Storm tilbud - Kenneth´s Proshop tlf. 25 349 350

Invitation til temadag om affaldets cyklus
Tirsdag den 17. februar 2015
Kl. 9-10:30
9
eller kl. 12-13:30
Sted: Kursuscenter Nørbølling, Bromindevj 3, 6650 Brørup
Legebarnet og videnskabsnørden Søren Storm vil tage genbrugsambassadørerne med på en rejse
til en rumstation, hvor de sammen skal se på det affald
affald, der opstår i et lukket system.
Vi tilbyder alle kommunens lærer
lærere at opleve Sørens undervisning
af genbrugsambassadørerne.
Arrangementet afvikles to gange samme dag. Så husk at angive om du ønsker at delt
deltage fra
9-10.30 eller fra 12-12.30. Først
ørst til mølle princippet pga. begrænset antal pladser.
Deltagelse i temadagen er gratis – husk blot tilmelding til Karin Storkholm, Teknik & Miljø
på [email protected] eller 7996 6244 se
senest torsdag den 12. februar 2015.
Det er ikkee et krav, at du underviser i naturfagene. Alle interesserede lærere er velkomne.
velkomne
Hvis I vælger at deltage i temadagen, vil der være mulighed for at få refunderet udgiften til
vikardækning (268 kr/time) via Dagtilbud
tilbud & Skole.
Fra Fællesmål: ” Eleven kan fremstille enkle modeller over en husstands ….. samt affaldshåndtering”
”Eleven
Eleven har viden om stoffers og materialers egenskaber og kredsløb
kredsløb”
Puljen til Grønne Ildsjæle giver mulighed for en spændende temadag
med videnskabsnørden Søren Storm
Grønne
ne Ildsjæle:
Miljøstyrelsens pulje til Grønne Ildsjæle
støtter lokalt forankrede
samarbejdsprojekter, der gennem
borgernære formidlingsaktiviteter og
projekter understøtter den grønne
omstilling.
Genbrugsambassadører:
Fire 5.-6. klasser
lasser har sagt ja til at
samarbejde om undervisning indenfor
affald og genbrug. Målet er at finde
egnede undervisningskoncepter
undervisningskoncepter, der på
sigt kan bruges af alle skoler.
Vi håber, at se jer til en spændende temadag om emnet affald og genbrug.
genbrug
På gensyn
Karin Storkholm & Jette Hild
Hildebrandt Andersen
(tovholder)
(Udviklingskonsulent naturfag)
Teknik & Miljø
Dagtilbud og skole
79966244
29101980