Referatet fra aftenen med Totaldac er baseret på brudstykker af en

FERSLEV BORGERFORENING & FORSAMLINGSHUS
Ellidshøj Ferslev kraft-varmeværk:
Kontakt: Jeffrey Porsborg-Smith [email protected]
Læs mere på: www.efkv.dk
Ferslev Kirke
Kirkebladet udsendes til samtlige husstande i Ferslev-DallVolsted pastorat og udkommer hver 3. måned.
Sognepræst: Tine Zinck Damgaard, Rævedalsvej 3, Ferslev,
9230 Svenstrup, tlf: 9838 1261. E-mail: [email protected] Træffes
efter aftale www.sogn.dk/ferslev-aalborg/.
Borgerforeningen
Vi har brug for lokalbefolkningens hjælp.
Hvis du har nogle timer i overskud og har lyst til at give en
hjælpende hånd 1-2 lørdag eller søndage eller nogle timer 12 gange årligt, så vil vi meget gerne gøre brug af din hjælp til
at vedligeholde forsamlingshuset. Det kunne eksempelvis
være i form af lidt malerarbejde, oliering af gulvene, fjerne
ukrudt olign.
Kontakt bestyrelsen på e-mail: [email protected]
eller på telefonnummer: 98380079, med henblik på konkret
aftale.
———————————————————————————————————————
HOPPEVÆNGET 8, FERSLEV, 9230 SVENSTRUP J. www.ferslev-by.dk
Ferslev borgerforeningen ønsker hermed, at informerer byens borgere om nogle af de aktiviteter og
tilbud der er i Ferslev by og omegn.
Ferslev borgerforening er en forening for byens borgere.
Foreningen driver Ferslev forsamlingshus samt deltager og
bakker op om udbygningen af egnens kulturelle liv.
Bliv medlem af borgerforeningen og støt op om
forsamlingshuset samt udviklingen af lokalsamfundet.
Kontakt Teddy Christensen på [email protected]
Leje af forsamlingshuset, Hoppevænget 8
Kontakt udlejer på telefonnummer: 98 38 12 46
Du
finder
flere
informationer
www.ferslev-by.dk under foreninger.
om
foreningen
på
Det Danske Spejderkorps - Ferslev Gruppe:
Du kan også blive blå spejder ☺
Hvorfor skulle du blive blå spejder?
Fordi det er sjovt og udfordrende. Du kommer ikke sovende
til oplevelser, når du er blå spejder. Her er du selv aktiv
sammen med en masse kammerater.
Friluftsliv - Vi spejdere synes det er kedeligt altid at være
indenfor. Derfor laver vi mange ting ude i den fri luft. Her
kan vi nemlig gå på opdagelse, opleve dyr og planter, lave
bål, løbe orienteringsløb med mærkelige SMS-koder, klatre,
sove i telt og meget mere…
Kunne du tænke dig at lave noget sjovt og udfordrende? Og
er du ikke bange for at være ude i fri luft? Så holder vi møde:
Onsdage 17.00-18.30 Mikro/Mini
Onsdage 19.00-20.30 Junior/Senior
Aktivitetsgruppen i Ferslev:
Vi er en gruppe som udspringer fra visionsværkstedet.
Gruppen består af 7 engagerede kvinder, som ønsker at
fremme aktivitetsniveauet i Ferslev.
Se mere på http://ferslev.spejder.dk
Gruppen har indtil videre stået bag julebasar, vinsmagning
og loppemarked. Gruppen holder møde hver 2. måned, hvor
der planlægges og igangsættes forskellige aktiviteter.
Velkommen til Dall-Ferslev Idrætsforening:
Kontakt: Søren Holmgaard
tlf: 9838 4815 / 4045 9015 eller e-mail: [email protected]
Kontaktperson: Helena Gaardbo, tlf: 6050 2168
Dall-Ferslev Idrætsforening (D.F.I) blev stiftet den 8. oktober
1973
Flag allé og julebelysning:
Køb en folkeaktie til 200,00 og støt Flag alle` og julebelysning i Ferslev.
Kontakt: Teddy Christensen på [email protected]
Klubbens formål er at danne rammerne omkring et sundt og
aktivt idrætsliv, fremme interessen for idræt, og med
idrætten som middel, skabe et foreningsliv til gavn for den
enkelte udøver.
Samråd Syd:
Aktiverer områdets borgere og institutioner, virksomheder og
foreninger til fælles indsats til gavn for området. Et samråd
er en god nærdemokratisk informationskanal til kommunen
og andre offentlige instanser!
Skriv til samråd syd: [email protected]
Vi lægger vægt på at have et godt socialt liv, hvor den
enkelte befinder sig godt. Alle medlemmer skal føle sig
velkommen, og som en integreret del af D.F.I., og den
sportsgren man tilhører.
Vi forsøger alle at leve op til klubbens slogan, som er:
Smil - Latter - Energi - plads til alle i DFI
Du finder flere informationer om DFI på www.dallferslev-if.dk