AbenaNyt - abenakatalog.dk

Bridge&
højskole 2012
Kurser i uge 7 - 8 - 18 -19 - 21 - 25 - 32 - 33- 34 - 35 - 44
Nørgaards
w w w. n r g a a r d . d k
Højskole
- 86682300
Bridge og højskole 2012
Nørgaards Højskole byder i 2012 velkommen til et
flot årsprogram med 11 kurser i bridge og højskole.
Et lærerigt kursus med masser af bridgeundervisning, bridgeturneringer og hyggebridge (hvor man
kan finde tid til det!), kombineret med traditionel
højskole.
En kursusuge i 2012 kunne se sådan ud:
Søndag (dag 1)
16.00 - 17.00 17.15 - 18.00 18.30-19.30 20.00 - 21.30 Ankomst og indkvartering.
Vi byder på kaffe og kage i opholdsstuen
Velkommen til Nørgaards Højskole
Middagsbuffet i spisesalen
Højskoleaften. Velkomst, introduktion til ugens program og bridgetest
Kaffe og hygge i opholdsstuen
Mandag (dag 2)
6.45 - 7.30 7.15 - 8.00 8.00 - 9.00 9.15 - 12.oo 12.00 14.00 - 15.15
15.45-17.15
18.30-19.30 20.00 - 22.00
Fri svømning i svømmesalen
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling ”Kort om Nørgaards Højskole og morgensang” ved forstander Vibeke Hundborg
Bridgeundervisning/indlagt kaffepause
Frokost i spisesalen
Foredrag
Kaffepause
Bridgeundervisning
Middagsbuffet i spisesalen
Vin og gode historier. En oplysende og underholdende aften – ledsaget af mange billeder og dejlige smagsprøver. Ved Ole Eeg – højskolens helt egen vinkender.
Tirsdag (dag 3)
Fri svømning i svømmesalen
7.15 - 8.00 Morgenbuffet i spisesalen
8.00 - 9.00 Morgensamling i foredragssalen
9.15 - 12.oo Bridgeundervisning/indlagt kaffepause
12.00 Frokost i spisesalen
14.00 - 17.00 Bridgeundervisning/indlagt kaffepause
18.30 - 19.30 Middagsbuffet i spisesalen
20.00 Bridgeturnering/natmad
6.45 - 7.30 Onsdag (dag 4)
7.00 - 8.15 7.30 - 8.45 Fri svømning i svømmesalen
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling ”Rundt i højskolesangbogen” i foredragssalen
10.15
Bridgeundervisning/indlagt kaffepause
12.00
Frokost i spisesalen
13.00 - 17.00 Halvdagsudflugt (læs mere på side 4)
18.30 - 19.30 Middagsbuffet i spisesalen
20.00 Bridgeturnering/natmad
9.00 - 10.00 Torsdag (dag 5)
Fri svømning i svømmesalen
Morgenbuffet i spisesalen
9.00 - 9.45 Morgensamling i foredragssalen
9.50-12.oo Bridgeundervisning/indlagt kaffepause
12.00 Frokost i spisesalen
14.00
Bridgeturnering/indlagt kaffepause
18.30-19.30 Middagsbuffet i spisesalen
20.00-21.30 Højskoleaften - Musikalsk indslag/
foredrag i foredragssalen
6.45 - 7.30 7.15 - 8.00 Fredag (dag 6)
Fri svømning i svømmesalen
Morgenbuffet i spisesalen
9.00 - 9.45 Morgensamling i foredragssalen
9.50-12.oo Bridgeundervisning/indlagt kaffepause
12.00 Frokost i spisesalen
13.00 - 17.00 Halvdagsudflugt (læs mere på side 4)
18.30
Afslutningsmiddag
20.00
Højskoleaften
Lørdag (dag 7)
6.45 - 7.30 7.15 - 8.00 7.00 - 8.15
7.45-08.45
8.45 -9.00
9.05
Fri svømning i svømmesalen
Morgenmad. Mulighed for at smøre
madpakke til hjemrejsen
Kort morgensamling og farvel til
medkursister Busafgang til tog, så man kan nå togafgang kl. 9.25 fra Bjerringbro station
Velkommen til et oplevelsesrigt kursus på Nørgaards
Højskole med bridge, højskole, sang, inspiration og hyggeligt samvær.
Med venlig hilsen
Nørgaards Højskole
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
Instruktørteam 2012
Nørgaards Højskoles har tilknyttet nogle af landets
bedste bridgeinstruktører:
Jørgen Röhl
Jørgen Röhl er af profession skolelærer og startede med ugekurserne i bridge tilbage
i 1981, dengang i kombination med lærerjobbet
– i dag er han fuldtids bridgeunderviser. Jørgen
har i de sidste 25-30 år udviklet et meget rost
undervisningsmateriale, som de øvrige undervisere i teamet også nyder godt af. Jørgen Röhl har
vundet DM i bridge.
Erik Brok
Erik Brok har undervist i bridge på højskoler i
mange år og har spillet bridge på
divisionsplan i ca. 35 år og har desuden været
på landsholdet. Erik er forfatter af den ugentlige bridgespalte i Horsens Folkeblad. Erik
Brok har vundet DM i bridge.
H.K. Sørensen
H.K. Sørensen er af profession skolelærer.
H.K. er manden bag Dansk Skolebridge,
DBF-folderne ”Lige et øjeblik” til bridgeundervisning og desuden aktiv i forbundets
medlemskomite. H.K. har 20-25 års erfaring
som underviser på forskellige bridgekurser.
H.K. Sørensen har vundet DM i bridge.
Jørgen Pagh
Jørgen Pagh er den lokale bridgeunderviser i
området omkring Randers, hvor både klubber
og ældresagen nyder godt af hans tålmodighed og erfaring. Jørgen tilkaldes, når der er
kursister, der skal have en ekstra pædagogisk
hjælpende hånd!
Mads Krøjgaard
Mads Krøjgaard har undervist i bridge siden
midten af 80’erne og er i dag fuldtidsbeskæftiget bridgeunderviser. Mads er bridgeinstruktør i Bellevue Århus, underviser af blinde og
svagtseende samt medforfatter til midtersiderne i Dansk Bridge for begyndere og klubspillere. Mads Krøjgaard har vundet DM i bridge.
Ole Vøgg Veje
Ole Veje fik i sin tid ideen til bridgeundervisning på Nørgaards Højskole og er i dag
medlem af DBF´s hovedbestyrelse og bl.a.
formand for den medlemskomite, der i samarbejde med Norge og Sverige pt. arbejder med
det nye undervisningsmateriale i bridge. Ole
Veje har de sidste 30 år spillet og undervist i
bridge. Ole har vundet DM i bridge.
Bridgeundervisning
Bridgeundervisningen foregår altid på mindst
2 niveauer. Bridgeundervisningen tager udgangspunkt i et kendskab til bridgespillet.
Kursisterne niveaudeles efter deres kendskab
til et naturligt grundsystem, men makkerpar
skilles ikke ad.
Bridgeturneringer
På en typisk uge spilles der 3 turneringer. Under
bridgeturneringerne anvendes systemet Bridgemate. Der er præmier til hver turnering. Præmieoverrækkelse finder sted på afslutningsaftenen.
Udflugter 2012
Randers Regnskov
At træde ind i Randers Regnskov er som at
træde ind i en anden verden. Luften er varm
og fugtig, og fyldt med lyden fra brusende
vandfald og de mange frit levende aber og
fugle. I trækronerne over dig hænger flagermus og dovendyr, og i skovbunden arbejder
bladskærermyrene utrætteligt med at slæbe
tunge bladstykker ned i deres underjordiske
bo, alt imens søkøerne roligt svømmer rundt
blandt maller og piratfisk.
Randers Regnskov er et levende økosystem
under konstant forandring, og der sker altid
noget nyt
Denne udflugt er på programmet i uge:
7 - 8 - 18 - 19 - 35 - 44
Danmarks Landbrugsmuseum
Gl. Estrup
Gammel Estrup ligger på vejen mellem Randers
og Grenaa. På den ene side af vejen ligger Helligbjerget, som gennem tiderne har fungeret som
landmærke og udsigtspunkt, og på den anden ses
slottet, bygget i renæssancen i røde munkesten.
Slottet er omkranset af dobbelte voldgrave og
store avlsbygninger. Vi skal ind og have en spændende historisk rundvisning på museet ved Gammel Estrup om dansk landbrug fra bronzealderen
og frem til slutningen af det 20. årh. Museets
opgave er at bevare bygninger og inventar, samt
bruge disse til at fremvise herregårdskulturen
gennem tiderne. Efter en guided rundvisning vil
vi nyde den medbragte eftermiddagskaffe.
Denne udflugt er på programmet i uge:
21 - 25 - 32 - 33 - 34
Clausholm slotspark
Gasmuseet
Gasmuseet ligger i det gamle Hobro Gasværk fra
1898, der blev ombygget til udstillinger og kulturhus for 10 år siden. De gamle fabriksbygninger står i dag udadtil som, da der blev produceret gas på stedet, men de er nu totalt renoverede.
Indvendigt er de gamle fabrikshaller indrettet
med forskellige udstillinger og aktiviteter.
Museets udstillinger består af brintUNIVERSET,
hvor man kan forsøge sig med energi og selv
producere energi. Derudover er der udstillinger
om gas og energi og forbruget af energi samt om
de ting, som vi omgav os med i hjemmet. Oplev
nutidens energi og prøv fremtidens energi, gå på
opdagelse i farmors køkken og stue eller din fars.
Denne udflugt er på programmet i uge:
7 - 8 - 18 - 19 - 35 - 44
Parken og haveanlægget omkring Clausholm
Slot er et af de tidligste og bedst bevarede
barokanlæg i Danmark. Parken er udpeget som
en af de væsentligste og mest bevaringsværdige
herregårdshaver i Danmark. Barokhaven og den
23 hektar store slotspark blev etableret tilbage
i 1690’erne og er anlagt af slotsgartner Nikolaj
Brandt, efter planer af den svenske hofarkitekt
Nicodemus Tessin den Yngre. Barokkens ideal
var streng symmetri, hvilket afspejles tydeligt i
anlægget. Her bindes slot og slotspark sammen
af en gennemført, lige symmetriakse, som går
ud fra slottets centrale Havesal, gennem det barokke fontæneanlæg og videre ud gennem hele
parken, som er smukt anlagt i terrasser og med
snorlige alléer af smukke lindetræer.
Denne udflugt er på programmet i uge:
21 - 25 - 32 - 33 - 34
Kort om Nørgaards
km
bo
rg
30
Vi
til
til
R
an
km
de
20
rs
Nørgaards Højskole har siden 1972 været at
finde centralt i byen Bjerringbro, der med sine
ca. 8.500 indbyggere er den næststørste by i
Viborg Kommune.
m ti
l År
hus
30
km
til
Sil
ke
bo
rg
50 k
Bjerringbro
Nørgaards Højskole
ligger centralt i Bjerringbro
Nørgaards Højskole er oprettet af ægteparret Arne og Johanne Nørgaard i 1955. Den
første skole var placeret i Hadsten, men pga.
pladsmangel til de mange elever byggede man
en helt ny skole i Bjerringbro.
Målet for Nørgaards Højskole er at være et
sted, hvor mennesker mødes i et ligeværdigt
forhold, og hvor vi føler os forpligtet på åbenhed og nysgerrighed. Et ophold på
Nørgaards Højskole skal skabe forudsætninger for udvikling af kompetencer og almen
dannelse gennem vægtning af det fælles, det
personlige og det faglige.
I 2012 har Nørgaards Højskole mange spændende aktivteter på programmet i mange forskellige
retninger og interesser. På de lange højskoleophold (varighed 13-22 uger) kan man vælge
mellem linjefagene: outdoor, idræt, rytmisk
musik, filmskuespil, kunst, skriv, eventmaking
og international.
De korte kurser består af en bred vifte af vores
kendte og meget velbesøgte, såsom familiehøjskole, golf, bridge, EDB, vandre- og musikkurser. Af nyheder på programmet i 2012 kan kort
nævnes fitness, livsnyder, kor for alle, højskolesang fra A-Z, MTB, motion forfra og mange
andre.
Transportmuligheder til højskolen
De offentlige transportforbindelser til højskolen
er helt i top. Uanset om du kommer fra nord,
vest, syd eller øst kører der Intercitytog direkte til
Bjerringbro.
Du kan med fordel og i god tid planlægge og
bestille din rejse på hjemmesiden:
www.rejseplanen.dk. Desuden kan du kontakte
DSB telefonisk på telefonnummer 70131415 for
at bestille din rejse.
Vi sørger for at afhente vore kursister på Bjerringbro togstation ved ankomst med toget, typisk om
søndagen kl. 16.48.
Ligeledes sørger vi for transporten til stationen
på afrejsedagen, så man kan nå tog med afgang
typisk kl. 9.25.
God rejse!
Praktiske informationer
Højskoleundervisning
Skolens køkken
Hver dag begynder med morgensamling og
morgensang. Øvrige højskolefag kan være
foredrag, debat, studiekreds, icebreaker, motion,
udflugt, musik og højskolesang.
Køkkenets fornemste opgave er at sørge for,
at I under opholdet på Nørgards Højskole får
gode madoplevelser.
At spise på Nørgaards skal nydes og huskes i
lang tid fremover. Måltiderne skal være med
til at give jer fornyet energi, således at I kan
følge med i højskoleaktivteterne hele dagen på
fuldt blus.
Skolens faciliteter
Nørgaards Højskole råder over mange fine
faciliteter, som du/I frit kan benytte under jeres
ophold. Altså, hvis I kan finde tid til det....
Blandt de mange faciliteter kan nævnes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
indendørs svømmehal m. sauna
fitnesslokale (nye maskiner i 2011)
hyggelige opholdsstuer med kabel-tv
bibliotek og læsestue med diverse dagblade
trådløst internet på hele skolen
multitårn til klatring, rappelling m.m. (nyhed!)
pejsestue med åben pejs
biograf (nye sæder og digitaliseret i 2011)
kreative værksteder: maleri, keramik og metal
foredragssal, lydstudie og filmværksted
aktivitetsstuer m. pool, dart, spil og bordfodbold,
et hav af friluftsmuligheder, løb, kano & kajak,
•
vandreture, MTB, bålpladser, lystfiskeri m.m.
reception - åbent dagligt mellem 12.00 - 14.00 m.m.
Vores kostpolitik er at lave tingene fra bunden
med gode råvarer og årstidens udbud. Vi laver
både traditionel og moderne sund dansk kost,
men holder også meget af at anvende råvarerne
på nye måder, gerne inspireret af spændende
retter fra hele verden.
Spisetider i spisesalen*
Morgen
Frokost
Aften
kl. 7.15 - 8.45
kl. 12.00 - 13.00
kl. 18.00-19.00
* spisetider og menu varierer afhængigt af årstid og kursus
lørdag morgen serveres morgenmad først fra kl. 8.00
Formiddag, eftermiddag og aften serveres kaffe,
te og vand med brød/frugt i spisesalen/pejsestuen/opholdstue, såfremt man befinder sig på
højskolen.
Er du vegetar, tager vi selvfølgelig hensyn til
det. Du skal bare huske at oplyse det ved din
tilmelding til kurset, så køkkenpersonalet ved
det på forhånd.
Køkkenpersonalet værdsætter kontakten til
husets gæster. Står I og mangler noget, har
spørgsmål, forslag, ros eller ris skal I bare tag fat
i os. Vi ønsker hele tiden at forbedre os og give
det bedste til husets gæster, kursister og elever.
Tilmelding:
Tilmelding til kurserne på Nørgaards Højskole kan ske online via vores hjemmeside: www.
nrgaard.dk eller ved at kontakte os telefonisk
på 86682300.
Da vi tit har ventelister til vores kurser, og
da mange til tider finder lidt sent ud af, at de
gerne vil på højskole, har vi følgende betingelser ved tilmelding og tilbagebetaling ved
framelding:
•
Ved tilmelding betales et depositum på 1200 kr.
eller det fulde kursusbeløb.
•
Ved framelding op til 6 uger før kursusstart
tilbagebetales kursusgebyr minus halvdelen af
depositum.
•
Afbestillingsforsikring kan kun bestilles ved
tilmelding senest 6 uger før kursusstart og skal
indbetales indenfor 10 dage efter tilmelding.
Indkvartering
Indkvarteringen på Nørgaards Højskole er helt
i top, og der er 210 sengepladser at vælge imellem, fordelt på fire værelsestyper.
Værelsestillæg
Type
Ved framelding op til 2 uger før kursusstart tilbagebetales kursusgebyr minus depositum.
•
Afbestillingsforsikringen sikrer, at man uanset
tidspunkt for framelding får hele kursusgebyret
inklusive depositum tilbage mod dokumentation i form af gyldig lægeerklæring.
Depositum skal være indbetalt inden 10 dage
efter tilmelding, ellers er man ikke garanteret
plads. Husk at oplyse skolen i god tid, hvis I
ikke ønsker eller er i stand til at komme til det
reserverede kursus.
Ekspeditionsgebyr
I 2012 skal man ved tilmelding vælge, om man
ønsker at modtage kursusmateriale, faktura,
program og deltagerliste elektronisk eller med
posten. Ønsker man at modtage materialet
elektronisk, skal man huske at meddele det og
oplyse sin e-mail adresse ved tilmelding.
Såfremt man ønsker at modtage førnævnte
materiale fysisk med posten tillægges et
ekspeditionsgebyr på 50 kr.
Afbestillingsforsikring
Der er mulighed for at benytte Nørgaards
Højskoles afbestillingsforsikring.
Afbestillingsforsikringen er personlig og koster
250 kr. per person.
Tillæg
Indkvartering på dobbeltværelse,
hvor der deles 1 bad og 1 toilet med
et andet værelse
0
2
Enkeltværelse, hvor der deles 1 bad
og 1 toilet med et andet værelse
400
3
Dobbeltværelse m.eget bad/toilet
(gebyr deles af 2 pers.)
400
Enkeltværelse m.eget bad/toilet
600
1
Ved framelding senere end 2 uger før kursusstart
betales intet tilbage.
Beskrivelse
4
Alle værelser indeholder seng, skrivebord, stol, bogreol,
garderobeskab og clockradio.
I kursusgebyret er inkluderet sengelinned og 2 håndklæder per deltager.
Velkommen til et forrygende ophold
Huskeseddel til højskoleopholdet!
- godt humør
- badetøj til skolens svømmehal og sauna
- højskolesangbogen, hvis du har den
- afmelde avisen og fodre katten
- lidt lommepenge til postkort, til den
søde tand, vin eller vand
kursus
uge
Kursusoversigt 2012
dato
dage
pris
BR7
7
Bridge og højskole
12.2 - 18.2
søn-lør
3975
BR8
8
Bridge og højskole
19.2 - 25.2
søn-lør
3975
BR18
18
Bridge og højskole
29.4 - 5.5
søn-lør
3975
BR19
19
Bridge og højskole
6.5 - 12.5
søn-lør
3975
BR21
21
Bridge og højskole
20.5 - 26.5
søn-lør
3975
BR25
25
Bridge og højskole
17.6 - 23.6
søn-lør
3975
BR32
32
Bridge og højskole
5.8 - 11.8
søn-lør
3975
BR33
33
Bridge og højskole
12.8 - 18.8
søn-lør
3975
BR34
34
Bridge og højskole
19.8 - 25.8
søn-lør
3975
BR35
35
Bridge og højskole
26.8 - 1.9
søn-lør
3975
BR44
44
Bridge og højskole
28.10 - 3.11 søn-lør
3975
Alle kursuspriser er inkl. kost, logi, udflugter, entre, internet, undervisning, materialer og turneringer. Pungen
kan med andre ord blive i lommen under hele opholdet – hvis altså ikke der skal købes postkort eller drikkes et
glas vin til maden. Der tages forbehold for trykfejl og udefra kommende prisstigninger og tillæg, som Nørgaards
Højskole ikke har indflydelse på.
Spørgsmål og tilmelding kan ske ved
at rette henvendelse til skolens sekretariatet på telefonnummer 86682300
eller online på vores hjemmeside:
www.nrgaard.dk
eller din tilmelding kan sendes til
vores adresse:
Nørgaards Højskole
Vestre Ringvej 9
8850 Bjerringbro