Lindved GF`s C

2012 - 1
Stenderup-Krogager Borgerforening
NOTITSEN
NOTITSEN2012
2011 -- 11
NOTITSEN
INDHOLD:
INDHO
O
Forsidebillede: Plauborg Foto
Nyt fra Borgerforeningen
4-5
Krogager Boldklub
6
Fastelavnsfest
7
Tak
8
FDF
10
Forårsjævndøgnsarrangement 11
Aftenhøjskolen
12
ENGBO
13-16
Indre Mission
17-18
Menighedsrådet
18-20
Hjertestarter
23
Nyt til Sports- og sommerfest 26
Det sker i byen
27
KONTINGENT 2012
Selvom det jo er nogle dage siden
vi fejrede det nye års komme, vil
vi fra Borgerforeningens bestyrelse
nu alligevel benytte lejligheden til
at ønske alle vore læsere et
GODT NYTÅR!
Med det nye år følger også en ny
kontingentindbetaling, så vi også i
år kan få råd til at opstille containere til haveaffald, afvikle projekt
"Ren by", holde Sct. Hansfest,
holde Bankospil i efteråret og
ophænge julebelysning. Vedligeholdelse af byens hjemmeside og
Notitsen 2012 - 1
DEADLINE for
“NOTITSEN”
2012-2
15. april'12
Udgivelsesdag
1. februar'12
Materiale sendes til
[email protected]
"Notitsen" uddeles af elever fra
Stenderup Skole. Hvis du ikke har
modtaget "Notitsen", bedes du henvende dig til Brian Duedal.
udgivelse af "Notitsen" er også en
væsentlig del af Borgerforeningens
virke.
Vi håber at rigtig mange vil bakke
op omkring Borgerforeningen ved
at indbetale kontin
gentet, der stadig er
på kun 125,- kr. pr.
husstand.
Du kan enten
betale via dit pengeinstitut eller i
Dagli'Brugsen, hvor
du kan få en kvittering på den indlagte
seddel.
Side 3
BORGERFORENINGENS BESTYRELSE
Formand:
Gerda Riber
Sekretær & "Notitsen":
Mogens Bodenhoff
Mølgårdsvej 13, Krogager
Tlf: 50 48 49 62
[email protected]
Storegade 18, Krogager
Tlf.: 51 18 13 63
[email protected]
Næstformand
Henrik M. Hansen
Jane Møller Pedersen
Østergårdsvej 18
Tlf.: 61 33 77 82
[email protected]
Irisvej 5
Tlf.: 22 32 93 57
[email protected]
Tryk af Notitsen:
Kasserer:
Dorte S. Christiansen
Brian Duedal:
[email protected]
Nørremarksvej 11
Tlf.: 65 91 91 99
Mob.: 26 16 91 99
[email protected]
Hjemmesiden:
www.stenderup-krogager.dk
En stor tak
til vore sponsorer!!!
Borgerforeningen vil gerne takke
alle vore sponsorer for de flotte
gaver til Banko 2011. Det blev en
helt speciel aften!
Allan’s Dinér Transportable - Andelskassen - Arbejdernes Landsbank Blomster Atelieret - Blomsterkrukken
By Back - Bøger og Papir - Cafe Surprise - Cool Kids & Teens
Dagl’Brugsen, Hejnsvig Dagli’Brugsen, St-Krogager - Den
Jyske Sparekasse - Din Tøjpartner,
Ansager - Erlings Transport - Expert
Grindsted El- og Varmeværk - Grilletten - Guldsmeden - Gårdbutikken Side 4
Kontaktpersoner til hjemmesiden:
Brian Duedal:
[email protected]
Dorte S. Christiansen:
[email protected]
HAPA Blomster og Vin - HCP - Idé
Farver - Imerco - Inger Dahl - Jettes
Foto - JYSK - Kontorbutikken
Krogager Auto - Lone Hansen - Lucullus - Maria Svejstrup - Multibiz.dk
Norlyk - Nr. 1 - Pandekagehuset
PC teknik - Profil optik - Rema 1000
Frisør Romeo og Julie - Salon Hårfix
Salon Sus, Hejnsvig - Seeds - Skoringen - Smags Galleriet Ansager Sportsmaster - Sydbank - TC Brød
Torben Madsen - Tøjeksperten - Vejle
Amts Folkeblad - Vin tapperiet
Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse
Wagner - Zizzi - Åge Lessmann
Notitsen 2012 - 1
NYT FRA BORGERFORENINGEN
Generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Stenderup-Krogager
Borgerforening, onsdag den 7.
marts kl. 19,30 i Krogager Idrætscenter:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Efter tur afgår:
Dorte S. Christiansen
(modtager ikke genvalg)
Jane Møller Pedersen
(modtager ikke genvalg)
Henrik M. Hansen
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
Som det fremgår af dagsordenen,
ønsker to af bestyrelsens medlemmer at forlade bestyrelsen!
Derfor er det vigtigt, at så mange
som muligt møder frem og bakker
op om bestyrelsens og dermed
Borgerforeningens arbejde.
Det er vores håb, at det vil lykkes
at finde kanditater til den nye besNotitsen 2011 - 1
tyrelse inden afholdelse af generalforsamlingen.
Foreningen er vært ved kaffe med
kage efter generalforsamlingen.
Containere til
haveaffald
Borgerforeningen opstiller containere til haveaffald i perioden 2. til
9. april.
Disse er beregnet til brug for
Borgerforeningens medlemmer.
Bemærk venligst, at de ikke må
benyttes til jord og sten og byggeaffald i øvrigt!
God arbejdslyst i haven.
Side 5
KROGAGER BOLDKLUB
Som omtalt i sidste
udgave af 'N
'Notitsen', manglede
vi at omtale afslutningen på året
2011.
Den blev afholdt i Idrætscenteret
for ca. 30 herreseniorer og det
blev en forrygende fest med god
mad fra 'Allan's Dinner' i Ansager
- masser af humle og uddeling af
pokaler & gaver - og til slut en let
påklædt dame fra Odense!
Gaver til:
Holdledere: Jan Holmberg og
Bjarne Heick.
Trænere: Søren Madsen og Chr.
Jakobsen.
Årets mål: Martin "J".
Træningsflid: Jakob Røntved
Årets fighter S. 5: Thomas Ebbesen
Årets fighter S. 4: Dennis Korsgaard
Sidst men ikke mindst blev Morten
Heick kåret til Årets Spiller og fik
derved sit navn på vandrepokalen.
Den sidste opgave for KB i 2011
blev lodtrækningen af præmierne
på 'Målaktierne'.Den blev foretaget
ved Borgerforeningens Bankospil i
Teglgaardshallen og vinderne blev:
Gavekort 500,-:
Trine Hollænder - Martin "J",
Grindsted - Lis Larsen, Agerbæk.
Allan Johnsen - Ernst Pedersen
- Tina Reisenhus - Teddy Buch,
Kærbæk.
Hovedpræmien på 5.000,- skænket
af 'Allan's Dinner', Ansager, blev
vundet af Hanne Rotvig, Krogager.
Vi takker alle som deltager i vor
Målaktieklub som selvfølgelig
fortsætter i 2012. Vi håber, at
kunne få endnu flere med, bl. a.
fordi vort præmiespil ophørte d.
31. december 2011!
Angående 2012 kan jeg i skrivende
stund meddele, at ny cheftræner
for Herresenior bliver den 36-årige
skolelærer, Christian Tronde,
Grindsted.
Vi deltager med serie 4 i en ny
turnering med Sdr. Omme - Vorbasse - Firhøje (Nørup) - Give Amnitsbøl.
Ud over serie 4 holdet, deltager
vi med 1 serie 5-hold / 1 U17 11
mandshold / 1 Old Boys hold og
som noget nyt bliver der et kvinde
hold (7 spillere) +
diverse ungdomshold.
På vegne af KB
Erik Jensen
Gavekort 300,-:
Side 6
Notitsen 2012 - 1
FASTELAVNSFEST
Søndag den 19. februar 2012
i Teglgaardshallen fra
kl. 14.00 – 16.00
Katten slås af tønden
– kun for udklædte!
Der er præmie til de
bedste udklædte.
Entré kr. 30,- incl.
Sodavand, bolle og slikpose
Voksne kan købe kaffe
m/fastelavnsbolle
Vi glæder os
til at se Jer!
Arr.:
Støtteforeningen for Teglgårdshallen
Notitsen 2012 - 1
Side 7
TAK!
Tusind tak til alle som på en eller anden måde har været med til at bidrage
til, at julefrokosten i 2011 atter blev
en succes, samt tusind tak til byens
borgeres engagement i øvrige arrangementer.
Der er utrolig mange mennesker
involveret i de afholdte arrangementer
– så det er umuligt at takke hver
enkelt, men vi vil hermed gerne takke
alle, som på den eller anden måde før,
under og efter arrangementerne har
hjulpet med en eller anden opgave –
lille som stor – for at festen/arrangementerne har kunnet lykkes.
Vi er utrolig taknemlige for den store
opbakning alle i byen har udvist os
både når det gælder frivillige hjælpere
og gæster til festen – for uden alle Jer
var der jo ingen grundlag for at arrangere noget.
Julefrokost 2012 afholdes lørdag, den
1. december – så sæt allerede kryds i
kalenderen nu.
Vi glæder os til at se jer igen i 2012.
Med venlig hilsen
Støtteforeningen for Teglgaardshallen
Østergård
Den lokale Put & Take
Put and take
Efteråret er på vej, men
lystfiskersæsonen er stadig lang.
Arealerne er børnevenlige.
Kaj Christensen
Tlf. 75 33 91 32
Åbningstider:
Tirsdag
9.00 - 18.00
Onsdag
9.00 - 18.00
Torsdag 9.00 - 18.00
Fredag
9.00 - 18.00
1. lørdag i hver måned 8.00 - 12.00
v/Inga Olsen, Parallelvej 18, Tofterup
Side 8
Notitsen 2012 - 1
Det sker i Teglgårdshallen
Søndag den 19. februar
Lørdag den 25. februar
FASTELAVNSFEST
SKUDFEST
Se side 7
Musik & Hygge
De omtalte
arrangementer
annonceres på ophæng
i byen
GYMNASTIKOPVISNING
SKIFs årlige gymnastikopvisning finder sted
i Teglgårdshallen
Søndag 11. marts 2012
fra kl. 12.30.
Ud over vore egne gymnaster, får vi besøg
af et gæstehold, nemlig DGI's Minimixhold,
som består af 24 gymnaster, hvoraf de 8
kommer her fra Stenderup-Krogager. Det
bliver en rigtig god oplevelse.
Entré kr. 40,-.
Entréen er incl. kaffebord efter opvisningen.
Salon
..Frisør for hele familien..!
75 33 00 31
Notitsen 2012 - 1
v/ Lene Buch
Engvangen 5
Krogager
7200 Grindsted
Side 9
FDF Stenderup-Krogager
Juletræsindsamling
Vi vil starte med at takke for de
mange juletræer og penge vi kunne
samle ind i starten af året til støtte
af vores børenearbejde. 12 friske
unge FDFere tog turen byen rundt
og sluttede i FDF Hytten med nybagte boller og varm kakao.
Nytårsparade
Søndag den 15. januar holdt FDF
traditionen tro Nytårsparade.
Vi startede med at være til gudstjeneste i kirken, hvorefter turen
gik til "Baboon City" i Herning. 50
børn og unge, havde sammen med
deres ledere og de forældre der
hjalp med at køre, en super sjov og
hyggelig eftermiddag.
Kollektiv uge
Da nytårsparaden var vel overstået tog alle hver til sit, mætte
af dagens oplevelser. Alle på nær
kredsens ældste Seniorer, de skød
traditionen tog deres kollektive uge
i gang samme aften. En tilbagevendende begivenhed, som både de
unge og deres ledere nyder godt af.
Dette års projekt består i, at friske
vores forgang på. Den er ikke har
ikke ændret udseende, siden dens
tilblivelse omkring 1978. Ellers
står der hygge på programmet, for
det vigtigste med denne uge er at,
styrke sammenholdet for holdet.
Ligesom de foregående år, fungere
den uge med fælles indsats på både
mad og rengørings fronten. Mange
forældre vil uden tvivl være stolte
over, hvor gode og kreative kokke
deres unger er i et køkken.
Hverdagen i FDF
Nu glæder vi os til at starte forårets
FDF arbejde. Vi glæder os over,
at der fortsat er god fremgang for
vores yngste hold, Puslingene, der
i skrivende stund tæller 12 glade
børn.
Kommende Sommerlejr
I uge 27 skal vi på sommerlejr i
Vester Vested i det sønderjyske.
Årets tema er endnu ikke fastlagt,
men vi kan godt love, at der er lagt
op til en fantastisk uge. Modsat de
foregående år, hvor vi har holdt
sommerlejr med andre kredse i
vores Netværk og senest sidste års
store landslejr, så har vi valgt at
holde denne års sommerlejr kun
for vores egen kreds.
- og vi glæder os allerede!
Se vores nye hjemmeside: www.fdf.dk/st-krogager
Side 10
Notitsen 2012 - 1
Forårsjævndøgnsarr. i "Krogen"
Forårsjævndøgnsarrangementet i Krogen er ved at
være en tradition.
Der indbydes til en andeledes
oplevelse i anledning af forårsjævndøgn, tirsdag den 20. marts
Der vil blive udsat levende lys
i skumringen på stien i den lille
skov på pladsen, der i daglig tale
har fået navnet KROGEN.
Der håbes på godt vejr – det hele
sker jo i det fri, er vejret klart er
solnedgangen flot mod vest ca. kl.
18.30-50. Og lidt senere vil månen
stå op stor og lysende mod øst”
Der bliver gjort klar fra kl. 18,00,
tænde lys, bål og fakler og varme
vand til varme drikke samt grille et
par pølser.
Der vil være tændt op i brændeovnen i huset, hvor man kan få sig
en kop kaffe.
Nyt i år vil være frosne lysestager
hvis vejret er til det.
Alle er velkomne. Husk lommelygter
Krogens bestyrelse.
Åtoftevej 2, Stenderup, 7200 Grindsted
Tlf.: 75 33 92 33 - Fax 75 33 93 16
Notitsen 2012 - 1
Side 11
AFTENHØJSKOLEN
Velkommen
V
elkom
til Aftenhøjskolen i Teglgårdshallen.
Alle aftener kl. 19.30.
Mød frem til sæsonens 5 møder.
Fælles kaffebord er inkluderet i entreen som er: 60 kr.
Møderne sammen med Menighedsrådet og Pensionistforeningen samt
Generalfors. er entreen: 30 kr.
Tirsdag d.7 februar.
Pensionistforeningen medindbyder.
Foredrag v. tidl. skoleleder Aage
Husum. Krogager.
Emne: ”Israels historie + oplevelser fra flere besøg i landet.”
Lad os igen
sammen gøre
vores by kønnere!
Husk affaldsindsamlingen den
22. april 2012, hvor vi mødes ved
Dagli'Brugsen kl. 9.30, hvor der
vil blive uddelt handsker, veste og
sække, samt ruter for indsamling af
affald.
Side 12
Tirsdag d. 21. februar.
Generalforsamling m. sædvanlig
dagsorden. Derefter viser tidl.
efterskoleforstander Mogens
Bodenhoff, Krogager, billeder og
fortæller over emnet: ” Oplevelser
fra en Afrika rejse.”
Det ville være skønt, at få Stenderup-Krogager og grøfterne ved
indfaldsvejene ryddet for affald.
Jo flere vi bliver - jo festligere
bliver det, og jo hurtigere bliver
vi færdige. Efter veludført arbejde
mødes vi igen ved Dagli'Brugsen
og får læsket ganen, når Borgerforeningen er vært ved en øl eller
sodavand.
Notitsen 2012 - 1
ENGBO
Program
Marts - Maj
2012
Notitsen 2012 - 1
Side 13
PROGRAM - ENGBO
Marts
Dato og klokkeslet:
Onsdag d. 7.
kl. 14.45
Onsdag d. 14.
kl. 14.30
Onsdag d. 21.
kl. 14.30
Tirsdag d. 27.
kl. 9.30
Onsdag d. 28.
kl. 14.30
Side 14
Arrangement
Gudstjeneste
Center Banko
Pensionistforeningen:
Foredrag v/Mogens Bodenhoff, Krogager
Centerrådsmøde
Menighedsrådets martsmøde:
"Den kostbare alderdom"
Foredrag v/Helge Larsen,
Esbjerg
Notitsen 2012 - 1
PROGRAM - ENGBO
April
Dato og klokkeslet:
Arrangement
Onsdag d. 4.
kl. 14.45
Onsdag d. 11.
kl. 12.00
Gudstjeneste
Centerrådet:
Forårsfest Se opslag senere
Onsdag d. 18.
Pensionistforeningen:
Generalforsamling og
kl. 14.00
Bemærk tidspunktet derefter Bankospil
Menighedsrådets aprilmøde:
Onsdag d. 25.
"Fra plovfure til 40 år i polikl. 14.30
tiet" v/Niels Gohr Jensen,
Bramming
Notitsen 2012 - 1
Side 15
PROGRAM - ENGBO
Maj
Dato og klokkeslet:
Onsdag d. 2.
kl. 14.45
Onsdag d. 9.
Arrangement
Gudstjeneste
Pensionistforeningen
Udflugt - se opslag senere
Onsdag d. 16.
Centerrådet:
kl. 14.00
Generalforsamling og
Bemærk tidspunktet! derefter Bankospil
Onsdag d. 23.
Menighedsrådet:
Udflugt - se opslag senere
Onsdag d. 30.
Pensionistforeningen:
Bankospil
kl. 14.30
Dagcenter:
Åben på hverdage hele dagen. Der er ingen aktivitetsmedarbejder på ENGBO. Kortspillere tirsdag eftermiddag.
Billardspillere flere formiddage.
Har du ønske om nye aktiviteter eller nye hold, så kontakt
Centerrådet eller Distriksleder på tlf. 7213 1540 i telefontiden
fra kl. 8.00-10.00 og kl. 13.00-14.00 på hverdage.
Side 16
Notitsen 2012 - 1
INDRE MISSION
Stenderup-Krogager
Program for
februar - maj 2012
Februar 2012
Ons d. 1. feb.:
Møde v. missionær Henri Alex
Jensen, Silkeborg:
”Du er en uerstattelig perle”
Uge 6:
Bibelkredsmøder i private hjem.
Man d. 20. feb.:
Soldatervennefest v. soldaterhjemslederne i Borris,
Anna M. og Leif Sørensen.
Ons d. 22. og tors d. 23. feb.:
Kvindetræf i Agerbæk missionshus. Program lægges i kirken og i
missionshuset.
Uge 9:
Bibelkredsmøder i private hjem.
Marts 2012
Tors d. 8. marts.:
Kredsmøde kl. 19.30 i Starup Missionshus - Bibelkursus
Uge 11:
Bibelkredsmøder i private hjem.
Fre d. 23.marts
Familieaften m. spisning i missionshuset kl. 18.
Kl. 19.30: Filmaften v. Karl Lund.
Uge 13:
Bibelkredsmøder i private hjem.
April 2012
Ons d.4. april.:
Påskesang i missionshuset.
Uge 15:
Bibelkredsmøder i private hjem.
Ons d. 18. april:
Møde v. Villy Jakobsen, Brejning:
"Om Søren Kierkegaard."
Uge 17:
Bibelkredsmøder i private hjem.
Maj 2012
Ons d.2. maj.:
Møde v. missionær Bjarne Lindgren, Christensen, Ringkøbing.
”Bønnens magt og tjeneste”
Ons d. 9. maj:
Kredsmøde i Grimstrup missionshus kl. 19.30 v. missionær Henri
Elttør, Aulum.
Se vores hjemmeside på www.egonnyt.dk/im og
www.stenderup-krogager.dk under foreninger.
Alle møderne er i missionshuset, Storegade 55, kl. 19.30, hvis ikke
andet er anført.
Notitsen 2012 - 1
Side 17
INDRE MISSION
Stenderup-Krogager
Fre d. 11. maj:
Familieaften i Ansager missionshus v. børnekonsulent Jens Kristian Plougmann, Videbæk.
Henvendelse vedr. bibelkredsmøder i private hjem til:
Ester Pedersen 75 33 93 69
Uge 20:
Bibelkredsmøder i private hjem.
Gunner Andersen
Grethe Pedersen
Carsten Schultz
Egon Jensen
Ons d. 23. maj:
Intet møde (sogneudflugt)
Henvendelse i øvrigt kan ske til:
60 32 00 60
75 33 96 86
75 33 95 90
75 33 92 80
Ons d. 30.maj:
Møde v. rejsesekretær Arne Olsen,
Fredericia.
STENDERUP MENIGHEDSRÅD
Minikonfirmandundervisning
for Stenderup og Hestkær 4. kl.
slutter af med en familiegudstjeneste søndag den 4. marts 2012 v. Karl
Lund. Minikonfirmanderne opfører en minimusical om apostlen Peter og
medvirker på forskellig vis ved gudstjenesten. Vi håber, at forældre, bedsteforældre, søskende og menigheden vil komme og støtte op om denne
gudstjeneste.
Henvendelse til Inger Margrete tlf. 23 71 00 26 eller Eva tlf. 24 21 69 59.
Månedsmøder på Engbo d. 4.
onsdag i måneden kl.14.30:
Ons. den 25. jan. 2012:
Leif og Sanne Kruse kommer og
fortæller og viser billeder fra deres
Grønlandstur. Mødet arrangeres
sammen med pensionistforeningen.
Side 18
Ons. den 22. feb. 2012:
WutomiAgri – for liv og livet i
Mozambique – gennem landbrug.
Lisbeth og Kurt Terp, Vorbasse, vil
fortælle om det landbrugsprojekt,
de har været en del af gennem 2½
år i Mozambique.
Notitsen 2012 - 1
STENDERUP MENIGHEDSRÅD
Onsdag den
en 28.
28 marts:
Foredrag v. Helge Larsen, Esbjerg:
”Den kostbare alderdom”.
Onsdag den 25. april:
Niels Gohr Jensen, Bramming, vil
fortælle om sit liv som politibetjent: ”Fra plovfure til 40 år ved
politiet”.
Onsdag den 23. maj:
Udflugt
Gudstjeneste på Engbo kl.
14.45 følgende onsdage:
i Kirkehuset umiddelbart efter
gudstjenesten, som er kl. 10.30.
Menighedsrådet vil orientere om
rådets visioner og planer for arbejdet samt om økonomien bag. Alle
er velkomne – også med ideer!
Gospelkor:
Ansager, Stenderup & Skovlund Gospelkor øver i Ansager
Sognegård hver mandag kl. 19.00
– 20.30.
Korledere: Eva tlf. 24 21 69 59 og
Maja: 51 80 16 65
Den 1. februar, 7. marts, 4. april og
2. maj.
Gudstjenestelister:
findes i kirken og kan ses på tavlen
ved kirkegårdslågen samt på
www.sogn.dk/stenderup-billund/.
Her kan man også se de aktuelle
priser på gravstedsvedligehold
m.v. ved Stenderup Kirke.
Nabogudstjenester:
Søndag den 19. feb.
Kl. 10 i Skovlund.
Langfredag den 6. april
Kl. 10 i Ansager.
2. påskedag den 9. april
Kl. 10 i Stenderup.
Menighedsmøde:
Søndag den 25. marts inviteres
menigheden til et let traktement
Notitsen 2012 - 1
Fortsættes på næste side >>>
Side 19
STENDERUP MENIGHEDSRÅD
Kørsel
Præster:
Hvis du har brug for kørelejlighed
til møderne på Engbo eller til
gudstjenesterne, så ring til en fra
menighedsrådet.
Karl Lund
Peter Gjelstrup
Menighedsrådet:
Formand:
Elly Christensen,
75 33 94 97
Næstformand:
Marianne Østergaard 75 33 92 91
Kirkeværge:
Inga Laursen,
22 87 93 61
Kasserer:
Ole Hansen
61 33 94 29
Kontaktperson:
Inger Margrete Andersen
23 71 00 26
Menigt medlem:
Tina Thomsen
20 46 56 95
20 89 73 34
75 29 20 91
Kirkens ansatte:
Graver:
Leif Kruse
29 63 85 16
Gr. medhjælper:
Helle Bramming
20 24 93 04
Organist:
Eva Kirkegaard
24 21 69 59
Kirkesanger:
Ester Pedersen
75 33 93 69
Kirkesanger:
Karen Vestergård Pedersen
28 26 80 45
Hjemmeside:
Se seneste nyt med billeder på
www.ansager-pastorat.dk
Vidste du at...
4. klasserne i Billund Kommune hvert år har en kordag?
I år samles de omkring 200 børn for at øve hele dagen i Teglgårdshallen
d. 28. februar. Om aftenen er der koncert fra kl. 19.00 - 20.00
Side 20
Notitsen 2012 - 1
Jan Christensen
ÅtoŌevej 3, Stenderup, 7200 Grindsted
Tlf.: 7533 0094 - Fax 7533 9076
E-mail: [email protected]
Krogager
Notitsen 2012 - 1
TC BRØD
Vestervej 3, Krogager
7200 Grindsted
Tlf. 75 33 93 96
Side 21
Hestkærvej 20, Krogager, 7200 Grindsted, Tlf. 75 33 91 05, www.hestkaerfri.dk
Friskolen, hvor dit barn i tætte og trygge rammer modtager undervisning
i almindelige skolefag suppleret med naturfag for bh.kl. - 3. kl., udvidet
musikundervisning, fortælletimer og kreative valgfag på tværs af årgangene (Krea).
☺
☺
☺
☺
Små klassekvotienter
Børnehaveklasse - 10. klasse
Egen skolebus
Egen musikskole
Børnehaven, nu også med udegruppe, hvor 3 - 5 årige er velkomne.
Vi er en del skolen, men kan godt gå i børnehaven, uden at fortsætte i
børnehaveklassen.
GENERALFORSAMLINGER & ÅRSMØDER
7. marts 2010 kl. 19.30
Borgerforeningen
Generalforsamling i Idrætscenteret
26. marts 2012 kl. 19.30
Brugsens Årsmøde.
Finder sted i Teglgårdshallen
12. marts 2012 kl. 19.30
Teglgårdshallen.
Generalforsamling i henhold til
gældende vedtægter.
29. marts 2012 kl. 19.30
14. marts 2012
Krogen
Generalforsamling
21. marts 2012
Aftenhøjskolen
Generalforsamling. Se side 12
Side 22
Stenderup-Krogager Idrætsforening.
Generalforsamling. Dagsorden i
følge lovene. SKIF er vært ved et
let traktement.
9. april 2012
Centerådet
12. april 2012 kl. 19.00
Lokalhistorisk Arkiv
Årsmøde i Værestedet i Teglgårdshallen.
Notitsen 2012 - 1
Status omkring indsamling til Hjertestarter
Der er grund til at takke for den
store opbakning, der har været i
lokalbefolkningen ved firmaerne i
byen og i byens foreninger.
seret, så de bor spredt på langs af
Stenderup-Krogager og på Møllebakken.
Når dette læses:
I næste nr. af Notitsen håber vi at
kunne bringe en oversigt over
•
Er der købt tre hjertestarter
•
•
Er der indkaldt til Kursus
•
Er økonomien sikret tre år frem
Nøjagtig adresse på Hjertestarternes placering – de vil
også blive lagt ind på den
landsdækkende internetside
Der kommer til at hænge en ved
kantinen på HCP – så også jer på
Møllebakken kan komme til den.
•
Alle i byen der har indsigt,
viden og vilje til at hjælpe, hvis
uheldet er ude.
Der kommer en ved Dagligbrugsen og den sidste bliver hængt op i
Stenderup.
•
Måske det kan findes på manges opslagstavler fremover.
Udvalget for Hjertestarter i vor by
Kursusdeltagerne
søges
g
g mobiliGENERALFORSAMLINGER & ÅRSMØDER
17 april 2012 kl
17.
kl. 19
19.00
00
Stenderup-Krogager Husholdningsforening.
Generalforsamling - Finder sted på
"Engbo". Derefter Banko.
Notitsen 2012 - 1
Fortsat fra side 22
18 april 2012
Pensionistforeningen
Generalforsamling (eftm.)
Lokalrådet
Generalforsamling (aft.)
Side 23
1 gang - 40 kr.
1 måned - 175 kr.
3 måneder - 475 kr.
6 måneder - 850 kr.
12 måneder - 1200 kr.
12 måneder - 12 x 130 kr.
Indmeldelsesgebyr - 50 kr.
Depositum for nøglechip - 100 kr.
Side 24
Notitsen 2012 - 1
Kristen Højgaard Transport Aps
Hedelykkevej 22, Krogager
7200 Grindsted
Tlf. 75 33 93 00 - Fax 75 33 98 00 - Mobil 23 45 56 75
www.hojgaardtransport.dk
Stenderup-Krogager Idrætscenter
Idrætscenterets cafeteria har plads
og service til ca. 60 personer,
køkken og toiletter og udendørs
legeplads m.m.
UDLEJNING
Pris: kr. 1.000 for byens borgere
Pris: kr. 1.200,- for udenbys lejere
Mindre møder m.m. ca. 5 timer
pris kr. 500,-
Børnefødselsdag Pris: kr. 500,Børnefødselsdag med gode omgivelser til leg og boldspil.
Alle lejemål er gældende i 24
timer.
Nærmere oplysning:
Judith Schmidt, 75 33 90 71
Nørrevej 22, Krogager - 7200 Grindsted
Skal
du ha' lagt
belægning
ne' på
OBS
OBS
OBS
din terasse eller i indkørsel så ring du bare til Tage P
og vi kan snak' om æ udførsel.
Arbejde med Miniged og
Minigraver udføres
Tage Poulsen
Krogager Auto Service og reparationer på alle bilmærker!
v/ Kaj Christensen
Pile Allé 12
Krogager
Tlf. 75 33 91 32
Mob 21 24 72 38
Brugte biler sælges
Notitsen 2012 - 1
www.krogager-auto.dk
Side 25
Nyt til Sports- og Sommerfesten
Stenderup-Krogagers sponsor
cykelløb vil blive en af årets nyheder her i 2012.
Det er Krogens bestyrelse, der
er ide magere. De vil forsøge at
aktivere mange af foreningens
medlemmer i den praktiske gennemførelse af det.
Sidst der blev afviklet et sådan løb
her i vores by var, da der skulle
samles penge til Teglgårdshallen.
Vi vil gøre det så festligt, og med
så mange deltagere som muligt.
Vi har sikret os byens bedste bistand = Brian til at hjælpe os.
Vi vil snarest gå i gang med planlægning, finde en måde at kontakte
sponsorer og finde præmier.
Vi har skitseret ” en rute ” på knap
2½ km., som vi tror, kan bruges
sikkert - og med god plads til publikum – vi skal huske at ideen er at
gøre det festligt.
Et evt. overskud går til at langtidssikre Krogens drift, så vi i bestyrelse ikke altid skal sikre et overskud ved alt hvad vi laver – eller
hvad andre vil lave omme hos os.
Hvem ved, måske får vi startet på
noget som kan gå videre til andre
(nye) grupper, som skal skaffe
penge til en ny ide.
Ideen skal nu udvikles, og der vil
blive orienteret om hvordan det
kommer til at virke.
Skal der laves diplomer ?
Skal der være præmier ?
Skal der kunne deltage hold ?
Skal der kunne deltage
”anderledes cykelkøretøjer” ?
Venlig hilsen
Krogens bestyrelse
Lokal historisk Arkiv
Du er altid velkommen til at besøge arkivet!
Fast åbningstid hver tirsdag fra kl. 9.30 - 11.30.
Ønsker du at komme udenfor åbningstiden, er du stadig
meget velkommen til det.
Ring da og aftal tid med:
Formand Niels Kr. Jensen
Tlf. 75 33 95 28
Side 26
Notitsen 2012 - 1
DET SKER I BYEN
Februar
F
b
01. Notitsen udkommer
07. Aftenhøjskolen: "Israels historie
Oplevelser fra landet"
19. Fastelavnsfest i Teglgårdshallen
22. "WutomiAgri" En eftermiddag på
Engbo.
25. Skudfest - musik og hygge
28. Koncert med børnekor i
Teglgårdshallen
Marts
04. Familiegudstjeneste. Medvirken af
minikonfirmander
07. Borgerforeningen.
Generalforsamling
11. Årets gymnastikopvisning i
Teglgårdshallen
12. Teglgårdshallens generalforsamling
14. Krogens generalforsamling
21. Aftenhøjskolens
generalforsamling.
26. Årmøde i Brugsen.
Teglgårdhallen.
29. SKIFs generalforsamling
April
02. - 09. Opstilling af containere til
haveaffald på de sædvanlige steder
09. Centerrådets generalforsamling
Notitsen 2012 - 1
12. Generalforsamling i Lokalhistor
isk arkiv. Teglgårdshallen.
17. Husholdningsforeningens general
forsamling på Engbo - Bankospil
18. Pensionistforeningen.
Generalforsamling (Eftermiddag)
Lokalrådets generalforsamling
(Aften)
22. Projekt "Ren By"
Maj
09. Udflugt - Pensionistforeningen
23. Udflugt - Menighedsrådet
Juni
02. Sports- og Sommerfesten
begynder
HUSK AT:
Borgerforeningen
også lejer borde og stole ud
til favorable priser.
Kontakt Bestyrelsen, hvis du
er interesseret!
Side 27
Dagli’ Brugsen
Stenderup-Krogager
75 33 90 02
Åben alle ugens dage
8.00 - 20.00
Apotek
Tips og Lotto
Fotoservice
Posthus
Udbringning af varer hver torsdag
Døgntank
Benzin & Diesel