IN893 - (Tubbarp) Vand & el: Ja Køkken: Ja Andre rum

Myrupgård, Gribskovvej 15, 3200 Helsinge
Beskrivelse
Myrupgård - Tæt på Gribskov, væk fra vejen og ud til åbne marker finder du denne
charmerende landejendom.
Myrupgård er en mindre landejendom bestående af et gennemmoderniseret stuehus med
bindingsværk og blåtonet tegltag samt en ældre vinkelbygget staldbygning, ligeledes i
bindingsværk og med stråtag.
En ejendom i skøn natur og med gode muligheder!
Kontantpris kr. 3.295.000,-
Vigtig information
Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger
ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om dette måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler
repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver
Westring Estate, Havremarksvej 7, Annisse N., 3200 Helsinge
Tlf. 70 23 95 68. Mobil 23 83 95 68. E-mail: [email protected] . www.westring-estate.dk
WESTRING ESTATE
HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge
Tlf.: 70239568
[email protected] - WWW.WESTRING-ESTATE.DK
Salgsopstilling
Adresse Gribskovvej 15, Kagerup, 3200 Helsinge
Sag nr. 30001054
Beskrivelse
Myrupgård
Tilbehør
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Opvaskemaskine af mrk. Bosch; Ovn af mrk. Siemens; Kogeplader af mrk. Siemens; Køleskab af mrk.
Siemens; Emfang af mrk. Siemens; Vaskemaskine af mrk. AEG samt Tørretumbler af mrk.
Gorenje
Tæt på Gribskov, væk fra vejen og ud til åbne marker finder du denne charmerende landejendom.
Dato 7. juni 2012
Myrupgård er en mindre landejendom bestående af et gennemmoderniseret stuehus med bindingsværk og blåtonet tegltag samt en ældre vinkelbygget staldbygning, ligeledes i bindingsværk
og med stråtag. Staldbygningen trænger til opdatering.
Stuehuset har et boligareal på 153 kvm og er i stueplan indrettet med vinkelstue med udgang til
haven, køkken med elementer fra HTH, værelse, kontor, pænt badeværelse samt praktisk bryggers. 1. salen er dejlig lys og har loft til kip. Den er indrettet med 2 gode gavlværelser samt stue.
Den vinkelbyggede stald er indrettet med 5 små hestebokse, udhus m.m.
Ejendommens jordtilliggende udgør 3,3 ha og er hegnet til folde. En ejendom der fint egner til at
holde Islandske heste, får eller andet.
Ejendommen er beliggende i Gribskov Kommune 1 km fra Gribskov, 5 min fra Helsinge og 10
min fra Hillerød centrum.
Energimærke C
Ejendomsmæglerens oplysning til parterne
Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet:
X Ja
Nej jf. side 2
Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre:
Ja X Nej jf. side 2
Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre
ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom:
Ja X Nej Hvis ja, hvilke
Vigtig information
Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til
sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene.
Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme
handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver.
Formular nr. 4101 MARTS 2011
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1
WESTRING ESTATE
Adresse Gribskovvej 15, Kagerup, 3200 Helsinge
Matrikel betegnelse og grundareal
Matr. nr.
Matr. nr.
Areal i alt
11 A Ejlstrup By, Mårum
10 Ejlstrup By, Mårum
Arealerne fremgår af
Fredskovspligtigt areal
Sag nr. 30001054
Areal
12.737
20.812
33.549
Heraf vej
2
m
m2
m2
0
316
316
Maskiner og driftsinventar
2
m
m2
m2
Der medfølger følgende maskiner og driftsinventar:
Der medfølger ingen maskiner.
Tingbogsoplysning
Besætning
0,0000 ha,
Der medfølger følgende besætning:
Ingen
Bygningsarealer
Udover arealoplysninger i salgsopstillingen kan bygningsarealerne yderligere specificeres således:
Bygning nr. jf. BBR
Opført år
Areal
Nr.
Nr.
Garage, carport, udhus
02 Tidligere staldbygning
03 Tidligere staldbygning
Bygningsareal i alt
1750
0
30
m2
m2
1750
90
m2
120
m2
Evt. bemærkninger vedrørende bygningsarealerne
Der er bygninger på ejendommen, som ikke fremgår af BBR, herunder: Udhus og læskur til
husdyrhold.
Beholdninger
Der medfølger følgende beholdninger:
Ingen
Bortforpagtning og Udlejning
Forpagtnings-/bortforpagtningsaftaler:
Ejendommens jorder er ikke bortforpagtet.
Aftaler vedr. udlejning af bygninger:
Der foreligger ingen aftale om leje.
Side 1a.
WESTRING ESTATE
Adresse Gribskovvej 15, Kagerup, 3200 Helsinge
Sag nr. 30001054
Betalingsrettigheder
Købesummens fordeling
Den kontantomregnede købesum udgør kr. 3.000.000
Antal
Type
Støtte pr.
enhed
Pålydende
værdi
Salgspris pr.
enhed
Handelsværdi
2.327.928
Ejerboligen
kr.
Øvrige boliger
kr.
Garage/carport
kr.
Andre bygninger (fordelt på de enkelte bygninger nedenfor)
kr.
70.000
Jorden
kr.
600.000
Momsreguleringsforpligtelse
Maskiner
kr.
Køber indtræder i sælgers momsreguleringsforpligtelse som følger:
Der er ingen momsreguleringsforpligtelse at overtage.
Driftsinventar
kr.
Betalingsrettigheder jf. s. 3
kr.
Beholdninger
kr.
Besætning
kr.
Kontantomregnet købesum i alt
kr.
3.000.000
Tidligere staldbygning
kr.
30.000
Tidligere staldbygning
Andre bygninger i alt
kr.
kr.
40.000
70.000
2,59
I alt:
2,59
Alm. betalingsrettigheder
2.202,00
5.703,18
5.703,18
800,00
2.072,00
2.072,00
2.072
Fordeling af den kontantomregnede købesum på andre bygninger
Side 1b.
WESTRING ESTATE
Adresse Gribskovvej 15, Kagerup, 3200 Helsinge
Sag nr. 30001054
Vand
Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ)
Ejendommen forsynes fra offentligt vandværk
Ejendommen forsynes fra alment privat vandværk
X
Ejendommen forsynes fra egen vandforsyning
Såfremt ejendommen forsynes fra egen vandforsyning oplyses følgende:
Der foreligger vandanalyse af
Om kvalitet:
Om Kvantitet:
Ja
Ja
Ja
X
X
Nej
Nej
Nej
Der er indgået aftale mellem FødevareErhverv/ region
om at 0,0000 ha. af ejendommens jorder anvendes til:
Der er ikke indgået sådanne aftaler.
Miljø
Flyvehavre og bjørneklo
Afløbsforhold:
Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse
Der forefindes flyvehavre som er bekæmpet i henhold til lovgivningen herom.
Udstedte påbud:
Ingen
Øvrige landbrugsforhold
Arealets status:
Gødning
Gødningskapacitetens størrelse:
Ingen
Side 1c.
WESTRING ESTATE
Adresse Gribskovvej 15, Kagerup, 3200 Helsinge
Sag nr. 30001054
Anvendelsesudgifter
Ejendommen opvarmes med træpille ovn samt el. Varmeoplysningen dækker alene træpiller.
Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger
20.07.1926 Dok om færdselsret m.v. br.nd m.v.
07.07.1959 Dok om forsynings- /afløbsledninger m.v.
13.09.1969 Dok om adgangsbegrænsning m.v.
01.08.1972 Dok om byggelinier m.v.
09.01.1991 Dok om forsynings-/afløbsledninger m.v.
Tilstandsrapport
Ejendommen er en landbrugsejendom, hvorfor der ikke udarbejdes tilstandsrapport.
Køber opfordres til at gennemgå ejendommen med egen byggesagkyndig.
Formular nr. 4103 OKTOBER 2006
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.
WESTRING ESTATE
Adresse Gribskovvej 15, Kagerup, 3200 Helsinge
Formular nr. 4103 OKTOBER 2006
Sag nr. 30001054
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e.
WESTRING ESTATE
Adresse Gribskovvej 15, Kagerup, 3200 Helsinge
Formular nr. 4103 OKTOBER 2006
Sag nr. 30001054
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1f.
WESTRING ESTATE
Adresse Gribskovvej 15, Kagerup, 3200 Helsinge
Formular nr. 4103 OKTOBER 2006
Sag nr. 30001054
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1g.
WESTRING ESTATE
Adresse Gribskovvej 15, Kagerup, 3200 Helsinge
Formular nr. 4103 OKTOBER 2006
Sag nr. 30001054
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1h.
WESTRING ESTATE
Adresse Gribskovvej 15, Kagerup, 3200 Helsinge
Formular nr. 4103 OKTOBER 2006
Sag nr. 30001054
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1i.
WESTRING ESTATE
Adresse Gribskovvej 15, Kagerup, 3200 Helsinge
Formular nr. 4103 OKTOBER 2006
Sag nr. 30001054
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1j.
WESTRING ESTATE
Adresse Gribskovvej 15, Kagerup, 3200 Helsinge
Kontantpris 3.295.000
Udbetaling 165.000
Ejendomsoplysninger
Kommune ........................... : Gribskov
Matr. nr ............................... : 11 A Ejlstrup By, Mårum, 10 Ejlstrup By, Mårum
Må benyttes til .................... :
ifølge .............................:
Beboelse
Ejendomstype ..................... :
Offentlig vurdering pr ......... :
Lystejendom
2011
Offentlig ejendomsværdi .... :
heraf grundværdi ................ :
Evt. ejerboligværdi ............. :
Grundlag ejd. værdiskat ...... :
Grundskatteloftværdi .......... :
2.250.000
1.080.300
2.250.000
1.470.000
600.000
Zonestatus......................:
Bygningsarealer ifølge...:
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
af dato ............................:
Hovedbyg. bebyg. areal .:
Heraf garage/carport/udhus:
Kælderareal ...................:
Udnyttet tageetage .........:
Boligareal ......................:
Grundareal ifølge ................ : Tingbogsoplysning
Andre bygninger ............:
Grundareal udgør ................ :
3,3549 ha Heraf garage/carport/udhus:
heraf vej .............................. :
316 m2 Opført/ombygget år .......:
Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger
Der henvises til side 1d.
Dato 7. juni 2012
v/32,05%
Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning
Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport
Der foreligger byggeteknisk rapport vedrørende ejendommen. Der henvises til side 1d.
BBRejermeddelelse
Landzone
BBRejermeddelelse
28.08.2011
90 m2
0/0/0 m2
63 m2
2
153 m
120 m2
2
0/0/0 m
1750/2003
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på Sælgers forsikringsudgift
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes
Svamp: Nej
insekt: Nej
rørskade: Ja
Forbehold:
Anvendelsesudgifter
Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold
samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger
Det seneste årsforbrug og udgiften hertil
Vand/vandafledning
79 kbm
3.368
Varme
3 paller
6.450
Der henvises til side 1d.
Formular nr. 4104 APRIL 2009
Sag nr. 30001054
Netto/md. 15.911
Brutto/md. 17.911
Elinstallationsrapport: Der vil ikke blive udarbejdet Elinstallationssrapport
Energimærkning: Der foreligger energimærkning af 11.01.2011 med energiklassifikation: C.
Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne
Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med:
Realkreditinstitut
X
Nej
Ja Hvilke:
Pengeinstitut
X
Nej
Ja Hvilke:
Nej
Ja Hvilke:
Forsikringsselskab
X
Andre
Nej
X Ja Hvilke: Medlem af DSEmæglerne
Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af:
Finansiering
X
Nej
Ja Hvis ja, hvorfra
Forsikring
X
Nej
Ja Hvis ja, hvorfra:
Annoncering
X
Nej
Ja Hvis ja, hvorfra:
Andre ydelser
X
Nej
Ja
Hvis ja, hvorfra:
Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse
Øvrige forhold
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2
WESTRING ESTATE
Adresse Gribskovvej 15, Kagerup, 3200 Helsinge
Kontantpris 3.295.000
Udbetaling 165.000
Brutto/md. 17.911
Bruttoudgift/ejerudgift 1. år
Kontant
Finansieret
Prioritetsydelser
185.137
Ejendomsskatter
18.358
18.358
Renovation
2.616
2.616
Skorstensfejning
655
655
Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter
0
0
Forsikringer baseret på Sælgers forsikringsudgift
8.147
8.147
Rottebekæmpelse, 2012
14
14
29.790
214.927
Bruttoudgift 1. år
Nettoudgift 1. år
Kontant
Finansieret
Fradrag (renter, bidrag)
-120.732
Fradrag, i alt
0
120.732
Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 32,05%
0
-38.695
Evt. ejendomsværdiskat
14.700
14.700
Skat, overskud/underskud 1. år
14.700
-23.995
+ Bruttoudgift 1. år
29.790
214.927
44.490
190.933
Nettoudgift 1. år
Kontantbehov ved køb
Kontant
Finansieret
Kontantpris/udbetaling
3.295.000
165.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået
21.200
21.200
Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået
759
I alt
3.316.200
186.959
Kontantbehovet er excl. udgifter til købers rådgiver(e), herunder berigtigelse samt kurssikring.
Kontantbehovet er excl. udgifter til garantiprovision for ejerskiftelånets provenu Kontantbehovet
er excl. udgifter til garantistillelse for købesummen Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut
Sag nr. 30001054
Dato 7. juni 2012
Netto/md. 15.911
v/32,05%
Oplysninger om brutto/netto udgift
Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er
forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af
den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter
brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse.
I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil
den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige.
Standardfinansiering
Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger:
Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr.
25.000.
Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter
lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på
dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder.
For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der
afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten
fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til
nærmeste kvarte procent point.
Særlige oplysninger om standardfinansieringen: Standardfinansiering kan ikke opnås.
Gæld udenfor købesummen
Ingen
Ejerpantebreve og afgiftspantebreve
Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser
Långiver/art
Realkredittype
Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi
Realkredit Danmark / F1K FlexLån®
Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010
Kontantlån
2.337.000
2.319.373
Valuta
2.353.586 DKK
Rente
Kont./pålyd.
1,23
1. års
RestÅOP
Ydelse løbetid
40.395
8,92 1,09
Saldo fradragskonto
0
Særlige overtagelsesvilkår
Garantistillelse
Nej
Kontant
regulering
0
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3
Målforhold
Dato
Signaturforklaring
Baggrundskortet er ophavsretsbeskyttet. DDO®, ©COWI
1:2000
28/8-2011