termix compactstation 28 type vx

Bilag 5
Bilag 5
Materiel
Operationelt beredskab
Udarbejdet af:
Tovholder:
Jan Bruun – Holbæk (JB)
Jesper Christensen – Kalundborg (JC)
Søren Lundhild – Lejre (SL)
Lars Karlsen – Odsherred (LK)
Per S. Eilertsen – Slagelse (PE)
Michael Djervad – Sorø (MD)
Mikael Nørgaard Gam – Holbæk (MG)
Vestsjælland 2015
Holbæk Brandvæsen, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk
Bilag 5
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse ........................................................................................................................................... 2
Holbæk ............................................................................................................................................................... 3
Station Holbæk .............................................................................................................................................. 3
Station Mørkøv .............................................................................................................................................. 3
Station Tølløse ............................................................................................................................................... 4
Station Tuse Næs ........................................................................................................................................... 4
Station Orø ..................................................................................................................................................... 4
Frivillige .......................................................................................................................................................... 5
Kalundborg ......................................................................................................................................................... 6
Kalundborg ..................................................................................................................................................... 6
Lejre ................................................................................................................................................................... 8
Station Nord ................................................................................................................................................... 8
Station Syd ..................................................................................................................................................... 8
Odsherred .......................................................................................................................................................... 9
Station Nykøbing ............................................................................................................................................ 9
Station Asnæs .............................................................................................................................................. 11
Station Lumsås ............................................................................................................................................. 12
Slagelse ............................................................................................................................................................ 14
Slagelse ........................................................................................................................................................ 14
Sorø .................................................................................................................................................................. 15
Sorø .............................................................................................................................................................. 15
Holbæk Brandvæsen, Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk
Side 2
Bilag 5
Holbæk
Station Holbæk
Navn på kommunalt beredskab
Materiel (ikke køretøjer)
Betegnelse ”navn”
Termisk Kamera
Batteri Boremaskine
Sikkerhedsbælter/tag seler
Tågesøm
Motorsav
Frigørelsesværktøj let
Frigørelsesværktøj svær
Redningsplatform
Overtryksventilator
Kemikaliedragter
Motor skæremaskine
Løftepuder stor
Løftepuder lille
Springredningspude
Gnistfrit værktøj
Gnistfri pumpe
Trin 2
Bannanbåd
Holbæk Brandvæsen
Antal
1
2
4
3
2
1
1
1
2
4
2
2
2
1
1
1
1
Station
Falck/Holbæk
Falck/Holbæk
Falck/Holbæk
Falck/Holbæk
Falck/Holbæk
Falck/Holbæk
Falck/Holbæk
Falck/Holbæk
Falck/Holbæk
Falck/Holbæk
Falck/Holbæk
Falck/Holbæk
Falck/Holbæk
Falck/Holbæk
Falck/Holbæk
Falck/Holbæk
Falck/Holbæk
Falck/Holbæk
Beskrivelse
Ejet af Holbæk Kommune
Ejet Holbæk Kommune Holmatro
m. Rescue klinge
Station Mørkøv
Navn på kommunalt beredskab
Holbæk Brandvæsen
Materiel (ikke køretøjer)
Betegnelse ”navn”
Termisk Kamera
Batteri Boremaskine
Sikkerhedsbælter/tag seler
Tågesøm
Motorsav
Transportabel Vandkanon
Frigørelsesværktøj let
Overtryksventilator
Let Kemikaliedragter
Motor skæremaskine
Antal
1
1
2
3
1
1
1
1
2
1
Station
Falck/Mørkøv
Falck/Mørkøv
Falck/Mørkøv
Falck/Mørkøv
Falck/Mørkøv
Falck/Mørkøv
Falck/Mørkøv
Falck/Mørkøv
Falck/Mørkøv
Falck/Mørkøv
Beskrivelse
Ejet af brandmandsforening
Ejet Holbæk Kommune Holmatro
m. Rescue klinge
Holbæk Brandvæsen, Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk
Side 3
Bilag 5
Station Tølløse
Navn på kommunalt beredskab
Holbæk Brandvæsen
Materiel (ikke køretøjer)
Betegnelse ”navn”
Termisk Kamera
Batteri Boremaskine
Sikkerhedsbælter/tag seler
Tågesøm
Motorsav
Boremaskine
Transportabel Vandkanon
Frigørelsesværktøj let
Overtryksventilator
Antal
1
1
2
3
1
1
1
1
1
Station
Tølløse/Falck
Tølløse/Falck
Tølløse/Falck
Tølløse/Falck
Tølløse/Falck
Tølløse/Falck
Tølløse/Falck
Tølløse/Falck
Tølløse/Falck
Beskrivelse
Ejet af brandmandsforening
El
Ejet Holbæk Kommune
Station Tuse Næs
Navn på kommunalt beredskab
Materiel (ikke køretøjer)
Betegnelse ”navn”
Overtryksventilator
Holbæk Brandvæsen
Antal Station
1
Tuse
Næs/Falck
2
Tuse
Næs/Falck
3
Tuse
Næs/Falck
1
Tuse
Næs/Falck
1
Tuse
Næs/Falck
1
Tuse
Næs/Falck
1
Tuse
Næs/Falck
2
Tuse/
Næs/Falck
Sikkerhedsbælter/tag seler
Tågesøm
Motorsav
Boremaskine
Frigørelsesværktøj let
Generator
Let Kemikalie dragter
Beskrivelse
El
Holmatro
Station Orø
Navn på kommunalt beredskab
Holbæk Brandvæsen
Materiel (ikke køretøjer)
Betegnelse ”navn”
Overtryksventilator
Sikkerhedsbælter/tag seler
Tågesøm
Antal
1
2
3
Station
Orø/Falck
Orø/Falck
Orø/Falck
Beskrivelse
Holbæk Brandvæsen, Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk
Side 4
Bilag 5
Motorsav
Boremaskine
Frigørelsesværktøj let
Generator
Let Kemikalie dragter
1
1
1
1
2
Orø/Falck
Orø/Falck
Orø/Falck
Orø/Falck
Orø/Falck
El
Holmatro
Frivillige
Navn på kommunalt beredskab
Holbæk Brandvæsen Anders Larsensvej 1 A Frivillige Beredskab.
Materiel (ikke køretøjer)
Betegnelse ”navn”
Kloak propper
Spindler
Spindler
Spindler
Spindler til skråafstivning
Spindler til skråafstivning
Generator
Generator
Generator
Generator
Generator
Generator
Generator
Generator
Generator
Vandstøvsuger med læns
Lænse pumper
Lænse pumper
Lænse pumper
Dykpumper
Dykpumper
Dykpumper
Feltkomfurer
Folkevogns pumper
Sandsække
Indkvartering
Antal Station
4
Friv. Holbæk
Friv. Holbæk
Friv. Holbæk
Friv. Holbæk
Friv. Holbæk
Friv. Holbæk
1
Friv. Holbæk
1
Friv. Holbæk
1
Friv. Holbæk
1
Friv. Holbæk
1
Friv. Holbæk
1
Friv. Holbæk
2
Friv. Holbæk
3
Friv. Holbæk
1
Friv. Holbæk
3
Friv. Holbæk
2
Friv. Holbæk
4
Friv. Holbæk
1
Friv. Holbæk
2
Friv. Holbæk
4
Friv. Holbæk
2
Friv. Holbæk
2
Friv. Holbæk
3
Friv. Holbæk
Friv. Holbæk
Friv. Holbæk
Beskrivelse
Fra 100 mm til 600 mm
Fra 80 cm til 150 cm
Fra 170 cm til 310 cm
Fra 220 cm til 400 cm
170 cm til 290 cm
400 cm til 600 cm
400v - 6,8 kw
400v - 9,5 kw
400v – 3,7 kw
230v – 3,1 kw
230v – 2,8 kw
230v – 3,5 kw
230v – 3,0 kw
230v – 2,0 kw
400v – 9,2 kw
200 l/m
1000 l/m
500 l/m
800 l/m
150 l/m
240 l/m
Med brændefyring
Med startsving
30.000 sække
Madrasser, tæpper mm til 200 personer.
Holbæk Brandvæsen, Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk
Side 5
Bilag 5
Kalundborg
Kalundborg
Navn på kommunalt beredskab
Materiel (ikke køretøjer)
Kun Materiel der ikke er på et
køretøj,
Betegnelse ”navn”
300 bars bauer kompressor
Dräger test udstyr
AGA test udstyr
Opvaske maskine til RD masker
Tørre skab
Kommandopost pakninger
Indkvarteringspakninger
ABC sporrings pakninger
Køkken pakning
Felt komfur
DIV drikke vands dunke
Sandsække
Rednings container (frivillig)
Kommando post container
1 palle soldater
CF pumper
affugtere
Letskums agg.
kemi dragter
overlevelses dragter
flydedragter
Højde rednings sæt
Komplet AUTO/smede værksted
Tømmerværksted
Drejebænk
Miljø depot
Slange depot
1 st hjælps container (udlejning)
Røg maskine
Overtændings container
Overtryks ventilator
Nød strøms generator 22KW
CF Telt
Komplette Dräger PA 94 plus
Reserve flasker
Reserve masker
Reserve masker m MS com
Reserve masker m strop
Kalundborg Brand & Redning
Antal Station
1
1
1
1
1
3
3
2
1
1
2
4
5
6
6
1
6
9
15
2
15
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Beskrivelse
Quaester 5000
Total beskyttelses dragter
Til Redning på sø og hav
Miljø opgaver
Holbæk Brandvæsen, Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk
Side 6
Bilag 5
Reserve flasker
Reserve masker
Sine:
MTM 800
MTP 850s
MTM 800
MTP 850s
MTM 800
MTP 850s
MTP 850 ATEX
MTP 850
MTM 800
MTP 850s
MTP 850 ATEX
MTM 800
MTM 800
MTP 850s
Oelmann pagere
Kode stand for Oelmann
2
4
Gørlev
Gørlev
1
1
2
7
17
17
15
2
3
3
5
1
1
1
45
1
Sejerø
Sejerø
Snertinge
Snertinge
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Kalundborg
Gørlev
Gørlev
Gørlev
Nekselø
Reersø
Reersø
Med kodet status panel
Med kodet status panel
Med kodet status panel
Med kodet status panel
Med kodet status panel
Med kodet status panel
Kalundborg
Holbæk Brandvæsen, Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk
Side 7
Bilag 5
Lejre
Station Nord
Navn på kommunalt beredskab
Materiel (ikke køretøjer)
Betegnelse ”navn”
2 HT-ventilatorer
1 sæt frigørelsesudstyr LUKAS
2 sæt faldsikring
Redningsplatform
Trin 1 udstyr
Soldater
Generatorer
Sandsække
Motorsav
Madrasser og tæpper
Lejre – Station nord
Beskrivelse
ASP og TV
1 saks, 1 spreder, 1 pedalcutter, 1 ram, 1 pumpe og
hydraulikslanger på ASP.
ASP og R1
R1
R1
Afstivning (ligger på stationen)
Station Syd
Navn på kommunalt beredskab
Materiel (ikke køretøjer)
Betegnelse ”navn”
2 HT-ventilatorer
1 sæt frigørelsesudstyr Holmatro
2 sæt faldsikring
Trin 1 udstyr
Lejre station syd
Beskrivelse
ASP og TV
1 saks, 1 spreder, 1 pedalcutter, 2 ram, 1 pumpe og
hydraulikslanger på ASP.
ASP
Trailer
Holbæk Brandvæsen, Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk
Side 8
Bilag 5
Odsherred
Station Nykøbing
Navn på kommunalt beredskab
Odsherred Brandvæsen. Station Nykøbing
Materiel (ikke køretøjer)
Betegnelse ”navn”
A slanger alm.
B slanger gummi
B slanger Alm.
B slanger Røde.
C slanger gummi
C slanger Alm.
C slanger gule
D slanger alm.
110 mm sugeslanger
Skumrør 2-75
Skumrør Tung M2
Skumrør kombi
Skum tilblander op til 5%
Afgrener B-c
Forgrener A-b
Forgrener B-c
Forgrener C-d
Overgangsstykke A-b
Overgangsstykke B-c
Overgangsstykke C-d
Brandmandsbræt
VW pumpe M/kørestel
Bærbar ansugnings pumpe
Dykpumper 220 V.
Lænsepumpe 380 V. 6500Kw
Generator 6500 Kw. m/selvstart B.
Generator Yamaha 2500 Kw. B.
Generator på kørestel 7000Kw.B.
3 fod. med 500 Watt. spot
Batterikasse med 2 diode spot
Batterikasse med 1 diode spot
Røgmaskine 220 V.
Kompressor 380 V.til 4 stk.300 bar
Slangevasker 380 V. flytbar
Redningsbåd Zodiac Pro
Overfladedragter
Sikkerhedshjælme til søredning
Bananbåd til isredning
Kikkert
Redningsveste
Sikkerhedshjælme til frigørelse
Antal
30
8
115
70
10
75
19
4
7
3
2
1
4
6
2
4
2
6
8
4
2
1
1
4
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
4
3
1
2
5
4
Station
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Beskrivelse
Ældre dato
Ældre dato
30 stk. er af ældre dato
40 stk. er af ældre dato
Ældre dato
30 stk. er af ældre dato
2 år gamle
10 år gamle
Minimax
Med justerbar strålespids
Årgang 1961
m/selvstarter. Ældre årgang ?
Med D og C koblinger.
Grindex A kobling
2014. Mont. På sprøjten
Står på V32
Med EL tavle. Står på pumpetrailer
3 stk. M31. 2 stk. V32.
Med justerbar brugstid. M31
M31
Trainer 201
Fastmonteret på St. Nykøbing
Står på st. Nykøbing
Med 75 HK Evinrude E-tec
2 XL, 1 L, 1 M.
Grønne.
Ligger på Tender.
Til søredning.
Krave model.
Røde. M31
Holbæk Brandvæsen, Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk
Side 9
Bilag 5
Spineboard
Redningsbåre
Redningssele til hejs af båre
Motorsav
Motor skæreskive 300 mm.
Faldsikring H sele. m/falddæmper
Ankerline
Faldsikring bælte.
Højtryksventilator benzin
Røgdykker rygskjold
Røgdykkermasker lille rude
Komposit trykflaske 300 Bar.
SINE håndholdt radio
SINE fastmonteret radio terminal
Pager Mørkedal
Statuspanel til køretøjer
IHM carPC
Garmin Navi
Mobiltelefon.
Plast taske med 6 blå diodeblink
Blå batteri blitz blink
Hydraulikstation til frigørelse LET.
Slanger til Hydraulikstation
Saks til Hydraulikstation
Spreder til Hydraulikstation
Ram til Hydraulikstation
Støtteben til frigørelse
Force økse til frigørelse
Hjertestarter
Kattegrus a 20 liter
Skumvæske a. 25 liter
Termisk kamera
Vandstøvsuger
Opvaskemaskine til RD masker.
1
2
1
2
1
2
2
5
2
17
23
34
26
12
28
10
1
9
3
3
3
1
2
1
1
1
2
1
1
15
6
2
1
1
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Nyk.
Ferno Spineboard (ASP) M31
P34.
P34
Stihl MC 260. M31 + S35
Stihl. M31
Skorstens og tag arbejde.
25 meter ankerline m. rocker bremser
Til arbejde i Lift P34
Leader groupe
Drager PA 90
Drager
Drager
Sepura. Flere stk. på kontor + hjemme)
I køretøjer og station
Swissphone DE 920
IHM
I65
M31, I62, og I65.
M31
M31
Gul og blå
Let.
Let.
Let
M31
Depot
Depot
Drager med opladningsfod i køretøj
Nilfisk ?
Holbæk Brandvæsen, Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk
Side 10
Bilag 5
Station Asnæs
Navn på kommunalt beredskab
Odsherred Brandvæsen
Materiel (ikke køretøjer)
Betegnelse ”navn”
Løfte puder Kæmpe store
Løfte puder
Redningsbåre med seler
Frigørelses værktøj tung
Ram
saks
Spreder
Frigørelse let
Ram
Saks
Spreder
Alu. afstivning + spænder
3 fods stativ
Generator (P24)
Generator G1
Generator G3
Pumpe trailer T1
El pumper
vandstøvsuger
Affugter
Gummibåd lille
Is flåde
Gummibåd stor RB27
Motorsav
Motorskæreskive
Spineboard
Røgsuger
Ventilator
HT- slange. 80m
Tågespyd
Skum forsats til vandkanon
Røgdykker apparater
Rednings stige 14,5m
Termisk kamera
Trailer
Lille kompressor
Båd dragter
Kommunikation
SINE håndholdt
Garniture
Øremikrofoner
Mobil tlf.
Pager
Antal
2
8
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
3
2
12
1
1
1
1
4
Antal
20
20
18
1
20
Station
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Station
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Asnæs
Beskrivelse
Til tung frigørelse
Store 2 – Mellem 2 – Små 4.
Rednings lift eller helikopter
Busser, tog, maskiner
biler
Til bil på siden.
Brøndredning.
(Kan flyttes af to mand)
Efterløber. Kan trække 3 El pumper
Lille og på hjul.
A – slanger. Div. Kabler
På sækkevogn.
uden motor, til kanalerne.
Pro 12 + 75 h
EL
Benzin
Et sæt med D- slange + forgrener.
V22 + V23
Drager P94+
Dragsholm Slot
Beskrivelse
Håndmikrofon
Mandskab personligt.
mandskab
Holbæk Brandvæsen, Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk
Side 11
Bilag 5
Station Lumsås
Navn på kommunalt
beredskab
Odsherred Brandvæsen
Materiel (ikke køretøjer)
Betegnelse ”navn”
Støvsuger
vandstøvsuger
Kompressor
Ventilator
Røg dykkerflasker (komposit)
røgdykkermasker
Røgdykkerskjold m. flasker
Testor
Termisk kamera
Motorsav
Motor skæreskive
Skruemaskine og bajonetsav
Frit stående dobbelt vandkanon
Kommunikation
Stationær sineradio
Sine vognradio
Sine håndholdt
GPS
PC + printer
Mobiltelefon
Pager
Frigørelse
Saks/spreder/ram
Pedalcutter
Skråafstiver/+div. Klodser til
stabiliserings
Benzinmotor til frigørelse
Frigørelse værktøjsveste
Hjelme til frigørelse
Pumper
Gnistfri /
El dykpumpe
Skumudstyr
til blander
skumrør
A skum til H.T.
Faldsikring
Antal
1
1
2
1
11
14
10
1
1
2
1
1/1
1
1
2
11
2
2
1
14
1/1/1
1
2/
1
2
4
3
1
3
4
1
2
Station
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Beskrivelse
Numatic
Ghibli
Reno og Um C 20/21S
Leader
Drager reserve
Drager
Drager
Tester til røgdykker masker
ISG SD. 1000
Stihl/Echo
Stihl
Bosch
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lukas
Sepura
Sepura
Sepura
Garmin
Kontor + printer og 112 PC+ printer
Erikson
6 ex + 8 alm.
Lukas
Lukas
Lukas
Vandtrukket samt håndbetjent
2 stk. Z2 1 Stk. Z4
Mellem og tungt
Holbæk Brandvæsen, Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk
Side 12
Bilag 5
Halogenlamper
Kabeltromler
Genopladelige arbejdslamper
Stiger
Rygningsstige
skydestiger
Førstehjælp
1hjælp tasker m ilt
hjertestarter
spindboard
Marinebåre
Tæpper
Miljø
Kemikalidragter
Kemikalidragter let
engangsdragter
Waders
div. opsamlings materiale
Kar
div. tætningsmateriale
Skovle/svaber/koste
Div.
Olielamper
4
4
2
1
3
2
1
1
1
30
4
3
4
2
2
14
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Lumsås
Peli
6 og 8 og 11 meter
Drager
3000L og 500L
Petromax 5 skt. flagermus lamper 9 stk.
Holbæk Brandvæsen, Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk
Side 13
Bilag 5
Slagelse
Slagelse
Navn på kommunalt beredskab
Materiel (ikke køretøjer)
Betegnelse ”navn”
Absorberende flydespærring
Afstivningsmateriel,
Big Bags
Digitalt kamera
Dykpumper
Dykpumper
Dykpumper, diverse
Faldsikring,
Foldetelt 6 x 9
Gas varmere
Generator
Generator
Generator
Generator
Generator
HT-ventilator
Kemidragter
Kemidragter
Kædesave, sæt
Lysgiraf
Løst oplag
Pagere
PC til frivillige
Redningsplatform
Rendeskovle
Rensepunkt, telt
Sandsække
Sandsække
SINE-terminaler, vogn
SINE-terminaler, bærbar
Tablet
Termobeholdere
TIC
Udskænkningsbeholdere
Vandtank-container
Veksellad
Slagelse Brand og Redning
Antal
6
100
1
1
2
3
2
3
2
1
4
3
1
1
1
2
6
5
4
4
2
1
110
1
1
Station
FRV
FRV
FRV
Korsør
Skælskør
Indsatsleder
FRV
FRV
FRV
Slagelse
FRV
FRV
FRV
FRV
FRV
FRV
FRV
Beskrivelse
Ca. 300 meter
6 store og 4 små ”soldater”
FRV
Slagelse
FRV
FRV
Reservedragter, deles med STB
FRV
Slagelse
3.000 l/m
1.500 l/m
12 Kwa
11 Kwa
9 Kwa
4,8 Kwa
6 Kwa
Sav, sikkerhedsudstyr etc.
Skadestedsbelysning
Skaktsæt
Swissphone
Opholdsrum, frivllige
Oliefourening på kyst
1
70.000
20.000
32
93
2
12
2
1
1
1
Slagelse
Slagelse
Dalmose
14
1
1
FRV
FRV
FRV
Indsatsleder
FRV
Slagelse
Korsør
Skælskør
Indsatsleder
Holbæk Brandvæsen, Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk
Side 14
Bilag 5
Sorø
Sorø
Navn på kommunalt beredskab
Sorø Brandvæsen
Materiel (ikke køretøjer)
Betegnelse ”navn”
Bauer Højtrykskompressor
Antal Station
1
Sorø
Røgdykkerflasker, stål
Røgdykkerflasker, komposit
Dräger røgdykkerapparat
Dräger røgdykkerapparat
Dräger røgdykkerapparat
Dräger røgdykkermaske
Dräger røgdykkermaske
Dräger radiogarniture
Dräger Prøvestand
Redningsbåd
Båddragt
Is redning
Redningsplatform
Spineboard
Skalbåre
49
36
18
2
9
29
8
4
1
1
3
1
1
2
1
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Nedfiring
Faldsikring
1
2
Sorø
Sorø
Ankerlinesæt
2
Sorø
LUKAS Ram
LUKAS Saks
LUKAS Spreder
LUKAS Saks
LUKAS Spreder
LUKAS Hydraulikstation
LUKAS Hydraulikstation
1
1
1
1
1
1
1
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Weber StabFast
Lukas Hydraulikstation
Lukas Saks
Lukas Spreder
Lukas Ram
Pedalcutter
Materiel (ikke køretøjer)
Betegnelse ”navn”
Rosenbauer pumpe
Rosenbauer pumpe
1
1
1
1
1
1
Sorø
Ruds Vedby
Ruds Vedby
Ruds Vedby
Ruds Vedby
Ruds Vedby
Antal Station
1
Sorø
2
Sorø
Beskrivelse
300 bar kompressor 320 l/min
200/300 b fyldestation, luftbank
6 L stålfalske 300 bar
6,8 L kompositflaske 300 bar
PSS 100
PSS 7000
PA 80
Panorama Nova
FPS COM PLUS maske
MS-COM
Maskeafprøvning, tæthed m.v.
Brig gummibåd 60 HK Yamaha
Viking tørdragt
Viking banan inkl. diverse isudstyr.
Aluredningsplatform FUH (M1)
Ferno Spineboard (ASP)
Ultra medic skalbåre med helikoptersele
(S1)
Nedfiringssystem, 15 meter, redning (S1)
Helkropssele inkl. falddæmper m.v.
(ASP)
25 meter ankerline m. rocker bremser
m.v. (ASP)
Ram R424 tung med ramsupport (P1)
S 511 tung (P1)
SP 512 tung (P1)
LS 300 EN let (P1)
LSP 30T let (P1)
El pumpe med dobbelt slangevinde (P1)
Benzin pumpe, Lukas P620SG med løse
slanger (P1)
Stabiliseringssæt (P1)
Benzin pumpe med løse slanger
LS200B
LSP40B
LTR 6/570
Nike PH 880-200A
Beskrivelse
Otterpumpe 800 L/min (T2)
Fox pumpe 2100 L/min (T1+T2)
Holbæk Brandvæsen, Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk
Side 15
Bilag 5
Rosenbauer pumpe
1
Sorø
VW DVI pumpe
2
Sorø
Meisner pumpe
1
Sorø
Rosenbauer gnistfri pumpe
1
Sorø
Vandstøvsuger
Honda generator
Honda generator
VW generator
Stihl Motorsav
Kapsav
Springpude
Røgsuger / letskum
Jordingsudstyr Jernbane
2
1
1
1
2
2
1
1
1
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Klargøringslift
Termisk kamera
Dräger Sporeudstyr
1
2
2
Sorø
Sorø
Sorø
Gasdetektor
Overtryksventilator
Overtryksventilator
Motorola MTP 850S
1
3
1
19
Sorø
Sorø
Ruds Vedby
Sorø
Motorola MTP 850S
9
Ruds Vedby
Motorola MTP810Ex
12
Sorø
Motorola MTM 800 E
Motorola MTM 800 E
CM 5000
Savox monofon CC500
Savox monofon CC500
Motorola PMMN 4058A
Motorola PMMN 4062A
Motorola PMMN 4062A
IHM statuspanel
IHM statuspanel
IHM carPC
GPS
GPS
Pager
12
2
2
21
7
2
7
1
9
2
1
10
2
30
Sorø
Ruds Vedby
Sorø
Sorø
Ruds Vedby
Sorø
Sorø
Ruds Vedby
Sorø
Ruds Vedby
Sorø
Sorø
Ruds Vedby
Sorø
Materiel (ikke køretøjer)
Betegnelse ”navn”
Pager
Antal Station
23
Ruds Vedby
Nautilus 220v lænsepumpe 710 L/min
(P2)
Påhængsbærepumpe på kørestel 1200
L/min
Robin lænsepumpe benzin 1000 L/min
(P1)
TR3 vanddreven gnistfri pumpe 1250
L/min
Alto vandstøvsuger
Benzin 3,0 KVa (P1)
Benzin 2,7 KVa (P2)
17,5 KVa (trailer)
Sav inkl. sikkerhedsudrustning (P1)
Manuel betjent springpude (S1)
Angus mini turbex
Spændingsviser, monteringsstang, 4 sæt
kabler (udlånt af Bane DK)
Autoklargøringslift
ISG termisk kamera SD 250 (ISL køtj)
Håndholdt pumpe model med glasrør
(ISL køtj)
Qrae+ gasdetektor (udlånt af energinet)
Både el og benzin
Benzin
Håndholdt Sine radio med tilhørende
lader
Håndholdt Sine radio med tilhørende
lader
Håndholdt EX godkendt Sine radio med
tilhørende lader
Vognterminal
Vognterminal
Vognterminal Repeter/gateway
Monofon til radio 850 S / 810 ex
Monofon til radio 850 S / 810 ex
Monofon til radio 810 ex
Monofon til radio 850 S
Monofon til radio 850 S
Statuspanel til køretøjer
Statuspanel til køretøjer
Status og navigation I2
Diverse Garmin modeller
Diverse Garmin modeller
Swissphone DE925
Beskrivelse
Swissphone DE925
Holbæk Brandvæsen, Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk
Side 16
Bilag 5
Ipad
Mini Tablet
Mobiltelefon
Bærbar PC
Vaskemaskine
3
1
6
1
1
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Tørreskab
Slangedepot
Slangedepot
Skumvæskedepot
Tæpper
Kemikaliedragt
1
159
63
65
2
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Sorø
Kemikaliedragt, splash
Sandsække
4
4000
Sorø
Sorø
Apple IPad 3G kort, inkl. lader m.v.
Samsung mini tablet 3G kort (I1)
Diverse modeller
Bærbar PC med 3G kort
Nortec Industrimaskine EC Hydros SW15
X-control
Nortec industritørreskab FC20
B-slange (2.385 meter)
C-slange (945 meter)
2000 liter
Grå uldtæpper
Trelleborg Trellchem VPS type T (årgang
2005 – 2006)
Dräger TYCHEM F spc 3800g
Sandsække klar til fyldning
Holbæk Brandvæsen, Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk
Side 17