Er du den nye tysklærer på Nærum Skole?

Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
Maj/Juni 2014
Institution
Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium, Ånumvej 14, 6900 Skjern
Uddannelse
HHX
Fag og niveau
Tysk Niveau A - løfthold
Lærer
Kirsten Nytoft
Hold
13tA3
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Deutsche Firmen und Produkte – Eksamensrelevant
Titel 2 Deutschland 1949 – 1989 (mod fokus på 1950’erne) – Eksamensrelevant
Titel 3 Die DDR – Eksamensrelevant
Titel 4 Ausländer in Deutschland – Eksamensrelevant
Titel 5 Reiseleben (Urlaub und Tourismus) – Eksamensrelevant
Titel 6 Skriftlig sprogfærdighed I - grammatik
Titel 7 Skriftlig sprogfærdighed II - handelskorrespondance
Emne 1
Typisch deutsch? – Kultur & interkulturelle Kompetenzen (1 & 2 g) Ikke eksamensrelevant
Emne 2
Deutschland – Land und Leute (1 & 2 g) Ikke eksamensrelevant
Emne 3
Deutsche Firmen und Produkte (1 & 2 g) EKSAMENSRELEVANT
Emne 4
Reiseleben (Urlaub und Tourismus) (1 & 2 g) EKSAMENSRELEVANT
Emne 5
Sport und Gesundheit (1 & 2 g) Ikke eksamensrelevant
Emne 6
Jugendliche in Deutschland (1 & 2 g) Ikke eksamensrelevant
Emne 7
Deutschland 1945 – 1989 (fokus: 1950’erne) ( 2 g) EKSAMENSRELEVANT
Side 1 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1
Deutsche Firmen und Produkte – Eksamensrelevant
Indhold
Kernestof:
Gut im Geschäft (Presse & Sprache – Januar 2010)
Los geht’s – auch mit Marketing: Unternehmen, forlaget ØKNOM/Følgende sider
læst:
S. 5 – 11: Unternehmenstypen (Theorie)
S. 13 -14: Fußballweltmeisterschaft in Südafrika
S.18: Mit Aldi ins Hotel
Los geht’s – auch mit Marketing: Zielgruppen, forlaget ØKNOM/Følgende sider
læst:
S. 5 – 13: Zielgruppen (Theorie)
S. 15: Porsche
S. 16: Jugendliche kaufen Handys, Senioren Flachbildfernseher
S. 21-23: Die Rückkehr der Kiosk-Kultur
S. 31-33: Vom „alten Eisen“ zur „Generation Silber“
Wie aus Birkenstock hippe Latschen werden (http://www.welt.de/13635685)
Der Markt für eigene Ideen (http://www.dw.de/der-markt-f%C3%BCr-eigeneideen/a-14939329 - www.dw.de.23.03.2011)
Supplerende stof:
Das Kind als Konsument (http://www.dw.de/das-kind-als-konsument/a-4789879
- www.dw.de.14.10.2009)
Made in Germany – elevpræsentation af 10 – 15 tyske firmaer og produkter + hjælpeark (forventningsafstemning: Hvilke tyske firmaer og produkter kender eleverne?
– fremlæggelseform: ppt)
Omfang
Særlige fokuspunkter
Væsentligste
arbejdsformer
Hosen aus der Folterkammer (Tysk niv. A. Maj 2007)
Die Schuh-Größe (Tysk niv. A September 2003)
Die Altenrepublik (Tysk niv. A Maj 2004)
Vergeigt (Tysk niv. A September 2006)
Marketing-Strategie: Marken am Geruch erkennen (Tysk niv. A Juni 2010)
Die große Verschwendung (Tysk A, juni 2013)
Die Verbraucher haben Nachhilfe nötig (JTysk niv. A, Juni 2012)
Uge 33 -38 og 43 - 44
Temamæssigt en fortsættelse af emnet, som allerede er blevet behandlet på 1. og 2.
år. Arbejdet med emnet skal bidrage til, at eleverne lærer om det tyske erhvervsliv
og desuden opleve tværfaglige sammenhænge mellem tysk og afsætning (kendskab
til forskellige typer af virksomheder og målgrupper). Der anvendes klasseundervisning til gennemgang af tekster og dertilhørende grammatiske øvelse samt endvidere
elevfremlæggelser (gruppevis og enkeltvis) for at træne elevernes præsentationskompetence/formidling af stof.
Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde
Side 2 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2
Deutschland 1949 – 1989 (med fokus på 1950’erne) – Eksamensrelevant
Indhold
Kernestof:
Planet Wissen: Wirtschaftswunder (2007) (Wir sind wir, Gyldendal 2010)
Die deutsch-deutsche Grenze: Die Berliner Mauer (Der Nordschleswiger, 11. August 2011) + Vor 50 Jahren wurde die Mauer gebaut (Der Nordschleswiger, 29. Juli
2011)
13. August 1961: Mauerbau in Berlin (Geht’s weiter? S. 13, Aggerdam & Henriksen,
Tyskforlaget 2012)
Supplerende:
„Eingemauert!“ Die innerdeutsche Grenze
(http://www.youtube.com/watch?v=jlbAUFvh04k)
Die Fluchtgründe
(http://www.berlinermaueronline.de/geschichte/fluchtgruende.htm)
Omfang
Uge 44
Særlige fokuspunkter
Formålet med dette meget korte nedslag i forbindelse med den på 2. år gennemgåede emnekreds er at relatere emnekredsen til den økonomiske udvikling i Vesttyskland i 50’erne samt at danne fundament for læsningen af emnekredsen om DDR
Væsentligste
arbejdsformer
Retur til forside
Klasseundervisning
Side 3 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 3
Die DDR – Eksamensrelevant
Indhold
Kernestof:
Das Versprechen (Bog & Film) (Peter Schneider/Margarete von Trotta - Ebbesen
& Johansen, Kaleidoscope, 1998)
Falsches Spiel am schwarzen Meer (DR-Udsendelse ?)
Gedanken zur Politik und zu politischen Ereignissen – Einfluß des Staates auf die
Bürger (Alltagsleben in der DDR: Dieter Pesch, Sabine Thomas – Ziegler, Rhienland-Verlag GmbH Köln 1991, s. 93 – 101)
Supplerende stof:
Dansk tekst: Side 7 – 20 i Marx & Cola af Hartmut Griesmayr/Herbert Lichtenfeld
v/Hugo Timmermann, gad 1997
Omfang
Uge 45 – 51 samt 1 - 4 + 8
Særlige fokuspunkter
Filmen Das Versprechen er på forhånd inddelt i 4 afsnit. Eleverne så først et afsnit
af filmen, og derefter skulle de læse samme stykke i bogen – ofte i mindre bidder,
idet emnet er svært at forstå og forholde sig til, så der også må bruges tid på historiske og politiske forklaringer. Undervisningen var en blanding af klassegennemgang, elevfremlæggelser og skriftlige referater.
Der blev inddraget en dansk tekst med historiske/politiske informationer og udarbejdet tyske noter til den danske tekst.
I emnekredsen blev der endvidere inddraget ældre tekster for at illustrere levevilkårene i DDR - især med statens indflydelse på den enkelte borger som centralt tema
Klasseundervisning, elevfremlæggelser og indtaling af vodcast, skriftlige elevreferater
Væsentligste
arbejdsformer
Retur til forside
Side 4 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 4
Ausländer in Deutschland – Eksamensrelevant
Indhold
Kernestof:
Hintergrundinformationen: Wie Deutschland ein Einwanderungsland wurde (fra
Goethe Institut Københavns undervisningsmateriale om filmen „Almanya - Willkommen in Deutschland - http://www.goethe.de/mmo/priv/8963326STANDARD.pdf)
Ausländer in Deutschland: http://www.medienwerkstattonline.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=6381&edit=0
Anzahl der Ausländer in Deutschland nach Herkunftsland:
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1221/umfrage/anzahl-derauslaender-in-deutschland-nach-herkunftsland/
Einwanderer in Deutschland – Wie viele! Wo? Woher?
http://www.spiegel.de/static/flash/einwandererkarte.html
Türken in Deutschland:
http://home.icsmedia.de/~hag/Schueleraustausch_HAG_LengerichDS_Istanbul/Schuelermaterialien/tuerken_in_deutschland.htm
Ausbildung und Arbeit: http://www.zeit.de/2006/19/Fragen_lernen
Wie leben sie? http://www.zeit.de/2006/19/Fragen_leben
Wie denken sie? http://www.zeit.de/2006/19/Fragen_denken
Migranten oft besser qualifiziert als Deutsche (Deutsch perfekt 7/2013)
IN ZWEI WELTEN LEBEN:
Erdal Sezer „Es wird immer etwas Fremdes bleiben“ (Hier ist meine Heimat,
Tyskforlaget 2010)
Iris Alanyali „Mit ist heute so türkisch zumute“ (Hier ist meine Heimat, Tyskforlaget 2010)
Die verlorenen Töchter (Der Spiegel 47/2004 Side 79 – 82, spalte 3, linie 17 incl,
Autoren: Hatice Akyün + Alexander Smoltczyk)
INTEGRATION:
„Wir sind deutsch!“ (Aktuell April 2005)
„Ein Land – zwei Welten/Einwanderungsland Deutschland“ (dpa Globus, Sa-3116
16. Oktober 2009)
Dennis Sand: Die Macht des Vorurteils“ (Hier ist meine Heimat, Tyskforlaget
2010)
Hamburger Abendblatt: Eine Familie – Zwei Welten“ (Hier ist meine Heimat,
Tyskforlaget 2010)
Die Zeit: „Hier ist unsere Heimat“ (Hier ist meine Heimat, Tyskforlaget 2010)
Supplerende stof:
Film: ”Almanya – Velkommen til Tyskland”
Side 5 af 8
Muslimische Produkte – ein Wachstumsmarkt (http://www.dw.de/muslimischeprodukte-ein-wachstumsmarkt/a-5940732 Omfang
Uge 9 – 14 og uge 17 -18
Særlige fokuspunkter
Emnekredsen indledtes med visning af filmen ”Almanya – Willkommen in Deutschland”. Eleverne havde herefter til opgave individuelt at lave en præsentation af de
8 førstnævnte tekster fra internettet for at træne selvstændigt arbejde med tekster
samt træne dem mundtlige sprogfærdighed samt den fremlæggelsesform, der venter
ved en eventuel mundtlig eksamen. Der blev givet individuel karakter for den mundlige præsentation og feedback på fremlæggelsesmetoden.
Efterfølgende blev der læst forskellige tekster til belysning af emnerne ”In zwei Welten leben” og ”Integration”.
Klasseundervisning, individuelt arbejde og mundtlig fremlæggelse, pararbejde
Væsentligste
arbejdsformer
Retur til forside
Side 6 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 5
Reiseleben (Urlaub und Tourismus) – eksamensrelevant
Indhold
Kernestof:
”Deutschland ist sexy” (Presse und Sprache September 2006)
Ein Urlaubsparadies in Bayern (Presse und Sprache Juli 2009)
So machen Deutsche Urlaub
(http://www.bild.de/reise/deutschland/umfrage/umfrage-deutsche-urlaub-201330145916.bild.html)
Deutsche mit miserablem Image an Europas Stränden
(http://www.welt.de/reise/article8818486/Deutsche-mit-miserablem-Image-anEuropas-Straenden.html)
Saubere, ordentliche, ruhige Deutsche – Als Urlauber sehr beliebt (http://www.ntv.de/reise/Als-Urlauber-sehr-beliebt-article403491.html)
Deutsche sind die spendabelsten Urlauber Europas
(http://www.welt.de/reise/nah/article106372249/Deutsche-sind-diespendabelsten-Urlauber-Europas.html)
Omfang
Supplerende stof:
„Böser Touri – guter Touri“ (Tysk niv. A, maj 2008)
Textanalyse – einen Zeitungsartikel analysieren (relevante gloser/vendinger til
præsentation af en avisartikel)
Präsentationen (gloser/vendinger til præsentation af/strukturering af et tema)
Uge 18 – 20
Særlige fokuspunkter
Genoptagelse af emnekreds fra forrige år. Læsning af tekster med fokus på Tyskland som ferieland, den tyske rejsekultur samt tyske turisters image.
Endvidere arbejdes der med at udlede det væsentligste indhold af sagprosatekster
(Deutschland ist sexy + Ein Urlaubsparadies in Bayern), med at notere stikord til
fremlæggelse samt at strukturere en fremlæggelse.
Væsentligste
arbejdsformer
Retur til forside
Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde
Side 7 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 6
Skriftlig sprogfærdighed I – grammatik
Indhold
”Auf den richtigen Weg” (af Henrik Thomasen & Dorte Unnerup-Madsen,
Forlaget Ventus)
Suppleret med diverse materiale (skriftligt/mundtligt) til repetition af grammatiske forhold, der volder eleverne problemer i de skriftlige opgaver
Omfang
Løbende
Særlige fokuspunkter
Eleverne skal kunne udtrykke sig skriftligt og mundtligt på tysk med et varieret
ordforråd og grundlæggende grammatisk korrekthed.
Eleverne skal kende væsentlige regler og normer for tysk sprogbrug og sprogstruktur.
Væsentligste arbejdsformer
Klasseundervisning, individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde
Retur til forside
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 7
Skriftlig sprogfærdighed II – handelskorrespondance
Indhold
”Sehr geehrte Damen und Herren” (af Henrik Thomasen & Dorthe UnnerupMadsen, Forlaget Ventus)
Geschäftliche E-Mails schreiben (Deutsch perfekt 8/2013)
Diverse opgaver om den uregelmæssige forretningsgang samt afleveringsopgaver.
I alt er der afleveret 9 hele eksamensopgaver i løbet af 3. år.
Omfang
Løbende
Særlige fokuspunkter
Kendskab til virksomhedens regelmæssige og uregelmæssige korrespondance.
Eleverne skal kunne anvende relevant erhvervsrelateret terminologi og fraseologi i
arbejdet med virksomhedens eksterne og interne kommunikation, mundtligt og
skriftligt.
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde, skriftligt arbejde til aflevering
Retur til forside
Side 8 af 8