telefonsamtale til en kollega, eller etablere en
telefonkonference hvor tre eller flere personer indgår i samtalen.
BluePositions produkter MobilePBX og MobileCTI muliggør at telefon receptionisten og andre
medarbejdere kan benytte pc’en til at foretage opringning, parkere og omstille
telefonsamtaler, på en nemmere og hurtigere måde end via telefonen.
Omstilling af telefonsamtaler eller etablering af telefonkonference kan endvidere foretages
ved at benytte den indbyggede menu i telefonen, eller ved at benytte genvejstaster på
telefonens tastatur.
SonyEricsson menu:
Under aktiv samtale tryk på knappen [Mere]
Vælg herefter [Parker]
Opkalder bliver nu parkeret og hører ventetone.
Indtast telefon- eller lokalnummer, vælg [Kald op] eller
[Kald op <nummer>]
Når opkaldet besvares af modtager vælges herefter:
[Mere] for at aktiverer menuen.
[Afbryd aktiv] for at afslutte samtalen med modtager
[Skift] for at skifte imellem de to samtaler
[Forbind opkald] for at etablerer en telefonkonference
[Overfør opkald] for at omstille den oprindelige samtale til modtager
[Mere]
og
herefter
Nokia menu (fleste modeller):
Under aktiv samtale tryk på knappen [Valg]
Vælg herefter [Standby]
Opkalder bliver nu parkeret og hører ventetone.
Indtast telefon- eller lokalnummer, vælg [Ring op] (Grøn knap)
Når opkaldet besvares af modtager vælges herefter:
[Valg] for at aktiverer menuen.
[Afbryd aktiv] for at afslutte samtalen med modtager
[Skift] for at skifte imellem de to samtaler
[Konference] for at etablere en telefonkonference
[Overfør] for at omstille den oprindelige samtale til modtager
Genvejstaster (alle telefoner):
Under aktiv samtale tryk på [2] og herefter [Send/Ring op]
Opkalder bliver nu parkeret og hører ventetone.
Indtast telefon- eller lokalnummer, vælg [Kald op]
Når opkaldet besvares af modtager vælges herefter:
[1] og [Send/Ring op] for at afslutte samtalen med modtager
[2] og [Send/Ring op] at skifte imellem de to samtaler
[3] og [Send/Ring op] for at etablere en telefonkonference
[4] og [Send/Ring op] for at omstille den oprindelige samtale til modtager
Yderligere information omkring BluePositions produkter og løsninger for mobiltelefoni kan
læses på www.BluePosition.com.
BluePosition ApS - SCION-DTU - Diplomvej 376 - 2800 Lyngby - Tlf.: +45 70 20 65 25 - Fax.: +45 45 26 77 10
www.MobileCTI.dk - www.BluePosition.com – www.MobileIVR.dk