KLIK HER - Niras A/S

Januar 2014
Oplysninger om de særlige rådgivere
Beskæftigelsesministeriet
Martin Rossen
Særlig rådgiver
Karen Thure
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Sparringspartner for ministeren i forhold
til medierne og bistå ministeren med
særlige formidlings- og
rådgivningsopgaver
Arbejdsfunktioner
Sparringspartner for ministeren i
forhold til medierne og bistå
ministeren med særlige formidlingsog rådgivningsopgaver
Uddannelse
Cand.scient.pol., MCC – Master of
Corporate Communication
Uddannelse
Cand.comm.
Seneste beskæftigelse
Kommunikationsdirektør i Microsoft
Danmark ApS
Seneste beskæftigelse
Politisk kommunikationsrådgiver,
Socialdemokraternes analyse- og
informationsafdeling, Christiansborg
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 845.861 kr.
Engangsvederlag i 2013: 105.000 kr.
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag: 740.455 kr.
Engangsvederlag i 2013: 75.000 kr.
Erhvervs- og Vækstministeriet
Peter Strauss Jørgensen
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Særlig rådgiver for ministeren
Uddannelse
Bachelor i statskundskab
Seneste beskæftigelse
Konsulent i 3F, formandssekretariatet
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 720.013 kr.
Side 2 af 11
Finansministeriet
Sten Kristensen
Særlig rådgiver
Asbjørn Riis
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Rådgiveren har det daglige ansvar for
ministerens samarbejde med pressen og
offentligheden
Arbejdsfunktioner
Bistå ministeren med politiskøkonomisk rådgivning inden for
ministeriets område
Uddannelse
Journalist
Uddannelse
Cand.polit.
Seneste beskæftigelse
Pressechef, Socialdemokraterne
Christiansborg
Seneste beskæftigelse
Analysechef/stedfortrædende
afdelingschef i Analyse- og
Informationsafdelingen,
Socialdemokraterne Christiansborg
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 931.872 kr.
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag: 931.941 kr.
Forsvarsministeriet
Anders Hjelholt
Særlig rådgiver (barselsvikar)
Arbejdsfunktioner
Stillingen indebærer bl.a.
presserådgivning og politisk rådgivning
Uddannelse
Cand.scient.pol., Københavns
Universitet (2012)
Seneste beskæftigelse
Konsulent i Socialdemokraternes
Analyse- og Informationsafdeling.
Senest politisk rådgiver for medlem af
Europa-Parlamentet Dan Jørgensen
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 716.696 kr.
Side 3 af 11
Justitsministeriet
Trine Marie Ilsøe
Særlig rådgiver
Kasper Graa Wulff
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Rådgivning om pressebetjening og det
regeringspolitiske arbejde
Arbejdsfunktioner
Rådgivning om pressebetjening og det
regeringspolitiske arbejde
Uddannelse
BA Jura, Københavns Universitet.
Tillægsuddannelse i journalistik,
Danmarks Journalisthøjskole, DJH
Uddannelse
Cand.scient.pol. fra Københavns
Universitet
Seneste beskæftigelse
Pressechef hos Socialdemokraterne,
kommunikationsrådgiver hos Politiets
Efterretningstjeneste (PET), journalist på
Dagbladet Politiken
Seneste beskæftigelse
Souschef i Socialdemokraternes
Analyse- og Informationsafdeling,
analytiker hos Mandag Morgen,
konsulent hos Rambøll Management
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 816.049 kr.
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag: 753.847 kr.
Klima- Energi- og Bygningsministeriet
Anna Riis Hedegaard
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Midlertidig særlig rådgiver for ministeren
under særlig rådgivers Asbjørn
Haugstrups udlån til økonomi- og
indenrigsministeren
Uddannelse
Cand.scient.pol.
Seneste beskæftigelse
Seniorkonsulent i Geelmuyden Kiese
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 719.433 kr.
Side 4 af 11
Kulturministeriet
Tine Lund-Bretlau
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Rådgive ministeren i presse- og kommunikationsspørgsmål, herunder ansvar for
pressekontakt, forberedelse af ministermøder, udarbejdelse af pressemeddelelser mm. Bistå ministeren i det regeringspolitiske arbejde. Er en del af
presseteamet i Koncern Kommunikation,
som står for pressekontakt, formidling af
kulturpolitiske initiativer og resultater
samt diverse kommunikationsopgaver.
Koncern Kommunikation er en del af
ledelsessekretariatet, der har ansvaret
for den daglige betjening af minister og
direktion.
Uddannelse
Journalist, Danmarks Journalisthøjskole
i Aarhus (2003). Gennemført studier i
fransk sprog, kultur og historie på La
Sorbonne i Paris (2003). Master i politisk
kommunikation fra London City
University (2007)
Seneste beskæftigelse
Pressesekretær i Miljøministeriet,
pressechef Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltning, pressesekretær i Klima- og Energiministeriet, kommunikationsmedarbejder i Miljøstyrelsen, ansættelse på den danske
ambassade i Brasilien
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 744.561 kr.
Side 5 af 11
Miljøministeriet
Eske Vinther-Jensen
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Bistå ministeren med generel politisk
rådgivning og sikre en fortsat udbygning
af ministerens netværk
Uddannelse
BA i Idéhistorie. Master i International
Politik fra London School of Economics.
Uddannet sprogofficer med speciale i
russisk
Seneste beskæftigelse
Chef for udviklingssamarbejde i DI
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 744.456 kr.
Engangsvederlag i 2013: 40.000 kr.
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Jakob Eldrup Lauesen
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Rådgive ministeren vedr. strategisk formidling. Sørge for generel information til
presse og offentlighed samt tage sig af
henvendelser og forespørgsler fra journalister, overvåge medierne og løbende
orientere ministeren og ledelsen. Skal
endvidere rådgive og sparre med ministeren om den politisk/strategiske udvikling samt i begrænset omfang bistå med
partirettet arbejde
Uddannelse
Cand.techn.soc. fra RUC
Seneste beskæftigelse
Politisk rådgiver i Analyse- og Informationsafdelingen hos Socialdemokraterne
i Folketinget
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 744.656 kr.
Engangsvederlag i 2013: 35.000 kr.
Side 6 af 11
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Ingen særlig rådgiver
Ministeriet for Ligestilling og Kirke
Niels Ditlev
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Rådgivning af ministeren for ligestilling
og kirke og for nordisk samarbejde,
f.eks. i forbindelse med forberedelse og
gennemførelse af møder og arrangementer, samt i forbindelse med kontakt
med medier
Uddannelse
Journalist, Danmarks Journalisthøjskole
I Aarhus
Seneste beskæftigelse
Kommunikationschef i
Sundhedsstyrelsen
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 744.561 kr.
Engangsvederlag i 2013: 80.000 kr.
Side 7 af 11
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Allan Wessel Andersen
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Særlig rådgiver, pressehåndtering
Uddannelse
Cand.scient.pol.
Seneste beskæftigelse
Politisk rådgiver i SF’s folketingsgruppe
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 699.177 kr.
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser
Jacob Blomgren Knudsen
Særlig rådgiver
Philip Gjöres Egea Flores
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Rådgivning og biståelse af ministeren i
forhold til presse-, kommunikations- og
informationsopgaver samt politiske
analyser
Arbejdsfunktioner
Rådgivning og biståelse af ministeren
i forhold til presse-, kommunikationsog informationsopgaver
Uddannelse
Cand.oecon. fra Aarhus Universitet
(1996)
Uddannelse
Journalist fra Danmarks
Journalisthøjskole i Aarhus (2005)
Seneste beskæftigelse
Chef for Radikale Venstres politiskøkonomiske afdeling (2006-2011),
Danmarks Radio (2001-2006),
Finansministeriet (1999-2001),
Indenrigsministeriet (1997-1999),
Aarhus kommune (1996-1997)
Seneste beskæftigelse
Politisk redaktør ved Dagbladet
Information (feb.2011-nov.2011),
korrespondent/stringer i Stockholm for
Berlingske Tidende og DR (20092010), politisk reporter ved Berlingske
Tidende (2005-2009)
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 845.833 kr.
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag: 845.865 kr.
Side 8 af 11
Skatteministeriet
Ingen særlig rådgiver
Social-, Børne- og Integrationsministeriet
Jan Alder
Særlig rådgiver
Nis Graulund Hansen
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Sparringspartner for ministeren i forhold
til medier samt at bistå ministeren med
særlige formidlings- og rådgivningsopgaver
Arbejdsfunktioner
Politisk-økonomisk rådgivning af
ministeren mv.
Uddannelse
Master I evaluering, SDU, 2012. Diplom
i offentlig ledelse, DK’s Forvaltningshøjskole, 2002
Uddannelse
Cand.polit.
Seneste beskæftigelse
Særlig rådgiver for erhvervs- og vækstministeren
Seneste beskæftigelse
Særlig rådgiver for erhvervs- og
vækstministeren
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 835.095 kr.
Engangsvederlag i 2013: 25.000 kr.
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag: 835.095 kr.
Side 9 af 11
Statsministeriet
Noa Redington
Særlig rådgiver
Thomas Juul-Dam
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Særlig rådgiver for ministeren, herunder
Statsministeriets informationsarbejde og
kontakt til pressen
Arbejdsfunktioner
Særlig rådgiver for ministeren, herunder Statsministeriets informationsarbejde og kontakt til pressen
Uddannelse
BA i statskundskab, Københavns
Universitet. MA Political Science,
Colombia University, New York
Uddannelse
Kandidat I statskundskab, Aarhus
Universitet, 2007
Seneste beskæftigelse
Weekendavisen (debat- og Europaredaktør), Økonomiministeriet (informationsmedarbejder), Ugebrevet A4 (analytiker), Ugebrevet Mandag Morgen
(redaktør), Socialdemokraterne (personlig rådgiver for formanden)
Seneste beskæftigelse
Særlig rådgiver for europaministeren
(2011-2012), analysechef, PrimeTime
Kommunikation A/S (2010-2011)
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 1.053.478 kr.
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag: 875.034 kr.
Transportministeriet
Thomas Gyldendal Nystrøm
Særlig rådgiver
Henrik Larsen
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Rådgivning af ministeren, varetagelse af
Transportministeriets presse- og
informationsarbejde
Arbejdsfunktioner
Rådgivning af ministeren, varetagelse
af Transportministeriets presse- og
informationsarbejde
Uddannelse
Cand.scient.pol., Københavns
Universitet (2008)
Uddannelse
Bachelor i historie og samfundsfag,
RUC (1995)
Seneste beskæftigelse
Særlig rådgiver for handels- og
investeringsministeren (2012-2013)
Seneste beskæftigelse
Presserådgiver/kst. pressechef, SF
Christiansborg
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 833.640 kr.
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag: Under
forhandling
Side 10 af 11
Udenrigsministeriet
Udenrigsministeren
Udenrigsministeren
Henrik Røjgaard
Særlig rådgiver
Bent Nørgaard Gravesen
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Rådgivning af ministeren samt
pressehåndtering
Arbejdsfunktioner
Rådgivning af ministeren samt
pressehåndtering
Uddannelse
Journalist, Danmarks Journalisthøjskole
(2002)
Uddannelse
Cand.phil. – Historie og
cand.sam.bas.
Seneste beskæftigelse
Særlig rådgiver, Erhvervs- og Vækstministeriet (2011-2012), Ritzaus Bureau
(2004-2011), seneste som politisk
redaktør
Seneste beskæftigelse
Særlig rådgiver for skatteministeren
(2012-2013)
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 840.192 kr.
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag: 840.186 kr.
Udviklingsministeren
Handels- og Europaministeren
Thomas Hundsbæk
Særlig rådgiver
Søren Lippert Hvedhaven
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Rådgivning af ministeren samt
pressehåndtering
Arbejdsfunktioner
Rådgivning af ministeren samt
pressehåndtering
Uddannelse
Journalist fra Danmarks
Journalisthøjskole, Aarhus, 1998
Uddannelse
Journalist, Journalisthøjskolen i
Aarhus (2002). Master of Science
(MSc) i Political Communication ved
University of Liverpool, England
(2005)
Seneste beskæftigelse
Presse- og kommunikationschef,
Københavns Kommune siden 2010.
Nyhedsredaktør, Berlingske (2007-2010)
Seneste beskæftigelse
Særlig rådgiver for forsvarsministeren
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 744.561 kr.
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag: 744.460 kr.
Side 11 af 11
Undervisningsministeriet
Lise Borup Krogsgaard
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Rådgiver ministeren i pressespørgsmål
og strategisk kommunikation.
Politisk/strategisk sparring med
ministeren og relevante enheder i
ministeriet. Fagligt ledelsesansvar for
ministeriets presseenhed
Uddannelse
Cand.scient.soc.
Seneste beskæftigelse
Rådgiver på den danske ambassade i
Washington, rådgiver for overborgmesteren i Københavns kommune
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 744.529 kr.
Engangsvederlag i 2013: 40.000 kr.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Asbjørn Haugstrup
Særlig rådgiver
Christina Holm Eiberg
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Rådgivning af ministeren vedrørende
presse-, kommunikations- og
informationsopgaver
Arbejdsfunktioner
Rådgivning af ministeren vedrørende
presse-, kommunikations- og
informationsopgaver
Uddannelse
Ba. jur.
Uddannelse
Cand.merc.int.
Seneste beskæftigelse
Midlertidigt udlånt fra stillingen som
særlig rådgiver for klima-, energi- og
bygningsminister Martin Lidegaard til
stillingen som vikar for særlig rådgiver
for økonomi- og indenrigsminister
Margrethe Vestager, Henrik
Kjerrumgaard.
Direktør og partner i Rostra
Kommunikation A/S
Seneste beskæftigelse
Mediechef i Landbrug og Fødevarer
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 744.456 kr.
Engangsvederlag i 2013: 93.657 kr.
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag: 790.142 kr.
Engangsvederlag i 2013: 50.000 kr.