Modul 5 – Atomfysik

(Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle)
Kirker og Herregårde i Vestjylland
»Herregården Nørre Vosborg i tid og rum«
Mandag, den 16. - torsdag, den 19. juni 2014
Nørre Vosborg i Vestjylland er en herregård, ind spundet i myter
og historie. Et tværfagligt forskerteam har i et næsten detektivisk arbejde gennemanalyseret borgen og myterne om dens tilblivelse og flytning samt den nyere historiske udvikling.
Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle
- et udviklingscenter for folkelig og åben universitetsundervisning
Skærum Møllevej 2-4, 7570 Vemb DK
Tlf. 97 48 13 22
Protektor: H.H. Prinsesse Alexandra
zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
[email protected]
www.skaerum.dk
På Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle afholdes et sommeruniversitet. Repræsentanter fra forskergruppen vil fortælle om
arbejdet.
Der bliver lejlighed til besøg på herregårde og til ekskursion i det
vestjyske landskab med dets storslåede granitkirker og besøg i
Vedersø Præstegård.
Program
09.00
Ekskursion i det vestjyske nærområde: Rysensteen,
Thorsminde, Pallisbjerg, Staby, Vedersø, Stadil, Hee, Hover,
Kronhede, Ulfborg
Frokost på turen
16.00
Kirke og Kunst II
v/højskolelærer og teolog
Georg Bendix
18.00
Øgelstrups historie og
»En Jysk drengs dagbog«
v/cand.psych Gudrun Aspel
19.00
Middag - Aftenen afsluttes med socialt samvær og musik i
Per Kirkeby-huset
Mandag 16. juni
10-12
Ankomst og indkvartering
12-13
Frokost
13.00
Velkomst og introduktion til
Folkeuniversitetscenteret
Skærum Mølle
v/cand.psych Gudrun Aspel
13.30
Forskningsprojektet »Nørre
Vosborg i tid og rum«. Overblik over Nr. Vosborgs historie
v/dr.phil. Anders Bøgh
Aarhus Universitet
Kaffe
16-18
»Manden i den blå kappe«
18.00
Middag
19.30
»Den forsvundne borg«
v/dr.scient. Bent Odgaard
Aarhus Universitet
v/museumsinsp. Helle Henningsen
Tirsdag 17. juni:
08-09
Morgenmad
10-12
Kirke og Kunst I
Gyldne altre m.m.
12-13
Frokost
13-16
Besøg på Nr. Vosborg og Ulfborg Kirke
v/cand.mag. Ole Nørlyng
Kaffe
16-17
Tang, H.C. Andersen og
Vestjylland
v/cand.psych Gudrun Aspel
17-18
Blicher og Nr. Vosborg
v/operasanger Erik Harbo (fmd.
Blicher-Selskabet)
18.00
Middag
19.30
Bellman og Herregårdene
Onsdag 18. juni
08-09
v/operasanger Erik Harbo og forfatteren Søren Sørensen (fmd. for
Bellman-Selskabet)
Torsdag 19. juni
08-09
Morgenmad
09-11
Om Per Kirkeby, Sten og
Stjerner og Skærum Mølle
11-12
Om rav og hav
12-13
Frokost
13.00
Afslutning, god tur til havet og på gensyn eller forsat ophold
med mulighed for deltagelse i sommerkurset om Barokopera
v/kunsthistorikeren Lars Morell
og cand.psych Gudrun Aspel
Pris pr. person: 2.300 kr., der inkluderer 3 overnatninger, foredrag,
fuld forplejning, men excl. drikkevarer. Og excl. bustur (pris 150 kr.).
Tillæg for eneværelse 200 kr.
Bindende tilmelding senest den 1. maj 2014 på tlf. 9748 1322
eller på mail til [email protected]
Beløbet bedes senest 1. juni 2014 indsat på reg. 8117 konto
0002860907 - HUSK venligst at anføre indbetalers navn og
»Sommeruniversitet«
Praktiske oplysninger:
Nærmeste station er Vemb, ca.
1,6 km herfra (direkte tog over
Esbjerg/Skjern eller skift i Holstebro til Arriva, evt. Taxa fra Holstebro)
Taxa-muligheder:
Holstebro Taxa 7022 3040
Ulfborg/Vemb Taxi 2023 2373
Morgenmad
Den 21. - 26. juni afholder vi Sommerkursus: Barokopera
v/cand.mag. Bjørn Steding Jessen.
Rekvirer separat brochure eller læs herom på hjemmesiden:
www.skaerum.dk