Belastning af pallereol Belastning af bjælker

Foreningerne sorteret efter kommune.
Augustenborg
Foreningsnavn
Formål
Anmærkninger
Asserballe og Notmark
sognes Cykleklub
Stiftet / nyt navn
Nedlagt
1900
Stiftet 1904 som
"Ungdoms- og
Idrætsforeningen
Fortuna". Andre navne:
"Asserballe og Notmark
Sognes Ungdomsforening"
og "Asserballe og Omegns
Ungdomsforening".
Lokalhistorisk arkiv for
Augustenborg kommune
Ringridning.
Lokalhistorisk arkiv for
Augustenborg kommune
Idræt. Dilettant. Teater.
Cykling. Cykelklub.
Gymnastik. Folkedans.
Fester.
Lokalhistorisk arkiv for
Augustenborg kommune
Ringridning.
Lokalhistorisk arkiv for
Augustenborg kommune
18. august 1947
Badminton.
Lokalhistorisk arkiv for
Augustenborg kommune
14. juni 1896
Cykling. Udflugt.
Lokalhistorisk arkiv for
Augustenborg kommune
1. oktober 1904 /
ca. 1920
Asserballeskov
Ringriderforening
Augustenborg
Badmintonklub
Augustenborg BicykleClub
Foreningen antages stiftet
den 14. juni 1896.
Augustenborg
Fritidsklub
Augustenborg Idrætsog Ungdomsforening (
AIF )
10. december 2012
Foreningen er dannet 1956
ved sammenlægning af
"Augustenborg
Idrætsforening" ( stiftet
1933 ) og "Augustenborg
Ungdomsforening" - i daglig
tale kaldet "AIF". 1989
lagt sammen med "Ketting
Idrætsforening" under
navnet "Midtals
Idrætsforening".
Arkivadresser
Cykling.
Asserballe Sogn og
Omegns
Ringriderforening
Asserballe
Ungdomsforening
Aktivitet(er)
1969
1970
Fritidsklub.
Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk arkiv for
Augustenborg kommune
1956
31. december
1988
Idræt. Bordtennis.
Ungdomsarbejde. Revy.
Tennis. Gymnastik.
Håndbold. Fodbold.
Lokalhistorisk arkiv for
Augustenborg kommune
Side 1 af 64
Augustenborg
Idrætsforening
1956 lagt sammen med
"Augustenborg
Ungdomsforening" til
"Augustenborg Ungdomsog Idrætsforening".
1933
1956
Idræt. Fodbold. Algang.
Lokalhistorisk arkiv for
Augustenborg kommune
Augustenborg
Kegleklub
29. december
1999
Keglespil.
Lokalhistorisk arkiv for
Augustenborg kommune
Augustenborg og
Omegns
Ringriderforening
17. marts 1949
Ringridning.
Lokalhistorisk arkiv for
Augustenborg kommune
Augustenborg Roklub
1926
Roning. Rosport.
Lokalhistorisk arkiv for
Augustenborg kommune
Christian August
Schützengilde,
Augustenburg
24. juni 1883
Skydning.
Lokalhistorisk arkiv for
Augustenborg kommune
Frydendal
Ringriderforening
Ringridning.
Lokalhistorisk arkiv for
Augustenborg kommune
Fynshav Citybikers
Cykling.
Lokalhistorisk arkiv for
Augustenborg kommune
Idræt. Tennis. Håndbold.
Fodbold.
Lokalhistorisk arkiv for
Augustenborg kommune
Ketting Idrætsforening
1989 lagt sammen med
"Augustenborg Idræts- og
Ungdomsforening" til
"Midtals Idrætsforening".
10. juni 1942
Dannet 1989 ved
sammenlægning af "Ketting
Idrætsforening" og
"Augustenborg Idræts- og
Ungdomsforening".
1. januar 1989
Idræt.
Lokalhistorisk arkiv for
Augustenborg kommune
Midtals Skytteforening
1976
Sydning.
Lokalhistorisk arkiv for
Augustenborg kommune
Notmark Sogns
Ungdomsforening
1923
Ungdomsarbejde.
Dilettant. Teater.
Gymnastik. Fodbold.
Haludvalg.
Lokalhistorisk arkiv for
Augustenborg kommune
Midtals Idrætsforening
( MIF )
10. december 2012
1942: At vække og bevare
den nationale ånd, som
den bedste borgen for
landets frihed og
selvstændighed, og at
udvikle folkets evne og
styrke viljen til at værge
fædrelandet.
1920
31. december
1988
Side 2 af 64
Ungdoms- og
Idrætsforeningen
Fortuna
Stiftet 1904.
Navneforandring omkring
1920 til "Asserballe
Ungdomsforening".
Arkivalierne består af
fotokopier. Originalerne
m.m. findes registreret
under "Asserballe
Ungdomsforening".
1. oktober 1904 /
ca. 1920
Idræt. Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk arkiv for
Augustenborg kommune
Anmærkninger
Stiftet / nyt navn
Stiftet 1930 som "Bov
Sogns Idrætsforening".
Foreningen skiftede 1943
navn til: "Padborg
Idrætsforening".
20.
september 1972 skiftedes
navn til: "Bov IF".
Arkivalierne er ifølge Bov
Lokalarkivs indberetning
fordelt i kassetter med
numrene: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12, 13, IV, 15,
16, 17 og 18.
Arkivets
opgørelse er meget
detaljeret, men af hensyn til
overskueligheden er der i
foreliggende registratur
valgt at afkorte
gennemgangen af
arkivalierne.
Arkivaliernes samlede
mængde: 319 bd., 5 pk.,
og 72 læg.
1930 / 1943 /
1972
Algang. Gymnastik. Idræt.
Håndbold. Fodbold.
Rytmegymnastik. Grand
Prix. Badminton.
Grænseløb. Koncert.
Minisport. Tennis.
Svømning. Jiu-jitsu (
kampsport / selvforsvar ).
Grænsefester. Atletik.
Motion. Bordtennis.
Bowling. Dans.
Støtteklub. Støtteforening.
Grænsehallerne. Fester.
Grænsecup.
Bov Lokalarkiv
1981
Atletik. Motion.
Bov Lokalarkiv
Gymnastik.
Bov Lokalarkiv
Bov
Foreningsnavn
Bov IF
Bov IF Atletik/Motion
Bov og Omegns
Gymnastikforening
10. december 2012
Formål
Nedlagt
Aktivitet(er)
Arkivadresser
Side 3 af 64
Idræt.
Bov Lokalarkiv
Svømning.
Bov Lokalarkiv
Ungdomsarbejde.
Oplysning.
Bov Lokalarkiv
Idræt. Skydning ?
Gymnastik ?
Bov Lokalarkiv
Skydning. Gymnastik.
Bov Lokalarkiv
Gymnastik.
Ungdomsarbejde.
Bov Lokalarkiv
Gymnastik.
Ungdomsarbejde.
Bov Lokalarkiv
Holbøl
Ringriderforening
Ringridning.
Bov Lokalarkiv
Holbøl Ungdoms- og
Idrætsforening
Idræt. Ungdomsarbejde.
Bov Lokalarkiv
Idrætsforeningen
Frem, Kollund
Idræt.
Bov Lokalarkiv
Bov Sogns
Idrætsforening
Stiftet 1930 som "Bov
Sogns Idrætsforening".
1943 blev navnet ændret til
"Padborg Idrætsforening".
1972 ændredes navnet til
"Bov IF". Se under
sidstnævnte ang.
foreningens arkivalier.
1930 / 1943 /
1972
Bov Svømme Klub
Bov Ungdomsforening
1930: At fremme
sammenhold og
fællesskabsfølelse mellem
de unge og ved folkelig og
kristelig oplysning hjælpe
frem mod målet: En vågen,
dansk kristen ungdom.
1968
Frøslev Idrætsforening
Foreningen hed først
"Frøslev Idrætsforening",
men ændrede omkring
1921 navn til "Frøslev
Skytte og Idrætsforening".
Se sidstnævnte forening for
arkivalier.
?
/ ca. 1921
Frøslev Skytte og
Gymnastikforening
Foreningen hed først
"Frøslev Idrætsforening",
men ændrede omkring
1921 navn til "Frøslev
Skytte og Idrætsforening".
Ca. 1921
Frøslev Ungdoms- og
Gymnastikforening
Fårhus Ungdoms- og
Gymnastikforening
10. december 2012
Visse arkivalier er
klausulerede. Arkivaliernes
samlede mængde: 8 bd., 1
pk. og 37 læg.
1929
2. marts 2000
Side 4 af 64
Jungreitverbund Bau
und Umgebung
19. oktober 1924
Ridning.
Det Tyske Mindretals Arkiv
Boldspil.
Bov Lokalarkiv
1930 / 1943 /
1972
Idræt.
Bov Lokalarkiv
1929
Ungdomsarbejde.
Foredrag. Oplysning.
Bov Lokalarkiv
March.
Bov Lokalarkiv
Skydning.
Bov Lokalarkiv
Padborg Boldklub
Padborg Idrætsforening
Padborg Ungdoms- og
Foredragsforening
Stiftet 1930 som "Bov
Sogns Idrætsforening".
Fra 1943 blev navnet
ændret til "Padborg
Idrætsforening". 1972
ændredes navnet til "Bov
IF". Se sidstnævnte ang.
foreningens arkivalier.
1939: Et oplysende
folkeligt og nationalt
Arbejde på kristelig Grund.
Program for Grænsemarch
Schiessklub
Waidmannsheil, Bov
1903
Bredebro
Foreningsnavn
Formål
Anmærkninger
Stiftet / nyt navn
Ballum Idrætsforening
Januar 1906
Ballum
Ungdomsforening
1910
Brede Sogns
Ungdoms- og
Selskabelige Forening,
Bredebro
1919
Bredebro
Gymnastikforening
Nedlagt
Aktivitet(er)
Arkivadresser
Idræt.
Lokalhistorisk Arkiv i Bredebro
1960
Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Arkiv i Bredebro
1970
Ungdomsarbejde.
Selskabelighed.
Lokalhistorisk Arkiv i Bredebro
1970
Gymnastik.
Lokalhistorisk Arkiv i Bredebro
Bredebro
Idrætsforening
1921
Idræt.
Lokalhistorisk Arkiv i Bredebro
Randerup Ungdomsog Idrætsforening
1943
Idræt. Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Arkiv i Bredebro
Idræt.
Lokalhistorisk Arkiv i Bredebro
Visby Idrætsforening
10. december 2012
Side 5 af 64
Broager
Foreningsnavn
Formål
Anmærkninger
Boldklubben Frem,
Egernsund
Nedlagt
1938
Broager
Gymnastikforening
Forhandlingsprotokollen for
"Broagerlands Ungdomsog Idrætsforening" er
delvist benyttet af "Broager
Gymnastikforening" - se
førstnævnte for arkivalier.
Broager Idrætsforening
Foreningen blev 15. maj
1933 lagt sammen med
"Broager
Ungdomsforening" til
"Broagerlands Ungdomsog Idrætsforening" - se
sidstnævnte for arkivalier.
Broager Ringridning
15. maj 1933
1898 ?
Broager
Ungdomsforening
Broagerlands
Ungdoms- og
Idrætsforening
Stiftet / nyt navn
Foreningen blev 15. maj
1933 lagt sammen med
"Broager Idrætsforening" til
"Broagerlands Ungdomsog Idrætsforening" - se
sidstnævnte for arkivalier.
1933: At fremme
sammenhold og
fællesskabsfølelse mellem
ungdommen og ved
folkelig og kristelig
oplysning, samt ved
gymnastik og anden idræt
at hjælpe den frem mod
målet: En legemlig og
åndelig sund, vågen,
dansk, kristen ungdom.
Oprettet den 15. maj 1933
ved sammenlægning af
"Broager
Ungdomsforening" og
"Broager Idrætsforening".
Forhandlingsprotokollen er
delvist benyttet af "Broager
Gymnastikforening".
15. maj 1933
15. maj 1933
Aktivitet(er)
Arkivadresser
Boldspil.
Lokalhistorisk Forening for Broager
kommune
Gymnastik
Lokalhistorisk Forening for Broager
kommune
Idræt.
Lokalhistorisk Forening for Broager
kommune
Ringridning. Ringriderhal.
Cykelringridning. Fest.
Lokalhistorisk Forening for Broager
kommune
Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Forening for Broager
kommune
Gymnastik. Idræt.
Ungdomsarbejde.
Oplysning.
Landsarkivet for Sønderjylland
Lokalhistorisk Forening for Broager
kommune
Håndboldklubben H. K.
Egernsund
1973
Håndbold.
Lokalhistorisk Forening for Broager
kommune
Skelde
Gymnastikforening
2. november
1944
Gymnastik.
Lokalhistorisk Forening for Broager
kommune
10. december 2012
Side 6 af 64
Skodsbøl Ungdomsog Idrætsforening
1943
1972
Idræt. Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Forening for Broager
kommune
Stiftet / nyt navn
Nedlagt
Aktivitet(er)
1933
1957
Tennis.
Lokalhistorisk Forening for
Christiansfeld og Omegn
Idræt. Sport. Håndbold.
Fjelstrup Lokalhistoriske Forening
Christiansfeld
Foreningsnavn
Formål
Anmærkninger
Christiansfeld
Tennisklub
Arkivadresser
Fjelstrup Idrætsforening
Oprettet 1967 ved
sammenslutning af
"Gymnastikforening
"Fremtiden", Anslet" og
"Sillerup Ungdoms- og
Foredragsforening".
Fjelstrup Idrætsforening er
nu ( 2005 ) bl.a. en paraplyorganisation for flere
foreninger i sognet,
herunder Fjelstrup
Lokalhistoriske Arkiv.
14. maj 1967
Fjelstrup og Omegns
Rideklub
Tilgængelig efter aftale.
1945
1962
Ridning.
Fjelstrup Lokalhistoriske Forening
Fjelstrup Skytteforening
Oprettet som en afdeling
under "Gymnastikforening
"Fremtiden", Anslet".
1945 meldte
skytteforeningen sig ud af
"Fremtiden" og blev
selvstændige.
1942 / 22.
august 1945
1952
Skydning.
Fjelstrup Lokalhistoriske Forening
Foreningen sluttede sig
1967 sammen med
"Sillerup Ungdoms- og
Foredragsforening" til
"Fjelstrup Idrætsforening".
23. november
1894
14. maj 1967
Gymnastik.
Skytteforening.
Fjelstrup Lokalhistoriske Forening
1911
1948
Boldspil. Fodbold.
Lokalhistorisk Forening & Arkiv for
Hejls-Hejlsminde
1936
1945
Tennis.
Lokalhistorisk Forening & Arkiv for
Hejls-Hejlsminde
Gymnastikforening
"Fremtiden", Anslet
Ca. 1960: Ved folkelig og
kristelig oplysningsarbejde
og ved afholdelse af
gymnastik og
sammenkomster at
fremme sammenhold og
fællesskabsfølelse
medlemmerne imellem.
Hejls Boldklub /
Fodboldklubben
Hejls Tennisbane, A/S
10. december 2012
1936: At skabe interesse
for den sunde og smukke
sport, som tennisspillet er.
Side 7 af 64
Hejls Tennisklub
1951
Hejls Ungdoms- og
Idrætsforening
Stiftet 1903 som "Hejls
Ungdomsforening".
Navneændring i 1905 til
"Hejls Ungdoms- og
Foredragsforening".
Arkivalierne er i arkivet for
Hejls-Hejlsminde registreret
under det oprindelige navn.
1903 / 1905
1963
Hjerndrup
Idrætsforening
Motionsholdet, Hejls
Tennis.
Lokalhistorisk Forening & Arkiv for
Hejls-Hejlsminde
Ungdomsarbejde.
Foredrag. Underholdning.
Lokalhistorisk Forening & Arkiv for
Hejls-Hejlsminde
Idræt.
Lokalhistorisk Forening for
Christiansfeld og Omegn
1929
1956
Motion. Motionister.
Lokalhistorisk Forening & Arkiv for
Hejls-Hejlsminde
14. maj 1967
Ungdomsarbejde.
Foredrag.
Fjelstrup Lokalhistoriske Forening
Sillerup Ungdoms- og
Foredragsforening
Foreningen sluttede sig
1967 sammen med
"Gymnastikforening
"Fremtiden", Anslet" under
navnet "Fjelstrup
Idrætsforening".
15. december
1934
Sjølund Idrætsforening
Arkivalierne er deponerede.
29. maj 1933
Idræt.
Vejstrup Lokalhistoriske Forening
Sjølund
Idrætsforening,
Vejstrup Boldklub
29. maj 1933
Idræt. Boldspil.
Vejstrup Lokalhistoriske Forening
Sjølund og Omegns
Rideklub
1978
Ridning.
Vejstrup Lokalhistoriske Forening
Skamlingsbanke
Pokalturnering
1941
1. juli 1954
Turnering.
Vejstrup Lokalhistoriske Forening
Tyrstrup Christiansfeld
Firmasport
1967
1972
Firmasport. Holdsport.
Lokalhistorisk Forening for
Christiansfeld og Omegn
Vejstrup Skytteforening At vække og bevare den
nationale ånd, som er den
bedste borgen for landets
frihed til selvstændighed
og at udvikle folkets evne
og styrke dets vilje til at
værge fædrelandet.
1945
1951
Skydning.
Vejstrup Lokalhistoriske Forening
10. december 2012
At samle hold i en
pokalturnering.
Side 8 af 64
Vejstrup
Ungdomsforening
Arkivalierne er deponerede.
Ungdomsarbejde.
Vejstrup Lokalhistoriske Forening
Flensborg
Anmærkninger
Stiftet / nyt navn
Borgerforeningens
Kegleklub, Flensborg
Navnet er fra 1937: "St.
Knuds Keglehold".
1911 / 1937
Keglespil.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Dansk
Gymnastikforening (
DGF ), Flensborg
"DGF, Flensborg" hører til
centralorganisationen
"Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger ( SdU
)".
1950 udskiltes
"Gymnastikforeningen
DAN, Flensborg" som
selvstændig forening.
1923
Gymnastik.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Sejlads. Sejlsport.
Tovværksarbejde.
Navigation.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Gymnastik.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Foreningsnavn
Flensborg Danske
Juniorsejlklub
Formål
Nedlagt
Under kyndig vejledning at
uddanne unge mellem 12
og 20 år i sejlads og om
muligt i tovværksarbejde
og navigation.
Arkivadresser
Flensborg
Gymnastikforening
1903
Flensborg Roklub
28. juni 1935
Roning. Rosport.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
1912
Ungdomsarbejde. Dansk
kultur. Underholdning.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Flensborg
Ungdomsforening (
FUF )
10. december 2012
1969: At arrangere
sammenkomster af
kulturel og underholdende
art og ved aktivt
engagement i det danske
arbejde i Sydslesvig at
fremme dette.
Senere fik foreningen
navnet
"Ungdomsforeningen for
Flensborg og Omegn".
Foreningen er
hvilende fra
1908
Aktivitet(er)
Side 9 af 64
1946
Sejlsport. Sejlads.
Vandsport.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
2. juni 1983 /
1986
Issport. Vintersport.
Skøjtebane.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
23. november
1967
Skøjtebane.
Støtteforening.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
1950
Gymnastik. Svømning.
Moderne dans. Volleyball.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Husum Idrætsforening
1947
Idræt.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Husum
Ungdomsforening
1946
Ungdomsarbejde.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Idrætsforeningen
Stjernen
16. april 1948
Idræt.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Flensborg-Yacht-Club
e.V.
"Flensborg-Yacht-Club
e.V." ( F. Y. C. ) ist ein
eingetragener Verein mit
dem Sitz in Flensburg und
bezweckt, das Interesse
für den Segelsport zu
wecken und zu erhalten
und die wassersportlichen
Verbindungen zum Norden
zu erweitern und zu
vertiefen. Der Verein ist
dem SSF angeschlossen.
Flensburg-Harrisleer
Eissportclub e.v.
Harrislee ( FHEC )
Foreningen blev 1983 stiftet
som "Flensburger Eissport
Club, Flensburg
Kupfermühle".
1986 navneændring til
"Flensburg-Harrisleer
Eissportclub e.v. Harrislee (
FHEC )".
Förderungsverein
Kunsteisbahn
Flensburg
Gymnastikforeningen
DAN, Flensborg
10. december 2012
At samle voksne og børn
til gymnastik, svømning,
moderne dans og
volleyball.
Se også "Dansk
Gymnastikforening,
Flensborg ( DGF )", arkiv
F37.
1950 udskiltes
"Gymnastikforeningen
DAN" fra denne som
selvstændig forening.
Side 10 af 64
Mørvig
Ungdomsforening
At fremme sammenhold
og fællesskabsfølelse
mellem egnens ungdom
ved folkelig og kristelig
oplysning samt gennem et
alsidigt kulturelt og
idrætsligt virke.
Rude
Ungdomsforening,
Flensborg
1956-1974: Se
"Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger ( SdU
)", F141-61.
1956
1968
Idræt. Kultur.
Ungdomsarbejde.
Folkelig. Kristelig.
Oplysning.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Oprindelig stiftet under
navnet:
"Ungdomsforeningen,
Flensborg Syd".
1958
1964
Ungdomsarbejde.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Ungdomsarbejde.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Skydning.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
1911 / 1937
Keglespil.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
1947
Ungdomsarbejde.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Idrætsarrangementer.
Dansk ungdomsarbejde.
Kultur.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Sandbjerg
Ungdomsforening,
Flensborg
19. januar 1957
Skydeklubben for
Flensborg Amt og By
St. Knuds Keglehold
Stiftet 1911 som
"Borgerforeningens
Kegleklub, Flensborg". Se
denne forening ang.
arkivalier.
Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger (
SdU ), Flensborg amts
Hovedkreds
At fremme samarbejdet og
forståelsen for dansk
Ungdomsarbejde tilsluttet
"Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger".
Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger (
SdU ), Flensborg bys
Hovedkreds
Ved kulturelle og
idrætslige foranstaltninger
at virke for sammenholdet
blandt Hovedkredsens
danske
Ungdomsforeninger.
Sydslesvigske
Folkedansere,
Flensborg
Foreningen er tilsluttet
"Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger" ( SdU
).
1933
Folkedans.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Tønning Idræts- og
Ungdomsforening
1946-78: Se "Sydslesvigs
danske Ungdomsforeninger
( SdU )", F141-77.
1946
Idræt. Ungdomsarbejde.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
10. december 2012
Side 11 af 64
Ungdomsforeningen
for Flensborg og
Omegn
Foreningen hed tidligere
"Flensborg
Ungdomsforening" - se
denne for arkivalier.
1912
Ungdomsforeningen,
Flensborg Syd
Navneændring til "Rude
Ungdomsforening,
Flensborg". Se denne for
arkivalier. Foreningen var
tilsluttet "Sydslesvigs
danske
Ungdomsforeninger".
1958
Anmærkninger
Stiftet / nyt navn
Ungdomsarbejde. Dansk
kultur. Underholdning.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
1964
Ungdomsarbejde.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Nedlagt
Aktivitet(er)
Glücksburg
Foreningsnavn
Formål
Lyksborg Ungdomsog Idrætsforening
1946
Idræt. Ungdomsarbejde.
Arkivadresser
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Gram
Foreningsnavn
Formål
Anmærkninger
Arkivadresser
Stiftet / nyt navn
Nedlagt
Aktivitet(er)
1927
1989
Ringridning.
Tiset lokalhistoriske Forening
Gram Forenede
Sportsklubber ( GFS )
Sport.
Lokalhistorisk Arkiv for Gram og
Omegn
Kastrup og Omegns
Ungdoms- og
Foredragsforening
Ungdomsarbejde.
Foredrag.
Tiset lokalhistoriske Forening
1940 / 1958
Boldspil.
Tiset lokalhistoriske Forening
1931
Ringridning.
Tiset lokalhistoriske Forening
Foreningen stiftedes 1940
under navnet "Tiset
Boldklub". Se denne for
arkivalier.
Navneforandring i 1958 til
"Tiset Ungdoms- og
Idrætsforening".
1940 / 1958
Ungdomsarbejde. Idræt.
Boldspil.
Tiset lokalhistoriske Forening
Anmærkninger
Stiftet / nyt navn
Gjelsbro
Ringriderforening
Tiset Boldklub
Navneskift i 1958 til "Tiset
Ungdoms- og
Idrætsforening".
Tiset Ringriderforening
Tiset Ungdoms- og
Idrætsforening
Grænseegnen
Foreningsnavn
10. december 2012
Formål
Nedlagt
Aktivitet(er)
Arkivadresser
Side 12 af 64
Grænsegendarmeriets
Idrætsforening
1942
Idræt.
Bov Lokalarkiv
Graasten
Foreningsnavn
Alnor Idrætsforening
Formål
Anmærkninger
Stiftet / nyt navn
Nedlagt
Aktivitet(er)
Arkivadresser
"Alnor Idrætsforening"
besluttede på
generalforsamlingen den 4.
april 1967 at slutte sig
sammen med
"Håndboldklubben Egene".
1945
4. april 1967
Idræt.
Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By
og Egn
Brydeklubben Alf,
Graasten
1933
Brydning.
Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By
og Egn
Graasten
Badmintonklub
1945
Badminton.
Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By
og Egn
Graasten Billard Club
26. januar 1981
Billard.
Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By
og Egn
Graasten
Bueskyttelaug
19. januar 1988
Bueskydning.
Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By
og Egn
Graasten Cycle Klub
1981
Cykling. Cykelsport.
Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By
og Egn
Graasten Idræts- og
Gymnastikforening
16. februar 1948
Idræt. Gymnastik.
Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By
og Egn
Keglespil.
Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By
og Egn
21. juni 1907 /
1970´erne
Ringridning. Vognoptog.
Ringriderfest.
Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By
og Egn
Graasten Roklub
15. marts 1922
Roning. Rosport. Sankt
Hans-fest. Kanindåb.
Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By
og Egn
Graasten Sejlklub
1929
Sejlsport.
Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By
og Egn
Graasten
Skytteforening
1924
Skydning.
Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By
og Egn
Graasten Kegleklub
Graasten
Ringriderforening
10. december 2012
Foreningen hed indtil
engang i 1970´erne:
"Ringriderforening for
Graasten og Omegn".
1994
Side 13 af 64
Graasten Tennisklub
1933
Graasten
Terrænsportsafdeling
1940
Graasten
Ungdomsforening
Graasten Ungdomsklub
Graasten Vandreklub
1978: Under kammeratlige
former at udbrede
kendskabet til og fremme
interessen for vandresport
og natur.
Tennis. Tennisbane.
Klubhus. Stadionbygning.
Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By
og Egn
Terrænsport.
Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By
og Egn
1919
Ungdomsarbejde.
Udflugter. Revy.
Foredrag. Fugleture.
Sankt Hans-fest.
Amatørteater. Dilettant.
Høstgilde.
Afstemningsfest.
Cykelture m.m.
Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By
og Egn
12. november
1966
Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By
og Egn
Vandresport. Arrangør af
diverse marcher.
Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By
og Egn
1978
1948
1980´erne
Jyllands Skytte
Forbund, 3. kreds Graasten
1929
Skydning.
Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By
og Egn
Kværs-Tørsbøl
Ungdoms- og
Idrætsforening
14. marts 1928
Idræt. Ungdomsarbejde.
Sportsfest. Dilettant.
Fællesspisning.
Gaderundbold.
Madkurvsfest.
Idrætsgudstjeneste.
Lottospil.
Lagkagekonkurrence.
Kaffebord. Underholdning.
Laterneaften.
Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By
og Egn
Svæveflyvning.
Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By
og Egn
Ringridning.
Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By
og Egn
MF Eagle Graasten
Svæveflyveklub.
Arkivalierne består bl.a. af
kopier af en privatejet
dagbog.
Ringriderforeningen for
Graasten og Omegn
21. juni 1907 /
Foreningen skiftede i løbet
af 1970´erne navn til
1970´erne
"Graasten
Ringriderforening". Se
denne forening for arkivalier.
10. december 2012
1. september
1939
12. november
1944
Side 14 af 64
Rinkenæs Ungdomsog Idrætsforening
13. september
1921
Idræt. Ungdomsarbejde.
Musikunderholdning
sammen med
kommunens andre
foreninger i
"Gartnerslugten". Teater.
Dilettant.
Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By
og Egn
Haderslev
Foreningsnavn
Formål
Atletik Clubben af
1940, Haderslev
Ausschuss für die
Förderung von Volksund Jugendspiele,
Hadersleben
1911: Die Pflege der
mannlichen konfirmierten
oder schulentlassenden
Jugend der Ministers der
geistlichen
Angelegenheiten vom 18.
Januar 1911 betreffs
Jugendpflege.
1892
1924
Dansk Køreselskab,
Haderslev afdeling
10. december 2012
Stiftet / nyt navn
Nedlagt
30. august 1940
Bokseklubben I. K.
Semper
Dansk Ungdoms
Samvirke, Haderslev
Anmærkninger
At arbejde for løsningen af
opgaver af fælles interesse
for ungdomsforeningerne i
Haderslev, herunder at
forberede de spørgsmål,
som fra foreningernes side
ønskes taget op i det
kommunale
ungdomsudvalg, og at
vælge foreningernes
repræsentation i dette
udvalg.
1919
Aktivitet(er)
Arkivadresser
Atletik.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Idræt. Gymnastik.
Landsarkivet for Sønderjylland
Boksning.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Køresport. Hestevogn.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Ungdomsarbejde.
Interesseorganisation.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Side 15 af 64
Selskabelighed. Foredrag.
Oplæsning.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Roning. Rosport.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Juli 1922
Idræt.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
1876
Selskabelighed. Foredrag.
Oplæsning. Ungdom.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Haderslebener
Cricketklub
1897
Kricket / Cricket.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Haderslebener
Fusssport-Club
1901
Fodsport.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Haderslebener MännerTurnverein
1888
Gymnastik. Idræt.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Haderslebener Ruder
Klub Fremad
1895
Roning. Rosport.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
De Unges Forbund,
Haderslev
At udvikle et selskabeligt
liv og et fast sammenhold
blandt den mere dannede
ungdom i Haderslev, og til
disse formåls opnåelse at
foranstalte selskabelige
sammenkomster i
foreningen samt ved
foredrag, oplæsning og
lignende enten af
foreningens medlemmer
eller af udenforstående at
virke forædlende på
ungdommen.
Deutscher
Ruderverein,
Hadersleben
DUI - Leg og virke,
Haderslev afdeling
Foreningen af 12.
marts 1876, Haderslev
10. december 2012
At udvikle et selskabeligt
liv og et fast sammenhold
blandt den mere dannede
ungdom i Haderslev, og til
disse formåls opnåelse at
foranstalte selskabelige
sammenkomster i
foreningen samt ved
foredrag, oplæsning og
lignende enten af
foreningens medlemmer
eller af udenforstående at
virke forædlende på
ungdommen.
Side 16 af 64
Haderslebener Segel
Club
1899
Sejlsport.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
1906
Idræt. Gymnastik.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
1929
Biler. Motorsport.
Udflugter. Selskabeligt
samvær.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
1934
Badminton.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
3. september
1963
Basketball.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Haderslev Billard Klub
21. januar 1963
Billard.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Haderslev Bokseklub
13. marts 1995
Boksning.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Bordtennis. Landskamp.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
4. september
1991
Dart. Dartspil.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
14. juli 1906
Fodbold. Koncert. Teater.
Revy.
Gymnastikopvisning.
Underholdning.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Haderslebener
Sportklub Nordmark
1906: Den Körper zu
erfrischen und zur
Ausdauer zu trainieren,
und so den Menschen zu
stärken und die
gegenseitige Freundschaft
zu befestigen.
Haderslev
Automobilklub
1929: At samle
automobilejere og
motorinteresserede i
Haderslev by og omegn i
en lokal forening for at
varetage fælles interesser,
at arbejde for hensynsfuld
kørsel, at samle
medlemmerne til
fællesudflugter,
selskabeligt samvær,
sportspræstationer o.l.
Navneændring i 1932.
Haderslev Badminton
Klub
Haderslev Basketball Klub Corpia
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
Haderslev Bordtennis
Klub
Haderslev Dartklub
Haderslev Fodboldklub
( HFK )
10. december 2012
Arkivaliernes mængde: 27
bd. + 12 pk. + 20 læg.
Side 17 af 64
Haderslev
Fodboldklubs
Forældreforening
Maj 1976
Støtteforening.
Forældreforening.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Haderslev
Fodboldklubs Venner
12. marts 1952
Støtteforening.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Haderslev folkelige
Idrætsfond
1. januar 1993
Idrætsfond.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Handicapidræt.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Håndbold.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Idræt. Atletik. Håndbold.
Finsk badstue. Rekorder.
Haderslev Stadion.
Underholdning.
Støtteforening. Gåsespil /
Lottospil. DM-stævne
1969.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Idræt. Dommer. Ledere.
Dommerkursus. Atletik
m.m.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Keglespil.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Idræt.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Ridning. Rideklub.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Haderslev Handicap
Idræt
Haderslev Håndbold
Klub
Foreningen er 1. juli 2003
fusioneret med "Haderslev
KFUM's Idræt" til
foreningen "Team
Haderslev KFUM".
11. maj 1970
Haderslev
Idrætsforening
Arkivaliernes samlede
mængde: 62 bd. + 2 pk. +
49 læg.
22. august 1922
Haderslev
Idrætsforenings
Dommerklub
1944: At yde sin støtte ved
H.I.F.´s arrangementer
ved, at dens medlemmer
stiller sig til rådighed som
ledere, dommere,
tidtagere, startere o.l.,
samt at virke for afholdelse
af dommerkursus.
8. oktober 1944
Haderslev Kegleklub
Haderslev KFUMs
Idræt
Haderslev Ny Rideklub
10. december 2012
30. juni 2003
1990
24. oktober 1939
Foreningen er 1. juli 2003
fusioneret med "Haderslev
Håndbold Klub" til
foreningen "Team
Haderslev KFUM".
7. april 1958
29. juli 1999
30. juni 2003
Side 18 af 64
Haderslev og Omegns
Folkedansere
1936
Folkedans.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Haderslev Roklub
12. juni 1919
Roning. Rosport.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Arkivaliernes samlede
mængde: 14 bd. + 1 pk. +
60 læg.
24. februar 1927
Idræt.
Interesseorganisation.
Haderslev Hallen. Byggeri
af hal.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Arkivaliernes samlede
mængde: 19 bd. + 5 læg.
1935
Sejlsport.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
1857
Skydning.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
1912
Skydning.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
4. oktober 1966
Svømning.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Haderslev
Samvirkende
Idrætsforeninger, HSI
1941: At arbejde for
udbredelsen og fremme af
idrætten, at øge
samarbejdet og være
bindeled imellem de
tilsluttede foreninger.
Haderslev Sejlforening
Haderslev
Skydeselskab af 1857
1857: At afholde ugentlige
skydeøvelser, samt årlige
1 á 2 festskydninger,
hvilket hvert år forude
afgøres på en
generalforsamling.
Haderslev Skyttekreds
1923: At vække og bevare
den nationale ånd, som er
den bedste borgen for
landets frihed og
selvstændighed, og at
udvikle folkets evne og
styrke dets vilje til at
værge fædrelandet.
Haderslev
Svømmeklub
Arkivalierne opbevares hos
den til enhver tid siddende
formand.
Haderslev
Ungdomsforening
1908: At fremme
selskabeligheden ved
regelmæssige
sammenkomster med
oplæsning o.l.
1908
1933
Selskabelighed.
Oplæsning.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Haderslev Vesteramts
Gymnastikforening
En dygtig, sund og god
ungdom. Dette søges nået
ved at øve gymnastik og
anden sund og
opdragende idræt samt
ved tale og sang om
fædreland og folkeliv.
25. februar 1931
14. april 1966
Gymnastik. Idræt. Tale.
Sang.
Rødding lokalhistoriske arkiv
10. december 2012
Side 19 af 64
Ringridning. Foredrag.
Udflugter. Selskabelighed.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Halk Idræts Club
Idræt.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Halk-Hejsager
Fodboldklub
Fodbold.
Halk-Hejsager lokalhistoriske
forening
1967
Idræt. Foredrag. Fodbold.
Håndbold. Gymnastik.
Dilettant.
Hoptrup Sogns Lokalhistoriske
Forening
1903
Kraftsport.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Haderslev Østeramts
Ringriderforening
Hoptrup-Marstrup
Idrætsforening
At virke for selskabelige
fornøjelser, f.eks.
afholdelse af ringridninger,
foredrag om almennyttige
emner, foretage udflugter
m.v.
Foreningen er opstået 1967
ved sammenlægning af
foreningerne
"Ungdomsforeningen
Fremad, Hoptrup" og
"Marstrup
Ungdomsforening".
Kraft Sport Verein
Nordmark,
Hadersleben
Marstrup
Ungdomsforening
23. februar 1924
1967
Ungdomsarbejde. Idræt.
Hoptrup Sogns Lokalhistoriske
Forening
Moltrup Badmintonklub
1941
1947
Badminton.
Moltrup sogns lokalhistoriske
forening
Moltrup Idrætsforening
1934
Idræt.
Moltrup sogns lokalhistoriske
forening
1971
Skydning.
Moltrup sogns lokalhistoriske
forening
1888
Cykling. Cykelsport.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Skydning.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Tennis.
Starup sogns lokalhistoriske
Arkivforening
Moltrup Skytteforening
Radfahrer Verein
Hadersleben
Foreningen blev 1967
sammensluttet med
"Ungdomsforeningen
Fremad, Hoptrup" til
"Hoptrup-Marstrup
Idrætsforening".
Opbevares i
Skytteforeningens arkiv.
Schützenverein
Hadersleben
Starup Tennisklub
10. december 2012
1925
Side 20 af 64
Starup Ungdoms- og
Idrætsforening
Idræt. Boldspil.
Gymnastik.
Ungdomsarbejde.
Starup sogns lokalhistoriske
Arkivforening
Sønderjysk
Faldskærms Klub
Faldskærmsudspring.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Sønderjysk
Idrætsforening,
Haderslev Amts
Hovedkreds
Idræt.
Interesseorganisation.
Landsarkivet for Sønderjylland
Sønderjysk
Idrætsforening,
Haderslev Vestre
Hovedkreds
At virke for idrætten i
Starup sogn, således at
dens aktive medlemmer
får lejlighed til at dyrke
boldspil og gymnastik.
1928: At vække og bevare
den nationale ånd, som
den bedste borgen for
landets frihed og
selvstændighed, og at
udvikle folkets evne og
styrke dets vilje til at
værge fædrelandet.
Sønderjysk
Idrætsforening,
Haderslev Østre
Hovedkreds
27. marts 1943
Navneskift i 1921 fra
"Nordslesvigsk Fælles
Idrætsforening".
1903 / 1921
Idræt.
Landsarkivet for Sønderjylland
Navneskift i 1921 fra
"Nordslesvigsk Fælles
Idrætsforening".
1903 / 1921
Idræt.
Landsarkivet for Sønderjylland
1892
Gymnastik. Idræt.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Ungdomsarbejde. Idræt.
Hoptrup Sogns Lokalhistoriske
Forening
Ungdomsarbejde.
Hoptrup Sogns Lokalhistoriske
Forening
Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk
sogn
Turn Verein Gut Heil
Ungdomsforeningen
Fremad, Hoptrup
Foreningen blev 1967
sammensluttet med
"Marstrup
Ungdomsforening" til
"Hoptrup-Marstrup
Idrætsforening".
1908
1967
Ungdomsklubben i
Marstrup
Vonsbæk
Ungdomsforening
1918
1972
Idræt. Håndbold.
Gymnastik. Dilettant.
Folkedans.
Ungdomsarbejde.
Stiftet / nyt navn
Nedlagt
Aktivitet(er)
Højer
Foreningsnavn
10. december 2012
Formål
Anmærkninger
Arkivadresser
Side 21 af 64
Ungdomsarbejde. Tysk
kultur.
Landsarkivet for Sønderjylland
Højer Ungdoms- og
Idrætsforening
Idræt. Ungdomsarbejde.
Højeregnens lokalhistoriske arkiv
Schützenverein Hoyer
Skydning.
Det Tyske Mindretals Arkiv
Turnverein Hoyer
Gymnastik. Idræt.
Landsarkivet for Sønderjylland
Deutscher
Jugendbund zu Hoyer
1919: Einen
Zusammenschluss der
deutschen Jugend zu
erzielen, um deutsche Art
und Sitte zu pflegen und
zu fördern.
Lundtoft
Foreningsnavn
Formål
Anmærkninger
Stiftet / nyt navn
Nedlagt
Bjerndrup Perbøl
Ringriderforening
Bovrup Idræts- og
Foredragsforening
Arkivadresser
Ringridning.
Lokalhistorisk Forening for Kliplev
sogn
1942
1970
Idræt. Gymnastik.
Foredrag. Nationale
fester. Taler. Sange.
Historisk Sogneforening for Bovrup
og Varnæs
1920 / 1971
24. januar
1972
Idræt.
Historisk Forening for Felsted sogn
Felsted
Ungdomsforening
1955
1. september
1983
Ungdomsarbejde.
Historisk Forening for Felsted sogn
Kliplev
Ringriderforening
1906
Ringridning.
Lokalhistorisk Forening for Kliplev
sogn
Felsted Ungdoms- og
Idrætsforening
10. december 2012
Søges opnået ved
afholdelse af
foredragsmøder, nationale
fester og andre
sammenkomster med tale
og sang om fædreland og
folkeliv, samt ved at øve
gymnastik eller anden
sund, opdragende idræt.
Aktivitet(er)
Stiftet 1920 som "Felsted
Ungdoms- og
Idrætsforening" navneforandring i 1971 til
"Felsted Idrætsforening".
Arkivalierne er i arkivet
under Historisk Forening for
Felsted sogn arkiveret
under sidstnævnte navn.
Side 22 af 64
Kliplev
Ungdomsforening
1920
Lundtoft Idrætsforening
Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Forening for Kliplev
sogn
Idræt.
Lokalhistorisk Forening for Kliplev
sogn
Ringridning.
Historisk Sogneforening for Bovrup
og Varnæs
Ringriderforening for
Bovrup og Omegn
1904
Traasbøl
Idrætsforening
Ca. 1944
Ca. 1952
Idræt. Håndbold.
Stævner.
Historisk Forening for Felsted sogn
Varnæs
Ungdomsforening
1910
1967
Ungdomsarbejde.
Historisk Sogneforening for Bovrup
og Varnæs
Varnæs Ungdomsklub
1977
1984
Ungdomsarbejde.
Historisk Sogneforening for Bovrup
og Varnæs
Nedlagt
Aktivitet(er)
Løgumkloster
Foreningsnavn
Formål
Anmærkninger
Stiftet / nyt navn
Alslev Gymnastik- og
Ungdomsforening
1931: At samle omegnens
befolkning til gymnastik,
idræt, foredrag og
oplysende møder under
D.d.U. Motto: En vågen,
dansk og kristen ungdom.
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
1931
Gymnastik. Idræt.
Foredrag. Oplysning.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
Nogle arkivalier opbevares i
foreningen.
24. februar 1975
Ridning.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
8. juni 1935
Ringridning.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
Bedsted Rideklub
Bedsted Sogns og
Visbjergs
Ringriderforening
Arkivadresser
Bedsted Sogns
Ungdoms- og
Idrætsforening
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
21. juni 1941
Idræt. Pilekast ( Dart ).
Ungdomsarbejde.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
Dansk
Ringriderforening for
Løgumkloster og
Omegn
Nogle arkivalier opbevares i
foreningen.
14. juli 1945
Ringridning.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
Den Danske
Ringriderforening for
Øster Højst og Omegn
Nogle arkivalier opbevares i
foreningen.
Ringridning.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
10. december 2012
Side 23 af 64
Ellehus
Ungdomsforening
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
Ellum Ungdoms- og
Idrætsforening
Ellum
Ungdomsforening
Ungdomsarbejde.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
Idræt.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
Ungdomsarbejde.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
Gymnastik.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
Keglespil. Samvær.
Landsarkivet for Sønderjylland
22. april 1986
Keglespil.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
9. november
1960
Folkedans.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
Gymnastikforening for
Løgumkloster og
Omegn
Kegelklub Fidelitas,
Løgumkloster
1921
1897: Gemüthliches
Beisammensein.
Kegleklubben i
Løgumkloster
Kloster Kvadrillen,
Løgumkloster
9. januar 1940
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
At dyrke folkedans og
arbejde for udbredelsen af
kendskabet til disse.
Løgum Idrætsforening
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
10. januar 1968
Idræt.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
Løgum Idrætsforening,
Bordtennis
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
1975
Bordtennis.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
Løgum
Idrætsforenings
Fodboldafdeling
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
Fodbold.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
Løgum IF, Badminton
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
Badminton.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
Løgum IF, Håndbold
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
Håndbold.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
Løgum IF, Støtteklub
Nogle arkivalier opbevares i
foreningen.
3. marts 1992
Støtteklub. Støtteforening.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
Løgum IF, Tennis
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
1963
Tennis.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
10. december 2012
Side 24 af 64
Løgum Rideklub,
Løgumkloster,
Rideklubben
Nordstjernen
Nogle arkivalier opbevares i
foreningen.
26. maj 1953
Ridning.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
Løgumkloster
Motorsport
Nogle arkivalier opbevares i
foreningen.
23. februar 1953
Motorsport.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
1945 startede en ny
forening under samme
navn, som anvender den
samme
forhandlingsprotokol.
Denne er derfor opført som
arkivalie under begge
foreninger.
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
1921
Skydning.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
Foreningen anvender
samme
forhandlingsprotokol, som
den tidligere forening af
samme navn.
Forhandlingsprotokollen er
derfor opført som arkivalie
under begge foreninger.
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
28. september
1945
Skydning.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
19. november
1994
March. National.
International.
Fællesrejser. Motion.
Motionist.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
Løgumkloster og
Omegns Skyttekreds (
I)
1921: At vække og bevare
den nationale ånd som er
den bedste borgen for
landets frihed og
selvstændighed, og at
udvikle folkets evne og
styrke dets vilje til at
værge fædrelandet.
Løgumkloster og
Omegns Skyttekreds (
II )
Munkemarchen
10. december 2012
Under kammeratlige
former at udbrede
kendskabet til og
interessen for deltagelse i
såvel nationale som
internationale marcher.
Foreningen kan
tilrettelægge og
gennemføre træningsture
og marcher samt
planlægge fællesrejser for
deltagere i marcher.
17. februar
1934
Side 25 af 64
Nonnernes Kegleklub,
Munkeparken
Løgumkloster
1988: At samle sine
medlemmer til kegling og
socialt samvær. Der
optages kun kvindelige
medlemmer, bosiddende i
Munkeparken.
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
10. august 1988
1994
Keglespil. Socialt samvær.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
Ringridning.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
Nr. Løgum Sogns
Ringriderforening
17. april 1936
Nørre Løgum Sogns
Idræts- og
Ungdomsforening
1937
Idræt.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
Skyttelav for
Løgumkloster og
Omegn
1914
Skydning.
Landsarkivet for Sønderjylland
Ungdoms- og
Idrætsforening i Øster
Højst
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
1923
Idræt. Ungdomsarbejde.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
Volleyball Klub i
Løgumkloster
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
1991
Volleyball. Volleybold.
Historisk Forening for Løgumkloster
kommune
Anmærkninger
Stiftet / nyt navn
Nordborg
Foreningsnavn
Formål
Nedlagt
Aktivitet(er)
Arkivadresser
Als Nørre Herreds
Ringriderforening
1892
Ringridning.
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Broballe Idrætsforening
1943
Idræt.
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Sejlsport. Både.
Lystsejlads. Sejlads.
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Idræt. Sport.
Ungdomsarbejde.
Fodbold. Teater.
Håndbold. Tennis.
Badminton. Stævner.
Klubhus. Klubanlæg.
Gymnastik.
Egen sogns lokalhistoriske Forening
Dyvig Bådelaug
Egen Ungdoms- og
Idrætsforening ( EUI )
1897
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
10. december 2012
Side 26 af 64
Fortuna, Nordborg
1895: Den für Gesundheit,
sowie für das praktische
Leben so nützlichen
Radfahrersport zu fördern.
1895
Cykling. Cykelsport.
Landsarkivet for Sønderjylland
Havnbjerg
Idrætsforening ( HIF )
Idræt. Revy. Tennis.
Klubhus.
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Havnbjerg
Skytteforening
Skydning.
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Klub Herkules
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Nordals Badmintonklub
1968
Badminton.
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Nordals Basket
Alligators
Basketball.
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Nordals Boldklub
Boldspil. Old-Boys.
Fodbold.
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Nordals Flyveklub
Flyvesport.
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Nordals Motorsport
Motorsport.
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Ridning. Oprettelse og
drift af ridehal.
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Skydning. Riddergården.
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Nordals Ridehal
At opføre og føre driften af
et ridehus med stald på
Nordals.
Nordals Skyttekreds
1971: At vække og bevare
den nationale ånd, som er
den bedste borgen for
landets frihed og
selvstændighed, og at
udvikle folkets evne og
styrke dets vilje til at
værge fædrelandet.
13. maj 1965
Protokollen for "Østerholm
og Omegns Skytteforening"
er tilsyneladende registreret
2 gange i Lokalhistorisk
Arkiv for Nordborg
Kommune, nemlig under
"Østerholm og Omegns
Skytteforening" og under
"Nordals Skyttekreds".
Nordals Svømmeklub (
NSK )
29. september
1978
Svømning. Vandpolo.
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Nordborg Golfklub
20. februar 1991
Golf.
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
10. december 2012
Side 27 af 64
Nordborg
Gymnastikforening
Nordborg
Idrætsforening
Arkivalierne for "Nordborg
Sportsforening" og
"Nordborg Idrætsforening"
er til dels registreret
sammen, hvorfor det
anbefales at kigge under
begge foreninger.
før 1922
Nordborg Roklub
Nordborg
Sportsforening
Arkivalierne for "Nordborg
Sportsforening" og
"Nordborg Idrætsforening"
er til dels registreret
sammen, hvorfor det
anbefales at kigge under
begge foreninger.
Nordborg
Sportsforening /
Nordborg
Idrætsforening
Arkivalierne for "Nordborg
Sportsforening" og
"Nordborg Idrætsforening"
er til dels registreret
sammen, hvorfor det
anbefales at kigge under
begge foreninger.
1953
1992
Gymnastik.
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Idræt. Fodbold.
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Roning.
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Idræt. Sport. Fodbold.
Gymnastik. Oldboys-hold.
Koncert. Fest-i-by.
Idrætsuge.
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Nordborg Taek-won-do
Klub
Taek-won-do. Kampsport.
Selvforsvar.
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Ungdomsarbejde.
Dilettant. Komedie.
Fodbold.
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Svenstrup
Gymnastikforening
Gymnastik.
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Svenstrup
Skytteforening
Skydning.
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Svenstrup
Ungdomsforening
Ungdomsarbejde. Teater.
Dilettant. Fester.
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Nordborg Ungdoms
Forening
10. december 2012
Under "Nordborg
Sportsforening / Nordborg
Idrætsforening" findes et
foto med fodboldspillere fra
"Nordborg Ungdoms
Forening", dateret 1922.
1907
Side 28 af 64
Søby Ringriderforening
Østerholm og Omegns
Skytteforening
Protokollen for "Østerholm
og Omegns Skytteforening"
er tilsyneladende registreret
2 gange i Lokalhistorisk
Arkiv for Nordborg
Kommune, nemlig under
"Østerholm og Omegns
Skytteforening" og under
"Nordals Skyttekreds".
30. juli 1922
Anmærkninger
Stiftet / nyt navn
Ringridning.
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Skydning.
Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg
kommune
Nørre Rangstrup
Foreningsnavn
Formål
Nedlagt
Aktivitet(er)
Arkivadresser
Arrild Idrætsforening
30. september
1953
Idræt. Fodbold.
Gymnastik.
Lokalhistorisk Forening for Arrlid
sogn
Bevtoft Sogns
Ringriderforening
28. maj 1928
Ringridning.
Lokalhistorisk Forening for Bevtoft
og Tirslund sogne
Idræt. Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Forening for Bevtoft
og Tirslund sogne
Ridning.
Branderup-Rurup lokalhistoriske
forening
Idræt. Ungdomsarbejde.
Branderup-Rurup lokalhistoriske
forening
Bevtoft Ungdoms- og
Idrætsforening
Branderup Rideskole
1985
Branderup Ungdomsog Idrætsforening (
BUIF )
Branderup
Ungdomsforening
1919
Ungdomsarbejde.
Branderup-Rurup lokalhistoriske
forening
Idrætsforeningen for
Bevtoft og Omegn
1922
Idræt.
Lokalhistorisk Forening for Bevtoft
og Tirslund sogne
Rurup
Gymnastikforening
1905
Gymnastik.
Branderup-Rurup lokalhistoriske
forening
Ungdomsarbejde.
Foredrag.
Branderup-Rurup lokalhistoriske
forening
Idræt. Håndbold.
Lokalhistorisk Forening for Toftlund
og Omegn
Rurup Ungdoms- og
Foredragsforening
Stenderup
Idrætsforening
10. december 2012
Foreningen blev lagt
sammen med Stenderup
Bylag.
15. juni 1940
21. november
1986
Side 29 af 64
Strandelhjørn
Ungdomsforening
1968, Bevtoft
1961
23. januar
1990
Toftlund
Ungdomsforening
Ungdomsforeningen
for Bevtoft og Omegn
15. februar 1919
Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Forening for Bevtoft
og Tirslund sogne
Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Forening for Toftlund
og Omegn
Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Forening for
Oksenvad sogn og Omegn
Rødding
Foreningsnavn
Formål
Anmærkninger
Stiftet / nyt navn
Brændstrup Boldklub
1952
Brændstrup og
Omegns
Ringriderforening
1951
1933
Nedlagt
Aktivitet(er)
Arkivadresser
Boldspil.
Brændstrup Hjemstavnsforening
1965
Ringridning.
Brændstrup Hjemstavnsforening
1950
Idræt. Gymnastik.
Håndbold. Fodbold.
Brændstrup Hjemstavnsforening
De Danske
Ungdomsforeninger
Idræt. Ungdomsarbejde.
Rødding lokalhistoriske arkiv
De Gamle Danses
Værn, Lintrup
Folkedans.
Lintrup lokalhistoriske arkiv
Ringridning.
Lintrup lokalhistoriske arkiv
Gymnastik.
Ungdomsarbejde.
Lintrup lokalhistoriske arkiv
Ungdomsarbejde.
Hjerting sogns lokalhistoriske udvalg
Ringridning.
Hygum lokalhistoriske forening
Brændstrup Ungdomsog Selskabelig
Forening
Foldingbro og Omegns
Ringriderforening
At vække og bevare de
unges interesse for sund
idræt i form af gymnastik,
håndbold og fodbold.
16. maj 1930
5. september
1962
Foldingbro Ungdomsog Gymnastikforening
Hjerting
Ungdomsforening
1905
Hygum og Omegns
Ringriderforening
1912
10. december 2012
1961
Side 30 af 64
Hygum Ungdoms- og
Gymnastikforening
1936 blev
gymnastikforeningen lagt
sammen med
ungdomsforeningen til
"Hygum Ungdoms- og
Gymnastikforening".
25. januar 1919
/ 1. marts 1936
Jels Idrætsforening
Gymnastik.
Ungdomsarbejde.
Hygum lokalhistoriske forening
Idræt. Sommerfest.
Lokalhistorisk Forening for Jels sogn
Ridning.
Lokalhistorisk Forening for Jels sogn
Ringridning.
Lokalhistorisk Forening for Jels sogn
Roning. Rosport.
Lokalhistorisk Forening for Jels sogn
Jels og Omegns
Rideklub
31. januar 1977
Jels Ringriderforening
1908
Jels Roklub
1977
Jels Skytteforening
1922
1947
Skydning.
Lokalhistorisk Forening for Jels sogn
1926 / 1962
1969
Ungdomsarbejde.
Foredrag.
Lokalhistorisk Forening for Jels sogn
Ungdomsarbejde.
Foredrag.
Skrave Hjemstavnsforening
Boldspil.
Skrave Hjemstavnsforening
Ungdomsarbejde.
Foredrag.
Skrave Hjemstavnsforening
Pinsestævne.
Landsarkivet for Sønderjylland
Gymnastik.
Lintrup lokalhistoriske arkiv
Jels Ungdoms- og
Foredragsforening
Foreningen skiftede 1962
navn til "Jels
Ungdomsforening".
Københoved
Ungdoms- og
Foredragsforening
3. oktober 1923
Langetved Boldklub
Langetved Ungdomsog Foredragsforening
Ledelsen af
Pinsestævnet i
Rødding
Lintrup
Gymnastikforening
10. december 2012
Se også under "Skrave
Ungdoms- og
Idrætsforening" for
perioden 1923-1931.
1934
1958
Side 31 af 64
4. juli 1919 / 28.
februar 1935
Ungdomsarbejde.
Oplysning. Sang. Musik.
Fodboldspil. Gymnastik.
Sanglege. Udflugter.
Selskabelighed.
Lintrup lokalhistoriske arkiv
Rødding
Badmintonklub
24. september
1973
Badminton.
Rødding lokalhistoriske arkiv
Rødding Firmasport
29. maj 1979
6. september
1990
Firmasport. Firmaidræt.
Rødding lokalhistoriske arkiv
Oktober 1966
29. marts
1973
Interesseorganisation.
Idræt. Ungdomsarbejde.
Rødding lokalhistoriske arkiv
Lintrup sogns
Ungdomsforening
Rødding Forenede
Sportsklubber
1919: At fremme god sund
oplysning, sang, musik,
fodboldspil, gymnastik,
sanglege, udflugter i
fællesskab og selskabeligt
samvær, evt. bal.
Navneændring i 1935 til
"Tornum Ungdomsforening,
Lintrup" - se denne ang.
foreningens arkivalier.
1966: At virke til fremme
for alt idræts- og
ungdomsarbejde.
Rødding
Gymnastikforening
11.september
1973
Gymnastik.
Hjemmeøvelser.
Drengegymnastik. 17
dages-øvelser.
Rødding lokalhistoriske arkiv
Rødding Hallernes
Venner
1964
Støtteforening. Støtteklub.
Rødding lokalhistoriske arkiv
Rødding
Handicapidrætsforenin
g
3. juni 1986
Handicapsport.
Handicapidræt.
Rødding lokalhistoriske arkiv
Rødding
Idrætsforenings
Bueskytteafdeling
5. maj 1961
Bueskydning.
Rødding lokalhistoriske arkiv
Rødding Kvadrillen
1947
Folkedans.
Rødding lokalhistoriske arkiv
Rødding LawnTennisklub
1920
Tennis.
Rødding lokalhistoriske arkiv
Rødding Motorklub
Foreningen er stillet i bero.
1995
17. april 1926
Rødding lokalhistoriske arkiv
Rødding
Ringriderforening ( I )
1909
18. maj 1938
Ringridning.
Rødding lokalhistoriske arkiv
Rødding
Ringriderforening ( II )
15. juni 1946
15. april 1959
Ringridning.
Rødding lokalhistoriske arkiv
10. december 2012
Side 32 af 64
Rødding Skytteforening
27. august 1945
Skydning.
Rødding lokalhistoriske arkiv
Rødding Støtteforening At støtte Rødding
Svømmehal indtil den er
færdigbygget. Enhver
støtte kan derefter efter
ansøgning gives til
foreninger, institutioner
m.v. i Rødding kommune.
12. oktober 1972
Støtteforening for
Rødding Svømmehal.
Støtteforening for
institutioner og foreninger
i Rødding kommune.
Rødding lokalhistoriske arkiv
Rødding Svømmeklub
22. august 1974
Svømning.
Rødding lokalhistoriske arkiv
Rødding Ungdoms- og
Foredragsforening
1924
Ungdomsarbejde.
Foredrag.
Rødding lokalhistoriske arkiv
Røddingegnens
Folkedansere
8. december
1944
Folkedans.
Rødding lokalhistoriske arkiv
Røddingegnens
Gymnastik- og
Ungdomsforening (
RGU )
14. april 1966
Gymnastik.
Rødding lokalhistoriske arkiv
Røddingegnens
Hovedkreds,
Gymnastikforeningen
Gymnastik.
Lokalhistorisk Forening for Øster
Lindet sogn
Røddingegnens
Ungdomsforening
Ungdomsarbejde.
Rødding lokalhistoriske arkiv
Ungdomsarbejde.
Rødding lokalhistoriske arkiv
Ungdomsarbejde.
Interesseorganisation.
Rødding lokalhistoriske arkiv
Idræt.
Rødding lokalhistoriske arkiv
Røddingegnens
Ungdomsforening,
Hovedkredsen
Røddingegnens
Ungdomskreds
Rødding-Hygum
Idrætsforening
10. december 2012
31. december
1992
14. april 1966
1920: At samle egnens
ungdomsforeninger til et
fælles arbejde med
samme formål som er
udtrykt i "De Danske
Ungdomsforeningers" love.
Side 33 af 64
Idræt. Gymnastik.
Håndbold.
Skodborg Hjemstavnsforening
Ringridning.
Skodborg Hjemstavnsforening
Ungdomsarbejde.
Gymnastik. Håndbold.
Skodborg Hjemstavnsforening
Skrave Boldklub
Boldspil.
Skrave Hjemstavnsforening
Skrave Ungdoms- og
Foredragsforening
Ungdomsarbejde.
Foredrag.
Skrave Hjemstavnsforening
Dykning. Sportsdykning.
Rødding lokalhistoriske arkiv
Ungdomsarbejde.
Foredrag.
Lokalhistorisk Forening for Øster
Lindet sogn
17. april 1973
Gymnastik, Idræt.
Amatørteater. Møder.
Fester.
Lokalhistorisk Forening for Øster
Lindet sogn
2. november
1981
Boldspil.
Hygum lokalhistoriske forening
Skodborg
Idrætsforening
Efter opløsningen af
"Skodborg
Ungdomsforening" i 1987
fortsatte "Skodborg
Idrætsforening" med
ungdomsforeningens
aktiviteter indenfor
gymnastik og håndbold.
Skodborg
Ringriderforening
20. september
1899
Skodborg
Ungdomsforening
Efter opløsningen af
"Skodborg
Ungdomsforening" i 1987
fortsatte "Skodborg
Idrætsforening"
ungdomsforeningens
aktiviteter indenfor
gymnastik og håndbold.
1921
Sportsdykkerklubben
Blæksprutten af 1974,
Rødding
1. marts 1974
Stenderup Ungdomsog Foredragsforening,
Øster Lindet
21. januar 1943
Stenderup-Øster
Lindet
Ungdomsforening
Sønder Hygum
Boldklub
10. december 2012
1973: Gennem gymnastik
og anden idræt samt
amatørteater, møder og
fester at fremme
sammenholdet mellem alle
sognets beboere.
Medlem af "De Danske
Gymnastik- og
Ungdomsforeninger".
1987
17. april 1973
Side 34 af 64
Sønder Hygum
Idrætsforening
At fremme idrætten i
Hygum og omegn og virke
for oprettelsen af en fast
idrætsplads.
1944
1967
Idræt.
Interesseorganisation.
Hygum lokalhistoriske forening
Sønder Hygum
Rideklub
17. april 1951
Ridning.
Hygum lokalhistoriske forening
Sønder Hygum
Ringriderforening
1972
Ringridning.
Hygum lokalhistoriske forening
1944
Svømning. Støtteklub.
Støtteforening.
Hygum lokalhistoriske forening
18. juli 1919 / 28. 10.
september
februar 1935
1959
Ungdomsarbejde.
Oplysning. Sang. Musik.
Fodboldspil. Gymnastik.
Sanglege. Udflugter.
Selskabelighed.
Lintrup lokalhistoriske arkiv
Ungdomsarbejde.
Interesseorganisation.
Hjerting sogns lokalhistoriske udvalg
Tornum Svømmeklub,
Hygum
1944: At støtte bade- og
svømmesporten ved
anskaffelse af et
omklædningsskur og
materialer til at dæmme op
for vandet samt
anskaffelse af
svømmebælter.
Tornum
Ungdomsforening,
Lintrup
1919: At fremme god sund
oplysning, sang, musik,
fodboldspil, gymnastik,
sanglege, udflugter i
fællesskab og selskabeligt
samvær, evt. bal.
Ungdomsnævnet
Hjerting
Koordinering af sognets
ungdomsarbejde.
Tidligere navn: "Lintrup
sogns Ungdomsforening".
Øster Lindet Boldklub
10. september
1957
Boldspil.
Lokalhistorisk Forening for Øster
Lindet sogn
Øster Lindet Boldklubs
Støtteklub
28. december
1965
Støtteklub. Støtteforening.
Lokalhistorisk Forening for Øster
Lindet sogn
Øster Lindet
Ungdomsforening
1894
Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Forening for Øster
Lindet sogn
Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Forening for Øster
Lindet sogn
Øster Lindet
Ungdomsklub
Rødekro
Foreningsnavn
10. december 2012
Formål
Anmærkninger
Stiftet / nyt navn
Nedlagt
Aktivitet(er)
Arkivadresser
Side 35 af 64
? , Hellevad
Foreningen har
tilsyneladende kun haft
skydning ( inkl.
bueskydning ) som
aktivitet. Foreningens
navn er ukendt.
Skydning. Bueskydning.
Lokalhistorisk Forening for Rødekro
kommune
Genner Fodbold-Club
Se under "Genner
Idrætsforening" for
arkivalier for "Genner
Fodbold-Club".
Foreningen var aktiv i
1920´erne.
Fodbold.
Lokalhistorisk Forening for Rødekro
kommune
Genner
Gymnastikforening
Se under "Genner
Idrætsforening" for
arkivalier for "Genner
Gymnastikforening".
Der findes arkivalier for
perioden 1930-1978.
Gymnastik.
Lokalhistorisk Forening for Rødekro
kommune
Genner Idrætsforening
Genner Idrætsforening har
haft mange navne i
foreningens levetid - bl.a.
"Genner Skytte- og
Gymnastikforening",
"Genner
Gymnastikforening",
"Genner Fodbold-Club" og
"Genner Idrætsforening".
Stiftet før 1923.
Idræt. Gymnastik.
Fodbold. Skydning.
Lokalhistorisk Forening for Rødekro
kommune
Genner Skytte- og
Gymnastikforening
Se under "Genner
Idrætsforening" for
arkivalier for "Genner
Skytte- og
Gymnastikforening".
Der findes arkivalier for
perioden 1923-1972.
Skydning. Gymnastik.
Lokalhistorisk Forening for Rødekro
kommune
Badminton.
Lokalhistorisk Forening for Rødekro
kommune
Hellewatt Amtsbezirk
Ringreiterverein
Ringridning.
Landsarkivet for Sønderjylland
Hovslund
Gymnastikforening
Gymnastik.
Lokalhistorisk Forening for Rødekro
kommune
Klovtoft Ungdoms- og
Idrætsforening
Idræt. Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Forening for Rødekro
kommune
Hellevad By
Badminton klub
10. december 2012
før 1923
28. april 1944
Side 36 af 64
Nørre Hostrup
Ungdomsforening
1910
Ungdomsarbejde.
Landsarkivet for Sønderjylland
Skærbæk
Foreningsnavn
Formål
Anmærkninger
Brøns Sogns
Skytteforening
Rømø Ungdoms- og
Idrætsforening
Protokollerne er
indleverede som
deponering.
Arkivadresser
Stiftet / nyt navn
Nedlagt
Aktivitet(er)
1946
1956
Skydning.
Historisk Forening for Skærbæk og
Omegn
Idræt. Ungdomsarbejde.
Rømø lokalhistoriske forening
Boksning.
Landsarkivet for Sønderjylland
22. januar 1938
Skærbæk Amatør
Bokseklub
Skærbæk
Idrætsforening
1910
Idræt. Fodbold.
Kollonnemarch.
Historisk Forening for Skærbæk og
Omegn
Skærbæk og Omegns
Skyttekreds
1921
Skydning.
Historisk Forening for Skærbæk og
Omegn
Vodder Sogns
Ungdomsforening
1933
1979
Ungdomsarbejde.
Historisk Forening for Skærbæk og
Omegn
Nedlagt
Aktivitet(er)
Slesvig
Foreningsnavn
Formål
Anmærkninger
Stiftet / nyt navn
Slesvig
Ungdomsforening
At samle unge til aktivt
dansk ungdomsarbejde.
Se også "Sydslesvigs
danske Ungdomsforeninger
( SdU )" ( F141-75 );
Jørgen Jørgensens arkiv (
P 260 ); Svend Johannsen
( P 201 ) og Emil Schrøder
( P 318 ).
1928
Ungdomsarbejde. Idræt.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Slesvigsk AutomobilClub
Være behjælpelig med at
skabe de bedst mulige
betingelser for brugen af
motorkøretøjer.
1922
Udflugter.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
10. december 2012
Arkivadresser
Side 37 af 64
Slesvigske
Køreselskab
1979
1979: At fremme
interessen for kørsel med
hestekøretøjer, ved
afholdelse af
kørekonkurrencer,
træningsarrangementer,
kurser m.m., samt at
udvide kendskabet til
køresporten i øvrigt.
Køresport. Hestevogn.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Sundeved
Foreningsnavn
Formål
Anmærkninger
Arkivadresser
Stiftet / nyt navn
Nedlagt
Aktivitet(er)
Avnbøl-Ullerup
Skyttekreds af 7/9 1946
7. september
1946
1958
Skydning.
Historisk Forening for Ullerup sogn
Bøgeskov og Omegns
Gymnastikforening
1945
1972
Gymnastik.
Historisk Forening for Ullerup sogn
Sundeved
Idrætsforening
14. juni 1976
Idræt.
Historisk Forening for Sottrup sogn
Sundeved og Omegns
Billardklub
2. april 1982
Billard.
Historisk Forening for Sottrup sogn
Ringridning.
Landsarkivet for Sønderjylland
Sundeved
Ringriderkorps
Sundeved Ungdomsog Idrætsforening
Foreningen blev oprettet
1967 ved sammenlægning
af "Sundeved
Ungdomsforening" og
"Vester Sottrup
Sportsforening".
1967
14. juni 1976
Idræt. Kultur.
Landsarkivet for Sønderjylland
Foreningen blev 1967 lagt
sammen med "Vester
Sottrup Sportsforening",
hvorved "Sundeved
Ungdoms- og
Idrætsforening" dannedes.
10. december
1908
1967
Ungdomsarbejde.
Historisk Forening for Sottrup sogn
Historisk Forening for Sottrup sogn
Sundeved
Ungdomsforening
1933: At fremme
Sammenhold og
Fællesskabsfølelse
mellem de unge og ved
folkelig og kristelig
Oplysning at hjælpe dem
frem mod Maalet: En
vaagen dansk, kristen
Ungdom.
Landsarkivet for Sønderjylland
10. december 2012
Side 38 af 64
Ugleklubben
Bakkensbro 6, Ullerup
Sogn
1962
Inden for rammerne af
bestemmelserne om
ungdomsklubber i lov om
fritidsundervisning m.v. at
samle unge mellem 14 og
18 år til virksomhed og
samvær i deres fritid.
1989
Ullerup Sogns
Idrætsforening
Vester Sottrup
Sportsforening
Foreningen blev 1967 lagt
sammen med "Sundeved
Ungdomsforening", hvorved
"Sundeved Ungdoms- og
Idrætsforening" dannedes.
21. april 1939
1967
Ungdomsarbejde.
Fritidsundervisning.
Historisk Forening for Sottrup sogn
Idræt.
Historisk Forening for Ullerup sogn
Idræt. Sport.
Landsarkivet for Sønderjylland
Historisk Forening for Sottrup sogn
Sydals
Foreningsnavn
Formål
Anmærkninger
Ertebjerg og Omegns
Ringriderforening
Ertebjerg og Omegns
Skytteforening
Foreningen er i bero fra
1973.
Arkivadresser
Stiftet / nyt navn
Nedlagt
Aktivitet(er)
1943
1958
Ringridning.
Tandslet sogns Lokalhistoriske
Forening
1902
1973
Skydning.
Tandslet sogns Lokalhistoriske
Forening
Foreningen Fremad
1895
Idræt. Gymnastik.
Tandslet sogns Lokalhistoriske
Forening
Hørup Sogns
Ungdoms- og
Idrætsforening
1922
Idræt. Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Forening for Hørup
sogn
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
1962
Brolaug. Sejlsport.
Motorbådsport.
Lokalhistorisk Forening for Hørup
sogn
Arkivalierne opbevares i
foreningen. Disse kan
beses ved henvendelse til
foreningens formand.
1. marts 1977
Bådelaug. Sejlsport.
Lokalhistorisk Forening for Hørup
sogn
Høruphav Brolaug
Høruphav Bådelaug
10. december 2012
1968: At varetage
medlemmernes interesse i
udbygning, vedligeholdelse
og drift af det eksisterende
broanlæg ved Høruphav,
herunder at sikre og
udvide ejendomsretten og
adgangsretten til havnen,
samt at fremme sejl- og
motorbådssporten blandt
medlemmerne.
Side 39 af 64
Kegnæs Roklub
1973
1978
Roning. Rosport.
Lokalhistorisk Forening for Kegnæs
sogn
Kegnæs Skytteforening
1945
1958
Skydning.
Lokalhistorisk Forening for Kegnæs
sogn
1907
Ringridning.
Lokalhistorisk Forening for Kegnæs
sogn
9. november
1912
Idræt. Ungdomsarbejde.
Dilettant.
Lokalhistorisk Forening for Kegnæs
sogn
1922
Skydning. Gymnastik.
Idræt. Præmieskydning.
Lysabild sognehistoriske forening
Ringridning.
Tandslet sogns Lokalhistoriske
Forening
Kegnæs Sogns
Ringriderforening
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
Kegnæs Ungdoms- og
Idrætsforening
Lysabild Skytte- og
Gymnastikforening
Udaterede vedtægter
indklæbet i
forhandlingsprotokollen.
Ringriderforening for
Tandslet og Omegn
1914
1946
Skovby og Omegns
Ringriderforening
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
14. oktober 1968
Ringridning.
Lysabild sognehistoriske forening
Sydals Håndboldklub
Protokollen 1989-2004
opbevares i foreningen.
1988
Håndbold.
Tandslet sogns Lokalhistoriske
Forening
Sydals-Hallen
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
1969
Drift af hal.
Tandslet sogns Lokalhistoriske
Forening
Tandslet Ungdoms- og
Idrætsforening ( TUI )
Protokoller og
regnskabsbøger er
deponerede.
1908
Idræt. Ungdomsarbejde.
Tandslet sogns Lokalhistoriske
Forening
Tandslet Ungdoms- og
Idrætsforenings ( TUI )
Støtteforening
Se arkivalier for "TUI
Støtteforening" for perioden
1999-2004 under "Sydals
Håndboldklub".
Støtteforening.
Tandslet sogns Lokalhistoriske
Forening
Tandslet-Lysabild
Badminton
Nogle arkivalier opbevares i
foreningen.
1987
Badminton.
Tandslet sogns Lokalhistoriske
Forening
Anmærkninger
Stiftet / nyt navn
Sydslesvig
Foreningsnavn
10. december 2012
Formål
Nedlagt
Aktivitet(er)
Arkivadresser
Side 40 af 64
Ungdomsarbejde. Idræt.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
28. maj 1946
Gymnastik. Idræt. Sport.
Ungdomsarbejde. Danske
sange. Dansk kultur.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Bredsted
Ungdomsforening
1946
Ungdomsarbejde. Idræt.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Dansk
Ungdomsforening for
Isted og Omegn
1951
Ungdomsarbejde. Idræt.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Aventoft
Ungdomsforening
Borne Ungdoms- og
Idrætsforening
Foreningen er tilsluttet
"Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger".
Foreningen dækker
sognene Aventoft og
Nykirke.
Der Sinn des
Jugendvereins ist durch
freiwillige
Zusammenkünfte sich
untereinander
kennenzulernen, dänische
Lieder und dänische Kultur
zu lernen und zu pflegen
und im Sport den Körper
zu schulen.
1945
Foreningen er
hvilende fra
1978 / 1979
Foreningen er
hvilende fra
1964
Egernførde
Idrætsforening
Se også "Egernførde
Ungdomsforening" ( F324 )
og "Egernførde Fritidshjem"
( I 92 ).
Idræt.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Egernførde
Ungdomsforening
1947-78: Se også
"Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger ( SdU
)", F141-70. Se også
"Egernførde
Idrætsforening" ( F 323 ) og
"Egernførde fritidshjem" ( I
92 ).
Idræt. Ungdomsarbejde.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Harreslev
Ungdomsforening
Arkivalierne er tilgængelige
efter tilladelse fra
foreningens bestyrelse.
Ungdomsarbejde. Idræt.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Gymnastik. Sport. Dansk
kultur. Ungdomsarbejde.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Husby Ungdoms- og
Gymnastikforening
10. december 2012
At samle al dansk ungdom
i Husby og omegn om
dansk kulturelt arbejde og
om dansk gymnastik og al
slags sport.
1921
21. februar 1947
Hvilende fra
19. januar
1971
Side 41 af 64
Kappel
Ungdomsforening
1947-77: Se "Sydslesvigs
danske Ungdomsforeninger
( SdU )", F141-73.
1947
Ungdomsarbejde.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Karby
Ungdomsforening
1959-69: Se "Sydslesvigs
danske Ungdomsforeninger
( SdU )", F141-73.
15. februar 1951
Ungdomsarbejde.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Arkivalierne er kun
tilgængelige efter skriftlig
tilladelse fra foreningens
formand.
Se også: Gustav
Lindstrøms arkiv ( P 259 ).
16. maj 1934
Ungdomsarbejde.
Oplysning.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Ungdomsarbejde.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
1946
Ungdomsarbejde.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
1960
Ungdomsarbejde.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Ungdomsarbejde.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Ungdomsarbejde.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Kær Herreds
Ungdomsforening
List Ungdomsforening
At fremme sammenhold
og fællesskabsfølelse
mellem de unge og ved
folkelig og kristelig
oplysning hjælpe frem mod
målet: En vågen, dansk,
kristen ungdom.
1949-72: Se "Sydslesvigs
danske Ungdomsforeninger
( SdU )", F141-68.
Medelby Sogns
Ungdomsforening
Moldened
Ungdomsforening
Se også 1956-67:
"Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger ( SdU
)", F141-74.
Nykirke
Ungdomsforening
Rendsborg-Bydelsdorf
Ungdomsforening
1946-1977-1978: Se
"Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger ( SdU
)" ( F141-71 ) og
Rendsborg Fritidshjem ( I
48 ).
Risby
Ungdomsforening
1958-77: Se "Sydslesvigs
danske Ungdomsforeninger
( SdU )", F141-71.
Ungdomsarbejde.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Satrup Idræts- og
Ungdomsforening
1948-77: Se "Sydslesvigs
danske Ungdomsforeninger
( SdU )" ( F141-66 ).
Idræt. Ungdomsarbejde.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
10. december 2012
1960
Side 42 af 64
Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger (
SdU )
1948: At fremme
samarbejdet mellem de
danske
ungdomsorganisationer i
Sydslesvig.
Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger (
SdU ), Gottorp amts
Hovedkreds
Ved kulturelle og
idrætslige foranstaltninger
at virke for sammenholdet
blandt Hovedkredsens
danske
Ungdomsforeninger.
Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger (
SdU ), Husum
Ejdersted amts
Hovedkreds
Ved kulturelle og
idrætslige foranstaltninger
at virke for sammenholdet
blandt hovedkredsens
danske
Ungdomsforeninger.
Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger (
SdU ), Sydtønder amts
Hovedkreds
Ved kulturelle og
idrætslige foranstaltninger
at virke for sammenholdet
blandt amtets danske
ungdomsforeninger.
Stiftet 1923 under navnet
"De mellemslesvigske
Ungdomsforeninger".
1923
Ungdomsarbejde.
Interesseorganisation.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
9. oktober 1947
Idrætsarrangementer.
Dansk ungdomsarbejde.
Kultur.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Idrætsarrangementer.
Dansk ungdomsarbejde.
Kultur.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Se også: Svend Kristiansen
( P 449 ).
1947
Idrætsarrangementer.
Dansk ungdomsarbejde.
Kultur.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Sønderløgum og
Omegns
Ungdomsforening
1963-65: Se også: Svend
Kristiansen, P-449.
25. maj 1946
Ungdomsarbejde.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Ungdomsforeningen
Ydun, Valsbøl
Foreningen er tilsluttet
"Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger ( SdU
)".
Se også SSF Valsbøl ( F
150 ).
1922
Ungdomsarbejde.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Se også 1952-76.
"Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger ( SdU
)" ( F141-66 ).
28. marts 1952
Gymnastik. Idræt.
Boldspil. Dansk kultur
m.m.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Vesby og Omegns
Ungdomsforening
10. december 2012
At virke for danskhedens
fremme ved national,
kulturel oplysning, samt
ved gymnastik, idræt og
boldspil at hjælpe de unge
frem mod målet: En vågen,
dansk, kristen ungdom.
Side 43 af 64
Vesterland
Ungdomsforening
1947-78: se "Sydslesvigs
danske Ungdomsforeninger
( SdU )" ( F141-69 ).
Ungdomsarbejde.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Sønderborg
Foreningsnavn
Anmærkninger
Arkivadresser
Stiftet / nyt navn
Nedlagt
Aktivitet(er)
Andelsselskabet
"Sønderborg Ridehus"
1945
1980
Drift af ridehus m.m.
Landsarkivet for Sønderjylland
Atletikklubben Alsia,
Sønderborg
1921
Atletik. Alsia.
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
Brydning. Boksning.
Vægtløftning. Atletik.
Idræt.
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
Cykling.
Landsarkivet for Sønderjylland
Atletklubben Nerthus,
Sønderborg
Formål
At øve brydning, boksning,
vægtløftning og dermed
beslægtede idrætsøvelser,
for gennem disse øvelser
at oparbejde en sund sjæl i
et sundt legeme til gavn for
udøveren og for samfundet.
Bicycle Club Alsia,
Sønderborg
1890
De Danske Skytte-,
Gymnastik- og
Idrætsforeninger
Arkivalierne er registreret
sammen med "Nordisk
Skytte- og
Gymnastikstævne på
Dybbøl 1928" og "DGI Sønderborg".
Skydning. Gymnastik.
Idræt.
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
DGI - Sønderborg
Arkivalierne er registreret
sammen med "Nordisk
Skytte- og
Gymnastikstævne på
Dybbøl 1928" og "De
Danske Skytte-,
Gymnastik- og
Idrætsforeninger".
Gymnastik. Skydning.
Idræt.
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
Dybbøl Idræts- og
Ungdomsforening
1920
Idræt. Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
Düppel Cykelklub
1906
Cykling.
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
Folkedans.
Museet på Sønderborg Slot
Foreningen for
Folkedansere i
Sønderborg Amt
10. december 2012
Side 44 af 64
1908
Gymnastik. Udflugter.
Arrangementer. Foredrag.
Sammenkomster.
Landsarkivet for Sønderjylland
1926
Gymnastik. Idræt. Stadion.
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
18. november
1950
Firmaidræt. Firmasport.
Idræt. Motion. Samvær.
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
Kegleclub Fidelitas,
Sønderborg
Keglespil.
Landsarkivet for Sønderjylland
Kegleklub, Sønderborg
Keglespil.
Landsarkivet for Sønderjylland
Gymnastik. Skydning.
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
Freie Turnerschaft am 1908: Durch Abhalten
Alsensund, Sonderburg regelmässige
Turnübungen, sowie durch
Veranstaltung von
Turnfahrten, turnerischen
Vorträge und geselligen
Zusammenkünften zu
erfüllen.
Gymnastik- og
Idrætsforeningen
VIDAR, Sønderborg
Idrætsforeningen
Posten, Sønderborg
Foreningen kaldes også
"VIDAR Idrætsforening Sønderborg".
1962: Gennem
arbejdspladsen P&T at
fremme fritidsaktiviteter og
stimulere interessen for
idræt, motion og samvær.
Nordisk Skytte- og
Gymnastikstævne på
Dybbøl 1928
Arkivalierne er registreret
sammen med "DGI Sønderborg" og "De
Danske Skytte-,
Gymnastik- og
Idrætsforeninger".
Stævnet afholdtes 20.-22.
juli 1928 i Sønderborg og
på Kongeskansen.
Stævnets deltagere var fra
Danmark, Norge, Sverige
og Finland.
1928
Ollerup Dame
Gymnastikforening (
OD )
Kaldes også "O. D.
Gymnastikforening,
Sønderborg" eller "OD".
Der er i alt 5 kasser med
arkivalier.
29. november
1938
Gymnastik.
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
6. november
1925
Roning. Rosport.
Det Tyske Mindretals Arkiv
Ruderverein Germania
Sonderburg
10. december 2012
1928
Side 45 af 64
Samvirkende
Idrætsforeninger,
Sønderborg
1925: Centralisering af
administrationen af de i
Sønderborg værende 4
idrætsklubber under
"Dansk Idrætsforbund",
samt at optræde på
medlemmernes vegne
overfor autoriteter og
private ved given lejlighed
og endelig at fremme
samarbejdet mellem
medlemmerne.
1925
Dansk Idrætsforbund.
Administration.
Interesseorganisation.
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
Selskabelig
Ungdomsforening for
Sønderborg og Omegn
1919: Ved alle til rådighed
stående midler at sørge for
adspredelse for de unge i
form af foredrag, baller,
udflugter og lignende.
Desuden afholdes i
vinterhalvåret ugentlige
klubaftner.
1919
Ungdomsarbejde.
Foredrag. Bal. Udflugter.
Klubaftener.
Underholdning.
Landsarkivet for Sønderjylland
Skydning.
Landsarkivet for Sønderjylland
Skydning.
Landsarkivet for Sønderjylland
Ringridning. Ringriderfest.
Landsarkivet for Sønderjylland
Badminton.
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
Sonderburger
Schiessklub
Freundschaft
Sonderburger
Schützengilde
Formål (1908): den
Schiesssport nach der
Scheibe zu fördern und die
Geselligkeit in Friede,
Freude
und Einigkeit zu pflegen.
Sønderborg amts
Ringriderforening (
Ringreiter Corps zu
Sonderburg )
Sønderborg
Badminton Klub
1974 lagt sammen med
"Badmintonklubben
Fremad".
1936
1974
Sønderborg Firma
Sport
29. september
1958
Firmasport. Firmaidræt.
SFS-Hallen. Tennis.
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
Sønderborg Kajakklub
1938
Kajak. Roning. Sejlsport.
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
10. december 2012
Side 46 af 64
Sønderborg KredsRingriderfest
1888
Ringridning.
Lokalhistorisk Forening for Hørup
sogn
Sønderborg
Orienterings Klub
Oktober 1961
Orienteringsløb.
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
1978
Skydning. Pistolskydning.
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
Sønderborg Rideklub
1928
Ridning.
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
Sønderborg Skateklub
2002
Skateboarding. Skate.
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
1921
Skydning. Kulturelt virke.
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
Skydning. Våbentræning.
Landsarkivet for Sønderjylland
Dykning. Sportsdykning.
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
Sønderborg Pistolklub
Klubbens formål er ved
pistolskydning som idræt
og andet kulturelt virke at
fremme den enkeltes og
fællesskabets sundhed og
trivsel.
Sønderborg
Skyttekreds
1966: At vække og bevare
den nationale ånd, som er
den bedste borgen for
landets frihed og
selvstændighed, og at
udvikle folkets evne og
styrke dets vilje til at
værge fædrelandet.
1980: er ved skydning som
idræt og andet kulturelt
virke at fremme den
enkeltes og fællesskabets
sundhed og trivsel.
Sønderborg Skyttelav
1840: Erreicht werden soll,
dem Vaterlande im
Notfalle mehrere
Verteidiger zu verschaffen,
weshalb die Bürger in den
Waffen geübt werden, und
zomal mit
Schiessgewehren
umzugehen lernen, so wie
auch durch diese
Gesellschaft eine nähere
Verbindung zwischen den
daran Theil nehmenden
Bürgern einer Stadt
gestiftet wird.
Sønderborg
Sportsdykker Klub
10. december 2012
1966
Side 47 af 64
Sønderborg Svømmeog Idrætsforening
At øve og at udbrede
interessen for og kendskab
til svømning, livredning og
gymnastik og at fremme
de dertil hørende opgaver.
1942
Sønderborg Tennisklub
Sønderborg
Ungdomsforening
28. oktober
1953
1922
1910
1913: die Förderung
gesunde, christlichen und
volkstümlicher Aufklärung.
1947: At fremme
sammenhold og
fællesskabsfølelse mellem
unge og ved folkelig og
kristelig oplysning at
hjælpe frem mod målet:
En vågen dansk, kristen
ungdom.
1958
Svømning. Idræt.
Gymnastik. Livredning.
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
Tennis.
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
Ungdomsarbejde.
Dilettant.
Landsarkivet for Sønderjylland
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
Sønderborg
Vintersportsforening
1943
Vintersport.
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
Sejlads. Sejlsport.
Landsarkivet for Sønderjylland
1903 / 1921
Idræt. Gymnastik. Kursus.
Kulturdag.
Landsarkivet for Sønderjylland
3. januar 1909
Idræt. Ungdomsarbejde.
Badminton. Udflugter.
Gymnastik.
Ungdomsdiskussion.
Foredrag.
Ulkebøl Arkivafdeling
Sønderborg Yacht Club
Sønderjysk
Idrætsforening,
Sønderborg amt
1928: At vække og bevare
den nationale ånd, som
den bedste borgen for
landets frihed og
selvstændighed, og at
udvikle folkets evne og
styrke dets vilje til at
værge fædrelandet.
Ulkebøl Idræts- og
Ungdomsforening (
UIU )
Sønderborg og Sydals
Foreningsnavn
10. december 2012
Formål
Anmærkninger
Stiftet / nyt navn
Nedlagt
Aktivitet(er)
Arkivadresser
Side 48 af 64
Ringriderforeningen for
Ulkebøl og Hørup
Sogne
1909
Ringridning.
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
Sønderborg og Aabenraa m.fl.
Foreningsnavn
Formål
Skytteforeningen for
Als, Sundeved og
Aabenraa amt
1862: At udbrede
færdighed i riffelskydning,
for således at forberede og
vedligeholde øvelse i
skydning for mænd af alle
samfundsklasser, og
navnlig for dem, der kunne
vente at blive udskrevne
eller ere udskrevne til
hæren.
Anmærkninger
Stiftet / nyt navn
Nedlagt
1862
Aktivitet(er)
Skydning.
Arkivadresser
Landsarkivet for Sønderjylland
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl
og Sønderborg
Sønderjyllands amt
Foreningsnavn
Formål
Anmærkninger
Stiftet / nyt navn
Arbeitskreis Junger
Nordschleswiger
Der A. K. Junger
Nordschleswiger ist ein
Zusammenschluss, der
sich die Aufgabe gestellt
hat, sich über aktuelle
Probleme des
Grenzlandes zu
informieren, neue Ideen
und Aufgaben der
Volksgruppe zu erörtern
und evt. Vorschläge den
jeweils zuständigen
Gremien zuzuleiten.
I foreningens arkiv findes
arkivalier fra før 1945 fra
flere andre
ungdomsforeninger.
Desuden årbøger,
sangbøger & tidsskriftet
"Die Brücke" fra 1955-1992.
1968
Deutscher
Jugendverband für
Nordschleswig
Der Deutsche
Jugendverband nimmt die
gemeinsamen Belange der
deutschnordschleswigschen
Jugend gegenüber den
bundesdeutschen und
dänischen Behörden,
Institutionen und der
Offentlichkeit sowie den
Organisationen der
Volksgruppe wahr.
Hovedorganisation for
diverse lokalafdelinger.
Nyere materiale findes på
foreningens kontor.
10. december 2012
Nedlagt
Aktivitet(er)
Arkivadresser
Ungdomsarbejde.
Grænselandsproblemer.
Det Tyske Mindretals Arkiv
Ungdomsarbejde.
Interesseorganisation.
Hovedorganisation.
Det Tyske Mindretals Arkiv
Side 49 af 64
Deutscher
Jugendverband
Nordschleswig
At de unge, som en del af
det tyske mindretal, anså
sig som bærere af tysk liv
og ære over for det danske
folk. Alt arbejde i de
enkelte grupper og den
fælles organisation skulle
derfor sættes ind på at
værne og uddybe tyske
sæder og skikke.
1921
Ungdomsarbejde. Tysk
kultur.
Landsarkivet for Sønderjylland
1903 / 1921
Idræt.
Landsarkivet for Sønderjylland
Cykling.
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Gymnastik.
Landsarkivet for Sønderjylland
Idræt. Atletik. Badminton.
Fodbold. Gymnastik.
Håndbold. Svømning.
Volleyball. Stævner.
Landsarkivet for Sønderjylland
Ungdomsarbejde.
Landsarkivet for Sønderjylland
Nordslesvigsk Fælles
Idrætsforening
Navneskift i 1921 til
"Sønderjysk
Idrætsforening".
Nordslesvigsk
Hjulridderlag
Stiftet 5. juli 1896.
1896 / 1936
Genoprettet 16. marts 1936.
Sportsamt ( Bund für
Leibesübungen
Nordschleswig )
Sønderjysk
Idrætsforening
Stiftet 1903 under navnet
"Nordslesvigs Fælles
Idrætsforening". Navneskift
i 1921 til "Sønderjysk
Idrætsforening"
1903 / 1921
Sønderjyske
Ungdomsforeningers
Fællesråd
Tinglev
Foreningsnavn
Bajstrup Idræts- og
Foredragsforening
10. december 2012
Formål
Anmærkninger
"Bajstrup Idræts- og
Foredragsforening" blev
1971 sammensluttet med
"Tinglev Idrætsforening" til
"Bajstrup-Tinglev
Idrætsforening". B.T.I.
samarbejdet ophørte i 1983.
Stiftet / nyt navn
Nedlagt
Aktivitet(er)
1971
Idræt. Foredrag.
Arkivadresser
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Side 50 af 64
Bajstrup-Tinglev
Idrætsforening ( BTI )
Foreningen oprettedes
1971 af "Tinglev
Idrætsforening" og
"Bajstrup Idræts- og
Foredragsforening". B.T.I.
samarbejdet ophørte 1983.
BBK - Kegleklub
Bylderup Idrætscenter
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
Bjolderup Sogns
Ringriderforening
BMX-Ravsted
1971
Idræt.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Keglespil.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Ringridning.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
BMX. Cykling. Cykelsport.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Badminton.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
1978
Ridning.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
1945
Skydning.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Ungdomsarbejde.
Foredrag. Sport.
Sportsrevy. Folkefest.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
1901
Som medlem af DMU, at
samle unge fra fem år og
opefter og give disse
mulighed for at udøve
sporten på et dertil
indrettet baneanlæg, samt
at udbrede interessen for
BMX-sporten.
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
1984
Bolderslev
Badmintonklub
Bolderslev og Omegns
Rideklub
Bolderslev og Omegns
Skytteforening
Bolderslev Ungdomsog Foredragsforening
10. december 2012
1983
1945: Gennem sine
virksomheder at skabe en
vågen og sund dansk
ungdom til styrkelse af
fædrelandskærligheden og
forsvarsviljen i folket.
1990
Side 51 af 64
Bolderslev Ungdomsog Selskabelige
Forening
Arkivalier for senere
foreninger ( f.eks.
"Ungdomsforeningen for
Hjordkær, Bjolderup og
omliggende Sogne" &
"Vollerup
Ungdomsforening" ) er
registreret sammen med
"Bolderslev Ungdoms- og
Selskabelige Forening" i
arkivet under Lokalhistorisk
Forening for Tinglev
Kommune.
Bolderslev
Ungdomsforening
1973 blev foreningen lagt
sammen med "Vollerup
Ungdomsforening" til
"Bolderslev-Vollerup
Ungdomsforening".
Bolderslev-Vollerup
Ungdomsforening
Se under arkivalierne for
"Bolderslev Ungdoms- og
Selskabelige Forening".
Boldklubben 1950
1913
16. marts
1919 / ?
Ungdomsarbejde.
Selskabelighed.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
1973
Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
1973
Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
1949
Boldspil.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Broderup og Omegns
Ungdoms- og
Foredragsforening
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
1948
Ungdomsarbejde.
Foredrag.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Bylderup Bov og
Omegns Rideklub
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
1965
Ridning.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
1977
Gymnastik.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
1984
Tennis.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Ringridning.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Bylderup og Omegns
Gymnastikforening
Bylderup og Omegns
Tennisklub
Bylderup-Bov
Fællesringriderforening
10. december 2012
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
Side 52 af 64
Idrætshallen Bylderup
Sogn
Støtteforening. Haldrift.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Ringridning.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Ungdomsarbejde.
Landsarkivet for Sønderjylland
Boldspil.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
1929
Ungdomsarbejde.
Foredrag.
Landsarkivet for Sønderjylland
Efter opførelse at drive en
idrætshal i Bylderup,
beregnet til benyttelse af
organisationer, foreninger
og privatpersoner i Slogs
herred.
International
Ringriderforening
Rabsted
Jugendbund für
Rapstedt und
Umgegend
1921
Jyndevad Boldklub 75
Jyndevad Ungdomsog Foredragsforening
Kegleklubben
Gravløkke, Bylderup
Bov
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
1989
Keglespil.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Klub 13, Bylderup Bov
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
1981
Keglespil.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Klub 85, Bylderup
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
1985
Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Ravsted og Omegns
Ringriderforening
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
Ringridning.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Ravsted Ungdoms- og
Idrætsforenings Klub
Ringreiterverein für
Kraulund und
Umgebung
10. december 2012
Inden for rammerne af
bestemmelserne om
ungdomsklubber i lov om
fritidsundervisning m.v. at
samle unge mellem 14 og
18 år til virksomhed og
samvær i deres fritid.
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
1978
Ungdomsarbejde.
Fritidsundervisning. Unge
mellem 14-18 år.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Foreningen skiftede 1908
navn til "Ringreiterverein für
Tingleff und Umgegend" se denne for arkivalier.
1899 / 1908
Ringridning.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Side 53 af 64
Ringreiterverein für
Tingleff und Umgegend
Tidligere navn:
"Ringreiterverein für
Kraulund und Umgebung".
1899 / 1908
Ringridning.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
1913
Ringridning.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
1905
Ringridning.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Ringridning.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
1968
Skydning.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
1969
Ungdomsarbejde. Fritid.
Børn og unge under 18 år.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
20. september
1988
Keglespil. Socialt
fællesskab.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Støtteklubben for B
1950
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
1973
Støtteklub. Støtteforening.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Tinglev Idrætsforening
Foreningen hed i perioden
1921-1971 "Tinglev
Idrætsforening". Blev
sammensluttet med
Bajstrup til "BajstrupTinglev Idrætsforening".
B.T.I. samarbejdet ophørte
i 1983. Navnet er nu
"Tinglev Idrætsforening af
1921". Se under
sidstnævnte for arkivalier.
1921
Idræt.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Ringreiterverein
Saxburg und
Umgebung
Ringriderforeningen for
Bajstrup og Omegn
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
Ringriderforeningen for
St. Jyndevad og
Omegn
Schützenverein
Rapstedt-Oster Terp v.
1968
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
Sofiedal Fritids- og
Ungdomsklub af 1986
1986: At fremme
fritidsinteresser og
kammeratskabeligt
samvær mellem børn og
unge under 18 år.
Starclub, Bylderup
1988: At fremme socialt
fællesskab samt trivsel og
kulturelt virke mellem unge
og ældre.
10. december 2012
1971
Side 54 af 64
Tinglev Idrætsforening
af 1921
Tinglev Idrætsplads
Foreningen hed i perioden
1921-1971 "Tinglev
Idrætsforening".
Fusionerede derefter med
Bajstrup til "BajstrupTinglev Idrætsforening".
B.T.I. samarbejdet ophørte
i 1983. Navnet er nu
"Tinglev Idrætsforening af
1921".
1938: Anlæggelse og
vedligeholdelse af en
idrætsplads i Tinglev.
1921 / 1971 /
1983
1937
1978
Idræt.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Idræt. Idrætsplads.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Tinglev og Omegns
Folkedanserforening
1979
Folkedans.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Tinglev og Omegns
Fællesringriderforening
1928
Ringridning.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Ridning.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Tinglev Rideklub
Arkivalierne er tilgængelige
efter aftale med formanden.
Tinglev Ringrider- og
Markedsfest
1981
Ringriderfest. Markedsfest.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Tinglev Skytteforening
af 1907
1907
Skydning.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Tinglev Skyttekreds
1945
Skydning.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
1980
Skydning.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
1921
Tennis. Etablering og drift
af tennisbane.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Ungdomsarbejde.
Selskabelighed.
Gymnastik. Idræt. Kursus.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Tinglev
Skyttepigeforening
Tinglev Tennisklub
Ungdomsforeningen
for Hjordkær,
Bjolderup og
omliggende Sogne
10. december 2012
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
1921: Ved hjælp af frivillig
arbejdskraft at anlægge og
vedligeholde en
tennisbane for derved med
mindst mulige udgifter at
kunne dyrke sporten.
Tidligere navn: "Bolderslev
Omegns Ungdoms- og
Selskabelige Forening" - se
denne for arkivalier.
Side 55 af 64
Vollerup og Omegns
Ungdoms- og
Idrætsforening
Sammenlagt med
"Bolderslev
Ungdomsforening" i
1973.
Se evt. under
"Bolderslev og Omegns
Ungdoms- og Selskabelige
Forening".
1934
1973
Idræt. Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Forening for Tinglev
kommune
Landsarkivet for Sønderjylland
Tønder
Foreningsnavn
Formål
Anmærkninger
AIF Støtteklub, Abild
Stiftet / nyt navn
Nedlagt
7. marts 1977
Aktivitet(er)
Arkivadresser
Støtteklub. Støtteforening.
Lokalhistorisk Forening for Tønder
kommune
Idræt.
Lokalhistorisk Forening for Tønder
kommune
19. februar 1947
Boksning. Stævner.
Lokalhistorisk Forening for Tønder
kommune
DGI - Tønderegnen
31. oktober 1992
Gymnastik. Teater.
Lokalhistorisk Forening for Tønder
kommune
Emmerske
Ungdomsforening
18. marts 1944
Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Forening for Tønder
kommune
1605
Skydning.
Det Tyske Mindretals Arkiv
Gymnastik. Atletik. Løb.
Fester.
Idrætsarrangementer.
Stævner.
Det Tyske Mindretals Arkiv
Arbejdernes Idrætsklub
Foreningen blev omkring
1933 lagt sammen med
"Tønder Boldklub" under
navnet "Tønder Forenede
Boldklubber". 1939
dannede denne sammen
med "Tønder
Idrætsforening" foreningen
"Tønder Sportsforeninger".
Bokseklubben Vidaa
Materialet er deponeret,
men frit tilgængeligt.
Fastnachtsgelag und
Schützenkorps,
Tondern
Vedtægter fra 1605, men
foreningen er sikkert ældre,
udgået af de gamle
Købmands- og
Håndværkerlav.
Kaufmännischer
Turnverein Tondern
Ca. 1933
1909
20. februar
1936
Lokalhistorisk Forening for Tønder
kommune
Kegelklub Pudel,
Tondern
10. december 2012
1904: Seinen
Kegelbrüdern wochentlich
einen geselligen Abend zu
verschaffen.
Keglespil.
Landsarkivet for Sønderjylland
Side 56 af 64
Männerturnverein von
1865, Tondern
Medlemmer af
"Männerturnverein von
1865, Tondern" stiftede den
17. oktober 1869 "Turner
Feuerwehr". Denne
ændrede 1871 navn til
"Tondern freiwillige
Feuerwehr". ( Arkivalier for
"Tønder frivillige
Brandværn" for perioden
1878-1996 findes i arkivet
under Lokalhistorisk
Forening for Tønder
Kommune ).
1936 blev
"Männerturnverein von
1865, Tondern"
sammenlagt med
"Kaufmännischer Turn
Verein" under navnet
"Turnerbund Tondern von
1865, Tondern".
1865
20. februar
1936
Gymnastik.
Lokalhistorisk Forening for Tønder
kommune
Det Tyske Mindretals Arkiv
Møgeltønder
Ungdoms- og
Idrætsforening
Ringreitercorps Abel
Idræt. Ungdomsarbejde.
Landsarkivet for Sønderjylland
Ringridning.
Det Tyske Mindretals Arkiv
Isskøjteløb.
Landsarkivet for Sønderjylland
1926
Skydning.
Det Tyske Mindretals Arkiv
1903 / 1921
Idræt.
Landsarkivet for Sønderjylland
1896
Cykelsport. Cykling.
Landsarkivet for Sønderjylland
8. marts 1896
Schlittschuhlaufverein
Eisvogel
Schützenverband für
Nord- und Südtondern
Sønderjysk
Idrætsforening, Tønder
amt
Tondernsche
Radfahrer-Club von
1896
10. december 2012
At vække og bevare den
nationale ånd, som den
bedste borgen for landets
frihed og selvstændighed,
og at udvikle folkets evne
og styrke dets vilje til at
værge fædrelandet.
Navneskift i 1921 fra
"Nordslesvigsk Fælles
Idrætsforening".
Side 57 af 64
Turnerbund Tondern
von 1865
Der Verein bezweckt die
leibliche Erziehung seiner
Mitglieder im Geiste
unseres deutschen
Volkstums in
Nordschleswig durch
planmässige Pflege der
Leibesübungen wie
Turnen, Spiel und Sport im
Geiste Fried. Ludw. Jahns
als eines Mittels zur
körperlichen und sittlichen
Kräftigung, sowie die
Pflege deutschen
Volkstums, deutschen
Volks bewustseins und
kameradschaftlicher
Gesinnung.
Sammenslutning den 20.
februar 1936 af
"Kaufmännischer Turn
Verein" og "MännerTurnverein von 1865" under
navnet "Turnerbund
Tondern von 1865".
20. februar 1936
Gymnastik.
Legemsøvelser. Spil.
Sport. Roning. Rosport.
Grænsestævne.
Lokalhistorisk Forening for Tønder
kommune
Cykling.
Landsarkivet for Sønderjylland
7. oktober
1992
Idræt. Gymnastik.
Lokalhistorisk Forening for Tønder
kommune
Tønder Amts Cyklering
Tønder amts
Idrætsforening
Landsarkivet for Sønderjylland
Tønder Boldklub
Stiftet som "Internationaler
Fussballclub".
April
1921 omdøbt til "Tønder
Boldklub". Omkring 1933
sammenlagt med
"Arbejdernes Idrætsklub" til
"Tønder Forenede
Boldklubber". 1939
sammensluttet med
"Tønder Idrætsforening" i
"Tønder Sportsforeninger" (
TSF ).
17. maj 1920 /
April 1921
Ca. 1933
Fodbold. Idræt. Boldspil.
Sport. Revy. Puslingehold.
Lokalhistorisk Forening for Tønder
kommune
Tønder Forenede
Boldklubber
Foreningen dannedes
omkring 1933 ved
sammenslutning af
"Arbejdernes
Idrætsforening" og "Tønder
Boldklub". 1939
sammensluttet med
"Tønder Idrætsforening"
under navnet "Tønder
Sportsforeninger" ( TSF ).
Ca. 1933
1939
Boldspil. Idræt.
Lokalhistorisk Forening for Tønder
kommune
10. december 2012
Side 58 af 64
Tønder Handicap Idræt
3. februar 1978
Tønder og Omegns
Firmasport
Tønder og Omegns
Flyveklub
I Tønder By og Omegn at
fremme interessen for og
lette adgangen til aktiv
deltagelse i sportslig
flyvning.
9. januar 1946
Tønder Rideklub
Handicapidræt.
Lokalhistorisk Forening for Tønder
kommune
Firmasport. Firmaidræt.
Keglesport. Kegling.
Lokalhistorisk Forening for Tønder
kommune
Flyvesport.
Interesseorganisation.
Lokalhistorisk Forening for Tønder
kommune
Ridning.
Lokalhistorisk Forening for Tønder
kommune
Idræt. Sport. Familieidræt.
Atletik. Landsstævne.
Oldboys-hold. Fodbold.
Svømning.
Lokalhistorisk Forening for Tønder
kommune
Tønder Sportsforening
( TSF )
Foreningen er dannet 1939
ved sammenslutningen af
"Tønder Forenede
Boldklubber " og "Tønder
Idrætsforening" i "Tønder
Sportsforening" ( TSF
).
Efter forår 2003 er de
enkelte afdelinger
selvstændige foreninger.
Arkivaliernes samlede
mængde udgør: 11 bd., 1
pk. og 21 læg.
1939
Tønder
Sportsforenings ( TSF
) Svømmeafdeling
Se også under "Tønder
Sportsforening". Efter
forår 2003 er de enkelte
afdelinger selvstændige
foreninger.
27. juni 1960 /
forår 2003
Svømning.
Lokalhistorisk Forening for Tønder
kommune
1922
Tennis.
Lokalhistorisk Forening for Tønder
kommune
Tønder Tennisklub
Forår 2003
Vojens
Foreningsnavn
Formål
Anmærkninger
Stiftet / nyt navn
Nedlagt
Aktivitet(er)
Arkivadresser
Bokseklubben
Refrigram, Vojens
1962
Boksning.
Lokalhistorisk Forening for Vojens
kommune
Fællesringriderforening
en for Vojens og
Omegn
1920
Ringridning. Dilettant.
Lokalhistorisk Forening for Vojens
kommune
Haderslev Byhistoriske Arkiv
10. december 2012
Side 59 af 64
Hammelev Sogns
Ungdomsforening
31. maj 1919
Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Forening for Vojens
kommune
Jegerup Boldklub
Arkivalierne opbevares
sammen med "Jegerup
Ungdoms- og
Idrætsforening".
14. april 1934
6. september
1939
Boldspil.
Lokalhistorisk Forening for Jegerup
sogn
Jegerup Sogns
Gymnastikforening
Arkivalierne opbevares
sammen med "Jegerup
Sogns Ungdoms- og
Gymnastikforening".
7. oktober 1923
12. maj 1929
Gymnastik.
Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Forening for Jegerup
sogn
Jegerup Sogns
Ungdoms- og
Gymnastikforening
Arkivalierne er lagt
sammen med "Jegerup
Ungdoms- og
Idrætsforening".
12. maj 1929
6. september
1939
Gymnastik.
Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Forening for Jegerup
sogn
Jegerup Ungdoms- og
Idrætsforening
Vedtægter ændret i 1928,
1939, 1974, 1978, 1979 og
1987.
Nogle arkivalier opbevares i
foreningen.
15. december
1920 / 6.
september 1939
Idræt. Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Forening for Jegerup
sogn
Lokalhistorisk Forening for Vojens
kommune
Mølby og Omegns
Ringriderforening
Ringridning.
Lokalhistorisk Forening for Vojens
kommune
Nustrup
Ungdomsforening
Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Forening for Vojens
kommune
Oksenvad
Ungdomsforening
Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Forening for Vojens
kommune
Idræt.
Lokalhistorisk Forening for Vojens
kommune
Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Forening for
Oksenvad sogn og Omegn
Gymnastik.
Ungdomsarbejde.
Lottospil. Fodbold.
Foredrag. Underholdning.
Lokalhistorisk Forening for Vojens
kommune
Skovby Borger- og
Idrætsforening
1925
Skrydstrup og Omegns
Ungdomsforening
Skrydstrup Ungdomsog Idrætsforening (
SUIF )
10. december 2012
1933
Side 60 af 64
Sommersted
Idrætsforening
1936
Idræt. Bordtennis.
Håndbold.
Lokalhistorisk Forening for Vojens
kommune
Speedway mesterskab
1988.
Lokalhistorisk Forening for Vojens
kommune
Vedsted
Ungdomsforening
Ungdomsarbejde.
Lokalhistorisk Forening for Vojens
kommune
Vojens Boldklub
Boldspil.
Lokalhistorisk Forening for Vojens
kommune
Vojens
Håndboldforening
Håndbold.
Lokalhistorisk Forening for Vojens
kommune
Speedway i Vojens
Der står ikke en forening
bag arrangementerne.
Hovedkraften bag
Speedway i Vojens er den
tidligere speedway-kører
Ole Olsen.
Vojens Idrætsforening
1941
Idræt.
Lokalhistorisk Forening for
Oksenvad sogn og Omegn
Vojens Ishockey Klub (
VIK )
1963
Ishockey.
Lokalhistorisk Forening for Vojens
kommune
Ungdomsarbejde.
Landsarkivet for Sønderjylland
Vojens
Ungdomsforening
Aabenraa
Foreningsnavn
Formål
Anmærkninger
AFG Aabenraa
Amtsringriderforeninge
n Aabenraa
Arkivaliernes samlede
mængde udgør pr. 1. april
2005: 12 bd. + 86 pk. + 1
læg.
Stiftet / nyt navn
Nedlagt
Arkivadresser
1907
Boldspil.
Landsarkivet for Sønderjylland
1896
Ringridning.
Landsarkivet for Sønderjylland
Andelsselskab. Haldrift.
Landsarkivet for Sønderjylland
Gymnastik.
Det Tyske Mindretals Arkiv
Andelsselskabet
Sønderjyllandshallen,
Aabenraa
Apenrader Männer
Turnverein
4. oktober 1888
Apenrader Turnverein
1864
10. december 2012
Aktivitet(er)
1914
Landsarkivet for Sønderjylland
1888
Gymnastik.
Det Tyske Mindretals Arkiv
Side 61 af 64
Arbeiter RadfahrerVerein Einigkeit,
Apenrade
Die Hebung und Förderung Foreningen er medlem af
"Arbeiter Radfahrerverein
des Radfahrens in
Solidarität".
Arbeiterkreisen.
Cykling.
Landsarkivet for Sønderjylland
Arbejdernes
Gymnastik- og
Sportsforening
Gymnastik. Sport.
Landsarkivet for Sønderjylland
Badmintonklubben
SMASH - Aabenraa
Badminton.
Landsarkivet for Sønderjylland
Bådelauget Mølleåen,
Aabenraa
Arkivalierne opbevares i
foreningen.
1903
4. marts 1978
Landsarkivet for Sønderjylland
De Danske
Ungdomsforeninger,
Aabenraa Amt
Ungdomsarbejde.
Landsarkivet for Sønderjylland
De Danske
Ungdomsforeninger,
Aabenraa Amts
Hovedkreds
Ungdomsarbejde.
Landsarkivet for Sønderjylland
Idræt.
Landsarkivet for Sønderjylland
Gymnastik.
Landsarkivet for Sønderjylland
Ringridning.
Ensted sogns lokalhistoriske forening
Ungdomsarbejde.
Ensted sogns lokalhistoriske forening
1907
Gymnastik.
Landsarkivet for Sønderjylland
1864
Keglespil.
Landsarkivet for Sønderjylland
De Unges Idræt ( DUI
), Aabenraa afdeling
1930
Der Männer Turnverein
in Apenrade
Ensted og Felsted
Ringriderforening
1932
Ensted Sogns
Ungdomsklub
Freien Turnerschaft,
Apenrade
Kegleklubben af 1864,
Aabenraa
10. december 2012
1907: Die Pflege des
Turnens zum Zweck der
körperlichen, sittlichen und
geistigen Hebung seiner
Mitglieder, Zöglinge und
Schüler. Politik ist
ausgeschlossen.
1971
Side 62 af 64
Løjt og Omegns
Gymnastikforening
Gymnastik.
Landsarkivet for Sønderjylland
Ungdomsarbejde.
Landsarkivet for Sønderjylland
Radfahrer-Verein für
den Kreis Apenrade
Cykling. Cykelsport
Landsarkivet for Sønderjylland
Rise Sogns
Ungdomsforening
Ungdomsarbejde.
Landsarkivet for Sønderjylland
Roning. Rosport.
Landsarkivet for Sønderjylland
Sønderjysk
Idrætsforening,
Aabenraa Amts
hovedkreds
Idræt.
Landsarkivet for Sønderjylland
Udvalget for Aabenraa
Svømmebad
Udvalgsarbejde.
Landsarkivet for Sønderjylland
1941
Ungdomsarbejde.
Interesseorganisation.
Landsarkivet for Sønderjylland
Ungdomsklubben Bosh
1967
Ungdomsforening.
Ensted sogns lokalhistoriske forening
Verein für Motor
Luftschiffart in der
Nordmark,
Kreisgruppe Apenrade
1910
Luftskibsfart.
Landsarkivet for Sønderjylland
Badminton. Danish Open
1990.
Landsarkivet for Sønderjylland
Løjt og Omegns
Ungdomsforening
1921
1924: At vække og bevare
den nationale ånd, som er
den bedste borgen for
landets frihed og
selvstændighed, og at
udvikle folkets evne og
styrke dets vilje til at
værge Fædrelandet.
Ruderverein Apenrade
Ungdommens
Fællesråd i Aabenraa
By
Aabenraa Badminton
Club
10. december 2012
1926
1942: At etablere et
samarbejde mellem alle
danske
ungdomsorganisationer i
Aabenraa.
Billeder fra Danish Open
1990-arrangementer er
deponerede ved Historiske
Samlinger.
1971
Side 63 af 64
Aabenraa
Folkedanserforening
Foreningen blev på grund
af svigtende tilslutning
omdannet og nygrundlagt
den 18. august 1960 som
"Aabenraa og Omegns
Folkedansere".
18. januar 1956 /
18. august 1960
Aabenraa
Handicapidrætsforenin
g
Aabenraa Motor Sport
1950
1978: At samle
motorkørere samt
motorsportsinteresserede
indenfor Aabenraa og
omegn, dels afholdelse af
selskabelige
sammenkomster.
Aabenraa og Omegns
Civile
Hundeførerforening
Aabenraa og Omegns
Folkedansere
Foreningen er en
gendannelse af "Aabenraa
Folkedanserforening". Se
denne for yderligere
oplysninger.
18. august 1960
Aabenraa Rideklub
Folkedans.
Landsarkivet for Sønderjylland
Idræt. Handicapidræt.
Landsarkivet for Sønderjylland
Motorsport.
Selskabelighed.
Landsarkivet for Sønderjylland
Hunde. Dressur.
Lydighedstræning.
Landsarkivet for Sønderjylland
Folkedans.
Landsarkivet for Sønderjylland
Ridning.
Landsarkivet for Sønderjylland
Aabenraa Roklub
Ca. 1921
Roning. Rosport. Regatta.
Kaproning.
Landsarkivet for Sønderjylland
Aabenraa Skyttelaug (
Apenrader
Schützengilde )
1734
Skydning. Skyttegården.
Landsarkivet for Sønderjylland
Tennis.
Landsarkivet for Sønderjylland
Ungdomsarbejde. Dansk.
Teenagere.
Landsarkivet for Sønderjylland
Aabenraa Tennisklub
Aabenraa
Ungdomshjem /
Aftenhjem Klub 49
10. december 2012
At være samlingssted for
byens danske ungdom i
alderen 14-18 år.
Klubbens navn: "Aabenraa
Aftenhjem".
Side 64 af 64