1 München, den 26. Juni 1887. Herr boghandler Lund! Da vi om

1
Juni 2013
2 013
er
blikkurs
g
VVs- og
e AAlbor
eg
ll
o
C
n
o
ti
C
u
tr
s
Kursuskalender
- se side 12
Afdelingssider - se side 22
på Con
Juni
Juni
j
Maj
Ma
il l
Apri
Apr
Medlemsfordele - se side 15
dlemmer sparer i snit
00 kr. om året ved at
te hus-, bil- og
boforsikring
Alka
1
F
8
O
F
8
T
9
T
7
S
6
M
7
F
T
8
L
O
9
S
ing
reCerTiFiCer
AF FJernVArMe 6
T
10
F
11
T
L
12
S
13
O 13
12
15
O 16
15
L
16
S
17
F
18
T
L
19
19
O 20
4
M 21
22
O 23
T
21
F
22
L
23
S
24
T
24
M 25
F
25
T
L
26
O 27
S
27
T
5
nlæg
gUlVVArMeA
16
19
inger
nlæg i Bygn
gUlVVArMeA
Ved
STAlTning
ØJ
BrAndForAn
Cerende VærkT
gniSTprodU
AT
= A-CerTiFik
Bygninger
eAnlæg i
de VærkTØJ
= gUlVVArM
TprodUCeren
g Ved gniS
orAnSTAlTnin
9
T
18
F
19
L
20
S
21
/
Ted
BioBrændSel
– åBenT VærkS
BlikkUrSer
O 27
13
AF FJernVArMe
S
5
M
6
F
T
7
L
O
8
S
T
9
F
10
L
11
19
7
8
9
24
M 10
11
T
O 12
/
BioBrændSel
r/SolVArMe
VArMepUMpe
12
S
23
M 13
13
T
20
14
F
15
L
14
25
16
S
O 15
T
16
M 17
F
17
T
L
18
21
19
S
18
O 19
20
T
21
F
energiTJek
21
nlæg
gUlVVArMeA
O 22
22
L
i Bygninger
M 24
23
F
24
T
O 24
L
26
M 27
L
27
T
S
28
M 29
F
29
T
L
30
S
31
30
eAnlæg
AF FJernVArM
og SerViCe
= eFTerSyn
e
= SolVArM
dSel
ræn
= BioB
VærkSTed
r – åBenT
= BlikkUrSe
18
22
26
25
F
28
30
F
31
T
27
F
28
L
29
S
O 29
T
25
O 26
25
S
T
26
23
S
23
28
per
T
6
T
T
VArMepUM
5
T
T
26
4
O
M 20
22
24
3
T
4
17
F
23
M
3
L
lATioner
M 22
T
2
F
nSTAl
TJek på VAndi
21
M 25
T
16
T
S
28
SolVArMe
O 20
L
26
12
17
2
ArMe
ring AF FJernV oM
eJend
indregiSTre
VAnd i eTAge
og BrUgS
O 17
M 18
S
T
15
i Bygninger
ArMe
ring AF FJernV oM
eJend
indregiSTre
VAnd i eTAge
og BrUgS
S
14
F
T
energiTJek
13
T
S
M 18
12
L
14
8
17
11
F
T
L
F
T
1
Ved
STAlTning
ØJ
BrAndForAn
Cerende VærkT
gniSTprodU
T
M 15
14
T
ing
reCerTiFiCer
1
O
15
O 10
11
12
T
O 13
3
10
i Bygninger
e
og SerViC
eFTerSyn
nlæg
AF FJernVArMeA
M 11
7
nlæg
AF FJernVArMeA
nlæg
gUlVVArMeA
10
S
9
konTrol
9
L
8
10
M 11
31
7
M
5
T
6
S
7
L
O 30
5
L
T
T
T
4
F
6
4
A-CerTiFikAT
T
energiTJek
6
F
29
3
5
5
M 28
2
O
4
4
20
1
T
3
3
M
T
M
O
2
S
3
S
L
2
T
L
2
T
T
1
M
1
O
2
Ved
STAlTning
ØJ
BrAndForAn
Cerende VærkT
gniSTprodU
F
S
T
M 14
Brug din medlemsfordele:
Få bedre og billigere
forsikringer
rts ts
Mar
Ma
ruar
Febuar
Febr
Jan
ar
Januuar
14
L
Ved
STAlTning
ØJ
BrAndForAn
Cerende VærkT
gniSTprodU
oM kUrSer
SpØrgSMål
rg
gitte Visbo
sulent
Uddannelseskon
5188
Telefon: 7250
6188
Mobil: 2526
ccaa.dk
e-mail: [email protected]
30
SpØrgSMål
oM TilMelding
Berit Sunesen
medarbejder
Administrativ
5226
Telefon: 7250
tcaa.dk
e-mail: [email protected]
rg
n College Aalbo rg
Constructio
Aalbo
Vej 1 · 9000
e.dk
Øster Uttrup
ction- colleg
ww.constru
2
Adresseliste
KREDSKONTOR
Blik og Rørarbejderforbundet,
Nord-/Midtjylland
Hadsundvej 184 b, 9000 Aalborg
Tlf. 36 38 35 10
E-mail: [email protected]
Åbningstider:
Mandag, tirsdag og onsdag
kl. 10.00-12.00
Torsdag 10.00-12.00 og 13.30-17.00
Fredag er A-kassen lukket
Kredsformand:
Finn Guldbech
Mobil: 20 61 70 49
Dir: 36 38 35 11
[email protected]
Næstformand:
Thomas Christensen
Mobil: 23 48 34 68
Dir: 36 38 35 12
[email protected]
Faglig medarbejder/opmåler:
Gert Zacho Andersen
Mobil: 23 48 34 67
Dir: 36 38 35 13
[email protected]
A-kasse sagsbehandler:
Jette Østergaard
Tlf. 36 38 35 10
Dir: 36 38 35 14
[email protected]
Filialkontor Aarhus:
Sonnesgade 9
8100 Aarhus C
Tlf: 36 38 35 10
E-mail: [email protected]
Faglig medarbejder:
Hans Hovmand-Olsen
Mobil: 23 32 91 20 • Dir: 36 38 35 18
[email protected]
Opmåler:
Esben Malling
Mobil: 21 70 30 38 • Dir: 36 38 35 19
[email protected]
Metalopmåler:
Finn Sørensen
Mobil: 40 28 8267
[email protected]
A-kasse sagsbehandler:
Per Nielsen
Dir: 36 38 35 20
[email protected]
Kontor for A-kasse
og filialkontor Viborg
Lundborgvej 3
8800 Viborg
Tlf: 36 38 35 10
Fax: 86 61 48 97
E-mail: [email protected]dk
Åbningstider:
A-kassen Mandag til onsdag
kl. 10-13
Tlf: 36 38 35 10
Kredskasserer/A-kassen
Leo Nielsen
Mobil: 20 20 71 97
Dir: 36 38 35 16
[email protected]
Faglig medarbejder:
Bjarne B. Kristensen
Mobil: 20 20 71 98
Dir: 36 38 35 15
[email protected]
AALBORG AFDELING:
Formand: Thomas Christensen
Tlf. 23 48 34 68
Kasserer: Finn Guldbech
Tlf. 20 61 70 49
ÅRHUS AFDELING:
Formand: Hans Hovmand-Olsen
Mobil 23 32 91 20
Kasserer: Hans V. B. Mikkelsen
Tlf. 86 29 14 57
HJØRRING AFDELING:
Formand: Niels Ole Hjermitslev
Tlf. 98 92 69 06
Kasserer: Flemming Hansen
Tlf. 98 92 98 72
RANDERS AFDELING:
Formand: Kim Brun Andersen
Tlf. 25 24 87 57
Kasserer:
Erling Petersen
Tlf. 29 86 64 65
B L I K
SKORSTENSFEJERNES
JYLLANDS AFDELING
Formand: Hans Mortensen
Tlf. 61 16 36 75
Kasserer: Poul Erik Grubbe
Tlf. 86 55 60 08
Sikkerhedsrepræsentant:
Bjarne Rasmussen
Tlf. 98 88 34 08
FREDERIKSHAVN AFDELING:
Formand: Peter Gislund
Tlf. 27 21 50 18
Kasserer: Leo Andersen
Tlf. 26 37 27 79
O G
R Ø R
•
J U N I
NYKØBING MORS AFDELING:
Formand: Michael Wadmann
Tlf. 97 91 21 23
Kasserer: Finn H. Eriksen
Tlf. 97 92 49 34
HERNING AFDELING:
Åbningstider:
Hver torsdag 16.15-17
Formand: Carsten Hansen
Tlf. 27 62 37 07
Kasserer: Kurt Olesen
Tlf. 97 21 62 36
VIBORG AFDELING:
Per Trier Klausen
Tlf. 86 62 82 33
Kasserer: Flemming Trier Klausen
Tlf. 86 67 27 94
HOLSTEBRO AFDELING:
Formand: Bjarne Kristensen
Tlf. 20 20 71 98
Kasserer: Jens Ole Nielsen
Tlf. 20 20 71 96
SKIVE AFDELING:
Poul H. Laursen
Tlf. 97 52 33 15
Kasserer: Bue Bom Jensen
Tlf. 20 20 71 98
SILKEBORG AFDELING:
Formand:
Bjarne Sondberg
Tlf. 75 75 21 88
Kasserer: Poul Erik Niebuhr
Tlf. 86 82 99 96
2 0 1 3
3
INDHOLDSFORTEGNELSE
Adresseliste 2
Leder 3
Kredsens medarbejdere 4
Nye svende
5
Lærlinge 6
Kredssiderne 10
A-kasse19
Afdelingssider 20
Praktiske oplysninger 28
Det kredsblad du nu modtager
er et fælles kredsblad for
Blik og Rør – Nord-Midtjylland
Redaktion:
Ansvarshavende
Finn Guldbech
Kredsformand
Bjarne Kristensen
Faglig medarbejder
Hans Hovmand-Olsen
Faglig medarbejder
Udkommer i 2.700 eksemplarer
Leder
Timelønsforhandlingerne 2013
På nuværende tidspunkt er det småt med indmeldelser til kredsen fra tillidsmændene, omkring lønforhandlingerne i år.
De resultater vi har fået indtil nu er fra 5 virksomheder og stigningen ligger på mellem 2,00 og 5,00 kr. i timen. Der er ingen tvivl
om, at der er flere af vores medlemmer der har forhandlet sig
frem til en lønstigning, de har bare ikke oplyst det til kredsen, - så
hvis du/I har sluttet jeres lønforhandling i år, vil vi gerne have
resultatet oplyst, til gavn for vores kollegaer, da der er mange
der ringer ind til kredsen for at høre om vi har fået oplyst nogle
timelønsresultater.
For at sikre din realløn i 2013 skal du have en lønstigning på min.
1,7 %, (3,05 kr. pr. time.) som er den inflation, som vurderes af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Finansministeriet og Nationalbanken.
Kredsens timelønsstatistik for afdelingerne har de sidste fire år
givet et lønefterslæb for alle vores afdelinger på mellem 2,02 og
14,35 kr. i timen. De lokale timelønsforhandlinger handler ”ikke”
kun om løn. For nogle år siden fik Blik- og Rørarbejderforbundet
Arbejdsretten til at tage stilling til rækkevidden af de lokale timelønsforhandlinger. Og dommen var klar ”Alt kan forhandles”.
Flere job med Vækstpakken
Endelig fik vi en vækstpakke med job i, og på den korte bane
er der nogle tiltag der trækker i den rigtige retning. Det er især
offentlige investeringer, investeringer i boligbyggeriet samt boligjobplan som giver forbrugerne et fradrag på op til 15.000,00
kr. årlig for hver hjemmeboende over 18. år. Ordningen gælder
også for sommerhusejere, det skulle gerne give en del arbejde til
vores medlemmer.
Udfaldstruede dagpengemodtagere
Nu må regeringen med socialdemokraterne forrest, få ændret
dagpengereglerne. Det kan ikke være rigtigt, at den tidligere
VKO regering sammen med ”De Radikale” fik ændret dagpengereglerne så der i år falder ca. 30.000 ledige dagpengemodtager ud af ordningen.
Beslutningsgrundlaget for den tidligere regering var, at der
”kun” var ca. 5-7.000 der ”muligvis” ville falde ud af ordningen.
Nu er tiden kommet til at socialdemokraterne sammen med SF
tager fat i ”De Radikale” og sammen med Enighedslisten får
ændret de dagpengeregler til gavn for de ledige.
Forslag til ændringer kunne være: optjeningskrav til en ny dagpengeperiode ændres fra 1924 timer til 962 timer.
Dagpenge perioden ændres fra 2 år til 4 år.
Deadline for næste nummer
Torsdag den 6. november 2013
Med ønsket om en god sommer til alle vores medlemmer og
deres familie.
GRAFISK PRODUKTION:
KLS Grafisk Hus A/S
Finn Guldbech
Kredsformand
B L I K
O G
R Ø R
•
J U N I
2 0 1 3
4
HJØRRING
Kredskontor Aalborg
Hadsundvej 184 b, 9000 Aalborg
Tlf. 36 38 35 10
E-mail: [email protected]
FREDERIKSHAVN
Kreds AALBORG
NYKØBING M
VIBORG
HERNING
Næstformand
Thomas Christensen
Kredsrepræsentantskabet • Kredsbestyrelsen • Referat fra kredsbestyrelsen
(ansv.) LLU- Tekniske Skole (ansv.) •
Censor/værkstedsgodkendelser • Opsøgende arbejde • AT- Kontakt • Arbejdsmiljø/Byggepatruljer • FIU- Kurser/Tilmelding Tilid/ Sikkerhedsrepr.
• Medlemsinfo. Formidling af arbejde
• Lærlingearbejde (ansv.) • Skorstensfejerkredsen (ansv.) Overenskomstforhandling Skorstensfejerne Organisering
(ansv.) • Afd.-generalforsamling • Tilsyn
Blokhus • Slettelister/Restancer
• Efteruddannelse.( ansv.)
Opmåler
Gert Zacho
Kredsrepræsentantskabet • Kredsbestyrelsen • LLU- Tekniske Skole • Censor
Opsøgende arbejde • Byggepatruljer
Akkordholder/Sjakbejs • Opmålerordningen (ansv.) • afd. generalforsamling
Tillid/ Sikkerhedsrepr. • Medlemsinfo
Rørklubber
B LI K
Nord-Midtjylland
Filialkontor Aarhus:
Sonnesgade 9, 8100 Aarhus C
Tlf. 36 38 35 10
SKIVE
HOLSTEBRO
Formand
Finn Guldbech
Personale • Kredsrepræsentantskabet
Kredsbestyrelsen (ansv.) • HB/ FU
Konkurs/Feriepengesager • LO
Kredsblad (ansv.) • PU-Møder • Faglige
sager/mæglingsmøder/Voldgift • LLU
Tekniske Skole • Censor • Overflytninger/Grænsesagser • Opsøgende
arbejde • Værkstedsgodkendelser •
Pensionsordninger • Afd. generalforsamlinger • Kredsen for off. Ansatte. •
Arbejdsskadesager BAT – Jylland • FIUkurser/tilmeld Tillid/ Sikkerhedsrepr. •
Overenskomstforhandlinger VVS
kredskontor
RANDERS
SILKEBORG
ÅRHUS
A-kasse sagsbehandler:
Jette Østergaard
Filialkontor Viborg
Lundborgvej 3, 8800 Viborg
Tlf. 36 38 35 10
Kasserer
Leo Nielsen
A-kasse-administration • Kontingent/
Restancer (ansv.) • Indmelding/sletning af medlemmer • Overflytninger
administrativt • Sommerhusadministration Bogholderi, regnskab, budget/PU
Udbetaling af løntabsgodtgørelse Lønningsbogholderi • A-kassebladudvalg
Revision • EDB/ IT (ansv.) • Forsikringer
Kontortider i afd. • Censor/værkstedsgodkendelser • LLU- Tekniske Skole Afd.
Generalforsamling • Kredsbestyrelsen •
Kredsrepræsentantskabet
Faglig medarbejder
Hans Hovmand
Kredsrepræsentantskabet• Kredsbestyrelsen• LU- Tekniske Skole (ansv.)
Censor/værkstedsgodkendelser
Opsøgende arbejde• T- Kontakt (ansv.)
Arbejdsmiljø/byggepatrulje • Konkurs/
Feriepengesager • Lærlingearbejde FIUkurser/ Tilmeld. • Tillid/ Sikkerhedsrepr. • Lønstatistik (ansv.) • Medlemsinfo
Formidling af arb. • Jernkredsen (ansv.)
Afd. Generalforsamlinger • LO Faglige
sager/mæglingsmøder/Voldgift Arbejdsskadesager • Slettelister/Restancer
Opmåler
Esben Malling
Kredsbestyrelsen • LLU- Tekniske Skole
Censor • Opsøgende arbejde • Byggepatruljer • Akkordholder/Sjakbejs
Opmålerordningen (ansv.) • afd. generalforsamling • Tillid/Sikkerhedsrepr.
Medlemsinfo. • Rørklubber
A-kasse sagsbehandler:
Per Nielsen
Faglig medarbejder
Bjarne Kristensen
Kredsrepræsentantskabet • Kredsbestyrelsen • LLU- Tekniske Skole (ansv.)
Censor/værkstedsgodkendelser Opsøgende arbejde • AT- Kontakt Arbejdsmiljø/Byggepatrulje (ansv.) Konkurs/
Feriepengesager • Lærlingearbejde •
FIU- Kurser/ Telmeld (ansv.) Tillid/ Sikkerhedsrepr. • Faglige sager/mægling/
Voldgift • Medlemsinfo Formidling af
arbejde • Ventilationskredsen (ansv.)
• BAT-styregruppe Arbejdsskadesager
(ansv.) • Afd. Generalforsamling • Tilsyn
sommerhuse • LO
O G
R Ø R
•
J U N I
Kredsen er en sammenlægning af
kredsene Nordjylland, Vestjylland
og Østjylland. Kredsens hovedkontor placeres i Aalborg, men har
filialkontorer i Viborg og Århus.
Kredsen har 2515 medlemmer. Heraf
er 189 af dem skorstensfejere, mens
lærlingene udgør 371 af kredsens
medlemmer.
2 0 1 3
5
Nyuddannede …
VVS’ere
Fra venstre:
Lasse Friis, Mads Jensen og Ken
Gregersen
VVS-Blikkenslagere
Bagerst fra venstre:
Jens Elbech, Jeppe Lund, Kim
Hildegard, Faglærer Andes
Østergaard
Forrest fra venstre:
March Buster, Rene Astrup
VVS energispecialister
på Herningsholm
Forrest fra venstre:
Kent Iversen, Torben Hansen,
Thomas Jørgensen, Allan Bay
Fauerholt, Bjørn Dalgaard
Olesen.
Bagerst fra venstre:
Kristian Neerup Rørvang,
Theis Leonhard, Orhan Ozer,
Claus Kusk Jensen, Thomas Kjær
Jørgensen, Claus Eg.
L Æ R L I N G E
•
J U N I
2 0 1 3
6
Sæt kryds i kalenderen ved den 14. juni.
Vi afholder et
paintball
lærlinge arrangement
Vi mødes ved Sletvej 33, 8310
Tranbjerg senest kl. 15,30
fredag den 7. juni og hvis der
er nogle der mod forventning
overlever tager vi ud og spiser en pizza og får en enkelt
øl eller vand.
L Æ R L I N G E
•
J U N I
Tilmelding senest den
4. juni på kontoret i Sonnesgade 9, eller på mail
[email protected]
2 0 1 3
7
Mangler jeres firma
en ny lærling ?
Hvis jeres firma står og mangler en ny lærling, kan I eller jeres mester kontakte Thomas
i Kredsen og han vil formidle kontakt til
nogle af de lærlinge der går på VVS grundforløbet og endnu ikke har fået en læreplads.
Der er i øjeblikket over 15 grundforløbs
elever på Tech College Aalborg, der enten er
færdige eller i gang med det 20 ugers forløb
og ikke har fået en læreplads endnu. På skolerne i Herning og Århus mangler der elever
på VVS grundforløbet og med en vel overstået grundforløbs eksamen efter 20 uger er
der næsten læreplads garanti, så kender du
en person der har lyst til en spændende uddannelse, er der muligheder her.
Praktik i udlandet
Som VVS og Skorstensfejer lærling har du
mulighed for at tage en af eller flere af dine
praktikperioder i en virksomhed i udlandet
med PIU-ordningen.
PIU står for praktik i udlandet og ordninger
betyder at du kan få økonomisk hjælp til
praktik ophold i udlandet under din uddannelse. Opholdet er godkendt som en del af
din uddannelse, så længden af uddannelsen
bliver ikke forlænget.
Det er vigtigt for VVS branchen at virksomhederne hele tiden tager lærlinge ind i faget,
da vi, som fag og branche ellers kommer til at
mangle faguddannede svende om få år igen.
Lærlinge indtaget på landsplan i 2011 var
kun på godt 70 % af det nødvendige indtag,
så der mangler allerede lærlinge i branchen.
Ring for yderligere oplysninger om tilskudsordninger og virksomhedspraktik.
Under opholdet får du din almindelige løn og
tilskud til udrejse, hjemrejse, ansættelsessamtale udgifter, flytning, boligudgifter osv.
På alle erhvervsskoler er der en PIU koordinator, som hjælper med at planlægge og skrive
ansøgninger osv.
Hvis dette skulle have din interesse og du har
lyst til yderligere info kan du henvende dig
til Ungdomsansvarlig Thomas Christensen i
Kredsen på [email protected] eller 36383512.
Kredsen: tlf. 36 38 35 10
Mobil: 23 48 34 68
Mail: [email protected]
Invitation til alle lærlinge. Sted: Nordjylland
Gratis skydning og grill aften
Kom og vær med til
en hyggelig aften hvor
vi skal ud på udendørs skydebane og prøve at skyde med
riffel og pistol.
Vi mødes udenfor skydeklubben på Voerbjergvej 101b 9400
Nr. Sundby
Fredag den 14. juni kl. 17.30.
Vi starter med at gå på skydebanen med klubbens instruktører, som vil vise os hvordan
man rammer plet med riffel
og pistol. Der vil blive god tid
til, at alle får mange skud på
banerne. Efter skydningen er
L Æ R L I N G E
•
J U N I
grillen varmet op og vi griller
nogle pølser og kød med der
til hørende drikkevarer.
Der er plads til 25 personer, så
det er først til mølle.
Tilmelding senest onsdag den
12. juni på [email protected]
eller sms på 23 48 34 68
2 0 1 3
8
lærlinge &
nyudlærte!!
Har du fået den
rigtige løn under
din læretid og har
du fået arbejdsmarked pension hvis
du var/er voksen
lærling eller fyldt
20 år da du under-
penge. Den sidste
vi gennemgik fra
et firma i Vendsyssel fandt vi for
90.000,00 kr. som
den nyudlærte nu
får udbetalt.
skrev uddannelsesaftalen?
Vi oplever ofte ved
gennemgang af
lønsedler at der er
fejl og det kan dreje
sig om MANGE
Det eneste du skal
gøre er at samle
dine lønsedler sammen i rækkefølge
og sende dem ind
til Kreds kontoret,
så vil vi gå dem
igennem.
Blik & Rør Ungdom
Invitation til
svendeprøve information
Blik & Rør Ungdom afholder
informationsmøde om det at
være til en svendeprøve. Vi
vil gennemgå de forskellige
elementer i svendeprøven, så
som tegningsmateriale, brugervejledningen, teoriprøve,
fejlfinding, praktisk prøve.
Vi vil opfordre alle VVS
lærlinge til at deltage, da der
vil blive uddelt nødig information uanset om man er 1.
eller 4. års lærling. Faglærer
Karsten Skipper og Bjarne
Sørensen vil sammen med
censorer Finn Guldbech og
Thomas Christensen fra Blik
& Rør gennemgå svendeprøverne.
Efter mødet vil der blive serveret smørrebrød kl. 18.00.
Mødet afholdes i Blik & Rørs
lokaler på Hadsundvej 184B
9000 Aalborg.
Vedr. Århus Tech og Herningsholm kommer der nærmere info
senere.
Tilmelding på tlf. 36 38 35 10
eller [email protected] senest
15/11-13
Onsdag den 20. november
kl. 16.00
L Æ R L I N G E
•
J U N I
2 0 1 3
9
­­
Efteruddannelse for skorstensfejerne 2013
Efteruddannelse for skorstensfejere 2013
Kursus
Ajourføring af regler for brandpræventivt tilsyn
til
Vi arbejder med love og bestemmelser der ligger
grund for det brandpræventive tilsyn.
Meget teori og lidt praktik.
Blåflammebrændere og kondenserende kedler
Vi arbejder med de nye blåflammebrændere og
kondenserende kedler.
Lige dele teori og praktik.
Teknisk ekspert/energimåling
Termin
Kviknummer
18.03 – 22.03
13.05 – 17.05
02.09 – 06.09
28.10 – 01.11
16.12 – 20.12
124674
124675
124676
124677
124678
30.04 – 02.05
124680
11.06 – 13.06
124686
10.09 – 12.09
124687
15.10 – 17.10
124689
29.04
124690
10.06
124691
09.09
124692
14.10
124693
09.12 – 13.12
124701
04.11 – 08.11
124705
08.04 – 12.04
124702
16.09 – 20.09
124703
22.04 – 24.04
124706
07.10 – 09.10
124707
25.03 – 27.03
124704
Rensning og måling af oliefyrsanlæg
af
Vi arbejder med rensning, vedligeholdelse og kontrol
oliefyrsanlæg.
Lige dele teori og praktik.
Skorstenes installering og reparation
ing
Vi arbejder med opbygning af skorstene og monter
af foringer
Lidt teori og meget praktik
Vejledning om fyring med fast brændsel
el,
Vi arbejder med vejledning i fyring med fast brænds
ler
med fokus på fyringsøkonomi, anvendelse af brænds
ng.
og ildsteder, samt begrænsning af partikeludledni
Lige dele teori og praktik
Brandpræventive bygningsforanstaltninger
Vi arbejder med anvendelse af og kendskab til
i
brandadskillende beklædninger og konstruktioner
byggeri.
Meget teori og lidt praktik
)
Skorstensfejer edb (skorstensfejerdata i praksis
Tilmelding kun via www.efteruddannelse.dk
Anvend kviknummer til fremsøgning af kursus
ruddannelse.dk
VEU- og befordringsgodtgørelse kun via www.efte
(kan søges fra første kursusdag)
Kim Andersen.
Kost og logi skal forudbestilles ved skolehjemsleder
Tlf. 51 31 55 21 eller pr. mail: [email protected]
B L I K
O G
R Ø R
•
Faglige spørgsmål vedr. kursusindhold
Finn Hansen
Direkte telefon 74 12 46 27
Mail: [email protected]
J U N I
2 0 1 3
10
Ny sikkerhedspjece fra Blik og Rør
Forbundets populære sikkerhedspjece er
blevet opdateret. Således er afsnittene om
virksomhedernes sikkerhedsorganisation ændret, ligesom de nye krav om årlig drøftelse
af arbejdsmiljøet og supplerende arbejdsmiljøuddannelse til alle i arbejdsmiljøorganisationen også er medtaget.
Endelig er de nyeste krav til passende
arbejdstemperatur og særlig vinterbeklædning til medarbejderne også medtaget i den
opdaterede version
af sikkerhedspjecen.
Blik- og Rørarbejderf
orbundet
Har du været udsat for asbest påvirkning på dit arbejde,
er det en rigtig god ide at udfylde en Asbest registrering
på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk. Under fanen
arbejdsmiljø kommer der i højre side et link om asbest og
her kan man klikke på registrerings blanket.
Her skal det beskrives hvor og hvordan man har været i berøring med asbest og helst tidsrummet fra og til
perioden. Registreringen i denne database vil blive gemt i
tilfælde af en sag.
Vi anbefaler at man registrerer sig og det anbefales at de
svende og lærlinge der har arbejdet på den nye eternit
grund i Aalborg fra 2009 og til nu også gør det, da man for
nylig har fundet asbest støv på grunden.
O G
R Ø R
ve
rs
io
n
20
12
Den nye pjece
kan afhentes på
kredskontoret. Den
kan ligeledes læses
og downloades fra
forbundets hjemmeside.
Asbest
registrering!
B LI K
Ny
Sikkerhedspj★ece
•
J U N I
★
Feriepenge,
SH-betaling mv.
Medlemmer der har
arbejdet ved et af disse
firmaer, skal henvende sig i
kredsen, da feriegarantien i
disse firmaer er stoppet.
Kaj Larsen VVS ApS
– Selskabet af 03.12.03 APs
Egevej 60
9480 Løkken
Cvr.nr. 32646794
EHV VVS A/S
Voldum-Rudvej 94
8370 Hadsted
Cvr.nr. 32074553
EK VVS & Blik
Fabjergstad 42-44
7620 Lemvig
Cvr.nr. 11833586
2 0 1 3
11
Kredslove
Der har været afholdt
kredsrepræsentantskabsmøde i Aalborg
den 5. april 2013.
Efter kredsrepræsentantskabsmødet
i foråret er vores kredslove rettet.
Du kan kontakte kredskontoret for
at få tilsendt kredsloven eller du
kan hente dem på dit kredskontor.
Beretningen og regnskabet for 2012 blev
godkendt
På valg var.:
sommerferie i 2013
Tre hovedbestyrelses suppleanter.
1. HB suppleant Leo NielsenGenvalgt
2. HB suppleant Gert ZachoGenvalgt
3. HB suppleant Jan HenriksenGenvalgt
Kredsens valgte og ansatte holder
sommerferie i følgende uger:
Leo 26-27-28
Hans 31-32-33
Gert 28-29-30
Finn 29-30-31
Bjarne 31-32-33
Bilagskontrollant blev Kurt Olesengenvalgt
Bilagskontrollantsuppleant
blev Hardy SandNyvalgt
Jette 31-32-33
Thomas 29-30-31
Per ?
Esben ?
Udpluk af faglige sager
Mæglingsmøde ved Uggerly Installation A/S
Aalborg
Sagen er uenighed om kopisedler på byggepladsen Idrætsbyen i Aalborg.
Fællesmøde i arbejdsretten,
Møller Christensen VVS i Sindal
Sagen er manglende zonepenge for arbejdet på Hadsundvej 184 i Aalborg, svenden
var ansat på byggepladsen, og skulle have
zonepenge fra sin hjemmeadresse, som var
i Nibe.
Kredsen har lavet en udregning ( 27.944,23
kr.) og sendt sagen til fællesmøde
Virksomheden valgte at betale inden sagen
kom for i arbejdsretten.
B L I K
O G
R Ø R
Telefonmøde YIT
Sagen er at vores medlem var lejet ud til YIT
fra Vikarbureau JKS A/S. YIT havde arbejdet
på Sygehus Aalborg, hvor der var en lokalaftale der sagde at der skulle betales 230,00 kr.
i timen for arbejdet på Sygehuset.
JKS A/S betalte vores medlem 170,00 kr. i
timen, og jf. tidligere voldgiftkendelser
skal den virksomhed der indlejer svende fra
vikarbureauet, betale differencen op til det
lokalaftalen er.
Beløbet YIT skal betale er 30.780,00 kr.
Sagen er afsluttet - firmaet har betalt efter
påkrav.
•
J U N I
2 0 1 3
12
VVs- og b
på
ConstruCtion
August
September
Juli
Juli
September
August
M
1
T
1
S
1
T
2
F
2
M
2
O
3
L
3
T
3
T
4
S
4
F
5
M
5
L
6
T
S
7
O
M
8
T
27
O
4
T
5
6
F
6
7
L
7
T
8
S
8
9
F
9
M
9
O 10
L
10
11
28
konTrol AF FJernVArMeAnlæg
32
T
T
11
S
12
M 12
L
13
T
13
F
13
S
14
O 14
L
14
S
15
T
T
15
16
M 16
O 17
L
17
T
T
18
S
18
F
19
M 19
L
20
T
S
21
O 21
energiTJek
O 18
34
20
gUlVVArMeAnlæg i Bygninger/
TJek på VAndinSTAllATioner
T
19
F
20
L
21
S
22
22
23
F
23
M 23
O 24
L
24
T
25
T
30
T
25
S
F
26
M 26
L
27
T
S
28
O 28
reCerTiFiCering AF FJernVArMe
27
T
26
F
27
L
28
29
29
S
F
30
M 30
O 31
L
31
31
39
SolVArMe/BioBrændSel
O 25
35
T
T
energiTJek/A-CerTiFikAT
24
30
M 29
38
17
T
M 22
37
12
F
29
gUlVVArMeAnlæg i Bygninger
O 11
33
16
M 15
T
36
10
F
eFTerSyn og SerViCe
AF FJernVArMeAnlæg
FJernVArMe i eTAgeeJendoMMe
konTrol AF FJernVArMeAnlæg
= A-CerTiFikAT
= SolVArMe
= gUlVVArMeAnlæg i Bygninger
= BioBrændSel
= reCerTiFiCering AF FJernVArMe
= BlikkUrSer – åBenT VærkSTed
= energiTJek
= VArMepUMper
= konTrol AF FJernVArMeAnlæg
= FJernVArMe i eTAgeeJendoMMe
= eFTerSyn og SerViCe AF FJernVArMeAnlæg
= TJek på VAndinSTAllATioner
Alle kurser er AMU-kurser. Se kursusbeskrivelser, praktisk information og tilmeld dig på www.ccaa.dk. klik på efteruddannelse, derefter
B L I K
O G
R Ø R
•
J U N I
2 0 1 3
13
blikkurser
College
AAlborg
Oktober
November
oktober
2013
December
december
november
T
1
F
1
S
1
O
2
L
2
M
2
T
3
S
3
T
3
F
4
M
4
O
4
L
5
T
5
T
5
S
6
O
6
F
6
M
7
T
7
L
7
T
8
F
8
S
8
O
9
L
9
M
9
T
10
S
10
F
11
M 11
L
12
T
12
T
S
13
O 13
F
13
T
L
14
15
M 14
TJek på VAndinSTAllATioner
reCerTiFiCering
AF FJernVArMe
41
A-CerTiFikAT/ BlikkUrSer
– åBenT VærkSTed
42
FJernVArMe
i eTAgeeJendoMMe
eFTerSyn og SerViCe
AF FJernVArMeAnlæg
45
T
46
14
12
F
15
S
L
16
M 16
T
17
S
17
T
F
18
M 18
L
19
T
S
20
O 20
M 21
T
eFTerSyn og SerViCe
AF FJernVArMeAnlæg
43
22
TJek på VAndinSTAllATioner
T
19
F
20
T
21
L
21
F
22
S
22
O 23
L
23
M 23
T
24
S
24
T
F
25
M 25
L
26
T
26
T
S
27
O 27
F
27
T
28
L
28
F
29
S
29
L
30
M 30
M 28
T
29
O 30
T
44
gUlVVArMeAnlæg
i Bygninger
51
17
O 18
BioBrændSel/
VArMepUMper/SolVArMe
eFTerSyn og SerViCe
AF FJernVArMeAnlæg
50
O 11
15
19
energiTJek
10
O 16
T
49
48
31
O 25
T
SpØrgSMål oM kUrSer
52
24
26
1
31
SpØrgSMål oM TilMelding
Berit Sunesen
Administrativ medarbejder
Telefon: 7250 5226
e-mail: [email protected]
gitte Visborg
Uddannelseskonsulent
Telefon: 7250 5188
Mobil: 2526 6188
e-mail: [email protected]
Construction College Aalborg
Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg
Telefon: 7250 5200 · www.construction-college.dk
r Vvs og find så det ønskede kursus.
B L I K
O G
R Ø R
•
J U N I
2 0 1 3
14
Opmålerkontoret
Der har gennemsnitlig været en akkordtimeløn på 281,91 kr. ved brug af opmåler-ordningen i
kredsen i første kvartal 2013.
Følgende typer arbejde har givet en indtjening pr. time.
Nyt etageboligbyggeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236,39 kr.
Nyt andet boligbyggeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,67 kr.
Nyt ind. og værkstedsbyggeri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308,98 kr.
Nyt kontor- og handelsbyggeri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279,24 kr.
Nyt social- og uddann. byggeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282,54 kr.
Gamle boliger. Beboet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306,68 kr.
Gamle boliger. Tom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279,37 kr.
Gl. Industri og værkstedbyggeri. I drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374,33 kr.
Gl. Industri og værkstedbyggeri. Tom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260,24 kr.
Gl. kontor og handelsbyggeri. I drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302,55 kr.
Gl. kontor og handelsbyggeri. Tom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242,13 kr.
Gl. social og uddann. Byggeri. I drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331,21 kr.
Gl. social og uddann. byggeri. Tom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285,67 kr.
Fjernvarme. Stikledninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296,93 kr.
Fjernvarme. Hovedledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,34 kr.
Fjernvarme. Transitledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366,47 kr.
Fjernvarme. Blandet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344,37 kr.
Nyt blikkenslagerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225,51 kr.
Gl. blikkenslagerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275,86 kr.
Ventilation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343,26 kr.
Hvis du har fået lyst til at arbejde på akkord efter prislisterne, så ring på kredskontoret efter
opmåleren.
Nye prislister kan afhentes på kredskontoret.
Husk: Ved voksen-lærling i akkorden skal der træffes aftale særskilt om betaling for lærlingen,
som indføres på akkordaftale-sedlen
B LI K
O G
R Ø R
•
J U N I
2 0 1 3
15
Medlemmer sparer i snit
2.000 kr. om året ved at
flytte hus-, bil- og
indboforsikring
til Alka
Brug din medlemsfordele:
Få bedre og billigere
forsikringer
Udnyt din fordele som medlem af Blik og Rør.
Bliv ringet op og hør hvor meget du kan spare.
Udfyld kuponen på bagsiden og send den til
Blik og Rør. Portoen er betalt.
B L I K
O G
R Ø R
•
J U N I
2 0 1 3
B L I K
O G
R Ø R
By:
•
J U N I
Telefoniaftentimerne:
Telefonidagtimerne:
Postnr.:
Adresse:
Navn:
Alka er 10 år i
træk
blandt de sels
kaber
med de mest
tilfredse kund
er
Ja tak, jeg vil gerne høre mere om,
hvor meget jeg kan spare på mine
forsikringer
Blik- og Rørarbejderforbundet
+ + + 23624 + + +
993 Jylland USF B
16
2 0 1 3
Hadsundsvej 184b - 9000 Aalborg
17
Overenskomstforhandlingerne
2014
Blik og Rør arbejderforbundets
grund­
kurser
2013
Om et år er vi forhåbentlig i fuld gang med
overenskomstforhandlingerne med vores
respektive modparter.
Afholdes på Metal­
skolen i Jørlunde
For at sikre, at vi får så god en forberedelse til
disse forhandlinger som overhoved muligt,
skal vi anmode om, at eventuelle krav til
henholdsvis:
KURSUSDATOERNE ER:
VVS –overenskomsten
Landspriskuranten for Blikkenslagerarbejde
Rørprislisten og Fjernvarmeprislisten
DS –Håndværk & Industri- overenskomsten
Dansk Byggeri
CO-Industri- overenskomsten
Skorstensfejeroverenskomsten
G-1 UGE 43
Fra mandag den 21. oktober til
fredag den 25. oktober 2013
Er forbundet i hænde:
SENEST DEN 12. AUGUST 2013
Kontakt kredsen for yderlige
oplysninger på 36 38 35 10
Firmaer der er
meldt konkurs:
ALT – Montage Aps.
Cvr.nr. 29 84 36 78
Ejsing Smede & VVS-forretning
Østjysk Blik & Rør
Husk at kontakte Kredsen, hvis i
har arbejdet i disse firmaer,
I kan have feriepenge – SH –
pension eller løn tilgode.
B L I K
O G
G-2 UGE 47
Fra mandag den 18. november til
fredag den 22. november 2013
”Ring et fagligt besøg”
Hvis du ønsker et besøg af en faglig medarbejder
fra Kredsen på din
arbejdsplads, skal du blot ringe eller sende en
mail med oplysninger om
navn, arbejdssted og telefon nummer, så vil du
blive besøgt inden 14 dage.
Nord/Midtjylland
tlf 36383510
[email protected]
R Ø R
•
J U N I
2 0 1 3
18
Firmaer der har tegnet tiltrædelsesoverenskomst med Blik & Rør
DUUS VVS Aps. Svenstrup
Tage Madsen & Søn Skagen
V.Hassing Blik & VVS Service
S-Montage V/ Søren Møller
cvr.nr. 3007 3738
cvr.nr. 3465 1086
cvr.nr. 3317 3431
cvr.nr. 2151 9588
VVS
VVS
VVS
Industriens
Nyvalgte
arbejdsmiljørepræsentanter
Laurits Jensen
YIT
Aalborg
Thomas Rudbæk
Schulstad Brød
Pandrup
Nyvalgte
tillidsrepræsentanter
Arbejdsmiljø
OBS-OBS-OBS
Jørgen Thomsen
Hjørring Rørteknik
Hjørring
Husk, at er man valgt som Sikkerhedsrepræsentant, gælder valget kun
Per Sørensen
Oscar Petersen & Søn
Fr.Havn
i 2 år, - så er det mere end 2 år siden du
blev valgt skal der et nyvalg til (arbejdsmiljøloven). Er du i tvivl kontakt kreds-
Rasmus Arp
Møller Christensen VVS
Sindal
B L I K
kontoret.
O G
R Ø R
•
J U N I
2 0 1 3
19
Feriedagpenge
Seniorjob
Du kan få et seniorjob hvis du har
opbrugt din dagpengeret efter at du er
fyldt 55 år og har mindre end 5 år til
efterlønsalderen og har ret til efterløn.
Seniorjob kan søges ved din kommune
3 måneder før du har opbrugt din
dagpengeret og op til 2 måneder efter at
du har opbrugt din dagpengeret. Kommunen er ikke forpligtet til at betale
kompensationsydelse før 2 måneder
efter at du har søgt om seniorjob. Derfor
er det vigtigt at du søger 2 måneder før
din dagpengeret udløber så kommunen
skal betale kompensationsydelse (hvad
du ellers skulle have haft i dagpenge)
indtil seniorjobbet bliver tilbudt.
Ferieoptjeningsmeddelelserne
for ferie dagpenge optjent
i 2012 kan nu ses på www.
BF-A.dk. På hjemmesiden kan
optjeningsmeddelelserne ses
ved at klikke på ”Selvbetjening” og derefter ”Breve fra
A kassen”. Herefter skal der
logges ind med Nem ID eller
Tast selv kode og optjeningsmeddelelserne kan ses. Husk
at egen optjent ferie skal
være afholdt inden der kan
udbetales feriedagpenge. Ansøgningen om feriedagpenge
kan indsendes elektronisk på
BF-A’s hjemmeside.
Ledighed i 2013
Uge
Kreds
Landsplan Skorstensf.Landsplan
01
6,02 %
7,40 %
5,80 %
4,76 %
03
5,89 %
7,39 %
3,62 %
3,74 %
05
6,83 %
7,60 %
2,27 %
3,05 %
07
6,77 %
8,10 %
2,27 %
2,80 %
09
6,84 %
7,92 %
3,79 %
3,57 %
11
7,15 %
8,24 %
4,55 %
3,57 %
13
7,89 %
8,72 %
3,03 %
2,81 %
15
7,02 %
8,26 %
1,52 %
2,04 %
A- k a s s e
•
J U N I
2 0 1 3
20
Aalborg afdeling
Lærlingemøde
Put & Take
Skive afdeling
Tirsdag d. 9/4 2013 var alle lærlinge i
Skive afdelingen inviteret til medlemsmøde i lærlinge klubben. Mødet
startede kl. 17 med pizza og varede
et par timer. Der var en god snak om
både faglige spørgsmål og A-kasse
spørgsmål. Mødet sluttede med at
alle fremmødte fik en billet til årets
Skive Festival.
Aalborg afdeling afholder
gratis fiskearrangement
søndag den 15. september
2013 kl. 9.30
i Løkken fiskepark,
Trudslevvej 87, 9480 Løkken.
Arrangementet er for dig og din
familie. Der skal medbringes
fiskestænger og andet nødvendig grej. Fiskekortet gælder i 3
timer fra kl 9.30 til kl 12.30. Der er
præmie for de 3 tungeste ørreder
for voksne, samt præmie for de
3 tungeste ørreder fanget af børn
under 18 år.
Vi mødes ved parkeringspladsen
ved fiskeparken, hvor I indskrives
ved Gert og Thomas. Vi har plads
til 50 personer og det er først til
mølle der gælder.
Afdelingen er vært ved et rundstykke og en basse, samt en øl og
vand.
Aalborg afdeling
Julefrokost
Aalborg afdeling afholder julefrokost
for afdelingens pensionister og efterlønnere
onsdag den 30. oktober 2013 kl. 12-17
i Kredsens lokaler på Hadsundvej 184B.
Tilmelding på [email protected] eller tlf
36383510 senest d 18/10-13
Tilmelding til kredskontoret på
telefon 36 38 35 10 eller på mail
[email protected], senest den 6.
september.
På afdelingens vegne
Håber vi får en hyggelig familie
dag.
Thomas Christensen
Afdelingsformand
På afdelingens vegne
Thomas Christensen
Afdelingsformand
A F D E L I N G S S I D E R
•
J U N I
2 0 1 3
21
Med Aalborg Afdeling i
Fårup Sommerland
Lørdag den 24. august 2013
Lørdag den 24. august 2013 kl. 10.00.
Ved bestillingen skal der oplyses:
Oasen vil være til rådighed fra kl. 11.30 til 13.00,
Antal. Småbørn (0-2 år) Børn (3-9 år)
hvor der serveres ”Familie buffet”
Voksne (10 år -> )
Dertil serveres en øl eller vand. Hele arrangementet koster 150,00 kr. pr. deltager og kun for
Beløbet bedes indsættes på AL-Bank konto
medlemmer med ledsager og hjemmeboende
5380- 0374038 med oplysning om antal børn
børn. Børn under 2 år er gratis.
(3-9 år) og (voksne) samt navn, og cpr. nr.
Billetter kan bestilles fra mandag den 17. juni
Ca. en uge før lørdag den 24. august 2013
2012 hos Finn Guldbech tlf./mail 20 6170 49/
bliver billetterne sendt til dig.
[email protected] eller Thomas Christensen tlf./
mail 23 48 34 68/[email protected]
AFDEL I N GSS I DER
•
J U N I
2 0 1 3
22
Pensionist
udflugt
for Aarhus, Randers
Blik og Rørarbejderforbundet og Aarhus afd.
ønsker tillykke med 50 års medlemskab
og Silkeborg bliver
i år den
5. september 2013.
Stedet er endnu
ikke fastlagt, og
der bliver brugerbetaling.
Poul Løngaard Hansen
Seniorklubben i Viborg
Vinterfrokost i seniorklubben i Viborg afdeling, i
februar måned og som det fremgår af beklædningen
og brændstoffet var det i den kolde tid, men alle var
ved godt mod.
A F D E L I N G S S I D E R
•
J U N I
2 0 1 3
23
Til alle skorstensfejere
Husk
du som skorstensfejersvend og lærling har ret til en årlig helbreds­
undersøgelse i arbejdstiden med fuld løn og lægeregningen betales af din arbejds­
giver.
Mange læger ved ikke helt hvad der bør undersøges for, så her er forslag til
minimumsliste.
• Blodtryk
• Bevægapperatet (knæ, ryg, nakke osv)
• Lungefuntionstest
• Røgten af lunger
• Hjertekardiogram
Alle disse ting – formentlig på nær røgten og hjertekardiogram – kan fortages ved
lægen. Røgten og hjertekardiogram på hospital kræver henvisning fra lægen.
A F D E L I N G S S I D E R
•
J U N I
2 0 1 3
24
Åbent Hus
Fredag den 28. juni
2013 fra kl. 12-15.
På kredskontoret
Sonnesgade 9,
8000 Århus C.
Der serveres grillpølser, øl og vand
Kom og få en snak med opmåler Esben Malling og
faglig medarbejder Hans Hovmand.
Med venlig hilsen
Aarhus Afd.
A F D E L I N G S S I D E R
•
J U N I
2 0 1 3
25
Arrangementet
gælder også andr
e
afdelinger, hvis
din afdeling giver
tilladelse.
Kontakt din lokale
formand.
Blik og Rør, Aarhus afdelingen tilbyder igen i år familietur til
Djurs Sommerland
Søndag den 9. juni 2013
Afdelingens medlemmer og deres børn under 18 år og børnebørn under 18 år inviteres
hermed til en sjov og hyggelig familietur.
Adgangsbilletter 75 kr. Husk du kan opgradere dit sæsonkort for kun 475 kr. for resten
af sæsonen.
Med spændende oplevelser for børn og
barnlige sjæle.
Billetter kan afhentes på kontoret ved kontant betaling fra midt april. Børn under 3 år
gratis. For andre er prisen 225 kr.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Aarhus afd.
A F D E L I N G S S I D E R
•
J U N I
2 0 1 3
26
1. maj 2013 i Aarhus
Helle Thorning på
talerstolen foran et
rekord stort antal
tilhørere, anslået til
ca. 30.000.
Optog til Tangkroen i Aarhus.
A F D E L I N G S S I D E R
•
J U N I
2 0 1 3
27
1. maj 2013 i Randers
Vi startede dagen sammen
med Metal, EL-forbundet,
Maleren, Blik og Rør og
familien. Vi mødets kl. 9.00 i
metal huset på Lucernevej.
Metal’s formand Henrik Leth
bød velkommen, derefter optrådte metals kor og musikken var Postorkesteret.
Dagen bød på grill, vand til
ganen, musik, sang og taler
til øret.
Efter en god formiddag med
masser af kammeratlig hygge, var det tid til at komme
på Rådhuspladsen.
På Rådhuspladsen var der
velkomst af Ejvind Clemmesen, Formand LO Randers.
Kl.13.00 var det tid for
afgang fra Rådhustorvet til
Skovbakken, det forgik med
Postorkesteret og fanerne i
spidsen.
Ved ankomsten til Skovbakken var der igen velkomst v/
Ejvind Clemmensen.
Derefter var der fællesang
med FOA koret, hvor vi
traditionen tro sang “Når jeg
ser et rødt flag smælde”
Byrådsmedlem og viceborgmester Steen Bundgaard
indtager som den første talerstolen, Charlotte Bromann
SF er den næste.
Så var der tid til lidt underholdning med Kopibandet.
dk, inden næste taler som
var Bjarne Overmark Beboerlisten.
Helle Thorning-Schmidt indtog scenen til skrigende lyde
og buh-råb. De mere stille
protestererende vendte ryggen til scenen. Der er mange
der mener at det respektløst
at overdøve en taler, det
er ikke demokratisk, men
respekt skal man gøre sig
fortjent til?
Repræsentanter fra HK gik
rundt og samler underskifter,
om at forlænge dagpengeretten.
Hverken Torben Hansen,
Helle Thorning eller andre i
regeringen, nævner alle dem
der mister deres dagpenge
hver dag, de ties ihjel.
Inden den 1. juli er man nødt
til at forholde sig til dette
problem. Da ca. 12.000 af
vores kollegaer bliver smidt
AFDEL I N GSS I DER
•
ud af dagpengesystemet, til
for manges vedkommende
ingen ting.
Dagen blev afsluttet med
musik fra Kopibandet.
Fremmødet af blikkenslager
til 1. maj møde ved Metal var
ikke godt. Har man glemt
hvorfor man holder 1. maj
eller har man ikke lyst til at
møde andre kollegaer. Vi er
presset fra mange sider, hvis
vi ikke kan vise sammenhold
på sådan en dag, hvornår
skal vi så gøre det?
Men det er et godt arrangement der afholdes ved Metal,
så mød nu op næste år,
datoen er torsdag d. 1. maj
2014 til dem der skal have
indskevet det i kalenderen.
Randers Afdeling
Flere billeder fra dagen, kan
ses på afdelingens hjemmeside www.blikranders.dk
Ps. Efterårets generalforsamling er tirsdag den 10.
september 2013, mød op og
sig farvel til vores formand
Kim Andersen, og velkommen til den nye.
J U N I
2 0 1 3
Afsender: Blik- og Rørarbejderforbundet - Nord-Midtjylland | Hadsunddvej 184 b | 9000 Aalborg
Praktiske oplysninger
Understøttelse
forskellige overenskomster. Kontakt
Dansk Industri
Bliver du ledig, skal du tilmeldes Jobcen-
kredsen, hvis du er i tvivl.
Fritvalgskontoen i firmaer under denne
teret første ledige dag. Du kan evt. gøre
overenskomst udgør 5%. Udbetaling pr.
det via nettet på www.jobnet.dk. Derefter
Betaling ved arbejdsskade
dag aftales, men der kan ikke udbetales
skal du kontakte a-kassen, der skal have
Ved tilskadekomst på arbejdet betaler
højere beløb, end det der er stående på
en ledighedserklæring samt din ansæt-
arbejdsgiveren løn i indtil 6/9 uger,
kontoen. Kontoen opgøres ved ferieårets
telseskontrakt og fyreseddel og normalt
enten med den personlige timeløn
udløb, og restbeløb udbetales ved første
nogle oplysninger om fravær uden løn.
eller efter løngennemsnit for det sidste
lønudbetaling i det nye ferieår eller
Du skal ikke aflevere lønsedler.
kvartal. Det varierer i de forskellige
indbetales, efter aftale, på feriekonto.
Din arbejdsgiver skal betale de første 3
overenskomster. Kontakt kredsen, hvis
ledighedsdage (G-dage). Beløbet er 801
du er i tvivl, og kontakt altid kredsen,
Arbejdsmarkedspension
kr. pr. dag.
hvis du har været ude for en arbejds-
Indbetaling til arbejdsmarkedspen-
Maks dagpenge er 4.005 kr. pr. uge. For
skade. Det har stor betydning, hvis der
sion er pr. 1. juli 2008 12% for Pension
at kunne få maks. satsen skal du have
senere skal være en erstatningssag.
Danmark og 12% pr. 1. juli 2009 for
haft en timeløn på min. 130,70 kr. og
Industripension og Smede- og Maskinpension. Pensionsindbetaling skal be-
12 uger. For nyuddannede (dimitten-
Søgne-/helligdagsbetaling
og feriefridage Dansk VVS
der) der bliver ledige er dagpengene
Søgne-/helligdagsbetalingen er 7% af
og arbejdsgiveren skal betale 2/3 og
3.285 kr. pr. uge.
den ferieberettigede løn og der udbe-
arbejdstager 1/3.
På www.bf-a.dk som er a-kassens hjem-
tales forskud pr. S/H-dag med 900,00
meside kan du finde yderligere oplys-
kr. til voksenarbejder og 500,00 kr. til
Kørselsgodtgørelse
ninger og bestille kode til selvbetjening
arbejder under 18 år.
Kørselsgodtgørelse for benyttelse af
og printe ledighedserklæring mm. ud
Kontoen for S/H- og feriefridage skal
eget køretøj pr. 1. januar 2013:
du skal have arbejdet fuld tid de sidste
regnes af den skattepligtige indkomst,
opgøres hvert år, og et eventuelt ikke-
Dagpenge ved sygdom
opbrugt beløb skal udbetales sammen
Kørsel i bil og motorcykel:
Pr. uge 4.005,00 kr.
med den sidste løn for året. Restbe-
Indtil 20.000 km pr. km 3,82 kr.
Pr. dag 801,00 kr.
løbet kan også indbetales som ekstra
Over 20.000 km pr. km 2,13 kr.
Arbejdsgiveren skal betale dagpenge
beløb til pension, men det skal være
Cykel/knallert pr. km 0,51 kr.
ved sygdom de første tre uger, hvis du
aftalt senest den 30. november.
mere end otte uger og i den periode væ-
DS Håndværk & Industri
Kørsel mellem hjem
og arbejdsplads
ret beskæftiget i mindst 74 timer. Anmel-
Fritvalgskontoen i firmaer under denne
0-24 km intet fradrag
delse af sygdom skal ske til arbejdsgive-
overenskomst udgør 7,50%. Udbetaling
25-120km pr. km 2,13 kr.
ren på første sygedag inden kl. 9,00 eller
pr. dag aftales, men der kan ikke udbe-
over 120 km pr. km 1,07 kr.
efter firmaets regler. Sygdom ud over
tales højere beløb, end det der er stående
og over 120 km i visse udkants-
arbejdsgiverperioden skal anmeldes til
på kontoen. Kontoen opgøres ved ferie-
kommuner 2,13 kr.
dagpengekontoret senest otte dage efter
årets udløb, og restbeløb udbetales ved
arbejdsgiverperiodens ophør.
første lønudbetaling i det nye ferieår eller
Skattefri rejsegodtgørelse
I overenskomsterne er der bestemmel-
indbetales, efter aftale, på feriekonto.
Logi pr. dag 195,00 kr.
har været ansat i det pågældende firma i
ser om en længere arbejdsgiverperiode
Fortæring 455,00 kr.
og højere betaling. Det varierer i de
Tilstødende rejsetimer 18, 95 kr.