Produktionschef til FROM Grafisk

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S
Ådalen 13A, 6600 Vejen
Tlf. 72 16 01 10, Fax. 72 16 00 48, www.byggekvalitet.dk
Certificeret Rottespærremontør 2015
Målgruppe:
Kloakmestre, anlægsstruktører og kloakrørlæggere
Varighed:
■ 1 dag
Indhold:
På kurset undervises i følgende emner:
Deltagere:
■ 25 personer
■ Lovgivning og andre relevante vejledninger og
standarder af betydning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter
■ Rotters biologi og adfærd, samt udnyttelse og ophold i
afløbssystemet
■ Smitterisiko med fokus på Weils syge og andre rotterelaterede sygdomme samt personlige værnemidler
■ Typer af rottespærrer, deres virkemåde, anvendelse,
drift og vedligeholdelse, herunder begrænsninger i
deres anvendelse
■ Svagheder i afløbssystemet i relation til rotter
■ Forebyggelse og fejlfinding i afløbssystemer ved brug
af røgprøve og TV inspektion
■ Tegn på rotter i forbindelse med afløbssystemer og ved
brud på samme
Deltagerpris ekskl. moms:
■ Kr.1.195,00
Fuld forplejning er inkluderet i prisen
Kursusleder:
■ Johs. Pedersen, Byggeriets Kvalitetskontrol
Mål:
Deltagerne kan med opfyldelse af dansk lovgivning
installere, drive og vedligeholde alle forekommende typer
af rottespærrer, der opfylder Bygningsreglementets krav til
præfabrikerede materialer i afløbsinstallationen.
Tilmelding
Kursus nr.
48
49
50
51
52
Dato
29.01.2015
03.02.2015
24.02.2015
26.02.2015
10.03.2015
Firma:
Tidspunkt
09.00 - 16.00
09.00 - 16.00
09.00 - 16.00
09.00 - 16.00
09.00 - 16.00
Sted
9220 Aalborg Ø
8471 Sabro
3450 Allerød
7000 Fredericia
4600 Køge
Arrangør
BK A/S
BK A/S
BK A/S
BK A/S
BK A/S
ID nr.:
Adresse:
Tlf.:
Rekvisitions nr. til brug på faktura:
EAN nr.:
Deltagernavne:
Brug venligst blokbogstaver. Send eller mail ([email protected]) tilmeldingen
Tilmelding kan også ske via vores hjemmeside www.byggekvalitet.dk
Sæt X