Kommunikation I Praksis

Proces for tilslutning af MVE-anlæg (solcelleanlæg og husstandsmøller)
Anlægget tilmeldes
Elinstallatøren tilmelder anlægget via www.installationsblanket.dk med
oplysning om bl.a. installationsadressen, ejer, anlægsstørrelse og -type.
Elinstallatøren modtager
informationsmail
Tilmeldingen registreres hos Nibe Elforsyning. Hvis stamdata ikke er
fremsendt med tilmeldingen sendes informationsmail med bl.a. link til
Stamdataskema og positivliste for invertere til Elinstallatøren.
Elinstallatøren modtager
anvisning
Elinstallatøren modtager anvisning på www.installationsblanket.dk
I anvisningen er anført eventuelle særlige betingelser for tilslutning af
anlægget.
Elinstallatøren indsender
Stamdataskema
Nibe Elforsyning modtager og kontrollerer data i Stamdataskema iht.
invertertype, ejernavn , anlægsstørrelse mm. Data arkiveres hos
Nibe Elforsyning.
Afregningsmåler
Anlægget tilsluttes
Allerede fjernaflæste målere ændres af Nibe Elforsyning til 2-vejs måler.
El-installatøren tilslutter anlægget i henhold til den fremsendte anvisning.
Informationsbrev til
kunden fra Energinet.dk
Nibe Elforsyning opretter anlægget på EnergiNets selvbetjeningsportal som
fremsender brev til kunden vedr. ”Anmodning om nettoafregning” påført
GSRN nummeret.
Anmodning om
nettoafregning
Kunden logger sig ind på Energinet.dks hjemmeside, og udfylder ”Anmodning om nettoafregning” – enten med NEM-ID eller udfyld blanket og send
pr. post eller mail til Energinet.
Blanketten kan også hentes på Nibe Elforsynings hjemmeside.
Færdigmelding
Elinstallatøren fremsender færdigmelding til Nibe Elforsyning.