Sprøde rugstænger med humus Rugbrødskiver skåret

ASTMAVEN –
VENTILATION SOM INTERVENTION
HOS ASTMABØRN
BARBARA KOLARIK, NINA VISKUM HOGAARD
Astma
Hyppigste kronisk sygdom hos børn.
Allergisk - Ikke-allergisk
8-10 % af skolebørn i Danmark har astma.
80% har også en allergi, som kan være udløsende
årsag til deres astma
www.Astma-allergi.dk
Indeklima – mange timer hjemme
Dårligt ventilation i de danske boliger
Indoor Environment and Children’s health
Clausen, Høst et al. Indoor Air 2012.
International Centre for Indoor
Environment and Energy,
Technical University of Denmark
HC Andersen Children's Hospital
Odense University Hospital
Astma og Allergi
+ Allergener og Irritanter
Partikelforurening
Pelsdyr
Støv
Husstøvmider
Skimmel
kemikalier
Astma- og
allergisymptomer
Tobaksrøg
Kold luft
Infektioner
Anstrengelse
Pollen
Formål
Formålet med studiet er at undersøge
om øget ventilation i hjemmet er i stand til at forbedre
indeklimaet og reducere husstøvmider niveauet
i en sådan grad,
at astmasygdomsforløbet for børn med astma og
husstøvmideallergi bedres.
AstmaVen - metoder
Dobbeltblindet, randomiseret interventionsstudie
60-80 børn i alderen 6 -18 år med astma og
husstøvmide allergi.
Rekrutteres fra børneambulatorierne i
Århus, Odense, Kolding, Herning og Randers.
Hillerød?
AstmaVen - metoder
Inklusionskriterier:
 6-18 år
 Velkontrolleret astma
 Dagligt behov for inhalationssteroid
 Sensibilisering overfor husstøvmider (priktest)
 Eksponering for husstøvmideallergener (Støvprøve)

Eksklusionskriterier:

Andre klinisk relevante allergier.

Andre kroniske sygdomme.
AstmaVen - metoder
Intervention:
Mekanisk ventilation i barnets værelse igennem
9 måneder
 Målet
er 2-3 luftskifter pr time
Placebo vs. aktiv ventilation
AstmaVen - metoder
Målinger på indeklimaet - hjemmebesøg
0, 3, 6 og 9 måneder






Partikelkoncentration
Mide- og mideallergen koncentration i madras og
luft.
Temperatur
Luftfugtighed
CO2
Luftskifte
AstmaVen - metoder
Kliniske målinger – Ambulatoriebesøg
0, 3, 6 og 9 måneder







Lungefunktion - FEV1
FeNO
Peakflow
Symptomscoreskema
Astmakontrol grad
Behov for medicin
Quality of life
AstmaVen - status
Status:
11 børn 2012-13
21 børn 2013-14
40 ?
2014-15
Resultater i 2015-16
Første indeklima-resultater
4,0
Air change rate
3,5
ACR, h-1
3,0
2,5
2,0
before
after instalation (spring)
1,5
1,0
0,5
0,0
sham
real
Første indeklima-resultater
RH, %
Relative humidity
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
before
sham
after instalation (spring)
real
Første indeklima-resultater
1600
CO2 concentration
before
1400
after instalation (spring)
1200
CO2, ppm
1000
800
600
400
200
0
sham
real