LF Springning Pony/Hest B0

HILLERØD
16.-18. marts
2012
DAGE
KUNST
Nordsjællands største
og mest alsidige
kulturbegivenhed
Tilbageblik på
3 dage med kunst
i hele Hillerød
Hillerød Kunstdage 2012
”Jeg har brugt en times tid på at gå rundt
og se på de forskellige udstillere her i hallen. Det jeg har set her, rummer betydeligt
mere ægte kærlighed
til kunsten end det,
man kan opleve i det,
man kan kalde de
øverste lag af kunsten,
for eksempel på de
store museer og de
store internationale
auktioner” .
Smagsdommer, kunstkender og kunstquizvært Adrian Hughes åbnede den syvende
Hillerød Kunstdage i FrederiksborgCentret.
Herefter var der uddeling af Kunstprisen fra
Nordeas Fond i forbindelse med den censurerede Forårsudstilling.
Hundested-kunstneren Helle Groth vandt
førsteprisen efter indstilling fra den faglige komite, der står for censureringen til
udstillingen. Andenpræmien gik til AnneMarie Nøraa Pedersen fra Humlebæk, mens
tredieprisen også gik til en Hundestedkunstner, nemlig Kamma Kaae.
UDSTILLING
FRederiksborg
slot
Pris 80 kr.
for 1 person
til ét besøg hvert sted
KUNSTMESSE
ADGANG
er
FRederiksborgTIS sted
GRA 15
CENTRET
TIL
A
i HILLERØD ade 2
kg
n
ær
ue
ksv e, st
B
21
n
r
5
e
ej
14
Fre
et
eri
yv
j
l
s
·
l
B
e
u
a
v
lt
ho
org · G agh ngs
ab ark 10, B deva mers 10E
n
An anm gade t · Ga · Ham ade e 1
s
ts
tsg
k
tD
ad
Ar · Slo kun Bec · Slo iansg 43
g
t& an ing ach rist svej A
r
h
A ev
all
42
· C ilner ej 12
ed
d
j4
ej
0
ve
Ga leri M ramp otek r · M ensv -8
rsv
j4
e
ds
6
i
r
d
e
l
n
e
l
4
l
j
T
v
å
e
t
i
a
G lleri
Bib Tea n · Fr ldeve · M ilners tvej 6 ølleg
Ga lerød d Ny ikke ørki akon t · M · Jag g · F
r
il
in
Sm
ø
re
m
et
ri
de
H
r
b
·
lle erfa s 8 Phar cent rhus foren
u
s
v
t
u
å
a
Kl nsth at p nelse skult Kuns rne
de
Ku ajk an om ge
n Arka
M dd gd
i
v
U
Un Skæ Slots
Hi
Publikumsprisen gik til Govert Lund for sit
maleri med titlen ”Globe”.
Velkommen til
Nordsjællands
største
og mest alsidig
e
kulturbegiven
hed
Med denne folder siger vi tak for i år til
alle medvirkende ligefra styregruppe til
deltagere.
Åbningstider
Kunstmesse
Fredag 16. ma
rts kl. 13-19
Lørdag 17. ma
rts kl. 10-17
Søndag 18. ma
rts kl. 10-17
3 dage med Ku
nst
i he le hi ll er
ød
Carsten Larsen
Adm. Direktør
FrederiksborgCentret
G AL Ler i e r
A Sm uS
Kunstmesse
Fotos: FrederiksborgCentret og Prisme 82
G a l l e r
i
Sct. Gertru
d
Den censurerede forårsudstilling 2012
Publikums favorit
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
FrederiksborgCentret
FrederiksborgCentret
FrederiksborgCentret
FrederiksborgCentret
Kunst i Hillerød
Annaborg
Annaborg
Annaborg
Art&
Art&
Frederiksborg Slot
Frederiksborg Slot
Frederiksborg Slot
3 dage med kunst i Hillerød
Klaverfabrikken
Klaverfabrikken
Hillerød Bibliotek
Galleri Art Danmark
Galleri Art Danmark
Gadevang Kunst
Gadevang Kunst
Hillerød Bibliotek
Galleri Art Danmark
Gadevang Kunst
3 dage med kunst i Hillerød
Galleri Malling Beck
Galleri Malling Beck
Majkat på Pharmakon
Galleri Trampedach
Galleri Malling Beck
Majkat på Pharmakon
Hillerød Ny Teater
Hillerød Ny Teater
3 dage med kunst i Hillerød
Kunsthus 8
Kunsthus 8
Uddannelsescentret
Skævinge Kunstforening
Slotsarkaderne
Uddannelsescentret