4. KLASSE undervisningsplan Matematik

Montre 5.
Wilhelm II 1888 – 1918
Konge af Preussen, Kaiser af Tyskland
Tyske kolonimønter
Montre 6.
Dronning Margrethe II
Her vises de kongelige erindringsmønter, der alle er fremstillet i en cirkulerende
20 kr. mønt samt en stor sølvmønt. Tronskiftemønten dog kun i sølv og
kronprinsens 18 års fødselsdag, to udgaver i nikkel samt i sølv.
Derudover kommer alle temamønterne der også er en del af de cirkulerende 10og 20 kroner. Disse er for nogles vedkommende fremstillet både som almindelige
mønter og i en prof. udgave, eventyrmønterne og polarmønterne er også
fremstillet i sølv og guld.
Montre 2.
Da euroen blev indført var det med den begrundelse, at vi skulle have en fælles
mønt således at man kunne handle over landegrænser uden at skulle veksle.
Denne ide er også god, men en gammel ide.
Da vi i Danmark fik indført kroner og ører fik Tyskland en helt gennemgribende
møntreform. Kejserriget, der blev oprettet i 1871, fik en fælles mønt fra 1 pfennig
til 1 mark, og de enkelte kongeriger og fyrstedømmer havde egne mønter af
størrelsen 2, 5, 10 og 20 mark samt erindringsmønter. Hvis vi ser på disse mønter
er de meget ens både i vægt og udseende. Vægten er kun udregnet med en
decimal.
20 pf. Vejer 1,1 gr. Dansk 10 øre vejer 1,4 gr.
50 pf. Vejer 2,8 gr. Dansk 25 øre vejer 2,4 gr.
1 mark vejer 5,5 gr. Dansk 1 kr. vejer 7,5 gr.
Guldmønterne ser således ud:
10 mark vejer 3,9 gr. Dansk 10 kr. vejer 4,4gr.
20 mark vejer 7,9 gr. Dansk 20 kr. vejer 8,9 gr.
Til sammenligning vejer den engelske halve og hele sovereign 3,9 og 7,9 gr.
Montre 3.
Dronning Viktoria 1837 – 1901
Mønter fra det globale imperium
Montre 4.
Detektorfund
Kom og se hvordan metaldetektoren fungerer, og hvad man kan finde med den.
Råd, vejledning og gode fif af møntsamler med stor erfaring i detektorsøgning.
Få gode idéer til udvælgelse af områder, der kunne være
interessante at afsøge.
Eksempler på hvor man søger diverse tilladelser til
afsøgning på statens arealer. Hør også lidt om hvordan
fund bliver registreret.
www.montklubben.dk
I montren vil der være et lille udvalg af samlerens mange
forskellige fund.