Info om Lejren - BUS

Invitation til beboere på Kær Halvø:
Informationsmøde om Spejdernes Lejr 2017
Velkommen
til
informationsmøde
01 2014 Kommunikation, Sønderborg Kommune
Beboere på Kær Halvø inviteres hermed til
informationsmøde om Spejdernes Lejr 2017,
som ventes at samle omkring 40.000 spejdere
på Kær.
Mødet foregår
mandag den 26. januar kl. 17-18 på
Møllestedgård, Skydebanevej 1, Sønderborg.
Projektleder for Spejdernes Lejr 2017,
Mikkel Harritslev, og Lars Jepsen fra Spejderne
kommer og fortæller om lejrens aktiviteter, dens
indretning, mulighederne for lokalbefolkningen
til at medvirke til lejrens liv og om, hvordan det
er at være spejder i 2017. Der vil også blive
lejlighed til at stille spørgsmål.
Vi glæder os til at se jer.
Spejdernes
Lejr
2017
I n v i t a t i o n
Spejdernes Lejr 2017