GLASMENAGERIET AF TENNESSEE WILLIAMS

Med helhetsansvar och högsta precision
Examec är specialiserat på precisionsdetaljer och avancerat maskinbygge i mindre serier. Vi bygger oftast
maskiner med högsta krav på tillförlitlighet, där krångel och haveri skulle orsaka allvarliga konsekvenser. Det
kan handla om förlorad produktion, livsmedelssäkerhet
eller felaktiga vetenskapliga data.
Vår styrka ligger i komplicerade montage och tillverkning av detaljer med högsta precision, gärna större
detaljer. Från konstruktion och projektledning till el, automation, mätning och slutprovning. Allt under ett tak.
Som systemleverantör till större internationella företag har vi ofta
ett helhetsansvar och levererar större moduler direkt till vår klients
produktionsflöde. Vår höga kvalitet och leveransprecision bygger
på ett välutvecklat ledningssystem enligt principerna i Lean Manufacturing. Vårt mätlab, med bland annat en större koordinatmätmaskin, verifierar att vi hållit det vi lovat.
Ledningssystemet omfattar inte bara kvalitetssäkring av produkter och detaljer. Stort fokus ligger t ex också på hur vi säkerställer att vi påverkar vår yttre miljö i minsta möjliga grad. Vi kalkylerar noga alla utsläpp, från t ex transporter, uppvärmning, kylning,
elanvändning, och räknar om till CO2-ekvivalenter för att kunna
pressa ned resultatet. Alla kemikalier vi använder, inklusive tvålen
på toaletterna, är av mest miljövänliga slag. Allt överblivet material,
wellpapp, gnisttråd, spånor, skrot, batterier m m, har sin exakta
och certifierade väg till återvinning.
I vårt företags gemenskap har vi ett fantastiskt gäng män och kvinnor med högt utvecklad yrkeskunskap, hög ambitionsnivå och serviceanda. Vi konstruerar i Solid Works, Pro Engineer, Auto Cad och
Vector Works. Därtill har vi en modern och välhållen maskinpark.
Personalutvecklingsarbetet är ett viktigt område. Där hittar vi
gemensamt nya utvecklingsvägar och utbildningar som dokumenteras och ständigt höjer den enskildes och företagets kompetensnivå. Det kan handla om att kvalitetssäkra och effektivisera, men
också om att bredda kompetens och öka arbetsmiljösäkerheten.
Detta illustrerar hur vi arbetar med ständiga förbättringar för
att helst ligga steget före våra kunders förväntningar.
FAKTA OM EXAMEC
Grundat: 2003
Verksamhet: Tillverkning/bearbetning av större detaljer
med hög precision, konstruktion, el- och mekmontage,
dokumentation, installation och service.
Kunder: Större företag, främst inom förpacknings-, energioch fordonsindustrin.
Omsättning: Ca 100 miljoner.
Anställda: Ca 35 personer.
3
KONSTRUKTION & PROJEKTLEDNING
Erfarna projektledare och konstruktörer styr processen från start till leverans. I den inledande fasen
av mer komplicerade projekt samarbetar vi med
högt kvalificerade projektledare från innovativa
ingenjörsföretag som Scalae och Join. Projektstyrning följer ofta projektstyrningsmodellen PROPS,
feleffektanalys (FMEA) utföres i mer komplicerade
uppdrag och vi använder olika projektverktyg som
MS Project, Project Place m m.
Konstruktörerna har mångårig erfarenhet från maskinkonstruktioner. Uppdragen kan bestå av allt från att förändra
en befintlig konstruktion till att göra en helt ny konstruktion
med utprovning och valideringar.
Konstruktörerna jobbar även som projektledare. Vi tar t ex
fram prototyper och utför tester för att säkerställa funktionerna hos konstruktionerna. Även annan dokumentation så
som handhavarinstruktioner eller reservdelskataloger tas
fram.
Om kunden önskar tar vi även ansvar för CE-märkning och
annan certifiering av utrustningen.
”Som integrerad leverantör
tar vi hela ansvaret från
idéskiss till färdig produkt
levererad till kunden.”
5
SVETSKONSTRUKTION
Vår svetsverksamhet har anor från 60-talet och är en
sammanslagning av de båda välkända smidesföretagen Bröderna Olssons i Tomelilla och Sydkustens plåtoch industriservice.
Det sammanslagna företaget finns i Ruuthsbo utanför Ystad. Här
utför vi skärningsarbeten med 2 axlig gas-, 7 axlig plasma-, och
5 axlig vattenskärmaskin. Vardagen innehåller också svets- och
smidesarbeten, gärna med röntgade skarvar, samt installationer,
reparationer och ombyggnader till industriella kunder. Vår lyftkapacitet är 15 ton och lyfthöjden 6 meter.
”Vardagen innehåller också
svets- och smidesarbeten
tillsammans med våra kompetenser inom konstruktion,
maskinbearbetning,
el- och maskinmontage.”
6
7
Fäste för hydraulcylinder
Gjutverktyg för att formge plast
8
Stansvals i kolfiberkomposit
Stanskropp för hålstansning
Fäste för hydraulcylinder
Stativ för magnet i acceleratorring
Kolvstångsöra till kartongpress
9
MASKINBEARBETNING
“Noggrann
avverkning med
En alltid uppdaterad maskinpark med avancerade högkvalitetsmaskiner och viktigast av allt, välutbildad,
motiverad personal med mångårig verkstadserfarenhet säkerställer ett exakt resultat. Vi har fräsar med
upp till 6 axlar samt maskiner med kombinationen
svarv och fräs. Vi tillverkar gärna större detaljer med
hög precision.
hög precision
ger exakt resultat.”
Vår maskinpark består av svarvar, fräsar, sänkgnist och trådgnist.
Storleken på våra arbetsstycken kan variera mycket. Vi fräser
8000 x 1500 x 1800 mm med mycket hög precision, svarvning
3000 x 850 mm. Med den maskinpark vi har ser vi oss som en
komplett leverantör inom skärande bearbetning. Maskinerna är
uteslutande moderna och uppdateras och servas regelbundet.
På frässidan jobbar vi med allt från traditionella 3-axlade fräsar till
mycket avancerade 6-axlade fräsar.
Vi jobbar både med små och stora detaljer. Små detaljer kräver
hög effektivitet och extrema toleranser, vår styrka där är vår avancerade maskinpark. Stora detaljer kräver mycket och noggrann
avverkning, där är vår styrka våra stora maskiner.
Detta kompletterar vi med sänk- och trådgnist då dessa maskiner
är oslagbara vid vissa tillfällen.
På svarvsidan har vi både traditionell svarvning och svarv/fräs,
en så kallad integrexmaskin. Med denna kan vi både svarva och
fräsa detaljen i samma uppspänning.
11
MASKINMONTAGE
“Vi tar gärna
hela ansvaret, om
du ger oss hela
förtroendet.”
En myriad av detaljer och komponenter monteras tillsammans
med el och automation till en fungerande enhet. Vi tillverkar
t ex temperaturkompenserade bigverk till stora tryckerilinjer,
kompletta kylsystem för arbetstryck 10 bar, Injection molding
enheter med en kapacitet på 9000 skott i timmen. Uppstart och
slutprovning sker ofta med simulatorer och belastningsriggar.
Skickliga och motiverade medarbetare har under åren färdigställt hundratals maskiner med exakt resultat.
Våra montörer har många års erfarenhet från montage inom olika industrier.
Vi utför montage både på hemmaplan, i våra lokaler i Tomelilla och ute på fältet hos våra kunder. Alla utrustningar som monteras och levereras från oss
genomgår en noggrann test med testprotokoll och annan dokumentation.
Även utbildning av kundens personal utförs om kunden så önskar.
Vi tar även på oss uppdrag att specialbygga maskiner åt kunder som behöver
en specifik lösning. Detta kan vara för att effektivisera kundens produktionslinje, eller för att starta en produktion hos kunden. Inom vår företagsgrupp
har vi tillgång till all den kompetens som behövs för att vara effektiv.
Naturligtvis tar vi det totala ansvaret för funktionen i utrustningen vi levererar. Vi jobbar i första hand mot förpackningsindustri och fordonsindustri i
Sverige, men även andra kunder förekommer och är mycket välkomna. Våra
uppdrag består dels av helhetslösningar, där vi bygger kompletta maskiner,
eller delmontage där vi levererar delmonterade maskinmoduler.
Våra kunder brukar uppskatta vår noggrannhet både när det gäller kvalitet
och leveranssäkerhet. Våra kunder känner även en stor fördel i att vi tar det
totala ansvaret för hela leveransen, inga tveksamheter om vem man ska
kontakta vid oklarheter.
12
EL OCH AUTOMATION
Ständigt ökade krav på effektivitet och mångsidighet
innebär mer elektronik och automation i våra maskiner. En kompetent el och automationsavdelning,
integrerad i projekten från konstruktion till slutprovning, är en förutsättning för ett fulländat resultat. Vi
konstruerar el-scheman, skriver PLC-program, installerar och slutprovar från ax till limpa.
Våra ingenjörer/montörer har mångårig erfarenhet från industriell el- och automation. Kombinationen elmontage, automation, PLC-programmering gör oss till en effektiv leverantör
med kontroll över resultat och leveranstid. Vi följer självklart
våra kunders standarder avseende dokumentation, komponentval etc.
Drifttagningar och uppstarter på installationsplatsen förekommer regelbundet, oavsett om det är lokalt eller i utlandet.
Självklart ingår våra ingenjörer/montörer i de projektarbetsgrupper som utvecklar de mer komplicerade maskinerna. I dessa fall
ingår el-konstruktion och plc-programmering både i prototypsituationen och slutgiltigt maskin.
MÄTNING OCH KVALITETSKONTROLL
Vår höga kvalitet och leveransprecision bygger på
ett välutvecklat ledningssystem enligt principerna
i Lean Manufacturing. En framträdande roll i detta
ledningssystem spelar vårt mätlab som verifierar
det vi lovat.
Ledningssystemet understryker vikten av hur arbetet utförs
inom vår organisation. Det är en process som sker i en viss
ordning både vad gäller tid och plats, för att säkerställa högsta
kvalitet i varje detalj och steg och som uppmuntrar till ständiga
förbättringar.
14
“Vi konstruerar el-scheman,
“Särskilt kritiska
skriver PLC-program, installerar
detaljer åtföljs ofta
och slutprovar från ax till limpa.”
av ett mätprotokoll.”
Särskilt kritiska detaljer åtföljs ofta av ett mätprotokoll. För detta ändamål har vi installerat en Mitutoyo koordinatmätmaskin
med mätområde 1000 x 800 x 800 mm som komplement till
våra övriga mätinstrument.
Vi utvecklas med våra uppdragsgivare
Våra kompetenser och våra ambitioner står sig slätt
utan dagliga utmaningar från våra uppdragsgivare. En
viktig förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att
utvecklas är att vi får möjlighet att ständigt göra vårt
yttersta och vi är stolta över att kunna motsvara högt
ställda förväntningar från företag och organisationer
som bland annat Alde, BorgWarner, Cox Analytical
Systems, ESS, Max IV Laboratoriet, Norma, Presona,
Scanditronix, Turnils, Vossloh samt ett flertal företag
inom förpackningsindustrin.
ALIAS DESIGN
MALMÖ
Välkommen att utmana oss!
Examec
Hannelundsgatan 12, 273 35 Tomellilla Tel 0417- 788 80 Fax 0417- 51 12 27
www.examec.com