DEKS` acceptgrænser for hæmatologi er baseret på biologisk

Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2013" udgivet af Landbrugsforlaget
pyrethrin I og II + piperonylbutoxid
Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma
AquaPy, reg.nr. 18-499, 1 l, Bayer Environmental Science
Spruzit InsektFri Total, reg.nr. 364-1, 0,02, 0,1 og 1 l, Ecostyle
Spruzit InsektFri Total
Aktivstof g/kg-l
Pyrethrin I + II Piperonylbutoxid Må i knudekål ikke anvendes senere end 7 dage før
høst. Må i kirsebær, blommer, æbler, pærer, salat, bladselleri, krydderurter, persille, spinat, rucola og kartofler
ikke anvendes senere end 3 dage før høst.
36 g/l
160 g/l
Forbehold
Må kun udbringes ved anvendelse af håndsprøjte. Må
ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet.
Virkningsklasse
IRAC 3A
Fareklasse
N
F
Miljøfarlig
Meget brandfarlig
Bimærke
Virkemåde
Midlet indeholder naturligt pyrethin, der ligesom de
syntetiske pyrethroider er bredt virkende med kontaktvirkning. Det er lysnedbrydeligt med en kort virkningstid.
Optimale virkningsforhold
Risikosætninger
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Behandling bør udføres sidst på dagen. Midlet skal
udbringes i en stor vandmængde, der giver god dækning.
Godkendt til samt behandlingsfrist
Må kun anvendes til privat anvendelse samt indendørs
til bekæmpelse af visse Skadegører i knudekål, salat,
bladselleri, krydderurter, persille, spinat og rucola,
kirsebær, blommer, æbler, pærer og kartofler samt
prydplanter.
Brugsanvisning
Prydplanter,
indendørs og
udendørs
Bladlus, nelliketrips
og væksthusmellus
Dosis l/ha
1,0
Tidspunkt og bemærkninger
Ved risiko for angreb.
Dosering i sprøjtevæsken:
0,1 % (1 del Spruzit InsektFri i 1000 dele vand)
1,0
Ved risiko for angreb.
Dosering i sprøjtevæsken:
0,1 % (1 del Spruzit InsektFri i 1000 dele vand)
Ved risiko for angreb.
Dosering i sprøjtevæsken:
0,1 % (1 del Spruzit InsektFri i 1000 dele vand)
1,0
Godkendte midler 377
Midler
Afgrøde
Skadegører
Bladlus
Knudekål, salat,
bladselleri,
krydderurter, persille,
spinat, rucola og
kartofler
Kirsebær,
Bladlus
blommer og æbler
pyrethrin I og II + piperonylbutoxid (fortsat)
AquaPy
Godkendt til samt behandlingsfrist
Må kun anvendes til bekæmpelse af flyvende, krybende og kravlende insekter indendørs og omkring bygninger samt til tomme kornlagre og tomme fodersiloer.
Aktivstof g/kg-l
Pyrethrin I og II 30 g/l
Piperonylbutoxid 135 g/l
Forbehold
Ingen.
Virkningsklasse
IRAC 3A
Fareklasse
N
Virkemåde
Bimærke
Intet
Miljøfarlig
Risikosætninger
AquaPy er en langsom fordampende og en svagt lugtende formulering der indeholder pyrethrum (pyrethrin
I og II udvundet af Chrysanthemum cinerariaefolium)
som aktivt stof og piperonylbutoxid som synergist.
AquaPy giver en hurtig knockdown og dræbende
effekt, samt en repellerende virkning, der tvinger insekterne ud fra deres tilholdssteder/ gemmesteder.
Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage
uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.
Brugsanvisning
Afgrøde
Kornlagre
Skadegører
Kornsnudebille
378 Godkendte midler
Dosis l/ha
50
Tidspunkt og bemærkninger
Fladebehandling, indendørs og udendørs ved direkte
påsprøjtning. Bekæmper krybende og kravlende insekter,
f.eks., voksne kakerlakker, kornsnudebille, tobaksbille, væggelus og lopper m.fl. 500 ml AquaPy blandes med 4500 ml
vand (10% blanding) pr. 100m2 (150 mg pyrethrum/m2).