LUR - Handouts - Jacob Høj Jørgensen

Gestaltreglerne
Gestalt betyder helhed og handler om at se
”ting” i helheder. For at tydeliggøre hvad jeg
mener, har jeg lavet nogle eksempler hvor man
kan lære mere om gestaltlovene
32
Nærhed
Elementer der ligger sig op ad hinanden virker til at
være sammenhængende for vores øjne
33
Lighed
Elementer der ”ligner” hinanden opfattes som hørende sammen
34
Lukkethed
Elementer der er afgrænset i samme område giver
en tydelig adskillelse, men er ikke altid den pæneste
løsning
35
Forbundethed
Elementer der er forbundet giver en tydelig forbindelse, og gør det let for øjet
36
Symbolik
Symboler har stor effekt uden den lange forklaring,
billederne skaber relationerne for os
37
Nærhed eksempel
Elementer der ligger sig op ad hinanden virker til at
være sammenhængende for vores øjne,
øjne dette er fra
Herningbib.dk
38
Lighed eksempel
Elementer der ”ligner” hinanden opfattes som hørende sammen, her er et eksemepl fra skat.dk
39
Lukkethed eks.
Elementer der er afgrænset i samme område giver
en tydelig adskillelse, dette er fra ug.dk
40
Forbundethed eks.
Elementer der er forbundet giver en tydelig forbindelse, og gør det let for øjet. Dette er fra CO3.dk
41
Nærhed = WIN!
Iøfgle en uerndsøeglse på Cmabrigde Uinvertisy,
bteyedr det ikke noegt I hivklen rkækjefløge bgotsavrene såtr I et ord, det esente vgitgie er at det frøtse og sdistew bgosatv I odret er på de rtete padlser.
Rseten kan linge vloapyk, men du vil satdig vræe I
snatd til at lsæe det. Det er frodi den mnenesekilge
hejrne ikke lesær hevr bgotsav, men odret som en
hleehd.
Så belv man så mgeet klogree....
42