Nr 26 Imidazolindinyl Urea n

Investeringsselskabet Artha Safe
ARTHA KAPITALFORVALTNING A/S
Faktaark 30. november 2014
Målsætning
Investeringsstrategi
Det er investeringsselskabets målsætning, at levere et bedre
afkast end en ren obligationsbeholdning uden at løbe større
risiko. Det forventede investeringsafkast de kommende 5 år er
3,2% p.a. med en gennemsnitlig standardafvigelse på 4,5%.
Såfremt målsætningen opnås, vil formuen i 95% af tiden udvise
positive afkast, når der investeres med en horisont på minimum
3 år. Der kan investeres i alle typer af børsnoterede og
unoterede værdipapirer samt fonde for at opnå målsætningen.
Ingen enkelteksponering må udgøre over 5% af egenkapitalen.
Selskabets strategi er at have en portefølje af attraktive
aktiver, som via betydelig spredning bidrager til at opnå
Selskabets målsætning. I gennemsnit forventer Selskabet at
investere 12% af aktiverne i aktier, 72% i obligationer og
16% i særlige investeringer. Obligationer vil primært være
danske realkreditobligationer samt sekundært højrenteobligationer i forskellige valutaer. De særlige investeringer
vil være i Hedge Fonde, Private Equity, alternativ energi,
ejendomme og bridgefinansiering. Selskabet må ikke låne.
Månedlige afkast - efter omkostninger
År
2012
2013
2014
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,14%
0,33%
0,49%
0,68%
0,73%
0,25%
0,42%
0,68%
0,51%
-0,70%
0,57%
-0,15% 1,17%
1,32%
0,50%
0,52%
5,97%
0,19%
0,84%
0,59%
0,44%
0,71%
0,18%
-0,16%
0,43%
0,04%
-0,03%
0,13%
3,41%
Seneste månedskommentar
Afkast for november blev -0,03%. År-til-dato er afkastet 3,41%. Markedsudviklingen i november var domineret af et eskalerende
fald i olieprisen, som gav store forskydninger i priserne på mange finansielle aktiver. Samlet set var markedsudviklingen dog
forholdsvis neutral for både aktier og obligationer. Det største positive bidrag i Safe kom fra porteføljens hedge- og private equity
fonde, hvor de tre største eksponeringer alle bidrog ganske positivt. Derudover var der positive afkast på aktier, mens
beholdningen af obligationer denomineret i norske kroner trak ned. Derudover var der meget store udtræk på porteføljen af
højtforrentede realkreditobligationer, hvilket også trak ned i afkastet. I november er genplaceret nogle af de udtrukne
realkreditobligationer, og der er købt aktier i en børsnoteret private equity fond samt ansvarlige obligationer i et nordjysk
pengeinstitut. Den samlede risiko i Selskabet er reduceret fra 4,4% til 4,3%. Aktieandelen er uændret 11%. fra 113% til 133%.
Allokering aktiver
Aktiver
Andel
Passiver
Egenkapital
Andel
Obligationer
56,7%
Gearing , nettogæld/EK
0,0%
0%
HY Obligationer
12,7%
Aktieandel i pct. af EK
10,9%
25%
Hedge Fonde
5,2%
Obl. ej stat/real i pct. af EK
12,8%
25%
Private Equity
3,0%
Særlige/unot. i pct. af EK
15,6%
25%
Ejendomme
3,8%
Udstederrisiko (største)
2,3%
5%
Øvrige
3,6%
Udstederrisiko (2. største)
1,9%
5%
Kontant
Total
4,1%
100,0%
Udstederrisiko (3. største)
1,6%
5%
Stamdata og resultater
Seneste indre værdi
Total afkast siden start
Management fee
Performance fee (andel af afkast)
Emissionstillæg (ved køb)
Indløsningsfradrag (ved salg)
Standardafvigelse
Faktisk Maks.
10,9%
Total
100,0%
Risikorammer
Aktier
4,3%
100,0%
Administration
Kristian V. Myrup
5,0%
Forvalter
Website
Kontakt
Tlf. nr.
0,5%
CVR nr.
34697035
0,5%
ISIN
DK0060454130
330.969
10,32%
0,35%
www.arthasafe.dk
[email protected]
70 25 00 05
Tegning af andele foretages kun på baggrund af vedtægterne og årsregnskabet som kan findes på selskabets hjemmeside
Dette faktaark, udgivet af Artha Kapitalforvaltning, skal ikke opfattes som et tilbud om at købe andele i investeringsselskabet.
Vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast.
Investeringsselskabet Artha Safe er mærket med finanstilsynets røde trafiklys, da det er en unoteret aktie.
7%