ROSKILDE UNIVERSITET Håndtering af hændelser

SiDA10 - 417A
Manual i
lommeformat
Servicediagnose
SPLIT & MULTI
SiEN10-417A
1. LED-diagnose .............................. 2
1.1 Indendørsenheder ......................... 2
1.2 Udendørsenhed ............................. 6
2. Diagnose med fjernstyring ........... 8
2.1 Kend fejlkoden ............................... 8
3. Liste med relevante modeller..... 17
3.1 Indendørsenheder ....................... 17
3.2 Udendørsenheder........................ 29
4. Fejlkoder og beskrivelse af
funktionsfejl................................ 39
4.1 Indendørsenhed .......................... 39
4.2 Udendørsenhed ........................... 40
4.3 System......................................... 42
5. Problemløsning.......................... 43
5.1
5.2
5.3
5.4
Contents
Indendørsenheder ....................... 43
Udendørsenhed ........................... 73
System....................................... 214
Kontrol ....................................... 261
1
LED-diagnose
SiDA10-417A
1. LED-diagnose
1.1 Indendørsenheder
Driftlampen blinker, når en af følgende fejl registreres.
1. Når beskyttelsesudstyr for indendørs- og
udendørsenheden aktiveres eller termistoren fejler og
deaktiverer betjening af udstyret.
2. Ved fejl i signaltransmissionen mellem inden- og
udendørsenhederne.
I hvert tilfælde skal diagnoseproceduren udføres som
beskrevet på følgende sider.
Vægmontering
Indikatorlamper
TIL
FRA
Driftslampe (grøn)
Indikatorlamper
Driftslampe (grøn)
2
Servicediagnose
SiDA10-417A
LED-diagnose
Lampen OPERATION (grøn)
TÆND/SLUK
Lampen OPERATION (grøn)
Driftslampe (grøn)
Servicediagnose
3
LED-diagnose
SiDA10-417A
Lampen OPERATION (grøn)
TÆND/SLUK
Flerfarvet indikatorlampe
Både gulv- og loftsinstallation
Lampen OPERATION (grøn)
4
Servicediagnose
SiDA10-417A
LED-diagnose
Gulvmodel
TIL
FRA
Lampen OPERATION (grøn)
Lampen OPERATION (grøn)
Kanaltilslutningsmodel
Lampen OPERATION (grøn)
Servicediagnose
5
LED-diagnose
SiDA10-417A
1.2 Udendørsenhed
Par
<For RXD50-71BVMA>
(R2838)
Udendørsenheden har et grønt LED (LED A) på PCB.
LED med grønt blink angiver normal drift af
mikrocomputeren.
6
Servicediagnose
SiDA10-417A
LED-diagnose
Multi
LED A
LED 1
LED 2
LED 3
LED 4
<For 2MXS52E2V1B>
Der er grønne og røde LED'er på PCB. LED'et med
grønt blink angiver normal drift af udstyret og OFF på det
røde LED angiver normal drift af udstyret.
(Problemløsning med grøn LED)
LED A (grøn) for udendørsenhed angiver driftstilstanden
for mikrocomputeren.
Når fejlen er annulleret og udstyret kører normalt,
fortsætter LED-angivelsen.
Servicediagnose
7
Diagnose med fjernstyring
SiDA10-417A
2. Diagnose med fjernstyring
2.1 Kend fejlkoden
Metode 1
1. Når timerens annuller-knap holdes nede i 5 sekunder,
blinker “00” på temperaturdisplayet.
knappen TIMER CANCEL
< ARC433B >
8
(R7568)
Servicediagnose
SiDA10-417A
Diagnose med fjernstyring
<Åbn låget>
knappen TIMER CANCEL
< ARC452A2 >
(R7704)
2. Tryk på timerens annuller-knap flere gange indtil der
høres en vedvarende biplyd.
„ Koden skifter i sekvensen, der vises nedenfor, og der
høres en lang biplyd.
Servicediagnose
9
Diagnose med fjernstyring
SiDA10-417A
<Ved grundlæggende rækkefølge>
Bemærk:
10
Nr.
Kode
Nr.
Kode
1
00
18
C5
2
U4
19
H9
3
F3
20
J6
4
E6
21
UA
5
L5
22
A5
6
A6
23
H0
7
E5
24
E1
8
F6
25
P4
9
C9
26
L3
10
U0
27
L4
11
E7
28
H6
12
C7
29
H7
13
H8
30
U2
14
J3
31
UH
15
A3
32
EA
16
A1
33
AH
17
C4
1. En kort biplyd og to efterfølgende biplyd angiver ikkesammenhørende koder.
2. Du kan annullere kodevisningen ved at holde timerknappen ned i 5 sekunder. Kodens visning annulleres
også, hvis knappen ikke holdes nede i 1 minut.
Servicediagnose
SiDA10-417A
Diagnose med fjernstyring
<I tilfælde af ARC433B41, 43, 46, 47, 50,
A49, 57, 58, 74, 84>
Bemærk:
Nr.
Kode
Nr.
Kode
1
00
18
C4
2
U4
19
C5
3
L5
20
J3
4
E6
21
J6
5
H6
22
E5
6
H0
23
A1
7
A6
24
E1
8
E7
25
UA
9
U0
26
UH
10
F3
27
P4
11
A5
28
L3
12
F6
29
L4
13
C7
30
H7
14
A3
31
U2
15
H8
32
EA
16
H9
33
AH
17
C9
1. En kort biplyd og to efterfølgende biplyd angiver ikkesammenhørende koder.
2. Du kan annullere kodevisningen ved at holde timerknappen ned i 5 sekunder. Kodens visning annulleres
også, hvis knappen ikke holdes nede i 1 minut.
Servicediagnose
11
Diagnose med fjernstyring
SiDA10-417A
<For serie ARC452>
Bemærk:
12
Nr.
Kode
Nr.
Kode
1
00
18
C4
2
U4
19
C5
3
L5
20
J3
4
E6
21
J6
5
H6
22
E5
6
H0
23
A1
7
A6
24
E1
8
E7
25
UA
9
U0
26
UH
10
F3
27
P4
11
A5
28
L3
12
F6
29
L4
13
C7
30
H7
14
A3
31
U2
15
H8
32
EA
16
H9
33
AH
17
C9
34
FA
1. En kort biplyd og to efterfølgende biplyd angiver ikkesammenhørende koder.
2. Du kan annullere kodevisningen ved at holde timerknappen ned i 5 sekunder. Kodens visning annulleres
også, hvis knappen ikke holdes nede i 1 minut.
Servicediagnose
SiDA10-417A
Diagnose med fjernstyring
Metode 2
1. Vælg diagnosefunktion.
Tryk på de 3 knapper (TEMPV,TEMPW, MODE) på
samme tid.
(R4272)
Tallet på tierens plads blinker.
+Prøv igen forfra når tallet ikke blinker.
2. Tryk på knappen TEMP.
Tryk på TEMPV eller TEMPW og skift tal indtil du
hører lyden “bip” eller “pi pi”.
(R4274)
Servicediagnose
13
Diagnose med fjernstyring
SiDA10-417A
3. Diagnose efter lyd.
+“pi” : Tieren passer ikke med fejlkoden.
+“pi pi” : Tieren passer med fejlkoden.
+“bip” : Begge tiere og enheder passer med
fejlkoden. (
Se 7.)
→
4. Vælg diagnosefunktion igen
Tryk på knappen MODE
(R4275)
Tallet for antal enheder blinker.
5. Tryk på knappen TEMP.
Tryk på TEMPV eller TEMPW og skift tal indtil du
hører lyden “bip”.
(R4277)
14
Servicediagnose
SiDA10-417A
Diagnose med fjernstyring
6. Diagnose efter lyd.
+“pi” : Begge tiere og enheder passer ikke med
fejlkoden.
+“pi pi” : Tieren passer med fejlkoden.
+“bip” : Begge tiere og enheder passer med
fejlkoden.
7. Fastlæg fejlkoden.
Tallet som angives, når du hører lyden “bip”,er
fejlkoden.
(Fejlkoder og beskrivelse
Se side 39.)
→
8. Luk diagnosefunktionen.
Tryk på knappen MODE
(R4278)
Servicediagnose
15
Diagnose med fjernstyring
SiDA10-417A
Metode 3
<Kun serie ARC447>
E5
(R5074)
Knappen til
at annullere
timer
(R5075)
1. Hold timerens annuller-knap nede i 5 sekunder med
fjernbetjeningen indstillet til indendørsenhed.
2. Temperaturvisningen på fjernstyringen skifter til
visning af fejlkode og en lang biplyd angiver
ændringen.
Bemærk:
16
Du kan annullere visningen af fejlkoden ved at holde
timer-knappen ned i 5 sekunder.
Kodens visning annulleres også, hvis knappen ikke
holdes nede i 1 minut.
Servicediagnose
SiDA10-417A
Liste med relevante modeller
3. Liste med relevante modeller
Den samme fejlkode kan forklares på forskellige
flowchart-sider. Følg klassificeringsnummeret i tabellen
nedenfor og se den tilhørende side i henhold til tabellen
på side 39.
3.1 Indendørsenheder
3.1.1 Vægmontering
Model
Klassificeringsnr.
Model
Klassificeringsnr.
AT09BV1LS
+1
ATKS35CVMB9
+1
AT09DV2S
+1
ATKS35DAVMB
+1
AT09GV2S
+1
ATKS35DVMB
+1
AT09HV2S
+1
ATKS35E2V1B
+3
AT12BV1LS
+2
ATX25BVMB
+1
AT13DV2S
+2
ATX35BVMB
+1
AT13GV2S
+1
ATX50EV1B
+2
AT13HV2S
+1
ATXD50CV4
+2
AT18BV1LS
+2
ATXD60CV4
+2
AT18DV2S
+2
ATXD71CV4
+2
AT18GV2S
+2
ATXD80CV4
+2
AT18HV2S
+2
ATXG25CVMB
+5
ATK25BVMB
+1
ATXG25EV1B
+5
ATK35BVMB
+1
ATXG35CVMB
+5
ATKS20CVMB
+1
ATXG35EV1B
+5
ATKS20CVMB9
+1
ATXG50EV1B
+5
ATKS20DAVMB
+1
ATXS20CVMB
+1
ATKS20DVMB
+1
ATXS20CVMB9
+1
ATKS20E2V1B
+3
ATXS20DAVMB
+1
ATKS25BVMB
+1
ATXS20DVMB
+1
ATKS25CVMB
+1
ATXS20E2V1B
+3
ATKS25CVMB9
+1
ATXS25BVMB
+1
ATKS25DAVMB
+1
ATXS25CVMB
+1
ATKS25DVMB
+1
ATXS25CVMB9
+1
ATKS25E2V1B
+3
ATXS25DAVMB
+1
ATKS35BVMB
+1
ATXS25DVMB
+1
ATKS35CVMB
+1
ATXS25E2V1B
+3
Jf. classiferingsnr. på side 39
Servicediagnose
17
Liste med relevante modeller
Model
Klassificeringsnr.
SiDA10-417A
Model
Klassificeringsnr.
ATXS35BVMB
+1
FT24BV1LS
+2
ATXS35CVMB
+1
FT24FV2S
+2
ATXS35CVMB9
+1
FT24GV2S
+2
ATXS35DAVMB
+1
FT25DSG
+1
ATXS35DVMB
+1
FT25DVM
+1
ATXS35E2V1B
+3
FT28GV2S
+2
ATXS50CVMB
+2
FT35DSG
+3
ATXS50DVMB
+2
FT35DVM
+1
ATXS50E2V1B
+3
FT50BVM
+2
ATY20DV2
+1
FT50CV1A
+2
ATY25DV2
+1
FT50DSG
+2
ATY35DV2
+1
FT50FVM
+2
CTKS50DVMW/L
+3
FT60BVM
+2
CTKS50DVMW/L
+3
FT60CV1A8
+2
CTXG50EV1BW(S)
+5
FT60DSG
+2
CTXS09DVJU
+2
FT60DVMK
+2
CTXS25EV2C
+3
FT60FVM
+2
CTXS35EV2C
+3
FT60GAVAL
+2
CTXS50D2VMW(L)
+3
FTD25FV1A
+1
CTXS50DVMW(L)
+3
FTD35FV1A
+3
FT09BV1LS
+1
FTD50FV1K
+2
FT09DV2S
+1
FTD60FV1K
+2
FT09FV2S
+1
FTE09DV2S
+1
FT09GV2S
+1
FTE09GV2S
+1
FT13BV1LS
+2
FTE09JV1LS
+1
FT13DV2S
+1
FTE12DV2S
+2
FT13FV2S
+1
FTE12GV2S
+1
FT13GV2S
+1
FTE12JV1LS
+1
FT15DV2S
+2
FTE18GV2S
+2
FT15FV2S
+2
FTE25FV1
+1
FT15GV2S
+2
FTE35FV1
+1
FT18BV1LS
+2
FTK25AZVMB
+1
FT18FV2S
+2
FTK25BVMB
+1
FT18GV2S
+2
FTK35AZVMB
+1
Jf. classiferingsnr. på side 39
18
Servicediagnose
SiDA10-417A
Model
Liste med relevante modeller
Klassificeringsnr.
Model
Klassificeringsnr.
FTK35BVMB
+1
FTKD50BVMD
+2
FTK50AVMA
+2
FTKD50BVMT
+2
FTK50AVMT
+2
FTKD50DSG
+2
FTK60AVMA
+2
FTKD50FV2Z
+2
FTK60AVMT
+2
FTKD50FVM
+2
FTK71AVMA
+2
FTKD60BVM
+2
FTK71AVMT
+2
FTKD60BVMA
+2
FTKD09DVMS
+1
FTKD60BVMA8
+2
FTKD09FV2S
+1
FTKD60BVMA9
+2
FTKD12DVMS
+1
FTKD60BVMD
+2
FTKD12FV2S
+1
FTKD60BVMT
+2
FTKD15FV2S
+2
FTKD60DSG
+2
FTKD15GV2S
+2
FTKD60FV2Z
+2
FTKD18BVMS
+2
FTKD60FVM
+2
FTKD18FV2S
+2
FTKD71BVM
+2
FTKD18GV2S
+2
FTKD71BVMA
+2
FTKD24BVMS
+2
FTKD71BVMA8
+2
FTKD24FV2S
+2
FTKD71BVMA9
+2
FTKD24GV2S
+2
FTKD71BVMD
+2
FTKD25DV2Z
+1
FTKD71BVMT
+2
FTKD25DVM
+1
FTKD71FV2Z
+2
FTKD25DVMA
+1
FTKD71FVM
+2
FTKD25DVMT
+1
FTKD80BVMA
+2
FTKD28BVMS
+2
FTKE09BVMS
+1
FTKD28FV2S
+2
FTKE12BVMS
+1
FTKD28GV2S
+2
FTKE25BVM
+1
FTKD35DV2Z
+1
FTKE25BVMA
+1
FTKD35DVM
+1
FTKE25BVMA8
+1
+1
FTKD35DVMA
+1
FTKE25BVMA9
FTKD35DVMT
+1
FTKE25BVMD
+1
FTKD50BVM
+2
FTKE25BVMT
+1
FTKD50BVMA
+2
FTKE35BVM
+1
FTKD50BVMA8
+2
FTKE35BVMA
+1
FTKD50BVMA9
+2
FTKE35BVMA8
+1
Jf. classiferingsnr. på side 39
Servicediagnose
19
Liste med relevante modeller
Model
Klassificeringsnr.
SiDA10-417A
Model
Klassificeringsnr.
FTKE35BVMA9
+1
FTKS50D2V1W(L)
+3
FTKE35BVMD
+1
FTKS50DVMT
+2
FTKE35BVMT
+1
FTKS50EV1B
+2
FTKS20CAVMB
+1
FTKS50FV1B
+2
FTKS20CVMB
+1
FTKS50FVLT
+2
FTKS20CVMB9
+1
FTKS50FVM
+2
FTKS20D(2)(3)VMW(L)
+3
FTKS50FVMA
+2
FTKS20DVMA
+3
FTKS60BVMA
+2
FTKS20DVMT
+3
FTKS60BVMA8
+2
FTKS25BVMB
+1
FTKS60BVMA9
+2
FTKS25CAVMB
+1
FTKS60BVMB
+2
FTKS25CVMB
+1
FTKS60DVMT
+2
FTKS25CVMB8
+1
FTKS60EV1B
+2
FTKS25CVMB9
+1
FTKS60FV1B
+2
FTKS20D(2)(3)VMW(L)
+3
FTKS60FVLT
+2
FTKS25DVM
+3
FTKS60FVM
+2
FTKS25DVMA
+3
FTKS60FVMA
+2
FTKS25DVMT
+3
FTKS71BAVMB
+2
FTKS25EVMA
+3
FTKS71BVMA
+2
FTKS35BVMB
+1
FTKS71BVMA8
+2
FTKS35CAVMB
+1
FTKS71BVMA9
+2
FTKS35CVMB
+1
FTKS71BVMB
+2
FTKS35CVMB8
+1
FTKS71DVMT
+2
FTKS35CVMB9
+1
FTKS71EV1B
+2
FTKS35D(2)(3)VMW(L)
+3
FTKS71FV1B
+2
FTKS35DVM
+3
FTKS71FVLT
+2
FTKS35DVMA
+3
FTKS71FVM
+2
FTKS35DVMT
+3
FTKS71FVMA
+2
FTKS35DVMW(L)
+3
FTN20CVMB9
+1
FTKS35EVMA
+3
FTN25CVMB9
+1
FTKS50BVMA
+2
FTN25DAV3B
+1
FTKS50BVMA8
+2
FTN25DV3B
+1
FTKS50BVMA9
+2
FTN35CVMB9
+1
FTKS50BVMB
+2
FTN35DAV3B
+1
Jf. classiferingsnr. på side 39
20
Servicediagnose
SiDA10-417A
Model
Liste med relevante modeller
Klassificeringsnr.
Model
Klassificeringsnr.
FTN35DV3B
+1
FTX71AVMT
FTN50EV1B
+2
FTXD25DV2C(A)(G)(W)(N)(P)
+2
+1
FTN50FV1B
+2
FTXD25DV2Z
+1
FTN60FV1B
+2
FTXD25DVMA
+1
FTS20BVMB
+1
FTXD25DVMT
+1
FTS25BVMB
+1
FTXD25DV2C(A)(G)(W)(N)(P)
+1
FTS35BVMB
+1
FTXD25DV2C(A)(G)(W)(N)(P)
+1
FTS50BVMB
+2
FTXD35DV2Z
+1
FTS60BVMB
+2
FTXD35DVMA
+1
FTW25FV1
+1
FTXD35DVMT
+1
FTW35FV1
+1
FTXD25DV2C(A)(G)(W)(N)(P)
+1
FTX25AMVMC
+1
FTXD50BMVMC
+2
FTX25AVMA
+1
FTXD50BV4
+2
FTX25AVMC
+1
FTXD50BV48
+2
FTX25AVMT
+1
FTXD50BV49
+2
FTX25AZVMB
+1
FTXD50BVMA
+2
FTX25BVMB
+1
FTXD50BVMA8
+2
FTX35AMVMC
+1
FTXD50BVMA9
+2
FTX35AVMA
+1
FTXD50BVMC
+2
FTX35AVMC
+1
FTXD50BVMT
+2
FTX35AVMT
+1
FTXD50CMV2C
+2
FTX35AZVMB
+1
FTXD50FV2C
+2
FTX35BVMB
+1
FTXD50FV2Z
+2
FTX50AMVMC
+2
FTXD50FVM
+2
FTX50AVMA
+2
FTXD60BMVMC
+2
FTX50AVMC
+2
FTXD60BVMA
+2
FTX50AVMT
+2
FTXD60BVMA8
+2
FTX60AMVMC
+2
FTXD60BVMA9
+2
FTX60AVMA
+2
FTXD60BVMC
+2
FTX60AVMC
+2
FTXD60BVMT
+2
FTX60AVMT
+2
FTXD60FV2Z
+2
FTX71AMVMC
+2
FTXD60FVM
+2
FTX71AVMA
+2
FTXD71BVMA
+2
FTX71AVMC
+2
FTXD71BVMA8
+2
Jf. classiferingsnr. på side 39
Servicediagnose
21
Liste med relevante modeller
Model
Klassificeringsnr.
SiDA10-417A
Model
Klassificeringsnr.
FTXD71BVMA9
+2
FTXR42EV1B
+6
FTXD71BVMC
+2
FTXR42EV1B9
+6
FTXD71BVMT
+2
FTXR50EV1B
+6
FTXD71FV2Z
+2
FTXR50EV1B9
+6
FTXD71FVM
+2
FTXR50FVLT
+6
FTXD80BVMA
+2
FTXS09DVJU
+1
FTXD80CV4
+2
FTXS12DVJU
+1
FTXD80CV48
+2
FTXS15DVJU
+2
FTXD80CV49
+2
FTXS18DVJU
+2
FTXE25BMVMC
+1
FTXS20CAVMB
+1
FTXE25BVMA
+1
FTXS20CVMB
+1
FTXE25BVMA8
+1
FTXS20CVMB9
+1
FTXE25BVMA9
+1
FTXS20D(2)(3)VMW(L)
+3
FTXE25BVMC
+1
FTXS20DVMA
+3
FTXE25BVMT
+1
FTXS20DVMT
+3
FTXE25CMV2C
+1
FTXS24DVJU
+2
FTXE35BMVMC
+1
FTXS25BVMA
+1
FTXE35BVMA
+1
FTXS50BVMB
+1
FTXE35BVMA8
+1
FTXS25CAVMB
+1
FTXE35BVMA9
+1
FTXS25CVMB
+1
FTXE35BVMC
+1
FTXS25CVMB8
+1
FTXE35BVMT
+1
FTXS25CVMB9
+1
FTXE35CMV2C
+1
FTXS25D(2)(3)VMW(L)
+3
FTXG25CVMA(W)(S)
+5
FTXS25DVMB
+3
FTXG25CVMBW(S)
+5
FTXS25DVMB
+3
FTXG25EV1BW(S)
+5
FTXS25EVMA
+3
FTXG25EVMAW(S)
+5
FTXS25FV2CW
+3
FTXG35CVMA(W)(S)
+5
FTXS35BVMA
+1
FTXG35CVMBW(S)
+5
FTXS50BVMB
+1
FTXG25EV1BW(S)
+5
FTXS35CAVMB
+1
FTXG35EVMAW(S)
+5
FTXS35CVMB
+1
FTXR28EV1B
+6
FTXS35CVMB8
+1
FTXR28EV1B9
+6
FTXS35CVMB9
+1
FTXR28FVLT
+6
FTXS35D(2)(3)VMW(L)
+3
Jf. classiferingsnr. på side 39
22
Servicediagnose
SiDA10-417A
Model
Liste med relevante modeller
Klassificeringsnr.
Model
Klassificeringsnr.
FTXS35DVMA
+3
FTXS71FVLT
+2
FTXS35DVMT
+3
FTXS71FVMA
+2
FTXS35EVMA
+3
FTXS80FVMA
+2
FTXS35FV2CW
+3
FTXS90FVMA
+2
FTXS50BVMA
+2
FTY25CVMA
+1
FTXS50BVMA8
+2
FTY25DV2C
+1
FTXS50BVMA9
+2
FTY35CVMA
+1
FTXS50BVMB
+2
FTY35DV2C
+1
FTXS50D2V1W(L)
+3
FTYN20CVMB9
+1
FTXS50DVMT
+2
FTYN25CVMB9
+1
FTXS50EV1B
+2
FTYN25DAV3B
+1
FTXS50FV1B
+2
FTYN25DV1A
+3
FTXS50FVLT
+2
FTYN25DV3B
+1
FTXS50FVMA
+2
FTYN35CVMB9
+1
FTXS60BVMA
+2
FTYN35DAV3B
+1
FTXS60BVMA8
+2
FTYN35DV1A
+3
FTXS60BVMA9
+2
FTYN35DV3B
+1
FTXS60BVMB
+2
FTYN50DV1A
+2
FTXS60DVMT
+2
FTYN50EV1B
+2
FTXS60EV1B
+2
FTYN50FV1A
+2
FTXS60FV1B
+2
FTYN50FV1B
+2
FTXS60FVLT
+2
FTYN60DV1A
+2
FTXS60FVMA
+2
FTYN60EV1B
+2
FTXS71BAVMB
+2
FTYN60FV1A
+2
FTXS71BVMA
+2
FTYN60FV1B
+2
FTXS71BVMA8
+2
FTYN71FV1A
+2
FTXS71BVMA9
+2
FTYS20BVMB
+1
FTXS71BVMB
+2
FTYS25BVMB
+1
FTXS71DVMT
+2
FTYS35BVMB
+1
FTXS71EV1B
+2
FTYS50BVMB
+2
FTXS71FV1B
+2
FTYS60BVMB
+2
Jf. classiferingsnr. på side 39
Servicediagnose
23
Liste med relevante modeller
SiDA10-417A
3.1.2 Gulvmodel
Model
Klassificeringsnr.
Model
Klassificeringsnr.
+4
FVK25AZVMB
+4
FVXD71DV2CW(N)
FVK35AZVMB
+4
FVXD71FV2CW(N)
+4
FVK50AZVMB
+4
FVXS25BAVMB
+4
FVKS25BAVMB
+4
FVXS25BVMB
+4
FVKS25BVMB
+4
FVXS25FV1A
+3
FVKS35BAVMB
+4
FVXS25FV1B
+3
FVKS35BVMB
+4
FVXS35BAVMB
+4
FVKS50BAVMB
+4
FVXS35BVMA
+4
FVKS50BVMB
+4
FVXS35BVMB
+4
FVX25AZVMB
+4
FVXS35FV1A
+3
FVX35AZVMB
+4
FVXS35FV1B
+3
FVX50AZVMB
+4
FVXS50BAVMB
+4
FVX56AV1C
+4
FVXS50BVMA
+4
FVXD56CMV2C
+4
FVXS50BVMB
+4
FVXD56FV2C
+4
FVXS50FV1A
+3
FVXD60DV2CW(N)
+4
FVXS50FV1B
+3
FVXD60FV2CW(N)
+4
FVXS71FV2CW
+4
FVXD68CMV2C
+4
FVZ71DMV2C
+4
Jf. classiferingsnr. på side 39
24
Servicediagnose
SiDA10-417A
Liste med relevante modeller
3.1.3 Kanaltilsluttet model
Model
Klassificeringsnr.
Model
Klassificeringsnr.
CDK25AVM
+1
CDKD60DVMT
+1
CDK25AVMA
+1
CDKS25BVMB
+1
CDK25AVMD
+1
CDKS25CVMA
+1
CDK25AZVMB
+1
CDKS25CVMB
+1
CDK35AVM
+1
CDKS25DVMT
+1
CDK35AVMA
+1
CDKS25EAVMA
+1
CDK35AVMD
+1
CDKS25EAVMT
+1
CDK35AZVMB
+1
CDKS35BVMB
+1
CDK50AVM
+1
CDKS35CVMA
+1
CDK50AVMA
+1
CDKS35CVMB
+1
CDK50AVMD
+1
CDKS35DVMT
+1
CDK50AZVMB
+1
CDKS35EAVMA
+1
CDK60AVM
+1
CDKS35EAVMT
+1
CDK60AVMA
+1
CDKS50BVMB
+1
CDK60AVMD
+1
CDKS50CVMA
+1
CDK60AZVMB
+1
CDKS50CVMB
+1
CDKD25CVM
+1
CDKS50DVMT
+1
CDKD25CVMA
+1
CDKS60BVMB
+1
CDKD25DVMT
+1
CDKS60CVMA
+1
CDKD25EAVM
+1
CDKS60CVMB
+1
CDKD25EAVMA
+1
CDKS60DVMT
+1
CDKD25EAVMT
+1
CDX25AVMA
+1
+1
CDKD35CVM
+1
CDX25AZVMB
CDKD35CVMA
+1
CDX25BVMC
+1
CDKD35DVMT
+1
CDX25BVMC9
+1
CDKD35EAVM
+1
CDX35AVMA
+1
CDKD35EAVMA
+1
CDX35AZVMB
+1
CDKD35EAVMT
+1
CDX35BVMC
+1
CDKD50CVM
+1
CDX35BVMC9
+1
CDKD50CVMA
+1
CDX50AVMA
+1
CDKD50DVMT
+1
CDX50AVMC
+1
CDKD60CVM
+1
CDX50AVMC9
+1
CDKD60CVMA
+1
CDX50AZVMB
+1
Jf. classiferingsnr. på side 39
Servicediagnose
25
Liste med relevante modeller
Model
Klassificeringsnr.
SiDA10-417A
Model
Klassificeringsnr.
CDX60AVMA
+1
CDXS35CVMA
+1
CDX60AVMC
+1
CDXS35CVMB
+1
CDX60AVMC9
+1
CDXS35DVMT
+1
CDX60AZVMB
+1
CDXS35EAVMA
+1
CDXD25AVMC
+1
CDXS35EAVMT
+1
CDXD25BMVMC
+1
CDXS35EV2C
+1
CDXD25CMVMC
+1
CDXS50BVMB
+1
CDXD25CVMA
+1
CDXS50CVMA
+1
CDXD25DVMT
+1
CDXS50CVMB
+1
CDXD25EAVMA
+1
CDXS50DVMT
+1
CDXD25EAVMT
+1
CDXS50EV2C
+1
CDXD35AVMC
+1
CDXS60BVMB
+1
CDXD35BMVMC
+1
CDXS60CVMA
+1
CDXD35CMVMC
+1
CDXS60CVMB
+1
CDXD35CVMA
+1
CDXS60DVMT
+1
CDXD35DVMT
+1
CDXS60EV2C
+1
CDXD35EAVMA
+1
FDKS25CAVMB
+1
CDXD35EAVMT
+1
FDKS25CVMB
+1
CDXD50AVMC
+1
FDKS25EAVMB
+1
CDXD50CVMA
+1
FDKS35CAVMB
+1
CDXD50DVMT
+1
FDKS35CVMB
+1
CDXD60AVMC
+1
FDKS35EAVMB
+1
CDXD60BMVMC
+1
FDKS50CVMB
+1
CDXD60CMVMC
+1
FDKS60CVMB
+1
CDXD60CVMA
+1
FDXD25DV2C
+1
CDXD60DVMT
+1
FDXD35DV2C
+1
CDXS25BVMB
+1
FDXD50BMVMC
+1
CDXS25CVMA
+1
FDXD50CMVMC
+1
+1
CDXS25CVMB
+1
FDXS09DVJU
CDXS25DVMT
+1
FDXS12DVJU
+1
CDXS25EAVMA
+1
FDXS25CAVMB
+1
CDXS25EAVMT
+1
FDXS25CVMA
+1
CDXS25EV2C
+1
FDXS25CVMB
+1
CDXS35BVMB
+1
FDXS25EAVMB
+1
Jf. classiferingsnr. på side 39
26
Servicediagnose
SiDA10-417A
Liste med relevante modeller
Model
Klassificeringsnr.
FDXS35CAVMB
+1
FDXS50CVMA
+1
FDXS35CVMA
+1
FDXS50CVMB
+1
Model
Klassificeringsnr.
FDXS35CVMB
+1
FDXS60CVMA
+1
FDXS35EAVMB
+1
FDXS60CVMB
+1
Jf. classiferingsnr. på side 39
Servicediagnose
27
Liste med relevante modeller
SiDA10-417A
3.1.4 Gulv- og loftinstallationsmodel
Model
Klassificeringsnr.
Model
Klassificeringsnr.
FLK25AVMA
+1
FLX25AVMA
+1
FLK25AVMD
+1
FLX25BVMB
+1
FLK25AZVMB
+1
FLX35AVMA
+1
FLK25BVMB
+1
FLX35AZVMB
+1
FLK35AVMA
+1
FLX35BVMB
+1
FLK35AVMD
+1
FLX50AVMA
+1
FLK35AZVMB
+1
FLX50AVMA8
+1
FLK35BVMB
+1
FLX50AZVMB
+1
FLK50AVMA
+1
FLX60AVMA
+1
FLK50AVMA8
+1
FLX60AVMA8
+1
FLK50AVMD
+1
FLX60AZVMB
+1
FLK50AZVMB
+1
FLXS25BAVMB
+1
FLK60AVMA
+1
FLXS25BVMA
+1
FLK60AVMA8
+1
FLXS25BVMB
+1
FLK60AVMD
+1
FLXS35BAVMB
+1
FLK60AZVMB
+1
FLXS35BVMA
+1
FLKS25BAVMB
+1
FLXS35BVMB
+1
FLKS25BVMB
+1
FLXS50BAVMB
+1
FLKS35BAVMB
+1
FLXS50BVMA
+1
FLKS35BVMB
+1
FLXS50BVMB
+1
FLKS50BAVMB
+1
FLXS60BAVMB
+1
FLKS50BVMB
+1
FLXS60BVMA
+1
FLKS60BAVMB
+1
FLXS60BVMB
+1
FLKS60BVMB
+1
Jf. classiferingsnr. på side 39
28
Servicediagnose
SiDA10-417A
Liste med relevante modeller
3.2 Udendørsenheder
Model
Klassificeringsnr.
2AMK40BAVMB
+12
2MXS52E3V1B
+15
2AMK40FV1B
+12
3AMX52C2VMB
+20
2AMK50FV1B
+12
3AMX52CVMB
+20
2AMKS40BVMB
+12
3AMX52E2V1B
+15
2AMX40BAVMB
+12
3AMX52E3V1B
+15
2AMX40FV1B
+12
3AMXS52BVMB
+20
2AMX50FV1B
+12
3MK58AVM
+20
2AMX52D2VMB
+14
3MK75AVM
+20
2AMX52DVMB
+14
3MK75AVMT
+20
2AMX52E2V1B
+15
3MKD58BVM
+20
2AMX52E3V1B
+15
3MKD58BVM8
+20
2AMXS40BVMB
+12
3MKD58DVM
+14
2MK58AVM
+20
3MKD75BVM
+20
2MKD58BVM
+20
3MKD75BVM8
+20
2MKD58BVM
+20
3MKD75BVMA
+20
2MKD58BVM8
+20
3MKD75BVMA8
+20
2MKD58DVM
+14
3MKD75BVMT
+20
2MKS40BVMB
+12
3MKD75BVMT8
+20
2MKS40DAVMB
+12
3MKD75DVM
+14
2MKS40DVM
+12
3MKS50BVMB
+20
2MKS40DVMB
+12
3MKS50BVMB8
+20
2MKS40FV1B
+12
3MKS50D2VMB
+14
2MKS50FV1B
+12
3MKS50DVM
+14
2MXS40BVMB
+12
3MKS50DVMB
+14
2MXS40DAVMB
+12
3MKS50E2V1B
+15
2MXS18DVJU
+14
3MKS50E3V1B
+15
2MXS40DVMB
+12
3MKS50ESG
+15
2MXS40FV1B
+12
3MKS58EVMA
+15
2MXS50FV1B
+12
3MKS71ESG
+15
2MXS52D2VMB
+14
3MKS75EVMA
+15
2MXS52DVMB
+14
3MKS90EVLT
+15
2MXS52E2V1B
+15
3MX52AZVMB
+20
Model
Klassificeringsnr.
Jf. classiferingsnr. på side 40
Servicediagnose
29
Liste med relevante modeller
Model
Klassificeringsnr.
SiDA10-417A
Model
Klassificeringsnr.
3MX68AVMA
+20
4MKS58DVMB
+14
3MX68AVMC
+20
4MKS58E2V1B
+15
3MX68AVMT
+20
4MKS58E3V1B
+15
3MXD68BVMA
+20
4MKS71DVM
+14
3MXD68BVMA8
+20
4MKS75BVMB
+20
3MXD68BVMC
+20
4MKS75D2VMB
+14
3MXD68BVMT
+20
4MKS75DVMA
+14
3MXD68BVMT8
+20
4MKS75DVMB
+14
3MXD80BMVMC
+20
4MKS75E2V1B
+15
3MXS52BVMB
+20
4MKS75E3V1B
+15
3MXS52BVMB8
+20
4MKS80DVM
+20
3MXS52D2VMB
+14
4MKS80ESG
+15
3MXS52DVMA
+14
4MKS90BVMB
+20
3MXS52DVMB
+14
4MKS90DAVMB
+20
3MXS52E2V1B
+15
4MKS90DVMA
+20
3MXS52E3V1B
+15
4MKS90DVMB
+20
3MXS52EVMA
+15
4MKS90DVMT
+20
3MXS68EVMA
+15
4MKS90EVMA
+15
3MXS80EV2C
+15
4MX100DMV2C
+14
4MK58AZVMB
+20
4MX68AZVMB
+20
4MK75AVM
+20
4MXD80BVMA
+20
4MK75AZVMB
+20
4MXD80BVMC
+20
4MKD100DVM
+14
4MXD80BVMT
+20
4MKD75BVM
+20
4MXS100EV2C
+15
4MKD75DVM
+14
4MXS100EVLT
+15
4MKD90BVM
+20
4MXS68BVMB
+20
4MKD90BVMA
+20
4MXS68BVMB9
+20
4MKD90BVMD
+20
4MXS68D2VMB
+14
4MKD90BVMT
+20
4MXS68DVMA
+14
4MKS100EVLT
+15
4MXS68DVMB
+14
4MKS58BVMB
+20
4MXS68E2V1B
+15
4MKS58BVMB8
+20
4MXS68E3V1B
+15
4MKS58D2VMB
+14
4MXS68F2V1B
+15
4MKS58DVMA
+14
4MXS80BVMB
+20
Jf. classiferingsnr. på side 40
30
Servicediagnose
SiDA10-417A
Model
Liste med relevante modeller
Klassificeringsnr.
Model
Klassificeringsnr.
4MXS80BVMB9
+20
ARKS25F2V1B
4MXS80CVMA
+20
ARKS35BVMB
+11
+7
4MXS80DAVMB
+20
ARKS35C2VMB
+11
4MXS80DVMA
+20
ARKS35CVMB
+11
4MXS80DVMB
+20
ARKS35CVMB9
+11
4MXS80DVMT
+20
ARKS35E2V1B
+11
4MXS80E7V3B
+15
ARKS35F2V1B
+11
4MXS80EVMA
+15
ARX20E2V1B
+11
5MKS90E7V3B
+15
ARX25BVMB
+7
5MXS90E7V3B
+15
ARX25E2V1B
+11
ARK20E2V1B
+11
ARX35BVMB
+7
ARK25BVMB
+7
ARX35E2V1B
+11
ARK25E2V1B
+11
ARXD50CV4
+9
ARK35BVMB
+7
ARXD60CV4
+9
ARK35E2V1B
+11
ARXD71CV4
+9
ARKH20CAVMB
+7
ARXD80CV4
+9
ARKH20CVMB7
+7
ARXG25CVMB
+11
ARKH20CVMB9
+7
ARXG25CVMB9
+11
ARKH25CAVMB
+7
ARXG25E2V1B
+11
ARKH25CVMB7
+7
ARXG35CVMB
+11
ARKH25CVMB9
+7
ARXG35CVMB9
+11
ARKH35CAVMB
+7
ARXG35E2V1B
+11
ARKH35CVMB7
+7
ARXH20CAVMB
+7
ARKH35CVMB9
+7
ARXH20CVMB7
+7
ARKS20C2VMB
+11
ARXH20CVMB9
+7
ARKS20CVMB
+11
ARXH25CAVMB
+7
ARKS20CVMB9
+11
ARXH25CVMB7
+7
ARKS20E2V1B
+11
ARXH25CVMB9
+7
ARKS20F2V1B
+11
ARXH35CAVMB
+7
ARKS25BVMB
+7
ARXH35CVMB7
+7
ARKS25C2VMB
+11
ARXH35CVMB9
+7
ARKS25CVMB
+11
ARXS20C2VMB
+11
ARKS25CVMB9
+11
ARXS20CVMB
+11
ARKS25E2V1B
+11
ARXS20CVMB9
+11
Jf. classiferingsnr. på side 40
Servicediagnose
31
Liste med relevante modeller
Model
Klassificeringsnr.
SiDA10-417A
Model
Klassificeringsnr.
ARXS20F2V1B
+11
RK35BVMB
+7
ARXS25BVMB
+7
RK35E2V1B
+11
ARXS25C2VMB
+11
RK35JAVET
+7
ARXS25CVMB
+11
RK35JV1NB9
+7
ARXS25CVMB9
+11
RK35JVE9
+7
ARXS25E2V1B
+11
RK35JVEA9
+7
ARXS25F2V1B
+11
RKD09DVMS
+11
ARXS35BVMB
+7
RKD09FV2S
+11
ARXS35C2VMB
+11
RKD12DVMS
+11
ARXS35CVMB
+11
RKD12FV2S
+11
ARXS35CVMB9
+11
RKD15FV2S
+13
ARXS35E2V1B
+11
RKD15GV2S
+9
ARXS35F2V1B
+11
RKD18BVMS
+9
ARXS50C2VMB
+9
RKD18FV2S
+9
ARXS50CVMB
+9
RKD18GV2S
+9
ARXS50E2V1B
+10
RKD24BVMS
+9
ARXS50E3V1B
+10
RKD24FV2S
+9
ARY20DV2
+8
RKD24GV2S
+9
ARY25DV2
+8
RKD25DV2Z
+11
ARY35DV2
+8
RKD25DVM
+11
R25CV1A
+7
RKD25DVMA
+11
R25DV1
+7
RKD25DVMT
+11
R35CV1A
+7
RKD25KZV1B
+7
R35DV1
+7
RKD28BVMS
+9
R35JV1A
+7
RKD28FV2S
+9
RE25JV1
+7
RKD28GV2S
+9
RE35JV1
+7
RKD35DV2Z
+11
RK20E2V1B
+11
RKD35DVM
+11
RK25BVMB
+7
RKD35DVMA
+11
RK25E2V1B
+11
RKD35DVMT
+11
RK25JAVET
+7
RKD35KZV1B
+7
RK25JV1NB9
+7
RKD50BVM
+9
RK25JVE9
+7
RKD50BVMA
+9
RK25JVEA9
+7
RKD50BVMT
+9
Jf. classiferingsnr. på side 40
32
Servicediagnose
SiDA10-417A
Model
Liste med relevante modeller
Klassificeringsnr.
Model
Klassificeringsnr.
RKD50DSG
+9
RKH35CAVMB
+7
RKD50JVE
+9
RKH35CVMB7
+7
RKD50JVE9
+9
RKH35CVMB9
+7
RKD50JVEA
+9
RKS20C2VMB
+11
RKD50JVEA9
+9
RKS20CVMB
+11
RKD50JVET
+9
RKS20CVMB9
+11
RKD60BVM
+9
RKS20D2VMB
+11
RKD60BVMA
+9
RKS20D3VMB
+11
RKD60BVMT
+9
RKS20DVMB
+11
RKD60DSG
+9
RKS20DVMT
+11
RKD60JVE
+9
RKS20E2V1B
+11
RKD60JVEA
+9
RKS25BVMB
+7
RKD60JVET
+9
RKS25C2VMB
+11
RKD71BVM
+9
RKS25CVMB
+11
RKD71BVMA
+9
RKS25CVMB9
+11
RKD71BVMT
+9
RKS25D2VMB
+11
RKD71JVE
+9
RKS25D3VMB
+11
RKD71JVEA
+9
RKS25DVM
+11
RKD71JVET
+9
RKS25DVMA
+11
RKD80BVMA
+9
RKS25DVMB
+11
RKE09BVMS
+7
RKS25DVMT
+11
RKE12BVMS
+7
RKS25E2V1B
+11
RKE25BVM
+7
RKS25EVMA
+11
RKE25BVMA
+7
RKS25F2V1B
+11
RKE25BVMT
+7
RKS25F2V1B
+11
RKE35BVM
+7
RKS35BVMB
+7
RKE35BVMA
+7
RKS35C2VMB
+11
RKE35BVMT
+7
RKS35CVMB
+11
RKH20CAVMB
+7
RKS35CVMB9
+11
RKH20CVMB7
+7
RKS35D2VMB
+11
RKH20CVMB9
+7
RKS35D3VMB
+11
RKH25CAVMB
+7
RKS35DVM
+11
RKH25CVMB7
+7
RKS35DVMA
+11
RKH25CVMB9
+7
RKS35DVMB
+11
Jf. classiferingsnr. på side 40
Servicediagnose
33
Liste med relevante modeller
Model
Klassificeringsnr.
SiDA10-417A
Model
Klassificeringsnr.
RKS35DVMT
+11
RKS71E3V1B
+10
RKS35E2V1B
+11
RKS71FV1B
+10
RKS35EVMA
+11
RKS71FVLT
+10
RKS35F2V1B
+11
RKS71FVM
+10
RKS35F2V1B
+11
RKS71FVMA
+10
RKS50B2VMB
+9
RN20CVMB7
+7
RKS50BVMA
+9
RN20CVMB9
+7
RKS50BVMB
+9
RN25CVMB7
+7
RKS50BVMB9
+9
RN25CVMB9
+7
RKS50DVMT
+9
RN25DAV3B
+8
RKS50E2V1B
+10
RN25DV3B
+8
RKS50E3V1B
+10
RN35CVMB7
+7
RKS50F2V1B
+10
RN35CVMB9
+7
RKS50FVLT
+10
RN35DAV3B
+8
RKS50FVM
+10
RN35DV3B
+8
RKS50FVMA
+10
RN50E2V1B
+10
RKS60B2VMB
+9
RN50E3V1B
+10
RKS60BVMA
+9
RN60E2V1B
+10
RKS60BVMB
+9
RN60E3V1B
+10
RKS60BVMB9
+9
RS20BVMB
+7
RKS60DVMT
+9
RS25BVMB
+7
RKS60E2V1B
+10
RS35BVMB
+7
RKS60E3V1B
+10
RS50B2VMB
+9
RKS60F2V1B
+10
RS50BVMB
+9
RKS60FVLT
+10
RS60B2VMB
+9
RKS60FVM
+10
RS60BVMB
+9
RKS60FVMA
+10
RX09FVJU
+11
RKS71B2VMB
+9
RX12FVJU
+11
RKS71B3VMB
+9
RX15FVJU
+9
RKS71BVMA
+9
RX18FVJU
+9
RKS71BVMB
+9
RX20E2V1B
+11
RKS71BVMB9
+9
RX24FVJU
+9
RKS71DVMT
+9
RX25BVMB
+7
RKS71E2V1B
+10
RX25E2V1B
+11
Jf. classiferingsnr. på side 40
34
Servicediagnose
SiDA10-417A
Model
Liste med relevante modeller
Klassificeringsnr.
Model
Klassificeringsnr.
RX25JV1NB5
+7
RXD35FV2C
+11
RX25JV1NB9
+7
RXD35FV2C
+11
RX25JVEA9
+7
RXD35KZV1B
+7
RX25LV1C
+7
RXD50BMVMC
+9
RX25LV1C9
+7
RXD50BV4
+9
RX35BVMB
+7
RXD50BVMA
+9
RX35E2V1B
+11
RXD50BVMT
+9
RX35JAVET
+7
RXD50CMVMC
+9
RX35JV1NB5
+7
RXD50JV1B
+9
RX35JV1NB9
+7
RXD50JV1B5
+9
RX35JVEA9
+7
RXD50JVEA9
+9
RX35LV1C
+7
RXD50JVET
+9
RX35LV1C9
+7
RXD60BVMA
+9
RX50AZVMB
+9
RXD60BVMT
+9
RX56AV1C
+9
RXD60DMV2C
+9
RX60AZVMB
+9
RXD60JV1B
+9
RX71AZVMB
+9
RXD60JV1B5
+9
RXD25DAV2C
+11
RXD60JVEA
+9
+9
RXD25DV2C
+11
RXD60JVET
RXD25DV2Z
+11
RXD68CMV2C
+9
RXD25DVMA
+11
RXD71BMVMC
+9
RXD25DVMT
+11
RXD71BVMA
+9
RXD25FAV2C
+11
RXD71BVMT
+9
RXD25FAV2C
+11
RXD71DMV2C
+9
RXD25FV2C
+11
RXD71JV1B
+9
RXD25FV2C
+11
RXD71JV1B5
+9
RXD25KZV1B
+7
RXD71JVEA
+9
RXD35DAV2C
+11
RXD71JVET
+9
RXD35DV2C
+11
RXD80BVMA
+9
RXD35DV2Z
+11
RXD80CV4
+9
RXD35DVMA
+11
RXE25BVMA
+7
RXD35DVMT
+11
RXE25BVMT
+7
RXD35FAV2C
+11
RXE25CMV2C
+7
RXD35FAV2C
+11
RXE35BVMA
+7
Jf. classiferingsnr. på side 40
Servicediagnose
35
Liste med relevante modeller
Model
Klassificeringsnr.
SiDA10-417A
Model
Klassificeringsnr.
RXE35BVMT
+7
RXS20D3VMB
+11
RXE35CMV2C
+7
RXS20DVMB
+11
RXG25CVMA
+11
RXS20DVMT
+11
RXG25CVMB
+11
RXS20E2V1B
+11
RXG25CVMB9
+11
RXS24DVJU
+9
RXG25E2V1B
+11
RXS25BVMA
+7
RXG25EVMA
+11
RXS25BVMB
+7
RXG35CVMA
+11
RXS25C2VMB
+11
RXG35CVMB
+11
RXS25CVMB
+11
RXG35CVMB9
+11
RXS25CVMB9
+11
RXG35E2V1B
+11
RXS25D2VMB
+11
RXG35EVMA
+11
RXS25D3VMB
+11
RXH20CAVMB
+7
RXS25DVMA
+11
RXH20CVMB7
+11
RXS25DVMB
+11
RXH20CVMB9
+7
RXS25DVMT
+11
RXH25CAVMB
+7
RXS25E2V1B
+11
RXH25CVMB7
+11
RXS25EAVMA
+11
RXH25CVMB9
+7
RXS25EVMA
+11
RXH35CAVMB
+7
RXS25F2V1B
+11
RXH35CVMB7
+11
RXS25F2V1B
+11
RXH35CVMB9
+7
RXS25FV2C
+11
RXR28EV1B9
+21
RXS25FV2C
+11
RXR28FVLT
+21
RXS35BVMA
+7
RXR42EV1B9
+21
RXS35BVMB
+7
RXR50EV1B9
+21
RXS35C2VMB
+11
RXR50FVLT
+21
RXS35CVMB
+11
RXS09DVJU
+11
RXS35CVMB9
+11
RXS12DVJU
+11
RXS35D2VMB
+11
RXS15DVJU
+9
RXS35D3VMB
+11
RXS18DVJU
+9
RXS35DVMA
+11
RXS20C2VMB
+11
RXS35DVMB
+11
RXS20CVMB
+11
RXS35DVMT
+11
RXS20CVMB9
+11
RXS35E2V1B
+11
RXS20D2VMB
+11
RXS35EAVMA
+11
Jf. classiferingsnr. på side 40
36
Servicediagnose
SiDA10-417A
Model
Liste med relevante modeller
Klassificeringsnr.
Model
Klassificeringsnr.
RXS35EVMA
+11
RXS71FV1B
+10
RXS35F2V1B
+11
RXS71FVLT
+10
RXS35F2V1B
+11
RXS71FVMA
+10
RXS35FV2C
+11
RXS80FVMA
+10
RXS35FV2C
+11
RXS90FVMA
+10
RXS50B2VMB
+9
RY25CVMA
+7
RXS50BVMA
+9
RY35CVMA
+7
RXS50BVMB
+9
RYN20CVMB7
+7
RXS50DVMT
+9
RYN20CVMB9
+7
RXS50E2V1B
+10
RYN25CVMB7
+7
RXS50E3V1B
+10
RYN25CVMB9
+7
RXS50F2V1B
+10
RYN25DAV3B
+8
RXS50FAVMA
+10
RYN25DV1A
+11
RXS50FVLT
+10
RYN25DV3B
+8
RXS50FVMA
+10
RYN35CVMB7
+7
RXS60B2VMB
+9
RYN35CVMB9
+7
RXS60BVMA
+9
RYN35DAV3B
+8
RXS60BVMB
+9
RYN35DV1A
+11
RXS60DVMT
+9
RYN35DV3B
+8
RXS60E2V1B
+10
RYN50DV1A
+9
RXS60E3V1B
+10
RYN50E2V1B
+10
RXS60F2V1B
+10
RYN50E3V1B
+10
RXS60FVLT
+10
RYN50FV1A
+10
RXS60FVMA
+10
RYN60DV1A
+9
RXS71B2VMB
+9
RYN60E2V1B
+10
RXS71B3VMB
+9
RYN60E3V1B
+10
RXS71BVMA
+9
RYN60FV1A
+10
RXS71BVMB
+9
RYN71FV1A
+10
RXS71BVMB
+9
RYS20BVMB
+7
RXS71DVMT
+9
RYS25BVMB
+7
RXS71E2V1B
+10
RYS35BVMB
+7
RXS71E3V1B
+10
RYS50B2VMB
+9
RXS71FMV2C
+10
RYS50BVMB
+9
Jf. classiferingsnr. på side 40
Servicediagnose
37
Liste med relevante modeller
Model
Klassificeringsnr.
RYS60B2VMB
+9
RYS60BVMB
+9
SiDA10-417A
Model
RZY71DMV2C
Klassificeringsnr.
+9
Jf. classiferingsnr. på side 40
38
Servicediagnose
SiDA10-417A
Fejlkoder og beskrivelse af funktionsfejl
4. Fejlkoder og beskrivelse af
funktionsfejl
Bemærk:
Numeriske værdier er forskellig fra model til model.
De præcise værdier fremgår af servicemanualen.
4.1 Indendørsenhed
Kodeangivelse Beskrivelse
Klassificeringsnr. og
tilhørende side
+1 +2 +3 +4 +5 +6
A1
Indendørsenhed PCBabnormalitet
43 43 43 43 43 44
A5
Optøningsbeskyttelse eller
højtryksstyring
46 46 46 46 46 48
A6
Blæsermotors eller tilhørende
abnormalitet
50 52 52 52 52 55
AH
Fejl i streamer-enhed
— — — — — 57
C4
Abnormalitet i varmevekslers
temperaturtermistor
59 59 59 59 59 60
Abnormalitet i lukkerdrevmotor /
lukkerafbryder
— — — 61 — —
Fejl ved åbning/lukning af
frontpanel
— — — — 63 —
CC
Fejl i fugtsensor
— — — — — 65
C9
Abnormalitet i
rumtemperaturtermistor
59 59 59 59 59 60
U4
Signaltransmissionsfejl
66 66 66 66 66 68
Inkompatibel strømforsyning
mellem indendørsenhed og
udendørsenhed
— — — — — 71
Uspecificeret spænding (mellem
indendørs- og udendørsenheder)
70 — 70 70 70
Ufuldstændig indstilling af
slangelængde
— — — — — 72
C7
UA
Servicediagnose
39
Fejlkoder og beskrivelse af funktionsfejl
SiDA10-417A
4.2 Udendørsenhed
Bemærk:
Numeriske værdier er forskellig fra model til model.
De præcise værdier fremgår af servicemanualen.
KodeProblembeskrivelse
angivelse
Klassificeringsnr. og
tilhørende side
+7 +8 +9 +10 +11 +12
A5
Optøningsbeskyttelse
— — — — — 73
E1
Udendørsenhed PCBabnormalitet
— — — 79 80 —
E5
OL-aktivering
(Overbelastning af kompressor)
84 — 84 85 85 85
E6
Kompressorlås
92 — 93 93 92 92
E7
DC-blæserlås
100 — 101 100 100 101
E8
Input over strømregistrering
104 — 106 106 104 108
EA
Abnormalitet i firevejsventil
118 — 122 122 118 —
F3
Udledningsrørets temperatur
126 — 126 126 126 130
F6
Højtrykskontrol i køling
138 136 138 138 138 138
H0
Abnormalitet i
kompressorsystemsensor
— — — 145 144 147
H1
Damper-fejl
— — — — — —
H6
Abnormalitet i positionssensor
151 — 151 151 151 155
Abnormalitet i jævnspænding/
strømsensor
— — — — 159 159
CT eller tilhørende abnormalitet
161 — 161 161 — —
H9
Udendørslufttermistor eller
tilhørende abnormalitet
167 — 167 167 167 171
J3
Afledningsrørtermistor eller
tilhørende abnormalitet
167 — 167 167 167 171
J6
Varmevekslertermistor eller
tilhørende abnormalitet
167 169 167 167 167 171
J8
Væskerørtermistor eller
tilhørende abnormalitet
— — — — — 171
J9
Gasrørtermistor eller tilhørende
abnormalitet
— — — — — 171
L3
Temperaturstigning i eldåse
177 — 179 179 179 188
L4
Temperaturstigning i strålelamel 195 — 195 197 197 202
L5
Output over strømregistrering
205 — 205 205 205 205
P4
Strålelameltermistor eller
tilhørende abnormalitet
167 — 167 167 167 171
H8
40
Servicediagnose
SiDA10-417A
Fejlkoder og beskrivelse af funktionsfejl
KodeProblembeskrivelse
angivelse
Klassificeringsnr. og
tilhørende side
+13 +14 +15 +16 +17
A5
Optøningsbeskyttelse
73
75
75
75
77
E1
Udendørsenhed PCBabnormalitet
—
—
82
—
83
E5
OL-aktivering
(Overbelastning af kompressor)
85
90
86
90
88
E6
Kompressorlås
93
96
94
96
98
E7
DC-blæserlås
101
102 102 102 103
E8
Input over strømregistrering
110
114
114
112
EA
Abnormalitet i firevejsventil
— 124
—
124 130
F3
Udledningsrørets temperatur
130 132 128 132 134
F6
Højtrykskontrol i køling
138 140 140 — 142
H0
Abnormalitet i
kompressorsystemsensor
—
H1
Damper-fejl
—
—
H6
Abnormalitet i positionssensor
151
153 153 153 157
Abnormalitet i jævnspænding/
strømsensor
—
—
CT eller tilhørende abnormalitet
165 163 163 163 —
H9
Udendørslufttermistor eller
tilhørende abnormalitet
171
173
173
173
175
J3
Afledningsrørtermistor eller
tilhørende abnormalitet
171
173
173
173
175
J6
Varmevekslertermistor eller
tilhørende abnormalitet
171
173
173
173
175
J8
Væskerørtermistor eller
tilhørende abnormalitet
171
173
173
173
175
J9
Gasrørtermistor eller tilhørende
abnormalitet
171
173
173
173
—
183
181
185
H8
116
— 145 — 148
—
—
—
149
— 160
L3
Temperaturstigning i eldåse
188 181
L4
Temperaturstigning i strålelamel
202 190 192 190 199
L5
Output over strømregistrering
205 208 208 208 211
P4
Strålelameltermistor eller
tilhørende abnormalitet
171
Servicediagnose
173
173
173
175
41
Fejlkoder og beskrivelse af funktionsfejl
SiDA10-417A
4.3 System
Bemærk:
Numeriske værdier er forskellig fra model til model.
De præcise værdier fremgår af servicemanualen.
KodeProblembeskrivelse
angivelse
Klassificeringsnr. og
tilhørende side
+7 +8 +9 +10 +11 +12
U0
Utilstrækkelig gas
218 — 218 218 214 236
U2
Registrering af under-/
overspænding
242 — 244 244 242 242
U4
Udendørsenheds PCBabnormalitet eller fejl i
signaltransmissionskredsløb
— — — — — 250
U7
Signaltransmissionsfejl i
udendørsenheds PCB
— — — 258 — —
UA
Uspecificeret spænding (mellem
indendørs- og udendørsenheder) — — — — — 259
UH
Afisningsfunktion i andre lokaler
Kodeangivelse Problembeskrivelse
— — — — — 259
Klassificeringsnr. og
tilhørende side
+13 +14 +15 +16 +17
U0
Utilstrækkelig gas
239 221 232 225 228
U2
Registrering af under-/
overspænding
242 246 246 246 248
U4
Udendørsenheds PCBabnormalitet eller fejl i
signaltransmissionskredsløb
254 —
U7
Signaltransmissionsfejl i
udendørsenheds PCB
—
UA
Uspecificeret spænding (mellem
indendørs- og udendørsenheder) 259 260 260 260 —
UH
Afisningsfunktion i andre lokaler
42
—
— 250
— 258 — 256
259 260 260 260 —
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5. Problemløsning
5.1 Indendørsenheder
5.1.1 Indendørsenhed PCB-abnormalitet
Fjernbetjeningskærm
A1
Metode til
registrering
af fejl
Evaluering af nul-tværregistrering af strømforsyningen
for indendørsenhed.
Funktionsfejl
Beslutningsbetingelser
Hvis der ingen nultværregistrering er i ca. 10 løbende
sekunder.
Formodede
årsager
„ Fejl i indendørsenhedens PCB
„ Fejl i konnektortilslutning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol af konnektorforbindelse
(note).
Er det normalt?
NEJ
JA
Ret forbindelsen.
Udskift PCB.
(R1400)
Bemærk:
Konnektornr. afhænger af modeller.
Kontrolkonnektor
Modeltype
Vægmontering
Servicediagnose
Konnektornr.
Terminalklemme ~kontrol-PCB
Loftsintegreret kanalmodel
Terminalklemme ~kontrol-PCB
Kanaltilsluttet model
Terminalklemme ~kontrol-PCB
Gulv- og loftinstallationsmodel
S37
Gulvmodel
(serie A, B, D)
Kontrol-PCB: S7, S201, S203
Strømforsyning PCB S8, S202, S204
(serie F)
Terminalklemme ~kontrol-PCB
43
Problemløsning
SiDA10-417A
5.1.2 Indendørsenhed PCB-fejl (FTXR 28/42/50klasse)
Fjernbetjeningskærm
A1
Metode til
registrering
af fejl
Kontroller nultværregistrering fra strømforsyning i
indendørsenheden
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Hvis der ingen nultværregistrering er i ca. 10 løbende
sekunder.
Formodede
årsager
„ Defekt i indendørsenhedens PCB (fejl i EEPROMdata)
„ Forkert konnektortilslutning
„ Defekt i indendørs terminalkort
44
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontroller om modelnavnet for
indendørsenhed og udendørsenhed er
korrekt kombineret
Kontroller konnektorernes
tilslutning (Note)
Virker det?
JA
Udskift
indendørsenhedens
kontrol-PCB (A1P).
NEJ
Ret forbindelsen
Gentages fejlen?
NEJ
JA
Udskift
indendørsenhedens
kontrol-PCB (A1P).
Udført
(R6001)
„ Mellem terminalkort og indendørs PCB.
Bemærk:
Servicediagnose
45
Problemløsning
SiDA10-417A
5.1.3 Optøningsbeskyttelse eller højtryksstyring
Fjernbetjeningskærm
A5
Metode til
registrering
af fejl
„ Højtrykskontrol (kun varmepumpmodel)
Ved opvarmning anvendes temperaturen, som
registreres af indendørsvarmevekslerens termistor, til
højtrykskontrol (stop, stop udendørsblæser, etc.)
„ Optøningsbeskyttelsen (betjening standses) aktiveres
ved køling i henhold til temperaturen, som registreres
af indendørsenhedens varmevekslertermistor.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Højtrykskontrol
Ved opvarmning er temperaturen, som registreres af
indendørsvarmevekslernes termistor, over 65°C
„ Optøningsbeskyttelse
Når indendørsenhedens varmevekslertemperature er
under 0°C ved køling.
Formodede
årsager
„ Betjening standses på grund af tilstoppet luftfilter på
indendørsenheden.
„ Betjening standses på grund af støvsamling i
indendørsenhedens varmeveksler.
„ Betjening standses på grund af kortslutning.
„ Registreringsfejl på grund af fejl i den indendørs
varmevekslertermistor.
„ Registreringsfejl på grund af fejl i indendørsenhedens
PCB.
46
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Fejlfinding
Kontroller luftpassagen.
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Er der
kortslutning?
JA
Sørg for tilstrækkelig
luftpassage.
NEJ
Kontroller indsugningsfiltret.
Er den meget snavset?
JA
Rens luftfiltrene.
NEJ
Kontroller støvsamling i
indendørsenhedens
varmeveksler.
Er den meget snavset?
JA
Rengør varmeveksleren.
JA
Udskift
indendørsenhedens
printplade.
NEJ
Kontrol nr. 06
Kontrol af indendørsenhedens
varmevekslertermistor
Stemmer det
overens med
termistorspecifikationerne?
NEJ
Udskift termistor (udskift
indendørsenhedens PCB).
(R7457)
Bemærk:
Hvis udendørstemperaturen er under –10°C i
køletilstand, kan system afbrydes med visning af fejl A5.
Systemet nulstilles automatisk men standsningen
gemmes i fejlloggen.
Servicediagnose
47
Problemløsning
SiDA10-417A
5.1.4 Spidsbelastningsstyring eller
optøningsbeskyttelse
Fjernbetjeningskærm
A5
Metode til
registrering
af fejl
„ Spidsbelastningsstyring (højtrykskontrol)
Ved opvarmning anvendes temperaturen, som
registreres af indendørsvarmevekslerens termistor, til
højtrykskontrol (stop, stop udendørsblæser, etc.)
„ Optøningsbeskyttelsen (betjening standses) aktiveres
ved køling i henhold til temperaturen, som registreres
af indendørsenhedens varmevekslertermistor.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Spidsbelastningsstyring
Ved varmebetjening når indendørsvarmevekslerens
temperatur er ca. 65°C eller mere
„ Optøningsbeskyttelse
Ved køling er indendørsvarmevekslerens temperatur
0°C eller mindre
Formodede
årsager
„
„
„
„
48
Stands på grund af snavs i indendørsenhedens filter
Stands på grund af snavs i varmeveksleren
Standses på grund af kortslutning.
Fejlregistrering på grund af defekt
indendørsvarmevekslertermistor
„ Affugtningssolenoideventil er fortsat lukket (ved
køling)
„ Registreringsfejl på grund af fejl i indendørsenhedens
PCB.
Servicediagnose
SiDA10-417A
Fejlfinding
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Problemløsning
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontroller luftpassager
Er
der kortslutning?
JA
Reserver plads til
luftpassage.
NEJ
Kontroller om luftfiltret er snavset
Er den meget snavset?
JA (snavset)
Rens luftfiltrene.
JA (snavset)
Rengør varmeveksleren.
NEJ
Udskift
indendørsenhedens
varmevekslertermistor.
Ikke meget
Kontroller om indendørsenhedens
varmeveksler er snavset
Er den meget snavset?
Ikke meget
Kontrol nr. 06
Kontrol af indendørs
varmevekslertermistor
Stemmer det
overens med
termistorspecifikationerne?
JA (overensstemmelse)
Er
solenoideventilen til
genopvarmning af affugtning
stadig lukket?
NEJ
JA
Udskift varmeveksleren.
(Det er ikke muligt at
udskifte solenoideventilen
alene.)
Udskift indendørsenhedes
kontrol-PCB (A1P).
(R7458)
Servicediagnose
49
Problemløsning
SiDA10-417A
5.1.5 Blæsermotor (vekselstrømsmotor) eller
tilhørende abnormalitet
Fjernbetjeningskærm
A6
Metode til
registrering
af fejl
Rotationshastighed, som registreres af Hall IC ved
kørsel af blæsermotor, bruges til at fastlægge unormal
blæsermotordrift.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Når den registrerede rotationshastighed ikke når den
ønskede rotationshastighed for måltap og er mindre end
50% af maksimal blæsermotors rotationshastighed.
Formodede
årsager
„ Betjening standses på grund af kortslutning i
blæsermotoromdrejning.
„ Betjening standses på grund af brud på ledning i
blæsermotor.
„ Betjening standses på grund af brud på blæsermotors
ledninger.
„ Betjening standses på grund af brud på ledning i
blæsermotor.
„ Registreringsfejl på grund af fejl i indendørsenhedens
PCB.
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Betjen blæseren.
Kontrol
nr. 06
Se side 284
JA
Drejer den rundt?
A
NEJ
Drej blæseren med hånden.
Kører den glidende ?
NEJ
JA
Kontroller blæsermotorens
spænding. (lige efter genstart)
Er det normeret spænding ?*
NEJ
Udskift ventilatormotor
* Mål spændingen mellem
de røde og sorte ledninger
til blæsermotoren og
kontroller om den
maksimale spænding når
den normerede værdi.
Udskift
indendørsenhedens
printplade.
JA
Kontroller kapacitorens
ledningsevne
Er der kontinuitet?
NEJ
50
JA
Udskift kapacitoren.
(Udskift PCB.)
Udskift ventilatormotor.
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
A
Kontrol nr. 16
Kontrol af Hall IC.
Er der output?
NEJ
Udskift blæsermotor eller
indendørsenhedens PCB.
NEJ
Udskift
indendørsenhedens
printplade.
JA
Kontroller blæsermotorens
spænding.
Er det normeret spænding ?*
JA
Udskift ventilatormotor.
* Mål spændingen mellem
de røde og sorte
ledninger til
blæsermotoren og
kontroller om den
maksimale spænding når
den normerede værdi.
(R7459)
Servicediagnose
51
Problemløsning
SiDA10-417A
5.1.6 Blæsermotor (jævnstrømsmotor) eller
tilhørende abnormalitet
Fjernbetjeningskærm
A6
Metode til
registrering
af fejl
Rotationshastighed, som registreres af Hall IC ved
kørsel af blæsermotor, bruges til at fastlægge unormal
blæsermotordrift.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Når den registrerede rotationshastighed ikke når den
ønskede rotationshastighed for måltap og er mindre end
50% af maksimal blæsermotors rotationshastighed.
Formodede
årsager
„ Betjening standses på grund af kortslutning i
blæsermotoromdrejning.
„ Betjening standses på grund af brud på ledning i
blæsermotor.
„ Betjening standses på grund af brud på blæsermotors
ledninger.
„ Betjening standses på grund af brud på ledning i
blæsermotor.
„ Registreringsfejl på grund af fejl i indendørsenhedens
PCB.
52
Servicediagnose
SiDA10-417A
Fejlfinding
Problemløsning
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Sluk strømforsyningen og drej
blæseren med hånden.
Kontrol
nr. 01
Se side 261
Kører blæseren glidende ?
NEJ
Udskift ventilatormotor.
JA
Tænd for strømmen ON og betjen
blæseren.
Drejer den rundt?
NEJ
A
JA
Stop blæsermotoren.
Kontrol nr. 01
Kontrol output på blæsermotors
konnektor
Dannes der en rotationsplus?
NEJ
Udskift
indendørsenhedens
printplade.
Udskift ventilatormotor.
JA
Udskift
indendørsenhedens
printplade.
Servicediagnose
53
Problemløsning
SiDA10-417A
A
Sluk for strømmen og afbryd
blæsermotorkonnektor, tænd for
strømmen.
Kontrol nr. 01
Kontrol output på blæsermotors
konnektor.
Danner motoren en
spænding på DC 200V?
NEJ
Udskift
indendørsenhedens
printplade.
JA
Danner motoren en
kontrolspænding på DC
15V?
NEJ
Udskift
indendørsenhedens
printplade.
JA
Sluk for strømmen og afbryd
blæsermotorkonnektor, tænd for
strømmen igen.
Kontrol nr. 01
Kontrol output på blæsermotors
konnektor.
Dannes der en
rotationsspænding på DC
1~6V?
JA
NEJ
Kontrol nr. 01
Kontrol output på blæsermotors
konnektor.
Dannes der en rotationsplus?
JA
54
NEJ
Udskift ventilatormotor.
Bemærk: Motoren kan gå i
stykker, når
motorkonnektoren
afbrydes samtidig med
opretholdelse af
strømforsyningen.
Udskift blæsermotor og
indendørsenhedens PCB.
Udskift
indendørsenhedens
printplade.
(R7658)
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.1.7 Blæsermotorsystem (jævnstrømsmotor) fejl
Fjernbetjeningskærm
A6
Metode til
registrering
af fejl
Blæserhastighed, som registreres af Hall IC ved kørsel
af højtryksblæsermotor, bruges til at fastlægge unormal
blæserdrift.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Når den registrerede blæserhastighed er mindre end
50% af HH-tap under maksimal krævet blæsermotors
omdrejningshastighed
Formodede
årsager
„
„
„
„
Standses på grund af kortslutning i blæsermotor
Standses på grund af brud på ledning i blæsermotor
Standses på grund af brud på ledning i blæsermotor
Registreringsfejl på grund af fejl i indendørskontrolPCB.
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 01-2
Se side 261
Sluk strømforsyningen
(sluk afbryderen).
Kontroller konnektorerens tilslutning
(S1).
Er det normalt?
* Tilslut
konnektoren
igen for at sikre
forbindelsen.
NEJ
Forsigtig
Hvis konnektoren
afbrydes, mens
strømmen er tændt,
ødelægges motoren.
(Sluk strømmen ved
tilslutning af
konnektoren.)
Ret forbindelsen.
JA
Er der
fremmedmateriale i eller i
nærheden af blæseren?
JA
Fjern.
NEJ
A
Servicediagnose
55
Problemløsning
SiDA10-417A
A
Betjen blæseren.
Kører den glidende ?
NEJ
Udskift
indendørsenhedens
blæsermotor.
NEJ
Udskift
indendørsenhedens
kontrol-PCB (A1P).
NEJ
Udskift
indendørsenhedens
kontrol-PCB (A1P).
NEJ
Udskift
indendørsenhedens
kontrol-PCB (A1P).
JA
Sluk strømforsyningen, og tænd for
den igen.
Kontrol nr. 01-2
Kontroller output for indendørsenhedens
kontrol-PCB (A1P)
Er
strømforsyningens spænding
normal? (DC 230V eller
højere)
JA
Danner motoren
en kontrolspænding på
DC 15V?
JA
Dannes
rotationsnummeret
spænding (DC 5V eller højere)?
JA
Udskift ventilatormotor.
(R7461)
56
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.1.8 Fejl i streamer-enhed
Fjernbetjeningskærm
AH
Metode til
registrering
af fejl
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Hvis fejlen gentages 3 gange ved luftrensning.
„ Fjernelse af partikler: Løbende kørsel i ca. 2 minutter
(normal).
Formodede
årsager
„ Kortslutning skyldes støv eller vanddryp på
streamerens elektrode.
„ Ridse eller revne i streamerens harness.
„ Fejl i streamerens PCB
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Støv eller vanddråbe på
streameren.
JA
Rengør streameren.
NEJ
Blinker
multi-monitorens LED ca. 1
minut efter start på
luftrensningen.
NEJ
Rengør streameren.
JA
Slå strømmen fra.
(Slå afbryderen fra).
Er
streamer korrekt
installeret.
NEJ
Installer den korrekt.
JA
A
Servicediagnose
57
Problemløsning
SiDA10-417A
A
Kontroller konnektorernes tilslutning
(S52).
* Tilslut konnektoren
igen for at sikre
forbindelsen.
NEJ
Er det normalt?
Ret forbindelsen.
JA
Er afbryderen normal?
NEJ
Udskift afbryderen.
JA
Kontroller harness.
JA
Er det ødelagt?
NEJ
Udskift harness.
Udskift streamerens PCB
(A5P)
n Note 1.
Vær forsigtig med ikke at
ødelægge elektroden
under rengøringen.
n Note 2.
Idet elektroden fører en
høj spænding skal du
trække
strømforsyningsstikket ud
eller slukke enheden ved
rengøring af elektroden.
(Berøring kan give
elektrisk stød.)
(R7462)
58
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.1.9 Abnormalitet i thermistor eller tilhørende
abnormalitet (indendørsenhed)
Fjernbetjeningskærm
C4, C9
Metode til
registrering
af fejl
Den temperatur, der registreres af termistorerne, bruges
til at fastlægge termistorfejl.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Når termistorinput er over 4,96 V eller under 0,04 V ved
kompressordrift*.
* (reference)
Når over 212°C (mindre end 120 ohms) eller under
ca. -50°C (mere end 1.860 kohms).
Værdierne varierer lidt for visse modeller.
Bemærk:
Formodede
årsager
„ Fejl i konnektortilslutning
„ Fejl i termistor
„ PCB-fejl
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontroller konnektorernes
tilslutning.
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Er det normalt?
NEJ
Ret forbindelsen.
JA
Kontrol nr. 06
Termistors modstandskontrol
Er det normalt?
JA
NEJ
Udskift termistoren.
(Udskift
indendørsenhedens
printplade.)
Udskift
indendørsenhedens
printplade.
(R7463)
C4 : Varmevekslers temperaturtermistor
C9 : Termistorens rumtemperatur
Servicediagnose
59
Problemløsning
SiDA10-417A
5.1.10 Systemfejl i termistoren
Fjernbetjeningskærm
C4, C9
Metode til
registrering
af fejl
Termistorfejl registreres afhængigt af temperaturen for
hver termistor
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Når strømmen tilsluttes og termistor-input er 4,96 V eller
mere eller 0,04 V eller mindre
* (reference)
Ved 120 Ω (svarende til 212°C) eller mindre eller
1860 kΩ (svarende til –50°C) eller mere
Formodede
årsager
„
„
„
„
Problemløsningsoversigt
Forkert konnektortilslutning
Defekt termistor
Defekt PCB til indendørsenhedens kontrolsystem
Defekt PCB til indendørs fugtighedssensor
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontroller om konnektor er korrekt
tilsluttet.
Kontrol
nr. 06
Se side 272
NEJ
Virker det?
Opret korrekt forbindelse.
JA
Kontrol nr. 06
Termistors modstandskontrol
NEJ
Virker det?
JA
Udskift termistor.
(Udskift fugtsensor PCB
(A4P).)
Udskift kontrol-PCB (A1P)
(R7464)
C4 : Indendørs varmeveksler termistor
C9 : Termistorens rumtemperatur
60
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.1.11 Abnormalitet i lukkerdrevmotor /
lukkerafbryder
Fjernbetjeningskærm
C7
Metode til
registrering
af fejl
Lukkerens åbning/lukning registreres af den monterede
afbryder. På den måde kontrolleres lukkerdrevmotoren
og lukkerafbryderen for fejl.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Når lukkeren er åben, lukkes afbryderen.
Formodede
årsager
„
„
„
„
„
Lukkerdrevmotor er defekt
Lukkerafbryder er defekt
Lukker er deformeret
Lukkers tætningsmateriale er for tykt
Registreringsfejl ved ødelagt relæ-harness eller
afbrudt konnektor
„ Registreringsfejl på grund af defekt PCB
„ Fremmedmateriale i blæseport
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Slå strømmen fra.
Kontrol
nr. 03
Se side 263
Er der
fremmedmateriale i
lukkeren?
JA
Fjern stoffet.
NEJ
Kontrol nr. 03
Kontroller afbryderens kontinuitet.
Er afbryderen tændt?
NEJ
Udskift afbryderen.
JA
Åbn lukkeren og tænd strømmen.
Er lukkeren lukket?
NEJ
A
JA
2A
Servicediagnose
61
Problemløsning
SiDA10-417A
2A
Åbner lukkeren sig selv?
JA
NEJ
Kontroller lukkerens
tætningsmateriale.
Kontroller om lukkeren er
deformeret eller dens
tætningsmateriale.
A
Er
relæ-harness
ødelagt eller konnektor
afbrudt?
NEJ
JA
Tilslut konnektor igen eller
udskift relæ-harness.
Udskift lukkerdrevmotor
eller PCB.
(R7466)
62
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.1.12 Fejl ved åbning/lukning af frontpanel
Fjernbetjeningskærm
C7
Metode til
registrering
af fejl
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Systemet lukkes når fejlen sker to gange.
Formodede
årsager
„ Funktionsfejl i reduktionsmotoren
„ Funktionsfejl eller forringelse af frontpanelets
mekanisme
„ Funktionsfejl i afbryder
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Genstart og kontroller bevægelsen.
Bevæger den sig?
NEJ
A
JA
Lukker / åbner den sig
helt?
NEJ
højre og venstre med
hånden.
JA
Genstart.
Vises koden igen?
Udskift montering af
forpanelmekanismen.
Kontroller bevægelse til
NEJ
Det er derformering af
panel eller støv.
Find årsagen.
JA
Udskift afbryderen.
(R7467)
Servicediagnose
63
Problemløsning
SiDA10-417A
A
Fjern forpanelet og kontroller
bevægelsen.
NEJ
Bevæger den sig?
Udskift
reduktionsmotoren.
JA
Udskift montering af forpanelmekanismen.
Kontroller bevægelse til højre og venstre
med hånden.
Bemærk:
64
Du kan ikke betjene enheden med fjernstyringen, hvis
der er fejl i frontpanelets mekanisme.
<Forhandlerinformation: midlertid rettelse inden
reparation>
1. Tag stikket ud eller slå afbryderen fra.
2. Fjern dekorationspladen.
3. Fjern panelet.
4. Sæt stikket ind eller slå afbryderen til.
(Vent til initialiseringen er færdig.)
5. Betjen enheden med indendørsenhedens
ON/OFF-knap.
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.1.13 Fejl i fugtsensor
Fjernbetjeningskærm
CC
Metode til
registrering
af fejl
Sensorfejl registreret af input-værdi.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Når input fra temperatursensoren er 4,96 V eller mere
eller 0,04 V eller mindre*
Formodede
årsager
„ Forkert konnektortilslutning
„ Defekt indendørskontrol-PCB
„ Defekt fugtsensor-PCB
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 19
Se side 289
Kontroller om konnektor er korrekt
tilsluttet.
Virker det?
* Tilslut konnektoren igen for
at sikre forbindelsen.
NEJ
Opret korrekt forbindelse.
JA
Kontrol nr. 19
Kontroller input-spænding i
fugtsensor
Virker det?
JA
NEJ
Udskift fugtsensor PCB
(A4P).
Udskift
indendørsenhedens
kontrol-PCB (A1P)
(R7465)
CC : Fugtsensor
Servicediagnose
65
Problemløsning
SiDA10-417A
5.1.14 Signaltransmissionsfejl (mellem indendørsog udendørsenhed)
Fjernbetjeningskærm
U4
Metode til
registrering
af fejl
Data, der modtages fra udendørsenheden i
indendørsenheden-udendørsenhedens
signaltransmission kontrolleres for at være normal.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Når data, der sendes fra udendørsenhedens, ikke kan
modtages normalt eller dataindholdet er unormalt.
Formodede
årsager
„ PCB-fejl i udendørsenhed.
„ PCB-fejl i indendørsenhedens.
„ Indendørsenhed-udendørsenhedens
signaltransmissionsfejl på grund ledningsfejl.
„ Indendørsenhed-udendørsenhedens
signaltransmissionsfejl på grund leveret
strømforsyning.
„ Indendørsenhed-udendørsenhedens
signaltransmissionsfejl på grund af ledningsbrud i
ledninger mellem indendørs- og udendørsenhedens
(ledning nr. 3).
„ Kortslutning inde i blæsermotoromdrejning.
66
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 10
Se side 276
Kontroller tilslutningsledninger mellem
indendørs- og udendørsenhederne.
Er der ledningsfejl?
JA
Ret tilslutningsledninger
mellem indendørs- og
udendørsenhederne.
NEJ
Kontroller udendørsenhedens LED A.
NEJ
Blinker LED A ?
Undersøg den udendørs
enhed
JA
Kontroller spændingen i
forbindelsesledningerne mellem
indendørs- og udendørsenhed mellem
ben 1 og 2 og mellem ben 2 og 3.
Er spændingen 0 V?
JA
Udskift
tilslutningsledninger
mellem indendørs- og
udendørsenheden.
NEJ
Udskift blæsermotor og
udendørsenhedens PCB.
NEJ
Udskift
indendørsenhedens
printplade.
Find årsagen til
forstyrrelsen af
strømforsyningens
bølgeform og ret den.
NEJ
Drej blæseren med hånden.
Kører blæseren
glidende ?
JA
Kontrol nr. 10
Kontroller strømforsyningens bølgeform.
Er der forstyrrelse?
JA
(R7537)
Servicediagnose
67
Problemløsning
SiDA10-417A
5.1.15 Signaltansmissionsfejl (indendørsenhed udendørsenhed)
Fjernbetjeningskærm
U4
Metode til
registrering
af fejl
Data, som sendes fra udendørsenhedens, kontrolleres
for problemer.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Når data, der sendes fra udendørsenheden, ikke
modtages uden fejl, eller deaktiveringsstatus for
signaltransmissionen fortsætter i 15 sekunder og samme
status gentages 3 gange.
Formodede
årsager
„ PCB-fejl i udendørsenhed.
„ PCB-fejl i indendørsenhedens.
„ Signaltransmissionsfejl mellem indendørs- og
udendørsenheden på grund af ledningsfejl
„ Signaltransmissionsfejl mellem indendørs- og
udendørsenheden på grund af brud på relæledning
(transmissionsledning)
68
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontroller relæ-ledning mellem
indendørsenhed og udendørsenhed
for farve og nummer
Er ledningsføring forkert?
NEJ
JA
Korriger relæledningen
mellem
indendørsenheden og
udendørsenheden.
* For maskine med
strømsparefunktion Strømspænding
udføres indstilling af
7 sek. 15 sek.
Stop
blæser for at bringe
enheden ud af
strømsparetilstand.
Strøm
Kontroller i Fejl
tændt
løbet af
fastlægges
perioden
Er
isoleringen
mellem relæ-ledning og
jordisoleringen
tilstrækkelig?
Dårlig isolering
Udskift relæledningen
mellem
indendørsenheden og
udendørsenheden.
JA
Afstanden skal være i det
angivne område (30 m
eller mindre).
Lyser eller ej
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
JA
Udskift
indendørsenhedens
kontrol-PCB (A1P)
Tilstrækkelig
Er
relæledningens
afstand over 30 m?
NEJ
Kontroller udendørsenhedens LED A
Blinker den ?
Blinker
Afbrud Nr. 3
Mål spændingen mellem 2 og 3
(anvend negativ terminal for nr. 2 i
jævnstrømsområde)
Er den målte værdi 30 til 50 V?
NEJ
(under 30 V eller over 50 V)
Servicediagnose
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
(R6006)
69
Problemløsning
SiDA10-417A
5.1.16 Uspecificeret spænding (mellem
indendørs- og udendørsenheder)
Fjernbetjeningskærm
UA
Metode til
registrering
af fejl
Netspændingen registreres i forhold til kravet (forskellig
for adskilt type og multitype) for indendørs- og
udendørstransmissionssignal.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Partypen og multitypen er forbundet.
Formodede
årsager
„
„
„
„
Forkerte modeller er forbundet
Forkert indendørsenhed-PCB monteret
Indendørsenhedens PCB er defekt
Forkert udendørsenhed-PCB monteret eller defekt
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontroller indendørs- og
udendørsenhedens modelnummer.
Passer indendørs- og
udendørsenheden ?
NEJ
Sammenhold de
kompatible modeller.
NEJ
Skift i forhold til
specificeret PCB.
JA
Kontroller kodenummeret (fx
2P01234) for indendørs- og
udendørsenhedens PC-kort i forhold
til listen med varenumre.
Passer de helt?
JA
Udskift
indendørsenhedens PCB
(eller udendørsenhedens
PCB).
(R7540)
70
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.1.17 Inkompatibel strømforsyning mellem
indendørs- enhede og udendørsenheden
Fjernbetjeningskærm
UA
Metode til
registrering
af fejl
Kontroller den inkompatible strømforsyning mellem
indendørs- og udendørsenheden ved hjælp af
signaltransmission.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Hvis indendørsindsugningssmodellen forbindes til
udendørsudsugningsmodellen.
Formodede
årsager
„
„
„
„
Tilsluttet forkert model
Montering af forkert indendørsenhed-PCB
PCB-fejl i indendørsenhedens.
Montering af forkert udendørsenhed-PCB eller defekt
PCB
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontroller modelnavne for
indendørsenheden og
udendørsenheden
Er
kombinationen af
indendørsenhed og udendørsenhed
korrekt?
JA
Servicediagnose
NEJ
Udfør korrekt kombination.
Udskift
indendørsenhedens
kontrol-PCB (A1P) (eller
udskift udendørsenhedens
PCB).
(R6007)
71
Problemløsning
SiDA10-417A
5.1.18 Ufuldstændig indstilling af slangelængde
Fjernbetjeningskærm
UA
Metode til
registrering
af fejl
Fejlen sker, når luftbefugtningsslangens længde ikke
gemmes i EEPROM i indendørsenheden og
udendørsenheden.
(Slangelængde gemmes ikke ved første tænding.)
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Fejlen sker, når luftbefugtningsslangens længde ikke
gemmes i EEPROM i indendørsenheden og
udendørsenheden.
Formodede
årsager
Slangelængde er ikke angivet.
Slangelængde slettes ved at udskifte
indendørsenhedens PCB eller udendørsenhedens PCB.
(Når både indendørsenhedens og udendørsenhedens
PCB erstattes samtidigt, slettes den valgte værdi.)
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Diagnose med fjernbetjening
Inden UA vises,
vises da "PIPE LEN UNDEF"?
JA
NEJ
Vælg slangelængde ved
hjælp fjernbetjeningen.
Til anden fejldiagnose
"UA"
(R3418)
72
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2 Udendørsenhed
5.2.1 Afisningsfunktion
Fjernbetjeningskærm
A5
Metode til
registrering
af fejl
Indendørsenhedens afisning ved køling registreres ved
kontrol af temperaturen, der måles af
indendørsenhedens varmevekslertemperaturetermistor
og rumtemperaturtermistoren er i nedlukningsrummet.
I et andet rum (indendørsenheden er normal), vises “UH”
på fjernbetjeningen.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
I køletilstand fastholdes følgende betingelser (A) og (B) i
5 minutter.
(A) Indendørsenhedens varmevekslertemperatur
≤ –1°C
(B) Indendørsenhedens varmevekslertemperatur
≤ Rumtemperatur -10°C
Hvis kontrol af optøningsbeskyttelsen aktiveres 4 gange
efter hinanden, så lukkes systemet.
(Tælleren nulstiller sig hvis en af følgende fejl ikke vises i
løbet af 60 minutter: OL, temperaturstigning i
strålelamel, utilstrækkelig gas og kompressorblokering.)
Formodede
årsager
„
„
„
„
Forkert ledningsføring eller rørforbindelse
Ev-funktionsfejl i hvert rum
Kortslutning
Termistorabnormalitet i varmevekslertemperatur for
indendørsenhed
„ Abnormalitet i rumtemperaturtermistor
Servicediagnose
73
Problemløsning
SiDA10-417A
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontroller ledningsføring og rør.
Kontrol
nr. 04-2
Se side 265
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Ledningsføring eller
rørlægning er ikke som
specificeret?
JA
Ret ledningsføring- eller
rørfejl.
NEJ
Erstat defekt EV eller
spole.
NEJ
Udskift
varmevekslertermistor
NEJ
Erstat
rumtemperaturtermistor.
NEJ
Kontrol nr. 04-2
Kontroller den elektroniske
ekspansionsventil.
Normal?
JA
Kontrol nr. 06
Kontroller udendørsenhedens
varmevekslertermistor.
Termistor
opfylder
diagramoplysningerne?
JA
Kontrol nr. 06
Kontroller rumtemperaturtermistor.
Te
rmistor opfylder
diagramoplysningerne?
JA
Skift gas så fugten føres ud af
enheden (efter vakuum).
Fejl igen?
JA
Erstat
rumtemperaturtermistor
eller indendørsenhedens
varmevekslertermistor.
Udfør vakuumtørring.
NEJ
Udskift
indendørsenhedens
printplade.
(R7468)
74
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.2 Kontrol af optøningskontrol
Fjernbetjeningskærm
A5
5
1
4
2
1
3
4
4
4
5
1
Udendørsenhedens LEDdisplay
A
Metode til
registrering
af fejl
Indendørsenhedens afisning ved køling registreres ved
kontrol af temperaturen, der måles af
indendørsenhedens varmevekslertemperaturetermistor
og rumtemperaturtermistoren er i nedlukningsrummet.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
I køletilstand fastholdes følgende betingelser (A) og (B) i
5 minutter.
(A) Indendørsenhedens varmevekslertemperatur
≤ –1°C
(B) Indendørsenhedens varmevekslertemperatur
≤ Rumtemperatur -10°C
Hvis kontrol af optøningsbeskyttelsen aktiveres
4 gange efter hinanden, så lukkes systemet.
(Tælleren nulstiller sig hvis en af følgende fejl ikke
vises i løbet af 60 minutter: OL, temperaturstigning i
strålelamel, gasmangel gas og kompressorstart.)
Formodede
årsager
„
„
„
„
„
Servicediagnose
Forkert ledningsføring eller rørforbindelse
Ev-funktionsfejl i hvert rum
Kortslutning
Defekt termistor i indendørsenhedens varmeveksler
Defekt termistoren for rumtemperatur
75
Problemløsning
SiDA10-417A
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 04-2
Se side 265
Kontroller ledningsføring og rør.
Ledningsføring eller
rørlægning er ikke som
specificeret?
Kontrol
nr. 06
Se side 272
JA
Aktiver kontrolfunktion for
ledningsfejl.
NEJ
Kontrol nr. 04-2
Kontroller den elektroniske
ekspansionsventil.
Virker motoren?
NEJ
Erstat defekt EV eller
spole.
JA
Kontrol nr. 06
Kontroller udendørsenhedens
varmevekslertermistor.
Termistor
opfylder
diagramoplysningerne?
NEJ
Udskift
varmevekslertermistor
NEJ
Erstat
rumtemperaturtermistor.
JA
Kontrol nr. 06
Kontroller rumtemperaturtermistor.
Termistor
opfylder
diagramoplysningerne?
JA
Skift gas så fugten føres ud af
enheden (efter vakuum).
Fejl igen?
NEJ
JA
Erstat
rumtemperaturtermistor
eller indendørsenhedens
varmevekslertermistor.
Udfør vakuumtørring.
Udskift
indendørsenhedens PCB
og start kontrolfunktionen
for ledningsfejl.
(R4715)
76
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.3 Spidsbelastningsstyring eller
optøningsbeskyttelse
Fjernbetjeningskærm
A5
Metode til
registrering
af fejl
„ Spidsbelastningsstyring (højtrykskontrol)
Ved opvarmning anvendes temperaturen, som
registreres af indendørsvarmevekslerens termistor, til
højtrykskontrol (stop, stop udendørsblæser, etc.)
„ Optøningsbeskyttelsen (betjening standses) aktiveres
ved køling i henhold til temperaturen, som registreres
af indendørsenhedens varmevekslertermistor
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Spidsbelastningsstyring
Ved varmebetjening når indendørsvarmevekslerens
temperatur er ca. 65°C eller mere
„ Optøningsbeskyttelse
Ved køling er indendørsvarmevekslerens temperatur
0°C eller mindre
Formodede
årsager
„
„
„
„
Stands på grund af snavs i indendørsenhedens filter
Stands på grund af snavs i varmeveksleren
Standses på grund af kortslutning
Fejlregistrering på grund af defekt
indendørsvarmevekslertermistor
„ Affugtningssolenoideventil er fortsat lukket (ved
køling)
„ Registreringsfejl på grund af fejl i indendørsenhedens
PCB
Servicediagnose
77
Problemløsning
SiDA10-417A
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Kontroller luftpassager
Er der kortslutning?
JA
Reserver plads til
luftpassage.
NEJ
Kontroller om luftfiltret er snavset
Er den meget snavset?
JA (snavset)
Rens luftfiltrene.
Ikke meget
Kontroller om indendørsenhedens
varmeveksler er snavset
Er den meget snavset?
JA (snavset)
Rengør varmeveksleren.
Ikke meget
Kontrol nr. 06
Kontrol af indendørs
varmevekslertermistor
Stemmer det overens
med termistorspecifikationerne?
NEJ
Udskift
indendørsenhedens
varmevekslertermistor.
JA (overensstemmelse)
Er
solenoideventilen til
genopvarmning af affugtning
stadig lukket?
JA
Udskift varmeveksleren.
(Det er ikke muligt at
udskifte solenoideventilen
alene.)
NEJ
Udskift indendørsenhedes
kontrol-PCB (A1P)
(R7551)
78
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.4 Udendørsenhed PCB-abnormalitet
Fjernbetjeningskærm
E1
Metode til
registrering
af fejl
„ Registrer i mikrocomputerens program om
programmet kører normalt.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Når microcomputerens program ikke kører normalt.
Formodede
årsager
„ Microcomputeren er ude af kontrol på grund af
eksterne faktorer
z Støj
z Midlertidigt spændingsfald
z Midlertidigt strømtab
„ PCB-fejl i udendørsenhed.
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Tænd igen.
Fejl igen?
JA
NEJ
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
Kontroller om maskinen er jordet.
Jordet?
JA
NEJ
Udfør jording.
Årsagen kan være en
ekstern faktor udover
funktionsfejl.
Undersøg støjårsagen.
(R5142)
Servicediagnose
79
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.5 Udendørsenhed PCB-abnormalitet
Fjernbetjeningskærm
E1
Metode til
registrering
af fejl
„ Systemet følger mikroprocessorprogrammet for at
sikre, at det kører normalt.
„ Systemet kontrollerer, om nultværsignalet er korrekt.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Mikroprocessorprogrammet er ikke længere under
kontrol.
„ Nultværsignalet registreres ikke.
Formodede
årsager
„ Mikrocomputeren er uden af kontrol på grund af
eksterne faktorer.
Š Støj
Š Midlertidigt spændingsfald
Š Midlertidig strømfejl osv.
„ Udendørsenhedens PCB er defekt
„ Ødelagt harness mellem PCB'er
80
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Slå strømmen til.
Blinker LED A ?
NEJ
JA
Udskift
udendørsenhedens
printplade (1).
Kontroller om systemet er jordet.
Jordet?
NEJ
Systemet jordes.
JA
Er harness ødelagt?
JA
NEJ
Unormalt nultværsignal.
Udskift
udendørsenhedens
printplade (2).
Udskift harness.
(R4563)
Servicediagnose
81
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.6 Udendørsenhed PCB-abnormalitet
Fjernbetjeningskærm
E1
5
1
4
2
4
3
4
4
1
5
1
Udendørsenhedens LEDdisplay
A
Metode til
registrering
af fejl
„ Registrer i mikrocomputerens program om
programmet kører normalt.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Når microcomputerens program ikke kører normalt.
Formodede
årsager
„ Microcomputeren er ude af kontrol på grund af
eksterne faktorer
z Støj
z Midlertidigt spændingsfald
z Midlertidigt strømtab
„ PCB-fejl i udendørsenhed.
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Tænd igen.
Fejl igen?
JA
NEJ
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
Kontroller om maskinen er jordet.
Jordet?
JA
NEJ
Udfør jording.
Årsagen kan være en
ekstern faktor udover
funktionsfejl.
Undersøg støjårsagen.
(R5142)
82
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.7 Udendørsenhed PCB-fejl
Fjernbetjeningskærm
E1
Udendørsenhedens LEDdisplay
A5 55
Metode til
registrering
af fejl
„ Registrer i mikrocomputerens program om
programmet kører normalt.
„ Registrer input for nultværsignal.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Når microcomputerens program ikke kører normalt.
„ Nultværsignal kan ikke registreres.
Formodede
årsager
„ Microcomputeren er ude af kontrol på grund af
eksterne faktorer
z Støj
z Midlertidigt spændingsfald
z Midlertidigt strømtab
„ PCB-fejl i udendørsenhed.
„ Brud på harness mellem PCB'er
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Tænd igen.
Blinker LED A ?
NEJ
JA
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
Kontroller om maskinen er jordet.
Jordet?
NEJ
Udfør jording.
JA
Er harness i god stand?
NEJ
JA
Nultværsignal fejler.
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
Udskift harness.
(R6008)
Servicediagnose
83
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.8 OL-aktivering (overbelastning af
kompressor)
Fjernbetjeningskærm
E5
Metode til
registrering
af fejl
Der registreres overbelastning af kompressor via
kompressor OL.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Hvis kompressor OL aktiveres to gange, lukkes
systemet.
„ Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en anden
fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid på
60 minutter (samlet tid).
* Driftstemperaturens betingelse er ikke angivet.
Formodede
årsager
„
„
„
„
„
„
Fejlfinding
Kontrol
nr. 04-1
Se side 264
Mangel på kølemiddel
Fejl i firevejsventil
Udendørsenhedens PCB er defekt
Vandblanding i lokal rørledning
Defekt elektronisk ekspansionsventil
Defekt stopventil
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Udledningsrør til
termistor afbrudt?
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Sæt termistor på plads.
NEJ
Kontrol nr. 06
Kontroller termistorerne
Kontrol
nr. 05-2
Se side 269
JA
Funktionsfejl
∗ Udledningsrørs
termistor
Udskift afledningsrørets
termistor.
Virker
Kontrol nr. 04-1
Kontroller den elektroniske
ekspansionsventil.
Funktionsfejl
Udskift ventil eller spole.
Virker
Kontrol nr. 05-2
Udskift firevejsventilen.
Funktionsfejl
Udskift firvejsventilens
spole eller ventilen.
Udskift udendørsenhedens
printplade.
Virker
Kontrol
nr. 11-1
Se side 276
Kontrol nr. 11-1
Kontroller kølemiddelledning.
Virker
84
Funktionsfejl
∗ Mangel på
kølemiddel
∗ Blandet med
vand
∗ Defekt stopventil
Se kontrol af
kølemiddelledning.
Udskift udendørsenhedens
printplade.
(R7470)
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.9 OL-aktivering (overbelastning af
kompressor)
Fjernbetjeningskærm
E5
Metode til
registrering
af fejl
Der registreres overbelastning af kompressor via
kompressor OL.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Hvis kompressor OL aktiveres to gange, lukkes
systemet.
„ Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en anden
fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid på
60 minutter (samlet tid).
* Driftstemperaturens betingelse er ikke angivet.
Formodede
årsager
„
„
„
„
„
„
Fejlfinding
Kontrol
nr. 04-1
Se side 264
Mangel på kølemiddel
Fejl i firevejsventil
Udendørsenhedens PCB er defekt
Vandblanding i lokal rørledning
Defekt elektronisk ekspansionsventil
Defekt stopventil
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Udledningsrør til
termistor afbrudt?
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Sæt termistor på plads.
NEJ
Kontrol nr. 06
Kontroller termistorerne
Kontrol
nr. 05-3
Se side 270
JA
Funktionsfejl
∗ Udledningsrørs
termistor
Udskift afledningsrørets
termistor.
Virker
Kontrol nr. 04-1
Kontroller den elektroniske
ekspansionsventil.
Funktionsfejl
Udskift ventil eller spole.
Virker
Kontrol nr. 05-3
Udskift firevejsventilen.
Funktionsfejl
Udskift firvejsventilens
spole eller ventilen.
Udskift udendørsenhedens
printplade.
Virker
Kontrol
nr. 11-2
Se side 277
Kontrol nr. 11-2
Kontroller kølemiddelledning.
Virker
Servicediagnose
Funktionsfejl
∗ Mangel på
kølemiddel
∗ Blandet med vand
∗ Defekt stopventil
Se kontrol af
kølemiddelledning.
Udskift udendørsenhedens
printplade.
(R7471)
85
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.10 OL-aktivering (overbelastning af
kompressor)
Fjernbetjeningskærm
E5
5
2
1
3
4
4
1
5
1
A
Metode til
registrering
af fejl
Der registreres overbelastning af kompressor via
kompressor OL.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Hvis kompressor OL aktiveres to gange, lukkes
systemet.
„ Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en anden
fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid på
60 minutter (samlet tid).
* Driftstemperaturens betingelse er ikke angivet.
Formodede
årsager
„
„
„
„
„
„
86
1
4
Udendørsenhedens LEDdisplay
Mangel på kølemiddel
Fejl i firevejsventil
Udendørsenhedens PCB er defekt
Vandblanding i lokal rørledning
Defekt elektronisk ekspansionsventil
Defekt stopventil
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 04-2
Se side 265
Udledningsrør til
termistor afbrudt?
JA
Sæt termistor på plads.
NEJ
Kontrol
nr. 05-3
Se side 269
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Kontrol
nr. 11-1
Se side 276
Kontrol nr. 06
Kontroller termistorerne
Funktionsfejl
∗ Udledningsrørs
termistor
Udskift afledningsrørets
termistor.
Virker
Kontrol nr. 04-2
Kontroller den elektroniske
ekspansionsventil.
Funktionsfejl
Udskift ventil eller spole.
Virker
Kontrol nr. 05-3
Udskift firevejsventilen.
Funktionsfejl
Udskift firvejsventilens
spole eller ventilen.
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
Virker
Kontrol nr. 11-1
Kontroller
kølemiddelledning.
Virker
Funktionsfejl
∗ Mangel på
kølemiddel
∗ Blandet med
vand
∗ Defekt stopventil
Se kontrol af
kølemiddelledning.
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
(R7659)
Servicediagnose
87
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.11 OL-aktivering (overbelastning af
kompressor)
Fjernbetjeningskærm
E5
Metode til
registrering
af fejl
Der registreres overbelastning af kompressor via
kompressor OL.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Hvis kompressor OL aktiveres to gange, lukkes
systemet.
„ Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en anden
fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid på
60 minutter (samlet tid).
* Driftstemperaturens betingelse er ikke angivet.
Formodede
årsager
„
„
„
„
„
„
88
Mangel på kølemiddel
Fejl i firevejsventil
Udendørsenhedens PCB er defekt
Vandblanding i lokal rørledning
Defekt elektronisk ekspansionsventil
Defekt stopventil
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 04-1
Se side 264
Udledningsrør til
termistor afbrudt?
JA
Sæt termistor på plads.
NEJ
Kontrol
nr. 05-4
Se side 271
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Kontrol
nr. 11-2
Se side 277
Kontrol nr. 06
Kontroller termistorerne
Funktionsfejl
∗ Udledningsrørs
termistor
Udskift afledningsrørets
termistor.
Virker
Kontrol nr. 04-1
Kontroller den elektroniske
ekspansionsventil.
Funktionsfejl
Udskift ventil eller spole.
Funktionsfejl
Udskift firvejsventilens
spole eller ventilen.
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
Funktionsfejl
Se kontrol af
kølemiddelledning.
Virker
Kontrol nr. 05-4
Udskift firevejsventilen.
Virker
Kontrol nr. 11-2
Kontroller kølemiddelledning.
Virker
∗ Mangel på
kølemiddel
∗ Blandet med
vand
∗ Defekt stopventil
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
(R7660)
Servicediagnose
89
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.12 OL-aktivering (overbelastning af
kompressor)
Fjernbetjeningskærm
E5
5
2
1
3
4
4
1
A
Metode til
registrering
af fejl
Der registreres overbelastning af kompressor via
kompressor OL.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Hvis kompressor OL aktiveres to gange, lukkes
systemet.
„ Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en anden
fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid på
60 minutter (samlet tid).
* Driftstemperaturens betingelse er ikke angivet.
Formodede
årsager
„
„
„
„
„
„
90
1
4
Udendørsenhedens LEDdisplay
Mangel på kølemiddel
Fejl i firevejsventil
Udendørsenhedens PCB er defekt
Vandblanding i lokal rørledning
Defekt elektronisk ekspansionsventil
Defekt lukkeventil
Servicediagnose
SiDA10-417A
Fejlfinding
Kontrol
nr. 04-2
Se side 265
Kontrol
nr. 05-2
Se side 269
Problemløsning
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Udledningsrør til
termistor afbrudt?
Kontrol
nr. 11-1
Se side 276
Sæt termistor på plads.
Funktionsfejl
Udskift afledningsrørets
termistor.
NEJ
Kontrol nr. 06
Kontroller termistorerne
∗ Udledningsrørs
termistor
Virker
Kontrol nr. 04-2
Kontroller den elektroniske
ekspansionsventil.
Kontrol
nr. 06
Se side 272
JA
Funktionsfejl
Udskift ventil eller spole.
Virker
Kontrol nr. 05-2
Udskift firevejsventilen.
Funktionsfejl
Udskift firvejsventilens
spole eller ventilen.
Udskift udendørsenhedens
printplade.
Funktionsfejl
Se kontrol af
kølemiddelledning.
Virker
Kontrol nr. 11-1
Kontroller kølemiddelledning.
Virker
∗ Mangel på
kølemiddel
∗ Blandet med
vand
∗ Defekt stopventil
Udskift udendørsenhedens
printplade.
(R7661)
Servicediagnose
91
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.13 Kompressorlås
Fjernbetjeningskærm
E6
Metode til
registrering
af fejl
Der registreres en kompressorlås ved kontrol af
kompressorens driftstilstand via
positionsregistreringskredsløbet.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Systemet vurderer kompressorlåsen og standser på
grund af overspænding.
„ Systemet vurderer kompressorlåsen og kan ikke køre
med positionsregistrering i løbet af 15 sekunder efter
start.
„ Systemet lukkes når fejlen sker 16 gange.
„ Fjernelse af partikler: Løbende kørsel i ca.
5-11 minutter (normal).
Formodede
årsager
„ Kompressorlås
„ Afbudt kompressor-harness
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Slå strømmen fra. Afbryd harnesses
U, V og W.
* Omformerkontrol
Varenr.: 1225477
Udfør omformerkontrol (*).
Normal?
NEJ
JA
Sluk for strømmen og tilslut
harnesses. Tænd for strømmen igen
og genstart systemet.
Nødstop uden at
kompressoren kører?
Korriger strømforsyning
eller udskift SPM (eller
PM1).
(Udskift
udendørsenhedens
printplade).
JA
Udskift kompressoren.
NEJ
Systemet lukkes
efter gentagelse af fejl?
JA
NEJ
Kontroller den elektroniske
ekspansionsventil.
Udskift det efter behov.
Udskift kompressoren.
(R7475)
Bemærk:
92
Hvis modellen ikke har SPM (eller PM1), udskiftes
udendørsenhedens PCB.
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.14 Kompressorlås
Fjernbetjeningskærm
E6
Metode til
registrering
af fejl
Der registreres en kompressorlås ved kontrol af
kompressorens driftstilstand via
positionsregistreringskredsløbet.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Positionregistreringskredsløbet finder en
kompressorfrekvens under 5~10 Hz i mere end ti
sekunder.
„ Systemet lukkes når fejlen sker 16 gange.
„ Fjernelse af partikler: Løbende kørsel i ca. 5 minutter
(normal)
Formodede
årsager
„ Kompressorlås
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Slå strømmen fra. Afbryd harnesses
U, V og W.
* Omformerkontrol
Varenr.: 1225477
Udfør omformerkontrol (*).
Normal?
NEJ
JA
Sluk for strømmen og tilslut
harnesses. Tænd for strømmen igen
og genstart systemet.
Nødstop uden at
kompressoren kører?
Korriger strømforsyning
eller udskift SPM (eller
PM1).
(Udskift
udendørsenhedens
printplade).
JA
Udskift kompressoren.
NEJ
Systemet lukkes
efter gentagelse af fejl?
JA
NEJ
Kontroller den elektroniske
ekspansionsventil.
Udskift det efter behov.
Udskift kompressoren.
(R7475)
Bemærk:
Hvis modellen ikke har SPM (eller PM1), udskiftes
udendørsenhedens PCB.
Servicediagnose
93
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.15 Kompressorlås
Fjernbetjeningskærm
E6
5
2
4
3
4
4
1
5
1
A
Metode til
registrering
af fejl
Der registreres en kompressorlås ved kontrol af
kompressorens driftstilstand via
positionsregistreringskredsløbet.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Baseret på vurderingen af den aktuelle bølgeform fra
den højfrekvente spænding, der anvendes til
kompressoren.
„ Systemet lukkes når fejlen sker 16 gange.
„ Fjernelse af partikler: Løbende kørsel i ca. 5 minutter
(normal)
Formodede
årsager
„ Kompressorlås
94
1
1
Udendørsenhedens LEDdisplay
Servicediagnose
SiDA10-417A
Fejlfinding
Problemløsning
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Slå strømmen fra. Afbryd harnesses
U, V og W.
* Omformerkontrol
Varenr.: 1225477
Udfør omformerkontrol (*).
NEJ
Normal?
JA
Sluk for strømmen og tilslut
harnesses. Tænd for strømmen igen
og genstart systemet.
Nødstop uden at
kompressoren kører?
Korriger strømforsyning
eller udskift SPM (eller
PM1).
(Udskift
udendørsenhedens
printplade).
JA
Udskift kompressoren.
NEJ
Systemet lukkes
efter gentagelse af fejl?
JA
NEJ
Kontroller den elektroniske
ekspansionsventil.
Udskift det efter behov.
Udskift kompressoren.
(R7476)
Servicediagnose
95
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.16 Kompressorlås
Fjernbetjeningskærm
E6
5
2
4
3
4
4
1
A
Metode til
registrering
af fejl
Der registreres en kompressorlås ved kontrol af
kompressorens driftstilstand via
positionsregistreringskredsløbet.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Positionsregistreringskredsløbet finder en
kompressorfrekvens under 10 Hz i 20 sekunder eller
en frekvens over 160 Hz.
„ 40 sekunder efter, at kompressoren startes, finder
positionregistreringskredsløbet en
kompressorfrekvens over 180 Hz.
„ Systemet lukkes når fejlen sker 16 gange.
„ Fjernelse af partikler: Løbende kørsel i ca. 5 minutter
(normal)
Formodede
årsager
„ Kompressorlås
96
1
1
Udendørsenhedens LEDdisplay
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Slå strømmen fra. Afbryd harnesses
U, V og W.
* Omformerkontrol
Varenr.: 1225477
Udfør omformerkontrol (*).
NEJ
Normal?
JA
Sluk for strømmen og tilslut
harnesses. Tænd for strømmen igen
og genstart systemet.
Nødstop uden at
kompressoren kører?
JA
Korriger strømforsyning
eller udskift SPM (eller
PM1).
(Udskift
udendørsenhedens
printplade).
Udskift kompressoren.
NEJ
Systemet
lukkes efter gentagelse af
fejl?
JA
NEJ
Kontroller den elektroniske
ekspansionsventil.
Udskift det efter behov.
Udskift kompressoren.
(R7478)
Servicediagnose
97
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.17 Kompressorlås
Fjernbetjeningskærm
E6
5
A
Metode til
registrering
af fejl
Baseret på vurderingen af den aktuelle bølgeform fra
den højfrekvente spænding, der anvendes til
kompressoren.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Maskinen lukkes, når fejltællingen når 16.
„ Ryd betingelse: Løbende drift i 11 min. (uden fejl)
Formodede
årsager
„ Kompressorlås
„ Afbrydelse af kompressor-harness
98
5
5(-)
Udendørsenhedens LEDdisplay
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 17
Se side 285
Sluk for strømmen og afbryd
harness U, V og W.
* Omformerkontrol
Varenr.: 1225477
Kontrol nr. 17
Kontroller omformer med
omformerkontrolfunktionen*
Virker det?
NEJ
Ret strømforsyningen eller
udskift udendørsenhedens
PCB.
JA
Udskift kompressoren.
JA
Sluk for strømforsyningen, udskift
harness, genstart kompressoren
efter at der igen er tændt for
strømforsyningen.
Stopper
kompressoren uden at køre?
NEJ
Lukker
maskinen efter flere stop af
kompressor?
JA
NEJ
Kontroller den
elektroniske
ekspansionsventil.
Udskift den elektroniske
ekspansionsventil.
Udskift kompressoren.
(R7479)
Servicediagnose
99
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.18 DC-blæserlås
Fjernbetjeningskærm
E7
Metode til
registrering
af fejl
Motorblæser eller tilhørende fejl registreres ved kontrol
af højspændingmotorens omdrejningstal, som
registreres af Hall IC.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Blæseren starter ikke i løbet af 30~60 sekunder,
selvom blæsermotoren kører.
„ Systemet lukkes når fejlen sker 16 gange.
„ Fjernelse af partikler: Løbende kørsel i
ca. 5-11 minutter (normal).
Formodede
årsager
„ Blæsermotorfejl
„ Harness eller konnektor er afbrudt mellem
blæsermotor og PCB eller forbindelsen er dårlig
„ Der sidder fremmedmateriale fast i blæseren
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 15-2
Se side 282
Er blæsermotorens konnektor
afbrudt?
NEJ
Er
der fremmedmateriale
i eller i nærheden af blæseren?
JA
Sluk for strømmen og
tilslut konnektoren igen.
JA
Fjern.
NEJ
Udskift ventilatormotoren
på den udendørs enhed.
NEJ
Start.
Kontrol nr. 15-2
Kontroller udendørsenhedens PCB
for input til omdrejningspuls.
Angives der pulssignal?
JA
100
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
(R7480)
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.19 DC-blæserlås
Fjernbetjeningskærm
E7
Metode til
registrering
af fejl
Motorblæser eller tilhørende fejl registreres ved kontrol
af højspændingmotorens omdrejningstal, som
registreres af Hall IC.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Blæseren starter ikke i løbet af 30~60 sekunder,
selvom blæsermotoren kører.
„ Systemet lukkes når fejlen sker 16 gange.
„ Fjernelse af partikler: Løbende kørsel i ca.
5- 11 minutter (normal)
Formodede
årsager
„ Blæsermotorfejl
„ Harness eller konnektor er afbrudt mellem
blæsermotor og PCB eller forbindelsen er dårlig
„ Der sidder fremmedmateriale fast i blæseren
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 15-1
Se side 281
Er
blæsermotorens
konnektor afbrudt?
JA
NEJ
Er
der fremmedmateriale i
eller i nærheden af
blæseren?
JA
Sluk for strømmen og
tilslut konnektoren igen.
Fjern.
NEJ
Start.
Kontrol nr. 15-1
Kontroller udendørsenhedens PCB
for input til omdrejningspuls.
Angives der pulssignal?
JA
Servicediagnose
NEJ
Udskift ventilatormotoren
på den udendørs enhed.
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
(R7481)
101
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.20 DC-blæserlås
Fjernbetjeningskærm
E7
5
1
4
2
4
3
4
4
4
5
1
Udendørsenhedens LEDdisplay
A
Metode til
registrering
af fejl
Motorblæsers linjefejl registreres ved kontrol af
højspændingmotorens omdrejningstal, som registreres
af Hall IC.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Blæseren starter ikke i løbet af 30 sekunder, selvom
blæsermotoren kører.
„ Systemet lukkes når fejlen sker 16 gange.
„ Fjernelse af partikler: Løbende kørsel i ca. 5 minutter
(normal)
Formodede
årsager
„ Blæsermotorfejl
„ Harness eller konnektor er afbrudt mellem
blæsermotor og PCB eller forbindelsen er dårlig
„ Der sidder fremmedmateriale fast i blæseren
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 15-2
Se side 282
Er blæsermotorens konnektor
afbrudt?
NEJ
Er
der fremmedmateriale i
eller i nærheden af blæseren?
JA
JA
Sluk for strømmen og
tilslut konnektoren igen.
Fjern.
NEJ
Start.
Kontrol nr. 15-2
Kontroller udendørsenhedens PCB
for input til omdrejningspuls
Angives der pulssignal?
JA
102
NEJ
Udskift ventilatormotoren
på den udendørs enhed
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
(R7482)
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.21 DC-blæserlås
Fjernbetjeningskærm
E7
5
5
5(-)
Udendørsenhedens LEDdisplay
A
Metode til
registrering
af fejl
Identificer blæsermotorens systemfejl afhængig af
blæserhastighed, som registreres af Hall IC mens
trykblæsermotoren kører.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Når blæsermotoren kører, kører blæseren ikke rundt i
60 sek. eller mere.
„ Luk hvis fejlen gentages 16 gange
„ Ryd betingelse: Blæseren kører rundt i 11 min.(uden
fejl)
Formodede
årsager
„ Blæsermotorfejl
„ Afbrydelse eller forkert forbindelse i harness/
konnektor mellem blæsermotor og PCB
„ Blæseren kører ikke, fordi den sidder fast i
fremmedmaterialet
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 18
Se side 287
Er
konnektoren til
blæsermotoren afbrudt?
JA
Sluk for strømforsyningen,
isæt konnektoren.
NEJ
Er der
fremmedmateriale i
nærheden af blæseren?
JA
Fjern dem.
NEJ
Udfør betjening
Kontrol nr. 18
Kontroller udendørsenhedens PCB
for input til omdrejningskommando
Er der puls-input?
JA
Servicediagnose
NEJ
Udskift
udendørsventilatormotor.
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
(R7483)
103
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.22 Input over strømregistrering
Fjernbetjeningskærm
E8
Metode til
registrering
af fejl
Der registreres en overspænding ved kontrol af
spændingsværdi af CT, mens kompressoren kører.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Følgende spænding med kompressor kørende i
2,5 sekunder.
Køle / varme: Over 9,25A~13A
Formodede
årsager
„ Overspænding på grund af kompressorfejl
„ Overspænding på grund af defekt transistor
„ Overspænding på grund af defekt PCB på
udendørsenhed
„ Fejlregistrering på grund af udendørsenhedens PCB
„ Overspænding på grund af kredsløbsfejl
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 07
Se side 273
∗ Der kan opstå overspænding som følge af forkert ledningsføring. Hvis ledninger
afbrydes og tilsluttes delvist og systemet afbrydes af overspænding, så gøres
følgende.
Genstart og mål input.
Kontrol
nr. 08
Se side 274
Input over
stop-niveau?
NEJ
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
JA
Sluk for strømmen og afbryd
harness U, V og W.
* Omformerkontrol
Varenr.: 1225477
Udfør omformerkontrol (*).
Slukket LED?
NEJ
A
104
JA
Korriger strømforsyning
eller udskift SPM (eller
PM1).
(Udskift
udendørsenhedens
printplade).
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
A
Sluk for strømmen og tilslut
harnesses. Tænd for strømmen
igen og genstart.
Kontrol nr. 08
Kontroller afledningstryk.
Kontrol nr. 07
Kontroller installationen.
(R7484)
Servicediagnose
105
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.23 Input over strømregistrering
Fjernbetjeningskærm
E8
Metode til
registrering
af fejl
Der registreres en overspænding ved kontrol af
spændingsværdi af CT, mens kompressoren kører.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Følgende CT-input med kompressor kørende i
2,5 sekunder.
CT-input : Over 20 A
„ Systemet lukkes når fejlen sker 16 gange.
„ Fjernelse af partikler: Løbende kørsel i ca. 5 minutter
(normal)
Formodede
årsager
„ Overspænding på grund af kompressorfejl
„ Overspænding på grund af defekt transistor
„ Overspænding på grund af defekt omformers
hovedkredsløbskapacitor
„ Overspænding på grund af defekt PCB på
udendørsenhed
„ Fejlregistrering på grund af udendørsenhedens PCB
„ Overspænding på grund af kredsløbsfejl
106
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 07
Se side 273
Kontrol
nr. 08
Se side 274
∗ Der kan opstå overspænding som følge af forkert ledningsføring. Hvis ledninger
afbrydes og tilsluttes delvist og systemet afbrydes af overspænding, så gøres
følgende.
Genstart og mål input.
NEJ
Udskift udendørsenhedens
printplade.
NEJ
Udskift elektrolytisk
kapacitor.
Input over
stop-niveau?
JA
Kontrol
nr. 14
Se side 280
Kontrol nr. 14
Kontroller det primære kredsløbs
elektrolytiske kapacitor.
Normal?
JA
Sluk for strømmen og afbryd
harness U, V og W.
* Omformerkontrol
Varenr.: 1225477
Udfør omformerkontrol (*).
JA
Slukket LED?
NEJ
Korriger strømforsyning
eller udskift SPM (eller
PM1).
(Udskift
udendørsenhedens
printplade).
Sluk for strømmen og tilslut
harnesses. Tænd for strømmen
igen og genstart.
Kontrol nr. 08
Kontroller afledningstryk.
Kontrol nr. 07
Kontroller installationen.
(R7485)
Servicediagnose
107
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.24 Input over strømregistrering
Fjernbetjeningskærm
E8
Metode til
registrering
af fejl
Der registreres en overspænding ved kontrol af
spændingsværdi for udendørsenheden, mens
kompressoren kører.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Følgende input-værdi (beregnes af
udendørsenhedens strømforbrug) med kompressor
kørende fortsætter i 2,5 sekunder.
Formodede
årsager
„ Overspænding på grund af kompressorfejl
„ Overspænding på grund af defekt transistor
„ Overspænding på grund af defekt omformers
hovedkredsløbskapacitor
„ Overspænding på grund af defekt PCB på
udendørsenhed
„ Fejlregistrering på grund af udendørsenhedens PCB
„ Overspænding på grund af kredsløbsfejl
108
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller
afbrydelse af konnektor, da der ellers kan opstå skade på
delene.
* Der kan opstå overspænding som følge af forkert ledningsføring. Hvis ledninger
afbrydes og tilsluttes delvist og systemet afbrydes af overspænding, så kontroller
ledningerne igen.
Forsigtighed
Kontrol
nr. 07
Se side 273
Genstart og mål input.
Kontrol
nr. 08
Se side 274
Input over
stop-niveau?
NEJ
Udskift udendørsenhedens
printplade.
JA
Kontrol nr. 14
Kontroller det primære kredsløbs
elektrolytiske kapacitor
Kontrol
nr. 14
Se side 280
Normal?
NEJ
Udskift elektrolytisk
kapacitor.
JA
Sluk for strømmen og afbryd
harness U, V og W.
* Omformerkontrol
Varenr.: 1225477
Udfør omformerkontrol (*).
Slukket LED?
NEJ
JA
Korriger strømforsyning
eller udskift SPM.
(Udskift
udendørsenhedens
printplade).
Sluk for strømmen og tilslut
harnesses. Tænd for strømmen igen
og genstart.
Kontrol nr. 08
Kontroller afledningstryk
Kontrol nr. 07
Kontroller installationen.
(R7140)
Bemærk:
Hvis modellen ikke har SPM (eller PM1), udskiftes
udendørsenhedens PCB.
Servicediagnose
109
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.25 Input over strømregistrering
Fjernbetjeningskærm
E8
Metode til
registrering
af fejl
Der registreres en overspænding ved kontrol af
spændingsværdi af CT, mens kompressoren kører.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Følgende CT-input med kompressor kørende i
2,5 sekunder.
CT-input : Over 11 A
„ Systemet lukkes når fejlen sker 16 gange.
„ Fjernelse af partikler: Løbende kørsel i ca. 5 minutter
(normal)
Formodede
årsager
„ Overspænding på grund af kompressorfejl
„ Overspænding på grund af defekt transistor
„ Overspænding på grund af defekt omformers
hovedkredsløbskapacitor
„ Overspænding på grund af defekt PCB på
udendørsenhed
„ Fejlregistrering på grund af udendørsenhedens PCB
„ Overspænding på grund af kredsløbsfejl
110
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller
afbrydelse af konnektor, da der ellers kan opstå skade på
delene.
* Der kan opstå overspænding som følge af forkert ledningsføring. Hvis ledninger
afbrydes og tilsluttes delvist og systemet afbrydes af overspænding, så kontroller
ledningerne igen.
Forsigtighed
Kontrol
nr. 07
Se side 273
Genstart og mål input.
Kontrol
nr. 08
Se side 274
Input over
stop-niveau?
NEJ
Udskift udendørsenhedens
printplade.
JA
Kontrol nr. 14
Kontroller det primære kredsløbs
elektrolytiske kapacitor
Kontrol
nr. 14
Se side 280
Normal?
NEJ
Udskift elektrolytisk
kapacitor.
JA
Sluk for strømmen og afbryd
harness U, V og W.
* Omformerkontrol
Varenr.: 1225477
Udfør omformerkontrol (*).
Slukket LED?
NEJ
JA
Korriger strømforsyning
eller udskift SPM.
(Udskift
udendørsenhedens
printplade).
Sluk for strømmen og tilslut
harnesses. Tænd for strømmen igen
og genstart.
Kontrol nr. 08
Kontroller afledningstryk
Kontrol nr. 07
Kontroller installationen.
(R7140)
Bemærk:
Hvis modellen ikke har SPM (eller PM1), udskiftes
udendørsenhedens PCB.
Servicediagnose
111
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.26 Input over strømregistrering
Fjernbetjeningskærm
E8
5
2
4
3
1
4
4
A
Metode til
registrering
af fejl
Der registreres en overspænding ved kontrol af
spændingsværdi af CT, mens kompressoren kører.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Følgende CT-input med kompressor kørende i
2,5 sekunder.
CT-input : Over 20 A
„ Systemet lukkes når fejlen sker 16 gange.
„ Fjernelse af partikler: Løbende kørsel i ca. 5 minutter
(normal)
Formodede
årsager
„ Overspænding på grund af kompressorfejl
„ Overspænding på grund af defekt transistor
„ Overspænding på grund af defekt omformers
hovedkredsløbskapacitor
„ Overspænding på grund af defekt PCB på
udendørsenhed
„ Fejlregistrering på grund af udendørsenhedens PCB
„ Overspænding på grund af kredsløbsfejl
112
1
1
Udendørsenhedens LEDdisplay
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 07
Se side 273
Kontrol
nr. 08
Se side 274
Kontrol
nr. 14
Se side 280
∗ Der kan opstå overspænding som følge af forkert ledningsføring. Hvis ledninger
afbrydes og tilsluttes delvist og systemet afbrydes af overspænding, så gøres
følgende.
Genstart og mål input.
Input
over stop-niveau?
NEJ
Udskift udendørsenhedens
printplade.
JA
Kontrol nr. 14
Kontroller det primære kredsløbs
elektrolytiske kapacitor
NEJ
Normal?
Udskift elektrolytisk
kapacitor.
JA
Sluk for strømmen og afbryd
harness U, V og W.
* Omformerkontrol
Varenr..: 1225477
Udfør omformerkontrol (*).
Slukket LED?
NEJ
JA
Korriger strømforsyning
eller udskift SPM.
(Udskift
udendørsenhedens
printplade).
Sluk for strømmen og tilslut
harnesses. Tænd for strømmen
igen og genstart.
Kontrol nr. 08
Kontroller afledningstryk
Kontrol nr. 07
Kontroller installationen.
(R7687)
Servicediagnose
113
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.27 Input over strømregistrering
Fjernbetjeningskærm
E8
5
2
4
3
1
4
4
5
1
A
Metode til
registrering
af fejl
Fejl registreres ved kontrol af aktuel input-værdi.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Følgende betingelse fortsætter i 2,5 sekunder.
Input-værdi ≥ 11~20A (typisk værdi)
„ Kompressoren stopper, hvis fejlen optræder og
genstarter automatisk efter 3 minutters standby.
Formodede
årsager
„ Overspænding på grund af kompressorfejl
„ Overspænding på grund af defekt transistor
„ Overspænding på grund af defekt omformers
hovedkredsløbskapacitor
„ Overspænding på grund af defekt PCB på
udendørsenhed
„ Fejlregistrering på grund af udendørsenhedens PCB
„ Overspænding på grund af kredsløbsfejl
114
1
1
Udendørsenhedens LEDdisplay
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 07
Se side 273
∗ Der kan opstå overspænding som følge af forkert ledningsføring. Hvis ledninger
afbrydes og tilsluttes delvist og systemet afbrydes af overspænding, så gøres
følgende.
Genstart og mål input.
Kontrol
nr. 08
Se side 274
Input over
stop-niveau?
NEJ
Udskift udendørsenhedens
printplade.
NEJ
Udskift elektrolytisk
kapacitor.
JA
Kontrol
nr. 14
Se side 280
Kontrol nr. 14
Kontroller det primære kredsløbs
elektrolytiske kapacitor .
Normal?
JA
Sluk for strømmen og afbryd harness
U, V og W.
* Omformerkontrol
Varenr.: 1225477
Udfør omformerkontrol (*).
JA
Slukket LED?
NEJ
Sluk for strømmen og tilslut
harnesses. Tænd for strømmen igen
og genstart.
Korriger strømforsyning
eller udskift SPM (eller
PM1).
(Udskift
udendørsenhedens
printplade).
Kontrol nr. 08
Kontroller afledningstryk.
Kontrol nr. 07
Kontroller installationen.
(R7487)
Servicediagnose
115
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.28 Input over strømregistrering
Fjernbetjeningskærm
E8
5
A
Metode til
registrering
af fejl
Registrer overspænding ved at kontrollere omformeres
strømforbrug eller input-spænding registreret af CT,
mens kompressoren kører.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Ved 14 A eller højere strømforbrug for omformer eller
CT-input fortsætter i 5 sek.
„ Kompressoren stopper, hvis fejlen optræder og
genstarter automatisk efter 3 minutters standby.
Formodede
årsager
„ Overspænding på grund af defekt kompressor
„ Overspænding på grund af defekt transistor
„ Overspænding på grund af defekt elektrolytisk
modstand i omformers hovedkredsløb
„ Overspænding på grund af defekt PCB på
udendørsenhed
„ Fejlregistrering på grund af udendørsenhedens
defekte PCB
„ Overspænding skyldes kortslutning.
116
5
5(-)
Udendørsenhedens LEDdisplay
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 07
Se side 273
Kontrol
nr. 14
Se side 280
Kontrol
nr. 17
Se side 285
* Input-overspænding kan skyldes forkert ledningsføring inde i maskinen. Hvis
maskinen stopper på grund af output-overspænding efter tilslutning eller
afbrydelse af ledninger med udskiftning af en del, så kontroller om ledningerne er
korrekt tilsluttet.
Genstart og mål input.
Er
værdien højere end
den valgte stop-værdi?
NEJ
Udskift udendørsenhedens
printplade.
NEJ
Udskift den elektrolytiske
kapacitor.
JA
Kontrol nr. 14
Kontrol af kredsløbets elektrolytiske
kapacitor
Virker det?
Kontrol
nr. 08
Se side 274
JA
Sluk for strømmen og afbryd harness
U, V og W.
* Omformerkontrol
Varenr.: 1225477
Kontrol nr. 17
Kontroller omformer med
omformerkontrolfunktionen*.
Er LED slukket ?
JA
Ret strømforsyningen eller
udskift udendørsenhedens
PCB.
NEJ
Sluk for strømforsyningen, udskift
harness, genstart kompressoren efter
at der igen er tændt for
strømforsyningen.
Kontrol nr. 08
Kontrol af afledningstryk.
Kontrol nr. 07
Installationskontrol.
Servicediagnose
(R7686)
117
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.29 Abnormalitet i firevejsventil
Fjernbetjeningskærm
EA
Metode til
registrering
af fejl
Væskerørets temperaturetermistor, temperaturtermistor
for udendørsluft og udendørsenhedens
varmevekslertermistor kontrolleres for, om de kører i
normalt driftsområde.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Følgend betingelse fortsætter i mere end 10 efter drift i
5 minutter.
„ Køling/tørring
(rumtemp. – indendørsvarmevekslernes temp.)
< –5~–10°C
„ Opvarmning
(indendørsvarmevekslernes temp.) – rumtemp.)
< –5~–10°C
Formodede
årsager
„
„
„
„
„
„
„
118
Dårlig konnektorforbindelse
Defekt termistor
Udendørsenhedens PCB er defekt
Defekt spole i firvejsventil eller harness
Defekt firevejsventil
Fremmedmateriale blandet i kølemiddel
Utilstrækkelig gas
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 05
Se side 268
Firevejsventil
afbrudt (løs)?
Kontrol
nr. 11-1
Se side 276
Tilslut.
JA
Tilslut igen.
NEJ
Udskift firevejsventilens
spole.
Funktionsfejl
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
JA
Tilslut i positionen.
Funktionsfejl
Udskift defekt termistor.
Funktionsfejl
Se kontrol af
kølemiddelledning.
NEJ
Harness afbrudt fra
konnektor?
Kontrol
nr. 06
Se side 272
JA
NEJ
Kontroller kontinuiteten for
firevejsventilens spole og harness.
Afbryd
harness fra
konnektor. Modstand
mellem harness ca. 3kΩ±0,5kΩ
(eller 1500 ohms)?
JA
Kontrol nr. 05
Kontroller firevejsventils
afbryder.
Virker
Afbrudt termistor?
NEJ
Kontrol nr. 06
Kontroller termistorerne.
Virker
Kontrol nr. 11-1
Kontroller kølemiddelledning.
Virker
Utilstrækkeligt gas
Blandet med vand
Defekt stopventil
Udskift firevejsventil
(defekt eller tilstoppet).
(R7685)
Servicediagnose
119
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.30 Abnormalitet i firevejsventil
Fjernbetjeningskærm
EA
5
5
5(-)
Udendørsenhedens LEDdisplay
A
Metode til
registrering
af fejl
Rumtemperaturtermistoren, den indendørs
varmevekslertermistor, udendørstermistor og den
udendørs varmeveksler kontrolleres for at, seom de
virker i det normale driftsområde.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Når en af følgende betingelser fortsætter i 10 min,
stopper kompressoren og genstarter automatisk efter
3 minutters standby.
Køling/tørring
(Rumtemperatur – temperatur for den indendørs
varmeveksler) < – 5°C
Opvarmning
(Temperatur for den indendørs varmeveksler rumtemperatur) < – 5°C
„ Luk hvis fejlen gentages to gange
„ Ryd betingelse: Løbende drift i 60 minutter.
Formodede
årsager
120
„
„
„
„
„
„
„
Forkert konnektortilslutning
Defekt termistor
PCB-fejl i udendørsenhed.
Defekt spole eller harness i 4-vejsventil
Defekt 4-vejsventil
Utilstrækkelig gas
Fremmedmateriale blandet i kølemiddel
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 05-4
Se side 271
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Kontrol
nr. 11-3
Se side 277
Bliver spolen til
4-vejsventilen løs?
JA
Korriger det.
NEJ
Er
harness afbrudt
fra konnektoren?
JA
Opret korrekt forbindelse.
NEJ
Udskift spolen i
4-vejsventilen.
NG
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
Ikke på plads
Sæt den på plads.
NEJ
Kontrol af spole til 4-vejsventil og
harness-ledningsevne.
Afbryd
harness fra
konnektor. Modstandsværdien
er ca. 300~600 Wmaskiner?
JA
Kontrol
nr. 05-4
Output-kontrol af
4-vejsventil.
OK
Løsner hver
termistor sig?
På plads
Kontrol nr. 06
Termistorkontrol.
NG
Udskift termistoren.
OK
Kontrol
nr. 11-3
Kontrol af kølemiddelsystem.
OK
NG
· Mangel på
kølemiddel
· Blandet med
vand
· Defekt
lukkeventil
Læs om korrigerende
handling for kontrol af
kølemiddelsystem.
Udskift 4-vejsventilen.
(fejl eller
fremmedmateriale der
sidder fast)
(R7490)
Servicediagnose
121
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.31 Abnormalitet i firevejsventil
Fjernbetjeningskærm
EA
Metode til
registrering
af fejl
Rumtemperaturtermistoren, den indendørs
varmevekslertermistor, udendørstermistortemperaturen
og den udendørs varmeveksler kontrolleres for at, seom
de virker i det normale driftsområde.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Følgende betingelse fortsætter i mere end 1 minut efter
drift i 10 minutter.
„ Køling/tørring
(rumtemp. – indendørsvarmevekslernes temp.)
< –10°C ~ –5°C
„ Opvarmning
(indendørsvarmevekslernes temp.) – rumtemp.)
< –10°C ~ –5°C
Formodede
årsager
„
„
„
„
„
„
„
122
Dårlig konnektorforbindelse
Defekt termistor
Udendørsenhedens PCB er defekt
Defekt spole i firvejsventil eller harness
Defekt firevejsventil
Fremmedmateriale blandet i kølemiddel
Utilstrækkelig gas
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 05-3
Se side 270
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Firevejsventil
afbrudt (løs)?
JA
Tilslut.
NEJ
Harness afbrudt
fra konnektor?
JA
Tilslut igen.
NEJ
Kontroller kontinuiteten for
firevejsventilens spole og harness.
Kontrol
nr. 11-1
Se side 276
Afbryd
harness fra
konnektor.
Modstand mellem harnesses
ca. 1500 W?
NEJ
Udskift firevejsventilens
spole.
JA
Kontrol nr. 05-3
Kontroller firevejsventils
afbryder.
Funktionsfejl
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
Virker
Afbrudt termistor?
JA
Tilslut i positionen.
NEJ
Kontrol nr. 06
Kontroller termistorerne.
Funktionsfejl
Udskift defekt termistor.
Virker
Kontrol nr. 11-1
Kontroller kølemiddelledning.
Funktionsfejl
l Utilstrækkeligt gas
l Blandet med vand
l Defekt stopventil
Se kontrol af
kølemiddelledning.
Virker
Udskift firevejsventil
(defekt eller tilstoppet).
(R7688)
Servicediagnose
123
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.32 Abnormalitet i firevejsventil
Fjernbetjeningskærm
EA
5
2
1
3
1
4
1
A
Metode til
registrering
af fejl
Væskerørets termistor, udendørstemperaturtermistor og
udendørsenhedens varmevekslertermistor kontrolleres
for, om de kører i normalt driftsområde.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
En af følgende betingelser optræder 3~6 minutter efter,
at kompressoren er startet.
„ Køling/tørring
(Udendørsenhedens varmevekslertemperatur –
væskerørstemperatur) < –5°C
„ Opvarmning
(Væskerørstemperatur – udendørsenhedens
varmevekslertemperatur) < 0°C
Formodede
årsager
„
„
„
„
„
„
124
1
4
Udendørsenhedens LEDdisplay
Dårlig konnektorforbindelse
Defekt termistor
Udendørsenhedens PCB er defekt
Defekt spole i firvejsventil eller harness
Defekt firevejsventil
Fremmedmateriale blandet i kølemiddel
Servicediagnose
SiDA10-417A
Fejlfinding
Kontrol
nr. 05-3
Se side 270
Problemløsning
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Firevejsventils
spole afbrudt (løs)?
Kontrol
nr. 11-1
Se side 276
Tilslut.
JA
Tilslut igen.
NEJ
Udskift firevejsventilens
spole.
NEJ
Harness afbrudt
fra konnektor?
Kontrol
nr. 06
Se side 272
JA
NEJ
Kontroller kontinuiteten for
firevejsventilens spole og harness.
Afbryd
harness fra
konnektor.
Modstand mellem harnesses
ca. 1500 Ω?
JA
Kontrol nr. 05-3
Kontroller firevejsventils
afbryder.
Funktionsfejl
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
Virker
Afbrudt
termistor?
JA
Tilslut i positionen.
NEJ
Kontrol nr. 06
Kontroller termistorerne.
Funktionsfejl
Udskift defekt termistor.
Virker
Kontrol nr. 11-1
Kontroller kølemiddelledning.
Funktionsfejl
Se kontrol af
kølemiddelledning.
Blandet med
vand
Defekt lukkeventil
Virker
Udskift firevejsventil
(defekt eller tilstoppet).
(R7662)
Servicediagnose
125
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.33 Styring af afløbsrørtemperatur
Fjernbetjeningskærm
F3
Metode til
registrering
af fejl
Afløbsrørets temperaturkontrol (stop, frekvensfald, etc.)
kontrolleres når temperaturen registreres af afløbsrørets
termistor.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Hvis et stop udføres 4~6 gange efter hinanden på
grund unormal temperatur i afløbsrøret, så lukkes
systemet ned.
„ Hvis temperaturen registreres af, at afløbsrørets
termistor stiger over
°C, så stopper kompressoren.
(Fejlen fjernes, når temperaturen er faldet under
°C.)
Stoptemperatur
Bemærk: Værdierne er forskellige for hver model.
(1) over 45Hz (stigende), over 40Hz (faldende)
120
80
(2) 130~45Hz (stigende), 25~40Hz (faldende)
110
70
(3) under 30Hz (stigende), under 25Hz (faldende)
105
65
„ Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en anden
fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid på
60 minutter (samlet tid).
Formodede
årsager
„
„
„
„
„
„
„
„
126
Mangel på kølemiddel
Fejl i firevejsventil
Defekt udledningsrør til termistor
(varmeveksler eller udendørsenhedens
lufttemperaturtermistor er defekt)
Udendørsenhedens PCB er defekt
Vandblanding i lokal rørledning
Defekt elektronisk ekspansionsventil
Defekt stopventil
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 04-2
Se side 265
Kontrol nr. 06
Kontroller termistorerne.
Virker
Funktionsfejl
Udskift defekt termistor.
l Udledningsrørs termistor
l Udendørsenhedens
varmeveksler termistor
l Udendørs
temperaturtermistor
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Kontrol nr. 04-2
Kontroller den elektroniske
ekspansionsventil.
Kontrol
nr. 11-1
Se side 276
Funktionsfejl
Udskift ventil eller spole.
Virker
Kontrol nr. 11-1
Kontroller kølemiddelledning.
Virker
Funktionsfejl
l Mangel på
kølemiddel
l Fejl i firevejsventil
l Blandet med vand
l Defekt stopventil
Se kontrol af
kølemiddelledning.
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
(R7663)
Servicediagnose
127
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.34 Styring af afløbsrørtemperatur
Fjernbetjeningskærm
F3
5
1
4
2
1
3
4
4
1
5
1
Udendørsenhedens LEDdisplay
A
Metode til
registrering
af fejl
Afløbsrørets temperaturkontrol (stop, frekvensfald, etc.)
kontrolleres når temperaturen registreres af afløbsrørets
termistor.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Hvis temperaturen registreres af, at afløbsrørets
termistor stiger over 110°C~120°C, så stopper
kompressoren. (Fejlen fjernes, når temperaturen er
faldet under 95°C~107°C.)
„ Hvis kompressoren stopper 6 gange efter hinanden
på grund unormal temperatur i afløbsrøret, så lukkes
systemet ned.
„ Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en anden
fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid på
60 minutter (samlet tid).
Formodede
årsager
128
„ Mangel på kølemiddel
„ Fejl i firevejsventil
„ Defekt afløbsrørtermistor (varmeveksler eller
udendørsenhedens temperaturtermistor er defekt)
„ Udendørsenhedens PCB er defekt
„ Vandblanding i lokal rørledning
„ Defekt elektronisk ekspansionsventil
„ Defekt stopventil
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 04-2
Se side 265
Kontrol nr. 06
Kontroller termistorerne.
Virker
Funktionsfejl
Udskift defekt termistor.
l Udledningsrørs termistor
l Udendørsenhedens
varmeveksler termistor
l Udendørs
temperaturtermistor
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Kontrol nr. 04-2
Kontroller den elektroniske
ekspansionsventil.
Kontrol
nr. 11-1
Se side 276
Funktionsfejl
Udskift ventil eller spole.
Virker
Kontrol nr. 11-1
Kontroller kølemiddelledning.
Virker
Funktionsfejl
l Mangel på
kølemiddel
l Fejl i firevejsventil
l Blandet med vand
l Defekt stopventil
Se kontrol af
kølemiddelledning.
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
(R7663)
Servicediagnose
129
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.35 Styring af afløbsrørtemperatur
Fjernbetjeningskærm
F3
Metode til
registrering
af fejl
Afløbsrørets temperaturkontrol (stop, frekvensfald, etc.)
kontrolleres når temperaturen registreres af afløbsrørets
termistor.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
<For serie F>
Hvis temperaturen registreres af, at afløbsrørets
termistor stiger, så stopper kompressoren.
Temperaturen, hvor kompressoren stopper, afhænger af
frekvensen.
(1) 110°C når frekvensen er over 30Hz (stigende) eller
over 25Hz (faldende).
(2) 108°C når frekvensen er under 30Hz (stigende) eller
under 25Hz (faldende).
„ (Fejlen fjernes, når temperaturen er faldet under
95°C.
„ Hvis kompressoren stopper 6 gange efter hinanden
på grund af unormal temperatur i afløbsrøret, så
lukkes systemet ned.
„ Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en anden
fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid på
60 minutter (samlet tid).
Formodede
årsager
„
„
„
„
„
„
„
„
130
Mangel på kølemiddel
Fejl i firevejsventil
Defekt udledningsrør til termistor
(varmeveksler eller udendørsenhedens
temperaturtermistor er defekt)
Udendørsenhedens PCB er defekt
Vandblanding i lokal rørledning
Defekt elektronisk ekspansionsventil
Defekt stopventil
Servicediagnose
SiDA10-417A
Fejlfinding
Kontrol
nr. 04-2
Se side 265
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Kontrol
nr. 11-2
Se side 277
Problemløsning
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol nr. 06
Kontroller termistorerne.
Funktionsfejl
Udledningsrørs
termistor
Udendørsenhedens
varmeveksler
termistor
Udendørs
temperaturtermistor
Udskift defekt termistor.
Virker
Kontrol nr. 04-2
Kontroller den elektroniske
ekspansionsventil.
Funktionsfejl
Udskift ventil eller spole.
Virker
Kontrol nr. 11-2
Kontroller kølemiddelledning.
Virker
Funktionsfejl
Mangel på
kølemiddel
Fejl i firevejsventil
Blandet med vand
Defekt stopventil
Se kontrol af
kølemiddelledning.
Udskift udendørsenhedens
printplade.
(R7664)
Servicediagnose
131
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.36 Styring af afløbsrørtemperatur
Fjernbetjeningskærm
F3
5
1
4
2
1
3
4
4
1
Udendørsenhedens LEDdisplay
A
Metode til
registrering
af fejl
Afløbsrørets temperaturkontrol (stop, frekvensfald, etc.)
kontrolleres når temperaturen registreres af afløbsrørets
termistor.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
2YC45, 2YC63
Hvis temperaturen registreres af, at afløbsrørets
termistor stiger over 120°C, så stopper kompressoren.
(Fejlen fjernes, når temperaturen er faldet under
107°C.)
2YC32
Temperaturen, hvor kompressoren stopper, afhænger af
frekvensen.
(1) 110°C når frekvensen er over 45 Hz (stigende) eller
over 40 Hz (faldende).
(2) 102°C når frekvensen er mellem 30 Hz og 45 Hz
(stigende) eller mellem 40 Hz og 25 Hz
(faldende).
(3) 98°C når frekvensen er under 30 Hz (stigende)
eller under 25 Hz (faldende).
„ Hvis kompressoren stopper 6 gange efter hinanden
på grund unormal temperatur i afløbsrøret, så lukkes
systemet ned.
„ Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en anden
fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid på
60 minutter (samlet tid).
Formodede
årsager
„
„
„
„
„
„
„
„
132
Mangel på kølemiddel
Fejl i firevejsventil
Defekt udledningsrør til termistor
(varmeveksler eller udendørsenhedens
temperaturtermistor er defekt)
Udendørsenhedens PCB er defekt
Vandblanding i lokal rørledning
Defekt elektronisk ekspansionsventil
Defekt stopventil
Servicediagnose
SiDA10-417A
Fejlfinding
Kontrol
nr. 04-2
Se side 265
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Kontrol
nr. 11-1
Se side 276
Problemløsning
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol nr. 06
Kontroller termistorerne.
Virker
Kontrol nr. 04-2
Kontroller den elektroniske
ekspansionsventil.
Funktionsfejl
Udledningsrørs
termistor
Udendørsenhedens
varmeveksler
termistor
Udendørs
temperaturtermistor
Funktionsfejl
Udskift defekt termistor.
Udskift ventil eller spole.
Virker
Kontrol nr. 11-1
Kontroller kølemiddelledning.
Virker
Funktionsfejl
Mangel på
kølemiddel
Fejl i firevejsventil
Blandet med vand
Defekt stopventil
Se kontrol af
kølemiddelledning.
Udskift udendørsenhedens
printplade.
(R7665)
Servicediagnose
133
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.37 Styring af afløbsrørtemperatur
Fjernbetjeningskærm
F3
5
A
Metode til
registrering
af fejl
Afløbsrørets temperaturkontrol (stop, frekvensfald, etc.)
kontrolleres når temperaturen registreres af afløbsrørets
termistor.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Kompressoren stopper, når afløbsrørets temperatur
er 118°C eller højere. (Fejlbetingelse ryddes når
afløbsrørets temperatur er under 85°C)
„ Luk hvis fejlen gentages 4 gange
„ Ryd betingelse: Løbende drift i 60 minutter
Formodede
årsager
„ Utilstrækkelig gas
„ Fejl i 4-vejsventil
„ Defekt afløbsrørtermistor (varmevekslertermistor eller
udendørsenhedens termistor er defekt)
„ PCB-fejl i udendørsenhed.
„ Vandblanding i rørledning
„ Fejl i elektronisk ekspansionsventil
„ Defekt stopventil
„ Defekt indendørs solenoideventil
134
5
5(-)
Udendørsenhedens LEDdisplay
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Kontrol
nr. 11-3
Se side 277
Kontrol
nr. 04-1
Se side 264
Kontrol nr. 06
Termistorkontrol
OK
Kontrol nr. 04-1
Kontrol af elektronisk
ekspansionsventil
NG
Udskift termistoren.
· Udledningsrørs
termistor
· Udendørs
varmevekslertermistor
· Udendørs lufttermistor
NG
Udskift primær del eller
ringen til den elektroniske
ekspansionsventil.
NG
Læs om korrigerende
handling for kontrol af
kølemiddelsystem.
OK
Kontrol nr. 11-3
Kontrol af kølemiddelsystem
OK
· Utilstrækkelig gas
· Fejl i 4-vejsventil
· Blandet med vand
· Defekt stopventil
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
(R7667)
Servicediagnose
135
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.38 Højtrykskontrol i køling
Fjernbetjeningskærm
F6
Metode til
registrering
af fejl
Højtrykskontrol (stop, frekvensfald, etc.) aktiveres i
køletilstanden, hvis temperaturen registreres af, at
varmevekslerens thermistor overskrider grænsen.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Aktiveres når temperature registreres af, at
varmevekslerens termistor stiger over 63°C (RN,
RYN) eller 65°C (ARY).
„ Deaktiveres når temperaturen falder under 48°C (RN,
RYN) eller 50°C (ARY).
Formodede
årsager
„
„
„
„
„
136
Der er ikke nok installationsplads.
Ventilatorfejl i udendørsenhed
Fejl i varmevekslertermistor
Fejl i stopventil
Snavset varmeveksler
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Kontroller installationen.
Kontrol nr. 07
Installationskontrol
Kontrol
nr. 07
Se side 273
Kontrol
nr. 09
Se side 274
Unormal
Udskift luftgitterposition.
Skift installationssted.
Rengør varmeveksleren.
Unormal
Udskift ventilatormotor.
Reparer konnektors eller
blæsermotors ledninger.
Normal
Kontrol nr. 09
Kontrol af udendørsblæser
Normal
Kontrol nr. 06
Kontrol af varmevekslertermistor
Vurdering
Normal
Unormal
Udskift
varmevekslertermistor
Udskift PCB.
(R4742)
Servicediagnose
137
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.39 Højtrykskontrol i køling
Fjernbetjeningskærm
F6
Metode til
registrering
af fejl
Højtrykskontrol (stop, frekvensfald, etc.) aktiveres i
køletilstanden, hvis temperaturen registreres af, at
varmevekslerens thermistor overskrider grænsen.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Aktiveres når temperaturen, som måles af
varmevekslerens thermistor, stiger over 54~65°C.
„ Deaktiveres, når temperaturen falder under ca. 53°C.
Formodede
årsager
„
„
„
„
„
„
„
138
Der er ikke nok installationsplads.
Ventilatorfejl i udendørsenhed
Fejl i elektronisk ekspansionsventil
Fejl i udendørsenhedens varmevekslertermistor
PCB-fejl i udendørsenhed
Fejl i stopventil
Snavset varmeveksler
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 04-1
Se side 264
Kontroller installationen.
Kontrol nr. 07
Kontroller installationen.
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Kontrol
nr. 07
Se side 273
Udskift luftgitterposition.
Skift installationssted.
Rengør varmeveksleren.
Unormal
Udskift ventilatormotor.
Reparer konnektors eller
blæsermotors ledninger.
Unormal
Udskift elektronisk
ekspansionsventil eller
spole.
Udskift PCB.
Normal
Kontrol nr. 09
Kontroller udendørsblæser.
Normal
Kontrol nr. 04-1
Kontroller den elektroniske
ekspansionsventil.
Vurdering
Kontrol
nr. 09
Se side 274
Unormal
Normal
Kontrol nr. 06
Kontroller varmevekslertermistor.
Vurdering
Normal
Unormal
Udskift
varmevekslertermistor
Udskift PCB.
(R7666)
Servicediagnose
139
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.40 Højtrykskontrol i køling
Fjernbetjeningskærm
F6
5
2
1
3
4
4
4
5
1
A
Metode til
registrering
af fejl
Højtrykskontrol (stop, frekvensfald, etc.) aktiveres i
køletilstanden, hvis temperaturen registreres af, at
varmevekslerens thermistor overskrider grænsen.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Aktiveres når temperaturen, som måles af
varmevekslerens thermistor, stiger over 58~65°C.
„ Fejlen fjernes, når temperaturen er faldet under
48,5°C~55°C.
Formodede
årsager
„
„
„
„
„
„
„
140
1
4
Udendørsenhedens LEDdisplay
Der er ikke nok installationsplads.
Ventilatorfejl i udendørsenhed
Fejl i elektronisk ekspansionsventil
Fejl i udendørsenhedens varmevekslertermistor
PCB-fejl i udendørsenhed
Fejl i stopventil
Snavset varmeveksler
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 04-2
Se side 265
Kontroller installationen.
Kontrol nr. 07
Installationskontrol
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Kontrol
nr. 07
Se side 273
Udskift luftgitterposition.
Skift installationssted.
Rengør varmeveksleren.
Unormal
Udskift ventilatormotor.
Reparer konnektors eller
blæsermotors ledninger.
Unormal
Udskift elektronisk
ekspansionsventil eller
spole.
Udskift PCB.
Normal
Kontrol nr. 09
Kontrol af udendørsblæser
Normal
Kontrol nr. 04-2
Kontrol af elektronisk
ekspansionsventil
Vurdering
Kontrol
nr. 09
Se side 274
Unormal
Normal
Kontrol nr. 06
Kontrol af varmevekslertermistor
Vurdering
Normal
Unormal
Udskift
varmevekslertermistor
Udskift PCB.
(R7689)
Servicediagnose
141
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.41 Højtrykskontrol i køling
Fjernbetjeningskærm
F6
5
A
Metode til
registrering
af fejl
Ved køling udføres højtrykskontrol (stop, frekvensfald,
etc.) i henhold til den temperatur, der registreres af
varmevekslerens termistor.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Ved køling når temperaturen, der registreres af
varmevekslerens termistor, er 63°C eller højere.
(Fejlbetingelse ryddes når temperaturen er under 52°C)
Formodede
årsager
„
„
„
„
„
„
„
142
5
5(-)
Udendørsenhedens LEDdisplay
Der er ikke nok installationsplads
Defekt udendørs blæser
Fejl i elektronisk ekspansionsventil
Defekt termistor i varmeveksler
PCB-fejl i udendørsenhed.
Defekt stopventil
Defekt solenoideventil til affugtning
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 04-1
Se side 264
Kontroller installationssted
Kontrol nr. 07
Installationskontrol
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Kontrol
nr. 07
Se side 273
Kontrol
nr. 09
Se side 274
Kontrol
nr. 20
Se side 290
Skift placering af
luftafledningsgitter.
Udskift
installationsposition.
Rengør varmeveksleren.
NG
Udskift ventilatormotor.
Ret konnektors og
blæsermotors ledning.
NG
Udskift stopventil.
NG
Udskift primær del eller
ringen til den elektroniske
ekspansionsventil.
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
OK
Kontrol nr. 09
Kontrol af udendørsblæsersystem
OK
Kontrol nr. 08
Kontrol af afledningstryk
Vurdering
Kontrol
nr. 08
Se side 274
NG
OK
Kontrol nr. 04-1
Kontrol af elektronisk
ekspansionsventil
Vurdering
OK
Kontrol nr. 06
Kontrol af varmevekslertermistor
Vurdering
OK
NG
Udskift udendørs
varmevekslertermistor
Kontrol nr. 20
(R7690)
Servicediagnose
143
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.42 Abnormalitet i kompressorsystemsensor
Fjernbetjeningskærm
H0
Metode til
registrering
af fejl
„ Systemet kontrollerer jævnstrømmen, inden
kompressoren starter.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Hvis jævnstrømmen inden kompressorstart er uden
for området 0,5-4,5 V (sensor-output konverteret til en
spændingsværd) eller jævnstrømmen inden
kompressorstart er under 50 V.
Formodede
årsager
„ Defekt PCB
„ Ødelagt eller dårligt forbindelse af harness
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontroller harness S30.
Er harness ødelagt?
JA
Udskift harness.
NEJ
Ingen problemer. Fortsæt
betjening.
NEJ
Sluk for strømmen og tænd igen.
Genstart - vises fejlen
igen?
JA
Udskift PCB (2).
(R4564)
144
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.43 Abnormalitet i kompressorsystemsensor
Fjernbetjeningskærm
H0
5
2
4
3
1
4
1
5
1
A
Metode til
registrering
af fejl
„ Fejl identificeres af strømforsyningen og
jævnstrømmen, som registreres inden
kompressorens start.
„ Fejl identificeres af kompressorstrømmen, som
registreres umiddelbart efter kompressorstart.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Den registrererde værdi for strømforsyningen og
jævnstrømmen er tydeligvis for lav eller høj,
„ Kompressoren kører ikke, når kompressoren startes.
Formodede
årsager
„
„
„
„
Servicediagnose
1
4
Udendørsenhedens LEDdisplay
Reaktorafbrydelse
Kompressorafbrydelse
Udendørsenhedens PCB er defekt
Defekt kompressor
145
Problemløsning
SiDA10-417A
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Slå strømmen fra.
Kontrol af reaktorforbindelse
Er forbindelsen OK?
NEJ
Tilsluttes korrekt.
JA
Kontrol af kompressorforbindelse
Er forbindelsen OK?
NEJ
Tilsluttes korrekt.
JA
Afbryd reaktoren fra
udendørsenhedens
PCB og mål
modstanden mellem
reaktorterminalerne
med testerenheden.
Reaktorkontrol
10W eller mindre?
NEJ
Udskift reaktoren.
JA
Afbryd
kompressorrelæ-harness
fra udendørsenhedens
PCB og mål
modstandsværdien
mellem terminalerne for
de 3 kompressorer med
testerenheden.
Kompressorkontrol
Er
den mellem hver
terminal på 10W
eller mindre?
JA
NEJ
Udskift kompressoren
eller kompressorens
relæ-harness
Kontroller betjeningen
igen og se om fejlen vises
igen, udskift
udendørsenhedens PCB
(R5131)
146
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.44 Abnormalitet i kompressorsystemsensor
Fjernbetjeningskærm
H0
Metode til
registrering
af fejl
Fejlen identificeres af jævnstrømmen, som registreres
inden kompressorstart.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Når jævnstrømmen inden kompressorstart er
forskellig fra 0,5 - 4,5 V (registreres ved konvertering
af sensor-output til spændingen) eller jævnstrømmen
er 50 V eller mindre.
Formodede
årsager
„ Defekt PCB
„ Harnessafbrydelse / defekt forbindelse
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontroller ledning-harness.
Er
lednings-harness
beskadiget?
Normal
Beskadiget
Udskift lednings-harness.
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
(R7143)
Servicediagnose
147
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.45 Abnormalitet i kompressorsystemsensor
Fjernbetjeningskærm
H0
5
5
5(-)
Udendørsenhedens LEDdisplay
A
Metode til
registrering
af fejl
Fejlen identificeres af jævnstrømmen, som registreres
inden kompressorstart.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Når jævnstrømmen inden kompressorstart er
forskellig fra 0,5 - 4,5 V (registreres ved konvertering
af sensor-output til spændingen) eller jævnstrømmen
er 50 V eller mindre.
Formodede
årsager
„ Defekt PCB
„ Harnessafbrydelse / defekt forbindelse
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Udskift udendørsenhedens printplade.
148
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.46 Damper-fejl
Fjernbetjeningskærm
H1
5
A
Metode til
registrering
af fejl
Registreres af afbryderen (LS) i fugtningsenheden.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Afbryderen slås ikke til eller fra, når fugtningsenheden
starter eller stopper. Eksempelvis ved tilslutning af
strømforsyningen, når fugtningen starter (herunder
luftindtagning) eller varme- og tørrefunktionen starter.
Formodede
årsager
„
„
„
„
Servicediagnose
5
5
Udendørsenhedens LEDdisplay
Fejl i damper på grund af frost
Fejl i damper på grund af fremmedmateriale
Afbryderen fejler (herunder forkert forbindelse)
Defekt dampermotor
149
Problemløsning
SiDA10-417A
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Sidder
JA
damperen fast på grund af
frost?
Opvarm damper og
smelt frost
Gentages
damper-fejlen?
JA
Er
ledningsforbindelsen til
afbryder (LS) løs?
JA
NEJ
OK
(Kontroller indsugningsluft
og befugtningsenhed til
direkte indsugning af fugt.)
Tilslut ledningerne i
gen.
NEJ
Udskift damperen.
(man kan ikke udskifte
afbryderen alene) eller
udskift udendørsenhedens
PCB.
(R3435)
150
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.47 Abnormalitet i positionssensor
Fjernbetjeningskærm
H6
Metode til
registrering
af fejl
Der registreres en startfejl ved kontrol af kompressorens
driftstilstand via positionsregistreringskredsløbet.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Kompressoren kan ikke starter i ca. 15 sekunder efter,
at kompressorens startsignal er sendt.
„ Fjernelse af partikler: Løbende kørsel i ca.
5-10 minutter (normal).
„ Systemet lukkes når fejlen sker 8 eller 16 gange.
Formodede
årsager
„
„
„
„
„
Servicediagnose
Afbrudt kabel til kompressorrelæ
Selve kompressoren er defekt
Udendørsenhedens PCB er defekt
Lukket stopventil
Input-spænding ikke som specificeret
151
Problemløsning
SiDA10-417A
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol nr. 13-1
Kontroller for kortslutning.
Kontrol
nr. 13-1
Se side 278
Normal
NEJ
Udskift udendørsenhedens
printplade.
JA
Kontroller den elektrolytiske
kapacitorspænding.
DC290~380V?
NEJ
Udskift udendørsenhedens
printplade.
JA
Er
elektriske dele
eller kompressor-harness
tilsluttet som specificeret?
NEJ
Ret i henhold til
specifikationerne.
JA
Slå strømmen fra. Afbryd harnesses
U, V og W.
* Omformerkontrol,
varenr.: 1225477
Udfør omformerkontrol (*).
Slukket LED?
NEJ
JA
Ret strømforsyningen eller
udskift udendørsenhedens
PCB.
Udskift kompressoren.
(R7500)
152
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.48 Abnormalitet i positionssensor
Fjernbetjeningskærm
H6
5
2
4
3
1
4
1
5
1
A
Metode til
registrering
af fejl
Der registreres en startfejl ved kontrol af kompressorens
driftstilstand via positionsregistreringskredsløbet.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Kompressoren kan ikke starter i ca. 15 sekunder efter,
at kompressorens startsignal er sendt.
„ Fjernelse af partikler: Løbende kørsel i ca. 5 minutter
(normal)
„ Systemet lukkes når fejlen sker 8 eller 16 gange.
Formodede
årsager
„
„
„
„
„
Servicediagnose
1
4
Udendørsenhedens LEDdisplay
Afbrudt kabel til kompressorrelæ
Selve kompressoren er defekt
Udendørsenhedens PCB er defekt
Lukket stopventil
Input-spænding ikke som specificeret
153
Problemløsning
SiDA10-417A
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 13-1
Se side 278
Kontrol nr. 13-1
Kontroller for kortslutning.
Normal
NEJ
Udskift udendørsenhedens
PCB, udendørsenhedens
blæser.
NEJ
Udskift udendørsenhedens
printplade.
JA
Kontroller den elektrolytiske
kapacitorspænding.
DC380±30V eller
DC320±30V?
JA
Er
elektriske dele
eller kompressor-harness
tilsluttet som specificeret?
NEJ
Ret i henhold til
specifikationerne.
JA
Slå strømmen fra. Afbryd harnesses
U, V og W.
* Omformerkontrol,
varenr.: 1225477
Udfør omformerkontrol (*).
Slukket LED?
NEJ
JA
Ret strømforsyningen eller
udskift udendørsenhedens
PCB.
Udskift kompressoren.
(R7668)
154
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.49 Abnormalitet i positionssensor
Fjernbetjeningskærm
H6
Metode til
registrering
af fejl
Der registreres en startfejl ved kontrol af kompressorens
driftstilstand via positionsregistreringskredsløbet.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Kompressoren kører ikke i ca. 15 sekunder efter, at
kompressorens startsignal er sendt.
„ Fjernelse af partikler: Løbende kørsel i ca. 11 minutter
(normal)
„ Systemet lukkes når fejlen sker 16 gange.
Formodede
årsager
„
„
„
„
„
Servicediagnose
Afbrudt kabel til kompressorrelæ
Selve kompressoren er defekt
Udendørsenhedens PCB er defekt
Lukket stopventil
Input-spænding ikke som specificeret
155
Problemløsning
SiDA10-417A
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 08
Se side 274
Kontrol
nr. 13-1
Se side 278
Kontroller strømforsyningens
spænding.
Kontrol nr. 08
Kontroller afledningstryk.
Vurdering
Unormal
Udskift stopventilen.
Normal
Kontrol nr. 13-1
Kontroller for kortslutning.
Normal?
NEJ
Udskift
udendørsenhedens PCB,
udendørsenhedens
blæser.
Udskift firevejsventilens
spole.
NEJ
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
NEJ
Ret i henhold til
specifikationerne.
JA
Kontroller den elektrolytiske
kapacitorspænding.
DC270±30V?
JA
Er
elektriske dele
eller kompressor-harness
tilsluttet som specificeret?
Slå strømmen fra. Afbryd
harnesses U, V og W.
* Omformerkontrol,
varenr.: 1225477
Udfør omformerkontrol (*).
Slukket LED?
JA
Ret strømforsyningen eller
udskift udendørsenhedens
PCB.
NEJ
Udskift kompressoren.
(R7503)
156
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.50 Fejl i positionssensor
Fjernbetjeningskærm
H6
5
5
5(-)
Udendørsenhedens LEDdisplay
A
Metode til
registrering
af fejl
Startfejl i kompressor identificeres af oplysninger om
omdrejningstal for kompressor og den elektriske
komponentpositionsregistrering.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Når kompressor ikke kører i 15 sek. efter, at
startkommandoen er afgivet.
„ Maskinen slukkes, hvis fejl sker 16 gange
„ Ryd betingelse: Kompressoren kører løbende i
10 min. uden fejl
Formodede
årsager
„ Registreringsfejl på grund af afbrydelse af
kompressor-harness
„ Start-fejl på grund af defekt kompressor
„ Startfejl på grund af defekt PCB på udendørsenhed
„ Start-fejl på grund af lukket stop-ventil
„ Fejl i input-spænding
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 08
Se side 274
Kontroller strømforsyningens
spænding.
Kontrol nr. 08
Kontrol af afledningstryk
Kontrol
nr. 13-2
Se side 279
Vurdering
NG
Udskift stopventil.
OK
A
Kontrol
nr. 17
Se side 285
Servicediagnose
157
Problemløsning
SiDA10-417A
A
Kontrol nr. 13-2
Kortslutningskontrol
Virker det?
NEJ
Udskift
·Udendørsenhedens PCB
·Udendørsblæser
·Affugtningsblæser
·4-vejs ventilspole
NEJ
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
JA
Kontroller spændingen for den
elektrolytiske kapacitor.
DC270±30V?
JA
Er
harness til en
elektrisk del eller kompressor
tilsluttet korrekt?
NEJ
Tilsluttes korrekt.
Sluk for strømmen og afbryd
harness U, V og W.
Kontrol nr. 17
Kontroller omformer med
omformerkontrolfunktionen*
Er
LED slukket ?
NEJ
* Omformerkontrol
Varenr.: 1225477
JA
Ret strømforsyningen eller
udskift udendørsenhedens
PCB.
Udskift kompressoren.
(R7669)
158
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.51 Abnormalitet i jævnspænding /
spændingssensor
Fjernbetjeningskærm
H8
Metode til
registrering
af fejl
Der registreres en abnormalitet i DC-sensoren ved
løbende kompressorfrekvens og input-strømmen for
samlet DC-spænding og strøm.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Kompressorens driftsfrekvens er under 52 Hz.
(Input-strømmen er lavere end 0,1 A~0,5 A eller
jævnspændingen er mindre end 50V.)
„ Hvis fejlen sker 4 gange, slukkes systemet.
„ Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en anden
fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid på
60 minutter (samlet tid).
Formodede
årsager
„
„
„
„
„
Defekt strømtransistor
Indre ledning ødelagt eller kontaktfejl
Defekt reaktor
Udendørsenhedens PCB er defekt
Mangel på kølemiddel
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Udskift udendørsenhedens printplade.
Servicediagnose
159
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.52 Fejl i jævnspænding / spændingssensor
Fjernbetjeningskærm
H8
5
5
5(-)
Udendørsenhedens LEDdisplay
A
Metode til
registrering
af fejl
DC-spænding eller DC-strømsensorfejl identificeres på
grundlag af kompressorens driftsfrekvens og inputstrøm, som registreres af samlet jævnstrøm og
jævnspænding.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Når kompressorens driftsfrekvens er over 62 Hz
og input-strømmen er lavere end 0,75 A i 90 sek. i træk.
(Input-strøm er under 0,5 A)
„ Maskinen slukkes, hvis fejlen sker 4 gange
„ Fejltælleren nulstilles, hvis maskinen ikke stopper i
løbet af en samlet driftstid på 60 min. efter
gendannelse fra fejlbetingelsen.
Formodede
årsager
„ PCB-fejl i udendørsenhed.
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Udskift udendørsenhedens printplade.
160
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.53 CT eller tilhørende abnormalitet
Fjernbetjeningskærm
H8
Metode til
registrering
af fejl
En CT- eller tilhørende fejl registreres ved kontrol af
kompressorens driftsfrekvens og CT-registrering af
input-strøm.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Kompressorens driftsfrekvens er under 55~62 Hz og CTinput under 0,1 V.
(Input-strømmen er også lavere end 0,5 A.)
„ Hvis fejlen sker 4 gange, slukkes systemet.
„ Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en anden
fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid på
60 minutter (samlet tid).
Formodede
årsager
„
„
„
„
Fejlfinding
Defekt strømtransistor
Indre ledning ødelagt eller kontaktfejl
Defekt reaktor
Udendørsenhedens PCB er defekt
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Sluk for strømmen og tænd igen.
Kontrol
nr. 12
Se side 278
Start systemet.
*Kører som vist
til højre med relækabel 1
eller 2?
NEJ
Kontrol nr. 12
Kontroller kapacitorspænding.
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
JA
Strøm
Kapacitor ladet når
(retningsgivende) indendørsenhedens eller
udendørsenhedens
primære relæ tændes
Øges ved stigende
frekvens
JA
2 sek.
A
DC290~380V?
Tid
NEJ
Mål input-spænding.
Spænding i
henhold til tilladt område
(forsyningsspænding ±15%)?
NEJ
Servicediagnose
JA
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
Kontroller
forsyningsspænding.
161
Problemløsning
SiDA10-417A
A
Slå strømmen fra. Afbryd harnesses
U, V og W.
* Omformerkontrol
Varenr..: 1225477
Udfør omformerkontrol (*).
Slukket LED?
JA
Korriger strømforsyning
eller udskift SPM.
(Udskift
udendørsenhedens
printplade).
JA
Udskift udendørsenhedens
printplade.
NEJ
Sluk for strømmen og tilslut harnesses.
Tænd for strømmen og genstart
systemet.
Kører kompressoren?
NEJ
Udskift kompressoren.
(R3042)
Bemærk:
162
Hvis modellen ikke har SPM, udskiftes
udendørsenhedens PCB.
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.54 CT eller tilhørende abnormalitet
Fjernbetjeningskærm
H8
5
2
4
3
1
4
1
5
1
A
Metode til
registrering
af fejl
En CT- eller tilhørende fejl registreres ved kontrol af
kompressorens driftsfrekvens og CT-registrering af
input-strøm.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Kompressorens driftsfrekvens er under 55 og CT-input
under 0,1 V.
(Input-strømmen er også lavere end 0,5~1,25 A.)
„ Hvis fejlen sker 4 gange, slukkes systemet.
„ Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en anden
fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid på
60 minutter (samlet tid).
Formodede
årsager
„
„
„
„
Servicediagnose
1
4
Udendørsenhedens LEDdisplay
Defekt strømtransistor
Indre ledning ødelagt eller kontaktfejl
Defekt reaktor
Udendørsenhedens PCB er defekt
163
Problemløsning
Fejlfinding
SiDA10-417A
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Sluk for strømmen og tænd igen.
Kontrol
nr. 12
Se side 278
Start systemet.
*Kører som vist
til højre med relækabel 1
eller 2?
NEJ
Kontrol nr. 12
Kontroller kapacitorspænding.
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
JA
Kapacitor ladet når
Strøm
(retningsgivende) indendørsenhedens eller
udendørsenhedens
primære relæ tændes
Øges med stigende
frekvens
JA
DC320±30V eller
DC380±30V?
2 sek.
A
Tid
NEJ
Mål input-spænding.
Spænding i
henhold til tilladt område
(forsyningsspænding ±15%)?
JA
NEJ
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
Kontroller
forsyningsspænding.
A
Slå strømmen fra. Afbryd harnesses
U, V og W.
* Omformerkontrol
Varenr.: 1225477
Udfør omformerkontrol (*).
Slukket LED?
JA
NEJ
Sluk for strømmen og tilslut
harnesses. Tænd for strømmen og
genstart systemet.
Kører kompressoren?
JA
Korriger strømforsyning
eller udskift SPM (eller
PM1).
(Udskift
udendørsenhedens
printplade).
Udskift udendørsenhedens
printplade.
NEJ
Udskift kompressoren.
(R7505)
164
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.55 CT eller tilhørende abnormalitet
Fjernbetjeningskærm
H8
Metode til
registrering
af fejl
En CT- eller tilhørende fejl registreres ved kontrol af
kompressorens driftsfrekvens og CT-registrering af
input-strøm.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Kompressorens driftsfrekvens er over 68 Hz og CT-input
under 0,1 V.
(Input-strømmen er også lavere end 1,25 A.)
„ Hvis fejlen sker 4 gange, slukkes systemet.
„ Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en anden
fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid på
60 minutter (samlet tid).
Formodede
årsager
„
„
„
„
Fejlfinding
Defekt strømtransistor
Indre ledning ødelagt eller kontaktfejl
Defekt reaktor
Udendørsenhedens PCB er defekt
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Sluk for strømmen og tænd igen.
Kontrol
nr. 12
Se side 278
Start systemet.
∗Kører som
vist til højre med
relækabel 1 eller 2?
NEJ
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
JA
Strøm
(retningsgivende)
Kontrol nr. 12
Kontroller kapacitorspænding.
Kapacitor ladet når
indendørsenhedens eller
udendørsenhedens
primære relæ tændes
Øges ved stigende frekvens
JA
DC290~380V?
2 sek.
A
Tid
NEJ
Mål input-spænding.
Spænding i
henhold til tilladt område
(forsyningsspænding ±15%)?
NEJ
Servicediagnose
JA
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
Kontroller
forsyningsspænding.
165
Problemløsning
SiDA10-417A
A
Slå strømmen fra. Afbryd harnesses
U, V og W.
* Omformerkontrol
Varenr..: 1225477
Udfør omformerkontrol (*).
Slukket LED?
JA
Korriger strømforsyning
eller udskift SPM.
(Udskift
udendørsenhedens
printplade).
JA
Udskift udendørsenhedens
printplade.
NEJ
Sluk for strømmen og tilslut harnesses.
Tænd for strømmen og genstart
systemet.
Kører kompressoren?
NEJ
Udskift kompressoren.
(R3042)
Bemærk:
166
Hvis modellen ikke har SPM, udskiftes
udendørsenhedens PCB.
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.56 Abnormalitet i thermistor eller tilhørende
abnormalitet (udendørsenhed)
Fjernbetjeningskærm
P4, J3, J6, H9
Metode til
registrering
af fejl
Denne fejltype registreres ved kontrol af termistorens
input-spæning i mikrocomputeren.
[Termistorfejlen registreres ved temperaturkontrol.]
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Termistor-input er over 4,96 V eller under 0,04 V, når
strømmen er tilsluttet.
Fejl J3 undersøges, hvis afløbsrørets
termistortemperatur er lavere end
kondenstermistortemperaturen.
Formodede
årsager
„
„
„
„
„
Servicediagnose
Dårlig konnektorforbindelse
Defekt termistor
Udendørsenhedens PCB er defekt
Indendørsenhedens PCB er defekt
Kondenstermistor er defekt ved J3-fejl
(udendørsenhedens varmevekslertermistor i
køletilstand eller indendørsenhedens
varmevekslertermistor i varmetilstand)
167
Problemløsning
SiDA10-417A
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Slå strømmen til.
Vises fejlen igen
på fjernbetjeningen?
NEJ
Tilslut igen.
JA
Er
konnektor eller
termistor afbrudt?
JA
Tilslut igen.
NEJ
Kontrol nr. 06
Kontroller termistormodstanden.
Normal?
NEJ
JA
Kontrol nr. 06
Kontroller modstandsværdien for
indendørsenhedens
varmevekslertermistor i
opvarmningstilstand.
Virker
indendørsenhedens
varmevekslertermistor?
NEJ
JA
Udskift defekte dele med
en af følgende termistorer.
Lameltermistor til stråling
Udledningsrørs
temperaturtermistor
Udendørsenhedens
varmevekslers
temperaturtermistor
Udendørs lufttermistor
Udskift følgende termistor.
Indendørsenhedens
varmevekslertermistor
Udskift udendørsenhedens
printplade. (Udskift
indendørsenhedens
printplade.)
(R7507)
P4 : Lameltermistor til stråling
J3 : Udledningsrør til termistor
J6 : Udendørs varmevekslertermistor
H9 : Udendørs lufttermistor
168
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.57 Abnormalitet i thermistor eller tilhørende
abnormalitet (udendørsenhed)
J6
Fjernbetjeningskærm
Metode til
registrering
af fejl
Denne fejltype registreres ved kontrol af termistorens
input-spæning i mikrocomputeren.
[Termistorfejlen registreres ved temperaturkontrol.]
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Termistor-input er over 4,96 V eller under 0,04 V, når
strømmen er tilsluttet.
Udendørs varmevekslertermistor: over ca. 100°C
(mindre end 670Ω)
Formodede
årsager
„ Dårlig konnektorforbindelse
„ Defekt termistor
„ Indendørsenhedens PCB er defekt
Servicediagnose
169
Problemløsning
SiDA10-417A
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Slå strømmen til.
Vises fejlen igen
på fjernbetjeningen?
NEJ
Tilslut igen.
JA
Er
konnektor eller
termistor afbrudt?
JA
Tilslut igen.
NEJ
Kontrol nr. 06
Kontroller termistormodstanden.
Normal?
NEJ
Udskift udendørsenhedens
varmevekslertermistor.
JA
Kontrol nr. 06
Kontroller modstandsværdien for
indendørsenhedens
varmevekslertermistor i
opvarmingstilstand.
Virker
indendørsenhedens
varmevekslerter
NEJ
Udskift
indendørsenhedens
varmevekslertermistor.
JA
Udskift
indendørsenhedens
printplade.
(R4743)
J6 : Udendørs varmevekslertermistor
170
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.58 Abnormalitet i thermistor eller tilhørende
abnormalitet (udendørsenhed)
Fjernbetjeningskærm
P4,J3,J6,J8,J9,H9
Metode til
registrering
af fejl
Denne fejltype registreres ved kontrol af termistorens
input-spæning i mikrocomputeren.
[Termistorfejlen registreres ved temperaturkontrol.]
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Termistor-input er over 4,96~4,98 V eller under
0,02 V~0,04 V, når strømmen er tilsluttet.
Fejl J3 undersøges, hvis afløbsrørets
termistortemperatur er lavere end
kondenstermistortemperaturen.
Ved J8 eller J9 lukkes systemet, når fejlen registreres for
alle driftsenheder.
Formodede
årsager
„
„
„
„
„
Servicediagnose
Dårlig konnektorforbindelse
Defekt termistor
Udendørsenhedens PCB er defekt
Indendørsenhedens PCB er defekt
Kondenstermistor er defekt ved J3-fejl
(udendørsenhedens varmevekslertermistor i
køletilstand eller indendørsenhedens
varmevekslertermistor i varmetilstand)
171
Problemløsning
Fejlfinding
SiDA10-417A
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Slå strømmen til.
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Vises fejlen igen på
fjernbetjeningen?
NEJ
Tilslut igen.
JA
Er
konnektor eller
termistor afbrudt?
JA
Tilslut igen.
NEJ
Kontrol nr. 06
Kontroller termistormodstanden.
Normal?
NEJ
JA
Kontrol nr. 06
Kontroller modstandsværdien for
indendørsenhedens
varmevekslertermistor i
opvarmningstilstand.
Virk
er indendørsenhedens
varmevekslertermistor?
JA
NEJ
Udskift defekte dele med
en af følgende termistorer.
Lameltermistor til stråling
Udledningsrørs
temperaturtermistor
Outdoor unit heat
exchanger temperature
thermistor
Liquid pipe thermistor
Gas pipe thermistor
Outdoor temperature
thermistor
Replace the following
thermistor.
Indoor unit heat
exchanger thermistor
Replace the outdoor unit
PCB. (Replace the indoor
unit PCB.)
(R7509)
P4 : Lameltermistor til stråling
J3 : Udledningsrørets temperaturtermistor
J6 : Udendørsenhedens varmeveksler
temperaturtermistor
J8 : Væskerørs temperaturtermistor
J9 : Gasrørets temperaturtermistor
H9 : Udendørsenhedens lufttemperaturtermistor
172
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.59 Abnormalitet i thermistor eller tilhørende
abnormalitet (udendørsenhed)
Fjernbetjeningskærm
P4, J3, J6, J8, J9, H9
5
2
4
3
1
4
1
5
1
A
Metode til
registrering
af fejl
Denne fejltype registreres ved kontrol af termistorens
input-spæning i mikrocomputeren.
[Termistorfejlen registreres ved temperaturkontrol for
hver termistor.]
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Når thermistor-input er over 4,96 V eller under 0,04 V,
når strømmen er tændt, undersøges fejl J3, hvis
afløbsrørets termistortemperatur er lavere end
kondenstermistortemperaturen, ellers lukkes system,
hvis alle enheder vurderes at have fejl J8.
Formodede
årsager
„
„
„
„
„
Servicediagnose
1
4
Udendørsenhedens LEDdisplay
Dårlig konnektorforbindelse
Defekt termistor
Udendørsenhedens PCB er defekt
Indendørsenhedens PCB er defekt
Kondenstermistor er defekt ved J3-fejl
(udendørsenhedens varmevekslertermistor i
køletilstand eller indendørsenhedens
varmevekslertermistor i varmetilstand)
173
Problemløsning
SiDA10-417A
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Slå strømmen til.
Vises fejlen igen på
fjernbetjeningen?
NEJ
Tilslut igen.
JA
Tilslut igen.
JA
Er
konnektor eller
termistor afbrudt?
NEJ
Kontrol nr. 06
Kontroller termistormodstanden.
Normal?
J3-fejl hvis afløbsrørets
termistortemperatur er lavere
end
kondenstermistortemperaturen
NEJ
JA
Køling:
Udendørsenhedens
varmevekslertermistor
Opvarmning: Indendørsenhedens
varmevekslertermistor
Kontrol nr. 06
Kontroller modstandsværdien for
indendørsenhedens
varmevekslertermistor i
opvarmningstilstand.
Virker
indendørsenhedens
varmevekslertermistor?
NEJ
Udskift defekte dele
med en af følgende
termistorer.
Lameltermistor til
stråling
Udledningsrørs
termistor
Udendørsenhedens
varmeveksler
termistor
Væskerørs termistor
Gasrørtermistor
Udendørs
temperaturtermistor
Udskift følgende
termistor.
Indendørsenhedens
varmevekslertermist
or
JA
Udskift
udendørsenhedens
printplade. (Udskift
indendørsenhedens
printplade.)
(R7510)
P4 : Lameltermistor til stråling
J3 : Udledningsrør til termistor
J6 : Udendørsenhedens varmeveksler termistor
J8 : Væskerørs termistor
J9 : Gasrørtermistor
H9 : Udendørsenhedens temperaturtermistor
174
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.60 Systemfejl i termistoren
Fjernbetjeningskærm
P4, J3, J6, H9
5
Udendørsenhedens LEDdisplay
A
5-
Metode til
registrering
af fejl
Fejl identificeres afhængigt af termistor-inputspænding i
mikrocomputeren.
Termistorfejlen identificeres på grundlag af den
temperatur, der registreres i hver termistor.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Ved strømtilslutning og termistor-input er 4,98 V eller
højere
eller termistor-input er 0,02 V eller mindre i 5 sek. i træk
For J3,
“Afløbsrørets termistor < varmevekslertermistor”
vurderes for at identificere fejlen.
Formodede
årsager
„
„
„
„
Servicediagnose
Forkert konnektorforbindelse
Defekt termistor
PCB-fejl i indendørsenhedens.
For J3, defekt varmevekslertermistor
(Køling: udendørs varmevekslertermistor,
opvarmning: Indendørs varmeveksler termistor)
175
Problemløsning
SiDA10-417A
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Slå strømmen til igen.
Viser
fjernstyringen fejlkoden igen?
NEJ
Opret korrekt forbindelse.
NEJ
Udskift termistoren.
NEJ
Udskift termistoren.
JA
Kontrol nr. 06
Termistors modstandskontrol
Virker det?
JA
Kontrol nr. 06
Termistors modstandskontrol
Virker det?
JA
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
(R7511)
P4 : Lameltermistor til stråling
J3 : Udledningsrør til termistor
J6 : Udendørs varmeveksler termistor
H9 : Udendørs lufttermistor
176
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.61 Temperaturstigning i eldåse
Fjernbetjeningskærm
L3
Metode til
registrering
af fejl
Temperaturstigning i eldåse registreres ved kontrol af
strålelameltermistor med deaktiveret kompressor.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Når kompressor er dekativeret er
strålelameltemperaturen over 122°C. (nultilles hvis
temperaturen falder under 113°C.)
Formodede
årsager
„ Lameltemperaturen stiger på grund af defekt
udendørsenhedblæser
„ Lameltemperaturen stiger på grund af kortslutning
„ Defekt lameltermistor
„ Dårlig konnektorforbindelse
„ Udendørsenhedens PCB er defekt
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
ADVARSEL
Sluk for strømmen og tænd igen.
Til nedkøling af elektriske forbindelser
starter udendørsenhedens blæser, når
strålelamellens temperatur stiger over
120°C og stopper selv, når den falder til
under 113°C.
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Kontrol
nr. 07
Se side 273
Kontrol
nr. 09
Se side 274
Fejl
igen eller er
udendørsenhedens blæser
aktiveret?
JA
A
NEJ
B
Kontrol nr. 09
Kontroller udendørsenhedens
blæser eller tilhørende.
Funktionsfejl
Virker
Er strålelamel snavset?
For snavset
Udskift ventilatormotor.
Ret konnektorernes og
blæsermotorens
ledninger.
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
Rengør strålelamellen.
Lidt snavset
Kontrol nr. 07
Kontroller installationen.
Servicediagnose
177
Problemløsning
SiDA10-417A
A
Kontrol nr. 06
Kontroller termistormodstanden.
Lameltermistor
Kontroller strålelameltemperaturen.
Termistor
opfylder
diagramoplysningerne?
NEJ
Udskift lameltermistoren.
JA
Over 122°C?
NEJ
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
JA
B
178
(R7512)
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.62 Temperaturstigning i eldåse
Fjernbetjeningskærm
L3
Metode til
registrering
af fejl
Temperaturstigning i eldåse registreres ved kontrol af
strålelameltermistor med deaktiveret kompressor.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Når kompressor er dekativeret er
strålelameltemperaturen over 80~95°C. (nultilles hvis
temperaturen falder under 70~80°C.)
Formodede
årsager
„ Lameltemperaturen stiger på grund af defekt
udendørsenhedblæser
„ Lameltemperaturen stiger på grund af kortslutning
„ Defekt lameltermistor
„ Dårlig konnektorforbindelse
„ Udendørsenhedens PCB er defekt
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Kontrol
nr. 07
Se side 273
ADVARSEL
Sluk for strømmen og tænd igen.
Fejl
igen eller er
udendørsenhedens blæser
aktiveret?
Til nedkøling af elektriske forbindelser
starter udendørsenhedens blæser, når
strålelamellens temperatur stiger over
75-95°C og stopper selv, når den falder
til under 70~80°C.
JA
A
NEJ
B
Kontrol
nr. 09
Se side 274
Kontrol nr. 09
Kontroller udendørsenhedens
blæser eller tilhørende.
Funktionsfejl
Virker
Er strålelamel snavset?
For snavset
Udskift ventilatormotor.
Ret konnektorernes og
blæsermotorens
ledninger.
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
Rengør strålelamellen.
Lidt snavset
Kontrol nr. 07
Kontroller installationen.
Servicediagnose
179
Problemløsning
SiDA10-417A
A
Kontroller strålelameltemperaturen.
NEJ
Over 80~95°C?
JA
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
B
(R7513)
180
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.63 Temperaturstigning i eldåse
Fjernbetjeningskærm
L3
5
2
4
3
1
4
4
A
Metode til
registrering
af fejl
Temperaturstigning i eldåse registreres ved kontrol af
strålelameltermistor med deaktiveret kompressor.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Når kompressor er dekativeret er
strålelameltemperaturen over 75~80°C. (Nultilles hvis
temperaturen falder under 65~75°C.)
Formodede
årsager
„ Lameltemperaturen stiger på grund af defekt
udendørsenhedblæser
„ Lameltemperaturen stiger på grund af kortslutning
„ Defekt lameltermistor
„ Dårlig konnektorforbindelse
„ Udendørsenhedens PCB er defekt
Fejlfinding
1
4
Udendørsenhedens LEDdisplay
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
ADVARSEL
Sluk for strømmen og tænd igen.
Til nedkøling af elektriske forbindelser
starter udendørsenhedens blæser, når
strålelamellens temperatur stiger over
78~80°C og stopper selv, når den falder
til under 70°C.
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Kontrol
nr. 07
Se side 273
Kontrol
nr. 09
Se side 274
Fejl
igen eller er
udendørsenhedens blæser
aktiveret?
JA
A
NEJ
B
Kontrol nr. 09
Kontroller
udendørsenhedens blæser eller
tilhørende.
Funktionsfejl
Virker
Er strålelamel snavset?
For snavset
Udskift ventilatormotor.
Ret konnektorernes og
blæsermotorens
ledninger.
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
Rengør strålelamellen.
Lidt snavset
Kontrol nr. 07
Kontroller installationen.
Servicediagnose
181
Problemløsning
SiDA10-417A
A
Kontrol nr. 06
Kontroller termistormodstanden.
Lameltermistor
Kontroller strålelameltemperaturen.
Termistor
opfylder
diagramoplysningerne?
NEJ
Udskift lameltermistoren.
JA
NEJ
Over 80~100°C?
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
JA
B
182
(R7691)
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.64 Temperaturstigning i eldåse
Fjernbetjeningskærm
L3
5
2
4
3
1
4
4
5
1
A
Metode til
registrering
af fejl
Temperaturstigning i eldåse registreres ved kontrol af
strålelameltermistor med deaktiveret kompressor.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Når kompressoren er slukket, er
strålelameltemperaturen over 100°C i mere end
30 sekunder.
„ Fejlen fjernes, når temperaturen er faldet under 70°C.
Formodede
årsager
„ Lameltemperaturen stiger på grund af defekt
udendørsenhedblæser
„ Lameltemperaturen stiger på grund af kortslutning
„ Defekt lameltermistor
„ Dårlig konnektorforbindelse
„ Udendørsenhedens PCB er defekt
Servicediagnose
1
4
Udendørsenhedens LEDdisplay
183
Problemløsning
SiDA10-417A
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 07
Se side 273
Kontrol
nr. 09
Se side 274
ADVARSEL
Sluk for strømmen og tænd igen.
Til nedkøling af elektriske forbindelser
starter udendørsenhedens blæser, når
strålelamellens temperatur stiger over
100°C og stopper selv, når den falder til
under 70~85°C.
Fejl
igen eller er
udendørsenhedens blæser
aktiveret?
JA
A
NEJ
B
Kontrol nr. 09
Kontroller udendørsenhedens
blæser eller tilhørende.
Funktionsfejl
Virker
Er strålelamel snavset?
For snavset
Udskift ventilatormotor.
Ret konnektorernes og
blæsermotorens
ledninger.
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
Rengør strålelamellen.
Lidt snavset
Kontrol nr. 07
Kontroller installationen.
A
Kontroller strålelameltemperaturen.
NEJ
Over 100°C?
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
JA
B
184
(R7671)
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.65 Unormal temperature i eldåse
Fjernbetjeningskærm
L3
5
Udendørsenhedens LEDdisplay
A
Metode til
registrering
af fejl
Temperaturstigningen i eldåsen identificeres på
grundlag af temperaturen i strålelamellen, der
registreres af lameltermistoren, mens kompressoren er
slukket.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Når temperaturen for strålelamellen er 122°C eller
højere, mens kompressoren er slukket. (Når
temperaturen falder under 113°C, ryddes fejlen.)
Formodede
årsager
„ Lameltemperaturen stiger på grund af defekt
udendørsblæser
„ Lameltemperaturen stiger på grund af kortslutning
„ Registreringsfejl på grund af defekt lameltermistor
„ Fejlregistrering på grund af forkert konnektortilslutning
„ Fejlregistrering på grund af udendørsenhedens
defekte PCB
Servicediagnose
5-
185
Problemløsning
SiDA10-417A
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 06
Se side 272
(Note om nulstilling af strømforsyning)
For at maskinen kan nulstilles, skal
sluk-status være aktivt i mindst 30 sek.
ADVARSEL
Sluk for strømmen og tænd igen.
Til nedkøling af elektriske forbindelser
starter udendørsenhedens blæser, når
strålelamellens temperatur stiger over
120°C og stopper selv, når den falder til
under 113°C.
Kontrol
nr. 07
Se side 273
Gentages fejlen ?
Drejer udendørsblæseren
rundt?
Kontrol
nr. 09
Se side 274
JA
A
NEJ
B
Kontrol nr. 09
Kontrol af udendørsblæsersystem
NG
OK
For snavset
Er strålelamel snavset?
Udskift ventilatormotor.
Ret konnektors og
blæsermotors ledning.
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
Rengør strålelamellen.
Lidt snavset
Kontrol nr. 07
Installationskontrol
186
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
A
Kontrol nr. 06
Termistors modstandskontrol
l Lameltermistor
Kontroller strålelameltemperaturen.
Opfylder
termistoren specifikationerne
for termistoren?
NEJ
Udskift lameltermistoren.
JA
Er
temperaturen
over temperaturgrænsen for
driftsstop?
JA
NEJ
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
(R7672)
B
Servicediagnose
187
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.66 Temperaturstigning i eldåse
Fjernbetjeningskærm
L3
Metode til
registrering
af fejl
Temperaturstigning i eldåse registreres ved kontrol af
strålelameltermistor med deaktiveret kompressor.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Når kompressor er dekativeret er
strålelameltemperaturen over 80°C. (Nultilles hvis
temperaturen falder under 70°C.)
Formodede
årsager
„ Lameltemperaturen stiger på grund af defekt
udendørsenhedblæser
„ Lameltemperaturen stiger på grund af kortslutning
„ Defekt lameltermistor
„ Dårlig konnektorforbindelse
„ Udendørsenhedens PCB er defekt
Fejlfinding
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Kontrol
nr. 07
Se side 273
Kontrol
nr. 09
Se side 274
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
ADVARSEL
Sluk for strømmen og tænd igen.
Til nedkøling af elektriske forbindelser
starter udendørsenhedens blæser, når
strålelamellens temperatur stiger over
75~80°C og stopper selv, når den falder
til under 70°C.
Fejl
igen eller er
udendørsenhedens blæser
aktiveret?
JA
A
NEJ
B
Kontrol nr. 09
Funktionsfejl
Kontroller udendørsenhedens blæser
eller tilhørende.
Virker
Er strålelamel snavset?
For snavset
Udskift ventilatormotor.
Ret konnektorernes og
blæsermotorens
ledninger.
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
Rengør strålelamellen.
Lidt snavset
Kontrol nr. 07
Kontroller installationen.
188
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
A
Kontrol nr. 06
Kontroller termistormodstanden.
Lameltermistor
Kontroller strålelameltemperaturen.
Termistor
opfylder
diagramoplysningerne?
NEJ
Udskift lameltermistoren.
JA
NEJ
Over 80°C?
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
JA
B
Servicediagnose
(R7673)
189
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.67 Strålelamels temperaturstigning
Fjernbetjeningskærm
L4
5
2
1
3
1
4
4
A
Metode til
registrering
af fejl
Strålelamels temperaturstigning registreres ved kontrol
af strålelamellens temperatur i lameltermistoren, mens
kompressoren er tændt.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Strålelamellens temperatur med tændt kompressor er
over 85~90°C.
„ Fejlen fjernes, når temperaturen er faldet under
80~85°C.
„ Hvis strålelameltemperaturstigningen sker 4 eller
255 gange i træk, lukkes systemet.
„ Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en anden
fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid på
60 minutter (samlet tid).
Formodede
årsager
„ Lameltemperaturen stiger på grund af defekt
udendørsenhedblæser
„ Lameltemperaturen stiger på grund af kortslutning
„ Defekt lameltermistor
„ Dårlig konnektorforbindelse
„ Udendørsenhedens PCB er defekt
„ Siliconfedt er ikke påført varmestrålelamellen korrekt
efter udskiftning af udendørsenhedens PCB
190
1
1
Udendørsenhedens LEDdisplay
Servicediagnose
SiDA10-417A
Fejlfinding
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Problemløsning
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Sluk for strømmen og tænd den igen
for at starte systemet.
JA
Vises fejlen igen?
Kontrol
nr. 07
Se side 273
Kontrol
nr. 09
Se side 274
A
NEJ
B
Kontrol nr. 09
Kontroller udendørsenhedens
blæser eller tilhørende.
Funktionsfejl
Virker
For snavset
Er strålelamel snavset?
Udskift ventilatormotor.
Ret konnektorernes og
blæsermotorens
ledninger.
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
Rengør strålelamellen.
Lidt snavset
Kontrol nr. 07
Kontroller installationen.
A
Er
PCB udskiftet?
JA
Kontrol nr. 06
Kontroller termistormodstanden.
Lameltermistor
Kontroller om silikonefedt
er påført korrekt på
strålelamellen. Eller
påføres det (*).
(Bemærkning 1)
* Silikonefedt
Varenr.: 1172698
Kontroller
strålelameltemperaturen.
Termistor
opfylder diagramoplysningerne?
NEJ
Udskift lameltermistoren.
NEJ
Kontroller om
strømtransistor og lamel
er løst. Hvis de sidder
korrekt fast, så udskift
PCB eller
strømtransistor.
JA
Over 90°C?
JA
B
(R7675)
Servicediagnose
191
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.68 Strålelamels temperaturstigning
Fjernbetjeningskærm
L4
5
2
1
3
1
4
4
5
1
A
Metode til
registrering
af fejl
Strålelamels temperaturstigning registreres ved kontrol
af strålelamellens temperatur i lameltermistoren, mens
kompressoren er tændt.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Strålelamellens temperatur med tændt kompressor er
over 85~90°C.
„ Fejlen fjernes, når temperaturen er faldet under
95~97°C.
„ Hvis strålelameltemperaturstigningen sker 255 gange
i træk, lukkes systemet.
„ Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en anden
fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid på
60 minutter (samlet tid).
Formodede
årsager
„ Lameltemperaturen stiger på grund af defekt
udendørsenhedblæser
„ Lameltemperaturen stiger på grund af kortslutning
„ Defekt lameltermistor
„ Dårlig konnektorforbindelse
„ Udendørsenhedens PCB er defekt
„ Siliconfedt er ikke påført varmestrålelamellen korrekt
efter udskiftning af udendørsenhedens PCB
192
1
1
Udendørsenhedens LEDdisplay
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Sluk for strømmen og tænd den igen
for at starte systemet.
Vises fejlen igen?
Kontrol
nr. 07
Se side 272
Kontrol
nr. 09
Se side 274
JA
A
NEJ
B
Kontrol nr. 09
Kontroller
udendørsenhedens blæser eller
tilhørende.
Funktionsfejl
Virker
Er strålelamel snavset?
For snavset
Udskift ventilatormotor.
Ret konnektorernes og
blæsermotorens
ledninger.
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
Rengør strålelamellen.
Lidt snavset
Kontrol nr. 07
Kontroller installationen.
Servicediagnose
193
Problemløsning
SiDA10-417A
A
Er PCB udskiftet?
JA
NEJ
Kontrol nr. 06
Kontroller termistormodstanden.
Kontroller om
silikonefedt er påført
korrekt på
strålelamellen. Eller
påføres det (*).
(Bemærkning 1)
* Silikonefedt
Varenr.: 1172698
Lameltermistor
Kontroller strålelameltemperaturen.
Termistor
opfylder
diagramoplysningerne?
NEJ
Udskift lameltermistoren.
JA
NEJ
Over 103~105°C?
Kontroller om
strømtransistor og lamel
er løst. Hvis de sidder
korrekt fast, så udskift
PCB eller strømtransistor.
JA
B
(R7636)
194
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.69 Strålelamels temperaturstigning
Fjernbetjeningskærm
L4
Metode til
registrering
af fejl
Temperaturstigning i strålelamel registreres ved kontrol
af strålelameltermistor med tændt kompressor.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Strålelamellens temperatur med tændt kompressor er
over 81~90°C.
„ Hvis strålelameltemperaturstigningen sker 4 gange i
træk, lukkes systemet.
„ Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en anden
fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid på
60 minutter (samlet tid).
Formodede
årsager
„ Lameltemperaturen stiger på grund af defekt
udendørsenhedblæser
„ Lameltemperaturen stiger på grund af kortslutning
„ Defekt lameltermistor
„ Dårlig konnektorforbindelse
„ Udendørsenhedens PCB er defekt
„ Siliconfedt er ikke påført varmestrålelamellen korrekt
efter udskiftning af udendørsenhedens PCB
Fejlfinding
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Sluk for strømmen og tænd den igen
for at starte systemet.
JA
Vises fejlen igen?
Kontrol
nr. 07
Se side 273
Kontrol
nr. 09
Se side 274
A
NEJ
B
Kontrol nr. 09
Kontroller udendørsenhedens
blæser eller tilhørende.
Funktionsfejl
Udskift ventilatormotor.
Ret konnektorernes og
blæsermotorens ledninger.
Udskift udendørsenhedens
printplade.
Virker
Er strålelamel snavset?
For snavset
Rengør strålelamellen.
Lidt snavset
Kontrol nr. 07
Kontroller installationen.
Servicediagnose
195
Problemløsning
SiDA10-417A
A
Er PCB udskiftet?
JA
NEJ
Kontrol nr. 06
Kontroller termistormodstanden.
Kontroller om silikonefedt
er påført korrekt på
strålelamellen. Eller
påføres det (*).
(Bemærkning 1)
* Silikonefedt
Varenr.: 1172698
Lameltermistor
Kontroller strålelameltemperaturen.
Termistor
opfylder
diagramoplysningerne?
NEJ
Udskift lameltermistoren.
JA
NEJ
Over 81°C?
JA
Kontroller om
strømtransistor og lamel
er løst. Hvis de sidder
korrekt fast, så udskift
PCB eller strømtransistor.
B
(R7674)
196
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.70 Strålelamels temperaturstigning
Fjernbetjeningskærm
L4
Metode til
registrering
af fejl
Temperaturstigning i strålelamel registreres ved kontrol
af strålelameltermistor med tændt kompressor.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Strålelamellens temperatur med tændt kompressor er
over 90~105°C.
„ Hvis strålelameltemperaturstigningen sker 4 eller
255 gange i træk, lukkes systemet.
„ Fejlen fjernes, når temperaturen er faldet under
85~99°C.
„ Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en anden
fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid på
60 minutter (samlet tid).
Formodede
årsager
„ Lameltemperaturen stiger på grund af defekt
udendørsenhedblæser
„ Lameltemperaturen stiger på grund af kortslutning
„ Defekt lameltermistor
„ Dårlig konnektorforbindelse
„ Udendørsenhedens PCB er defekt
„ Siliconfedt er ikke påført varmestrålelamellen korrekt
efter udskiftning af udendørsenhedens PCB
Servicediagnose
197
Problemløsning
Fejlfinding
Kontrol
nr. 06
Se side 272
SiDA10-417A
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Sluk for strømmen og tænd den igen
for at starte systemet.
JA
Vises fejlen igen?
Kontrol
nr. 07
Se side 273
Kontrol
nr. 09
Se side 274
A
NEJ
B
Kontrol nr. 09
Kontroller udendørsenhedens
blæser eller tilhørende.
Funktionsfejl
Virker
For snavset
Er strålelamel snavset?
Udskift ventilatormotor.
Ret konnektorernes og
blæsermotorens
ledninger.
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
Rengør strålelamellen.
Lidt snavset
Kontrol nr. 07
Kontroller installationen.
A
Er
PCB udskiftet?
JA
Kontrol nr. 06
Kontroller termistormodstanden.
Lameltermistor
Kontroller om silikonefedt
er påført korrekt på
strålelamellen. Eller
påføres det (*).
(Bemærkning 1)
* Silikonefedt
Varenr.: 1172698
Kontroller
strålelameltemperaturen.
Termistor
opfylder diagramoplysningerne?
NEJ
Udskift lameltermistoren.
NEJ
Kontroller om
strømtransistor og lamel
er løst. Hvis de sidder
korrekt fast, så udskift
PCB eller
strømtransistor.
JA
Over 90°C?
JA
B
(R7675)
198
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.71 Strålelamels temperaturstigning
Fjernbetjeningskærm
L4
5
A
Metode til
registrering
af fejl
Temperaturstigningen i strålelamellen identificeres på
grundlag af temperaturen i strålelamellen, der
registreres af stråletermistor, mens kompressoren er
tændt.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Kompressoren stopper, når strålelamellens
temperatur er 86 °C eller højere. (Fejlbetingelse
ryddes når strålelamellens temperatur er under 67 °C)
„ Luk hvis fejlen gentages 255 gange
„ Ryd betingelse: Løbende drift i 60 minutter
Formodede
årsager
„ Lameltemperaturen stiger på grund af defekt
udendørsblæser
„ Lameltemperaturen stiger på grund af kortslutning
„ Registreringsfejl på grund af defekt lameltermistor
„ Fejlregistrering på grund af forkert konnektortilslutning
„ Fejlregistrering på grund af udendørsenhedens
defekte PCB
„ Siliconfedt er ikke påført varmestrålelamellen korrekt
efter udskiftning af udendørsenhedens PCB
Servicediagnose
5
5
Udendørsenhedens LEDdisplay
199
Problemløsning
SiDA10-417A
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Kontrol
nr. 07
Se side 273
ADVARSEL
Sluk for strømmen og tænd den igen
for at starte systemet.
Til nedkøling af elektriske forbindelser
starter udendørsenhedens blæser, når
strålelamellens temperatur stiger over
120°C og stopper selv, når den falder til
under 113°C.
JA
Gentages fejlen ?
A
NEJ
B
Kontrol
nr. 09
Se side 274
Kontrol nr. 09
Kontrol af udendørsblæsersystem
NG
OK
For snavset
Er strålelamel snavset?
Udskift ventilatormotor.
Ret konnektors og
blæsermotors ledning.
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
Rengør strålelamellen.
Lidt snavset
Kontrol nr. 07
Installationskontrol
200
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
A
Kontrol nr. 06
Termistors modstandskontrol
l Lameltermistor
Kontroller strålelameltemperaturen
Opfylder
termistoren specifikationerne for
termistoren?
NEJ
Udskift lameltermistoren.
JA
Er
temperaturen over
temperaturgrænsen for driftsstop?
JA
NEJ
Kontroller om
strømtransistor og lamel
er løst. Hvis de sidder
korrekt fast, så udskift
PCB eller strømtransistor.
B
(R7657)
Servicediagnose
201
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.72 Strålelamels temperaturstigning
Fjernbetjeningskærm
L4
Metode til
registrering
af fejl
Temperaturstigning i strålelamel registreres ved kontrol
af strålelameltermistor med tændt kompressor.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Strålelamellens temperatur med tændt kompressor er
over 90~93°C.
„ Hvis strålelameltemperaturstigningen sker 4 eller
255 gange i træk, lukkes systemet.
„ Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en anden
fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid på
60 minutter (samlet tid).
Formodede
årsager
„ Lameltemperaturen stiger på grund af defekt
udendørsenhedblæser
„ Lameltemperaturen stiger på grund af kortslutning
„ Defekt lameltermistor
„ Dårlig konnektorforbindelse
„ Udendørsenhedens PCB er defekt
„ Siliconfedt er ikke påført varmestrålelamellen korrekt
efter udskiftning af udendørsenhedens PCB
202
Servicediagnose
SiDA10-417A
Fejlfinding
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Problemløsning
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
(Forsigtig inden strømmen tændes igen)
Sørg for at strømmen er slukket i mindst
30 sekunder.
Kontrol
nr. 07
Se side 273
Vises fejlen igen?
Kontrol
nr. 09
Se side 274
ADVARSEL
Sluk for strømmen og tænd den igen
for at starte systemet.
Til nedkøling af elektriske forbindelser
starter udendørsenhedens blæser, når
strålelamellens temperatur stiger over
75°C selvom air-conditioning ikke kører
og stopper selv, når den falder til under
70°C.
JA
A
NEJ
B
Kontrol nr. 09
Funktionsfejl
Kontroller udendørsenhedens blæser
eller tilhørende.
Virker
Er strålelamel snavset?
Udskift ventilatormotor.
Ret konnektorernes og
blæsermotorens ledninger.
Udskift udendørsenhedens
printplade.
For snavset
Rengør strålelamellen.
Lidt snavset
Kontrol nr. 07
Kontroller installationen.
Servicediagnose
203
Problemløsning
SiDA10-417A
A
Er
PCB udskiftet?
JA
NEJ
Kontrol nr. 06
Kontroller termistormodstanden.
Kontroller om silikonefedt
er påført korrekt på
strålelamellen. Eller
påføres det (*).
(Bemærkning 1)
* Silikonefedt
Varenr.: 1172698
Lameltermistor
Kontroller
strålelameltemperaturen.
Termistor
opfylder diagramoplysningerne?
NEJ
Udskift lameltermistoren.
JA
Over 90°C?
JA
B
NEJ
Kontroller om
strømtransistor og lamel er
løst. Hvis de sidder korrekt
fast, så udskift PCB eller
strømtransistor.
(R7523)
204
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.73 Output over strømregistrering
Fjernbetjeningskærm
L5
Metode til
registrering
af fejl
Output-overspænding registreres ved kontrol af
strømmen i omformerens jævnstrømsdel.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Positionssignalfejl opstår, mens kompressoren kører.
„ Hastighedsfejl opstår, mens kompressoren kører.
„ Output af overspænding-input føres fra output
overspændingskredsløbet til mikrocomputeren.
„ Systemet lukkes når fejlen sker 8, 16 eller 255 gange.
„ Fjernelse af partikler: Løbende kørsel i ca.
5-11 minutter (normal).
Formodede
årsager
„ Overspænding på grund af defekt transistor
„ Overspænding på grund af forkert intern
ledningsføring
„ Overspænding på grund af unormal
forsyningsspænding
„ Overspænding på grund af defekt PCB
„ Fejlregistrering på grund af defekt PCB
„ Overspænding på grund af lukket stop-ventil
„ Overspænding på grund af kompressorfejl
„ Overspænding på grund af dårlig
installationsbetingelse
Servicediagnose
205
Problemløsning
SiDA10-417A
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 07
Se side 273
* Der kan opstå overspænding som følge af forkert ledningsføring. Hvis ledninger
afbrydes og tilsluttes delvist og systemet afbrydes af overspænding, så gøres
følgende.
Stopventil helt åben?
NEJ
Åbn stopventilen.
JA
Kontrol
nr. 08
Se side 274
Sluk for strømmen og tænd den igen
for at starte systemet. Se om samme
fejl sker igen.
Fejl igen?
Kontrol
nr. 13-1
Se side 278
NEJ
A
JA
Sluk for strømmen og afbryd
harness U, V og W.
Udfør omformerkontrol (*).
Slukket LED?
NEJ
2A
206
JA
Korriger strømforsyning
eller udskift SPM (eller
PM1).
(Udskift
udendørsenhedens
printplade).
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
A
Overvåg spændningsforsyningen,
aflednings- og indsugningstryk og
andre faktorer på længere sigt.
Mulige årsager
Øjeblikkeligt fald i
forsyningsspændingen
Overbelastet kompressormotor
Kontaktbetinget elektrisk
kortslutning
Fortsæt med at bruge den
(monitor).
Kontroller elektriske
konnektorer og andre
monterede dele.
* Omformerkontrol
Varenr..: 1225477
2A
Kontrol nr. 13-1
Kontrol af strømtransistor
Normal?
NEJ
JA
Udskift SPM eller (PM1).
(Udskift
udendørsenhedens
printplade).
Sluk for strømmen og tilslut
harnesses. Tænd for strømmen igen
og genstart.
Kontroller forsyningsspænding.
Spænding som normeret ?
NEJ
Korriger strømforsyningen.
JA
Kortslutning
eller brud mellem
kompressors spolefaser?
JA
Udskift kompressoren.
NEJ
Kontrol nr. 08
Kontroller afledningstryk
Kontrol nr. 07
Kontroller installationen.
(R7692)
Servicediagnose
207
Problemløsning
SiDA10-417A
5.2.74 Output over strømregistrering
Fjernbetjeningskærm
L5
5
2
1
3
4
4
1
5
1
A
Metode til
registrering
af fejl
Output-overspænding registreres ved kontrol af
strømmen i omformerens jævnstrømsdel.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Positionssignalfejl opstår, mens kompressoren kører.
„ Hastighedsfejl opstår, mens kompressoren kører.
„ Output af overspænding-input føres fra output
overspændingskredsløbet til mikrocomputeren.
„ Systemet lukkes når fejlen sker 16 gange.
„ Fjernelse af partikler: Løbende kørsel i ca. 5 minutter
(normal)
Formodede
årsager
„ Overspænding på grund af defekt transistor
„ Overspænding på grund af forkert intern
ledningsføring
„ Overspænding på grund af unormal
forsyningsspænding
„ Overspænding på grund af defekt PCB
„ Fejlregistrering på grund af defekt PCB
„ Overspænding på grund af lukket stop-ventil
„ Overspænding på grund af kompressorfejl
„ Overspænding på grund af dårlig
installationsbetingelse
208
1
1
Udendørsenhedens LEDdisplay
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 07
Se side 273
* Der kan opstå overspænding som følge af forkert ledningsføring. Hvis ledninger
afbrydes og tilsluttes delvist og systemet afbrydes af overspænding, så gøres
følgende.
NEJ
Stopventil helt åben?
Åbn stopventilen.
JA
Kontrol
nr. 08
Se side 274
Sluk for strømmen og tænd den igen
for at starte systemet. Se om samme
fejl sker igen.
Fejl igen?
Kontrol
nr. 13-1
Se side 278
NEJ
A
JA
Sluk for strømmen og afbryd
harness U, V og W.
Udfør omformerkontrol (*).
JA
Slukket LED?
NEJ
2A
Servicediagnose
Korriger strømforsyning
eller udskift SPM (eller
PM1).
(Udskift
udendørsenhedens
printplade).
209
Problemløsning
SiDA10-417A
A
Overvåg spændningsforsyningen,
aflednings- og indsugningstryk og
andre faktorer på længere sigt.
Mulige årsager
Øjeblikkeligt fald i
forsyningsspændingen
Overbelastet kompressormotor
Kontaktbetinget elektrisk
kortslutning
Fortsæt med at bruge den
(monitor).
Kontroller elektriske
konnektorer og andre
monterede dele.
* Omformerkontrol
Varenr..: 1225477
2A
Kontrol nr. 13-1
Kontrol af strømtransistor
Normal?
NEJ
JA
Udskift SPM (eller PM1).
(Udskift
udendørsenhedens
printplade).
Sluk for strømmen og tilslut
harnesses. Tænd for strømmen igen
og genstart.
Kontroller forsyningsspænding.
Spænding som normeret ?
NEJ
Korriger strømforsyningen.
JA
Kortslutning
eller brud mellem
kompressors spolefaser?
JA
Udskift kompressoren.
NEJ
Kontrol nr. 08
Kontroller afledningstryk
Kontrol nr. 07
Kontroller installationen.
(R7693)
210
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.2.75 Output overspænding
Fjernbetjeningskærm
L5
5
A
Metode til
registrering
af fejl
Output-overspænding registreres ved kontrol af
strømmen i omformerens jævnstrømsdel.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Positionssignalfejl opstår, mens kompressoren kører.
„ Hastighedsfejl opstår, mens kompressoren kører.
„ Maskinen lukkes, når output af overspænding sendes
8 gange fra registreringskredsløbet til
mikrocomputeren.
„ Ryd betingelse: Maskinen kører i ca. 11 min. (uden
fejl)
Formodede
årsager
„ Overspænding på grund af defekt transistor
„ Overspænding på grund af forkert intern
ledningsføring
„ Overspænding på grund af unormal
spændingsforsyning
„ Overspænding på grund af defekt PCB
„ Registreringsfejl på grund af defekt PCB
„ Overspænding på grund af lukket stopventil
„ Overspænding på grund af defekt kompressor
„ Overspænding på grund af dårlige installationsforhold
„ Defekt indendørs solenoideventil
Servicediagnose
5
5
Udendørsenhedens LEDdisplay
211
Problemløsning
SiDA10-417A
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 07
Se side 273
∗ Output-overspænding kan forårsages af forkert ledningsføring inde i maskinen.
Hvis maskinen stopper på grund af output-overspænding efter tilslutning eller
afbrydelse af ledninger med udskiftning af en del, så kontroller om ledningerne
er korrekt tilsluttet.
Er
stopventilen helt
åben?
Kontrol
nr. 08
Se side 274
Kontrol
nr. 13-2
Se side 279
Kontrol
nr. 17
Se side 285
NEJ
Åbn stopventilen helt.
JA
Kontroller at fejlbetingelsen opstår,
når man tænder for strømmen og
slukker den igen.
Gentaget?
NEJ
B
JA
Sluk for strømmen og afbryd harness
U, V og W.
* Omformerkontrol
Varenr.: 1225477
Kontrol nr. 17
Kontroller omformer med
omformerkontrolfunktionen*?
Er
LED slukket ?
JA
Ret strømforsyningen eller
udskift udendørsenhedens
PCB.
NEJ
Udskift udendørsenhedens
printplade.
NEJ
Kontrol nr. 13-2
Kontrol af strømtransistor.
Virker det?
JA
A
212
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
A
Sluk for strømforsyningen, udskift
harness, genstart kompressoren
efter at der igen er tændt for
strømforsyningen.
Kontroller forsyningsspænding.
NEJ
Ret strømforsyningen.
Nomeret spænding ?
JA
Kortslutning
eller brud mellem
kompressors spolefaser?
JA
Udskift kompressoren.
NEJ
Kontrol nr. 08
Kontrol af afledningstryk
Kontrol nr. 07
Installationskontrol
B
Overvåg spændningsforsyningen,
aflednings- og indsugningstryk og
andre faktorer på længere sigt.
Mulige årsager
· Midlertidigt spændingsfald
· Overbelastet kompressormotor
· Kortslutning
}
Fortsæt med at bruge
den. (overvågning)
Kontroller konnektorer og
andre monterede
elektriske komponenter.
(R7527)
Servicediagnose
213
Problemløsning
SiDA10-417A
5.3 System
5.3.1
Utilstrækkelig gas
Fjernbetjeningskærm
Metode til
registrering
af fejl
U0
Gasmangel registreret I:
Gasmangel registreres ved kontrol af input af
strømværdi og kompressorens driftsfrekvens. Hvis der
mangler gas, er input-strømmen mindre end den
normale værdi.
Gasmangel registreret II:
Gasmangel registreres ved kontrol af
afledningstemperaturen og åbning af elektronisk
ekspansionsventil. Hvis der mangler gas, kan
afledningstemperaturen stige.
Gasmangel registreret III:
Gasmangel registreres ved kontrol af forskellen mellem
indåndings- og udåndingstemperaturen.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Gasmangel registreret I:
Følgende betingelse fortsætter i 7 minutter.
Š Input-strøm × input-spænding ≤ 640 / 256 × outputfrekvens
Š Output-frekvens > 55 (Hz)
Gasmangel registreret II:
Følgende betingelse fortsætter i 80 sekunder.
Š Åbning af elektronisk ekspansionsventil
≥ 480 (pulsslag)
Š Afledningstemperatur > 255 / 256 × mål for
afledningstemperatur +30 (°C)
214
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Gasmangel registreret III:
Når temperaturforskellen er mindre end
for utilstrækkelig gas.
Køling
Opvarmning
, anses det
rumtemperatur – indendørsenhedens
varmevekslertemperatur
4,0°C
udendørsenhedens varmevekslertemperatur –
udendørstemperatur
4,0°C
indendørsenhedens varmevekslertemperatur –
rumtemperatur
3,0°C
udendørstemperatur - udendørsenhedens
varmevekslertemperatur
3,0°C
Hvis fejlen for gasmangel sker 4 gange i træk, så lukkes
systemet. Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en
anden fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid
på 60 minutter (samlet tid).
Formodede
årsager
„ Mangel på kølemiddel (mangel på kølemiddel)
„ Dårlig trykforhold i kompressoren
„ Afledningsrørets termistor er afbrudt eller
indendørsenhedens eller udendørsenhedens
varmevekslertermistor er afbrudt, rum- eller
udendørstemperaturtermistor afbrudt
„ Lukket stopventil
„ Defekt elektronisk ekspansionsventil
Servicediagnose
215
Problemløsning
SiDA10-417A
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
JA
Kontrol
nr. 04-1
Se side 264
Afbrudt termistor?
NEJ
Tilslut i positionen.
* Udledningsrørs termistor
* Indendørs-/udendørsenhedens
varmevekslertermistor
* Termistorens rumtemperatur
* Udendørs lufttermistor
Kontrol
nr. 06
Se side 272
JA
Lukket stopventil?
Åbn stopventilen.
NEJ
Kontroller for gasudslip
Ryger
der olie fra en
relærørforbindelse?
JA
Reparer rørkrave eller
udskift samlingen.
NEJ
Ryger
der olie fra et indre rør?
JA
A
NEJ
Kontrol nr. 04-1
Virker elektronisk
ekspansionsventil?
NEJ
JA
Udskift den elektroniske
ekspansionsventil.
Kontroller CT.
Funktionsfejl
CT-problemer (se H8).
Virker
Skift med en bestemt mængde nyt
kølemiddel.
Gasmangelfejl igen?
JA
B
NEJ
Udført
216
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
A
Ryster
kompressoren for meget?
JA
Kontroller om
strømtransistor-harness er
løst. Ret det efter behov.
Udskift revnet rør efter
behov.
Kontroller om der er rør
med manglende kontakt.
Ret det efter behov.
Udskift revnet rør efter
behov.
NEJ
B
Kontrol nr. 06
Kontroller termistorerne.
Virker
Funktionsfejl
Udskift rumtemperatureller udendørslufttermistor
eller indendørs- eller
udendørsenhedens
varmevekslertermistor.
(1) Udskift PCB.
(2) Udskift kompressor.
(R7677)
Servicediagnose
217
Problemløsning
SiDA10-417A
5.3.2 Utilstrækkelig gas
Fjernbetjeningskærm
U0
Metode til
registrering
af fejl
Gasmangel registreret I: Gasmangel registreres ved
kontrol af CT-registreret strømværdi og kompressorens
driftsfrekvens.
Gasmangel registreret II: Gasmangel registreres ved
kontrol af forskellen mellem indendørsenhedens
varmevekslertemperature og rumtemperatur samt
forskellen mellem udendørsenhedens
varmevekslertemperatur og rumtemperaturen.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Gasmangel registreret I:
Input-strøm < 1120 / 256 (A/Hz) x kompressors
driftsfrekvens × spænding - 80
Men status for driftsfrekvens > 65 (Hz) fastholdes et
stykke tid.
Bemærk: Værdierne er forskellige for hver model.
Gasmangel registreret II:
Hvis fejlen for gasmangel sker 4 gange i træk, så lukkes
systemet. Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en
anden fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid
på 60 minutter (samlet tid).
Formodede
årsager
218
„ Mangel på kølemiddel (mangel på kølemiddel)
„ Dårlig trykforhold i kompressoren
„ Afledningsrørets termistor er afbrudt eller
indendørsenhedens eller udendørsenhedens
varmevekslertermistor er afbrudt, rum- eller
udendørstemperaturtermistor afbrudt
„ Lukket stopventil
„ Defekt elektronisk ekspansionsventil
Servicediagnose
SiDA10-417A
Fejlfinding
Problemløsning
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
JA
Afbrudt termistor?
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Tilslut i positionen.
* Udledningsrørs termistor
* Indendørs-/udendørsenhedens
varmevekslertermistor
* Termistorens rumtemperatur
* Udendørs lufttermistor
Kontrol
nr. 04-1
Se side 264
NEJ
Lukket stopventil?
JA
Åbn stopventilen.
NEJ
Kontroller for gasudslip
Ryger der olie fra en
relærørforbindelse?
JA
Reparer rørkrave eller
udskift samlingen.
NEJ
JA
Ryger der olie fra et
indre rør?
A
NEJ
Kontrol nr. 04-1
Elektronisk ekspansionsventil
virker?
NEJ
JA
Udskift den elektroniske
ekspansionsventil.
Kontroller CT.
Funktionsfejl
CT-problemer (se H8).
Virker
Skift med en bestemt mængde nyt
kølemiddel.
Gasmangelfejl igen?
JA
B
NEJ
Udført
Servicediagnose
219
Problemløsning
SiDA10-417A
A
Ryster
kompressoren for meget?
JA
NEJ
Kontroller om
strømtransistor-harness er
løst. Ret det efter behov.
Udskift revnet rør efter
behov.
Kontroller om der er rør
med manglende kontakt.
Ret det efter behov. Udskift
revnet rør efter behov.
B
Funktionsfejl
Kontrol nr. 06
Kontroller termistorerne.
Virker
Udskift rumtemperatureller udendørslufttermistor
eller indendørs- eller
udendørsenhedens
varmevekslertermistor.
(1) Udskift PCB.
(2) Udskift kompressor.
(R7678)
220
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.3.3 Utilstrækkelig gas
Fjernbetjeningskærm
U0
5
1
1
2
1
3
4
4
4
Udendørsenhedens LEDdisplay
A
Metode til
registrering
af fejl
Gasmangel registreret I:
Gasmangel registreres ved kontrol af input af
strømværdi og kompressorens driftsfrekvens. Hvis der
mangler gas, er input-strømmen mindre end den
normale værdi.
Gasmangel registreret II:
Gasmangel registreres ved kontrol af
afledningstemperaturen og åbning af elektronisk
ekspansionsventil. Hvis der mangler gas, kan
afledningstemperaturen stige.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Gasmangel registreret I (typisk værdi):
Følgende betingelse fortsætter i 7 minutter.
Š Input-strøm × input-spænding ≤ 1756 / 256 × outputfrekvens + 50 (W)
Š Output-frekvens > 55 (Hz)
Gasmangel registreret II:
Følgende betingelse fortsætter i 80 sekunder.
Š Åbning af elektronisk ekspansionsventil
≥ 450 (pulsslag)
Š Køling: afledningstemperatur > 255 / 256 × mål for
afledningstemperatur +20 (°C)
Opvarmning: afledningstemperatur > 255 / 256 × mål
for afledningstemperatur +40 (°C)
Hvis fejlen for gasmangel sker 4 gange i træk, så lukkes
systemet. Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en
anden fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid
på 60 minutter (samlet tid).
Servicediagnose
221
Problemløsning
Formodede
årsager
222
SiDA10-417A
„ Mangel på kølemiddel (mangel på kølemiddel)
„ Dårlig trykforhold i kompressoren
„ Afledningsrørets termistor er afbrudt eller
indendørsenhedens eller udendørsenhedens
varmevekslertermistor er afbrudt, rum- eller
udendørstemperaturtermistor afbrudt
„ Lukket stopventil
„ Defekt elektronisk ekspansionsventil
Servicediagnose
SiDA10-417A
Fejlfinding
Problemløsning
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
JA
Afbrudt termistor?
Kontrol
nr. 04-2
Se side 265
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Tilslut i positionen.
* Udledningsrørs termistor
* Indendørs-/udendørsenhedens
varmevekslertermistor
* Termistorens rumtemperatur
* Udendørs lufttermistor
NEJ
Lukket stopventil?
JA
Åbn stopventilen.
NEJ
Kontroller for gasudslip
Ryger der olie fra en
relærørforbindelse?
JA
Reparer rørkrave eller
udskift samlingen.
NEJ
Ryger der olie fra et
indre rør?
JA
A
NEJ
Kontrol
nr. 04-2
Virker elektronisk
ekspansionsventil?
NEJ
JA
Kontroller CT.
Udskift den elektroniske
ekspansionsventil.
Funktionsfejl
CT-problemer (se H8).
Virker
Skift med en bestemt mængde nyt
kølemiddel.
Gasmangelfejl igen?
JA
B
NEJ
Udført
Servicediagnose
223
Problemløsning
SiDA10-417A
A
Ryster
kompressoren for
meget?
JA
NEJ
Kontroller om
strømtransistor-harness er
løst. Ret det efter behov.
Udskift revnet rør efter
behov.
Kontroller om der er rør
med manglende kontakt.
Ret det efter behov. Udskift
revnet rør efter behov.
B
Kontrol nr. 06
Kontroller termistorerne.
Virker
Funktionsfejl
Udskift rumtemperatur- eller
udendørslufttermistor eller
indendørs- eller
udendørsenhedens
varmevekslertermistor.
(1) Udskift PCB.
(2) Udskift kompressor.
(R7679)
224
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.3.4 Utilstrækkelig gas
Fjernbetjeningskærm
U0
5
1
1
2
1
3
4
4
4
Udendørsenhedens LEDdisplay
A
Metode til
registrering
af fejl
Gasmangel registreret I:
Gasmangel registreres ved kontrol af CT-registreret
strømværdi og kompressorens driftsfrekvens.
Gasmangel registreret II:
Gasmangel registreres ved kontrol af forskellen mellem
indendørsenhedens varmevekslertemperature og
rumtemperatur samt forskellen mellem
udendørsenhedens varmevekslertemperatur og
rumtemperaturen.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Gasmangel registreret I:
Input-strøm < 8,78 / 256 (A/Hz) x kompressors
driftsfrekvens + 0,25
Men status for driftsfrekvens > 55 (Hz) fastholdes et
stykke tid.
Bemærk: Værdierne er forskellige for hver model.
Gasmangel registreret II:
Hvis fejlen for gasmangel sker 4 gange i træk, så lukkes
systemet. Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en
anden fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid
på 60 minutter (samlet tid).
Formodede
årsager
„ Mangel på kølemiddel (mangel på kølemiddel)
„ Dårlig trykforhold i kompressoren
„ Afledningsrørets termistor er afbrudt eller
indendørsenhedens eller udendørsenhedens
varmevekslertermistor er afbrudt, rum- eller
udendørstemperaturtermistor afbrudt
„ Lukket stopventil
„ Defekt elektronisk ekspansionsventil
Servicediagnose
225
Problemløsning
Fejlfinding
Kontrol
nr. 04-2
Se side 265
Kontrol
nr. 06
Se side 272
SiDA10-417A
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
JA
Afbrudt termistor?
Tilslut i positionen.
* Udledningsrørs termistor
* Indendørs-/udendørsenhedens
varmevekslertermistor
* Termistorens rumtemperatur
* Udendørs lufttermistor
NEJ
Lukket stopventil?
JA
Åbn stopventilen.
NEJ
Kontroller for gasudslip
Ryger der olie fra en
relærørforbindelse?
JA
Reparer rørkrave eller
udskift samlingen.
NEJ
Ryger der olie fra et
indre rør?
JA
A
NEJ
Kontrol
nr. 04-2
Virker elektronisk
ekspansionsventil?
NEJ
JA
Kontroller CT.
Udskift den elektroniske
ekspansionsventil.
Funktionsfejl
CT-problemer (se H8).
Virker
Skift med en bestemt mængde nyt
kølemiddel.
Gasmangelfejl igen?
JA
B
NEJ
Udført
226
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
A
Ryster
kompressoren for
meget?
JA
NEJ
Kontroller om
strømtransistor-harness er
løst. Ret det efter behov.
Udskift revnet rør efter
behov.
Kontroller om der er rør
med manglende kontakt.
Ret det efter behov. Udskift
revnet rør efter behov.
B
Kontrol nr. 06
Kontroller termistorerne.
Virker
Funktionsfejl
Udskift rumtemperatur- eller
udendørslufttermistor eller
indendørs- eller
udendørsenhedens
varmevekslertermistor.
(1) Udskift PCB.
(2) Udskift kompressor.
(R7679)
Servicediagnose
227
Problemløsning
SiDA10-417A
5.3.5 Utilstrækkelig gas
Fjernbetjeningskærm
U0
5
5
5(-)
Udendørsenhedens LEDdisplay
A
Metode til
registrering
af fejl
Gasmangel registreret I:
Gasmangel registreres ved kontrol af input af
strømværdi og kompressorens driftsfrekvens. Hvis der
mangler gas, er input-strømmen mindre end den
normale værdi.
Gasmangel registreret III:
Gasmangel registreres ved kontrol af forskel mellem
temperaturen i omgivelserne og varmevekslerens
temperatur. Hvis der mangler gas, er forskellen mindre
end den normale værdi.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Gasmangel registreret I:
Følgende betingelse fortsætter i 7 minutter.
Š Input-strøm × input-spænding ≤ 2800 / 256 × outputfrekvens + -350 (W)
Š Output-frekvens > 54 (Hz)
Gasmangel registreret III:
Når temperaturforskellen er mindre end
for utilstrækkelig gas.
Køling
Opvarmning
, anses det
rumtemperatur – indendørsenhedens
varmevekslertemperatur
4,0°C
udendørsenhedens varmevekslertemperatur –
udendørstemperatur
4,0°C
indendørsenhedens varmevekslertemperatur –
rumtemperatur
4,0°C
udendørstemperatur - udendørsenhedens
varmevekslertemperatur
4,0°C
Hvis fejlen for gasmangel sker 4 gange i træk, så lukkes
systemet. Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en
anden fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid
på 60 minutter (samlet tid).
228
Servicediagnose
SiDA10-417A
Formodede
årsager
Problemløsning
„
„
„
„
„
„
Servicediagnose
Mangel på kølemiddel (mangel på kølemiddel)
Kølemiddel i varmeveksler
Dårlig trykforhold i kompressoren
Lukket stopventil
Fejl i elektronisk ekspansionsventil
Defekt solenoideventil til affugtning
229
Problemløsning
Fejlfinding
Kontrol
nr. 04-1
Se side 264
Kontrol
nr. 06
Se side 272
SiDA10-417A
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
JA
Afbrudt termistor?
Tilslut i positionen.
* Udledningsrørs termistor
* Indendørs-/udendørsenhedens
varmevekslertermistor
* Termistorens rumtemperatur
* Udendørs lufttermistor
NEJ
Lukket stopventil?
JA
Åbn stopventilen.
NEJ
Kontroller for gasudslip
Ryger der olie fra en
relærørforbindelse?
JA
Reparer rørkrave eller
udskift samlingen.
NEJ
Ryger der olie fra et
indre rør?
JA
A
NEJ
Kontrol nr. 04-1
Virker elektronisk
ekspansionsventil?
NEJ
JA
Udskift den elektroniske
ekspansionsventil.
Kontroller CT.
Funktionsfejl
CT-problemer (se H8).
Virker
Skift med en bestemt mængde nyt
kølemiddel.
Gasmangelfejl igen?
JA
B
NEJ
Udført
230
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
A
Ryster kompressoren
for meget?
JA
Kontroller om
strømtransistor-harness er
løst. Ret det efter behov.
Udskift revnet rør efter
behov.
Kontroller om der er rør
med manglende kontakt.
Ret det efter behov.
Udskift revnet rør efter
behov.
NEJ
B
Kontrol nr. 06
Termistorkontrol
NG
Udskift den defekte
termistor. (rumtemperatur,
udendørsluft, indendørseller udendørsenhedens
varmevekslertermistor)
JA
Udskift kompressoren.
OK
Udskift udendørsenhedens
printplade
Gentages fejlen med
gasmangel?
NEJ
Udført.
(R7680)
Servicediagnose
231
Problemløsning
SiDA10-417A
5.3.6 Utilstrækkelig gas
Fjernbetjeningskærm
U0
5
1
1
2
1
3
4
4
4
5
1
Udendørsenhedens LEDdisplay
A
Metode til
registrering
af fejl
Gasmangel registreret I:
Gasmangel registreres ved kontrol af input af
strømværdi og kompressorens driftsfrekvens. Hvis der
mangler gas, er input-strømmen mindre end den
normale værdi.
Gasmangel registreret II:
Gasmangel registreres ved kontrol af
afledningstemperaturen og åbning af elektronisk
ekspansionsventil. Hvis der mangler gas, kan
afledningstemperaturen stige.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Gasmangel registreret I:
Følgende betingelse fortsætter i 7 minutter.
Š Input-strøm ≤ 0,01~0,035 × output-frekvens +
0,3~2 (A)
Š Output-frekvens > 40 (Hz)
Gasmangel registreret II:
Følgende betingelse fortsætter i 80 sekunder.
Š Åbning af elektronisk ekspansionsventil
≥ 450 (pulsslag)
Š Køling: afledningstemperatur > 255 / 256 × mål for
afledningstemperatur +20 (°C)
Opvarmning: afledningstemperatur > 255 / 256 × mål
for afledningstemperatur +40 (°C)
Hvis fejlen for gasmangel sker 4 gange i træk, så lukkes
systemet. Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en
anden fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid
på 60 minutter (samlet tid).
232
Servicediagnose
SiDA10-417A
Formodede
årsager
Problemløsning
„ Mangel på kølemiddel (mangel på kølemiddel)
„ Dårlig trykforhold i kompressoren
„ Afledningsrørets termistor er afbrudt eller
indendørsenhedens eller udendørsenhedens
varmevekslertermistor er afbrudt, rum- eller
udendørstemperaturtermistor afbrudt
„ Lukket stopventil
„ Defekt elektronisk ekspansionsventil
Servicediagnose
233
Problemløsning
SiDA10-417A
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 04-2
Se side 265
Kontrol
nr. 06
Se side 272
JA
Afbrudt termistor?
Tilslut i positionen.
* Udledningsrørs termistor
* Indendørs-/udendørsenhedens
varmevekslertermistor
* Termistorens rumtemperatur
* Udendørs lufttermistor
NEJ
Lukket stopventil?
JA
Åbn stopventilen.
NEJ
Kontroller for gasudslip
Ryger der olie fra en
relærørforbindelse?
JA
Reparer rørkrave eller
udskift samlingen.
NEJ
Ryger der olie fra et
indre rør?
JA
A
NEJ
Kontrol nr. 04-2
Virker elektronisk
ekspansionsventil?
NEJ
JA
Udskift den elektroniske
ekspansionsventil.
Skift med en bestemt mængde nyt
kølemiddel.
Gasmangelfejl igen?
JA
B
NEJ
Udført
234
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
A
Ryster
kompressoren for
meget?
JA
Kontroller om
strømtransistor-harness er
løst. Ret det efter behov.
Udskift revnet rør efter
behov.
Kontroller om der er rør
med manglende kontakt.
Ret det efter behov.
Udskift revnet rør efter
behov.
NEJ
B
Kontrol nr. 06
Kontroller termistorerne.
Virker
Funktionsfejl
Udskift rumtemperatureller udendørslufttermistor
eller indendørs- eller
udendørsenhedens
varmevekslertermistor.
(1) Udskift PCB.
(2) Udskift kompressor.
(R7681)
Servicediagnose
235
Problemløsning
SiDA10-417A
5.3.7 Utilstrækkelig gas
Fjernbetjeningskærm
U0
Metode til
registrering
af fejl
Gasmangel registreret I:
Gasmangel registreres ved kontrol af input af
strømforbrug og kompressorens driftsfrekvens.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Gasmangel registreret I:
Strømforbrug < 4578 / 256 (W/Hz) × kompressors
driftsfrekvens – 638 (W)
Men status for driftsfrekvens > 48 (Hz) fastholdes et
stykke tid.
Hvis fejlen for gasmangel sker 4 gange i træk, så lukkes
systemet. Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en
anden fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid
på 60 minutter (samlet tid).
Formodede
årsager
236
„
„
„
„
Mangel på kølemiddel (mangel på kølemiddel)
Dårlig trykforhold i kompressoren
Lukket stopventil
Defekt elektronisk ekspansionsventil
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontrol
nr. 04-2
Se side 265
Kontrol
nr. 06
Se side 272
JA
Afbrudt termistor?
Tilslut i positionen.
* Udledningsrørs termistor
* Indendørs-/udendørsenhedens
varmevekslertermistor
* Termistorens rumtemperatur
* Udendørs lufttermistor
NEJ
Lukket stopventil?
JA
Åbn stopventilen.
NEJ
Kontroller for gasudslip
Ryger der olie fra en
relærørforbindelse?
JA
Reparer rørkrave eller
udskift samlingen.
NEJ
Ryger der olie fra et
indre rør?
JA
A
NEJ
Kontrol nr. 04-2
Virker elektronisk
ekspansionsventil?
NEJ
JA
Udskift den elektroniske
ekspansionsventil.
Skift med en bestemt mængde nyt
kølemiddel.
Gasmangelfejl igen?
JA
B
NEJ
Udført
Servicediagnose
237
Problemløsning
SiDA10-417A
A
Ryster
kompressoren for
meget?
JA
Kontroller om
strømtransistor-harness er
løst. Ret det efter behov.
Udskift revnet rør efter
behov.
Kontroller om der er rør
med manglende kontakt.
Ret det efter behov.
Udskift revnet rør efter
behov.
NEJ
B
Kontrol nr. 06
Kontroller termistorerne.
Virker
Funktionsfejl
Udskift rumtemperatureller udendørslufttermistor
eller indendørs- eller
udendørsenhedens
varmevekslertermistor.
(1) Udskift PCB.
(2) Udskift kompressor.
(R7681)
238
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.3.8 Utilstrækkelig gas
Fjernbetjeningskærm
Metode til
registrering
af fejl
U0
Gasmangel registreret I:
Gasmangel registreres ved kontrol af input af
strømforbrug og kompressorens driftsfrekvens.
Gasmangel registreret II:
Gasmangel registreres ved kontrol af forskellen mellem
indendørsenhedens varmevekslertemperature og
rumtemperatur samt forskellen mellem
udendørsenhedens varmevekslertemperatur og
rumtemperaturen.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Gasmangel registreret I:
Strømforbrug < 1862 / 256 (A/Hz) × kompressors
driftsfrekvens + 18 (W)
Men status for driftsfrekvens > 61 (Hz) fastholdes et
stykke tid.
Bemærk: Værdierne er forskellige for hver model.
Gasmangel registreret II:
Når betingelsen for følgende 1-3 fortsætter et stykke tid.
1. Ved kontrol af afledningsrørets temperatur
2. Afledningsrørets temp. > (255 / 256) × mål for
afledningsrørets temp. +20
3. Elektronisk ekspansionsventilåbning (største værdi
for driftsenheder) ≥ 450
Hvis fejlen for gasmangel sker 4 gange i træk, så lukkes
systemet. Fejltælleren nulstiller sig selv, hvis den eller en
anden fejl ikke opstår i løbet af kompressorens driftstid
på 60 minutter (samlet tid).
Formodede
årsager
„ Mangel på kølemiddel (mangel på kølemiddel)
„ Dårlig trykforhold i kompressoren
„ Afledningsrørets termistor er afbrudt eller
indendørsenhedens eller udendørsenhedens
varmevekslertermistor er afbrudt, rum- eller
udendørstemperaturtermistor afbrudt
„ Lukket stopventil
„ Defekt elektronisk ekspansionsventil
Servicediagnose
239
Problemløsning
Fejlfinding
SiDA10-417A
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
JA
Afbrudt termistor?
Kontrol
nr. 04-2
Se side 265
Kontrol
nr. 06
Se side 272
Tilslut i positionen.
* Udledningsrørs termistor
* Indendørs-/udendørsenhedens
varmevekslertermistor
* Termistorens rumtemperatur
* Udendørs lufttermistor
NEJ
Lukket stopventil?
JA
Åbn stopventilen.
NEJ
Kontroller for gasudslip
Ryger der olie fra en
relærørforbindelse?
JA
Reparer rørkrave eller
udskift samlingen.
NEJ
Ryger der olie fra et
indre rør?
JA
A
NEJ
Kontrol
nr. 04-2
Virker elektronisk
ekspansionsventil?
NEJ
JA
Kontroller CT.
Udskift den elektroniske
ekspansionsventil.
Funktionsfejl
CT-problemer (se H8).
Virker
Skift med en bestemt mængde nyt
kølemiddel.
Gasmangelfejl igen?
JA
B
NEJ
Udført
240
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
A
Ryster
kompressoren for
meget?
JA
NEJ
Kontroller om
strømtransistor-harness er
løst. Ret det efter behov.
Udskift revnet rør efter
behov.
Kontroller om der er rør
med manglende kontakt.
Ret det efter behov. Udskift
revnet rør efter behov.
B
Kontrol nr. 06
Kontroller termistorerne.
Virker
Funktionsfejl
Udskift rumtemperatur- eller
udendørslufttermistor eller
indendørs- eller
udendørsenhedens
varmevekslertermistor.
(1) Udskift PCB.
(2) Udskift kompressor.
(R7679)
Servicediagnose
241
Problemløsning
SiDA10-417A
5.3.9 Lavspændingsregistrering eller
overspændingsregistrering
Fjernbetjeningskærm
U2
Metode til
registrering
af fejl
Unormal spændingsstigning registreres ved kontrol af
specificeret overspændingsregistreringskredsløb.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Der sendes et overspændingssignal fra
overspændingsregistreringskredsløbet til
mikrocomputeren (spændingen er over 400V) eller
spændingen, der registreres af
jævnstrømspændingens kredsløb, vurderes til at være
under 150V i 0,1 sekund.
„ Systemet lukkes når fejlen sker 4, 16 eller 255 gange.
„ Fjernelse af partikler: Løbende kørsel i ca. 10 eller
60 minutter (normal)
Formodede
årsager
„
„
„
„
242
Spændingsforsyning ikke som specificeret
Defekt overspændingsregistreringskredsløb
Defekte PAM-kontroldele
Kortslutning inde i blæsermotoromdrejning.
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontroller forsyningsspænding.
Spændingsforsyning
som specificeret
NEJ
Korriger strømforsyningen.
JA
Drej blæseren med hånden.
Kører blæseren
glidende ?
Udskift blæsermotor og
udendørsenhedens PCB.
NEJ
JA
Slå
strømmen til.
System genstartes?
JA
A
NEJ
Gentages et par
gange.
Udskift udendørsenhedens
printplade.
A
(Forsigtig inden strømmen tændes igen)
Sørg for at strømmen er slukket i mindst 30 sekunder.
Forstyrrelsesfaktorer
* Støj * Forstyrelse i strømforsyningen
Kontroller faktorer i
længere tid.
* Forsøg genstart et par
gange.
(R7532)
Servicediagnose
243
Problemløsning
SiDA10-417A
5.3.10 Lavspændingsregistrering eller
overspændingsregistrering
Fjernbetjeningskærm
U2
Metode til
registrering
af fejl
Unormal spændingsstigning eller -fald registreres ved
kontrol af registreringskredsløb eller
jævnspændingskredsløb.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Der sendes et overspændingssignal fra
overspændingsregistreringskredsløbet til
mikrocomputeren eller spændingen, der registreres af
jævnstrømspændingens kredsløb, vurderes til at være
under 150 V i 0,1 sekund.
„ Systemet lukkes når fejlen sker 16 gange.
„ Fjernelse af partikler: Løbende kørsel i ca. 60 minutter
(normal)
Formodede
årsager
„ Spændingsforsyning ikke som specificeret
„ Overspændingsregistrering eller jævnspændingens
registreringskredsløb er defekt
„ Defekte PAM-kontroldele
244
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontroller forsyningsspænding.
Spændingsforsyning
som specificeret
NEJ
Korriger strømforsyningen.
JA
Drej blæseren med hånden.
Kører blæseren
glidende ?
Udskift blæsermotor og
udendørsenhedens PCB.
NEJ
JA
Slå
strømmen til.
System genstartes?
JA
A
NEJ
Gentages et par
gange.
Udskift udendørsenhedens
printplade.
A
(Forsigtig inden strømmen tændes igen)
Sørg for at strømmen er slukket i mindst 30 sekunder.
Forstyrrelsesfaktorer
* Støj * Forstyrelse i strømforsyningen
Kontroller faktorer i
længere tid.
* Forsøg genstart et par
gange.
(R7532)
Servicediagnose
245
Problemløsning
SiDA10-417A
5.3.11 Registrering af underspænding
Fjernbetjeningskærm
U2
5
2
1
3
1
4
4
5
1
A
Metode til
registrering
af fejl
Unormal spændingsstigning eller -fald registreres ved
kontrol af registreringskredsløb eller
jævnspændingskredsløb.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Der sendes et overspændingssignal fra
overspændingsregistreringskredsløbet til
mikrocomputeren eller spændingen, der registreres af
jævnstrømspændingens kredsløb, vurderes til at være
under 150 V i 0,1 sekund.
„ Systemet lukkes når fejlen sker 16 gange.
„ Fjernelse af partikler: Løbende kørsel i ca. 60 minutter
(normal)
Formodede
årsager
„ Spændingsforsyning ikke som specificeret
„ Overspændingsregistrering eller jævnspændingens
registreringskredsløb er defekt
„ Defekte PAM-kontroldele
„ Kortslutning inde i blæsermotoromdrejning.
246
1
4
Udendørsenhedens LEDdisplay
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontroller forsyningsspænding.
Spændingsforsyning
som specificeret
NEJ
Korriger strømforsyningen.
JA
Drej blæseren med hånden.
Kører blæseren
glidende ?
NEJ
Udskift blæsermotor og
udendørsenhedens PCB.
JA
Slå
strømmen til. System
genstartes?
JA
A
NEJ
Gentages et par
gange.
Udskift SPM eller PM1.
(Udskift
udendørsenhedens
printplade).
A
(Forsigtig inden strømmen tændes igen)
Sørg for at strømmen er slukket i mindst 30 sekunder.
Forstyrrelsesfaktorer
* Støj * Forstyrelse i strømforsyningen
Kontroller faktorer i længere
tid.
* Forsøg genstart et par
gange.
(R7683)
Servicediagnose
247
Problemløsning
SiDA10-417A
5.3.12 Overspændingsbeskyttelse /
underspændingsbeskyttelse
Fjernbetjeningskærm
U2
5
A
Metode til
registrering
af fejl
Registrer unormal stigning eller fald i spændingen i
registreringskredsløbet eller
jævnspændingsregistreringskredsløbet.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Når der sendes et overspændingssignal til
mikrocomputeren fra
overspændingsregistreringskredsløbet eller
spændingen, der registreres af
spændingsregistreringskredsløbet, er mindre end
150 V og spændingen fortsætter i ca. 0,1 sek.
„ Maskinen slukkes, hvis fejlen sker 255 gange
„ Fejltælleren nulstilles, når maskinen kører løbende i
60 min. uden fejl.
Formodede
årsager
„ Unormal forsyningsspænding, midlertidig
spændingsfejl
„ Defekt overspændingsregistrering eller
jævnspændingens registreringskredsløb er defekt
„ Fejl i PAM-styrede dele
„ Kortslutning inde i blæsermotoromdrejning.
248
5
5(-)
Udendørsenhedens LEDdisplay
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontroller forsyningsspænding.
Spændingsforsyning
som specificeret
NEJ
Korriger strømforsyningen.
NEJ
Udskift blæsermotor og
udendørsenhedens PCB.
JA
Drej blæseren med hånden.
Kører blæseren
glidende ?
JA
Slå
strømmen til. System
genstartes?
JA
A
NEJ
Gentages et par
gange.
Udskift udendørsenhedens
printplade.
A
(Forsigtig inden strømmen tændes igen)
Sørg for at strømmen er slukket i mindst 30 sekunder.
Forstyrrelsesfaktorer
* Støj * Forstyrelse i strømforsyningen
Kontroller faktorer i
længere tid.
* Forsøg genstart et par
gange.
(R7536)
Servicediagnose
249
Problemløsning
SiDA10-417A
5.3.13 Udendørsenheds PCB-abnormalitet eller
fejl i signaltransmissionskredsløb
Fjernbetjeningskærm
U4
5
Udendørsenhedens LEDdisplay
A
Metode til
registrering
af fejl
1. Registrer i mikrocomputerens program om
programmet kører normalt.
2. Når indendørs-udendørsenhedens signaltransmission
ikke kan udføres i mere end 15 sek.
3. Registrering af eksisterende eller manglende
nultværsignal.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
1. Når microcomputerens program ikke kører normalt.
2. Når indendørs-udendørsenhedens signaltransmission
ikke kan udføres i mere end 15 sek.
3. Når nultværsignalet ikke kan registreres i mere end
10 sek.
Formodede
årsager
„ Display deaktiveret på grund af strømforsyningsfejl
„ Kommunikationskredsløbsfejl i udendørsenhedens
PCB
„ Microcomputeren er ude af kontrol på grund af
eksterne faktorer
z Støj
z Midlertidigt spændingsfald
z Midlertidigt strømtab
„ PCB-fejl i udendørsenhed.
„ Defekt termisk sikring i udendørsenhedens
terminalkort
250
5-
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontroller også indendørsenheden, idet en
kommunikationsfejl også kan være årsag til
problemet.
Kontroller forsyningsspænding
Nomeret spænding ?
NEJ
Ret strømforsyningen.
JA
Kontroller varistor på
udendørsenhedens PCB
Er det beskadiget?
JA
Udskift varistor.
NEJ
Kontroller sikring på
udendørsenhedens PCB
Er der
ledningsevne ?
NEJ
Udskift sikringen.
JA
Kontroller termisk sikring på
terminalkort
Er der
ledningsevne ?
NEJ
A
JA
Kontroller +5V og GND på
udendørsenhedens PCB
Tænd igen.
Vent i mere end 10 sek.
NEJ
5 V±0,5 V
JA
1
Servicediagnose
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
Fortsat til næste side
251
Problemløsning
SiDA10-417A
Fejlfinding
Fortsat fra
forrige side
Kontrol
nr. 10
Se side 276
1
Slukkes LED A?
NEJ
A
JA
Kontrol nr. 10
Strømforsyningskontrol
Forstyrrelse?
JA
NEJ
Undersøg årsagen til
støjen og udfør
korrigerende handling.
Slå strømmen fra. Afbryd terminal
nr. 3 og tænd for strømforsyningen
igen.
Blinker LED A mere
end 10 gange?
NEJ
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
JA
Kontroller relæledningen mellem
indendørsenheden og
udendørsenheden.
Virker det?
JA
252
( )
Kontroller
forkert
ledningsføring,
isolering omkring
ledninger, isolering
til jord
NEJ
Tilslut relæledninger igen.
Udskift
indendørsenhedens
printplade.
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
A
Kontroller terminalkort for tilslutinng
af ledning og korrekt forbindelse
JA
Fast tilsluttet?
Kontroller termisk sikring
på terminalkort.
NEJ
Opret korrekt forbindelse.
Udskift terminalkortet.
Kontroller termisk sikring
på terminalkort.
(R7538)
B
Kontroller jording
Jordet?
JA
NEJ
Udfør jording.
Årsagen ser ud til at være
en ekstern faktor, som
ikke er en fejl i
udendørsenhedens PCB.
Undersøg kilden til støjen
og træf de nødvendige
foranstaltninger.
(R7539)
Servicediagnose
253
Problemløsning
SiDA10-417A
5.3.14 Udendørsenheds PCB-abnormalitet eller
fejl i signaltransmissionskredsløb
Fjernbetjeningskærm
U4
Metode til
registrering
af fejl
Data, der modtages fra udendørsenheden i
indendørsenheden-udendørsenhedens
signaltransmission kontrolleres for at være normal.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
Når data, der sendes fra udendørsenhedens, ikke kan
modtages normalt eller dataindholdet er unormalt.
Hvis indendørsenheden ikke kan kommunikere med
udendørsenheden i 15 sekunder, lukkes systemet.
Formodede
årsager
„ PCB-fejl i udendørsenhed.
„ PCB-fejl i indendørsenhedens.
„ Indendørsenhed-udendørsenhedens
signaltransmissionsfejl på grund ledningsfejl.
„ Indendørsenhed-udendørsenhedens
signaltransmissionsfejl på grund af ledningsbrud i
ledninger mellem indendørs- og udendørsenhedens
(transmissionsledning).
254
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontroller tilslutningsledninger
mellem indendørs- og
udendørsenhederne.
Er der
ledningsfejl?
NEJ
Helt
isoleret?
ex. mellem
ledninger, jord.
JA
Ret tilslutningsledninger
mellem indendørs- og
udendørsenhederne.
Utilstrækkelig
Udskift
tilslutningsledninger.
Ja
Udfør ledningsarbejde i
henhold til
bestemmelserne.
(mindre end 30m)
NEJ
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
Ja
Udskift
indendørsenhedens
printplade.
Tilstrækkelig
Tilslutningsledning
mere end 30 m?
Nej
Kontroller udendørsenhedens
LED A.
Blinker LED A ?
JA
Afbryd terminal nr. 3.
Kontroller spændingen af
tilslutinngsledninger mellem
indendørs- og udendørsenheden
ved ben nr. 2 og 3 (terminr. 2
forbindes med (-) i
jævnstrømsområdet)
Er spændingen 30~50V?
NEJ
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
(R3046)
Servicediagnose
255
Problemløsning
SiDA10-417A
5.3.15 Signaltransmissionsfejl i udendørsenheds
PCB
Fjernbetjeningskærm
U7
5
A
Metode til
registrering
af fejl
Kommunikationsfejl mellem mikrocomputer monteret på
hoveddel og omformer.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Når data, der sendes data fra mikrocomputeren i
omformeren, ikke modtages 15 gange i træk eller
efter 15 sekunder, lukkes maskinen.
„ Fejltælleren nulstilles, når data fra mikrocomputeren i
omformeren modtages korrekt.
Formodede
årsager
„ PCB-fejl i udendørsenhed.
„ Afbrydelse af eller brud på harness mellem PCB
256
5
5(-)
Udendørsenhedens LEDdisplay
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Kontroller blinkeinterval
for LED 5
Er det
0,5 sek.?
(som for LED A)
JA (interval på 0,5 sek.)
NEJ
(0,2 sek.
interval)
Kontroller spændingen
mellem +5V og GND
NEJ
5 V±0,5 V
JA
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
Tænd igen.
Gentages fejlen?
JA
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
NEJ
Årsagen ser ud til at være
en ekstern faktor, som
ikke er en fejl i
udendørsenhedens PCB.
Overvåg i længere tid.
(R6018)
Servicediagnose
257
Problemløsning
SiDA10-417A
5.3.16 Signaltransmissionsfejl i udendørsenheds
PCB
Fjernbetjeningskærm
U7
5
1
1
2
4
3
4
4
4
5
1
Udendørsenhedens LEDdisplay
A
Metode til
registrering
af fejl
Kommunikationsfejl mellem mikrocomputer monteret på
hoved-PCB og PM1.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Når data, der sendes fra PM1, ikke modtages løbende
i 9 sek.
„ Denne abnormalitet fastlægges, hvis ovennævnte
fejlbetingelse sker en gang
„ Fejltælleren nulstilles, når data fra PM1 modtages
korrekt.
Formodede
årsager
„ PCB-fejl i udendørsenhed.
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Sluk for strømmen og tænd igen.
Fejl igen?
JA
Udskift
udendørsenhedens
printplade.
NEJ
Årsagen kan være en
ekstern faktor udover
funktionsfejl.
Overvåg i længere tid.
(R5152)
258
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.3.17 Afisningsfunktion i andre rum /
uspecificeret spænding (mellem indendørsog udendørsenheder)
Fjernbetjeningskærm
UA, UH
Metode til
registrering
af fejl
Forkert forbindelse registreres ved kontrol af
kombination af indendørs- og udendørsenheder i
mikrocomputeren.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Driftsstop på grund af afisningsfunktion i andre rum
„ Driftsstop på grund af uspecificeret spænding mellem
indendørs- og udendørsenheder
Formodede
årsager
„ Driftsstop på grund af afisningsfunktion i andre rum
„ Forkerte forbindelser i indendørsenheden
„ Forkert tilslutning af PCB
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Fejlvisning for
air-conditioner i drift?
NEJ
Afisningsfunktionen
aktiveres i andre rum.
Se A5.
JA
Spændingsforsyning som
specificeret?
NEJ
Tilslut.
JA
Kontroller modelnummer.
Normal?
NEJ
Tilslut igen.
JA
Kontroller kombinationen af alle
tilsluttede modeller.
(R3045)
Servicediagnose
259
Problemløsning
SiDA10-417A
5.3.18 Afisningsfunktion i andre rum /
uspecificeret spænding (mellem indendørsog udendørsenheder)
Fjernbetjeningskærm
UA, UH
Udendørsenhedens LEDdisplay
A5 11 21 31 41 51
Metode til
registrering
af fejl
Forkert forbindelse registreres ved kontrol af
kombination af indendørs- og udendørsenheder i
mikrocomputeren.
Grundlag for
afgørelse af
funktionsfejl
„ Driftsstop på grund af afisningsfunktion i andre rum
„ Drifststop på grund af uspecificeret intern og/eller
ekstern spænding
„ Driftsstop på grund af uoverensstemmelse mellem
indendørs- og udendørsenheder
Formodede
årsager
„ Driftsstop på grund af afisningsfunktion i andre rum
„ Forkerte forbindelser i indendørsenheden
„ Forkert tilslutning af PCB
Fejlfinding
Sørg for at afbryde strømmen før tilslutning eller afbrydelse af
Forsigtighed konnektor, da der ellers kan opstå skade på delene.
Fejlvisning for
air-conditioner i drift?
NEJ
Afisningsfunktionen
aktiveres i andre rum.
Se A5.
NEJ
Tilslut.
JA
Spændingsforsyning som
specificeret
JA
Kontroller modelnavn.
Normal?
NEJ
Tilslut igen.
JA
Kontroller kombinationen af alle
tilsluttede modeller.
(R3066)
260
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.4 Kontrol
5.4.1 Kontrol af konnektor-output på
blæsermotor
Kontrol
nr. 01
1. Kontroller konnektorernes tilslutning.
2. Kontroller motoren spændingsforsyning (ben 4-7 og
4-8).
3. Kontroller motors spænding (ben 4-3).
4. Kontroller rotationsspændingens output (ben 4-2).
5. Kontroller rotationspulsinput (ben 4-1).
S1
7
6
5
4
3
2
1
Motors forsyningsspænding
Anvendes ikke
Anvendes ikke
P.0V (referencepotentiale)
Motors kontrolspænding (15 VDC)
Rotationsspænding (1~ 6 VDC)
Rotationspuls-input
(R3199)
<Gulvmodel>
Øverste blæsers konnektor
7
6
5
4
3
2
1
Motors forsyningsspænding
Anvendes ikke
Anvendes ikke
P.0V (referencepotentiale)
Motors kontrolspænding (15 VDC)
Rotationsspænding (1~ 5 VDC)
Rotationspuls-input
Nedre blæsers konnektor
8
Motors forsyningsspænding
7
Anvendes ikke
6
Anvendes ikke
5
Anvendes ikke
4
P.0V (referencepotentiale)
3
Motors kontrolspænding (15 VDC)
2
Rotationsspænding (1 til 5 VDC)
1
Rotationspuls-input
(R1224)
Servicediagnose
261
Problemløsning
Kontrol
nr. 01-2
SiDA10-417A
<Kontrol PCB (A1P)>
1. Kontroller korrekt tilslutning.
2. Kontroller at spændingsforsyningen til motoren
sendes mellem ben nr. 4 og 7).
3. Kontroller at motoren kontrolspænding sendes
(mellem ben nr. 3 og 4).
Kontroller at omdrejningstallets kontrolspænding sendes
(mellem ben nr. 2 og 4).
S1
7
6
5
4
3
2
1
Motors forsyningsspænding
Ledigt ben
Ledigt ben
P.OV(Reference for elektrisk potentiale)
Motors kontrolspænding (DC15V)
RPM-kommandospænding (DC~6,2V)
RPM-kommandpuls
(R4023)
262
Servicediagnose
SiDA10-417A
Kontrol
nr. 02
Problemløsning
1. Kontroller konnektorernes tilslutning.
2. Kontroller motors spænding (ben 2-1).
S202
5
4
3
2
1
Motors forsyningsspænding
Anvendes ikke
Anvendes ikke
P.0V (referencepotentiale)
Motorkontrol strømforsyning
(R1073)
5.4.2 Afbryderens kontinuitetkontrol
Kontrol
nr. 03
Fjern forgitter. Afbryderen findes til venstre for
monteringen af drænbakken. Kontroller kontinuiteten af
afbryderens tilslutning.
Op
Tester
Afbryder
Frem
Shutter-status
Kontinuitet
Åben
Kontinuitet
Lukket
Ingen kontinuitet
(Q0363)
∗
Servicediagnose
Lukkeren kan åbnes og lukkes med hånden. Hold
den åben og lukket hele vejen for hvert kontroltrin.
263
Problemløsning
SiDA10-417A
5.4.3 Kontrol af elektronisk ekspansionsventil
Kontrol
nr. 04-1
Udfør følgende kontrol af elektronisk ekspansionsventil
(EV).
1. Kontroller om EV-konnektoren er korrekt sat i PCB.
Sammenhold EV-enheden og konnektornummer.
2. Sluk for strømmen og tænd den igen og se om alle
EV'er afgiver lyd.
3. Hvis det ikke sker, så afbryd konnektoren og
kontroller forbindelsen.
Kontroller forbindelsen mellem ben 1, 3 og 6 og
mellem ben 2, 4 og 5. Hvis der ikke er forbindelse
mellem benene, så er der en EV-spolefejl.
Harness 6P
1
2
3
4
5
5-2
5-4
6-1
6-3
Kontrol
6P konnektor
6
(R1082)
4. Hvis der ikke er nogen lyd fra nogen EV, er der en fejl
i udendørsenhedens PCB.
5. Hvis ledningsevnen bekræftes i ovennævnte trin 3,
monteres der en spole (som giver den ønskede lyd) i
EV-enheden, som ikke giver nogen lyd, for at
kontrollere om EV'en giver en lyd.
∗Hvis der høres en lyd, er der en fejl i
udendørsenhedens PCB.
∗Hvis der ikke høres en lyd, er der en fejl i
udendørsenhedens PCB.
Bemærk, at lyden afhænger af ventiltypen.
Bemærk:
264
Servicediagnose
SiDA10-417A
Kontrol
nr. 04-2
Problemløsning
Udfør følgende kontrol af elektronisk ekspansionsventil
(EV).
1. Kontroller om EV-konnektoren er korrekt sat i PCB.
Sammenhold EV-enheden og konnektornummer.
2. Sluk for strømmen og tænd den igen og se om alle
EV'er afgiver lyd.
3. Hvis det ikke sker, så afbryd konnektoren og
kontroller forbindelsen.
Kontroller forbindelsen mellem ben 1, 3 og 6 og
mellem ben 2, 4 og 5. Hvis der ikke er forbindelse
mellem benene, så er der en EV-spolefejl.
4. Hvis der ikke er nogen lyd fra nogen EV, er der en fejl
i udendørsenhedens PCB.
5. Hvis ledningsevnen bekræftes i ovennævnte trin 2,
monteres der en spole (som giver den ønskede lyd) i
EV-enheden, som ikke giver nogen lyd, for at
kontrollere om EV'en giver en lyd.
∗Hvis der høres en lyd, er der en fejl i
udendørsenhedens PCB.
∗Hvis der ikke høres en lyd, er der en fejl i
udendørsenhedens PCB.
Bemærk, at lyden afhænger af ventiltypen.
Bemærk:
Servicediagnose
265
Problemløsning
SiDA10-417A
Ventiltilstand
(symptom)
(1) Ventilen aktiveres
helt åbent eller halvt
åbent.
(Symptom)
Køling:
„Vand lækker ved
enheden
„Støj fra kølemiddel i
enheden
„Driftsstop på grund af
afisningsbeskyttelse
Opvarmning:
„Enheden opvarmer
ikke
„Kølemiddels
hastighed variere
afhængigt af enheden
(Aflløbslufttemperaturen
er forskellig for hvert
rum)
„Spidsbelastning
Kontrolmetode /
foranstaltning
Nulstil strømforsyningen og
udfør køling for hver enhed.
Kontroller væskerørets
temperatur for enheden.
Er
det næsten
det samme som
udendørstemperaturen?
NEJ
JA
Udskift EVn for rummet.
(R1431)
(2) Ventil aktiveres ved Nulstil strømforsyningen og
udfør køling for hver enhed.
komplet lukning.
(Symptom)
Kontroller nedre tryk
Køling:
„Den eneste enhed
med problemer køler
ikke rummet.
Bliver
trykket i
„Når den eneste
NEJ
vakuumområdet?
defekte enhed kører,
foretager enheden
JA
nedpumpning.
(det lave tryk i enheden
Udskift EVn for rummet.
skaber vakuum)
(R1432)
„IT aktiveres.
„Unormal temperatur
for afledningsrør
Opvarmning:
Utilstrækkeligt gas til
væskekølemiddels
stagnation inden i
den defekte
indendørsenhed
(Kun
varmepumpemodel)
„Enheden opvarmer
ikke rummet.
„IT aktiveres.
„Unormal temperatur
for afledningsrør
266
Servicediagnose
SiDA10-417A
Servicediagnose
Problemløsning
Ventiltilstand
(symptom)
Kontrolmetode /
foranstaltning
(3) Ventilen åbner ikke
helt.
(Symptom)
„Enheden køler eller
varmer ikke (kun
varmepumpmodel.)
„IT aktiveres.
„Unormal temperatur
for afledningsrør
Kontroller antallet af
akselomdrejninger, hvis den
er 5 og en halv i forhold til
åben tilstand lukkes manuel
spole til elektronisk
ekspansionsventil. Når
antallet af akselomdrejninger
er mindre end ovennævnte,
kan ventilen ramme en del af
enheden.
267
Problemløsning
SiDA10-417A
5.4.4 Ydelseskontrol af firevejsventil
Kontrol
nr. 05-1
Sluk for strømmen og tænd igen.
∗ Firevejsventilens spole
Køling/tørring: Ingen kontinuitet
Opvarmning: Kontinuitet
Start opvarmning.
S80-spænding
ved 180-220 V med tændt
kompressor ?
(Fig. 1)
NEJ
Udskift udendørsenhedens
printplade.
NEJ
Udskift firevejsventilens
spole.
JA
Afbryd firvejsventilspole fra
konnektor og kontroller forbindelsen.
Firevejsventilens
spolemodstand ved 1500Ω?
JA
Udskift firevejsventilen.
(Fig. 1)
Spænding ved
S80
DC180-220V
Kompressor
Tid
TIL
268
(R2856)
Servicediagnose
SiDA10-417A
Kontrol
nr. 05-2
Problemløsning
Sluk for strømmen og tænd igen.
∗ Firevejsventilens spole
Køling/tørring: Ingen kontinuitet
Opvarmning: Kontinuitet
Start opvarmning.
S80-spænding
ved 180-220 V med tændt
kompressor ?
(Fig. 1)
NEJ
Udskift udendørsenhedens
printplade.
NEJ
Udskift firevejsventilens
spole.
JA
Afbryd firvejsventilspole fra
konnektor og kontroller forbindelsen.
Firevejsventilens
spolemodstand ved
3kW±0,5kW?
JA
Udskift firevejsventilen.
(Fig. 1)
Spænding ved
S80
DC180-220V
Kompressor
Tid
TIL
(R3047)
Servicediagnose
269
Problemløsning
Kontrol
nr. 05-3
SiDA10-417A
Sluk for strømmen og tænd igen.
∗ Firevejsventilens spole
Køling/tørring: Ingen kontinuitet
Opvarmning: Kontinuitet
Start opvarmning.
S80-spænding
ved 220-240 V med tændt
kompressor ?
(Fig. 1)
NEJ
Udskift udendørsenhedens
printplade.
JA
Afbryd firvejsventilspole fra
konnektor og kontroller forbindelsen.
Firevejsventilens
spolemodstand ved 3kW±0,5kW
(eller 1500 ohms)?
JA
NEJ
Udskift firevejsventilens
spole.
Udskift firevejsventilen.
(Fig. 1)
Spænding ved
S80
DC220-240V
Kompressor
Tid
TIL
(R7541)
270
Servicediagnose
SiDA10-417A
Kontrol
nr. 05-4
Problemløsning
< Vær forsigtig ved nulstilling af strømforsyning>
* Vent i 30 sek. eller længere før der slukkes for strømforsyningen.
Sluk for strømmen og tænd igen.
S80-spænding
ved DC 0 V med tændt
udendørsenhed?
NEJ
Udskift udendørsenhedens
printplade.
JA
* Firevejsventilens spole
Køling/tørring: Ingen kontinuitet
Opvarmning: Kontinuitet
Start opvarmning.
S80-spænding
ved DC 130-230 V i 3
sek. efter kompressorstart og ved
ca. DC 12~15 V derefter?
(Fig. 1)
NEJ
Udskift udendørsenhedens
printplade.
NEJ
Udskift firevejsventilens
spole.
JA
Afbryd firvejsventilspole fra
konnektor og kontroller forbindelsen.
Firevejsventilens
spolemodstand 300 ~ 600W?
JA
Udskift firevejsventilen.
(Fig. 1)
Spænding ved
S80
DC180-280V
3 sek.
DC12~15V
Kompressor
Tid
TIL
(R6025)
Servicediagnose
271
Problemløsning
SiDA10-417A
5.4.5 Termistors modstandskontrol
Kontrol
nr. 06
Fjern konnektorer i termistorer i PCB og mål
modstanden for hver termistor.
Forholdet mellem normal temperatur og modstanden
ses af grafen og tabellen nedenfor.
Termistor R25°C=20kΩ B=3950
Temperatur (°C)
-20
211,0 (kΩ)
-15
150
-10
116,5
-5
88
0
67,2
5
51,9
10
40
15
31,8
20
25
25
20
30
16
35
13
40
10,6
45
8,7
50
7,2
n For modeller med direkte
monteinrg af termistor på
PCB.
Tester
RTH1
Modstandsområde
Tester
(R3460)
272
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.4.6 Installationskontrol
Kontrol
nr. 07
Installationskontrol
Kontroller
tilladte dimensioner for
luftindsugning og
afløbsområde.
Unormal
Skift placering af
luftafledningsgitteret eller
installationsstedet.
Normal
Medfører
den afledte luft fra
udendørsenhederne en stigning
i indsugningstemperaturen?
JA
Skift placering af
luftafledningsgitteret eller
installationsstedet.
JA
Rengør varmeveksleren.
JA
Skift installationssted eller
–retning.
NEJ
Er
varmeveksleren meget
snavset?
NEJ
Er
luftstrømmen
blokeret eller blæser der
luft i den modsatte
retning?
NEJ
Kontroller lufttemperaturen
udenfor (temperatur af
luften, der kommer ind via
udendørsenheden).
(Lufttemperaturen udenfor
skal være 43~46°C eller
lavere.)
(R7542)
Servicediagnose
273
Problemløsning
SiDA10-417A
5.4.7 Kontrol af afledningstryk
Kontrol
nr. 08
Kontrol af afledningstryk
NEJ
Høj
Udskift kompessor.
JA
Er
stopventilen åben?
NEJ
Åbn stopventilen.
JA
Er
tilslutningsrøret deformeret?
NEJ
JA
Er
varmeveksleren og luftfiltret
snavset?
Snavset
Udskift rør monteret på
stedet.
Rengør.
Ikke snavset
Udskift kompressoren.
(R7543)
5.4.8 Systemkontrol af udendørsenhedens
blæser
Kontrol
nr. 09
„ Med jævnstrømsmotor
Kontroller udendørsenhedens
blæsersystem.
Køre
udendørsenhedens blæser?
NEJ
A
JA
Udendørsenhedens blæsersystem
virker.
A
Er
blæsermotors
ledningskonnektor
afbrudt?
JA
Tilslut igen.
NEJ
Gå til kontrol nr. 15-1·2·3.
(R7544)
274
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
„ Med vekselstrømsmotor
Kontroller
udendørsblæsersystemet.
Drejer
ventilatoren rundt?
NEJ
JA
Starter
udendørsenhedens
JA
blæser straks når strømmen
tændes?
NEJ
Unormal
Kontroller
om blæsermotors
Reparation.
ledningsforbindelse er
sikker.
Normal
Er
modstanden ved
konnektorledninger ¥?
1. rød - sort,
2. hvid - sort
JA
Udskift
ventilatormotor.
NEJ
Kontinuitet
Kontroller
blæserkapacitor for
Udskift
kontinuitet.
ventilatormotor.
Ingen kontinuitet
Udskift
udendørsenhed
ens printplade.
Udendørsblæs
ersystemet er
normalt.
(R2670)
Servicediagnose
275
Problemløsning
SiDA10-417A
5.4.9 Strømforsyningskontrol
Kontrol
nr.10
Mål strømspændingen mellem ben 1 og 3 på
terminalkortet og kontroller forstyrrelsen.
„ Kontroller om strømforsyningen er en sinusbølge
(Fig.1).
„ Kontroller om der er bølgeforstyrrelse i nærheden af
nulpunktet (ringe i fig.2)
[Fig.1]
[Fig.2]
(R1444)
(R1736)
5.4.10 Kontrol af omformerenhedens kølemiddel
Kontrol
nr. 11-1
Kontrol af kølemiddelsystem
Er
afløbstermister
afbrudt fra holderen?
JA
Løs problemet.
NEJ
Er
der fugt i
sigteglasset?
NEJ
Kontroller for gasudslip.
Se afsnittet om registrering af
utilstrækkelig gas.
JA
JA
Udfør vakuumtørring.
Udfør kontrol
efter at udstyret
har kørt i
tilstrækkelig tid.
Udskift kølemiddel.
(R1445)
276
Servicediagnose
SiDA10-417A
Kontrol
nr. 11-2
Problemløsning
Kontrol af kølemiddelsystem
Er
afløbstermister
afbrudt fra holderen?
JA
Løs problemet.
NEJ
Er
temperaturen i
firevejsventilens indsugningsrør
unormalt højt?
JA
Defekt firevejsventil.
Udskift firevejsventilen.
JA
Udfør vakuumtørring.
NEJ
Er
der fugt i
sigteglasset?
NEJ
Kontroller for gasudslip.
Se afsnittet om registrering af
utilstrækkelig gas.
Udfør kontrol
efter at udstyret
har kørt i
tilstrækkelig tid.
Udskift kølemiddel.
(R3050)
Kontrol
nr. 11-3
Kontrol af kølemiddel
(spærring, gaslækage,
utilstrækkeligt gas)
Modeller med afløbsrørtermistor
Er
afløbsrørets
termister afbrudt fra
holderen?
JA
Ret.
NEJ
Er
temperaturen i
indsugningsrøret til
4-vejsventilen
meget højt?
JA
4-vejsventilens virker ikke,
udskiftes.
Fugt
Udfør vakuumtørring.
NEJ
Er
der fugt i
SPORLAN?
Kontroller efter
tilstrækkelig driftstid.
Ingen fugt
Kontrol af gaslækage
Se registrering af
utilstrækkelig gas
Udskift gassen.
(R6022)
Servicediagnose
277
Problemløsning
SiDA10-417A
5.4.11 Spændingskontrol af kapacitor
Kontrol
nr. 12
„ Kontroller kapacitorspænding
z Med aktiveret kredsløbsafbryder måles spændingen
ved transistorens (+) og (-) terminaler. Indstil multitester til DC og VOLTAGE RANGE inden målingen.
Rør aldrig ved strømførende dele.
* Idet kapacitor (+) og (-) tilsluttes strømtransistoren (+)
og (-), kan kapacitorspændingen måles ved
transistors (+) og (-) terminaler.
5.4.12 Kontrol af transistor
Kontrol
nr. 13-1
278
„ Kontrol af transistor
z Berør aldrig strømførende dele i mindst 10 minutter
efter, at der er slukket for kredsløbsafbryderen.
z Hvis du ikke kan undgå at berøre en strømførende
del, så sørg for at transistorens spænding er under
50 V med brug af en tester.
z For UVW skal der laves en måling ved Fastonterminalen på kortet eller relæ-konnektoren.
Testers
negative
terminal
Strømtransistor
(+)
UVW
Strømtransistor
(+)
UVW
Testers
negative
terminal
UVW
Strømtransistor
(+)
UVW
Strømtransistor
(+)
Normal
modstand
Et antal kΩ - et antal MΩ
Unormal
modstand
0 eller ∞
Servicediagnose
SiDA10-417A
Kontrol
nr. 13-2
Problemløsning
„ Mål modstanden mellem benene i begge ender af
DB1.
„ Hvis modstanden er ∞ eller mindre end 1 kΩ, er
kredsløbet kortsluttet.
Servicediagnose
(–) terminal for
tester (ved digital,
(+) terminal)
(~)
(+)
(~)
(–)
(+) terminal for
tester (ved digital,
(-) terminal)
(+)
(~)
(–)
(~)
Modstand er OK
et antal
kΩ
~
et antal
MΩ
∞
∞
et antal
kΩ
~
et antal
MΩ
Modstand i NG
0 eller ∞
0
0
0 eller ∞
279
Problemløsning
SiDA10-417A
5.4.13 Kontrol af kredsløbets elektrolytisk
kapacitor
Kontrol
nr. 14
„ Kontroller det primære kredsløbs elektrolytiske
kapacitor
z Berør aldrig strømførende dele i mindst 10 minutter
efter, at der er slukket for kredsløbsafbryderen.
z Hvis det ikke kan undgås at berøre en strømførende
del, så sørg for der ikke er nogen jævnstrøm.
z Kontroller kontinuiteten. Byt om på benene og sørg for
der er kontinuitet.
Hold testeren i
modstandsmåleområdet.
Når pegeren svinger,
betyder det, at
kapacitoren virker.
Hvis den ikke svinger eller den svinger
hele vejen men ikke kommer tilbage, så
betyder det, at kapacitoren ikke virker.
(Q0367)
280
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.4.14 Tænd for Pulse Input i udendørsenhedens
PCB-kontrol
Kontrol
nr. 15-1
<Blæsermotor>
Sørg for spændingen er 270±30V.
(1) Stop først betjeningen og sluk dernæst strømmen og
afbryd konnektor S70.
(2) Sørg for der er ca. DC 270 V mellem ben 4 og 7.
(3) Med system og strøm slukket, tilsluttes konnektor
S70 igen.
(4) Drej blæsermotoren en gang med hånden og sørg for
at puls (0-15 V) ses to gange ved ben 1 og 4.
Hvis sikringen går, kan udendørsenhedens blæser også
fejle. Kontroller blæseren.
Hvis spændingen i trin (2) ikke anvendes, så er PCB
defekt. Udskift PCB.
Hvis puls i trin (4) ikke er tilgængeligt, så er Hall IC
defekt. Udskift DC-blæsermotoren. Hvis der er både
spænding (2) og puls (4), så udskift PCB.
PCB
S70
1
2
3
4
5
6
7
Hastighedspuls (0-15 V)
15V
DC270V
(R7044)
∗ Blæsermotor : S70
Servicediagnose
281
Problemløsning
Kontrol
nr. 15-2
SiDA10-417A
<Blæsermotor>
Sørg for spændingen er 320±30V.
(1) Stop først betjeningen og sluk dernæst strømmen og
afbryd konnektor S70.
(2) Sørg for der er ca. DC 320 V mellem ben 4 og 7.
(3) Med system og strøm slukket, tilsluttes konnektor
S70 igen.
(4) Drej blæsermotoren en gang med hånden og sørg for
at puls (0-15 V) ses to gange ved ben 1 og 4.
Hvis sikringen til blæsermotoren går, kan
udendørsenhedens blæser også fejle. Kontroller
blæseren.
Hvis spændingen i trin (2) ikke anvendes, så er PCB
defekt. Udskift PCB.
Hvis puls i trin (4) ikke er tilgængeligt, så er Hall IC
defekt. Udskift DC-blæsermotoren. Hvis der er både
spænding (2) og puls (4), så udskift PCB.
PCB
S70
1
2
3
4
5
6
7
Hastighedspuls (0-15 V)
15V
DC320V
(R7694)
∗ Blæsermotor : S70
282
Servicediagnose
SiDA10-417A
Kontrol
nr. 15-3
Problemløsning
<Blæsermotor>
Sørg for spændingen er 290±380V.
(1) Stop først betjeningen og sluk dernæst strømmen og
afbryd konnektor S70.
(2) Sørg for der er ca. DC 280 V mellem ben 4 og 7.
(3) Med system og strøm slukket, tilsluttes konnektor
S70 igen.
(4) Drej blæsermotoren en gang med hånden og sørg for
at puls (0-15 V) ses to gange ved ben 1 og 4.
Hvis sikringen går, kan udendørsenhedens blæser også
fejle. Kontroller blæseren.
Hvis spændingen i trin (2) ikke anvendes, så er PCB
defekt. Udskift PCB.
Hvis puls i trin (4) ikke er tilgængeligt, så er Hall IC
defekt. Udskift jævnstrømsventilatormotor.
Hvis der er både spænding (2) og puls (4), så udskift
PCB.
PCB
S70
1
2
3
4
5
6
7
Blæsermotors forsyningsspænding (310~340V)
P.0V(Reference for elektrisk potentiale)
Blæsermotors kontrolspænding (DC15V)
Hastighedsspænding (DC~6,5V)
Hastighedspuls
(R7695)
∗ Blæsermotor : S70
Servicediagnose
283
Problemløsning
SiDA10-417A
5.4.15 Kontrol af Hall IC
Kontrol
nr. 06
1. Kontroller konnektorernes tilslutning.
2. Med strømmen tændt, betjening slukket og konnektor
tilsluttet, kontrolleres følgende.
∗Output-spænding på ca. 5 V mellem ben 1 og 3.
∗Der genereres 3 pulssslag mellem ben 2 og 3 når
blæsermotoren kører.
Fejl i (1) Æ fejlbehæftet PCB Æ Udskift PCB.
Fejl i (2) Æ fejlbehæftet IC Æ Udskift blæsermotor.
Både (1) og (2) resultat Æ Udskift PCB.
Grå (strømforsyning)
Lilla (signaler)
Blå (jording)
284
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.4.16 “omformerkontrol ”
Kontrol
nr. 17
1. Egenskaber
Ved unormalt stop på grund af kompressorens startfejl
eller overspænding ved brug af omformer, kan det være
svært at vurdere resultatet af kompressorfejlen eller en
anden fejl (kontrol af PC-kort, strømtransistor, osv.).
Omformeranalysen gør det muligt at vurdere årsagen til
problemet på en nem og sikker måde. (Tilslut
analysefunktionen i form af en slags kompressor i stedet
for kompressoren og kontroller output fra omformeren)
2. Driftsmetode
1) Sørg for at slukke for strømmen.
2) Installer omformerens analysefunktion i stedet for
kompressoren.
Bemærk: Sørg for at spændingen i den indbyggede
elektrolytiske kapacitor falder til 10 VDC eller lavere
inden eftersyn.
(1) Fjern faston-terminalerne fra
terminalblokken på
kompressoren.
(2)Tilslut faston-terminalerne til
terminalern på
omformeranalyseenheden.
Kompressor
Omformeranalyse
Vær forsigtig med ikke at røre
terminalerne (U,V,W) hver for sig.
Ellers er der risiko for høj spænding.
(R5160)
Servicediagnose
285
Problemløsning
SiDA10-417A
Reference
Hvis konnektor-terminalen i kompressoren ikke er en
terminal, som det er svært at fjerne ledningen fra, kan
man tilslutte en ledning til enheden fra den anden side af
PC-kortet. (Tilslut den ikke til kompressoren på samme
tid, da det kan føre til forkert registrering.)
3) Tænd for strømmen og betjen air-conditioningen.
3. Diagnosemetode (kan ske i henhold til 6 LED'er
lysstatus som følger:)
(1) Når alle LED'er lyser ens, → Kompressorfejl (skal
udskiftes)
(2) Når nogle LED'er ikke lyser (LED'er lyser ikke eller
slukkes, osv.):
Kontroller den enkelte strømtransistor. (Se kontrol nr.
15)
∗ Når strømtransistor og kontrol-PC-kortet integreres:
→ Udskift kontro-PC-kortet.
∗ Når strøm-transistor kan kontrolleres enkeltvis:
↓ Kontroller modstandsværdien. (Se kontrol nr. 15)
Hvis NG : → Strømtransistor kan være defekt. Kontrol af
transistor
Hvis strømtransistoren er normal, så kontroller om der er
revner i PC-kortet.
∗ Hvis der konstateres en revne: → Udskift PC-kortet
(eller reparer området).
∗ Hvis PC-kortet er normalt: → Udskift kontro-PCkortet.
286
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.4.17 Kontrol af roterende puls på
udendørsenhedens PCB
Kontrol
nr. 18
< Til blæsermotor eller affugtningsblæser>
Sørg for en spænding på 270 ± 30 V.
1. Indstil strømmen til ON og betjening til OFF. Fjern
konnektor S70 eller S72.
2. Kontroller at spændingen mellem ben nr. 4 og 7 er
270 VDC.
3. Kontroller spændingen mellem ben nr. 3 og nr. 4 er 15
VDC.
4. Kontroller RPM-spændingen mellem ben nr. 2 og nr. 4
er 5 VDC.
5. Indstil strømmen til OFF og betjening til ON. Tilslut
konnektor S70 eller S72.
6. Kontroller om der sendes to pulsslag (0 - 15 V) ved
ben nr. 1 og nr. 4, når blæsermotoren drejes 1 gang
rundt med hånden.
Sikringer anvendes normalt som følger. Se det
tilhørende kredsløbsdiagram.
FU1
SW-strømforsyning
4-vejsventil
Hygroscopisk blæser
FU2
Udendørsblæser
Affugtningsblæser
Når FU2 smelter, kontrolleres udendørsenhedens
blæser for korrekt funktion.
Hvis NG i trin 2 → Defekt PCB
→ Udskift PCB.
Hvis NG i trin 4 → Defekt Hall IC → Udskift DCblæsermotor.
Hvis OK i både trin 2 og 4 → Udskift PCB.
Servicediagnose
287
Problemløsning
SiDA10-417A
PCB
S70 eller S72
1
2
3
4
5
6
7
RPM-kommandopuls (0-15V)
15V
DC270V
(R3477)
„ Blæsermotor: S70, affugtningsblæsermotor: S72
<Hygroskopisk blæser>
Kontroller at konnektor HK1, HK2, HK3 er korrekt
tilsluttet.
1. Kontroller forsyningsspænding mellem HK1 og HK3
er 5VDC.
∗Kontroller maskinen er ikke suspenderet.
2. Hvis NG i trin 1 → Defekt PCB → Udskift PCB.
FU1
SW-strømforsyning
4-vejsventil
Hygroscopisk blæser
FU2
Udendørsblæser
Affugtningsblæser
Så når FU2 smelter, kontrolleres motoren for korrekt
funktion.
288
Servicediagnose
SiDA10-417A
Problemløsning
5.4.18 Kontrol af fugtsensor
Kontrol
nr. 19
1. Kontroller korrekt tilslutning.
2. Kontroller sensor input-niveau (*1).
3. Skift omgivelsernes betingelser (*2) og kontroller at
input-niveauet ændres tilsvarende.
*1 Input-niveau varierer afhængigt af sensoren.
*2 skift i fugtighed, temperatur, lufthastighed. Det
gøres ved at ånde på det.
<Fugtsensor>
12V
5V
S48
1
2
Brummer
3
4
5
Fugtsensor
C70
6
Termistorens
rumtemperatur
GND
(R6023)
Servicediagnose
289
Problemløsning
SiDA10-417A
5.4.19 Solenoideventil til affugtningskontrol
Kontrol
nr. 20
Fejlkriterie:
I affugtningstesttilstand identificeres PCB som fejlbehæftet, når solenoideventilen
ikke tændes i løbet af 2 sek. efter kompressorstart.
(Når genopvarmning af affugtning ikke anvendes, er driftstilstanden lige som
kølingen.)
Stopbetjening
Er
spændingen for S43 på
0V?
JA
A
NEJ
Udskift indendørsenhedens
kontrol-PCB (A1P)
A
Test affugtningen
Vent 2 sek. efter, at kompressoren
er tændt.
Er
spændingen for
S43 på ca. 10 - 15V?
NEJ
Udskift
indendørsenhedens
kontrol-PCB (A1P)
JA
Fjern solenoideventilens konnektor
fra S43
Mål modstanden over
solenoideventilen.
Er
det i området
10 - 60W?
NEJ
Udskift solenoideventilens
spole.
JA
Mistanke om solenoideventilfejl.
Udskift varmeveksleren.
(Det er ikke muligt at
udskifte solenoideventilen
alene.)
(R7545)
290
Servicediagnose
Daikin Europe N.V. er godkendt for sit
kvalitetsstyringssystem af Lloyd’s Register
Quality Assurance (LRQA) iht. standarden
ISO9001. ISO9001 vedrører kvalitetssikring i
alle faser fra konstruktion, udvikling og
produktion til service i forbindelse med
produktet.
ISO14001 sikrer, at der anvendes et effektivt
miljøstyringssystem, som beskytter mennesker
og miljø mod påvirkninger fra selskabets
aktiviteter, produkter og serviceydelser og
medvirker til at bevare og forbedre miljøet.
Daikins anlæg overholder de europæiske
bestemmelser,
som
garanterer
produktsikkerheden.
Daikin Europe N.V. deltager i "EUROVENT
Certification Programme". Produkterne fremgår
af "EUROVENT Directory of Certified
Products".
Naamloze Vennootschap
Zandvoordestraat 300
B-8400 Oostende - Belgium
www.daikin.eu
BE 0412 120 336
RPR Oostende
Denne brochure er kun udarbejdet som information, og den
udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V..
Daikin Europe N.V. har samlet dette katalogs indhold efter
bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller
underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og
tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige,
pålidelige eller egSpecifikationer kan ændres uden
forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt
ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte
skader,
SiDA10-417A • 02/2011 • Copyright Daikin
Udarbejdet i Belgien.
Ansvarshavende redaktør: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende
Daikins enestående position som producent af
klimaanlæg, kompressorer og kølemidler har
medført en målrettet involvering i miljømæssige
problemstillinger. Det har i flere år været
Daikins målsætning at blive førende inden for
levering af produkter med begrænset
indvirkning på miljøet. Denne udfordring stiller
krav om økologisk design og udvikling af et
bredt
produktsortiment
samt
et
energistyringssystem,
der
fører
til
energibesparelser og mindre affald.