kolding sygehus

LEDELSE MED
SOCIAL KAPITAL
Henrik Melbye Madsen, Gitte Plougmann, Hans Old Jensen, Charlotte Lindegaard Hansen
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
Udfordringen

At finde et koncept, hvor effektivitet og produktivitet hænger
positivt sammen med et godt arbejdsmiljø for medarbejderne
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
Det nye sort?



Fra : enten udnytter vi de menneskelige ressourcer eller
også styrker vi det psykiske arbejdsmiljø
Til: hvordan skaber vi et godt psykisk arbejdsmiljø der er
befordrende for både trivsel og effektivitet/produktivitet
Social Kapital kan gøre det attraktivt for både ledere og
medarbejdere at beskæftige sig med psykisk
arbejdsmiljø og produktivitet
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
Den gode nyhed
Social Kapital findes allerede på
arbejdspladsen
– og den forstærkes løbende, når vi
arbejder sammen om kerneopgaven
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
Lidt positiv psykologi

Ved at fokusere på Social Kapital og virksomhedens kerneydelse
oplever virksomheder en større lydhørhed og engagement, end hvis
de udelukkende tager udgangspunkt i risikofaktorer
Magasinet arbejdsmiljø 8/2013
http://www.lederweb.dk/ImageVault/Images/id_42061/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
Nøglebegreber i Social Kapital
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital?



Tillid
Retfærdighed
Samarbejdsevne
Virksomhedens sociale kapital er en
egenskab ved virksomheden som
sætter organisationens medlemmer
i stand til at løse kerneopgaven i
fællesskab
Samarbejdsevne
Retfærdighed
Kerneopgave
Tillid
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
Kerneopgaven under konstant forandring
Bestyrelse
Virksomhedens
kapaciteter
Kerneopgave
Teknologi og
viden
Kunder
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
Tillid?

Hvad er ‘tillid’?
…en tilstand hvor man accepterer egen
sårbarhed på baggrund af positive
forventninger til en anden persons hensigter
eller opførsel.
(Citat hvidbog)
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
Retfærdighed

Hvad er ‘retfærdighed’?
Den
Den
Den
Den
fordelingsmæssige retfærdighed
processuelle retfærdighed
interpersonelle retfærdighed
informative retfærdighed
(Citat hvidbog)
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
Evne til samarbejde

Hvad er ‘evne til samarbejde’?
… konkrete samarbejdskompetencer,
normer for gensidige forpligtigelser, samt
struktur der fremmer samarbejde.
(Citat hvidbog)
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
Forskellige dimensioner af social kapital
Forbindende
Social kapital mellem leder og
medarbejdere
Social Kapital i
faggruppen/teamet/
afdelingen
Samlende
Brobyggende
Social Kapital mellem
faggrupper/team/ afdelinger
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
Social Kapital ude af balance
Forbindende
Brobyggende
Samlende
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
Social Kapital ude af balance
Forbindende
Brobyggende
Samlende
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
Social Kapital ude af balance
Forbindende
Samlende
Brobyggende
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
”Motion er sundt”

Man kan næppe være modstander af, at det er godt med tillid,
retfærdighed og samarbejde på en arbejdsplads

Men der er ikke tale om et færdigpakket koncept

Hver enkelt leder må integrere Social Kapital i sin ledelsesstil
 Således
videre til Lotte og Hans !
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
Hvad var udfordringen?
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
Social Kapital - test
BAR-test
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
Social Kapital - test
BAR-test
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
Organisering og valg af tilgang
Katelog over Social Kapital tiltag
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
Samarbejde
Tillid
Kerneopgaven på KBA:
prøvetagning og analyse
af prøvemateriale
Retfærdighed
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
Plakat om Social Kapital
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
KBA – Social kapital Kommunikation
Uge
32
34
34
36
Aktivitet og mål
Dækkeservietter
Is
Krus
Sang om
kommunikation
Ansvarlig
Aase og Lotte for
fremstilling
RHE KBA: Lotte
RHE KIA: Annie
Mobilen: Mie
RHL: Hanne
Lemvig: ??
Lotte
Aase
Forsendelse RHE og
Mobilen: Conni
Forsendelse RHL og
Lemvig: ???
Niveau
-Samlende
-Brobyggende
-Forbindende
Samlende
Samlende
Samlende
Samlende
Resultat
Bevidsthed
Dialog
Ansvar
Hygge
Bevidsthed
Dialog
Ansvar
Hygge
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
Elevatorøvelser..
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
Hvad er der kommet ud af det?
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk
Hvordan ser jeres Sociale Kapital ud?
Vi vil gerne sætte Social
Kapital på dagsorden i
jeres virksomhed!
Få 10% rabat i 2013
AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk