KIE modellen

NB: angår alle !
Faglig læsning
Ideer og inspiration
Ideerne i dette lille hæfte stammer hovedsageligt fra denne bog,
som LC-teamet kraftigt anbefaler, at teamene bruger i undervisningen.
Vi forsøger at få købt et eks. til hvert årgangsteam.
LC-teamet præsenterer/uddyber gerne ideerne på årgangsteammøder.
Idehæftet kan også findes i ”Læserummet” på LI
Hæftet vil blive revideret hvert forår.
MVH
LC-teamet (AG og LB) – november 2011
Ideer til faglig læsning
0. – 1. årgang
Tilbud i klassernes
bibliotekstime (LB)
Oplæsning af fagbøger
Præsentation af fagbøger
Ideer og inspiration til lærere (AG)
Tale om læseformål:
 At læse for at opleve.
 At læse for at lære.
 At læse for at gøre.
Produktion af fagbog
Vis eksempler på de tre læseformål.
Ordkendskab/ordforråd
 Dialogisk oplæsning.
 Big books.
 Højtlæsning - af skønlitteratur og faglitteratur.
 Spil med ord.
 Gå på jagt efter ord.
 Se film.
 Give forældre ”gode råd.”
 Bog: ”Verden er fuld af ord.”
Før – under – efter læsning.
Skriveskabeloner: tankekort, betydningsordkort.
Lave lille fagbog i slutningen af 1. klasse.
Kilder:
 ”Læseforståelse – hvorfor, hvordan” Merete Brudholm,
Akademisk Forlag.
 ”Faglig læsning i fagene” Lone Skafte, Anne Risum, Akademisk
Forlag.
 ”At læse for at lære” Gerd Fredheim, Gyldendal.
 ”Klovnerier med begreber” ( matematik ), Gyldendal 2009.
 Hattingskolens læserum.
Webadresser:
 www.fmb.dk/kompit - skriveskabeloner
 www.uvm.dk
 www.emu.dk
 www.danskedyr.dk
 www.multidansk.dk
 http://filmkompagniet.dk/
 www.filmstriben.dk
2
2. – 3. – 4. årgang
Tilbud i klassernes
bibliotekstime (LB)
Ideer og inspiration til lærere (AG)
Repetition af emner i 0. 1. klasse.
Produktion af fagbog
Snak om en fagbogs
udstyr
Første Fakta – serie
Små Fakta – serie
De små fagbøger – serie
GENREKENDSKAB:
 Fiktion
 Faktion
 Faglitteratur
Mål:
At kende forskel på de 3 genrer.
www.verdens-dyr.dk
www.danske-dyr.dk
Metode: Præsentere eleverne for mange bøger, som de skal opdele i de
3 genrer.
Fag-genrer – introduktion
Gennemgå placeringen af bøger på skolebiblioteket – hvor finder man
skøn/faglitteratur.
Forskellen på fag- og
skønlitteratur
Eleverne skal efterhånden kunne anvende deres kendskab til
genretyperne til at kunne forudsige, inden for hvilken ramme teksten
skal forstås.
FAGBOGENS OPBYGNING
Mål:
At kende fagbogen så godt, at de kan finde den/ de oplysninger, de har
brug for.
Metode: Introduktion med fælles stor fagbog. Tal om forside, bagside,
indholdsfortegnelse og
overskrifter.
Fokus på skolebogen som fagbog.
Lave/folde deres egen fagbog.
LÆSETEKNIKKER
Mål:
At opnå kendskab til de 3 faglige læseteknikker i forhold til læseformål (
opleve, lære, gøre.)
 Overblikslæsning
 Punktlæsning
 Nærlæsning
3
Metode: Introduktion med fælles stor fagbog, hvor de 3 læseteknikker
vises.
Fokus på skolebogen som fagbog.
Kendskab til forskellige TEKSTTYPER:






Berettende
Beskrivende
Ordforklaringer
Faktabokse
Multimodale
Instruerende
Mål:
Kende de forskellige teksttyper og vide, at de kan have forskellig
sandhedsværdi.
Metode: Finde forskellige teksttyper i skolebogen.
Kopiere tekster i forskellige teksttyper.
Gå på jagt efter teksttyper.
Lære teksttypernes kendetegn.
Lade eleverne skrive i en bestemt teksttype.
LÆSEFORSTÅELSESSTRATEGIER
Mål :
At kunne anvende forskellige læseforståelsesstrategier til nærlæsning
og øget ordkendskab
Metode: præsentation og anvendelse af forskellige skriveskabeloner:




Begrebskort
Ordkendskabskort
Notater
Billednotat
Kilder:




”Læseforståelse – hvorfor, hvordan.” Merete Brudholm.
Akademisk forlag.
”Faglig læsning i fagene.” Lone Skafte, Anne Risum.
Akademisk forlag.
”At læse for at lære.” Gerd Fredheim. Gyldendal.
Hattingskolens læserum.
Webadresser:
4












www.fmb.dk/kompit - skriveskabeloner.
www.uvm.dk
www.emu.dk
www.danskedyr.dk
www.verdens-dyr.dk
www.multidansk.dk
http://filmkompagniet.dk/
www.filmstriben.dk
Fagbøger i første klasse – skabelon
www.fagliglaesning.dk - opgaver
www.flachs.dk/små-fakta - opgaver
5
Ideer til faglig læsning
5. – 6. årgang
Tilbud i klassernes
bibliotekstime (LB)
Ideer og inspiration til lærere (AG)
Repetition af emner fra tidligere år.
De små fagbøger – serie
De store fagbøger – serie
Google-søgekursus
Internetsøgning –
søgeudtryk, udvælgelse,
vurdering, kildekritik
Læsestrategier – fagbøger
Læsning af forskellige
former for
grafik(diagrammer,
tabeller m.m.)
Fag-genrer
1.Mål:
Kendskab til GENRER:



Fiktion
Faktion
Faglitteratur
At vælge den bedst egnede genre i forhold til læseformål,
og vide inden for hvilken ramme teksten skal forstås.
Metode:
Kopiere eksempler, som deles i 3 bunker med en genretype i hver
bunke.
Bruge både skolens Læringscenter og Horsens Bibliotek. Hvor findes
skøn/faglitteratur.
Lære at bruge søgefunktioner.
2. Mål:
Kendskab til FAGBOGENS OPBYGNING.
Eleverne skal kunne anvende fagbogens opbygning og vurdere:
 Hvad de ved.
 Hvilke oplysninger, de har brug for.
 Hvor de kan finde oplysningerne.
Metode:
Lave/folde en fagbog med:
 Forside
 Bagside
 Indholdsfortegnelse
 Overskrifter
 Underoverskrifter
 Illustrationer
 Stikordsregister
 Ordforklaringer
Ophænge plancher i klassen med elementerne i en fagbogs opbygning.
Fokus på skolebogen som fagbog.
6
LÆSETEKNIKKER:
Mål:
At kunne anvende de 3 faglige læseteknikker – overblikslæsning,
punktlæsning og nærlæsning
og kunne finde frem til, hvornår hvilken læseteknik skal anvendes.
At kunne anvende læseteknikkerne i alle fag.
Metode:
Præsenteres for de 3 faglige læseteknikker i dansk.
Arbejde med læseteknikker i forhold til skolebogen – og lektier.
TEKSTTYPER
Mål:
Udvidet kendskab til teksttyper og til sandhedsværdien af teksttyperne.








Berettende
Beskrivende
Ordforklaringer
Faktabokse
Multimodale
Instruerende
Forklarende
illustrationer
Metode:
Gå på jagt efter teksttyper.
Kende teksttypernes særlige kendetegn.
Skrive i en bestemt teksttype.
LÆSEFORSTÅELSESSTRATEGIER
Mål :
At kunne anvende forskellige læseforståelsesstrategier til nærlæsning,
til øget ordkendskab, til forståelse og hukommelse og til selvstændigt
arbejde, f.eks. lektier.
Metode :
Præsentation og anvendelse af enkelte læseforståelsesstrategier i flere
fag.
Vælge mellem skriveskabeloner:
Begrebskort, ordkendskab, billednotat, notater, kronologisk, skema,
resume/referat.
7
Kilder :
 ”Læseforståelse – hvorfor, hvordan.” Merete Brudholm.
Akademisk forlag.
 ”Faglig læsning i fagene.” Lone Skafte, Anne Risum.
Akademisk forlag.
 ”At læse for at lære.” Gerd Fredheim. Gyldendal.
 Hattingskolens læserum.
Webadresser :
 www.fmb.dk/kompit - skriveskabeloner.
 www.uvm.dk
 www.emu.dk
 www.danskedyr.dk
 www.verdens-dyr.dk
 www.multidansk.dk
 http://filmkompagniet.dk/
 www.filmstriben.dk
 www.fagliglaesning.dk - opgaver
8