Gruppe 1: Motivation og overføring nr dato kl Ansvarlig - cr-pesl

Medlemmer primo januar 2014.
I alt 105 medlemmer
Grund
Ejer
Bjørnevej 2
C Pedersen
Bjørnevej 4
M H Bertram
Bjørnevej 6
J B Kynde
Bjørnevej 7
Randi og Finn Jensen
Bjørnevej 9
Eva Thysen og Ove Nedergaard
Bjørnevej 11
F H Christensen
Bjørnevej 12
Ingrid og Bo Fisker
Bjørnevej 13
Mette K. og Niels Elbrønd
Bjørnevej 14
K E Raahauge
Bjørnevej 15
L H Andersen
Bjørnevej 17
Anni og Viggo Knudsen
Dådyrvej 1
G Pedersen
Dådyrvej 2
Solveig og Peter-Uwe Thoms
Dådyrvej 3
Kirsten og Svend Jensen
Dådyrvej 4
Hanne og Claus Pedersen
Dådyrvej 5
Hanne Sloth og Niels Poulsen
Dådyrvej 6
B Strand Bossy
Dådyrvej 7
B Jørgensen
Dådyrvej 8
E Bjerregaard
Dådyrvej 9
K E Raahauge
Dådyrvej 10
F A Sørensen
Dådyrvej 11
Anna Marie og Jens Buur
Dådyrvej 12
Ann Thorsted
Dådyrvej 13
Ann og Niels Thorsted
Dådyrvej 14
Ulla og Per Vagtø
Dådyrvej 15
Heidi Kristensen & Rasmus Andersen
Dådyrvej 16
Nanna Jensen & Michael Langkow
Dådyrvej 18
Nanna Jensen & Michael Langkow
Elgvej 3
P H Oschätzchen
Elgvej 14
I Tungelund
Elgvej 18
Henriette og Peter Bennike
Girafvej 2
K E Raahauge
Girafvej 3A
R E Jessien
Girafvej 4
A V Hansen
Girafvej 5(Elgvej 6)
Hanne Jensen og Claus Pedersen
Girafvej 8
A V Hansen
Girafvej 9
Maiken og Torben Bjerg
Girafvej 10
A V Hansen
Girafvej 11(Elgvej 12) Henriette og Niels Kisbye
Girafvej 12
A V Hansen
Girafvej 13
Estate Invest I/S
Lamavej 1
K H Nielsen
Lamavej 3
A V Hansen
Lamavej 4
Camsa Aps
Lamavej 5A
Lisbeth og Jan Hansen
Lamavej 5B
J H Lund
Lamavej 6
Anna og Ladislav Binko
Lamavej 7
L Jensen
Lamavej 8
R Hansen
Lamavej 9
Bente og Gunnar Jacobsen
Lamavej 10
Majgårdsvej 33
Majgårdsvej 41 A
Majgårdsvej 41 B
Majgårdsvej 41 C
Majgårdsvej 45
Majgårdsvej 47
Majgårdsvej 49
Majgårdsvej 51-53
Majgårdsvej 52
Majgårdsvej 54
Majgårdsvej 55
Majgårdsvej 57
Majgårdsvej 58
Majgårdsvej 63
Nattergalevej 1
Nattergalevej 2
Nattergalevej 3
Nattergalevej 4
Nattergalevej 5
Nattergalevej 6
Nattergalevej 7
Nattergalevej 8
Nattergalevej 9
Nattergalevej 10
Nattergalevej 11
Nattergalevej 12
P. Søndergårdsvej 2
P. Søndergårdsvej 3
P. Søndergårdsvej 4
P. Søndergårdsvej 5
P. Søndergårdsvej 6
P. Søndergårdsvej 7
P. Søndergårdsvej 8
P. Søndergårdsvej 9
P. Søndergårdsvej 10
P. Søndergårdsvej 11
P. Søndergårdsvej 12
P. Søndergårdsvej 14
P. Søndergårdsvej 16
P. Søndergårdsvej 18
P. Søndergårdsvej 20
Solbrinken 1
Solbrinken 2
Solbrinken 3
Solbrinken 5
Solbrinken 6
Solbrinken 7
Solbrinken 8
Solbrinken 9
Solbrinken 11
Solbrinken 13
E Christensen
Skanlux Huse
M L Vagnby
E F Schmidt
M Jespersen
S F Andersen
M S Pedersen
Rolf B Andresen og Jan B Kristensen
M Knoth
Inge Møller Hansen og Jørgen Møller
Karen Kjærgaard og Ole Goltermann
Winnie og Ole Rodam
P Christensen
V Storgaard
Elsebeth og Torben Hansen
M E Andersen
Ole Lynggaard og Henrik Skov
Lene og Bent Jakobsen
E Kjær
E D Thomsen
J L Pedersen
B Byskov
Lone og Fritz Suter
I S Munk
Helle og Peder Bille
C Mouritzen
K M. Thomsen
M Kjær
X Novak
V E Salomonsen
Ketty og Frede Østergaard
Bodil og Flemming Sølund
Anne K Guld og Lars C Jensen
P Nedell
K Kristensen
Ester og Villy Christensen
Jeanette Brüchle og Tomas Madsen
W Fønsskov og T Christensen
Ane og Michael K Jorsal
Birthe og Per Høgberg
P Stokholm
P Stokholm
U Johansen
Kirsten og Søren Andreasen
Jette og Jørgen Madsen
P A Grew
K S Petersen
L Jepsen
Maria Morin og Peter Lassen
Birgitte Johansen og Toivo Mustonen
J M Pedersen
Bente og Villy Kristiansen
Solbrinken 14
Solbrinken 16
Solbrinken 17B
Solbrinken 18
Ruth og Bent Wøldike
Lone Rubin og Ole Thomsen
Lene Christensen og Thomas Andersen
P B Jensen