Svinekød (udskæringsmuligheder)

Tre trivelige trofde
Musik og tekst:
Jens Nielsen
li
trt
Tre
G7
trol -
ge
med ltorn og ha - ler
de
C
pä
G7
-7
a
r,l
ude
for
at
med. trol - de hal
rtol
og
tä.
1.
Den
C
F
a,l
for
ste
gär
hrj
til
og
re
hop - per pluds' - lig
D
F
-
a,t
op
o
SA
G7
-
-
arl
Copyright O'1998
by Folkeskolens
M
usiklarerforenings
Forlag, Herning
hol - der
han
sig for
nr, - sen,
Tre trivelige trolde
med horn og haler pä
er ude for at fjolle
med troldehal og tä.
1. Den fsrste gär
snuf -
rer som en
top.
2. Den anden hinker baglens
og synker sä i kne,
sä setter hun sig pä halen
og rejser sig som tre.
Tre trivelige trolde ...
til hojre
og hopper pluds'lig op
sä holder han sig for nesen,
og snurrer som en top.
Tre trivelige trolde ..,
232
og
3. Den tredje gär til venstre
men glemmer; hvad han skal,
sä siger han tak for dansen
ved trolde-fjollebal.
Tre trivelige trolde ...
Se og syng 1
.ISBN 978-87-7612-683-4. @ 2011 Folkeskolens Musiklarerforening