BESØG l BJØRN WIINBLADS KUNSTNERHJEM DET

Flintholm II | Frederiksberg 2000-DK, 2013 (OHA)
120 Privatejede ungdomsboliger
Projektudvikling / Lokalplan / Projektering
w w w. b a j a r c h . d k
Filipskolen | København 2300-DK, 2014 (OHA)
Udviklingsopgave for Hovedstadens Privatskoler
Omdannelse af tidl. fabrikskompleks til en moderne skole
Brugerinddragelse / Projektudvikling / Salg
w w w. b a j a r c h . d k
Nikolaj Plads | København 1067-DK, 2013 (OHA)
Konvertering af erhverv til boliger i fredet ejendom
Dialog i Kulturstyrelsen / Projekt
w w w. b a j a r c h . d k
Den Grønne Skole | København 2300-DK, 2013 (OHA)
Bæredygtig opbygning af ny skole med elevinddragelse
Brugerinddragelse / Projektudvikling
w w w. b a j a r c h . d k
KTS Emdrup | Tuborgvej 2400-DK, 2013 (OHA)
Nybygning af undervisningsfaciliteter og kantineudvidelse
Curriculum Vitae
Brugerinddragelse / Projektudvikling / Salg / Projektering
w w w. b a j a r c h . d k
Bjørn A. Jørgensen
G o d s b a n e g a d e 23, 2. tv.
DK-1722 K ø b e n h a v n V
Hans Just pakhus | Østerbro 2100-DK, 2013 (OHA)
Facaderenovering for Karberghus
telefon: +45 4075 7389
mail: [email protected]
Visuel identitet / Projektudvikling / Salg
w w w. b a j a r c h . d k
www.bajarch.dk
Gråbrødretorv | 1154-DK, 2013 (OHA)
Reetablering af luksus boliger i fredet Købmandsgård
Dialog i Kulturstyrelsen / Projektudvikling / Salg
Da jeg takkede af hos DOMUS havde jeg
w w w. b a j a r c h . d k
været med til at opstarte 80 % af de aktive
sager, været med i deres arkitektoniske
udvikling eller projekteringsforløb.
Optimera | Saint-Gobain Distribution Denmark, 2013 (OHA)
I 3B havde jeg som Professionel Bygherre
Udvikling af det optimale byggemarked
ansvaret for fremtidssikring og strategisk ud-
Case Study / Projektudvikling
vikling af over 12.500 boliger i København.
w w w. b a j a r c h . d k
Min primære funktion i dag er kunderelationer med ansvar for den Arkitektoniske
Udvikling hos Ole Hagen arkitekter.
Sino | Sønder Ringvej 2605-DK, 2013 (OHA)
Den praktiske tegnestueerfaring er ud-
Fra fabrik til showroom og kontor
bygget med efteruddannelsesmoduler i:
Lokalplansarbejde
Projektering, Sagsstyring, Kvalitetssikring
w w w. b a j a r c h . d k
og (Udførelse/Tilsyn).
Kurser i Byggeriets Forsikringsforhold (Tryg),
Oliebladsgade | Ved Amagerbrogade 2300-DK, 2013 (OHA)
Brandstrategi og Sikring (DBI).
Boligudvikling: fra arkivbygning til luksusboliger
Byggeriets aftalegrundlag ABR89/ABT93.
Projektudvikling
Indenfor et halvt år afslutter jeg
w w w. b a j a r c h . d k
uddannelsen i Diplomledelse på:
CPH business og Niels Brock
1/5
BoligCenter EDC | Roskilde 4000-DK, 2013 (OHA)
Ny mæglerbutik og erhvervslejemål for Poul Erik Bech
Projektudvikling / Salg
w w w. b a j a r c h . d k
SDC ny reception | Lautrupparken 2750-DK, 2013 (OHA)
Nyt indgangsparti og ankomstområde
Projektudvikling
MAIN
steps
w w w. b a j a r c h . d k
Boligforeningen 3B | H44 KSB FB, 2012
2012Ole Hagen arkitekter a/s
Strategisk screening af: 12.500 boliger / 83 afdelinger
2011-2012
w w w. b a j a r c h . d k
Samlet udviklingsplan og prioritering af renoveringsprogram
3Bs Bygherreorganisation
Projektleder i byggeafdelingen
Toftegård | Herlev 2730-DK, 2011 (3B)
Helhedsplan og renovering af 502 boliger
2006 - 2010
Bygherres projektledelse / Udvikling / Politisk proces / Udbud
DOMUS arkitekter a/s
w w w. b a j a r c h . d k
1998 - 2005
Danalund | Hvidovre 2650-DK, 2011 (3B)
Kunstakademiets Arkitektskole
modtager af Margot & Thorvald Dreyers fond
Helhedsplan og renovering af 272 boliger
modtager af Dronning Ingrids Romerske fond
Bygherres projektledelse / Udvikling / Politisk proces / Udbud
modtager af Kalmerfondet
w w w. b a j a r c h . d k
2003 (2007/2010)
Vesterbro | AB Godsbanegade 1722-DK, 2010
Det Danske Akademi i Rom
Renovering af facader, udbudt i fagentreprise
Projektledelse / Udbud / Udførelse & tilsyn
1997 - 2002
w w w. b a j a r c h . d k
Den Internationale Brigade
Professionel soldat ved
Sjællandske Livregiment
spejder/panserjæger, musketer
Wallpaper* | Phaidon’s City Guide Rome, 2011
Jydske Dragon regiment
panserjæger, dragon
Det Danske Akademi i Rom, af Kay Fisker.
Arkitekturfotograf
w w w. b a j a r c h . d k / w p
1994 - 1997
Roskilde Tekniske Gymnasium
Albertslund Vest | BoVest 2620-DK, 2010 (DOM)
modtager af Leonardo da Vinci prisen
Pilotprojekt for omdannelse af 300 tæt-lav
gårdhavehuse til passivhuse.
Projektudvikling / Brugerinddragelse / Projektledelse
w w w. b a j a r c h . d k / a l v
StreetDans I NordVest | Bispebjerg 2400-DK, 2009 (DOM)
1. præmie, arkitektkonkurrence
Københavns Kommunes nye hus for community dance
Om og tilbygning af bevaringsværdig bygning
Konkurrence / Procesbeskrivelse / Brugerinddragelse / PR / Projektering
w w w. b a j a r c h . d k / n v
Domicil FSB | Rådhuspladsen 1550-DK, 2009 (DOM)
Ombygning af møde- og konferencefaciliteter
med café, kantine og køkken
Projektudvikling / Brugerinddragelse / Projektledelse
w w w. b a j a r c h . d k / f s b
2/5
Plejeboliger og Ældrecenter | Ørestad 2300-DK, 2009
Ørestads Boulevard: 112 Plejeboliger og områdecenter
med ‘grøn strategi’ (lav energiklasse)
Konkurrence / Projektudvikling med driftsherre og totalentreprenør
w w w. b a j a r c h . d k / p o s
BjergSted | Husum 2700-DK, 2009 (DOM)
30 luksusboliger forskudt over flere etager,
ved ombygning af tidligere plejehjem
Udstillinger &
Gæsteforelæsninger
Projektudvikling / Salg / Projektering
w w w. b a j a r c h . d k / b s
Odsherred Bronzealderlaug | Strandhuse 4500-DK, 2008
2013
Kragerø Kunstskole
Forslag til Museumsbygninger og nyt Bådeværksted
The Armenian Church at the
Crossroad between East and West
Konsulent og rådgiver / Projektudvikling
w w w. b a j a r c h . d k
PHOTO EXHIBITION by the Armenian
Embassy in Denmark and Norway
Fairway House CPG 2-II | Ørestad 2300-DK, 2008 (DOM)
Bergen School of Architecture
16.500 m² Kontorer og erhvervsdomicil, Golfparken
Two extended TALES of:
Horizon Condition(s)
Detaljering og Indretning / Hovedprojektering
w w w. b a j a r c h . d k / c p g
Of Eye and Horizon / Fragments
of Light from the Black Garden
Superliga Stadion | Kgs. Lyngby 2800-DK, 2008 (DOM)
2012
Udviklingsplan af ‘Lyngby Idrætsby’ med: tennishaller,
svømmehal, 2 sportshaller, atletikbaner og et nyt stadion
International Exhibition of Modern
Trends in National Architecture
Byrådets politiske styregruppe / Projektudvikling / Programmering
The Copenhagen City Hall
w w w. b a j a r c h . d k / l s t
Exhibition by: K. U. K. S. Cultural
Confederation of Foreign Societies
Brøndby Nord renovering | 2605-DK, 2008 (DOM)
Palazzo Zenobio, Venezia
Renovering af 800 boliger og nyt fælleshus
Collegio Armeno Moorat Raphael
Projektudvikling / Beboerstrategi
PHOTO EXHIBITION in cooperation
with San Lazzaro Congregazione
Armena Mechitarista
w w w. b a j a r c h . d k / b k b
2011
Multikulturhus med 3 scener og café, om- og nybygning
Lo Spechio - Gaveriet | Roskilde 4000-DK, 2007
B OG UD GIV EL S E:
Konsulent og rådgiver / Projektudvikling
Strejf af Lys over den Sorte Have
– Den Kaukasiske Kirke på
korsvejen mellem Øst og Vest
w w w. b a j a r c h . d k
DAC | Dansk Arkitektur Center
Ombygning og scenografisk nyindretning
Fotoudstilling / Præsentation ved:
prof. arkitekt Gregers Algreen-Ussing
Projektudvikling / Projektering / Udførelse & tilsyn
Tegnestueindretning DOMUS | Lyngby 2800-DK, 2007
w w w. b a j a r c h . d k / d o m
AU | Aarhus Universitet
Fredensborg rådhusgrund | 3480-DK, 2007 (DOM)
Institut for Æstetik og Kommunikation
Fotoudstilling / Præsentation ved:
tidl. rektor, prof. Henning Lehmann
Bycenter med Park, Bibliotek, Turistinfo., Butikker og Boliger
Konkurrence / Projektudvikling
w w w. b a j a r c h . d k / f b
Wallpaper *
Arkitekturfotograf for:
Phaidon’s City Guide Rome
De 5 svævende tage | Kalundborg 4400-DK, 2007 (DOM)
40 Handicap-Botilbud og servicecenter
2008
Konkurrence (Idé og tekst) / Projektudvikling
Kunstakademiets Arkitektskole
w w w. b a j a r c h . d k / 5 t
Øjet og Horisonten
Forelæsningsrække i arkitekturteori
3/5
CPH – Kbh. Lufthavn | Kastrup 2770-DK, 2007 (DOM)
Ny ankomstetage til finger–C og sikkerheds-kontrol i terminal
Konkurrence (Idé og tekst) / Projektudvikling
w w w. b a j a r c h . d k / c p h
Villa i Provence | F-83390
Pierrefeu-du-van, 2007
Tilbygning til villa og sal til Jaguar-SK og E-typen
Projektudvikling / Projektering
Bestyrelser &
Tillidsposter
w w w. b a j a r c h . d k
Dronningevadet | Lyngbyhovedgade 2800-DK, 2007 (DOM)
2005 - 2007
Byudvikling – Café- og Butiksområde med ny pladsdannelse
Qajaq-københavn
Projektudvikling / Salg
Konsolidering og turn-around af foreningen.
Politisk forhandler i Københavns Kommune.
w w w. b a j a r c h . d k / d v
2003 - 2005
Boliger i Ørestad-SYD | Ørestad-syd 2300-DK, 2007 (DOM)
IT-Netværk Spinners
Højhus med 75 almennyttige etageboliger
Økonomiansvarlig, daglig administration
og restrukturering af foreningen.
Projektudvikling / Projektering
w w w. b a j a r c h . d k / o s s
1999 - 2002
Kunstakademiets Arkitektskole
Enhjørningens Bastion | Christianshavn 1411-DK, 2006
De studerendes forhandler i Rektorudvalget
ifm. ny lokale-fordeling ved udflytningen.
Indretning af (fredet) Krudttårn fra 1600-tallet
Projektledelse / Projektering / Udførelse & tilsyn
w w w. b a j a r c h . d k / e h
1995 - 1996
Ungdomsboligerne Roskilde Hvile
Eget bad | København V 1722-DK, 2006
Økonomiansvarlig og bygningsadministration.
Vådrum udført med betonnicher i bylejlighed
Projektering / Udførelse
w w w. b a j a r c h . d k / b a d
I T-kompetencer
Sakrit | Østgrønlandsk kajak, 2006
Autodesk, AutoCad 2013 udvidet brugerniveau
Autodesk, Architectural Desk. udvidet brugerniveau
Efter Nationalmuseets model: L 19.157
Autodesk, Revit Architecture kendskab
w w w. b a j a r c h . d k / q 2
Trimble Buildings, SketchUp brugerniveau
Autodesk, 3ds Max (VIZ) udvidet brugerniveau
Next Limit, Maxwell Render udvidet brugerniveau
AutoDesSys, Form • Z brugerniveau
Graphisoft, ArchiCAD kendskab
Adobe, CC-suit med ex.:
Triadens kant | 2005 (KA)
Adobe, CC Illustrator udvidet brugerniveau
Præmieret afgangsprojekt – Kunstakademiets Arkitektskole
Adobe, CC Indesign udvidet brugerniveau
Adobe, CC Photoshop udvidet brugerniveau
KøbenHavn – afsøgning af forholdet
mellem øer og åer i – NordHavn
Microsoft Office 2013 med ex.:
w w w. b a j a r c h . d k / n h 4
MS Excel udvidet brugerniveau
MS Word udvidet brugerniveau
Transposition | 2004 (KA)
MS Powerpoint udvidet brugerniveau
Sigma 2007 Enterprise, V&S-prisbase brugerniveau
Grundlæggende rumlige dannelser mellem øer og åer
Summa Summarum, regnskab brugerniveau
w w w. b a j a r c h . d k / n h
Content Management System (CMS) og
HTML-koding / programering af hjemmesider
TypeHus | 2003 (KA)
Projekt for et Typehus ved Ringsted gamle kaserne
w w w. b a j a r c h . d k / t h
4/5
ROMA – AMOR | Accademia di Danimarca, 2003
Studie udi Roms Rumlige egenskaber
Forskningsophold i byplanlægning ved
H.K.H. Dronning Ingrids Romerske fond
w w w. b a j a r c h . d k / r o m
Danmarks Tekniske Universitet | Lyngby, 2002 (KA)
Projekt for Laboratoriebygning
w w w. b a j a r c h . d k / d t u
Rejser
Studierejser og Analytiske rejser
Bystudier:
Husbåd | Københavns havn, 2001
Værkstudier:
Projekt for Husbåd
w w w. b a j a r c h . d k / h b
Norge,
Rom,
Venedig,
Sverige
Firenze,
(Gotland),
Pisa,
Finland
Siena,
Om én Bys Land | Frederiksværk, 2001 (KA)
(Lapland),
San Gimignano,
Paris,
Tyskland,
Madrid,
Schweiz,
Berlin,
Frankrig,
Prag,
Tjekkiet,
Budapest,
Ungarn,
Rovaniemi,
Spanien
Seinäjoki,
w w w. b a j a r c h . d k / f 1
Det stirrende mennesket‘ | Basilisk - Spartacus, 2001 (KA)
Teoretisk opgave ved Per Olaf Fjeld
w w w. b a j a r c h . d k / p o f
(Andalusien),
Chandigarh,
Fatehpur Sikri,
Projekt for Bydannelsen
Polen,
Italien,
Enklave | Frederiksberg, 2000 (KA)
Bangladesh,
Jaipur,
Projekt for Park ved Flintholm station
Indien,
Suzhou,
Kina,
Nanjing,
Azabajan,
Xi´an,
w w w. b a j a r c h . d k / e
Nagorno-Karabakh,
Beijing og
Kalvebod Fælled | Kalvebod Fælled Kbh., 2000 (KA)
Armenien og
Wien
Projekt for Fritidscenter
Østrig
w w w. b a j a r c h . d k / k f
Sprog
Dansk
Krohaven | Lejre 4320-DK, 1998
1. sprog: skrift, tale og forhandling
Engelsk 2. sprog: skrift, tale og forhandling
Tysk Indbudt projekt for Villa
3. sprog: tale, forhandling og læsning
Projektudvikling / Projektering
Italiensk 4. sprog: tale og (læsning)
Norsk
5. sprog: tale og (læsning)
Svensk
6. sprog: tale og (læsning)
w w w. b a j a r c h . d k / k h
Minimalkonstruktioner
Studier af Frei Ottos Pneumatiske og
R. B. Fullers geodætiske strukturer
w w w. b a j a r c h . d k / m
Kulen | På Roskilde Hvile 4000-DK, 1996
Nyt fællesrum for ungdomsboligerne
Projektledelse / Projektering / Udførelse & tilsyn
w w w. b a j a r c h . d k / k
5/5