brochure fra Gehl

ABC om offentlig- og projektsalg
2. behandling:
ændringsforslag
A. Kendskab til spillereglerne
•
•
Kend udbudsreglerne/tilbudsloven
Kend kunderne og deres handlemuligheder
Prioritering:
 Drift
 Anlæg
B. Troværdighed
•
Skab gode kontakter og relationer på alle niveauer:
– Politisk niveau (byråd, udvalg, bestyrelse)
– Strategisk niveau (direktører)
– Taktisk niveau (Fagchefer)
– Operationelt niveau (medarbejdere)
C. Tålmodighed
•
Der er længere forretningsgange før der skabes
omsætning end ved privat salg
Salgsmulighed
Analyse
1. behandling:
Økonomiudvalgets
samlede budgetforslag
Tilbud
Beslutning
Evaluering
Okt.
Feb.
Budget- og
regnskabsprocedure
Marts
Økonomisk politik
Maj
Rammeudmelding
Sept.
Aug.
Udgifter: uændret serviceniveau
Regeringsaftale: indtægter
Rollefordelingen i offentlig projektsalg
Salg
projekt/udbud
Leverance
Opsalg/krydssalg
Public KAM
Bid Management
Projektering og Drift
Public KAM
Forretningsudvikling
Forretningsudvikling
Offentlig salgsproces –traditionelt udbud
Udbudsreglerne er ”spillereglerne”
Prekval afgørelse
Tilbud afgørelse
Udbudsbekendtgørelse
Muligt
udbud ?
Positioning
Prekval
Pursuit & Capture
Tilbud
Plan and prepare proposal
Projekt