§ 12 godkendelse af Idagård og Nylukkegård Nylukkevej 2

Workshop for nordiske klovbeskærer
Billund 1. november 2010
ERFARINGER FRA KLOVREGISTRERING I
SVERIGE
Svensk mælke
mælkep
produktion
 360.000 kor i 5,700 besætninger 2011
 Gennemsnitlig besætningsstørelse 63 køer
 Gennemsnitlig
G
i li årsydelse
å d l 9,468
9 468 k
kg EkM
 Årsydelse >300 køer 9,982 kg EkM
Christer Bergsten
 42 % SRB, 51 % SH, 0,7 % Jersey,
Husdjurens miljö och hälsa
Avdelningen för produktionssjukdomar
5,8 % krydsning
 87 % af køerne i ydelsekontrollen
HVORDAN SER KLOVSUNDHEDEN
UD I SVERIGE ??
1996
1
Klovsygdomme i Kofodsstudiet
Miljø/smitte
Dermatitis
Digital Vorte
Balleforrådnelse
27 %
2%
41 %
Relateret til
Såleblødning
forfangenhed Blødning hvid linie
Sålesår
Hul væg
Dobbelt sål
30 %
14 %
9%
9%
3%
Øvrige
21 %
2%
Afvigende klovform
Nydannelse
Registrering af klovskade
Papirmodel siden 1998
Registrerede klovbeskæringer
35000
30000
2008
25000
20000
Typisk symptom
Typisk sted
Graduering: mild el svært
2010
2005
15000
2006
10000
2007
5000
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
UDVIKLING
• Grundlaget for systemet fra KOFOT 2000
• Betydelig modstand mod registrering af 55 +
• Yngre klovbeskærer positive
Registreringer Kontrolåret 2009
256 199
166
2 456
2 050
71
Køer klovbeskåret og registreret
Klovbeskærer har sendt rapport ind
Besætninger har registreret
Kontrolbesættninger
Køer igennemsnit per besætning
• Samme protokol i 10 år
• Nu klar til elektronisk registrering
• Kvalitetssikring
 Uddannelse
 Certificering
 Opfølgning
2
SPÖRGSMÅL
Nytten af klovregistrering til forbedring
af klovsundheden
Avel
Verkningsintervall
Rådgivning
Besättningsutredning
Problemstilling
• Stigende problem med klovsygdomme og
halte køer internationalt og i Norden
• Stigende
Sti
d b
besætningsstørrelse
t i
t
l med
d mindre
i d
•
muligheder for at overvåge dyrenes
klovsundhed
Stigende forbrugerinteresse for
dyrevelfærd og økologi
Riskofaktorer klovlidelser
Pasningstider
• Norge/Finland ca 60 timer per ko pr år
• Sverige ca 40 timer per ko pr år
• Danmark ca 20 time / ko / år
Avl
Miljø
Management
Udfodring
Med reduceret pasningstid kræves bedre metoder
til at opdage og behandle sygelighed i tide
3
Formål med klovbeskæring
Opdage og rette
klovskader
Sammenligning mellem
Klovbeskæring 1 eller 2 gange
Korrigere
klovformen
Klovregistrering
Klovskader & halthed
FORÅR
EFTERÅR
Beskåret 1X
Halthed
3%
Sålesår
5%
Blødninger sålen/hvid l 25%
Hulvæg/dobbeltsål
Dermatit/balleråd
3%
5% **
7% 11% ***
29% 32%
9%
44%
Ej bekåret
*
9% 11%
51%
*
Køer som beskæres 1
gang havde dobbelt så
stor risko for at skulle
akutbehandles som de der
beskæres 2 gange
51%
Klovskader & halthed
Helbredt
Halthed
87%
Ny skade
3%
Kvalitetssikret klovpleje
–
Beskære kloven funktionel for at gendanne den korrekte belastningsforhold
–
Stille den rigtige klovsygdomsdiagnose og udføre korrekt behandling og
give god rådgivning om miljö og tiltag for at forbedre klovsundheden
–
Registrere klovskader, afvigende klovform, bevægelse og behandlinger på
et så præcist som muligt i klovsundhedsrapporten og sikre at denne
k
kommer
på
å kkvægdatabasen
d b
Sålesår
80%
6%
–
Blødninger sålen/hvid l.
61%
25%
Arbejde i henhold til etablerede smittebeskyttelsesanbefalinger for ikke at
risikere spredning af smitsomme sygdomme
–
Hulvæg/dobbeltsål
80%
8%
Sikker håndtering af dyr for at forhindre skader på dyrene eller at påvirke
deres velfærd, før, under og efter klovbeskæringen
Digital D/balleråd
–
29%
35%
Sikkert arbejdsmiljø med anvendelse af mulige sikkerhedsforanstaltninger
for ikke at risikere at skade sig selv eller andre.
–
Sørge for at efteruddanne sig ved hjælp af tilgængelige litteratur, eller ved
mindst hvert andet år at deltage på efteruddannelse
4
Nytte af klovregistrering
•
KLOBESKÆRER – større viden, opfølgning
•
KVÆGBRUGER - overvågning dyresundhed
•
DYRLÆGE
- besætningsgennemgang
•
RÅDGIVERE
- sammenhæng til fodring mm.
•
FORSKERE - opdage riskofaktorer,forebygge
•
AVLSLEDERE
- forbedre genetisk udvalg
Hvor en er klovbeskærerne i deres
registreringar?
Studie
• 50 beskårede slagteklove med forskellig
type og grad af skader bedømt
• Bedømmelser sammenlignet med
referencepersoner: Manske/Bergsten
Resultat
• Variationen størst for balleforrådnelse
• Mest undervurderede skader var
dermatitis og såleblødning
• God sammenhæng for sålesår
Konklusion
• De fleste klovbeskærer var konsistente
og det var nemmere at vurdere på
levende kvæg
Motivation for at registrere
• Kunden vil ha registreret klovsundheden
• Vise resultatet og store nytte af forebyggelse
• Rådgivningen vil have registreret
• Tidlig opdage skader
• Viking dækker administrative omkostninger
• Korrekt diagnose
• Registrering giver feed back på arbejdet
• Hurtig indsat,
indsat, korrekt behandling
• Konkurrencefordel
• Giver certificering, videreuddannelse
• Økonomisk gevinst for kvægbrugeren
• Helbredelse efter behandling
• God håndtering og pleje
• Anden motivation?
Formidling af viden til kvægbrugeren
Klovsmitteprojekt 2008 – 2009, Svensk Mjölk
Klovsundhed og race
% balleråd
1. kalvs
2. kalvs
3. kalvs
4. Kalvs og ældre
Metode:
Uddannelse:
Materiale:
Resultat
Tilskud til besætningsbesøg (1 time)
Landmandsmøder Fokuskurser
Klovbeskærer/veterinærmøder
Regionalt
Diskussionsgrundlag
Manual, Klovtjek
2028 besætningsbesøg
Ökat medvetande om klövvård
SRB
HOL
17,4
20,0
22,3
24,1
16,3
21,2
23,9
26,4
20,9
16,9
18,5
21,3
24,7
22,7
26,2
32,8
20%
3,3
2,5
3,3
4,8
4,4
4,7
7,2
9,4
30%
% såleblødning
1. kalvs
2. kalvs
3. kalvs
4. kalvs og ældre
50%
% sålesår
1. kalvs
2. kalvs
3. kalvs
4. Kalvs og ældre
100%
5
Muligheder
 Stort antal registreringer
 Stor variation klovegenskaber
 Svensk klovavlsværdi er baseret på de fire
almindeligste
l i d li t kl
klovsygdomme
d
• Nationale kvægdatabaser med registrering
•
 Raceforskel SRB og Holstein
 Lav sammenhæng benstilling og klovsundhed
 Sammenhæng klovsundhed og holdbarhed
•
af sundheds- og produktionsegenskaper
O
Organisererede
i
d kl
klovbeskærer
b k
med
d viden
id
og interesse for klovsygdomme
Nordiskt samarbejde og udnyttelse inden
for avl
 Højere arvbarhed med bedre registreringer
Ja Ja, tårna kanske
må beskæres
SPÖRGSMÅL
6