Slutrapport SS-ZEGEX-final - Danmarks Tekniske Universitet

PRESSEMEDDELELSE
17. juni 2011
70 ledige stillinger i Esbjergs virksomheder
slås op i landsdækkende medier
Berlingske og MetroXpress præsenterede deres
læsere for en annonce med 70 ledige stillinger i
11 virksomheder i Esbjerg kommune.
Af Pernille Kragh Rühe
Virksomhederne i vort område har behov for folk
med en videregående uddannelse, som kan være
med til at sikre fortsat vækst og udvikling. Derfor
har Esbjerg Erhvervsudvikling siden 2007 drevet
den fælles tilflytter- og rekrutteringsindsats
Career Country – nu også med EnergiMetropol
som afsender.
Potentielle tilflyttere skal kende jobmuligheder
For at få folk til at vælge at flytte til Esbjerg
kommune skal vi være i deres bevidsthed. Og der
skal være et job at flytte efter. Derfor synliggør vi
karrierejobs og livskvaliteten i Esbjerg kommune i
forskellige landsdækkende medier. Det er
hjemmesiden www.careercountry.dk,
avisannoncer, webannoncer på Jobindex,, outdoor reklamer, PR, karrieremesser og meget
andet.
Der er ofte brug for to jobs.
Når en familie skal overveje at flytte til Esbjerg er
der ofte brug for to stillinger. Derfor kan
interesserede altid finde en opdateret liste over
jobs for folk med videregående uddannelse på
www.careercountry.dk
Virksomhedspartnere
Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Kommune
SYD ENERGI – SE
VIKING Life-Saving Equipment
Erhvervsakademi Sydvest
Holger Christiansen – BOSCH
HYTOR AS
Mærsk Oil
Blue Water Shipping
Semco Maritime
Rambøll Oil & Gas
Q Star
UC Syddanmark
Kirk+Holm
Partner om kampagnen:
”Esbjerg Kommune er rigtig godt tilfreds med
Career Country. Ikke blot forøges interessen
omkring de ledige stillinger, men der er også en
generel branding forbundet med det. En branding
der gør, at flere får øje på det attraktive i at
arbejde i Esbjerg kommune”, siger
kommunikationschef Thomas Reil, Esbjerg
Kommune.
Udpluk af resultater
- 1,6 mio. har modtaget mail med ledigt job i
Esbjerg
- 1400 har mødt os på Karrieremesser rundt i
Danmark
- 75.000 forskellige har besøgt os på
Careercountry.dk
- Vi modtager omkring 10 CV’er hver dag
- 20.000 københavnere kender Career Country
Billedtekst til vedhæftede pdf af Metro/Berlingske annoncen:
Annonce i MetroXpress og Berlingske med et udsnit af karrieremulighederne i virksomhederne i Esbjerg
kommune. Se flere på www.careercountry.dk
Har du spørgsmål eller ønsker uddybelse af ovenstående henviser vi til:
Marketingchef Pernille Kragh Rühe på [email protected] eller mobil 25 13 96 30.
Afsender: Marketingchef Pernille Kragh Rühe, Esbjerg Erhvervsudvikling, mobil 25139630, [email protected]
Annonce i MetroXpress og Berlingske med et udsnit
af karrieremulighederne i virksomhederne i Esbjerg
kommune. Se flere på www.careercountry.dk
Afsender: Marketingchef Pernille Kragh Rühe, Esbjerg Erhvervsudvikling, mobil 25139630, [email protected]