Dansk Softball Forbund søger udviklingskonsulent

Information til alle samarbejdspartnere. Nyt navn - samme kvalitet.
Januar 2012 stifter selskabet Scotsport Jagt & Event aps navn.
Fremadrettet vil selskabets navn være Game Sport Jagt & Event aps, i daglig tale og brug
Game Sport. Navneændringen sker som en logisk konsekvens af udviklingen i vores virksomhed. Mange
ting ser ikke ud i dag som da det hele begyndte tilbage i 1993.
Igennem flere år har vi sendt gæster rundt i det meste af verden til store turist- og jagtoplevelser. Det har
derfor ikke altid virket lige logisk at virksomhedens navn var så stærkt bundet op alene på vores aktiviteter i
Skotland. Det ændrer vi nu.
I forhold til vores mange BtB eventkunder i erhvervslivet og vores egne produktioner af public events har
navnet også til tider været en udfordring.
Game Sport Jagt & Event er vores nye navn, da det dækker bredt alle de områder vi beskæftiger os med i
virksomheden i dag og i tiden der kommer. Samtidig giver det mening i både vores jagtrejseafdeling og i
vores eventafdeling.
Jagt
”Game”; britisk inspireret for den store mangfoldighed af vildtarter rundt i verden og ”Sport” for selve
jagtudførelsen.
Event
”Game” for den måde hvorpå vi tilrettelægger og afvikler vores mange BtB events. Vi skaber unikke
oplevelser med et smil og vores kunder er glade for vores anderledes eventløsninger.
”Sport” er en del af vores fortid og fremtid. Cykelløb, håndbold, motorsport – store idrætsgrene, hvor vi
gennem tiden har været stærkt repræsenteret på management- og eventfronten. Sport er fortsat en stor del af
virksomheden i dag og i fremtiden.
Vores organisation, ledelse, ejerskab, adresse og ikke mindst produkter, underleverandører og service er
fortsat den samme. Vi har været i markedet i mange år og nu fandt vi tiden rigtig til et navnestifte, og
således markere vores mangfoldige produktvifte.
Hos Game Sport Jagt & Event ser vi frem til et fortsat godt og spændende samarbejde.
Velkommen til flere og nye oplevelser! Start her: www.gamesport.dk
Venlig hilsen
Game Sport Jagt & Event aps
Jesper Brahe
Jesper Tikiøb