score-kort her

LÆSNING OG SKRIVNING
PÅ PRODUKTIONSSKOLEN
Nyhedsbrev
Der vil løbende i projektforløbet udkomme nyhedsbreve, hvor erfaringerne fra processen formidles. Du er velkommen til at blande dig i processen ved at henvende dig til:
Forstander Dorte Lundorff
Haderslev Produktionsskole
Mail: [email protected]
Mobil: 41 12 01 00
Forstander Søren Wistrup
Favrskov Produktionsskole
Mail: [email protected]
Mobil: 29295767
- VEJE TIL STYRKELSE AF FAGLÆRERENS
DIDAKTISKE KOMPETENCER
Et projekt ved Haderslev og Favrskov
Produktionsskole under programmet
”Bedre faglig læsning og skrivning” ved
Undervisningsministeriet.
Projektets deltagere
Derfor gør vi det
Tre organisationer samarbejder om projektet: Den
jydske Haandværkerskole, Haderslev Produktionsskole og Favrskov Produktionsskole. Projektet følges
desuden af en interessentskole.
Bekendtgørelsen af lov om produktionsskoler §2
siger:
Den jydske Haandværkerskole er en erhvervsskole, som har en række læsevejledere tilknyttet. Læsevejleder Rita Nissen indgår i projektet med henblik på at
bidrage til udviklingen af modellen gennem et fokus
på læsevejledningens principper og praksis.
Formålet med projektet
Styrkelse af faglærerens didaktiske kompetencer
til at tilrettelægge værkstedsundervisning med et
fokus på faglig læsning og skrivning
Målene herfor er:




at udvikle en model til og eksempler på hvorledes
en udvikling af faglærerens didaktiske kompetencer til at tilrettelægge værkstedsundervisningen
med et fokus på faglig læsning og skrivning kan
understøttes
at bringe fokusområdet ”Udvikling af faglærerens
didaktiske kompetencer” på dagsordenen på forstandermøder for produktionsskoleledere i Danmark
at udvikle en portal på www.emu.dk indeholdende
niveauopdelt undervisningsforløb, der umiddelbart kan integreres i et praktisk undervisningsforløb
at udvikle kompetencebevis og kompetencetavler
til produktionsværkstedet i retningen mod at integreret et fokus på læsning og skrivning.
Haderslev og Favrskov Produktionsskole er produktionsskolerne, hvor projektet udfoldes metodisk
gennem henholdsvis projektmedarbejder Claus Qvortrup og Signe Ladehoff. Gennem deltagende observation på værksteder og praksisportræt fra værkstedslærere udvikles modellen, undervisningsforløb, kompetencetavle og –bevis med læsning og skrivning på
værkstedet som omdrejningspunkt.
Produktionshøjskolen Marienlyst indgår som interessentskole i projektet. Skolen informeres løbende
om projektet og inviteres til dialog herom, således de
også har indflydelse på projektets forløb og produktioner
”Produktionsskoletilbud omfatter praktisk arbejde,
produktion og teoretisk undervisning i tilknytning
hertil. Den teoretiske undervisning skal være af
betydeligt omfang og i størst muligt omfang integreres med det praktiske arbejde”.
Vi forholder os dermed til, at der skal foregå teoretisk undervisning - herunder undervisning i læsning
og skrivning - på værkstedet på produktionsskolen.
Vi forholder os imidlertid også til, at det kan være
svært at tilrettelægge værkstedsundervisning med et
fokus på læsning og skrivning uden de fornødne
kompetencer eller redskaber.
I en anerkendelse af begge forhold har vi derfor
udviklet dette projekt, således vi kan understøtte og
udvide værkstedslæreres mulighed for at integrere
læsning og skrivning i deres værkstedsundervisning.
Mere viden?
Kontakt os
Forstander Dorte Lundorff - 41 12 01 00
Forstander Søren Wistrup - 29 29 57 67
Projektleder Charlotte Have - 40 78 10 21
Besøg os på internettet:
http://www.euddansk.dk/category/
undervisning/undervisning2/