Mikroskopering af kindcelle

Økonomi
Robotbetjening
for operatører
Der er mulighed for at søge VEU-godtgørelse efter gældende regler.
Der kan også søges om kørselsgodtgørelse.
Hvis du har mere end 60 km. mellem skolen og dit hjem kan du søge om at få kost og logi på skolen.
Deltagerbetaling og kursustidspunkter - se www.eucnordvest.dk/kursus
Hvis du er ledig, skal din deltagelse aftales med jobcentret eller anden aktør.
Afgift for udeblivelse og framelding.
Ved udeblivelse fra en uddannelse eller framelding mindre end en uge før uddannelsens start opkræver skolen selvstændige erhvervsdrivende og arbejdsgivere en afgift.
Ved udeblivelse fra uddannelser med op til 37 timers varighed skal der betales kr. 2.500,- i afgift. Ved
uddannelser med en varighed over 37 timer betales kr. 3.500,- i afgift.
Ved framelding mindre end en uge før uddannelsens første dag skal der på uddannelser med op til
37 timers varighed, betales kr. 1.500,- i afgift og kr. 2500,- i afgift på uddannelser der har en varighed
på mere en 37 timer.
I visse tilfælde kan arbejdsgiveren fritages fra at betale afgift, bl.a. hvis han erstatter den frameldte
eller udeblevne medarbejder med en anden.
AMU 42839 - 3 dage
Der tages forbehold for ændringer.
Konsulentydelser
EUC Nordvest tilbyder en lang række konsulentydelser, som er skræddersyede til den enkelte
virksomhed.
Er du interesseret i at høre nærmere om vores konsulentydelser, er du velkommen til at kontakte
kursuscentret på tlf. 99 19 19 19.
Kvalitet er ingen
Vi kan tilbyde et bredt udvalg af konsulentydelser bl.a.: Medarbejderudviklingssamtaler, Sparring,
Uddannelsesplanlægning, Konflikthåndtering, Kompetenceafklaring, Økonomistyring med C5, IT,
Strategiarbejde, Vanskelige samtaler, Sprog.
Derfor samarbejder BILA med EU
af lærlinge og øvrige
Yderligere information/tilmelding
Tilmelding til kurserne på www.efteruddannelse.dk.
Kontakt kursussekretær Janni Thousgaard, tlf. 99 19 19 59,
hvis du har spørgsmål til venteliste og økonomi på kurserne.
EUC Nordvest, Lerpyttervej, Telefon 99 19 19 19
[email protected] • www.eucnordvest.dk
EUC inHouse EUC_012 .08.13
Teknologicentret
euc nordvest
Teknologicenter - EUC Nordvest - Lerpyttervej, 7700 Thisted
Lær at betjene BILA RoboPower
Robotbetjening for operatører, AMU 42839, 3 dage
På EUC Nordvest har vi tilrettelagt dette AMU-kursus, så man kan lære at betjene en
BILA RoboPower celle.
RoboPower er en kompakt flytbar celle, der kan flyttes med pallevogn eller truck. RoboPower kan placeres imellem flere CNC maskiner og være klar til produktion i løbet af 20-30 min.
Fundament /stativ har en egenvægt, der gør den stabil uden fastgørelse i gulvet. Hvis cellen skal flyttes
ofte, bruges der 2 nulpunkts plader, som spændes på gulvet.
Rækkevidde fra kant af celle til patron eller skruestik kan være op til 1100 mm alt afhængigt af højden på
CNC maskinen. Dette gør, at cellen i de fleste tilfælde kan placeres så langt væk fra CNC maskinen, at
man kan komme ind og skifte platter eller værktøj i CNC maskinen, uden at flytte robotcellen.
Kombinationen af parametrisk programmering og block teaching (operatør programmering) gør, at man
hurtigt kan omstille til nye emner (5-10 min.), samtidig med at operatøren selv kan lave nye programmer
og indkøre cellen med andre maskiner.
I udviklingsprocessen har der været stor fokus på at kunne matche de danske underleverandørers behov,
som typisk set er små seriestørrelser. BILA RoboPower er derfor også attraktiv for dem med små seriestørrelser grundet den korte indkøringstid.
Kursusperioder:
Der er mulighed for at starte på kurserne:
• 23. oktober 2013
• 11. november 2013
• 18. december 2013
eller aftale aftale.
For yderligere datoer se vores hjemmeside:
www.eucnordvest.dk > Kursuscentret > AMU-kurser og efteruddannelse > teknologicenter
Vi gør kursisterne klar til at betjene det nye produktionsudstyr fra første dag. Ved at have godt
forberedte medarbejdere, opnår i:
- Større produktivitet
- Attraktiv timepris på maskine
- Lave enhedsomkostninger på emner, der sikre øget konkurrenceevne
- Innovation
- Engagerede medarbejdere
- Nyeste teknologi
Kursusmål:
Efter gennemført uddannelse kan deltageren betjene en industrirobot,
som anvendes til industriel produktion. Deltageren kan korrigere robotpositioner, opbygge simple programmer og rette mindre programfejl i
eksisterende programmer samt genstarte robotten korrekt efter driftsstop.
På basis af viden om Arbejdstilsynets krav til sikring, afskærmning og
nødstopskontakter kan deltageren betjene robotanlægget sikkerhedsmæssigt korrekt.
Indhold:
• Installation og i drifttagning
• Sikkerhed – gennemgang af Arbejdstilsynets krav
• Gennemgang af robottens forskellige dele og bevægelsesmønstre
• Opbygning af simple programmer og rettelse af programfejl
• Genstart af robot
• Indkøring af nye emner
Faglærer Carsten Andersen
Bevis:
EUC Nordvest udsteder AMU-uddannelsesbevis til deltagere,
der efter underviserens vurdering har opnået uddannelsesmålet.
2
3