Curriculum Vitae - Mathias Sønderskov Nielsen

- HOTEL CROWNE PLAZA COPENHAGEN TOWERS
å
ig p
d
d
k
el
Tilm .fyi.d
d k
en æ
e tr
er i
M år
10
KONFERENCE DEN 27. - 28. FEBRUAR
wwwlager
/
KEY-NOTE: René de Koster,
Professor in Logistics and
Operations Management,
Erasmus University, Holland
13
WORKSHOP A Igangsæt eller genstart Lean processen – Finn Jørgensen, Redacto Consulting
WORKSHOP B Operationel SCM - Jesper Thomsen og Bo Møller, Valcon
VIRKSOMHEDSBESØG
Fremtidens lager- og logistikchef
– sådan gør du en forskel!
Vælg mellem UNICEF og Netto
Hør talere fra:
Carlsberg
Velux Gruppen
Coop Danmark
Boozt Group
Arla Foods
Skab en strategi med fokus på helhedstænkning
og gennemsigtighed
%s!
0
10 se
ca
Hvordan opnår du stabilitet, forudsigelighed
og produktivitet med et flow-projekt?
Sådan implementerer man med
succes et nyt WMS
Automatisering i samarbejde med mennesker
ARRANGØRER:
PARTNERE:
Supply Chain MagaSinet - www.SCM.dk
NyhedsmagasiN, portal og e-Nyhedsbrev om ledelse af hele forsyNiNgskædeN
Økonomiske rapporter og KPI’er
5. & 6. december 2012 / 13. & 14. marts 2013
Kursus for dig der har behov for praktisk all-round
viden om de vigtigste finansielle nøgletal og indsigt
til at tolke den økonomiske virkelighed der ligger bag
tallene.
Læs mere og tilmeld dig på www.fyi.dk/kpi
Forskellige mennesker
– vanskelige situationer
4. & 5. december 2012 / 12. & 13. marts 2013
Kurset hvor du lærer at takle vanskelige situationer
med forskellige slags mennesker, så du opnår bedre
resultater gennem dine samarbejdsrelationer.
Læs mere og tilmeld dig på www.fyi.dk/sam-1
Win-win forhandleren
12. & 13. december 2012 / 5. & 6. marts 2013
Forudsætningen for en vellykket aftale er dine evner til
at forhandle effektivt. Gennem kortere teorioplæg og
praktisk træning udvikler dette kursus dine forhandlings- og interaktionsevner, så du står stærkere rustet i
fremtidige forhandlings-, salgs-, og købssituationer.
Læs mere og tilmeld dig på www.fyi.dk/win1
FOR YOUR INFORMATION
FYI Events tilbyder hvert år mere
end 300 konferencer og kurser i
Norden rettet mod både erhvervsliv
og offentlig sektor. Vi har fokus på
at bibringe vore deltagere anvendelsesorienteret, objektiv og opdateret viden på et højt fagligt niveau,
der leder til konkurrencefordele.
FYI Events er ejet af det børsnoterede finske mediehus Talentum.
LAGEROPTIME
KONFERENCE DEN 27. & 28. FEBRUAR - HOT
DAG 1
8:30
Registrering med kaffe/te og morgenbrød
9:00 Åbning af konferencen
Mia Sang Jørnø, Senior projektleder
FYI Events
9:05
EYNOTE: The logistics manager of the
K
future: does (s)he make the difference?
• How to increase worker productivity
• How to reduce accidents on the shop floor
• How to decrease inventory stock outs
• Soft factors influence performance!
René de Koster, Professor in Logistics and
Operations Management
Erasmus University
10:00Pause
10:15
CASE: Helhedstænkning og gennemsigtighed i hele værdikæden
Carlsbergs to terminaler leverer ordrer til mere end
26.000 kunder vha. fuldauto-matiske plukkeanlæg,
monorail-systemer og et høj-lager med 70.000 pll.
pladser.
• Sådan har vi implementeret vores nye strategi om kundefokus og helhedstænkning
• Gennemsigtighed fra leverandør over lager
til salg
• Hvad skal der til for at få den enkelte medarbejder med på vognen?
• Hvilke barrierer er vi stødt på, og hvordan
ser fremtiden ud?
Anders Siboni, National Warehouse Director, Carlsberg
11:00Pause med kaffe/te og frugt
11:15
CASE: Gode resultater med nyt flow-projekt
S iden 2010 har VELUX arbejdet med en transformation af deres end-to-end supply chain, for at
blive mere fleksible med hurtigere reaktionsevne og processer i kontrol. Hovedformålet er at
reducere gennemløbstid og lagre, og derved forbedre produktiviteten.
• Fra strategisk fokus til implementering i
fabrikkerne
• Hvordan opnås stabilitet, forudsigelighed
og produktivitet?
• Koordinering og samarbejde fra leverandør
til færdigvarelager
Marianne Mose Baltsersen, Flow Manager
Velux Gruppen
• Distribution and logistics in e-commerce
perspective
• Our processes and order picking
• How do we handle our return-flow?
• Future outlook
Veronica Sundström, Distribution and Logistics Manager
Boozt Group
13:40
Kort pause
13:45
CASE: Automation og forandringsledelse
Automatisering i samarbejde med mennesker.
• Hvilke udfordringer er vi stødt på i implementeringsprocessen?
• Ledelse og Lean
• Skarpt fokus på vedligeholdelse
Henrik Dalsgaard Hansen, Distributionschef
Coop Danmark
14:25Pause med kaffe/te og frugt
14:40
15:20 Afrunding og afgang til virksomhedsbesøg
UNICEF – Nordhavn
The new, automated Supply Division Warehouse
covers over 20,000 square metres – the equivalent of three football pitches – and is equipped
with the latest technology. The warehouse stores
36,000 pallets and houses over 1,000 items and
has a ’Good Distribution Practice’ licence to store
and distribute pharmaceutical products.
Chief of Logistic Center Ms. Kyungnan Park will
give a presentation followed by a tour.
Netto – Køge
Netto har 440 butikker i Danmark og 286 af dem
får frugt og grønt, som pakkes på vores nye robotanlæg. Det bliver dagligt til ca. 20.000 enheder
produceret på automatik og ca. 11.000 enheder som
pakkes på pick by voice. Terminalchef Brian Sværke
giver en præsentation efterfulgt af rundvisning.
i forbeholder os retten til at foretage ændringer i
V
programmet.
12:00Frokost
13:00E-commerce distribution and logistics
Boozt Group (BZT Fashion) has settled in at its new
warehouse, which is big enough to welcome a future
growth.
CASE: Vigtigheden og værdien af uddannelse i forbindelse med implementering af
WMS
Arla Foods Distribution A/S har med succes implementeret Astro WMS på sine friskvareterminaler
i Danmark. Under selve pilot implementeringen i
Hobro, blev der høstet nogle værdifulde erfaringer
omkring oplæring og ressourcer.
• Hvorfor lægge så stor vægt på uddannelse?
• Hvem træner og uddanner og hvem trænes
og uddannes - og hvor mange?
• God uddannelsesplanlægning - hvad er det?
• Hvorfor går det alligevel ikke altid helt som
planlagt?
• Læring og konklusion
Rudi Petersen, Terminalchef
Arla Foods
Tilmeld dig nu! www.fyi.dk/lager | [email protected] | Telefon: +45 7027 1737
IMERING 2013
TEL CROWNE PLAZA COPENHAGEN TOWERS
DAG 2 - VÆLG MELLEM workshop A ELLER B
A: Igangsæt eller genstart Lean processen
B: Operationel SCM
I mange virksomheder kører Lean på vågeblus og
Store lagre, lang gennemløbstid, lav levekaster få resultater af sig – på trods af stigende
ringssikkerhed, mange restordrer og mange
behov for øget produktivitet, innovation og salgshasteordrer i produktionen?
styrke. Workshoppen kommer omkring, hvordan
Med relativt enkle midler kan man få ”vendt” denne
virksomheden får sat en implementeringsproces i
tilstand. Det kræver, at vi ser hele forsyningskæden
gang, der er fæstnet i ledelsen og har en chance for
som én sammenhængende organisme med det
at overleve i virksomhedens kultur, hvordan man
ene mål at tilfredsstille markedets efterspørgsel.
genstarter en proces, hvor Lean er blevet et ”fyWorkshoppen stiller skarpt på, hvordan man laver
ord” i virksomheden, hvordan initiativet fastholdes
et forecast i light version, Forrester-effekten og CVog udvikles løbende samt hvilke resultater, der kan
faktoren, hvordan man kan trimme lageret samtidig
opnås ved dette. Forudgående kendskab til Lean er
med at leveringsevnen fastholdes eller stiger samt
ikke nødvendigt.
realisering af flowproduktion på et lavpraktisk
niveau.
8:30 Registrering med kaffe/te og morgenbrød
8:30
Registrering med kaffe/te og morgenbrød
9:00Hvad har virksomheden opnået og hvad kan
den opnå?
9:00 Forecast og lager
• Barrierer mod en begyndelse på eller gen • Rensning af historik
start af et Lean projekt?
• Markedsinformationer
• Reducerede omkostninger og øget kundetil • Forecast processen
fredshed - valg af initiativets fokusområder
• Fastsættelse af sikkerhedslager og af trans • Grundelementerne i gennembrudsprojekter
aktionslager
og løbende forbedringer
12:00Frokost
12:00Frokost
13:00 Flowproduktion og KPI’er
13:00Igangsættelse af et initiativ
• Anvendelighed og planlægning af flowpro • Argumentation og tilrettelæggelse af et Lean
duktion
initiativ
• Fastsættelse af strategisk lagerpunkt
• Elementer i implementeringsprocessen
• Centrale KPI’er i forsyningskæden
• Ledelse af et Lean-system, der skaber udvikling og synlige bundlinjeresultater
15:00Opsummering og afslutning af workshoppen
15:00Opsummering og afslutning af workshoppen
Bo Møller, Valcon, er uddannet økonom og har
praktisk erfaring som økonomichef, fabrikschef,
Finn Jørgensen, Redacto Consulting ApS er konit-chef, logistikchef, Supply Chain Manager samt
sulent, træner, foredragsholder og skribent
administrerende direktør. Har i de seneste godt 10
inden for Lean. Han har arbejdet som konsulent
år arbejdet som konsulent inden for Supply Chain/
i mere end 60 virksomheder, skrevet mere end
logistik/it.
450 sider samt udviklet og gennemført mere
end 25 typer af kurser inden for Lean. Han er
Jesper Thomsen, Valcon, er uddannet civilingeniør
redaktør for Børsens Lean Ledelseshåndbog og
og merkonom og har praktisk erfaring som intern
medlem af redaktionsudvalget for Effektivitet.dk.
projektleder, Logistikchef og intern konsulent. Han
har gennem 25 år arbejdet med Supply Chain området - heraf 16 år som management konsulent.
Finn Jørgensen
Tilmeld dig nu! www.fyi.dk/lager | [email protected] | Telefon: +45 7027 1737
Bo Møller
Jesper Thomsen
Tal så andre lytter
22. & 23 januar / 28. & 29. maj 2013
Kursus for alle der ønsker at levere overbevisende
præsentationer. Du får stærkt input til at forbedre din
præsentationsteknik og gennem praktiske øvelser,
lærer du at indgå i argumentations-, præsentations- og
interaktionssituationer med succes.
Læs mere og tilmeld dig på www.fyi.dk/tal-1
Avanceret excel
26. & 27. februar / 11. & 12. juni 2013
Kurset hvor du lærer at bruge Excel’s mere avancerede
funktioner i arbejdssammenhæng, og giver dig rutine i
anvendelsen af dem gennem mange praktiske øvelser.
Vi arbejder ud fra Excel 2010, og de enkelte kursisters
specifikke behov er i højsædet.
Læs mere og tilmeld dig på www.fyi.dk/excel1
Excel makroer
28. februar / 13. juni 2013
Lær at anvende makroer til at automatisere handlinger
og sammenhængende processer i Excel og opnå øget
produktivitet og mindre risiko for fejl. Kurset foregår
som instruktørledet undervisning med øvelser, og der
medfølger undervisningsmateriale fyldt med praktiske
opgaver.
Læs mere og tilmeld dig på www.fyi.dk/makro
Træt af papir?
Modtag i stedet
information om
kommende
FYI konferencer
i din inbox.
Send en tom e-mail til [email protected] for at
tilmelde dig vores e-mail service.
Du kan naturligvis til enhver tid nemt og enkelt framelde dig denne
e-mail service.
NyhedsmagasiN, portal og e-Nyhedsbrev om ledelse af hele forsyNiNgskædeN
d
k
eld
tilM .fyi.d
wwwlager
/
PARTNERE:
Supply Chain MagaSinet - www.SCM.dk
ARRANGØRER:
Automatisering i samarbejde med mennesker
ca 0%
s
e
s
!
å
iG p
Sådan implementerer man med
succes et nyt WMS
10
Carlsberg
Velux Gruppen
Coop Danmark
Boozt Group
Arla Foods
Hvordan opnår du stabilitet, forudsigelighed
og produktivitet med et flow-projekt?
Skab en strategi med fokus på helhedstænkning
og gennemsigtighed
Hør talere fra:
Fremtidens lager- og logistikchef
– sådan gør du en forskel!
Vælg mellem UniCeF og netto
VirkSOMHedSBeSØG
KONFERENCE DEN 27. - 28. FEBRUAR - HOTEL CROWNE PLAZA COPENHAGEN TOWERS
13
d k
en ræ
e t
er r i
M å
10
keY-nOte: rené de koster,
professor in logistics and
Operations Management,
erasmus University, Holland
WORKSHOP A Igangsæt eller genstart Lean processen – Finn Jørgensen, Redacto Consulting
WORKSHOP B Operationel SCM - Jesper Thomsen og Bo Møller, Valcon
Tilmeld dig på www.fyi.dk/lager
Praktisk information:
Dato og sted: Konferencen afholdes den 27. og 28.
februar 2013 på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers,
Ørestads Boulevard 114-118, 2300 København S.
FYI Events fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Metrostation ”Ørestad” ligger
to minutters gang fra hotellet.
Overnatning: Dette er ikke inkluderet i konferenceprisen.
FYI Events henviser til Hotel Crowne Plaza Copenhagen
Towers på 8877 6655.
Tilmelding: Tilmeld dig på: www.fyi.dk/lager eller på
email: [email protected] eller ring til os på +45 7027
1737. Tilmelding er bindende!
Angiv ved tilmelding, hvilket lager du ønsker at besøge.
Da der er begrænset antal pladser, vil disse blive besat
efter først-til-mølle princippet.
Parkering og transport: Der er betalingsparkering i
forbindelse med hotellet samt ved Fields Shopping Center.
Priser (angivet i DKK og ekskl. moms):
Konference
Workshop (A eller B)
Konference + workshop (A eller B)
Afbestilling: Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling
indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på
10%. Ved afbestilling mindre end 14 dage før afholdelsen
tilbageholdes 50%. Ved afbestilling senere end to dage
før afholdelsen betales fuld pris. Bliver du forhindret i at
deltage, har du mulighed for at overdrage din plads til en
kollega.
Der tages forbehold for trykfejl.
Tilmeld senest 4. jan. 2013
Tilmeld efter 4. jan. 2013
4.450,-5.450,3.550,-4.550,7.195,-
8.195,-
Prisen inkluderer kaffe/te, morgenbrød, frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra talerne. Faktura og bekræftelse på din deltagelse fremsendes ved tilmelding.
FYI Events
Christiansborggade 2
1558 København V