DLK Pro TIS-Compact

Uddannelsesordning for uddannelsen til
personvognmekaniker
Udstedelsesdato:1. juli 2011
Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 218 af 17/03/2011 om
uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bil, fly og andre transportmidler
Uddannelsesordningen er udgivet grundet ny bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bil, fly og andre transportmidler samt ny uddannelsesordning som følge af opdelingen af mekanikeruddannelsen i personvogns- og lastvognsmekaniker.
Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 7.
Til afsnit 1 – Uddannelsens formål og opdeling
Ingen yderligere bemærkninger.
Til afsnit 2 – Uddannelsens varighed og struktur m.v.
Vejledende model for uddannelsens struktur:
GrundTrin 1
forløb
Skole Prak- Sko- Prak- Skole Prak- Skotik
5 uger tik
le
20 uger tik
le
5
5
uger
uger
GrundTrin 1
Trin 2
forløb
Skole Prak- Sko- Prak- Skole Prak- Sko- Prak- Sko- Prak20 uger tik
le tik
5 uger tik
le
tik
le
tik
5
5
5
uger
uger
uger
Skole
5
uger
Prak- Skotik
le
5
uger
Prak- Sko- Evt.
tik
le
praktik
5
uger
Til afsnit 3 – Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet
Ingen yderligere bemærkninger.
Til afsnit 4 – kompetencemål for hovedforløbet
Uddannelsens bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved, at uddannelsens grundfag,
områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennem1
føres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold.
Uddannelsen består af følgende 7 kompetenceområder:
Bremser
Transmission
Styretøj og undervogn
Benzin- og dieselmotor
Komfort og sikkerhed
Elektriske systemer på personvogne
Kvalitet og service på værkstedet
Trin 1
Trin 1 som personvognsmontør omfatter grundfag, områdefag, bundne specialefag samt valgfag. Trin 1
har en varighed på i alt 2 år.
Trin 2
Uddannelsens trin 2 består af områdefag, bundne specialefag, valgfri specialefag og valgfag. Trin 2 har en
varighed på i alt 2 år.
Rammer for kørekort
Eleven skal inden aflæggelsen af prøve i trin 1, eller den afsluttende eksamen (svendeprøve) i trin 2 have
erhvervet relevant kørekort i henhold til gældende kørekortsregler. Det faglige udvalg træffer fornødne
afgørelser om kørekort og underretter skolen om afgørelserne. Eleven skal påbegynde køreundervisningen
ved uddannelsens start eller umiddelbart efter det fyldte 18.år.
Det anbefales, at køreundervisningen tidligst påbegyndes efter prøvetidens udløb.
Virksomheden er forpligtet til at betale omkostningerne svarende til myndighedskravet som beskrevet i
bekendtgørelse om kørekort i forbindelse med erhvervelsen af de(t) for uddannelsen fornødne kørekort ud
fra flg. retningslinier:
1. Kørekort til personbil (kørekort B).
2. Arbejdsgiver betaler for lægeattest og prøvegebyr til den første teoretiske og praktiske køreprøve.
Øvrige vilkår.
1. Det er virksomheden, der vælger kørelærer.
2. Såfremt uddannelsesaftalen afbrydes ensidigt af eleven er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven skal være bekendt
med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse.
3. Såfremt uddannelsesaftalen opsiges på grund af misligholdelse fra elevens side er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet.
Eleven skal være bekendt med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse.
Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen,
herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter.
Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse
af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinformation.
2
Tabel 1 personvognsmekaniker - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet
Faget bidrager til følgende kompetencemål
.
Nummer/numre
på et eller
flere kompetencemål,
som faget
bidrager til.
Fagnavn
14
Fag nr.
20013
Iværksætteri og innovation
1, 2, 3, 12
Fag nr. 8846
1, 13
Fag nr. 8847
3, 12
Fag nr. 8848
4
Fag nr. 8849
4
Fag nr. 8850
6
Fag nr. 8851
6
Fag nr. 8852
5
Fag nr. 8853
Præstationsstandard for
faget
Grundfag
F
Vejledende
tid
Trin 1
Personvognsmontør
Antal uger i
alt med
grundfag
1 uge
1 uge
x
Områdefag trin 1
Præstationsstandard
Faglig kommunikation 1
Rutineret
antal uger i
alt med områdefag
1 uge
Automiljø
Rutineret
1 uge
x
Kundeservice
Rutineret
0,5 uge
x
2,5 uge
x
Bundne specialefag
trin 1
antal uger i
alt med
bundne specialefag
Bremser
Kontrol, reparation og
afprøvning af personvognsbremser
ABS-bremser
Rutineret
2 uger
1,5 uge
x
Rutineret
0,5
x
Rutineret
1 uge
0,5
x
Rutineret
0,5 uge
x
Rutineret
2,5 uge
2,5 uge
x
Transmission
Reparation af
træk/kardanaksler
Reparation af kobling
Styretøj- og undervogn
Kontrol og reparation af
styretøj og undervogn
Benzin – og
Trin 2
Personvognsmekaniker
11 uger
1,5 uge
3
7
Fag nr. 8854
8
Fag nr. 8855
9
Fag nr. 8856
10
Fag nr. 8857
11
Fag nr. 8858
1, 2, 3, 12
Fag nr. 8859
24
Fag nr. 8860
22
Fag nr. 8861
23
Fag nr. 8862
16
Fag nr. 8883
20
Fag nr. 8884
19
Fag nr. 8885
15
Fag nr. 8866
15
Fag nr. 8867
dieselmotorer
Kontrol og reparation af
motorer 1
Komfort og sikkerhed
Service på airconditionanlæg
Rudeilimning og reparation af stenslag
Elektriske systemer
Eftersyn og kontrol af
lys, tegngivningsapparater, visker-/vaskeranlæg
og akkumulator
Fejlfinding på elektriske
systemer på personvogn
Kvalitet og service på
værkstedet
Service- og sikkerhedseftersyn
Valgfag trin 1
Trin 1 i alt
Områdefag trin 2
Faglig kommunikation 2
Teknologisk udvikling
og innovation
Det internationale marked
Bundne specialefag trin
2
Bremser
Kontrol og reparation af
personbilers ABS- og
ESP-systemer
Transmission
Kontrol og reparation af
transmissionssystemer
Styretøj og undervogn
Udmåling, reparation og
justering af elektronisk
servostyring
Benzin- og dieselmotorer
Kontrol og reparation af
motorer 2
Kontrol og reparation af
benzinindsprøjtnings- og
tændingsanlæg
Rutineret
1,5 uge
x
Rutineret
1 uge
0,5 uge
x
Avanceret
0,5 uge
x
Rutineret
2 uger
1 uge
x
Rutineret
1 uge
x
1 uge
Rutineret
1,0 uge
x
Avanceret
0,5 uge
15 uger
1,5 uge
0,5 uge
x
Rutineret
0,5 uge
x
Rutineret
0,5 uge
x
15,5 uger
Avanceret
1,5 uge
1,5 uge
x
Avanceret
2 uger
2 uger
x
Avanceret
1 uge
1 uge
x
5,5 uge
Avanceret
1,5 uge
x
Avanceret
2 uger
x
4
15
Fag nr. 8868
17
Fag nr. 8869
17
Fag nr. 8870
17
Fag nr. 8871
21
Fag nr. 8872
18
Fag nr. 8873
Fag nr. 8874
Kontrol og reparation af
dieselindsprøjtningsanlæg
Komfort og sikkerhed
Reparation af komfortelementer
Fejlfinding og reparation
på aircondition og klimaanlæg
Reparation af airbaganlæg
Elektriske systemer
Avanceret fejlfinding på
elektroniske systemer på
personvogne
Fejlfinding og reparation
af starter- og ladeanlæg
Kvalitet og service på
værkstedet
It på værkstedet
Avanceret
2 uger
x
Avanceret
2,5 uge
1 uge
x
Avanceret
1 uge
x
Avanceret
0,5 uge
x
Avanceret
2,5 uger
1,5 uge
x
Avanceret
1 uge
x
0,5 uge
Avanceret
0,5 uge
x
2 uger
x
Avanceret
1 uge
x
Avanceret
0,5 uge
x
Avanceret
1 uge
x
Valgfri specialefag trin
2
Transmission
20
Fag nr. 8875
20
Fag nr. 8876
15
Fag nr. 8878
Reparation af automatgearkasser
Service af 4-hjulstræk
Benzin- og dieselmotorer
Kontrol og reparation af
motorstyringsanlæg
Komfort og sikkerhed
17
Fag nr. 8879
Reparation af motor og
kabinevarmer
Avanceret
0,5 uge
x
17
Fag nr. 8880
Fejlfinding og afstandsreguleret cruise control
(ACC)
Reparation af elektriske
installationer i døre
Elektriske systemer
Avanceret
0,5 uge
x
Avanceret
1 uge
x
Fejlfinding og reparation
af lygter
Fejlfinding og reparation
af visker/vaskersystemer
Fejlfinding og reparation
af tegngivningssystemer
Avanceret
0,5 uge
x
Avanceret
0,5 uge
x
Avanceret
0,5 uge
x
17
Fag nr.3382
18
Fag nr. 8881
18
Fag nr. 8882
18
Fag nr. 8883
5
18
Fag nr. 8884
Sikkerhedshåndtering på
på el-drevne og hybride
køretøjer
Fag nr. 9598 El- og hybridbilsteknoNyt mål 1/11- logi
11
Kvalitet og service på
værkstedet
15, 16, 17,
Vurdering af brugt bil
18, 19, 20
Fag nr. 8885
22,23,24
Kundeservice
Fag nr. 3396
Fag nr. 9592 Teknisk Innovation
Nyt mål 1/1111
Valgfag trin 2
Avanceret
1 uge
x
Ekspert
1 uge
x
Avanceret
0,5
x
Rutineret
1 uge
x
Avanceret
1 uge
x
1 uge
x
I alt trin 2
20 uger
Tabel 2 - Fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, § 29, stk. 2.
Fagnavn
Præstationsstandard for faget
Reparation af airbaganlæg
højniveau
Fag nr. 8888
Ekspert
Vejledende
tid
O,5
Faget vælges i stedet Præstationsstandard
for faget:
Reparation af airbaganlæg 1
Avanceret
Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene
Praktikmål
Personvognsmontør
Anvendelse af manualer og værkstedshåndbøger
Udvikling i kvalitet, produktivitet og en god økonomi
Kundeservice
Bremsesystemer
Styretøj og undervogn
Transmission
Diesel- og benzinmotorer
Trin 1
Personvognsmontør.
Trin 2
Personvognsmekaniker
Fag nr.
8889
8891
8892
8893
8895
8896
8897
x
X
X
X
X
X
X
6
Køle- og smøresystemer
Køle- og airconditionanlæg
Ruder og reparation af stenslag
Lygter, tegngivningsapparater og visker/vaskeranlæg
Ukompliceret fejlfinding på elektriske systemer
Service- og sikkerhedseftersyn
Arbejde
Personvognsmekaniker
8898
8899
8900
8901
8902
8903
8904
X
X
X
X
X
X
X
Komplekse fejlfindings- og reparationsopgaver samt vedligeholdelse på benzin- og dieselmotorer
Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på bremsesystemer).
Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på komfort- og
sikkerhedsudstyr
Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på elektriske forsyningsanlæg
Fejlfinding og reparation på elbilers forsyningsdel
Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på styretøj og
undervogn.
Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på transmission
Fejlfinding og reparation på elektroniske systemer
8905
X
8906
X
8908
X
8909
X
8910
8911
X
X
8912
8913
X
X
Til afsnit 5 – Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen
Elever, der er begyndt på uddannelsens grundforløb eller hovedforløb, kan gennemføre henholdsvis grundforløbet eller hovedforløbet efter de hidtil gældende regler.
Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt
på uddannelsen efter de hidtil gældende regler.
Til afsnit 6 – Bedømmelse og beviser mv.
Trin 1, automontør
For elever, der afslutter uddannelsens trin 1 automontør afholder skolen en prøve i form af en praktisk orienteret prøve, der tager udgangspunkt i kompetencemålene for trinnet.
Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.
Prøven bedømmes på skolens foranstaltning.
Skolen indsender oplysning om karakteren til det faglige udvalg, som herefter påføres uddannelsesbeviset.
Svendeprøven for trin 2, personvognsmekaniker
Grundlaget for svendeprøven er mål- og fagbeskrivelserne, der er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen
og uddannelsesordningen for uddannelsen. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.
7
Ved indkaldelsen af elever til den afsluttende skoleperiode, hvori svendeprøven afholdes, sender skolen en
liste over de pågældende elever med angivelse af datoer for skuemestrenes tilstedeværelse ved bedømmelsen af svendeprøven til det faglige udvalg. Skuemestrene indvarsles ca. 3-4 uger før den afsluttende eksamen (svendeprøven). Skolen og skuemestrene modtager herefter iværksættelsespapirerne. For skolens lærere og censorerne gælder den lokale bedømmelsesplan og skolens eksamensreglement vedrørende svendeprøveaflæggelsen.
Opgaverne for svendeprøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Kun prøver, der er
iværksat i samarbejde med Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI), kan medtages ved bedømmelsen.
Svendeprøven bedømmes ud fra de fagbeskrivelser, der er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen og uddannelsesordningen for uddannelsen.
Svendeprøven aflægges tidligst 3 måneder før udlæringsdatoen og i ganske særlige tilfælde indtil 6 måneder før udlæringsdatoen. Prøven finder sted på skolen i forbindelse med det afsluttende skoleophold. Bedømmelsen foretages af 2 skuemestre (censorer) udpeget af det faglige udvalg samt en lærer (eksaminator)
udpeget af skolen. Skuemestrene deltager maksimalt 2 dage ved klassestørrelser på 16.
Svendeprøven for personvognsmekaniker består af en praktisk opgave. Eleven vælger ved lodtrækning
opgaven, der består af typiske arbejdsopgaver inden for de arbejdsområder, der indgår i elevens uddannelsesplan.
Den praktiske opgave består af en basis- og en reparationsopgave. Prøven tager udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsens trin 2. Eleven løser opgaven, der består af typiske arbejdsopgaver inden for
specialefagene. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.
Opgaven løses inden for i alt 18 klokketimer. Eleverne trækker lod inden for de opgaver, der er knyttet til elevens valgte specialefag. Prøven anses for færdigudført, når eleven melder klar, og værktøj m.v. er rengjort og på
plads.
Læreren (eksaminatoren) skal være til stede under udførelsen af den praktiske prøve. Skuemestrene (censorerne) skal være til stede i 2 dage og samlet ved den afsluttende bedømmelse af reparationsopgaven og den
endelige karaktergivning.
Samtale under prøven
I forbindelse med bedømmelsen af prøven gennemføres løbende en samtale med eleven under prøveforløbet,
hvor eksaminator og censorer har mulighed for at stille afklarende spørgsmål. Samtalen, der skal omhandle den
aktuelle opgave, må ikke have karakter af mundtlig eksamination. Formålet med samtalen er alene at give eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode.
Vurderingsramme
Ved bedømmelsen af opgaveløsningerne ved den praktiske prøve giver de to skuemestre og læreren samlet
én karakter, hvori følgende bedømmelseskriterier indgår:
Elevens teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål samt elevens almen-faglige og personlige kompetencer inden for faglig kommunikation, kundebevidsthed, arbejdsplanlægning og -dokumentation samt miljø- og kvalitetsbevidsthed.
Skuemestervejledningen angiver nærmere anvisninger for vurderingsrammen, herunder kriterierne for de enkelte opgaver.
8
Indstilling til ny svendeprøve
Skolen og det faglige udvalg tilbyder elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve, en ny prøve såfremt
eleven ikke har opnået beståelseskarakteren 02. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen efter samråd
med det faglige udvalg dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. Evt. omprøve
følger reglerne i bekendtgørelse om eksamen.
Karakterskala
Generelt om bedømmelse og karaktergivning
Bedømmelse af præstationer og standpunkter skal ske på grundlag af beskrivelserne med mål og øvrige rammer, der er opstillet for den pågældende uddannelse (absolut karaktergivning). Der må ikke tilstræbes nogen
bestemt fordeling af karaktererne i forhold til klassens øvrige karakterer (relativ karaktergivning).
Prøverne bedømmes efter 7-trinsskalaen:
Karakter
Relation til
Betegnelse
ECTS
12
A
10
B
7
C
4
D
02
E
00
Fx
-3
F
Beskrivelse
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonDen fremragende strerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller
præstation
kun få uvæsentlige mangler
Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonDen fortrinlige strerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre
præstation
væsentlige mangler
Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer
Den gode præstaopfyldelse af fagets mål, med en del mangler
tion
Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer
Den jævne præ- en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væstation
sentlige mangler
Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der deDen tilstrækkeli- monstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets
ge præstation
mål.
Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke
Den utilstrækkedemonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.
lige præstation
Den ringe præstation
Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.
For at bestå svendeprøven kræves, at karakteren for den praktiske prøve er mindst 02.
Læreren og de 2 skuemestre meddeler lærlingen eksamensresultatet umiddelbart efter bedømmelsen.
Skuemestrene og skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer til det faglige udvalg, hvorefter
svendeprøvekarakteren påføres svendebrevet.
9
Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål.
For at opnå kompetencemålene, der er fælles for alle elever i hovedforløbet, gennemgår eleverne
følgende skolefag og praktikmål:
Trin 1 Områdefag (2,5 uge)
Faglig kommunikation, 1 Fag nr. 8846
Niveau
Rutineret
Vejledende
1 uge
varighed
- Eleven kan ved brug af et enkelt sprogbrug forstå og formidle informationer og
data på engelsk eller et andet fremmedsprog i skrift og tale.
- Eleven kan ud fra sin viden om sprogets brug og muligheder udtrykke sig
mundtligt omkring erhvervsfaglige, personlige og erhvervsmæssige forhold i et
enkelt sprog.
- Eleven kan udvælge kommunikationsformer og –metoder, der er afpasset modtageren, herunder forskellige præsentations-, rapporterings- og informationsformer.
- Eleven kan søge og udvælge relevante informationer på engelsk og evt. et yderligere fremmedsprog ved hjælp af informationsteknologi.
- Eleven kan fungere på et internationalt arbejdsmarked ved at anvende fremmedsprog på en ukompliceret/enkel måde i erhvervsfaglig sammenhæng.
- Eleven kan på dansk og mindst et fremmedsprog på en forståelig og hensigtsmæssig måde redegøre for planlægnings- og arbejdsopgaver over for kolleger
og kunder.
Bedømmelse
Standpunktskarakter
Automiljø Fag nr.8847
Niveau
Rutineret
Vejledende
1 uge.
varighed
Mål
- Eleven kan forstå betydningen af de daglige miljømæssige sammenhænge i forbindelse med autofaget.
- Eleven kan forstå og arbejde ud fra miljømæssige bekendtgørelser og kender
den autofaglige og samfundsfaglige baggrund for deres eksistens.
- Eleven kan vurdere samspillet mellem samfund og miljø, herunder bæredygtighed for processer og produkter inden for autofaget.
- Eleven kan i forbindelse med det daglige arbejde søge, udvælge og anvende
relevante miljømæssige informationer fra forskellige informationskilder herunder it-baserede kilder.
- Eleven kan anvende gældende lovgivning i forhold til konkrete autofaglige arbejdsopgaver.
- Eleven kan forholde sig til miljøspørgsmål set i forhold til beskæftigelse, processer, produkter og livskvalitet for den enkelte medarbejder.
Bedømmelse
Standpunktskarakter
10
Kundeservice
Niveau
Vejledende
varighed
Mål
Bedømmelse
Fag nr. 8848
Rutineret
0,5 uge
- Eleven kan agere hensigtsmæssigt i forhold til forskellige typer af kunder og
samarbejdspartnere og deres forventninger til eleven og virksomheden. Eleven
kan skelne mellem forskellig kundeadfærd og kundebaggrund og er bevidst om,
at forskellig adfærd kræver forskellig opmærksomhed og serviceniveau.
- Eleven har viden om betydning af dialogen med kunden herunder afstemning af
forventninger i forhold til det arbejde, der skal udføres eller de muligheder, der er
for rådgivning eller mersalg.
- Eleven kan ud fra erfaringen fra sin arbejdsplads vurdere og udarbejde løsningsforslag i forbindelse med fiktive eller faktuelle kundeproblematikker.
- Eleven har forståelse for den personlige kontakts betydning for virksomhedens
relationer til forskellige typer af kunder og samarbejdspartnere.
7-skalaen
Bremser (2 uger)
Kontrol, reparation og afprøvning af bremser Fag nr. 8849
Niveau
Rutineret
Vejledende
1,5 uge
varighed
Mål
- Eleven kan anvende sin viden om funktioner og virkemåder for en personvogns
bremsesystemer som grundlag for at vurdere de enkelte komponenters funktion
før og efter reparation.
- Eleven kan afprøve en bils bremsepræstation på et bremserullefelt og vurdere
om bremseanlægget opfylder de gældende lovkrav.
- Eleven kan kontrollere, servicere og udskifte hovedcylindre, hjulcylindre, kalibre og bremseforstærker efter gældende kvalitetsstandarder og lovkrav.
- Eleven kan kontrollere og udmåle bremsetromler og bremseskiver i henhold til
tekniske data samt vurdere behov for afdrejning eller udskiftning.
- Eleven kan kontrollere, reparere og justere tromle- og skivebremser samt udskifte bremsebakker og bremseklodser.
- Eleven kan kontrollere, reparere og justere mekaniske og elektriske håndbremsesystemer.
- Eleven kan kontrollere, vurdere og udskifte dele i det hydrauliske bremsesystem
fx bremserør og slanger i forhold til gældende lovkrav.
- Eleven kan fremstille bremserør efter gældende lovkrav.
- Eleven har viden om bremsevæskers specifikationer herunder kogepunkt og
gældende lovkrav for udskiftning.
- Eleven har viden om kontrol og reparation af mekanisk- og elektronisk bremsekraftfordeling.
- Eleven har kendskab til elektriske parkeringsbremsesystemer.
- Eleven har viden om personlig sikkerhed ved arbejdet med bremser i forhold til
produktets anvisninger og sikkerhedsdatablade
- Eleven har viden om arbejdsmiljø ved arbejdet med bremser i forhold til anvisninger for håndtering og bortskaffelse af affald.
Bedømmelse
Standpunktskarakter
11
ABS-bremser Fag nr. 8850
Niveau
Rutineret
Vejledende
0,5 uge
varighed
Mål
Eleven har grundlæggende kendskab til ABS-systems opbygning og funktion.
Eleven kan udlæse og slette fejlkoder med diagnosetester.
Eleven kan udlufte og udskifte bremsevæske ved brug af diagnosetester.
Eleven kan kontrollere, udmåle, justere og udskifte ABS-hjulføler.
Bedømmelse
Standpunktskarakter
Transmission (1 uge)
Reparation af træk/kardanaksler Fag nr. 8851
Niveau
Rutineret
Vejledende
0,5 uge
varighed
Mål
- Eleven kan ud fra sin grundlæggende viden om kardan- og trækakslers funktion
og virkemåde gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på kardan- og trækaksler.
- Eleven kan efter fabrikantens anvisninger foretage udskiftning samt kontrollere
og vurdere kardan- og trækaksler samt manchetter for slør og defekter.
- Eleven har viden om arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejdet med kardan- og
trækaksler.
- Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i sit arbejde med
kardan- og trækaksler
Bedømmelse
Standpunktskarakter
Reparation af kobling Fag nr. 8852
Niveau
Rutineret
Vejledende va- 0,5 uge
righed
Mål
- Eleven kan kontrollere, udmåle og udskifte en komplet personvognskobling.
- Elever kan kontrollere, justere og reparere koblingsaktiveringssystemer.
- Eleven kan ud fra sin viden om koblingssystemets funktion gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på kobling og koblingsaktiveringssystemet.
- Eleven har viden om gearoliers anvendelser, kvalitet og viskositet
- Eleven har viden om arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejdet med koblingsreparationer.
- Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med
arbejde på transmission.
Bedømmelse
Standpunktskarakter
Styretøj og undervogn (2,5 uge)
Kontrol og reparation af styretøj og undervogn Fag nr.8853
Niveau
Rutineret
Vejledende varighed 2,5 uge
12
Mål
-
-
Eleven kan ud fra sin viden om opbygning, funktion og gældende lovgivning
for styretøj og undervognens hjulophæng tilrettelægge og gennemføre sikkerhedseftersyn, reparation og udskiftning af bilens styretøj, hjul, hjulophæng,
hjullejer og støddæmpere efter fabrikantens anvisninger og gældende miljøkrav.
Eleven har viden om bilens hjulvinkler og deres betydning for bilens køreegenskaber.
-
Eleven kan gennemføre udmåling og justering af bilens hjulvinkler i forhold til
rattets ligeudstilling efter fabrikantens anvisninger.
-
Eleven har viden om opbygning, mærkning og anvendelse af gængse dæk og
fælgtyper til personbiler samt gældende lovgivning på området.
.
Eleven kan reparere dæk under hensyn til sikkerhedsmæssige krav samt udskifte og afbalancere dæk og fælge efter fabrikantens anvisninger, gældende
miljøkrav og en vurdering af dæktype og –kvalitet.
Eleven kan vejlede kunden ud fra lovmæssige, tekniske og økonomiske vurderinger ved reparationer på styretøj og undervogn.
-
-
-
Bedømmelse
Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med
arbejde med styretøj og undervogn.
Standpunktskarakter
Benzin- og dieselmotorer (1,5 uge)
Kontrol og reparation af motorer 1 Fag nr. 8854
Niveau
Rutineret
Vejledende varighed
1,5 uge
Mål
Eleven kan foretage udskiftning af toppakning på benzin- og dieselmotorer ud fra fabrikantens forskrifter og viden om tilspænding af
bolte og anvendelse af momentnøgle og gradskala.
Eleven kan tilrettelægge et rationelt arbejdsforløb i forbindelse med
udskiftning af tandrem på benzin- eller dieselmotorer med overliggende knastaksel og uproblematisk adgang til tandremsdrevet ud fra
fabrikantens arbejdsbeskrivelser, illustrationer og anvisninger samt
kendskab til vigtigheden af korrekt tilspænding af tandrem.
Eleven kan på baggrund af viden om de fire takter udføre kompressionstest og cylinderlækagemåling samt justere tændings- eller indsprøjtningstidspunkt.
Eleven kan foretage justering af indsugnings- og udstødningsventiler
på benzin- og dieselmotorer efter fabrikantens data og anvisninger.
Eleven kan på baggrund af viden om komponenternes funktion gennemføre fejlfinding på komponenter i kølesystemet.
Eleven kan foretage udskiftning af vandpumpe, slanger og køler, foretage kontrol af termostat samt udføre trykprøvning og udluftning af
kølesystemet.
13
-
Bedømmelse
Eleven kan gennemføre fejlfinding og reparation på smøresystemet,
herunder udskifte oliepumpe og olietrykskontakt ud fra sin viden om
smøresystemets funktion og komponenter samt oliens viskositet og
kvalitet.
Eleven kan udføre kontrol af olietryk samt tæthedskontrol af systemet.
Eleven kan udskifte strømfordeler, tændspole, tændingsmodul og
højspændingskomponenter efter fabrikantens forskrifter.
Eleven kan korrekt håndtere højspændingskomponenter under hensyn
til personlig sikkerhed.
Eleven kan vurdere slitage på de anvendte komponenter.
Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald (fx olie
og kølevæsker) i forbindelse med arbejde med motorer
Standpunktskarakter
Komfort og sikkerhed (1 uge)
Service på airconditionanlæg Fag nr. 8855
Niveau
Rutineret
Vejledende varighed
0,5 uge
Mål
Eleven kan på baggrund af viden om anlæggets virkemåde og funktion udføre kontrol og service på a/c anlæg på personvogne herunder
aftapning, skift af tørrefilter samt påfyldning af godkendt kølemiddel,
olie og sporestof ved brug af automatisk fyldestation.
Eleven har viden om gældende regler for arbejde på køleanlæg, herunder sikkerhed i forhold til anlæg under tryk, kølemiddeludslip i
atmosfæren og miljøpåvirkninger heraf.
Eleven kan afskaffe aftappet olie og udskiftet tørrefilter korrekt ud fra
gældende miljøregler.
Bedømmelse
Standpunktskarakter
Rudeilimning og reparation af stenslag Fag nr. 8856
Niveau
Avanceret
Vejledende varighed
0,5 uge
Mål
Eleven kan udskifte en ilimet rude efter gældende lov og fabrikantens
anvisninger og kan vejlede kunden ud fra en lovmæssig, teknisk og
økonomisk vurdering af opgaven.
Eleven kan foretage reparation af stenslag ud fra sin viden om forskellige arbejdsprocesser for reparationen af ruder samt en lovmæssig, teknisk og økonomisk vurdering.
Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejde udskiftning og reparation af ruder.
Bedømmelse
Standpunktskarakter
Elektrisk forsyning og forbrugere (1 uge)
Eftersyn og kontrol af lys, tegngivningsapparater, visker-/vaskeranlæg og akkumulator
Fag nr. 8857
Niveau
Rutineret
14
Vejledende varighed
Mål
Bedømmelse
1 uge
Eleven kan kontrollere lygternes tilstand og udvælge korrekte pærer
og sikringsstørrelse samt vejlede kunden ud fra en teknisk, færdselssikkerhedsmæssig og økonomisk vurdering.
Eleven kan kontrollere og justere lygternes indstilling og lysstyrke
ifølge gældende regler.
Eleven kan kontrollere tegngivnings- og visker-/vaskeranlæggets
funktion ifølge gældende regler
Eleven kan gennemføre en udmåling af bilens akkumulator og kontrollere afladning på køretøjets el-system samt vejlede kunden ud fra
en teknisk og økonomisk vurdering.
Eleven kan ud fra sin viden om akkumulatorens opbygning og virkemåde vurdere akkumulatorens ladetilstand samt gennemføre en korrekt belastningsprøve af akkumulatoren.
Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejde med lygter, tegngivningsapparater, visker/vaskeranlæg og akkumulatorer.
Standpunktskarakter
Fejlfinding på elektriske systemer Fag nr.8858
Niveau
Rutineret
Vejledende varighed
1 uge
Mål
Eleven kan ved anvendelse af måle- og diagnoseudstyr udmåle bilens
elektriske systemer ud fra sin viden om og forståelse af begreber som
spænding, strøm, modstand, effekt samt serie- og parallelforbindelser.
Eleven har viden om både AC og DC og kan udføre enkle målinger
på signaler med et oscilloskop.
Eleven har viden om analogteknik og digitalteknik i forbindelse med
elektriske systemer i personbiler
Eleven har viden om sensorer og aktuatorer i forbindelse med elektriske systemer i personbiler.
Eleven kan anvende el-diagrammer og anden dokumentation i forbindelse med enkle fejlfindingsopgaver på elektriske systemer på personvogne.
Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejde med elektriske systemer.
Bedømmelse
Standpunktskarakter
Kvalitet og service på værkstedet (1 uge)
Service- og sikkerhedseftersyn Fag nr. 8859
Niveau
Avanceret
Vejledende varighed
1 uge
Mål
Eleven kan udføre et service- og sikkerhedseftersyn efter personbilens serviceskema, klargøre bilen til syn samt udlæse fejlkoder og
nulstille serviceindikator.
Eleven kan udfærdige en servicerapport med eventuelle kommentarer
om delenes tilstand samt redegøre for mulige fundne ekstra arbejder.
Eleven kan udføre arbejdet ud fra et kundevenligt synspunkt og behandling af køretøjet - fra start til slut.
15
-
Bedømmelse
Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med serviceeftersyn og klargøring til syn.
Standpunktskarakter
Områdefag trin 2 (1,5 uge)
Faglig kommunikation 2 Fag nr. 8860
Niveau
Avanceret
Vejledende varighed
0,5 uge
Eleven kan forstå og formidle informationer og data på engelsk eller
et andet fremmedsprog i skrift og tale i et sammenhængende og varieret sprog
Eleven kan ud fra sin viden om sprogets brug og muligheder udtrykke
sig mundtligt omkring erhvervsfaglige, personlige og erhvervsmæssige forhold i et sammenhængende sprog.
Eleven kan udvælge og anvende forskellige kommunikationsformer
og –metoder, der er afpasset modtageren, herunder forskellige præsentations-, rapporterings- og informations- og dokumentationsformer
Eleven kan fungere på et internationalt arbejdsmarked ved at anvende et
sammenhængende fremmedsprog i en erhvervsfaglig sammenhæng
Eleven kan på en forståelig og hensigtsmæssig måde beskrive og/eller
dokumentere planlægnings- og arbejdsopgaver i forhold til kunder på
dansk og mindst et fremmedsprog
Bedømmelse
Standpunktskarakter
Teknologisk udvikling og innovation Fag nr. 8861
Niveau
Rutineret
Vejledende varighed
0,5 uge
Eleven har viden om sammenhængen mellem teknologisk udvikling
og udviklingen i samfundet, herunder hvordan markedet og allerede
etablerede teknologiske systemer samt politiske forhold indvirker på
den teknologiske udvikling inden for personvognsområdet.
Eleven har viden om forskellige alternative energibæreres betydning
for udviklingen af køretøjer fx energibærerne brint, metanol, bioetanol, biodiesel, biogas og el.
Eleven har viden om den teknologiske udvikling på elbilområdet herunder den teknologiske infrastruktur, der er forudsætningen for elbilmarkedet.
Eleven har viden om udviklingen inden for brændselsceller og batteriteknologi i relation til elbiler.
Eleven har viden om forskellige tekniske løsninger på hybridbilområdet.
Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med indførelse af ændret eller ny teknologi
Bedømmelse
Standpunktskarakter
Det internationale arbejdsmarked Fag nr. 8862
Niveau
Rutineret
Vejledende varighed
0,5 uge
16
Mål
Bedømmelse
-
Eleven kan forstå internationale aktørers krav og måde at agere på et
internationalt arbejdsmarked.
Eleven kan forstå faget, værktøjer, materialers anvendelse og arbejdsprocesser i andre lande.
Eleven kan anvende internationale kompetencer (sproglige, kulturelle
og personlige) til at forstå og varetage arbejdsopgaver på et internationaliseret arbejdsmarked.
Standpunktskarakter
Bundne specialefagfag trin 2 (15,5 uger)
Bremser (1,5 uge)
Kontrol og reparation af ABS- og ESP-systemer Fag nr. 8863
Niveau
Avanceret
Vejledende
1,5 uge
varighed
Mål
- Eleven kan ud fra sin viden om ABS og ESP bremserfunktion tilrettelægge og
gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på bremsesystemer med elektronisk
stabiliseringsprogram ved brug af test- og diagnoseudstyr,
- Eleven kan diagnosticere og udskifte styrebokse og reparere det tilhørende ledningsnet.
- Eleven kan foretage diagnosticering og udmåling af alle komponenter med brug
af diagnosetester eller scoop..
- Eleven kan foretage udskiftning af sensorer og aktuatorer samt gennemføre efterfølgende kodning
- Eleven har viden om, hvordan sikkerhedssystemer kommunikerer indbyrdes via
CANbus ved udveksling af informationer.
- Eleven har kendskab til elektriske bremsers funktion.
- Eleven kan kontrollere og reparere elektrisk aktiverede parkeringsbremsesystemer
- Elever har viden om bremsers sikkerhedssystemer fx momentregulering og Hill
Hold.
Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med
arbejdet med bremsesystemer.
Bedømmelse
Standpunktskarakter
Transmission (2 uger)
Kontrol og reparation af transmissionssystemer Fag nr. 8864
Niveau
Avanceret
Vejledende
2,0 uger
varighed
Mål
- Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på en
gearkasse herunder udskifte fx lejer, gearhjul og synkromesher i gearkassen samt
vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomisk vurdering.
- Eleven har viden om fuld- og semiautomatgear, CVT gear, DSG gear og manuelle gearkassers funktion.
17
Bedømmelse
- Eleven har viden om, hvordan motor- og automatgearkassers styring kommunikerer indbyrdes via CANbus ved udveksling af informationer for optimering af
gearskift.
- Eleven kan udføre service vedrørende oliekontrol og olieskift på forskellige typer af automatiske gearkasser.
- Eleven kan gennemføre en funktionskontrol på en automatgearkasse.
- Eleven kan tilrettelægge et fejlfindingsforløb på et elektronisk styret automatgear samt foretage udskiftning af udvendige sensorer og aktuatorer samt udføre
reparationer på det tilhørende ledningsnet.
- Eleven kan på baggrund af viden om forskellige differentialers funktion gennemføre et rationelt fejlfindings- og reparationsforløb på differentialer samt vejlede
kunden ud fra en tekniske og økonomiske vurdering.
- Eleven kan foretage udlæsning af fejlkoder, sletning af fejlkoder og konfigurering med diagnosetester.
- Eleven har viden om arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejdet med transmissionssystemer.
- Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med
arbejdsopgaver på transmissionssystemer.
Standpunktskarakter
Styretøj og undervogn (1 uge)
Udmåling, reparation og justering af elektronisk servostyring Fag nr. 8865
Niveau
Avanceret
Vejledende
1 uge
varighed
Mål
- Eleven kan, på baggrund af viden elektrohydraulisk servostyring (EHPS) og
elektromekanisk servostyring (EPS), tilrettelægge og gennemføre et rationelt
fejlfindingsforløb på servostyringsanlæg.
- Eleven kan kontrollere, udskifte og tilpasse komponenter i elektrohydraulisk
(EHPS) og/eller elektromekanisk servostyring (EPS)fx hydraulikpumpe, ratdrejningssensor, el-servomotor, momentsensor og styreboks
- Eleven kan centrere tandstang og styrehus samt udskifte og reparere tilhørende
ledningsnet under overholdelse af fabrikantens forskrifter og gældende miljøkrav.
- Eleven kan udlæse og slette fejldata samt fortolke værdier fra servostyreboks
efter fabrikantens forskrifter.
- Eleven kan på baggrund af viden om styretøjsvinklers betydning for bilens køreegenskaber gennemføre en 4-hjulsudmåling og justering af bilens hjulvinkler
herunder løbsvinklen i forhold til rattets ligeudstilling.
- Eleven kan udføre indstilling af 4-hjulsstyring samt initialisering af ratvinkelsensoren, hvor det er påkrævet.
- Eleven kan under anvendelse af et 4-hjulsudmålingsapparat tilrettelægge og
gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på styretøj og undervogn.
- Eleven kan lokalisere defekte styretøjs- og undervognskomponenter ud fra udmålingsrapporten og fabrikantens forskrifter samt vejlede kunden ud fra en lovmæssig, teknisk og økonomisk vurdering.
- Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med
arbejdsopgaver på styretøj og undervogn.
18
Bedømmelse
Standpunktskarakter
Benzin- og dieselmotorer på personvogne (5,5 uger)
Kontrol og reparation af motorer 2 Fag nr. 8866
Niveau
Avanceret
Vejledende
1,5 uge
varighed
Mål
- Eleven kan ud fra sin viden om benzin- og dieselmotorer udføre kompressionstest, balance og cylinderlækagemåling og vurdere resultatet med henblik på omfanget af en eventuel efterfølgende motorreparation.
- Eleven kan gennemføre fejlfinding, udskiftning og reparation af motorkomponenter, herunder cylindre, stempler, krumtap, knastaksel, lejer og ventiler ud fra
fabrikantens forskrifter.
- Eleven kan udføre tæthedskontrol af forbrændingskammer herunder lokalisere
utætheder og udmåle komponenter.
- Eleven kan tilrettelægge og gennemføre udskiftning af tandrem, kæde og takthjul ud fra sin viden om de fire takter og fabrikantens forskrifter.
- Eleven kan udvælge korrekt størrelser af komponenter.
- Eleven kan foretage justering af ventiler, indsprøjtnings- og tændingstidspunkt.
- Eleven er bevidst om vigtigheden af systematisk orden og renlighed og kan foretage håndværksmæssig korrekt betjening af såvel håndværktøj som special- og
måleværktøj samt udføre troværdige målinger.
- Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med
arbejdsopgaver på motorer.
Bedømmelse
Standpunktskarakter
Kontrol og reparation af benzinindsprøjtnings- og tændingsanlæg Fag nr. 8867
Niveau
Avanceret
Vejledende
2 uger
varighed
Mål
- Eleven kan ud fra sin viden om benzin- og tændingsanlæg tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et benzinindsprøjtnings- og tændingsanlæg ud fra fabrikantens forskrifter herunder udlæse og omsætte fejlkoder fra
motorstyreboks.
- Eleven kan foretage kontrol og udskiftning af alle komponenter i benzinindsprøjtnings- og tændingsanlægget samt foretage reparation af det tilhørende ledningsnet under anvendelse af fabrikantens forskrifter herunder udlæse måleværdier fra motorstyreboks.
- Eleven kan foretage kontrol og justering af tændingstidspunkt samt fortolke
emissionsværdier fra en gastester og vurdere resultatet i forhold til lovkrav.
- Eleven kan identificere delelementerne i systemet som enten sensorer eller aktuatorer og kan fortolke ledningsdiagrammet og efterfølgende overføre den viden til
det fysiske system.
- Eleven kan håndtere benzin set ud fra personlig sikkerhed og miljøhensyn og har
viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejdsopgaver på benzin- og tændingsanlæg.
19
Bedømmelse
Standpunktskarakter
Kontrol og reparation af dieselindsprøjtningsanlæg Fag nr. 8868
Niveau
Avanceret
Vejledende
2 uger
varighed
Mål
- Eleven kan ud fra sin viden om dieselindsprøjtningsanlæg tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et mekanisk og elektronisk dieselindsprøjtningsanlæg under anvendelse af fabrikantens forskrifter herunder udlæse og
omsætte fejlkoder fra motorstyreboks.
- Eleven kan udmåle og vurdere systemets korrekte tryk i brændstofforsyningen og
dysernes lækolie.
- Eleven kan foretage kontrol og udskiftning af alle komponenter i dieselindsprøjtningsanlægget samt foretage reparation af det tilhørende ledningsnet under anvendelse af fabrikantens forskrifter herunder udlæsning af måleværdier fra motorstyreboks.
- Eleven kan foretage kontrol og justering af indsprøjtningstidspunkt samt fortolke
emissionsværdier fra en røggastester og vurdere resultatet i forhold til lovkrav.
- Eleven kan udmåle forvarmesystemets komponenter samt reparere og/eller udskifte defekte dele i det pågældende system.
- Eleven kan identificere delelementerne i systemet som enten sensorer eller aktuatorer og kan fortolke ledningsdiagrammet over systemet og efterfølgende overføre den viden til det fysiske system.
- Eleven kan håndtere dieselolie korrekt, set ud fra personligt sikkerhed og miljøhensyn og har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med
arbejdsopgaver på dieselindsprøjtningsanlæg.
Bedømmelse Standpunktskarakter
Komfort og sikkerhed (2,5 uger)
Reparation af komfortelementer Fag nr. 8869
Niveau
Avanceret
Vejledende
1 uge
varighed
Mål
- Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et fejlfindings- og reparationsforløb på
sædevarmeanlæg og elektriske installationer i døre fx rudereguleringer, spejle og
centrallåsesystemer ved anvendelse af det korrekte værktøj.
- Eleven kan identificere fejlbehæftede jævnstrømsmotorer, kontakter og stikforbindelser samt foretage håndværksmæssigt korrekt udskiftning af disse komponenter.
- Eleven kan foretage udmåling af dynamisk spændingsfald på ledningsforbindelser.
- Eleven kan foretage kodning af håndsendere ud fra sin viden om styring af elmotorer.
- Eleven kan selvstændigt anvende producentens manualer og ledningsdiagrammer.
- Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med
arbejdsopgaver med komfortelementer
Bedømmelse
7-skalaen
Fejlfinding og reparation af aircondition og klimaanlæg Fag nr. 8870
20
Niveau
Vejledende
varighed
Mål
Bedømmelse
-
Avanceret
1 uge
- Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på airconditionanlæg og/eller elektronisk styrede klimaanlæg, herunder foretage udskiftning af f.eks. kompressor, el-ventilatorer, rør og slanger, fordamper, kondensator,
sensorer, tørrefilter og ekspansionsventil/drosselventil.
- Eleven har viden om elektronisk styrede klimaanlæg og kan udføre enkle serviceog reparationsopgaver på klimaanlæg.
- Eleven kan foretage udmåling af blæser- og kompressorstyring.
- Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med
arbejdsopgaver med aircondition og klimaanlæg
7-skalaen
Faget: Reparation af airbag-anlæg 1
Fag nr. 8871
Niveau: Avanceret
Varighed: 0,5 uge
Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et airbagsystem ud fra fabrikantens forskrifter og gældende regler for håndtering af pyrotekniske
komponenter.
-
Eleven kan reparere og udskifte defekte og udløste airbags, selestrammere, ledningsnet
og styreboks
-
Eleven kan anvende sin viden om anvendel- se af airbagsystemets selvdiagnose og kodning af ny styreboks i sit daglige arbejde.
-
Eleven kan udføre reparationer af det tilhø- rende ledningsnet.
Faget: Reparation af airbag-anlæg 2
Fag nr. 8888
Niveau: Ekspert
Varighed: 0,5 uge
Eleven kan tilrettelægge og gennemføre
komplekse fejlfindingsforløb på et airbagsystem ud fra sin viden om og erfaring
med anvendelse af fabrikantens forskrifter
og gældende regler for håndtering af pyrotekniske komponenter.
Eleven kan reparere og udskifte forskellige modeller af defekte og udløste airbags,
selestrammere, ledningsnet og styrebokse
ud fra opsamlet erfaring inden for arbejde
med forskellige airbag-anlæg.
Eleven anvender sit overblik over forskellige airbagsystemer og sin viden om og
erfaring med anvendelse af airbagsystemers selvdiagnose og kodning af ny styreboks til løsning af ukendte problemer i det
daglige arbejde med airbagsystemer.
Eleven kan udføre komplekse reparationer
af det tilhørende ledningsnet og argumentere for valget af løsningen på problemet.
-
Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejdsopgaver med airbaganlæg
Bedømmelse: Standpunktskarakter
Elektriske systemer på personvogn (2,5 uge)
Avanceret fejlfinding på elektroniske systemer Fag nr. 8872
Niveau
Avanceret
21
Vejledende
varighed
Mål
Bedømmelse
1,5 uge
- Eleven kan anvende passende måle- og diagnoseudstyr til udmåling og fejlfinding på bilens elektroniske og elektriske systemer herunder digitale måleinstrumenter fx oscilloskop.
- Eleven har viden om både analog- og digitalteknik samt de hyppigst forekomne
analoge og digitale komponenter, der findes i elektroniske systemer på biler.
- Eleven har viden om måleteknik herunder de belastningsforhold og belastningsproblemstillinger, der opstår som en følge af måling på både analoge og digitale
kredsløb.
- Eleven har viden om de risici, der er forbundet med at måle på store strømme og
høje DC-spændinger i fx el-biler
- Eleven kan udmåle og fejlfinde på givere og aktuatorer fx. på hall, induktiv,
piezo, magnetventiler og servomotorer.
- Eleven har viden om CANbus og kan udmåle og fejlfinde på CANbus-systemer.
- Eleven har viden om kommunikationsprotokoller og fiberoptik samt trådløs teknologi.
- Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med
arbejdsopgaver på elektroniske systemer
Standpunktskarakter
Fejlfinding og reparation af starter- og ladeanlæg Fag nr. 8873
Niveau
Avanceret
Vejledende
1 uge
varighed
Mål
- Eleven kan gennemføre udmåling og reparation af bilens starter- og ladesystem
og foretage de nødvendige udskiftninger på forskellige typer af startere og generatorer samt vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomisk vurdering.
- Eleven kan foretage udmåling af generatorens maksimale ladestrøm og reguleringsspænding samt måle afladning på køretøjets el-system.
- Eleven kan udføre fejlfinding på komponentniveau ud fra sin viden om lade- og
startersystemets opbygning og virkemåde.
- Eleven kan foretage lokalisering af fejl ud fra udmålte data.
- Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med
arbejdsopgaver med starter- og ladeanlæg.
Bedømmelse 7-skalaen
Kvalitet og service på værkstedet (0,5 uge)
It på værkstedet Fag nr. 8874
Niveau
Avanceret
Vejledende
0,5 uge
varighed
Mål
- Eleven kan arbejde med virksomhedens it-baserede udstyr i sammenhæng med
arbejdet på personvogne og i tilknytning til virksomhedens øvrige aktiviteter.
- Eleven kan sikre funktionen og anvendelsen af brancherelateret diagnoseudstyr til
personvogne.
- Eleven kan foretage opdatering af brancherelateret diagnoseudstyr til personvogne.
22
Bedømmelse
- Eleven kan anvende sin forståelse og begyndende færdighed omkring opdatering
af it- programmer i hverdagen.
- Eleven kan foretage backup af arbejdsdokumenter
Standpunktskarakter
Valgfri specialefag trin 2 (2 uger)
Transmission
Reparation af automatgearkasser Fag nr. 8875
Niveau
Avanceret
Vejledende
1 uge
varighed
- Eleven kan på baggrund af viden om semi- og automatgearkasser kontrollere,
vedligeholde og udskifte dele på hydrauliske og elektriske skiftesystemer.
- Eleven kan på baggrund af viden om kommunikation via CANbus tilrettelægge
og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb
- Eleven kan på baggrund af viden om automatgearkasser foretage udskift eller
reparation af fx oliepumpe, planetgear, bremsebånd, ventilblok og mekaniske
sliddele.
- Eleven kan på baggrund af viden om konvertere fortage kontrol, reparation eller
udskiftning i henhold til fabrikkens forskrifter.
- Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et
elektronisk styret automatgear herunder foretage udskiftning af sensorer, magnetventiler, skifteaggregater
- Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med
arbejdsopgaver med automatgear.
Bedømmelse
7-skalaen
Service af 4-hjulstræk Fag nr. 8876
Niveau
Avanceret
Vejledende
0,5 uge
varighed
Mål
- Eleven kan servicere person- og varebilers 4-hjulstræk og har viden om de gearolier, der skal anvendes ved service og olieskift.
- Eleven har viden om samspillet mellem 4-hjulstrækket og bilens sikkerhedssystemer.
- Eleven har viden om forskellige person- og varebilers opbygning og funktion af
4-hjulstræk. Derudover kan eleven gennemføre kontrol af systemet.
- Eleven kan på baggrund af sin viden om 4-hjulstrækketss opbygning og funktion
gennemføre et rationelt reparationsforløb efter fabrikkens forskrifter samt vejlede kunden ud fra tekniske og økonomiske vurderinger.
- Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med
arbejdsopgaver ved 4-hjulstræk.
Bedømmelse
7-skalaen
Benzin- og dieselmotorer på personvogne
Kontrol og reparation af motorstyringsanlæg Fag nr. 8878
23
Niveau
Vejledende
varighed
Mål
Bedømmelse
Avanceret
1 uge
- Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på motorstyringsanlæg og foretage udskiftning af alle komponenter på benzin- og dieselmotorer samt reparere tilhørende ledningsnet.
- Eleven kan udføre arbejdsopgaver ud fra sin viden om kontrol af motorens mekaniske funktion samt viden om komponenternes funktion i systemet.
- Eleven kan foretage udlæsning af fejllager og fortolke værdier fra motorstyreboks herunder søge informationer om de nødvendige værdier.
- Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med
arbejdsopgaver ved motorstyringsanlæg.
- Eleven kan fortage kodning og tilpasning af alle relevante komponenter i systemet.
7-skalaen
Komfort og sikkerhedsudstyr
Reparation af motor- og kabinevarmer Fag nr.8879
Niveau
Avanceret
Vejledende
0,5 uge
varighed
Mål
- Eleven kan fejlfinde, justere og reparere motor- og kabinevarmere herunder anvende elektronisk måle- og testudstyr til fejlfinding i styringen af indsprøjtning,
luftindblæsning, tænding og vandpumpe.
- Eleven kan anvende forskellige typer CO2 målere til kontrol af korrekt blandingsforhold.
- Eleven kan vejlede kunden i brug af programmeringsenheder
Bedømmelse
7-skalaen
Fejlfinding på afstandsreguleret cruise control (ACC) Fag nr. 8880
Niveau
Avanceret
Vejledende
0,5 uge
varighed
Mål
- Eleven kan fejlfinde på ACC-systemet og udskifte defekte komponenter samt
vejlede kunden i ACC-systemets funktionsprincip.
- Eleven kan udlæse fejlkoder og fortolke disse som hjælpemiddel i reparationsøjemed.
- Eleven kan foretage korrekt udskiftning af defekte komponenter ud fra sin viden
om traditionelle cruise control systemer, elektronisk styrede bremsesystemer og
radarsensorens funktionsprincip samt en grundlæggende viden om CANbus datakommunikation mellem de involverede systemer.
Bedømmelse 7-skalaen
Reparation af elektriske installationer i døre Fag nr 3382
Niveau
Avanceret
Vejledende varighed
5 dage
24
Mål
Bedømmelse
-
Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et fejlfindings- og reparationsforløb på elektriske installationer i døre fx rudereguleringer, spejle
og centrallåsesystemer.
Eleven kan identificere fejlbehæftede jævnstrømsmotorer, kontakter
og stikforbindelser samt foretage udskiftning af disse komponenter
håndværksmæssigt korrekt.
Eleven kan foretage udmåling af dynamisk spændingsfald på ledningsforbindelser.
Eleven kan foretage kodning af håndsendere ud fra sin viden om styring af el-motorer.
Eleven kan udføre selvstændig anvendelse af producentens manualer
og ledningsdiagrammer samt anvende korrekte værktøjer i fejlfindingsforløbet.
7-skalaen
Elektriske systemer på personvogne
Fejlfinding og reparation af lygter Fag nr. 8881
Niveau
Avanceret
Vejledende varighed
0,5 uge
Mål
Eleven kan gennemføre kontrol, fejlfinding og reparation af lygter ud
fra sin viden om lovens krav til lygtesystemet.
Eleven kan foretage udmåling af spændingstab og anvende ledningsdiagrammer og værkstedshåndbøger.
Eleven kan planlægge et rationelt arbejdsforløb.
Eleven kan fortolke og overføre sin viden om klemmebetegnelser og
symboler, som anvendes i elektriske diagrammer til konkrete kredsløb og komponenter.
Eleven kan vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomisk vurdering.
Bedømmelse
7-skalaen
Kontrol, fejlfinding og reparation af visker/vaskersystemer Fag nr. 8882
Niveau
Avanceret
Vejledende varighed
0,5 uge
Mål
Eleven kan gennemføre kontrol, fejlfinding og reparation af visker/vasker-systemer ud fra sin viden om lovens krav til visker/vasker-systemer og deres opbygning og funktion..
Eleven kan foretage udmåling af spændingstab og anvende ledningsdiagrammer samt værkstedshåndbøger.
Eleven kan planlægge et rationelt arbejdsforløb.
Eleven kan vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomiske vurdering.
Bedømmelse
7-skalaen
Kontrol, fejlfinding og reparation af tegngivningssystemer Fag nr. 8883
Niveau
Avanceret
Vejledende varighed
0,5 uge
25
Mål
Bedømmelse
-
Eleven kan gennemføre kontrol og reparation af tegngivningssystemer ud fra sin viden om lovens krav til tegngivningssystemer samt
viden om tegngivningssystemets opbygning og funktion.
Eleven kan foretage udmåling af spændingstab samt anvende strømdiagrammer og værkstedshåndbøger.
Eleven kan planlægge et rationelt arbejdsforløb.
Eleven kan vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomisk vurdering.
7-skalaen
Sikkerhedshåndtering på eldrevne og hybride køretøjer Fag nr. 8884
Niveau
Avanceret
Vejledende varighed
1 uge
Mål
Eleven kan sikkerhedsmæssig korrekt udføre arbejdsopgaver på
eller i nærheden af spændingsløse/spændingsførende elektriske
systemer på eldrevne/ hybride køretøjer.
Eleven kan anvende, kontrollere og vedligeholde sikkerhedsværktøjer
samt personlige værnemidler korrekt (under gældende standarter
EN60900) ved arbejde på eldrevne/ hybride køretøjer.
Eleven opnår et grundlæggende kendskab til relevant førstehjælp i
relation til forekommende skader under arbejde på eldrevne/ hybride
køretøjer.
Eleven opnår indsigt i generel opbygning, serviceeftersynsarbejde og
fejlfinding på eldrevne/ hybride køretøjer.
Eleven opnår indsigt i batteri og opladningsteknologier, eksempelvis
regenerering, plugin samt i forskellige batteriovervågningssystemer.
Eleven opnår indsigt i forskellige elmotor-konstruktioner fx sammenkobling af hybridenheder og elmotor-styringssystemer fx inverter/converter systemer.
Eleven opnår indsigt i brugen af diagnoseværktøj i forhold til fejlfinding og reparation på eldrevne/hybride køretøjer.
Bedømmelse
7-skalaen
El- og hybridbilsteknologi Fag nr. 9598
Niveau
Ekspert
Vejledende varighed
1 uge
Mål
- Eleven kan redegøre for den litiumteknologi, der ligger til grund for batterityperne i både hybrid- og elbilen herunder den ombyggede hybridbil
og den fabriksfremstillede el-bil
- Eleven kan selvstændigt udvælge og anvende det bedst mulige værktøj
til opgaver i forbindelse med adskillelse af en el-bils komponenter
- Eleven kan redegøre for teknikken og funktionen inden for de mest anvendte elektromotortyper for efterfølgende at kunne konstatere fejl og
derved lettere kunne servicere og reparere/udskifte defekte elektromotorer
- Eleven kan selvstændigt udvælge de rigtige enkeltdele til brug ved servicering af el- og hybridbiler
- Eleven kan ud fra fabrikkernes sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger afprøve batterifunktionen samt bedømme batteritilstanden ved
hjælp af specialtestere samt erfaring ud fra egne målinger
26
-
Bedømmelse
Eleven kan ud fra sin viden om el-bilen forklare de økonomiske aspekter
i de tre forskellige el-bilsversioner (ombygget el-bil, hybridbil samt fabriksfremstillet el-bil)
- Eleven har indgående kendskab til elektronikken, der anvendes i forbindelse med opladning af de forskellige typer el-biler
- Eleven kan vurdere kvaliteten, herunder fejlsøgning og udmåling (tilstanden), på de mest vitale komponenter i en el bil
Standpunktskarakter
Kvalitet og service på værkstedet
Vurdering af en brugt bil Fag nr. 8885
Niveau
Avanceret
Vejledende varighed
0,5 uge
Mål
Eleven kan gennemgå samtlige systemer på en bil i forbindelse med
en vurdering af køretøjets tilstand i salgsøjemed.
Eleven kan beregne omkostningerne ved en evt. renovering.
Eleven kan anvende sin viden om regler og forskrifter i forbindelse
med køretøjers godkendelse til kørsel på danske nummerplader.
Eleven kan foretage en vurdering af samtlige sliddele på køretøjet
med henblik på en skriftlig rapport om driftsikkerhed og sikkerhed i
forhold til lovkrav.
Eleven kan foretage udfærdigelse af et overslag over omkostningerne
ved en eventuel renovering.
Bedømmelse
7-skalaen
Kundeservice Fag nr. 3396
Niveau
Rutineret
Vejledende varighed
1 uge
Mål
Eleven kan arbejde i virksomheden med en direkte kundekontakt på
en sådan måde, at virksomhedens kvalitetsnormer afspejles i de daglige arbejdsprocesser, og der ydes en kompetent service over for alle
kundekategorier.
Eleven kan tilegne sig viden om en virksomheds særlige kvalitetsnormer samt arbejde bevidst i forhold til disse ud fra en generel viden
om kvalitetsstyringsprincipper.
Eleven kan udarbejde forslag til kvalitetsforbedringer i virksomheden
samt udarbejde dokumentation for egen kvalitet.
Eleven kan kommunikere hensigtsmæssigt med forskellige typer
kunder ud fra sin viden om brug af verbalt og nonverbalt kommunikation herunder stemmeleje og kropssprog samt forskellige mennesketypers adfærd og reaktionsmønstre.
Bedømmelse
7-skalaen
27
Teknisk innovation Fag nr. 9592
Niveau
Avanceret
Vejledende varighed
1 uge
Eleven kan foretage idégenerering og idéudvælgelse, der bygger på
kendte eller helt nye ideer.
Eleven kan udføre en omverdensanalyse, samt planlægge og udvælge
rentable indsatsområder.
Eleven kan foretage en detaljeret planlægning og gennemførsel af innovationsprocessen, udvikle prototyper og formidle innovative ideer.
Bedømmelse
Eleven opnår indgående kendskab til innovationsprocessen i relation til
at udvikle nye serviceydelser, forbedre eller opfinde helt nye tekniske
løsninger selvstændigt eller i samarbejde med andre.
Faget bedømmes med en standpunktskarakter
Praktikmål for trin 1 personvognsmontør
Anvendelse af manualer og værkstedshåndbøger Fag nr. 8889
Mål nr.
Udføre service og reparation ud fra anvendelse af manualer og værkstedshåndbøger på dansk og mindst et fremmedsprog
Udvikling i kvalitet, produktivitet og en god økonomi Fag nr. 8891
Mål nr.
Gennemføre de daglige opgaver i samarbejde med kolleger og medvirke til
at sikre udvikling i kvalitet, produktivitet og en god økonomi på værkstedet
Kundeservice Fag nr. 8892
Mål nr.
Udvise god kundeservice, herunder dokumentation for arbejdet og kommunikation om det udførte arbejde
Bremsesystemer Fag nr. 8893
Mål nr.
Udføre eftersyn, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes
bremsesystemer herunder redegøre for en grundlæggende viden om ABSbremsers opbygning og funktion
28
Styretøj og undervogn Fag nr. 8895
Udføre eftersyn, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes
styretøj og undervogn, herunder udmåling og justering af hjulvinkler samt
eftersyn og reparation af hjulophæng, affjedringskomponenter, fælge og
dæk
Transmission Fag nr. 8896
Udføre af fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes
transmission herunder reparation af kobling og kraftoverføringsaksler
Diesel- og benzinmotorer Fag nr. 8897
Udføre ukomplicerede fejlfindings- og reparationsopgaver på personvognes
diesel- og benzinmotorer på baggrund af en grundlæggende viden om diesel- og benzinmotorers opbygning og virkemåde., herunder kontrol og reparationer på køle- og smøresystemer
Køle- og smøresystemer Fag nr. 8898
Udføre kontrol og reparationer på køle- og smøresystemer
Køle- og airconditionanlæg Fag nr. 8889
Udføre service på køle- og airconditionanlæg
Ruder og reparation af stenslag Fag nr. 8900
Udføre limning af ruder og reparation af stenslag
Lygter, tegngivningsapparater og visker/vaskeranlæg Fag nr. 8901
Udføre eftersyn og reparation af lygter, tegngivningsapparater og visker/vaskeranlæg på personvogne
Ukompliceret fejlfinding på elektriske systemer Fag nr. 8902
Udføre ukompliceret fejlfinding på elektriske systemer på personvogne
under anvendelse af relevant måle- og diagnoseudstyr på baggrund af en
grundlæggende viden om måleteknik, elektronik, elektriske og elektroniske
systemer på personvogne.
Service- og sikkerhedseftersyn Fag nr. 8903
Gennemføre service- og sikkerhedseftersyn på personvogne
Arbejde miljøbevidst Fag nr. 8904
Arbejde miljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder og handle i overensstemmelse med principperne for bæredygtig
udvikling
29
Praktikmål for trin 2, personvognsmekaniker
Komplekse fejlfindings- og reparationsopgaver samt vedligeholdelse på benzin- og dieselmotorer
Fag nr. 8905
Udføre komplekse fejlfindings- og reparationsopgaver samt vedligeholdelse på benzin- og dieselmotorer, herunder udskiftning og reparation af motorkomponenter, fejlfinding og reparationer på dieselindsprøjtningsanlæg
samt motorstyringsanlæg på benzinmotorer.
Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på bremsesystemer Fag nr. 8906
Udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes bremsesystemer, herunder ABS (Anti Blocking System) -bremser med TCS (Traction Control Systems) og ESP (Electronic Stability Program).
Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på komfort- og sikkerhedsudstyr Fag nr. 8908
Udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes komfortog sikkerhedsudstyr, herunder airbaganlæg.
Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på elektriske forsyningsanlæg Fag nr. 8909
Udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes elektriske forsyningsanlæg herunder generatorer, ladesystemer og starteranlæg
Fejlfinding og reparation på elbilers forsyningsdel Fag nr. 8910
Udføre fejlfinding og reparation på elbilers forsyningsdel på baggrund af
viden om el-sikkerhed i forbindelse med høje værdier for jævnspænding og
jævnstrøm.
Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på styretøj og undervogn Fag nr. 8911
Udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på styretøj og undervogn
herunder elektrohydraulisk (EHPS) og elektromekanisk (EPS) servostyringsanlæg samt gennemføre 4-hjulsudmåling med elektroniske 4hjulsudmålingsapparater
Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på transmission Fag nr. 8912
Udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på transmission på personvogne, herunder reparation af gearkasser inkl. automatisk skift.
Fejlfinding og reparation på elektroniske systemer Fag nr. 8913
Udføre fejlfinding og reparation på personvognes elektroniske systemer ud
fra en bred viden om både digital og analog elektronik samt måleteknik fx
viden om transducere, analog til digital konvertering, hardwarearkitektur
med bus, CPU, hukommelser og I/O-enheder og de særlige standarder og
protokoller for datakommunikation.
30