Lovliggørelse af kalkknuseranlæg på Taulov Vandværk

Invitation til møde i ’Kommunale praktikere - netværk om integration’.
Netværksmødet i Region Nordjylland afholdes i Nørresundby den 19. maj 2014 kl. 9.00 – 14.00.
Aalborg Kommune er vært for netværksdagen, som afholdes på adressen: Kvarterets Gård, Vangen 83 C
9400 Nørresundby, der er mulighed for parkering.
Hovedtema om formiddagen er primært beskæftigelsesrettet. Konsulenter ved Aalborg Kommune Ester
Amdrup og Betina Bock Johansen vil holde oplæg om de væsentlige hovedpunkter i
Kontanthjælpsreformen og hvilken betydning det har for borgere omfattet af Integrationsloven. Vi skal
også høre om et spændende projekt ”Praktik Coach” fra Marianne Niehues, projektleder i Sundby-Hvorup
Boligselskab, hvis lokaler vi befinder os i på dagen. Der vil endvidere være et punkt med Nyt fra ministeriet
for Børn-, Ligestilling-, Integration og Sociale Forhold ved Zandra Olesen og Bente Tran. Efter frokost bruger
vi Open Space Netværksmetoden til vidensdeling og erfaringsudveksling omkring aktuelle emner. I må
allerede nu gerne tænke over, hvilket emne I vil dele med jeres netværkskollegaer.
09.00 - 09:30
Kaffe og velkomst - introduktion til dagens program, samt en kort runde om, hvad der
rører sig i jeres kommune inden for integrationsområdet.
09:30 - 10.00
Inspiration fra en kommunal praksis. Projekt ”Praktik Coach”. Ved projektleder
Marianne Niehues, Løvvang projektet, Sundby-Hvorup Boligselskab.
10.00 - 11.00
Gennemgang af væsentlige hovedpunkter i kontanthjælpsreformen og hvilken
betydning det har for borgere omfattet af Integrationsloven. Ved konsulenter Ester
Amdrup og Betina Bock Johansen, Aalborg Kommune.
11.00 – 11.30
Nyt fra Ministeriet for Børn-, Ligestilling-, Integration og Sociale Forhold. Ved Zandra
Olesen og Bente Tran, Fuldmægtig.
11.30 - 12.15
FROKOST
12.15 - 13.00
Emne 1 - Open Space: Drøftelse af selvvalgte integrationsfaglige temaer.
13.00 - 13.45
Emne 2 - Open Space: Drøftelse af selvvalgte integrationsfaglige temaer.
13.45 - 14.00
Afrunding.
Sekretariat: Konsulent Morten Dreisler M: 28 870 076 E: [email protected] Integrationsnet. Konsulent Jette Lise Hansen M 21 229 807 E: [email protected]
LG Insight. Chefkonsulent Else-Marie Ringgaard. M: 2811 9669, E:[email protected] Integrationsnet.