Se tarifblad her. - Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

JUN-AUG 2014
Forårsudstilling 24. maj – 15. juni
Der var fernisering af forårsudstillingen i Fuglsanghus den 24. maj. Mange var mødt op, der var underholdning af 2
elever fra Hørsholm Musikskole og kommunalbestyrelsesmedlem Nadja Hageskov fmd. for SFK udvalget åbnede
udstillingen. De tre kunstnere var der om eftermiddagen og svarede på spørgsmål. Man kunne se en film der viste
hvordan Maja Bovin udførte et af sine udstillede armbånd. En flot og spændende udstilling slutter 15. juni.
Kør evt. en tur til Odsherred i Pinsen hvor man afholder ”Odsherreds Kunstdage” www.visitodsherred.dk
Løbende udstillinger
Winie Sørensen udstiller malerier i juni, juli og august måned i Nykredit bank, Hovedgaden 55, Hørsholm.
Lisa Andersson udstiller keramik, Erik Aaen og Pia Funder udstiller malerier fra 27. maj til 19. august i Louiselund.
Lisbeth Lykkeberg Christiansen udstiller malerier i juni og juli i Lægehuset, Kongevejs-Centret 8
Merete Aaen udstiller malerier i juni og juli i Ugebladet, Hækkevej 2
Nyt Atelier
Hørsholm Kommune har stillet et godt lokale med godt lys og selvstændigt toilet til rådighed for Aktiv Kunst.
Lokalet er beliggende i det gamle plejecenter Hannebjerg, Louis Petersensvej 11, Hørsholm.
Lokalet vil være tilgængeligt via bagindgangen hele døgnet alle dage.
Døren til lokalet vil blive forsynes med ”vores” egen ruko lås.
Der vil blive mulighed for at opbevare lærreder, farver mv. i skabe i lokalet.
Nogle træningsmaskiner mv. skal fjernes og der skal gøres rent, til denne del har vi brug for frivillig hjælp. Alle som
er interesseret i at benytte lokalet og dem som er villige til at deltage i oprydning og rengøring bedes sende en mail til
[email protected]
Sommerferie aktiviteter
Birgit Schytte, Birte- og Svend Georg Clausen underviser igen i år i uge 28, 7. – 10. juli i akvarelmaling som del af
tilbud til børn og unge i Hørsholm Kommune. Tilmelding via Hørsholm Kommune. Pris 650 kr.
Næste medlemsudstilling, HØST, 30. aug. - 21. sep.
33 medlemmer har tilmeldt sig udstillingen. Udstillere kan tilmelde op til 5 malerier som kræver vægplads.
Keramikere og glaskunstnere kan tilmelde op til 8 genstande.
Afvikling af udstillingen vil få følgende forløb:
Mandag den 25. august kl. 17 indlevering og registrering, husk værkfortegnelse og navn og pris på genstand
Tirsdag den 26. august kl. 10-13. Disponering
Onsdag den 27. august kl. 10-13. Ophængning
Lørdag den 30. august kl. 14. Fernisering
Praktisk arbejdsledelse: Merete Aaen og Kjeld Sivertsen
Skema for værkfortegnelse kan hentes på hjemmesiden.
Bestyrelsen:
Kjeld Sivertsen, formand 31 10 10 42 [email protected]
Tage Jørgensen, næstformand, medlemsudstillinger. 86 22 23 45
Vibeke Holm-Pedersen, sekretær 45 57 18 01
Annie Vabbersgaard, kasserer 23 30 16 69 [email protected]
Svend Georg Clausen 49 14 36 03
Merete Aaen 51 25 08 63
Inge Ravn 30 70 38 52
Suppleanter:
Mogens Ohmsen, pressekontakt 45 86 23 89
Marianne Høyland 21 91 72 51
Gutfeldtshus (Mogens Ohmsen) Gutfeldtsvej 3, 2970 Hørsholm
Fuglsanghus (Kjeld Sivertsen)
Gl. Hovedgade 2, 2970 Hørsholm 45 86 24 69
Breelteparken, udstilling, Ulla Gyldendal, 45 86 66 47
Louiselund, udstilling Leo B. Langgaard, 45 57 13 38, [email protected]
Nykredit Bank, udstilling Inge Ravn, 30703852, [email protected]
Lægekonsultationen, udstilling, Merete Aaen, 51250863, [email protected]
Ugebladet, udstilling, Merete Aaaen, 51250863, [email protected]
Keramik i Gutfeldtshus
hver mandag kl. 10.00 – 14.00 v. Annie Birkvang, tlf. 45 86 70 67
hver tirsdag kl. 10.00 – 14.00 v. Inge Ravn, tlf.: 30 70 38 52
Malergruppen i Gutfeldtshus
Hver onsdag kl. 14.00 - 17.00 v. Jette Fogelstrøm tlf. 45 86 17 92
Grafikgruppen i Gutfeldtshus
Hver torsdag kl. 10.00 v. Claus Petersen 49 14 15 35
Glasgruppen:
Efter aftale v.Knud W. Knudsen 51 42 36 24
Webmaster: Gitte Snorgaard 49 13 00 97
[email protected]
Hjemmeside: www.aktivkunst.dk
Giro type: 01 konto: 937-7034
Bank regnr: 1551 konto: 9377034