ØVELSE 3 A. Indstilling af saltsyre Det er øvelsens tekniske formål at

Udfyldes af AVV
Dato for modtagelse:
Vejenr.:
Nettovægt:
Miljøanlæg Rønnovsdal
Rønnovsholmvej 154 • 9800 Hjørring
9623 6644 • www.avv.dk • [email protected]
Miljøanlæg Rønnovsdal
Miljøanlæg Stadevej
Miljøanlæg Trynbakke
Affaldscenter Dronninglund
Deklaration
Grundlæggende karakterisering af affald
1. Kilde og oprindelse (oplysninger om producent)
Firmanavn
CVR-nr.
Adresse
P-nummer (kun for fillialer)
Postnr. og by
Telefonnr.
Kontaktperson
E-mail
2. Proces hvor affaldet er opstået
Byggeri og anlæg
Renseanlæg
Genbrugsplads / omlastestation
Landbrug, skovbrug, fiskeri
Forsyningsvirksomhed
Andet___________________
Deklarationen gælder:
Kun dette læs
Flere løbende læs (ensartet affald)
3. Forbehandling
Affaldet er sorteret:
Til AVV sortering
Anden behandling:
Ja
Nej
Ja
Nej
Hvilken________________________________________
4. Affaldets egenskaber
Affaldets konsistens
Affaldet er stærkt lugtende
Affaldet er støvende
Affaldet reagerer med vand (f.eks. gas-udvikling)
5. EAK - kode ( 6 cifre )
Fast
Ja
Ja
Ja
Flydende
Nej
Nej
Nej
6. Kan affaldet eller dele af det genanvendes eller nyttiggøres?
Ja, hvilket:______________________________
Nej
7. Indeholder affaldet noget, der er omfattet af forbud mod deponering
Ja
Nej
8. Affaldsklasse
9. Skal der foretages særlige sikkerhedsforanstaltninger på anlægget
Inert
Blandet
Mineralsk
Farligt
Ja
Nej
Underskrift fra affaldsproducent eller transportør
Dato
Underskrift
Evt. stempel