NYTÅRSBRIEFING 2013

Danmarks nye samlingssted for uddannelsesverdenen
25.-26. marts
Bella Center
Danmarks Læringsfestival 2014
Festivalmagasin
Indhold
Velkommen til Danmarks Læringsfestival ............................................... 3
Danmarks Læringsfestival samler alle .................................................... 5
Oversigtskort .......................................................................................... 6
Værd at vide ........................................................................................... 7
Del, del, del
Del dine erfaringer før, under og
efter dit besøg på Danmarks
Læringsfestival. Fortæl, hvad du
oplever og brug hashtagget
#laerfest14 på Twitter.
Kom til åbning ........................................................................................ 9
Kåring af årets bedste undervisningsmiddel ......................................... 9
’How can we learn?’ .............................................................................. 11
Konferenceprogram – den 25. marts ................................................... 20
Konferenceprogram – den 26. marts ................................................... 22
Gratis oplæg – den 25. marts ............................................................... 24
Den røde stol ........................................................................................ 25
Gratis oplæg – den 26. marts...............................................................26
Kom til dialog ........................................................................................ 27
På sporet af den gode udvikling ........................................................... 34
Skole for alle i 200 år ............................................................................ 35
Udstillere .............................................................................................. 45
Standplan ............................................................................................. 46
Danmarks Læringsfestival 2014
– Festivalmagasin
Redaktion: Lisbeth Møller, Birgit Juel Martinsen,
Ingrid Skovgaard Andersen, Lisbeth Kjær (ansv.)
og Claus Aarøe (ansv.)
Du kan downloade festivalmagasinet på:
www.danmarkslæringsfestival.dk
Danmarks Læringsfestival er en kombineret
udstilling og konference. Festivalen erstatter
Uddannelsesforum og Skolemessen i Roskilde
og er arrangeret af UNI•C og CFU Danmark.
2 Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København
Velkommen til
Danmarks Læringsfestival
I 2014 fejrer vi, at alle danske børn i 200 år har haft ret til undervisning. Høj som lav
og uanset, hvor man voksede op i Danmark. Det er værd at fejre! Og det gør vi under
sloganet: ”Vi skaber skolen, skolen skaber os”.
Den danske skolekultur har gennemgået store forandringer siden 1814, hvor Kong
Frederik den 6. underskrev en række anordninger, der fastslog undervisningspligten
for alle børn. Vi er gået fra skrivepulte og anskuelsestavler til en mangfoldig verden
med læring i it-baserede fællesskaber uden for de traditionelle vægge. Fejring af skolen
handler ikke kun om fortiden. Det handler også om fremtidens skole, og den kan alle
opleve her på den første nationale Læringsfestival.
Som en fast, årlig begivenhed skal festivalen samle alle, der er interesserede i at udvikle
undervisning og læring i Danmark. Både for børn i grundskolen, unge på erhvervsuddannelser og gymnasier og voksne på efteruddannelse. Lyst til at lære hele livet og
blive så dygtig som muligt er omdrejningspunktet for Læringsfestivalen.
Målet er at tilbyde en platform til inspiration, netværksdannelse og videndeling om,
hvordan undervisning og læring udvikles. Læringsfestivalen er for lærere, ledere,
pædagoger og alle andre professionelle fra uddannelsesverdenen, der vil høre om
forskningsresultater, visioner, praktiske erfaringer og se de nyeste løsninger inden for
læremidler.
I august 2014 slår vi dørene op for den nye folkeskole med en længere og mere varieret
skoledag. Hvor it og bevægelse er en naturlig del af hverdagen sammen med fornyede
fag. Der sker et erhvervspædagogisk løft af erhvervsuddannelserne, og gymnasierne
er i fuld gang med forsøgs- og udviklingsprogrammet. Her tilbyder Læringsfestivalen
masser af inspiration.
Undervisningsmiddelprisen bliver i år overrakt i forbindelse med Danmarks Læringsfestival. Prisen bliver givet til de læringsmidler, der bedst engagerer eleverne til faglig
læring. Jeg glæder mig til igen at kunne hædre et fremragende undervisningsmiddel til
gavn for eleverne.
Tag din kollega med og få inspiration med hjem. Vel mødt!
Christine Antorini, undervisningsminister
Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København 3
Slip skrivningen fri…
og læs!
Oplev hvordan samarbejde, refleksion og skrivning går op i en højere enhed.
Kom og se, hvordan dine elever kan skrive sig til læsning.
IntoWords
det intuitive læse- og
skriveværktøj på iPad,
Mac, Win 8 og til web
LEGO StoryStarter
smelter klodser og it sammen i et stærkt værktøj til
tidlig skrivning
Den Talende Bog
i opdateret version til
web med integreret
dialogfunktion, skrivehjælp og oplæsning
CD-ORD
det professionelle læseog skriveværktøj til elever
med læse- og skrivevanskeligheder
MV-NORDIC er det nye navn for Mikro Værkstedet.
Vi ses på vores stand.
mv-nordic.dk
4 Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København
Danmarks Læringsfestival
samler alle
Det er med stor forventning, at vi åbner dørene for en begivenhed, der samler hele
Danmarks uddannelsesverden.
Du er inviteret med til Danmarks nye Læringsfestival, hvor du kan mødes med kolleger
fra dagtilbud, grundskole, ungdoms- og voksenuddannelser. Erfaringen viser, at vi også
får besøg af mere specialiserede uddannelsessteder – som for eksempel forsvarets
mineryddere – alle er velkomne!
Vi har skabt en Læringsfestival, der kombinerer konference og udstilling med mange
muligheder for at videndele og afprøve nye løsninger, så det faglige bliver styrket, og vi
sammen kan videreudvikle den livslange læring.
Et konferenceprogram med seneste trends og erfaringer
Jakob Harder,
vicedirektør,
UNI•C
Med afsæt i læring og it vil konferencen give dig mulighed for at vælge frit mellem
forskellige foredrag, der afdækker politiske initiativer, fremviser resultater fra både national og international forskning, giver bud på ledelse i udvikling og vinkler på samspil
for didaktik og it.
Vi har inviteret et bredt felt af praktikere og forskere, som vil give deres syn på dilemmaer og muligheder i en uddannelsesverden, hvor teknologier muliggør alt fra hurtigere implementering af visioner til en hverdag, hvor anvendelsen af it kan afgøres af det
didaktiske. De nye muligheder, viden og tiltag vil også åbne for anderledes mønstre i
læringen og kan rokke ved de kendte roller – på begge sider af bordet.
Det er et program målrettet ledere, lærere, konsulenter, vejledere, it-nørder og andre
professionelle fra sektoren. I får fakta, perspektivering og gode ideer med hjem.
Læremidler som omdrejningspunkt for udstillingen
Bjørn Ilsøe,
formand for
foreningen CFU
Danmark
I de senere år har der været en hastigt stigende opmærksomhed på digitale læremidler.
Nyere forskning anbefaler, at en meningsfuld integration af ny teknologi i undervisningen skal ske med afsæt i fagene og fagenes didaktik. Derfor er det vigtigt at se
konkrete værktøjer, som kan hjælpe dig med at evaluere og vælge digitale læremidler
til din undervisning. Det er også vigtigt, at forskningen i læremidler, ikke mindst de
digitale, bringes i spil i form af konkrete, meningsfulde anbefalinger, som kan indgå i
videreudviklingen af skolens praksis.
Læremidler er uundværlige, når du som underviser skal arbejde med elevernes faglige
og sociale læring. Udstillingen og udstillernes 65 gratis oplæg giver dig en enestående
mulighed for at få overblik over de nyeste læremidler til dine fag og for at hente inspiration til, hvordan du kan arbejde med dem i din undervisning. Læremidler er fundamentet for din planlægning, når du formulerer mål for din undervisning. Mål som ikke
blot viser, hvad alle dine elever skal lære, men som også udfordrer de dygtigste.
Vi ser frem til at møde dig og dine kolleger i Bella Center den 25. og 26. marts 2014!
Venlig hilsen
Jakob Harder, UNI•C og Bjørn Ilsøe, CFU Danmark
Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København 5
Oversigtskort
Bella Center
Center Boulevard 5
2300 København
Allé
P
Bella
Sky
Udstilling
Danmarks
Læringsfestival
Konference:
1.sal og auditorium
Center Boulevard
P
P
P
C.F. Møllers Allé
6 Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København
Metro Bella Center Station
P
Ørestads Boulevard
Vejlands
Værd at vide
Åbningstider
Danmarks Læringsfestival er åben tirsdag den 25. og onsdag den 26. marts kl. 9-17.
Dørene åbnes kl. 8.30.
Kom og vær med
Der er to måder at deltage i Danmarks Læringsfestival:
• Som udstillingsgæst med adgang til udstillingen og de 65 gratis oplæg
• Som konferencedeltager med adgang til foredrag i konferencen, udstillingen,
udstilleroplæg.
Priser
Udstillingsbillet: 50 kroner
Konferencebillet:
Én dag UDEN forplejning: 810 kroner
To dage UDEN forplejning: 1.450 kroner
Én dag MED fuld forplejning: 1.090 kroner
To dage MED fuld forplejning: 2.010 kroner
Fuld forplejning inkluderer: morgenmad, frokostbuffet, eftermiddagskage
samt kaffe, te og vand hele dagen.
Ved samlet køb af 10-49 billetter får I 5 % rabat.
Ved samlet køb over 50 billetter får I 10 % rabat.
Konferencebilletter er ekskl. moms.
Tilmelding
Konferencebilletter købes online på www.danmarkslæringsfestival.dk/tilmelding.
Skal du købe flere end 10 udstillingsbilletter, kan du gøre det samme sted. Ellers købes
billetter til udstillingen ved indgangen.
Følg med på nettet
Vil du følge med og få de seneste nyheder om Danmarks Læringsfestival, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden.
Facebook: www.facebook.com/danmarkslaeringsfestival
Twitter: @laerfestdk
Del dine oplevelser på Danmarks Læringsfestival
med #laerfest14.
skolekontakten_logo_2013 _2vesrioner
Her sker det
Danmarks Læringsfestival 2014 finder sted i Bella Center:
Bella Center, Vest indgangen
Center Boulevard 5
2300 København S
Sponsorer
Skolekontakten har ydet bidrag til Danmarks Læringsfestivals officielle muleposer.
Muleposerne vil blive uddelt til de besøgende ved indgangen i Bella Center.
FUI – Fonden Undervisnings Information støtter Danmarks Læringsfestival.
Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København 7
25 kr ex moms
et bredt
udvalg af hæ
fter i
engelsk, Mat
eMatik
og dansk. se
Mere på:
25 kr.
piranaforlag
.dk
[email protected]
forlag.dk
TySK
begynder
2=
8+2
4
= 10
Pirana - Let
skole
start
Let skoLestart er
en serie på to danskog to matematikbøger,
har behov for overskue
der er lavet til børn,
lighed og en lav progress
som
dansk- og matemat
ion i deres arbejde
ikfærdigheder.
med de grundlæggende
De fleste opgaver er
selvrettende, sådan
at man
rigtigt, og bagerst
i hæftet er der en facitliste med det samme ved, om opgaven
er løst
. Nederst på alle sider
bruges til at holde
styr på, hvor langt
er der felter, som kan
man er nået.
se mere om vores
produkter på vores
hjemmeside:
ex MoMs
A
A
A
P
ex MoMs
A
· Me
ne
r
ne
Book
6-
RAN
navn
piranaforlag.dk
, 30
, 20
10
...
Matematik B
p e n ge
PI
piranaforlag.dk
[email protected]
pe nge
atik fo
N
RA A
25 kr.
IRAN
A
at
e M eM
træ
ng fo
A
re
ni
P
A
P
P
R
NA I
· Mer
P
NARI
NARI
first
english
Pirana
let skolestart
A
P
P
R
NA I
ret træning
Masser af sjov og varie
opgaver
Mange selvrettende
udgaver
ale
gratis adgang til digit
NARI
piranaforlag
.dk
My
Masser af sjo
v og varier
et træning
skrædders
yet til individ
uelt arbejde
gratis adga
ng til digita
le udgaver
r
se mere på:
piranaforlag.dk
R
NA I
navn
vi tilbyder
PI
dansk og matematik.
ENglish
andre Materialer
andre
pirana tilbyder en masse
supplerende hæfter til fagene
IRAN
A
P
Kom forbi vores
stand, og få en ”lille fisk”!
Engangshæfter med 48-64 sider i farver
+ gratis digitale bladrebøger og facitlister
Pirana er supplerende træningshæfter til grundskolen. Vi tilbyder hæfter til matematik, dansk, engelsk
og tysk - prisen for vores hæfter er altid 25 kroner ex moms. Kig forbi vores stand på messen i
København eller Aarhus, og få en lille Pirana-gave.
Se mere på piranaforlag.dk
Vind Et KlassEsæt
Aflevér slippen på vores stand på messen - så har vi en lille gave til dig. Du deltager samtidig i vores
konkurrence om et sæt hæfter til din klasse. Vi trækker lod om 10 klassesæt efter messen.
Ja, jeg vil gerne modtage Piranas nyhedsmail.
Navn
Skole
Skole
Postnr.
By
Email
8 Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København
PIRANA
MERE TRÆNING
FOR PENGENE
Kom til åbning
Udstillingen
Ulla Koch, rektor ved UC Sjælland og formand for Uddannelsespolitisk udvalg i Rektorkollegiet, åbner udstillingen
på Danmarks Læringsfestival
kl. 9.00 ved ’Spot On’.
Konferencen
Undervisningsminister Christine Antorini åbner
Danmarks Læringsfestival kl. 10.30. Hun får
selskab af en repræsentant fra Kommunernes
Landsforening og UNI•Cs direktør Thomas Fredenslund. Åbningen foregår i auditorium 15 og
transmitteres til auditorium 11+12.
Kåring af årets bedste
undervisningsmiddel
Undervisningsmiddelprisen gives til et nyt undervisningsmiddel af
bemærkelsesværdig høj kvalitet til folkeskolen, ungdoms- eller voksenuddannelserne.
Tilmeld dig vores
nyhedsbrev og få de
seneste nyheder!
danmarkslæringsfestival.dk
Det kan være en enkelt bog, et helt system, digitale læremidler eller andre undervisningsmidler. Det vigtigste er, at materialet engagerer eleverne samtidig med, at det er
fagligt velfunderet.
Undervisningsmiddelprisen 2014 uddeles af undervisningsminister Christine Antorini
på Danmarks Læringsfestival den 25. november. Overrækkelsen vil foregå ved ’Spot On’
kl. 11.20.
Parter bag prisen
Undervisningsmiddelprisen er indstiftet af Undervisningsministeriet i samarbejde med
CFU Danmark samt fagbladene Folkeskolen, Gymnasieskolen, Uddannelsesbladet og
Medlemsmagasinet Frie Skoler.
Undervisningsministeren uddeler igen i år Undervisningsmiddelprisen. Sidste års vinder var materialet ’Klatværket’.
Danmarks
Danmarks Læringsfestival,
Læringsfestival, 25.-26.
25.-26. marts
marts 2014,
2014, Bella
Bella Center,
Center, København
København 9
9
Mød os til
festivalen
Velkommen til
Sikkertrafik.dk/SKOLE
En ny portal for lærere er i luften.
Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med Trygfonden
udviklet nye digitale læremidler til færdselsundervisningen.
Alt på ét sted og med skræddersyede forløb til 0. -9. klasse.
Sikkertrafik.dk/skole indeholder:
- Nye gratis interaktive forløb til 0.-9. klasse
- Tværfaglige forløb til dansk, idræt, naturfag og samfundsfag
- Opgaver og konkrete aktiviteter
- Trin for trin-guides til læreren
- Korte præsentationsfilm
Færdsel er mere end regler og
færdigheder. Især i udskolingen
handler det om ansvar,
holdninger og ricisi i trafikken.
10 Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København
Internationalt
’How can we learn?’
I konferencens internationale spor kan du høre spændende
foredrag om tendenser og erfaringer fra Finland, USA,
England og Schweiz.
Schweizisk succes med
erhvervsuddannelser
Et engelsk syn på it i
undervisningen
Professor Bette Chambers er direktør
ved Institute for Effective Education,
University of York. Hendes foredrag
ved Danmarks Læringsfestival har
overskriften ’They’re having fun but
are they learning?’.
Hun fokuserer på den evidensbaserede brug af it i undervisningen: Den
nyeste teknologi skal bruges, hvor
den gør gavn – ikke blot fordi den er
’smart’.
Werner Roggenkemper er leder af
erhvervsskolen Rapperswil-Jona i
Schweiz. Hans foredrag ’Open doors
– committed partners – vocational
education as focal point’ handler
om den succes erhvervsskolerne i
Schweiz har med at tiltrække dygtige
unge til erhvervsfaglige uddannelser.
En succes der blandt andet bygger
på stor respekt for håndværk og et
åbent uddannelsessystem.
Læringsaktiviteter med finsk
aftryk
Amerikanske ord på læring
med it
Læringskonsulent Ruben Puentedura
kommer fra USA og fortæller om den
anerkendte SAMR-model (substitution, augmentation, modification,
redefinition): en metode, der blandt
andet bruges til at vurdere digitale
læremidler.
Ruben Puentedura bruger modellen
til at sætte ord på, hvordan teknologien bruges til læring. Hans foredrag
hedder ’From Curiosity to Creation:
Learning in a Participatory Culture’.
Tarmo Toikkanen er psykolog og
designer fra Aalto Universitets Media
Lab i Finland. Han har sammen med
undervisere og designere udviklet
værktøjet Edukata til praktisk brug i
klasseværelset.
Hans foredrag hedder ’iTECs Edukata
– Designing Future Classroom Learning Activities’, og han vil præsentere
værktøjet med henblik på, at deltagerne selv kan tage det i brug.
Deltagelse i de internationale foredrag kræver en
konferencebillet. Se side 7.
Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København 11
LÆ
MID
BESØG GYLDENDALS
og se det sidste nye inden for digitale og
trykte læremidler til grundskolen og gymnasiet
■
Mød redaktørerne
■
Få en snak med en af vores salgskonsulenter
■
Spar op til 50 % på udvalgte bøger
■
Besøg det digitale hjørne
DET DIGITALE HJØRNE
Kom forbi og se de mange nye digitale
læremidler og få en snak med en af
vores salgskonsulenter.
■
ordbog.gyldendal.dk
■
fagportaler.dk
■
webprøver.dk
■
i-bøger.dk
Se også
læremidler til
gymnasiet
gyldendal-uddannelse.dk
12 Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København
8916
ÆRE
DLER
STAND
Masser
af fantastiske
messetilbud
spar op til
50%
FOREDRAG - KOM OG HØR
TIRSDAG DEN
25. MARTS:
TIRSDAG
DEN 25. MARTS
11.30-12.15
13.30-14.15
Engelsk i 1. og 2. klasse
Ved Tania Kristiansen og Julie Schmiegelow
G
TA N
L
D E FÅ E S
OG A T I E
GR S K
TA
Fandango – til udskolingen
Ved Trine May
ONSDAG DEN
26. MARTS:
ONSDAG
DEN 26. MARTS
10.30-11.15
Dansk fagportal til mellemtrinnet
Ved Dorte Kamstrup
11.30-12.15
Matematik fagportal til indskolingen
Ved Anne-Christine Weber og Louise Bach
13.30-14.15
Dansk fagportal til indskolingen og Læsløs.dk
Ved Helle Dyhr Fauerholdt
TILMELD DIG FOREDRAG PÅ
danmarkslæringsfestival.dk
Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København 13
Læs meget
mere på
alinea.dk
ABCiTY.DK
mpo.matematik.dk
Kom tæt på vores materialer
Spot på – samfundsfag
Har du lyst til at prøve Flexbog og alle de andre digitale læremidler?
På vores stand kan du komme tæt på materialerne og få hjælp til at
vælge de helt rigtige for dig og din skole.
• Se et væld af interessante nyheder
• Få en faglig snak med forlagets redaktører
• Få en uddybende præsentation af de digitale læremidler
• Hør de mange inspirerende foredrag
• Få rådgivning og ideer til at forny undervisningen.
ABCiTY.DK
Se de digitale læremidler på alinea.dk.
ag
ABCiTY.DK
AR
SP
%kud
0
5 tils ten
ed sta
fra
m
mpo.matematik.dk
ABCiTY.DK
14 Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København
Spot på – samfundsfag
NYHED
Klar, parat, historie!
Kendte bøger – med
digitale fordele!
(20099) Dobbelt · Messeavis · København · 2013
Klar, parat, histor
Klar, parat, historie!
Klar, parat, historie
Med Flexbog har vi samlet grundbog, arbejdsbog, kopiark og
Klar, parat, historie!
ekstramaterialer i ét. Du får Alineas velkendte gennemprøvede
læremidler i en digital version, der indeholder alle elementer.
Alt ligger online, så det er aldrig mere end
et klik væk. Det er
Klar, parat, historie!
fleksibelt og let at gå til.
Med Flexbog kan du:
• Kommunikere med hele klassen
• Løse og rette opgaver hurtigt og nemt
• Sammensætte dine egne undervisningsforløb
• Vælge det materiale, der passer dig
– og meget, meget mere ...
Meget mere end en e-bog
Flexbog gør det nemmere at differentiere, didaktisere og
kommunikere. Samtidig er Flexbog baseret på den gode
praksis, du kender fra de samme titler som trykte læremidler.
Har du lyst til at teste Flexbog, så mød op på Alineas stand.
Vi glæder os til at præsentere Flexbog for dig!
Se filmen, og læs mere på flexbog.dk.
Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella
Center,· tlf.:
København
15
alinea.dk
3369 4666
Besøg GO Forlag
– og gå på opdagelse i en verden af læremidler
Kom forbi vores stand og få inspiration til din undervisning. Du kan møde forlagets medarbejdere,
som står klar til at give dig præsentationer og svare på dine spørgsmål. I år kan du se en lang række
nye trykte og digitale udgivelser til naturfag.
GO Kort: Danmarks største digitale kortportaler.
iXplore: Digitale naturfagssystemer til natur/teknik, geografi, biologi og fysik/kemi i 1.-9. klasse.
Xplore Geografi, Xplore Biologi og Xplore Fysik/kemi:
Komplette naturfagssystemer til 7.- 9. klasse
med tværfaglige forløb.
Xplore Natur/teknik:
Komplet N/T system til 1.-6. klasse
Udeskole: Aktiviteter til fem fag i 5.-6. kl.
WORKSHOPS
I BELLA CENTER
GO Kort – Digitale kortportaler
TIRSDAG 25/3 – KL. 14.30
Få ideer til hvordan du bruger
portalernes store udvalg af kort,
opgaver, kortlæreforløb, temaer,
videoer og værktøjer i mange fag.
iXplore – Digitale naturfagssystemer
til 1.- 9. klasse
ONSDAG 26/3 – KL. 9.30
Få input til, hvordan du kan undervise med
digitale systemer til n/t, geografi, biologi og
fysik/kemi, og hvordan digitale læremidler
integreres med de praktiske og eksperimenterende
naturfag.
16 Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København
www.goforlag.dk
Hvordan kan kvadrater styrke innovationen i undervisningen?
Vind
et helt seminar
i Visuel Innovation
Besøg os på skolemessen og deltag i konkurrencen om et gratis seminar i Visuel
Innovation. Lad ovenstående motiv af kvadraterne være udgangspunktet for,
hvordan du tænker innovativ undervisning. Giv os dit bud på standen og du er
med i lodtrækningen den sidste dag. Hvis du vinder, kommer Dialoogle kvit og
frit til jer. Vi guider jer igennem et 3-timers seminar med fokus på læring og forståelse for Visuel Innovation. Deltagerantal op til 50 lærere og konsulenter.
Hør også på standen om udviklingsarbejdet til verdens
største skoleprojekt Design for Change og meget mere.
Tilmeld dig allerede nu vores gratis månedlige Idé & Inspirationsbrev, som hver gang giver
dig en historie fra en bruger og en ny Dialoogle-øvelse: www.dialoogle.dk/tilmeld
w w w . d i a l o o g l e . d k
Vi støtter
og udvikler
verdens
største
skoleprojekt
ÆGIR
Har I brug for
spændende letlæsning
til unge og voksne?
FAG-LET
Besøg os både i
Århus og i København
og hør mere om vores
to letlæsningsserier
for unge og voksne:
FAG-LET og LæseLyst!
18 Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København
KOM TIL FOREDRAG
København, Bella Center den 25/3 kl. 11.30
Århus, DGI-huset den 9/4 kl. 14.30
Brug film i undervisningen
Film i undervisningen – de nye fortællinger
Få en introduktion til analyse og brug af moderne film og tv. Mød op til et foredrag af
Hans-Christian Christiansen, ph.d. i Filmvidenskab og medforfatter til bogen ”Læring med
levende billeder”.
Digitale filmformater
Inspireret af computerspil og digitale medier revolutioneres filmfortællingen i disse år, og
der skabes spændende formater målrettet nye generationer af filmtilskuere. Hør mere om
de nye fortællinger og deres faglige brug og få en skabelon til moderne filmanalyse. Besøg
os på AVU-mediers stand på messen.
AVU-medier giver adgang til:
TV-UDSENDELSER • SPILLEFILM • KORTFILM • DOKUMENTARFILM • REKLAMEFILM
Besøg os på avumedier.dk for mere information
Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København 19
Konference
– den 25. marts
Ret til ændringer forbeholdes.
Christine
Antorini
Jørn Lund
9.3010.15
Når der sættes ord på skolens verden – En vandring gennem efterkrigstidens mærkesager, modeord,
klicheer og tabuer.
Jørn Lund, professor og formand for Dansk Sprognævn
Gennem alle årene har Jørn Lund iagttaget de skiftende ord og vendinger, der er anvendt om skolen og
10.3011.15
Åbning af Danmarks Læringsfestival 2014
Christine Antorini, undervisningsminister, repræsentant fra KL og Thomas Fredenslund, direktør, UNI•C
Ledelse:
Hvor skal vi hen – nu?
Grundskole:
Hvordan skal vi lære?
11.3012.15
Radio – et inklusionsfremmende medie!
Kristian Toft, skoleleder, Vestre skole, Silkeborg
Vi taber mange, især drenge, omkring mellemtrinnet. Denne tendens kan brydes, hvis vi i skolen
tænker innovativt og eksempelvis bruger it og
medier som forandringskatalysator og motivationsfaktor.
På Vestre Skole i Silkeborg arbejder skolens ældste
elever i et projekt med etablering af en radiostation. Det bevarer nysgerrigheden og styrker
motivationen hos eleverne.
Motivér højt begavede børn med IT
Birgitte Arnvig, daglig leder, Klub Lyngby
Børn med høj IQ er en ressource for klassen. De
kan spille avancerede computerspil og bruge
computerprogrammer i en tidlig alder. De tænker
ofte anderledes og hurtigere end deres klassekammerater.
Hør hvordan du fanger deres interesse med it, hvad
børnene er kompatible til og udnyt ressourcen i
undervisningen. På den måde kan børnene bidrage
til at højne det faglige niveau i klassen.
12.15-
Frokost
13.1514.00
Bryd den sociale arv gennem sociale medier
Michael Paulsen, lektor, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet og Jesper Tække, lektor, Institut
for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet
De nye sociale medier som Facebook har vendt op og ned på mulighederne for at lave god undervisning. Vi
giver i foredraget eksempler på, hvordan man i det nye mediemiljø kan nytænke undervisningsrummet, så
omverden inddrages aktivt.
Det kan være med til at besvare, hvordan man kan sætte ind i forhold til at fremtidssikre det danske
14.1515.00
Lærernes digitale arbejdsplads
Michael Hansen, afdelingsleder, it-afdelingen,
Gentofte kommune, Palle Birch, uddannelseschef,
Handelsgymnasiet, Køge Handelsskole og John Klesner, pædagogisk it-konsulent, Favrskov kommune
Synlig digitalisering og mediering på hele uddannelsesområdet fordrer, at medarbejderne har
adgang til it til forberedelse, gennemførelse og
efterbehandling af undervisningen. Skal de enkelte
medarbejdere selv bestemme valg af udstyr eller
er det en arbejdsgiverbeslutning? Hvordan gribes
det strategisk an, så model for medarbejderordning
bedst understøtter elevernes læring?
Læring i det 21.århundrede
– 21st century learning skills som didaktisk værkstøj
Kasper Koed og Andreas Binggeli, begge pædagogiske konsulenter i it og medier, CFU, UCC
Forskningsdesignet omkring 21st century learning
skills fokuserer bl.a. på design af læringsaktiviteter
til at afkode og vurdere undervisningsdesigns, men
også skærpe fokus og fælles sprog omkring det at
målfastsætte og konstruere undervisningsforløb
med fokus på 21st kompetencer.
I sessionen inddrager vi eksempler på konkrete
forløb gennemført i en dansk pædagogisk praksis.
15.1516.00
Stik skolelederne en hammer så...
– Perspektiver på digital forandringsledelse:
Ledelsesstrategier og ledertyper i danske skoler
Karsten Gynther, forskningsleder, UC Sjælland
Med udgangspunkt i projektet Digital Forandringsledelse, hvor over 100 skoleledere arbejder med et
digitalt forandringsprojekt på egen skole, fortæller
Karsten Gynther om de første perspektiver og
resultater af arbejdet.
University College Sjælland og EVA faciliterer i
fællesskab projektet, som løber frem til udgangen
af 2014.
Ikke didaktiserede læremidler i undervisningen
– eksempler fra kulturfagene
Steen Juhl Møller, lærer og læringscentermedarbejder, Fælleshåbsskolen, Vejle
It kan ikke noget i sig selv – og giver ingen læring
i sig selv. Men når læreren sætter en didaktisk
ramme op, som eleverne er med til at udfylde – så
sker der noget.
Dette oplæg har fokus på de ikke-didaktiserede
læremidler og deres læringspotentiale i kulturfagene.
16.1517.00
Ledelse og læring
Stine Bosse, adjungeret professor på CBS, bestyrelsesformand, forfatter og debattør
For alle arbejdspladser gælder det i dag, at store dele af ledelsesopgaven handler om ledelsen af læring.
Det er den finansielle krise, der afskaffede begreber som den lærende organisation, men jeg finder disse
Stine Bosse
Karsten Gynther
Michael Paulsen
Jesper Tække
Svend Erik
Schmidt
20 Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København
Find uddybende beskrivelser af foredrag og foredragsholdere på
www.danmarkslæringsfestival.dk.
Deltagelse i
foredrag på
konferencen kræver
konferencebillet.
Se priser side 7.
undervisningen. Man må konstatere, at skolen i nogen grad har distanceret sig sprogligt fra det øvrige samfund,
og at der er udsendt megen varm luft i den pædagogiske debat.
Jørn Lund vil belyse dette kærligt og kritisk med særligt henblik på tiden efter 2. verdenskrig.
Ungdoms- og voksenuddannelser
Hvordan skal vi lære – mere?
Internationalt:
How can we learn?
En stemme til alle
– It og læring i et web 2.0-perspektiv
Mette Hermann, Lektor, Nørre Gymnasium
Hvordan sikrer man sig, at alle elever får en stemme
og kommer til orde i den daglige undervisning med
op til 30 elever i klassen? Hvad kan web 2.0 bidrage
med i et læringsperspektiv, og hvordan kan computeren bruges som et integreret og aktivt medspillende element i undervisningen? Hvordan anvender vi
nettet som videnkilde og læremiddel i undervisningen, og hvilke nye praksisformer muliggør web
2.0? Med afsæt i eksempler fra egen praksis giver
Mette Hermann konkrete bud på svar.
iTECs Edukata
– Designing Future Classroom Learning Activities
Tarmo Toikkanen, Project Researcher, Aalto University Media Lab
Edukata is a collaborative design process for educators to fill the gap between visionary scenarios and
classroom practice. It´s based on a design-research
approach and has been empirically validated to
produce good results in over 2000 classrooms
across Europe. I will present its phases and examples of its results. The audience is encouraged to
learn more and organize design workshops in their
own schools.
Oplægsholdere til alle sessionerne:
Malte von Sehested, digital udviklingschef,
Gyldendal Uddannelse
Thomas Østerlund Mortensen, viceskoleleder,
Grejsdal skole, Vejle
Henrik Hebeltoft, konsulent, SOSU Sjælland
Erik S. Kristensen, pæd. administrativ konsulent,
Tønder kommune
Kl. 11:30 - 11:55
Mobilt og gratis
Når nu du har brugt alle pengene på devices, er det
jo godt, hvis dine apps er gratis.
Kl. 12:00 - 12:25
Online-tjenester
Gode værktøjer, der letter din hverdag
uddannelsessystem ved at skabe læring og undervisning i det nye mediemiljø på en anden måde.
Perspektivet heri er revolutionerende nye
muligheder for at bryde den sociale arv, skabe
meningsfuld og virkelighedsnær undervisning – og
hertil udvide elevernes horisont.
Digital læremiddelfaglighed, læring og
professionsuddannelse
Roland Hackmann, adjunkt, læreruddannelse, UC
Syddanmark
Med læreruddannelsen som omdrejningspunkt
fortæller Roland Hackmann om, hvordan man
kan bruge digitale teknologier i forhold til studie,
studiemiljø og professionsrettethed. Endvidere
kommer han ind på den særlige didaktik og digitale
læremiddelfaglighed, underviserne skal tænke i,
når de skal undervise studerende, der skal undervise elever, der skal lære for livet med teknologierne i hånden, i lommen og på hjernen.
Torvet:
Se, hvad vi kan!
They’re having fun but are they learning?
Bette Chambers, professor and Director, Institute
for Effective Education, University of York
Technological innovations in education often
increase students’ engagement. But increased
engagement doesn’t always improve learning.
Educators should ask, “What evidence exists
that this technology will improve my students’
learning?”
This session will demonstrate some features of
technological innovations that have been shown in
research studies to improve learning.
Når eleverne ikke vil gå glip af undervisningen, er
de jo faktisk lette nok at fastholde! – Nedslag fra
arbejdet med motivationspædagogik i praksis på
erhvervsskoler
Svend Erik Schmidt, specialist i læring og kommunikation, Schmidt & Schmidt.
I dette oplæg giver Svend Erik Schmidt smagsprøver
på de værktøjer, der sættes i spil, når erhvervsskolerne arbejder med motivationspædagogik i praksis. Endvidere kommer han med sine egne bud på
hensigtsmæssige måder at implementere arbejdet
med motivationspædagogik på i den enkelte klasse,
i en hel afdeling eller på en hel skole.
Kl. 13:00 - 13:25
It i dagtilbud
Børneinstitutionerne er for alvor begyndt at have it
i deres hverdag.
Hvad findes – og er det gratis?
Kl. 13:30 - 13:55
Google Apps
Om man har Chromebooks eller ej, er der flere og
flere, der anvender Google Apps.
Vi ser lidt på de mange ting, der ligger og gemmer
sig i pakken fra Google og deres samarbejdspartnere.
Kl. 14:00 - 14:25
Gratis ressourcer på nettet
Indhold, der ikke koster noget, og hvor rettighederne åbner for, at det kan bruges, genbruges og
omskabes.
Kl. 14:30 - 14:55
Snacks til din undervisning
Små enkle forløb med potentiale!
mere relevant end nogensinde før.
Det der adskiller ledelse indenfor uddannelsesområdet er, at I i ordets egentlige forstand, skal kunne lede
“den lærende organisation”. I er de strategiske, taktiske og operationelle ledere ikke bare af en væsentlig
økonomi, men også af dén væsentligste ressource Danmark har, nemlig vores viden.
Kl. 15:00 - 15:25
Open Space
Vi bli’r hængende så længe, der er folk og kaffe og
er klar på en snak.
Vi vil meget gerne også høre om dine gode gratis
ressourcer fra nettet.
Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København 21
Konference
– den 26. marts
Ret til ændringer forbeholdes.
Manu Sareen
Stine Liv
Johansen
9.009.45
Ledelse:
Hvor skal vi hen – nu?
Bring Your Own Device
– udfordringer og muligheder
Michael Hald, konsulent, KL
Fordelene ved ‘Bring Your Own Devices’ (BYOD)
er mange, men kan man planlægge undervisningen ud fra, at eleverne selv medbringer udstyr?
Hvor mange har (egnet) udstyr? Hvad gør man
med dem, der ikke har eget udstyr? Hvad med
forsikring? Har man adgang til skolernes data, uanset hvilket udstyr man selv kommer med? Kan man
stille krav til det udstyr, ungerne medbringer?
KL gennemfører i løbet af vinteren en analyse, hvor
vi håber at få nogle af svarene.
Plads til leg med medier!
– Om hvorfor børns leg med medier bør tages
alvorligt i skolen
Stine Liv Johansen, lege-medie-forsker og ph.d.,
Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus
Universitet
Stine Liv Johansen vil i sit foredrag fortælle,
hvordan børn leger med medier, og hvilken rolle
medierne spiller i børns hverdagsliv. På baggrund
heraf vil hun komme med en række anbefalinger
til, hvordan legen og medierne i højere grad kan
integreres i skolen til fordel for både børnene, de
voksne og den læring, vi ønsker skal finde sted.
11.0011.45
Fra strategi til implementering
Kim Byrding, pædagogisk it-konsulent, Egedal kommune og Niels Schmidt, pædagogisk it-konsulent,
Aarhus kommune
Kim Byrding fortæller først om Egedal kommunes
medielæringsstrategi for børn i alderen 0 til 18 år
og implementeringen og udviklingen af strategien
på praksis- og lederniveau i dagtilbud og skole.
Herefter giver Niels Schmidt en beskrivelse af Aarhus kommunes praksisnære kompetenceudviklingsprojekt med inddragelse af 32 ressourcepersoner
til ny inspiration.
Inkluderende undervisning:
Dilemmaer, muligheder og udfordringer
Susan Tetler, professor, Institut for Uddannelse og
Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.
Med udgangspunkt i konkrete aktiviteter i Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning
i Undervisningsministeriet fokuserer Susan Tetler
i dette oplæg på byggesten til udvikling af et inklusionsberedskab på flere niveauer. Et beredskab
som kan understøtte inkluderende undervisning i
skolen.
Derudover vil hun pege på dilemmaer, muligheder
og udfordringer på denne udviklingsrejse.
12.00-
Frokost
13.0013.45
Overgange og fælles udfordringer
– Ny Nordisk Skole som anledning
Allan Kjær Andersen, rektor, Ørestad Gymnasium
Ørestad Gymnasium deltager i et Ny Nordisk Skolenetværk med grundskoler, efterskole og ungdomsuddannelser.
Det er den konkrete anledning til at tage fat på en
række udfordringer, som skoler på tværs af sektorer slås med. Gennem netværket vil vi inspirere
hinanden til mere kvalitet i det, vi gør.
I oplægget vil jeg beskrive de foreløbige erfaringer
med NNS og reflektere over NNS som udviklingsstrategi for uddannelsessektoren.
14.0014.45
Demonstrationsskoleforsøg om it-baseret læring: forventninger til og erfaringer fra nye forskningsprojekter om it og læring
Jeppe Bundsgaard, lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Thomas Illum Hansen, videncenterleder, Læremiddel.dk, Birgitte Holm Sørensen, professor og Karin Levinsen, lektor, begge Institut for Læring
og Filosofi (HUM), Københavns Universitet
Et af initiativerne i regeringens indsats for øget anvendelse af it i undervisningen er at skabe mere viden
om brugen af it i undervisningen. Derfor er der igangsat fire udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg.
Forsøgene med fokus på hhv. elevproduktion, undervisningsdifferentiering, it-didaktik og nye organisationsformer er igangsat i januar 2014.
Konsortier bestående af universiteter og professionshøjskoler udvikler og afprøver it-baserede læringsforløb sammen med de udvalgte demonstrationsskoler. Forskerne vil fortælle om deres forventninger til og
de første erfaringer fra forløbene.
15.0016.00
Fra den omvendte verden – portræt af vilkårene for den nye digitale skole
Mads Thimmer, co-founder og CEO, InnovationLab
I løbet af de sidste ti år er virkeligheden blevet gennemdigitaliseret. De næste ti år kommer alt, hvad vi har
lært i den digitale verden nu til at blive virkeligt og vender op og ned på vores forestillinger om, at under-
Jeppe
Bundsgaard
Karin Levinsen
Grundskole:
Hvordan skal vi lære?
10.0010.45
Mads Thimmer
Birgitte Holm
Sørensen
Piger med it-kromosom
Manu Sareen, ligestillingsminister, Morten Bangsgaard, adm. direktør i IT-Branchen, Regina LamscheckNielsen, projektkonsulent og Gitte Jean Mühlendorph, adjunkt, Herningsholm Gymnasium HTX
Danske unge vælger stadig traditionelle veje. De tekniske fag – heriblandt it-branchen – tørster efter kvin-
Thomas Illum
Hansen
22
22 Danmarks
Danmarks Læringsfestival,
Læringsfestival, 25.-26.
25.-26. marts
marts 2014,
2014, Bella
Bella Center,
Center, København
København
It i folkeskolen: status på strategien for øget
anvendelse af it i folkeskolen
Caroline Lillelund Lindved, sekretariatsleder, UNI•C
Anvendelse af it i undervisningen rummer store
potentialer. Regeringen har afsat 500 mio. kr. bl.a.
til udvikling af markedet for digitale læremidler
og mere viden om brugen af it i undervisningen.
Formålet er at bidrage til at skabe en fagligt stærkere folkeskole, hvor alle elever får kompetencer,
der rækker ind i det 21. århundrede.
I oplægget præsenteres strategien for øget anvendelse af it i folkeskolen, og der gives en status på
indsatsens initiativer.
Find uddybende beskrivelser af foredrag og foredragsholdere på
www.danmarkslæringsfestival.dk.
Deltagelse i
foredrag på
konferencen kræver
konferencebillet.
Se priser side 7.
der og deres tilgange til kundeforståelse, brugergrænseflader, processtyring og arbejdsmiljø.
Kun ca. hver fjerde it-medarbejder er en kvinde. Men hvad er det, der kan få piger til at interessere sig for en karriere med it?
Og hvad kan man gøre på de tekniske gymnasier for at tiltrække og tage godt imod piger?
De fire oplægsholdere vil bidrage med forskellige perspektiver til emnet ”kvinder & it”.
Ungdoms- og voksenuddannelser
Hvordan skal vi lære – mere?
Internationalt:
How can we learn?
Didaktikken tilbage til læreren og læringsrummet
ud i skyen
Ole Bjerglund Pedersen, pædagogisk it-koordinator,
Social- og SundhedsSkolen, Herning og Michael
Lund-Larsen, centerchef, eVidenCenter
Hvad kom først: Hønen eller ægget?
Det samme spørgsmål kan man stille om didaktik
og værktøj, når der tales om digital læring. eSkoler
Midt omfatter 25 projekter i Region Midtjylland,
der forsøger at besvare spørgsmålet.
Sessionen præsenterer erfaringer og eksempler fra
især Aarhus Købmandsskole og Social- og SundhedsSkolen i Herning.
Fjernundervisningen er tæt på!
Stig Pedersen, lektor, Københavns VUC og Anita
Lindquist, udviklingschef, Københavns VUC.
VUC’erne i Danmark har længe tilbudt fjernundervisning. Paradigmet en lærer – en klasse – et rum
– et tidsrum – en lektie supplerer vi med en bred
vifte af forløb fra 80 procent tilstedeværelse til
stort set ingen. Vi vil især kigge ud fra VUC-verdenen og Projekt e-læring om udvikling og afprøvning
af digitale læremidler. Projekt e-læring var baseret
på hypotesen: Digitale medier kan gøre en forskel
for især de svageste elever/kursister. Vi præsenterer og diskuterer projektresultaterne.
Robotter, raketter og Raspberry Pi
– teknologi og tværfaglighed
Tommy Byskov Lund, regionalleder hos NTS-centeret og Peter Eduard, selvstændig konsulent.
Vi kigger på robotter, 3D-teknologi og andet godt
fra nye teknologier.
I en del af eksemplerne er formålet at vise teknologi som løsning for hverdagsproblemer og at give
eleverne erfaringer med emner, der opleves som
relevante og peger på løsning af reelle problemer.
Og gerne med ambitionen om at gå fra at være
forbrugere af teknologi til selv at kunne videreudvikle og designe.
Open doors – committed partners – vocational
education as focal point: the educational system
in Switzerland
Werner Roggenkemper, Headmaster, BWZ Rapperswil-Jona (Vocational School), Switzerland
Contrary to most OECD countries, more than 60 %
of school leavers in Switzerland do an apprenticeship and only little more than 20 % attend grammar
schools. Switzerland with its educational system
based on vocational training and manifold further
education opportunities leading to diplomas is
both unique and successful in Europe, the key to it
being in particular the vocational baccalaureat.
Flipped Classroom – brug video til at skabe læsefokus, klarhed og mere tid til aktivitet
Henning Romme Lund, lektor, Roskilde Gymnasium.
I Flipped Classroom er lektier og klasseundervisning vendt rundt, således at lærerforedrag og
gennemgang af centrale faglige begreber foregår
hjemme foran computeren via online-videoer.
Jeg vil kort gennemgå principperne bag Flipped
Classroom, og hvordan de kan fungere i en dansk
undervisningstradition. Fokus vil dog være på praktiske eksempler og erfaringer. Derudover vil I få en
håndfuld gode tips til, hvordan I selv hurtigt kommer i gang med at flippe jeres egen undervisning.
Spildesign – en motiverende tilgang til social og
faglig kompetenceudvikling
André Chercka, lærer, Glostrup Produktionshøjskoles og Kari Gustafson, cand.pæd.pæd.psyk.
Vi vil fokusere på, hvordan spilproduktion kan
danne platform for elevernes faglige og sociale
læring, hvor det er nødvendigheden af at bruge
en færdighed, samt lysten til at skabe et produkt,
som driver læringen. Med udgangspunkt i konkrete
erfaringer vil vi vise, hvordan dette kan lykkes og
skitsere nogle enkle metoder til, hvordan det kan
gribes an.
Nørderi:
Hvad kan vi mere?
Alle skal lære at programmere!
Mads Remvig, lærer og digital læringsvejleder,
Parkvejens skole, Odder
Programmering opfattes ofte som noget, der kun er
for nørderne, men på de fleste skole er der elever,
der synes, det er sjovt og spændende.
Hvordan kan vi understøtte disse elever?
Jeg vil både komme med forslag til, hvordan man
kan komme i gang med at inddrage programmering
i undervisningen og fortælle om mine overvejelser
og erfaringer med at introducere programmering
for alle elever i folkeskolen.
Web 4.0: Naturfagsdata på nettet med Raspberry Pi
Thomas Skovgaard, leder af CPU og Jonas Pape,
it-ingeniørstuderende, VIA Horsens
Hvad gør man, hvis man står med et stort antal
sensorer i form af termometre, voltmetre, pHmålere og geiger-tællere, og disse alle forbinder
til et ressourcekrævende traditionelt installeret
program?
Når man samtidig står med en strategi, hvor intentionen er at udnytte alle de muligheder cloud &
især web 2.0 giver, er der kun én løsning:
At forme byggeklodser til ‘The Internet of Things’/
web 4.0.
From Curiosity to Creation:
Learning in a Participatory Culture
Ruben R. Puentedura, Founder and President,
Hippasus
The world is rich in opportunities for the creation
and sharing of original work. This requires suitable
metaphors to guide our understanding, and new
models to shape our practice. The SAMR model can
act as a core scaffolding structure supplemented by
the EdTech Quintet.
See how these components come together in a
range of education scenarios, using a focused view
of 21st century literacies.
Fremtek – Fremtidens teknologi i uddannelserne
Anders Pagh, projektleder, Insero Science Academy
Mødet med ny teknologi er altid spændende, men
hvad sker der, når den første fascination har lagt
sig? Hvilke muligheder, udfordringer og begrænsninger indeholder netop denne teknologi?
Hør hvordan, og med hvilken effekt, helt nye teknologier kan bringes ind i uddannelserne.
Ved hjælp af to klassesæt med hhv. 3D printere og
NAO robotter, præsenteres og afprøves teknologierne gennem en række forløb på fra 3. klasse
til 3.g.
vise, lede, udvikle, lære, kommunikere, producere og i det hele taget leve.
Mads Thimmer, stifter og adm. direktør i Danmarks digitale udkigspost ’Innovation Lab’, tegner et portræt af den nye verden, de nye krav til fremtidens arbejdskraft
og den nye lærerrolle. Hvilke nye egenskaber skal vi skærpe i skolerne, hvilke nye roller vil lærerne få, hvilke metoder og undervisningsformer skal vi vænne os til?
Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København 23
Gratis oplæg
– den 25. marts
Ret til ændringer forbeholdes.
1
9.3010.15
Praktisk filosofi med børn
Michael H. Larsen
Praktisk filosofi kan med enkle midler blive en
del af hverdagen i skolen til glæde for både
børn og voksne. Hør, hvordan vi via samtaler
hjælper børn til selv at tænke over og opdage,
hvem de er, hvad de har mulighed for at vide,
og hvordan de kan handle.
Akademisk Forlag
10.3011.15
Åbningstale ved undervisningsministeren
– ingen oplæg
11.3012.15
Film i undervisningen – de nye fortællinger
Inspirationen fra computerspil og digitale medier har skabt filmiske fortælleformer tilpasset
nye generationer af tilskuere. Hør om de nye
fortællinger og deres faglige brug og få en
skabelon til moderne filmanalyse.
AVU-medier
12.3013.15
Matematikvanskeligheder?
Peter Weng
Hvordan forebygger man, at elever, der indikerer vanskeligheder med matematik, kan blive
inkluderet i den almindelige undervisning? Få
redskaber til at kortlægge elevers vanskeligheder og bud på, hvordan disse kan afhjælpes.
Dansk Psykologisk Forlag
13.3014.15
Inklusion og sanseintegration
Pouel Thomsen, ergoterapeut
Inklusion af børn med hyperaktivitet, uro og
nedsat koncentrations- og indlæringsevne ved
brug af sanseintegration. Herved skabes et
trygt miljø om det enkelte barn til glæde og
gavn for lærer og elever.
Protac A/S
14.3015.15
Unge med særlige behov
Karin Overballe og Helle O. Mogensen
Hør om konkrete pædagogiske værktøjer til at
støtte sårbare unge, når de skal gennemføre en
ungdomsuddannelse. Der er fokus på både de
særlige vanskeligheder og på de særlige styrkesider, som unge med diagnoser har.
Dansk Psykologisk Forlag
15.3016.15
Djeeo Education
Udfordrende undervisning, der giver engagerede elever! Hør om Danmarks mest udbredte
digitale læringsspil kaldet DJEEO Education.
Vi giver dig inspiration til, hvordan du tackler
de nye aktivitetstimer og holder dine elever
engageret i din undervisning.
Djeeo
6
11
16
21
26
2
iPads – når undervisning er interaktiv
Anja Søe Jensen
Hør om, hvordan du som underviser bruger
iPad’en som it-værktøj og kommer eleven i
møde der, hvor de er netop nu. Her bidrager
iPad’en til et engagerende, skabende og udfordrende læringsmiljø af apps, medier og viden.
Jensens Kurser
7
Engelsk i 1. og 2. klasse
Tania Kristiansen og Julie Schmiegelow
Gyldendals engelsksystemer Boost og First
Choice udkommer nu også til 1. og 2. klasse.
Hør om de nye materialer, om hvordan man
griber undervisningen an og om den nye fagportal til engelsk i 0.-2. klasse.
Gyldendal
12
Mød forfatteren Ronnie Andersen
Ronnie Andersen fortæller om og læser op
fra sit forfatterskab. Modtog Kommunernes
Skolebiblioteksforenings børnebogspris 2009
for Date med en engel og Kulturministeriets
forfatterpris for børne- og ungdomslitteratur
2013 for Komatøs, aktuel med Akavet.
Høst & Søn
17
Fandango – til udskolingen
Trine May
I Fandango – Vinkler på dansk arbejder eleverne med ny ungdomslitteratur og nye medier.
Rammen er teamarbejde, og med afsæt i
australsk genrepædagogik er skrivning med
hele vejen. Et nyt ambitiøst dansksystem til
overbygningen.
Gyldendal
22
GO Kort – Digitale kort i undervisningen
To digitale kortportaler til 1.-6. klasse og 7.-10.
klasse. Få idéer til, hvordan du bruger kortportalerne i mange fag. Du får også indblik i det
meget omfattende indhold af kort, kortlære,
videoer, fotos og elevopgaver.
GO Forlag
27
Hen over bjerget – iBog til indskolingen
Morten Ovesen, projektleder
Nyt digitalt og trykt materiale til arbejde med
strategier til læseforståelse i indskolingen.
Opbygning, praktiske eksempler og brugererfaringer.
Dansklærerforeningens Forlag/Systime
24 Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København
3
Hvordan skaber vi et inkluderende læringsmiljø i skolen?
Hvordan kan man arbejde med inklusion,
så vi kommer fra idealer og værdier til en
konkret inkluderende praksis i skolen? Camilla
Dyssegaard giver eksempler på redskaber, som
kan støtte skolens udvikling i en inkluderende
retning.
Danmarks Lærerforening
8
Fonologik
Mikael Højbjerg og Thomas Mose præsenterer
deres materiale Fonologik og viser, hvordan
dyslektiske elever ved hjælp af en special
tælleteknik, tapping, og via multisensorisk
undervisning kan forbedre deres afkodning og
lydlige opmærksomhed.
Alfabeta
13
SMART Amp – en banebrydende nyhed
– hvor du kan få alle elevernes devices til at
arbejde sammen med SMART Board via den
cloud-baserede løsning. Samarbejdet kan
foregå på tværs af geografiske afstande. Kom
og se, hvordan det fungerer i praksis, og få
inspiration til fremtidens undervisning.
Solutors
18
Samarbejde om det skolestartende barn
Inge S. Larsen
Hvorfor er det tværprofessionelle samarbejde
om overgang fra børnehave til skole så vigtigt?
Hør om de psykologiske og sociale dilemmaer,
de professionelle må være opmærksomme på,
og hvordan overgangen tilrettelægges bedst
muligt.
Akademisk Forlag
23
itslearning
Kom og hør, hvordan du kan kombinere de
bedste elementer fra det online og det fysiske
klasseværelse med itslearning. Vi vil vise eksempler på, hvordan du kan planlægge, udvikle
og evaluere spændende undervisning med
fokus på den individuelle læring.
itslearning
28
Undervisningsdifferentiering – se det i praksis
Ny film viser, hvordan lærere inden for
klassens fællesskab tilpasser undervisningen
til elevgruppens forskellighed ud fra indhold,
metoder, organisation, materialer og tid.
Filmkompagniet
Med billet til udstillingen har du adgang til disse gratis oplæg.
Programmet vil også blive slået op i Bella Center. Her vil du kunne se,
hvor de enkelte oplæg foregår. Der er ingen tilmelding til oplæggene, så
kom i god tid – dørene lukkes, når oplægget starter.
4
Grammatip.com og Vikartimen.dk
Jaqueline Levin
Hør om nye tiltag, funktioner og fag på
vores undervisningsplatforme. Hør bl.a. om
optimeret lektieadministration, ST-øvelser til
danskfaget og franskøvelser på
Grammatip.com og om online undervisningsforløb til hele fagrækken på Vikartimen.dk.
Ordbogen.com
9
M-OBS
Nancy Fuglsang og Jesper Hviid Andersen fortæller om matematisk observation i
børnehaveklasse og indskoling. Lær hvordan
du spotter de børn, der på et senere tidspunkt
kunne komme i vanskeligheder i matematikundervisningen.
Dafolo Forlag
14
Oplev MinMission!
Charlotte Højrup, konsulent
En app, hvor mentorer bruger gamification
til at motivere eleverne til at “ville” deres
uddannelse og tage fat i problemerne i stedet
for at droppe ud. Det skal være rart og sjovt at
gå i skole.
Erhvervsskolernes Forlag
19
Infoskærmsløsning med SkoleIntra-integration
Overvejer I infoskærme på skolen? Kom og
oplev en komplet infoskærmsløsning med
integration til SkoleIntra. Let oprettelse og administration af professionelle præsentationer.
Open Company/ScreenPublisher
24
Innovation og entreprenørskab
Skorpeskolen er en ny skole, som fra begyndelsen har valgt entreprenørskab som en
del af skolens værdigrundlag. Rektor Jesper
Nørskov og elever fra skolen giver inspiration
til, hvordan entreprenørskab kan blive en del af
hverdagen.
Fonden for Entreprenørskab
29
Cooperative Learning – hvorfor og hvordan?
Birgit Schøn
Hvorfor er Cooperative Learning inkluderende?
Og hvordan opnår man den fulde effekt af CL i
undervisningen? Få et indblik ved et oplæg, der
både indeholder teori og praksiseksempler.
Cooperative Learning DK
5
Idemagerriget.dk
Idémagerriget arbejder med indretning af rum,
udvikling af temakasser til alle læreplanstemaer, trinmål og til alle sanser og intelligenser
– suppleret med brug af pædagogik og digitale
medier. Et paradigmeskifte i tilgangen til leg og
læring.
10
Flexbog
Flexbog samler grundbog, arbejdsbog og
ekstramaterialer i ét digitalt læremiddel. Flexbogen giver dig let adgang til de materialer, der
hører til et grundbogssystem på et klassetrin.
Alt det, du kender – nu også digitalt.
Alinea
15
Webquests i undervisningen
En webquest er et redskab, hvor eleverne
bruger internettets ressourcer til at løse en
given opgave. Få idéer til, hvordan du med
webquests kan skabe motiverende og autentisk
undervisning - og bliv inspireret til at udarbejde
dine egne.
ConDidact A/S
20
MaxiMat
Susanne Schulian
MaxiMat er et nyt digitalt grundsystem til
matematikundervisning i 1.-10. klasse. Her bliver eleverne ikke bare sat bag en skærm – de
skal undersøge, eksperimentere og dele deres
viden gennem f.eks. videoer og lyd.
Alinea
25
Forlaget Matematik
Kom, lyt og debattér. Få indblik i MatematiKan
et CAS-værktøj til brug i dagligdagen og til de
afsluttende prøver, Matematikkens Univers til
4.-6. klassetrin, hvor du selv kan tilrettelægge
undervisningen digitalt samt ABACUS for 0.-3.
klassetrin. Mød op og snak med Forlaget
Matematiks forfattere!
30
Clio Online taler tysk og engelsk
Thomas Yung og Maja Hansen
Kom og få inspiration til levende sprogundervisning med de nyeste it-værktøjer, som er
klar til brug. Skab sprogglæde og hør, hvordan
du kan sammensætte og kombinere på kryds
og tværs, så du rammer hver enkelt elev i din
klasse.
Den
røde stol
Vi har udvalgt interessante forfattere til den
røde stol. Alle de udvalgte forfattere har skrevet
værker, som er relevante at inddrage i danskundervisningen, og som kan lånes i klassesæt fra
CFU. Forfatterne vil dels selv fortælle om deres
forfatterskab, dels blive interviewet af CFU’s
faglige konsulenter.
Tirsdag den 25. marts:
11.00: Ellen Holmboe
Jernkysten
12.00: Erik Barfoed
Bræk
13.00: Mette Emilieanna Bruun
Far, fare, krigsmand
14.00: Camilla Hübbe
Tavs
Onsdag den 26.marts:
11.00: Mette Vedsø
Stav til psyko
12.00: Lilja Scherfig
Rævefælden
14.00: Glenn Ringtved/
Sanne Munk Jensen
Dig og mig ved daggry
Ordbogen.com er sponsor for Den Røde
Stol
Ordbogen
Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København 25
Gratis oplæg
– den 26. marts
Ret til ændringer forbeholdes.
31
9.3010.15
Classbuilding og Teambuilding
Janet Reid
Styrk elevernes motivation og samarbejde med
udviklende aktiviteter, der inkluderer alle og
giver eleverne den afveksling og bevægelse i
undervisningen, der holder dem kørende på
lange skoledage.
Cooperative Learning DK
10.3011.15
God undervisning
Der stilles øgede krav til, at skolens praksis
bygges på en evidensinformeret tilgang. God
undervisning har stor effekt i forhold til elevers
læring, men hvordan omsættes den nyeste
forskning til praksis? Hør Lene Heckmanns bud.
Dafolo Forlag
11.3012.15
Skønlitteratur i skolen
Anette Øster, redaktør og marketingkonsulent
Anette Øster præsenterer nyheder fra forlaget
og giver idéer til, hvordan nogle af forlagets
bøger og andre materialer kan anvendes i
arbejdet med litteraturen i undervisningen og
på biblioteket.
Høst & Søn/Forum (Rosinante & Co.)
12.3013.15
STAV Ung
Ida L. Jensen
STAV Ung er et nyt materiale om retstavning
og kommatering til overbygningen i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Der arbejdes
med autentiske tekster. Målbeskrivelser og
gennemgange sikrer, at eleverne kan arbejde
selvstændigt med opgaverne.
Dansk Psykologisk Forlag
13.3014.15
Masser af medier – iBog til mellemtrinnet
Lisa Marie Henderson, forfatter
Fokus på oplevelse, undersøgelse og eksperimenter med forskellige medieudtryk. I
oplægget vil der være fokus på iBogen og på
elevernes egne udtryk.
Dansklærerforeningens Forlag/Systime
14.3015.15
20 skridt til at blive en bedre lærer
Ole D. Nielsen
Vil du være en mere effektiv, men mindre
stresset lærer? Få konkrete værktøjer til din
undervisning og til at skabe positive forandringer i livet som underviser i udskolingen og
på ungdomsuddannelserne.
Dansk Psykologisk Forlag
15.3016.15
Ind i læsningen med CD-ORD og IntoWords
Få en introduktion til, hvordan du kan arbejde
med læsning i bl.a. indskolingen med it-baserede læse- og skriveværktøjer. Se hvordan
oplæsning og ordforslag kan åbne skriftsprogets verden for nye læsere og skrivere.
MV-Nordic
36
41
46
51
56
61
32
iXplore – Digitale fagsystemer til natur/teknik,
geografi, biologi og fysik/kemi
På workshoppen får du input til, hvordan du
kan undervise med digitale naturfagssystemer,
og hvordan digitale ressourcer integreres med
de praktiske og eksperimenterende naturfag.
GO Forlag
37
Digital dansk: Fagportal til mellemtrinnet
Dorte Kamstrup
Se mulighederne i digital læseundervisning:
Læse temaer, læseteknik, læsestrategier, læse
op, læse ord, faglig læsning. Forløb i teksttyper
fokuserer på genretræk, læseforståelse, rammeskrivning og selvproduktion.
Gyldendal
42
Digital matematik: Fagportal til indskolingen
Anne-Christine Weber og Louise Bach
Bliv inspireret til en digital undervisning med
Gyldendals fagportal til matematik i 0.-3.
klasse. Portalen indeholder fagligt funderede
undervisningsforløb og inddrager digitale
læringselementer og værktøjer.
Gyldendal
47
DigiEngelsk – engelsk fra 1. klasse
Fagportal med komplette danskproducerede
undervisningsforløb og med grundige vejledninger til 1.-3. klasse. Materialerne er multimediale og fuldt ud redigerbare (redidaktiserbare). Vi viser forslag til, hvordan du kommer
godt fra start.
DigTea
52
Digital dansk: Fagportal til indskolingen og
Læsløs.dk
Helle Dyhr Fauerholdt
Kom og få inspiration fra fagportalen til dansk
i 0.-2. klasse. Se forløb, interaktive opgaver og
nyd biblioteket med billedbøger og medieklip.
Hør også om det nye, digitale læsesite
Læsløs.dk til 0.-9. klasse.
Gyldendal
57
Robotteknologi i undervisningen
Mikael Scheby og Tine L. Lauritsen
Skal vi nu inkludere robotter i undervisningen?
I faglig kontekst vækkes robotter og deres
muligheder til live. Hvordan styrkes elevers
evne til at konstruere og forstå i inkluderende
sammenhæng?
CFU/UCSJ
62
TeXtlaboratoriet – iBog til udskolingen
Julie Püschl, forfatter
Fra litteraturanalyse til skabelse af nye multimodale produkter. Modeord som “innovation” og “entreprenørskab” forvandles her til
danskfaglige læringsprocesser.
Dansklærerforeningens Forlag/Systime
26 Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København
33
Faglig læsning fra første færd
Kom godt i gang med faglig læsning. Få
inspiration til undervisningen i faglig læsning i
indskolingen. Der præsenteres konkrete idéer
til arbejdet med faglig læsning allerede fra 1.
klasse.
ConDidact A/S
38
Gekko
Pernille Christensen
Gekko er et interaktivt onlinemateriale med
inspirerende temabaserede forløb til tysk og
engelsk i 7.-10. klasse. Her er afsluttede forløb
med film, musik, litteratur, kulturmøder, projektarbejde og meget mere.
Alinea
43
iLitt.dk og iSkriv.dk til overbygningen
Anders Korsgaard Pedersen
iLitt.dk og iSkriv.dk er Alineas temaportaler til
henholdsvis litteratur- og medieundervisning
samt genreskrivning, sprog- og prøvetræning.
De mange interaktive forløb stilladserer
elevernes læreprocesser i en differentieret og
dialogisk danskundervisning.
Alinea
48
Innovative elever
Anja L. Olsen
Hør om den didaktiske metode og få forslag til,
hvordan innovativ kompetence og entreprenørskab udvikles hos eleverne i alle fag
i folkeskolen. Metoden er bygget op om et
undervisningsdesign – Fire-Design: Forstå,
Idéudvikle, Realisere og Evaluere.
Akademisk Forlag
53
iLitt.dk og iSkriv.dk til mellemtrinnet
Tatjana Novovic og Kasper Kjeldgaard Stoltz
iLitt.dk og iSkriv.dk er Alineas temaportaler til
henholdsvis litteratur- og medieundervisning
samt genreskrivning. De mange interaktive
forløb stilladserer elevernes læreprocesser i en
differentieret og dialogisk danskundervisning.
Alinea
58
Klar til at knække læsekoden
Jens Molzen
Knæk læsekoden på 4 måneder! Kom og hør
om metodebogen, der konkret fortæller,
hvordan man på en logisk og overskuelig måde
kan arbejde med sproglig opmærksomhed i
børnehaveklassen.
Akademisk Forlag
63
Mere bevægelse/motion og bedre læring – i
relation til skolereformen
Lynge Kjeldsen, udviklingskonsulent
Konkrete og brugbare løsninger til skolens
hverdag – især til indskolingen og mellemtrinnet. Motivation, variationer og projekter, der
lykkes.
TRESS A/S, Skanderborg
Med billet til udstillingen har du adgang til disse gratis oplæg.
Programmet vil også blive slået op i Bella Center. Her vil du kunne se,
hvor de enkelte oplæg foregår. Der er ingen tilmelding til oplæggene, så
kom i god tid – dørene lukkes, når oplægget starter.
34
Infoskærmsløsning med SkoleIntra-integration
Overvejer I infoskærme på skolen? Kom og
oplev en komplet infoskærmsløsning med
integration til SkoleIntra. Let oprettelse og administration af professionelle præsentationer.
Open Company/ScreenPublisher
39
Hvad og hvor meget må man egentlig kopiere?
Få svar på hvad, hvordan og hvor meget du
må kopiere fra tekst- og nodematerialer til
din undervisning. Copydan Tekst & Node
fortæller om skolernes og uddannelsernes nye
kopieringsaftaler.
Copydan Tekst & Node
44
Runerod
“Det er sjovere end sjovt,” sagde en elev
om Runerod, et nyt digitalt 3D-rollespil, der
har særligt fokus på 10-13-årige, som ikke
motiveres af traditionelle undervisningsmetoder i matematik. Spillet præsenteres og kan
afprøves.
eVidenCenter og Forlaget Matematik.
@ventures
49
Youth Quick Play – trivsel, læring og
bevægelse
YQP-konceptet går ud på at give lærerne et
redskab, hvor de hurtigt og nemt kan ændre
i deres undervisning. Der eksisterer d.d. over
500 aktive lærings- og bevægelseslege inden
for konceptet. Bevægelse fremmer forståelsen.
Ji Sport A/S
54
Pluk, miks, differentiér!
Karin Eckersberg, konsulent
Sammensæt elementer fra et pluksystem med
selvkomponerede materialer og lav dine egne
undervisningsforløb til 10. klasse. Sæt fokus på
praksisnærhed og differentiering, så du når alle
elevgrupper.
Erhvervsskolernes Forlag
59
EasyIQ - skybaseret skole-it
– EasyIQ Office 365 med UNI•login – Webportal baseret på Office 365
– EasyIQ Google Apps med UNI•login – Webportal baseret på Google Apps
– EasyIQ ConnectAnywhere – Nem adgang til
alle skolens it-ressourcer fra alle enheder
Systemtech A/S
64
SMART Amp – en banebrydende nyhed
– hvor du kan få alle elevernes devices til at
arbejde sammen med SMART Board via den
cloud-baserede løsning. Samarbejdet kan
foregå på tværs af geografiske afstande. Kom
og se, hvordan det fungerer i praksis og få
inspiration til fremtidens undervisning.
Solutors
35
Gør en forskel
27 millioner mennesker lever i slaveri – over
dobbelt så mange, som da slavehandlen var på
sit højeste. Menneskerettighederne krænkes,
men ligger håbet i uddannelse? Hvordan kan
undervisning gøre en forskel? Kom og hør
hvordan.
Unge for Menneskerettigheder
40
Støt børn med høj IQ
Birgitte Arnvig, cand.pæd.
Børn med høj IQ mistrives ofte i skolen. De
mangler udfordringer og mister lysten til at
lære. Hør om identifikation og ny differentieret
undervisning. Begge kernepunkter for inklusion
og talentudvikling.
højtbegavedebørn.dk
45
Gør undervisningen mobil med LabDisc
Mobil datalogger til alle klassetrin samt
enestående integration til iPad, PC og Google
Maps. Oplev dataopsamling, når det er absolut
bedst, nemmest og sjovest. Se eksempler på,
hvordan LabDisc kan bruges tværfagligt.
HippoMini
Kom til dialog om
niveaudeling
– og spis tapas til
50
VOKAL
– den elektroniske elevplan samler alle oplysninger til elevplaner, elevsamtale, klasse og
fagteamet. Hør hvorledes man underbygger
dialogen med elev og forældre, styrker teamsamarbejdet, fagligheden og det inkluderende
undervisningsmiljø.
Susanne Pade, www.bureau2000.dk
55
Sig det som det er
Kom til snigpremiere på filmen “Et hundeliv”
– om alkohol i hjemmet. Få et bud på, hvordan
man kan tage det store tabu op i undervisningen. Filmen er den sidste af tre i kampagnen
“Sig det som det er”. Se de to andre film på
redbarnet.dk/megafonen/sigdet.
Red Barnet
60
Alle fag i ét univers
Et interaktivt digitalt læringsmiddel til 0.-4.
klasse. Fagligt niveau, integrerede Fælles
Mål, modersmåls- og sprogstøtte samt eget
bibliotek med opgaver. Høj grad og variation
i form af lyd, billeder og opgavetyper. Kom og
se mere.
Villeby.dk
65
Mindfulness i Pædagogisk Praksis
Tidens børn har brug for fordybelse og nærvær.
Dette foredrag er henvendt til fagpersoner,
som ønsker at lære mere om mindfulness i
pædagogisk praksis.
Marie Kronquest, www.mariekronquist.dk
Niveaudeling – årtiers fyord i den danske
skoledebat. Ordet er ugleset, men praksis
sniger sig alligevel ind via holddeling. Nogle
mener, at det er den eneste vej frem for
både fagligt stærke og svage elever. Andre
forsvarer enhedsskolen. Det er stadig langt
den bedste skoleform, der både kan løfte
fagligt svage og udfordre fagligt stærke
elever. Lyt til synspunkterne, og deltag i
debatten.
Fagbladet Folkeskolen inviterer
alle interesserede til at komme
Forbi og blive klogere, mens de nyder
en lækker tapas. dialogen Finder sted
26. marts kl. 13 ved den røde stol.
Danmarks Læringsfestival,
25.-26. marts
2014, Bella Center, København03/12/13
27
141748 Annonce_69x240.indd
1
09.28
Skolekontakten deltager igen i år!
GRATIS undervisningsmaterialer til grundskolen!
Nyt
materiale om
Etisk handel!
Vælg inden for emnerne:
sundhed, miljø, klima og
etisk handel.
skolekontakten_logo_2013 _2vesrioner
skolekonta
13 _2vesrioner
kten_logo_
ten_logo_20
2013
skolekontak
_2vesrione
r
tter tofler livret
ter
livre - med kar
- med
karto
fler
e
hæft
Elev
Elev
hæft
e
201378 REN Skolekontakten Messe annonce.indd 1
11/11/13 13.43
Besøg Høst & søn og Forum
på Danmarks Læringsfestival 2014
Information om nye bøger • Inspiration til undervisningen • Fristende messetilbud
Kig også forbi Anette Østers blog: http://lærerværelset.dk/ og vores hjemmeside www.rosinante-co.dk
På bloggen og hjemmesidens Lærerværelset kan du se vores litteraturguider, booktrailers mm.
CICERO FORUM HØST & SØN PRETTY INK ROSINANTE SAMLEREN
28 Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København
www.kopitilundervisning.dk
om kopier i undervisningen
Hvad må jeg kopiere?
Hvor mange sider må jeg kopiere?
Hvem kan jeg spørge, når jeg er i tvivl?
Hvad er digital kopiering?
Hvad må jeg med tekst fra internettet?
Hvad er ophavsret?
Hvor må jeg dele digitale kopier med eleverne?
Hvem har lavet reglerne for kopiering?
Hvem får de penge, skolen betaler for kopierne?
Copydan tekst & node kan give dig svarene på
kopieringens Hvem-Hvad-Hvor
www.tekstognode.dk
Copydan.Annonce til messeavis.190x266.081113.indd 1
08/11/13 18.35
UCSJ
Besøg vores stand
•
•
•
•
Professionshøjskole
Vejledning - kurser
Videreuddannelse
Forskning og innovation
www.ucsj.dk
Robotteknologi
Et undervisningsprogram
for bæredygtig udvikling
• Giv din skole en grøn profil
• Skab engagement, viden og handling
• Bidrag til et bedre miljø
Grønt Flag Grøn Skole er Danmarks største ressource
for miljøundervisning. Vi tilbyder en spændende ramme
for undervisningen, undervisningsmaterialer, forslag til
afgangsprøver, kontakt til mere end 30.000 skoler i hele
verden o.m.m.
Læs mere på www.groentflag.dk
Mød os på Danmarks Læringsfestival og hør nærmere.
Grønt Flag Grøn Skole er et samarbejde mellem
Friluftsrådet, Undervisningsministeriet, Miljøministeriet,
Biologforbundet og Geografforbundet
30 Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København
i din
undervisning
NAO - Aldebaran Robotics
© Ed Alcock
Skal vi nu også inkludere robotter
i undervisningen?
I en faglig kontekst vækkes robotterne og deres muligheder til live... Få et indblik i, hvordan det styrker
elevernes evne til at konstruere, skabe, forstå og forklare. Eksperimentere med fænomener i matematik
og fysik. Og som motivation eller støttende element
til at undervise elever med særlige behov.
Oplæg onsdag den 26. marts kl. 14.30 ved:
Mikael Scheby
CFU-konsulent, UCSJ
Tine Longfors Lauritsen
CFU-konsulent, UCSJ
Læsestrategen. Elementær ordlæsning 2 træner elevens ordlæsefærdigheder (lydstrategier) til læsning og stavning af lydnære enkeltord.
Det anbefales at træne regelmæssigt – gerne med en-to sider hver dag – for at opnå målet:
At beherske læsning af et hvilket som helst ord, så længe det er lydnært og på højst seks
bogstaver.
Elementær ordlæsning 2 har fokus på strategier til lydnære ord:
• træner brugen af alternative bogstavlyde:
– e med æ-lyd som i ven
– e med ø-agtig lyd som i abe
– det åbne a som i kam
– det åbne å som i år
– det bløde d som i bad
– det bløde v som i hav
– det bløde r som i ur
• træner stavelsesdeling
• træner ord med to konsonanter før og efter vokal
• træner læsning af 25 lydnære, hyppige funktionsord (“de 120 ord”)
• anvender analogisk strategi med lydnære rimfamilier
• træner endelserne -e, -en, -er, -et
Aktiviteterne er udformet i tilbagevendende opgavetyper, så eleverne gradvis kan arbejde
mere og mere selvstændigt. Mange og forskellige opgaver sætter fokus på samme strategi.
Der er kort instruktion i bogen til hvert enkelt afsnit, som underviseren kan demonstrere og
indlede sammen med eleverne, hvorefter de kan arbejde videre mere selvstændigt, f.eks. i
små jævnbyrdige læsegrupper. Mange afsnit kan eleven selv færdiggøre.
se
n
Prøvesystemet Skriftsproglig udvikling, herunder de prøver, der henvises
til herover, er alle udgivet af Hogrefe Psykologisk Forlag.
m ps Tx
oquyæ
Nrvz
øå
MAT-prøverne er udarbejdet med henblik på at vurdere elevers
færdigheder i matematik fra 1.-9. klasse.
Læ
Vi har fokus på:
s t ra te
MAT-prøverne er diagnostiske prøver.
MAT-prøverne kan tages på hele klasser og på enkeltelever.
Læsestrategen: Elementær ordlæsning 1-2 af Lene Møller.
Standardiserede prøver og træningsmateriale til bl.a.:
» Dansk
» Matematik
Standardiserede test blandt andet til vurdering af:
» Sociale kompetencer
» Sensorisk bearbejdning
» Adfærdsforstyrrelser
13:19
Side 1
2
Lene Møller
Vejledning til MAt-prøVer
Hvem kan bruge Elementær ordlæsning 2?
Materialet er direkte udarbejdet til undervisning i de grundlæggende ordlæsefærdigheder, der kan evalueres med de nye læse- og staveprøver i prøvesystemet Skriftsproglig udvikling, og det kan bruges af alle elever med følgende forudsætninger:
• Elever, der behersker læsning af korte, lydrette ord på tre bogstaver
• Elever, der i Ordlæseprøve 1 placerer sig i kategorierne Stabilisering
og Beherskelse
18-11-2010
Elementær g
ordlæsnin
ge
MØD OS PÅ DanMarkS
LÆringSfeStivaL
TL-vejl-forside.qxd
aB
cgdE
fjh
ki l
Poul Erik JEnsEn & ingEr-lisE JørgEnsEn
under medvirken af Rasmus Ulsøe Kær
Vejledning til MAt-prøVer
Pædagogisk analyse af matematik
MAT-prøverne kan danne grundlag for udarbejdelsen af
individuelle elevplaner.
Hogrefe Psykologisk Forlag A/S © 2012. Kopiering, både i papir- og digital form,
af dette materiale uden tilladelse er i strid med ophavsretslovgivningen.
Illustrationer: Peter Heydenreich
Grafisk tilrettelægning: Anne-Mette Thomsen, grafiliokus.dk
Tryk: AKA-PRINT a/s
ISBN: 978-87-7135-001-2
Navn:
Nr.:
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Klasse:
Prøvedato:
0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
5. kl.
Vejledning
6. kl.
Bogstavprøve 1-2
Ordlæseprøve 1
Ordlæseprøve 2
Sætningslæseprøve 1
Nr.:
Klasse:
Klasse:
Prøvedato:
Prøvedato:
Noter:
Noter:
Trinmål efter 3. klasse
Staveprøve 3
Tekstlæseprøve 1-8
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
5. kl.
6. kl.
MAT
Holger Juul
MAT
efter
“... arbejde
enkel
med
division.”
“... kende til de naturlige tals opbygning,
titalssystem.”
“... kende
A1 Talforståelse
og titalssystem
maltal,
til eksemplerNavn:
enkle
bl.a.
brøker i forbindelse på brug
Tal og
algebr
A1
A4
A5
Tal og algebra
Trinmål efter 3. klasse
Eleverne skal (kunne)...
herunder rækkefølger, tælleremser og
A1 Talforståelse og Navn:
titalssystem
A2
A3
multiplikation
og helt
Tal og algebra
Klasse:
“... bestemme antal ved at anvende
simpel hovedregning, tællematerialer,
lommeregner og skriftlige notater.”
simpel
hovedregning, tællematerialer,
A2 Hovedregning og
overslagsregning
Nr.:
Prøvedato:
“... kende eksempler på praktiske
problemstillinger, der løses ved addition
og subtraktion.”
A3 Addition
“... bestemme antal ved at anvende
lommeregner og skriftlige notater.”
MAT
“... kende eksempler på praktiske
og subtraktion.”
A6
a
Talforst
åelse
og titalssys
Hovedr
tem
egning
og oversla
gsregni
Additio
n
ng
Subtrak
tion
Multipl
Division
ikation
MAT
A3 Addition
problemstillinger, der løses ved addition
Klasse:
MAT
MAT
MAT
MAT
C0386-01
20670-omslag.indd 1
Staveprøve
Holger Juul
1
Trinmål
Eleverne
skal
(kunne)... 3. klasse
“... kende
herunder til de
naturlige
rækkefølger,
titalssystem.”
tals opbygning,
tælleremser
“... bestemme
simpel
og
antal
hovedregning,
lommeregner
ved at
anvende
tællemateriale
og skriftlige
“... kende
problemstilling
eksempler
notater.” r,
og subtraktion.”
er, der på praktiske
løses
ved addition
A7
som
med af decienog
penge
halv
A2 Hovedregning
overslagsregning
Variable
Nr.:
og en
og
kvart.”
, ligninge
A8
r og
Klasse:
Decima
funktio
ltal og
ner
A9
Noter:
brøker
Prøvedato:
Prøvedato:
Koordin
A4 Subtraktion
A4 Subtraktion
atsystem
“... tale
om
med
Noter:
Noter:
“... arbejde med multiplikation og helt
“... arbejde med multiplikation og helt
brug dagligdags
og funktio
A5 Multiplikation enkel
udgangspunkt
af det
A5 Multiplikation
enkel division.”
division.”
ting
geometriske
og billeder
størrelse.”
i former,
Geome
ner
sprog
“... arbejde
beliggenhed
og
lerDivision
tri
med
A6 Division
og gengive
A6 tegning.”
og
enkle,
konkrete
træk
B1
fra virkeligheden
modelGeome
“... undersøge
A7 Variable, ligninger og funktioner
A7herunder
Variable,
ligningervedog funktioner
triske
og beskrive
symmetri.”
B2
grundb
mønstre,
“... kende til eksempler på brug af deci“... kende til eksempler på brug af deciModell
egreber
maltal, bl.a. i forbindelse med penge og
maltal, bl.a. i forbindelse med penge og
A8 Decimaltal og brøker
A8 Decimaltal og brøker
er og
Trinmål efter enkle brøker som en halv og en kvart.”
enkle brøker som en halv og en kvart.”
6. klasse
B3
tegning
Eleverne skal (kunne)...
“... arbejde
Mønstr
Tal og algebra
flade,
i plan
med
“... kende til hele
A9 KoordinatsystemTrinmål
og funktioner
rumKoordinatsystem
A9
og funktioner
enkel
efter 6. klasse
tal, decimaltal og
Trinmål
efter 6. klasse e (bl.a. Tal og algebra
ogalgebra
Tal
og
brøker.”
vægt.” måling
Eleverne skal (kunne)...
(kunne)...
af afstand, Eleverne skalB4
symme
“... kende tallenes
Modell
ordning, tallinjen,
A1 Talforståelse
positionssystemet
tri, vinkler
“... kende til hele tal, decimaltal og
“... kende til hele tal, decimaltal oger
og de fire regningsarog titalssystem brøker.”
ter.”
og arbejds
brøker.”
A1 Talforståelse og titalssystem
A1 Talforståelse
og titalssystem
Navn:
B5
“... benytte hovedregning,
“... kende tallenes ordning, tallinjen,
og
“... kende tallenes ordning,
tallinjen,
Måling
overslagsregning og skriftlige
parallel
A2 Hovedregning
tegning
positionssystemet og de fire regningspositionssystemet og de fire regningsudregninger.”
Geometri
Geometri
og beregnA2 Hovedregning
og overslagsregning
arter.”
itet)
arter.”
er (i
A2 Hovedregning og “...
overslagsregning
Nr.:
“... tale om dagligdags ting og billeder
“...“...
benytte
hovedregning,
overslagsbenytte hovedregning, overslagstale om
dagligdags ting
og billeder
“... vælge
rum)og overslagsregning
ing
med brug af det geometriske
sprog og
regning
og skriftlige
udregninger.”
regning og skriftlige udregninger.”
forskellige og benytte
med brug
af det geometriske
sprog og
A3
AdditionB1 Geometriske grundbegreber
B1
Geometriske
grundbegreber
udgangspunkt i former, beliggenhed og
“... arbejde med
udgangspunkt i former, beliggenhed og
praktiske
regningsart
optælling og eksempler
Matem
Klasse:
størrelse.”
på sammenhænge
sammenhæng i
A3 Addition
størrelse.”
A3 Addition
“... kende
og regler inden
for de
fire regningsarter.”
atik
“... arbejde
med enkle, konkrete modelmed
e.”
“... arbejde med enkle, konkrete modeltil, hvordan
A4
begivenheder
Subtraktion
B2 Modeller og tegning
i med
plan
i anven
ler og gengive træk fra virkeligheden ved
B2 Modeller
og tegning
i plan
“...lerarbejde
optælling
og eksemplerved
og gengive
træk fra virkeligheden
“... arbejde
med optælling og eksempler
tal kan
Prøvedato:
i hverdagen.”
tegning.”
forbindes
påtegning.”
sammenhænge og regler inden for de
på C1
sammenhænge og regler inden for de
A4 Subtraktion
A4 Subtraktion
Valg
delse
fire regningsarter.”
fire regningsarter.”
af regning
“... undersøge og beskriveA5
mønstre,Multiplikation
“... undersøge ogvinkler
beskrive mønstre,
B3 Mønstre (bl.a. symmetri,
og parallelitet)
B3 Mønstre (bl.a. symmetri,
vinkler
og parallelitet)
Noter:
herunder symmetri.”
C2
herunder symmetri.”
sart A5 Multiplikation
“... indsamleA5 Multiplikation
Matem
“... kende til eksempler
A6 Division B4 Modeller og arbejdstegninger (i rum)form, størrelseogB4
atik
på brug af
ordne
variable, herunder
Modeller
og arbejdstegninger
(i rum)
ting
i hverdag
som
og
C3
efter
formler, enkle ligninger de indgår i
antal,
“... opnå
A6andreDivision
egenskaber.”
Procent
og funktioner.”
enA6 Division
gennem erfaringer
“...“...
kende
til eksempler
brug af
“... kende til eksempler på brug af
“... arbejde med enkel måling
arbejde
med enkelpå
måling
af afstand,
“... regne med
A7af afstand,
og
spil og
Variable,
med
variable,
herunder
som
de
indgår
i
decimaler og benytte
variable,
herunder
som
de
indgår
i
B5
Måling
og
beregning
flade,
rum
og
vægt.”
B5 ”tilfældighed”
Måling og beregning
rente
flade, rum og vægt.”
ligninger og funktioner
eksperimenter
brøker knyttet
C4 Navn:enkle ligninger og funktioner.“
formler, enkle ligninger og funktioner.”
til procent og konkrete
Data
A7 Variable,
ligningerformler,
og
funktioner
A7 Variable, ligninger og funktioner
sammenhænge.”
.”
(indsam
“... regne med decimaler og benytte
“... regne med decimaler og benytte
A8 Decimaltal
“... kende til koordinatsystemet
C5 brøkerNr.:knyttet til procent og konkrete
og brøker
brøker knyttet til procent og konkrete
ling og
og herunder sammenhængen
Tilfældi
A8 Decimaltal og brøker
sammenhænge.”
A8 Decimaltal og brøker
sammenhænge.”
mellem tal og
Navn:
fortolkn
tegning.”
ghed,
A9 Koordinatsystem
Matematik i anvendelse
Matematik i anvendelse
Klasse:
“... kende til koordinatsystemet og her“... kende
til koordinatsystemet
og hering)
chance
og funktionerTrinmål
under sammenhængen
mellem
tal og
under funktioner
sammenhængen mellem tal og
efter 9.
klasse
Nr.:
A9 og
Koordinatsystem
og
A9 Koordinatsystem og funktioner
Tal
algebra
og sandsyn
tegning.”
tegning.”
“... vælge og benytte regningsart i
Eleverne
skal og
(kunne)...
“... vælge
benytte regningsart i
C1 Valg af regningsart
C1 Valg af regningsart Prøvedato:
forskellige praktiske sammenhænge.”
forskellige praktiske sammenhænge.”
lighed
“... kende de rationale tal samt
Klasse:
udvidelsen til de reelle tal.”
A1 TalforståelseKomm
og titalssystem
Noter:
“... kende til, hvordanGeometri
tal kan forbindes
kendeundersøgende,
til, hvordan talisær
kan
forbindes
© 2006
“...“...
arbejde
med
“... benytte geometriske
C2 Matematik i hverdagen
C2 Matematik
Poul
med begivenheder i hverdagen.”
med begivenheder
i hverdagen.”
unikat
metoder
Kan i hverdagen
Erik Jensen,
systematiske
optællinger
og med
tallenes
Rasmus
begreber i Prøvedato:
ikke
beskrivelse af fysiske og
Geometri
Geometri
Ulsøe
testes
Inger-Lise
indbyrdes størrelse som led i opbygning
objekter
fra dagligdagen,
ion
Kær
her,
herunder figurer
A2
Hovedregning og
overslagsregning
Jørgensen
generel talforståelse.”
men
og proble
og
mønstre.”
B1 GeometriskeC3 Procent og renteaf“...enbenytte
geometriske metoder og
og
“... benytte det
geometriske
og
C3 Procent
og rente begreber
afprøvesmetoder
Noter:
grundbegreber
“...
benytte
hovedregning,
overslagsbegreber
i beskrivelse
af fysiske
objekter
i beskrivelse af fysiske
i den objekter
B1 Geometriske
grundbegreber
B1 Geometriske grundbegreber
Fotokopieri
“... undersøge
mløsn
regning
og skriftlige
udregninger.”
og beskrive enkle
fra dagligdagen,
herunder
figurer og
fra dagligdagen, herunder figurerdaglige
og
figurer
A3 Addition
tegnet i planen.”
undervisning
ng mønstre.”
ing
“... indsamle og ordne
ting efter
antal,
mønstre.”
B2
“... indsamle og ordne ting efter antal,
Modeller
Datai (indsamling
ogstørrelse
fortolkning)
og C4
C4 Data (indsamlingforbudt
og fortolkning)
form, størrelse og andre egenskaber.”
tegning
. Iflg.
form,
og andre egenskaber.”
.
plan
“... kende til grundlæggende
em
“...
arbejde
med
optælling
og
eksempler
algebra
dansk
B2
Modeller
og
tegning
i
plan
B2
Modeller
og
tegning
i
plan
“... undersøge og beskrive enkle figurer
“... undersøge og beskrive
geometrilov ogenkle figurer
ske begreber som
på
sammenhænge
A4 Subtraktion
tegnet
i planen.” og regler inden for de
titalssyst
tegnet i planen.”
vinkler og parallelitet.”
Tal og
aftaler
“... opnå erfaringer B3
med ”tilfældighed”
opnå erfaringer med ”tilfældighed”
fire“...
regningsarter.”
Mønstre (bl.a.
a
med
C5symmetri,
Tilfældighed,
chance
og
sandsynlighed
C5 Tilfældighed, chance
og sandsynlighed
else og
CopyDan
gennem spil og eksperimenter.”
gennem
spil6.ogklasse).
eksperimenter.”
“... undersøge
tem
sregning
(Trinmål
efter
de enkelte tegnemetoders
“... kende
til grundlæggende
geometri“... kende til grundlæggende
vinkler og
9. klasse
B3 Mønstre (bl.a. symmetri,
vinkler geometriogefter
parallelitet)
er B3
symmetri, vinkler
og parallelitet)
anvendelighed
enhver Mønstre (bl.a.
parallelitet)
Talforstå
til beskrivelse af
og algebr
ske begreber
som vinkler ng
og parallelitet.”
ske begreber som vinkler og parallelitet.”
fotokopiering A1
A5 Multiplikation
form og
afstand.”
og overslag
og titalssys
B4 ModellerTal
Trinmål
skal (kunne)...
gsregni
“...
formler,
bl.a i forbindelse
og arbejdstegninger
gning
også
åelse
“... benytte
undersøge
de enkelte
tegnemetoders
“... undersøge de enkelte
tal samt
Eleverne
“... måle og beregne
enkeltsider
med
beregning til
af beskrivelse
rente og rumfang.”
B4 Modeller og arbejdstegninger
(itegnemetoders
rum)
(i rum)
B4 Modeller afog
arbejdstegninger (i rum)
anvendelighed
af form og
oversla
anvendelighed til beskrivelse
af
form
og
tal.”
de rationale
Talforst
9. klasse
rumfang i konkrete omkreds, areal og
reelle
“...
forstå og anvende udtryk, hvori der
især med
og
af denne
A6 Division
A2 Hovedre
afstand.”
afstand.”
situationer.”
“... kende til de
tallenes
efter ... B5 Måling
med
indgår variable.”
prøve
ogA1
udvidelsen undersøgende,og opbygning
beregning egning
forbudt.
(kunne)
“...
ligninger
og ved inspekTrinmål
skal
optællinger led i
“... løse
måleenkle
og beregne
omkreds,
areal og
“... arbejde
“... måle og beregne omkreds,
areal og
tal samt
B5
Måling og beregning
som
B5 Måling og beregning
Hovedr
tion
løse
enkle
uligheder.”
Eleverne
problemløsning
rumfang
i konkrete
situationer.”
systematiske
Kommunikation
ogrumfang
problemløsning
i konkrete situationer.”
størrelse
tal.”
med
A7
Variable, ligninger
og
funktioner
A3 Addition
de rationale
A2Kommunikation og
reelle
, især tallenes
talforståelse.” overslagsindbyrdes
“... kende til de
ion
generel
Kan ikke testes her,nmen det afprøves“...
i den
daglige
undervisning.
Kan ikke testes her, men det afprøves i den daglige undervisning.
regne
med brøker,
herunder i
og med
af en
hovedregning,
udvidelsen undersøgende i opbygning
udregninger.”
forbindelse med løsning af ligninger og
led
Additio
“... arbejde optællinger
som
“... benytte
og skriftlige
A4 Subtrakt
Matematik
A8 Decimaltal og brøker
algebraiske problemer.”
A3
“... vælge og benytte
størrelse
systematiske
regning
i anvendelse
regningsarter
og eksempler
ation
tion
talforståelse.”, overslagsskellige sammenhænge.”
i forfor de
indbyrdes
inden
optælling
i .anvendelse
generel
Matematik
i anvendelse
funktionsbegrebet.”
© 2006
Poul Erik Jensen, Inger-Lise Jørgensen og
Fotokopiering
forbudt . Iflg. dansk “...
lov©kende
og
aftaler
med
CopyDan
erJørgensen
enhver og
fotokopieringMatematik
også
af enkeltsiderforbudt
af denne
prøve
forbudt.
med og regler
2006
Poul
Erik
Jensen,
Inger-Lise
24/04/07 8:35:02
Fotokopiering
Iflg.
dansk
lov og aftaler med CopyDan er enhver fotokopiering
også af enkeltsider af denne
prøve forbudt.
af en
Subtrak
hovedregning
udregninger.”
“... bestemme
løsninger
til ligninger og
Rasmus Ulsøe Kær C1
“... anvende faglige
Rasmus Ulsøe
Kær
A5 Multiplik
“... arbejde
A4
A9 Koordinatsystem og
funktioner
Valg af regningsart
"... vælge og benytte
regningsarter
i for"... vælge
og benytte regningsarter
i for“... benytte
er
med grafiske
metoder.”
og skriftlige
tal, grafisk afbildningredskaber, herunder
på sammenhænge
ikation ligningssystemer
skellige sammenhænge."
og eksempler
regningsarter.”
6. klasse).
for de
løsning af matematiskeog statistik, til regning
C1 Valg af regningsartskellige sammenhænge." fire
C1 Valg af regningsart
efter
optælling inden
Multipl
fra dagligliv, familieliv problemstillinger
(Trinmål
r og funktion
med og regler
A6 Division
ner
"... anvende faglige redskaber, herunder
A5
"... anvende faglige redskaber, herunder
e
og det nære
C2
forbindelse
Matematik i hverdagen
samfundsliv.”
bl.a i rumfang.”
“... arbejde
”
tal, grafisk afbildning
og statistik, til
tal, grafisk afbildning og statistik, til
, ligninge
der
og
formler,
funktio
hvori
på sammenhæng klasse).
løsning afrmatematiske
problemstillinger
af rente
løsning af matematiske problemstillinger
og
C2 Matematik i hverdagen
C2
Matematik
i hverdagen
6.
udtryk,
“... benytte
Division
“... kende til procentbegrebet
“...
kende ogfamilieliv
anvende og
forskellige
fire regningsarter.
efter
fra dagligliv,
det nære
fra dagligliv, familieliv og det næremed beregning
Geometri
A7 Variable
og forbin- (Trinmål C3
brøker
A6
og anvende
de begrebet med
inspekgeometriske
Procent
hverdagserfaringer.”
samfundsliv."figurers egenskaber.”
samfundsliv."
i forbindelse
er
og ved
og
“... forstå
e, ligninge
tal og
bl.a
variable.”
rumfang.”der rente
indgår enkle ligninger
“... fremstille tegninger efter givne
formler,rente og
“... beskrive og
hvori
C3 Procent og rente "... kende til procentbegrebet og forbinC3 Procent og rente Decimal
Variabl
fortolke data og
af
"... kende
til procentbegrebet og forbinog funktion
brøker
udtryk,
“... løse enkle uligheder.”
forudsætninger."
informationer i tabeller
B1 Geometriske grundbegreber
i
“... benytte
A8
A7
ogbegrebet
ner
og diagrammer.”
de
med hverdagserfaringer."
C4
beregning
de begrebet med hverdagserfaringer."
og
tion løse
Dataog(indsamling
inspekherunder
og anvende
med
ltal “...
ved
atsystem
benytte grundlæggende
geometriske
ligninger
brøker,
og fortolkning)
funktio
“... foretage eksperimenter,
med løsning af
“... forstå
variable.”
herunder
størrelsesforhold
og
ligninger
"... beskrive
ogog
fortolke
data og inforC4 Data (indsamling og
fortolkning)
"... beskrive
og fortolke data og infor-“... regne medC4
Data (indsamling og Koordin
fortolkning)
Decima begreber,
hvori
tilfældighed og
indgår enkle uligheder.”
m
chance indgår.”
B2
Modeller
og
tegning
i
plan
linjers
indbyrdes
beliggenhed.”
A9
mationer
i tabeller
og diagrammer."
A8
mationer
i tabeller og diagrammer." forbindelse problemer.”
i
“... løse
C5
enkle
Tilfældighed,
og
atsyste
et.”
løse
“... kende og anvende ligedannethed og
og
herunder
algebraiske
tion
chance og sandsynlighed
brøker, af ligninger
"... foretage eksperimenter, hvori
til ligninger
"... foretage
hvori
funktionsbegreb
Koordin kongruens."
med løsning
C5 Tilfældighed, chance
og eksperimenter,
sandsynlighed
metoder.”
C5
Tilfældighed,
chance og sandsynlighed
løsninger
tilfældighed og chance indgår."
tilfældighed ogvinkler
chance indgår."
“... kende
grafiske
A9
B3 Mønstre (bl.a. symmetri,
og parallelitet)
“... regne med
“... forstå og fremstille arbejdstegning,
med
“... bestemme r
forbindelse problemer.” ebet.”
og
isometrisk tegning og perspektivtegning
tri
greber
ligningssysteme
algebraiske
ved beskrivelse af den omgivende
til ligninger
Geome
metoder.”
funktionsbegr
grundbe
r
verden.”
løsningergrafiske
B4 Modeller og arbejdstegninger (i rum)
“... kende
riske
“... kende og anvende målestokser med
et)
egrebe
etri forhold.”
“... bestemme
i plan
forskellige
ligningssystem
Kommunikation
grundb
Geom
B1 Geomet
og anvendeegenskaber.”
og parallelit
kende og anvende målingsbegrebet,
og problemløsning “...triske
B5 Målingitet)
og beregning
og tegning
“... kende figurers
givne
r
plan
Kan ikke testes
efter
i
herunder
måling
og
beregning
af
Kommunikation
og
problemløsning
Kommunikation
og problemløsning
her, men det afprøves
geometriske
ri, vinkler
tegninger
og parallel
Modelle
forskellige i den daglige undervisning. Geome
omkreds, flade og
rum."
tegning
B1
B2 undervisning.
symmet
“... fremstille
Kan ikke"testes her, men
det afprøves
i den daglige
geometriske
“... udføreog
og
og anvendeegenskaber.”
© 2006 Poul Erik
er enkelte geometriske bereg- vinklerKan ikke testes her, men det afprøves i den daglige undervisning.
r (i rum)
(bl.a.
forudsætninger.
givne
Jensen, Inger-Lise
ninger bl.a. ved hjælp af Pythagoras’tri,
“... kende figurers
grundlæggende
Jørgensen og
efter
Rasmus Ulsøe Kær
størrelsesforhold og
Modell
egninge
sætning.”
Fotokopiering
geometriske
“... benytteherunder
symme
tegninger
forbudt
(i rum)
. Iflg. dansk
beliggenhed.”
B2
B3 Mønstre
er Matematik
lov og aftaler
ligedannethed
begreber,
r."
i anvendelse
e geometriske
indbyrdes
“... fremstille
ld og med CopyDan er enhver
e (bl.a.
og arbejdst
© 2006 Poul
Erik Jensen, Inger-Lise Jørgensen og
© 2006
Poulmed
Erik Jensen,
Inger-Lise
Jørgensenfotokopiering
og
aftaler
CopyDan
er enhver
også
af enkeltsider
af denne. Iflg.
prøve
forbudt.
Fotokopiering
forbudt
dansk
lov og aftaler med CopyDan er enhver
også af enkeltsider af denne prøve forbudt.
r fotokopiering
linjers
og anvende
fotokopiering
tegning Fotokopiering forbudt . Iflg. dansk lov og
forudsætningegrundlæggend
også
Rasmus Ulsøe
Kæraf enkeltsider af denne
Rasmus Ulsøe Kær
“... kende
størrelsesforho
Mønstr
og
g
prøve forbudt.
arbejdstegning, g
“... vælge regningsarter,
benytte proarbejds
B3
kongruens." fremstille
“... benytteherunder
B4 Modelle
beliggenhed.”
ligedannethed
og
C1 Valg af regningsart
centbegrebet
anvende forholdsregog perspektivtegnin
er ogog
begreber,
indbyrdes
og beregnin
“... forstå tegning den omgivende
,
ning i forskellige sammenhænge.”ing
og anvende
Holger Juul
linjers
af
Modell
isometrisk
“... kende
arbejdstegninging
B4 “... foretage økonomiske
overvejelser
målestoksB5 Måling
ved beskrivelse
kongruens." fremstille perspektivtegn
og beregn
C2 Matematik i hverdagen
vedrørende dagligdagens
indkøb, transog
verden.” og anvende
og
t,
omgivende
port, boligforhold, lønopgørelser og
“... kende
“... forstå tegning
else
Måling
af den
målingsbegrebe
af
forhold.”
isometrisk
B5 skatteberegninger.”
beskrivelse
målestoksog anvende
i anvend
ved
og beregning
C3 Procent og rente
anvende
“... kende måling rum."
“... arbejde med rente og foretage delse
et,
beregatik
verden.” og
herunder flade og geometriske
renteberegninger, især i tilknytning til
“... kende
art
målingsbegreb
Matem
af
omkreds, enkelte
af Pythagoras’
opsparing, låntagningioganven
kreditkøb.”
forhold.”
og anvende
ved hjælp
“... udføre
og beregning
atik
C4 Data (indsamling og fortolkning)
bl.a.
af regnings
bereg“... arbejde med statistiske beskrivelser
“... kende målingog rum."
ninger
en
sart
af indsamlede data, hvor der lægges
Matem
herunder flade
geometriske
sætning.”
C1 Valg
af Pythagoras’
vægt på metode og fortolkning.”
omkreds, enkelte
prohjælp
tik i hverdag
af regning
ved
benytte
genC5 Tilfældighed, chance og sandsynlighed
“... udføre
bl.a.
Valg
“... kende
det statistiske sandsynlighedsforholdsregninger
regningsarter,
”
C1
i hverda
begreb.”
C2 Matema
og anvende
sætning.”
“... vælge
atik
prosammenhænge.
ing)
og rente
centbegrebet
benytte
overvejelser
i forskellige
transMatem
ning
fortolkn
forholdsregøkonomiske indkøb, og
e.”
C2
ing)
regningsarter,
rente
C3 Procent
ling og
og anvende
lighed
“... foretage dagligdagens
t og
“... vælge
lønopgørelser
sammenhæng
vedrørende
(indsam
overvejelser
centbegrebet
transog fortolkn
boligforhold,
er.”
Procen
i forskellige
lighed
og sandsyn
port,
ning
foretage til
ling
økonomiske indkøb, og
C3
C4 Data
skatteberegning rente og
Kommunikation
og problemløsning
chance
med
i tilknytning
“... foretage dagligdagens
lønopgørelser
(indsam
hed,
og sandsyn
r, især
“... arbejde
og kreditkøb.”
vedrørende
Data
boligforhold,
ger.”
renteberegninge
låntagning
chanceKan ikke testes her, men det afprøves i den daglige undervisning.
beskrivelser
port,
C4
og foretage til
C5 Tilfældig
opsparing,
rente
statistiskeder lægges
skatteberegnin
ghed,
med
med især i tilknytning
hvor
data,
Damen fodrer
og kreditkøb.”
“... arbejde
“... arbejde ger,
Tilfældi
og fortolkning.”
beskrivelser
låntagning
© 2006 Poul
Erik Jensen, Inger-Lise Jørgensen og
løsning
C5
Fotokopiering forbudt . Iflg. dansk lov og aftaler med CopyDan er enhver fotokopiering også af enkeltsiderafafindsamlede
denne
prøve forbudt.sandsynlighedsrenteberegnin
forbudt.
på metode
prøve
vægt
Rasmus Ulsøe Kær
opsparing, med statistiskeder lægges
ing
forbudt.
i parken.
det statistiske
hvor
af denne
problem
prøve
data, fortolkning.”
smløsn
“... kende
“... arbejde
n og daglige undervisning.
af denne
af enkeltsider
og
.
også
begreb.”
af indsamlede
sandsynlighed
i den
på metode
nikatio
af enkeltsider
undervisning
vægt
fotokopiering
og proble
også
det afprøves
det statistiske
er enhver
ion i den daglige
Kommu
her, men
“... kende
fotokopiering
CopyDan
testes
unikat
til Staveprøve 1-3
Staveprøve 2
0. kl.
“... kende til de naturlige tals opbygning,
herunder rækkefølger, tælleremser og
titalssystem.”
Nr.:
MAT
Navn:
Nr.:
Eleverne skal (kunne) ...
Navn:
Sætningslæseprøve 2
Staveprøve 1
Noter:
Navn:
1
elefantglad
bål kjole skatg
gris
ris
Staveprøve Staveprøve
Holger Juul
2
1
1
is
1
stalden
3
Han skulle
Fuldmånen
Sara har lånt si
Min far tror
Midt om dagen står Jeg har
Han har den
Min hund er e
Vi går hjem fra sko
san
stod i stalden.
Hun
1
og er glad.
Min
er
begreb.”
men
her,
Komm
testes
altid sulten.
Kan
det afprøves
ikke
. Iflg.
dansk
lov og
aftaler
med
CopyDan
Kan ikke
er enhver
forbudt
SKRIFTSPROGLIG UDVIKLING
HOGREFE PSYKOLOGISK FORLAG
2.-4. KLASSE
SKRIFTSPROGLIG UDVIKLING
HOGREFE PSYKOLOGISK FORLAG
4.-5. KLASSE
SKRIFTSPROGLIG UDVIKLING
Fotokopieri
HOGREFE PSYKOLOGISK FORLAG
1
KLASSE
KLASSE
KLASSE
NAVN
NAVN
NAVN
SKRIFTSPROGLIG UDVIKLING
0432-05
Erik Jensen,
Poul
Kær
© 2006
Ulsøe
Rasmus
Inger-Lise
Jørgensen
Jensen,
Poul Erik
© 2006 Ulsøe Kær
Rasmus
og
. Iflg. dansk
lov og
aftaler
med
Fotokopiering
ng forbudt
1.-2. KLASSE
Inger-Lise
Jørgensen
og
HOGREFE PSYKOLOGISK FORLAG
LaD De POSitive tanker vinDe!
Materialet kan både bruges af forældre og alle der arbejder med børn og unge.
af Solfrid Raknes
illustrationer og design: Per Finne
børn
Kongevejen 155 · DK-2830 Virum
Telefon +45 35 38 16 55
www.hogrefe.dk · [email protected]
PSYKOLOGISK FØRSTEHJÆLP
Psykologisk førstehjælp er et helt nyt træningsmateriale, der lærer børn og unge at lade de positive tanker vinde over de
negative. I materialet fås konkrete eksempler fra dagligdagen på, hvordan man lærer sig selv
at se det positive frem for det negative, både når det gælder følelser og i situationer, hvor
PSYKOLOGISK
FØRSTEHJÆLP
man føler sig utryg.
børn
8 - 12 år
Vidensbrønden
– et interaktivt læringsgulv
Vidensbrønden er et interaktivt
gulv, der fremmer kollektiv læring
gennem fysisk leg og bevægelse.
Ny App
Opret
læringsspil med
iPhone /iPad
Velegnet til alle klassetrin.
Udviklet af:
Brøndby T +45 43 62 61 60 ⋅ Århus T +45 87 45 60 90 ⋅ solutors.com
Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København 31
Jeg en gård mig booke vil…
Kære lærer, brug landbruget og fødevareerhvervet i din undervisning.
Landmændene er klar til at tage imod, så tag dine elever med i stalden, og
lad dem dufte, smage og føle, hvor maden kommer fra. Natur/teknik, biologi,
samfundsfag, dansk, UEA mv. På skole.lf.dk finder du alt, hvad du skal bruge
til undervisning både i og uden for klassen. Find os også i Bellacenteret og
kom med en tur i høet allerede dér.
Skole-it i skyen
- adgang med ægte UNI Login
l
EasyIQ Office365
EasyIQ GoogleApps
Begge kan leveres med en
komplet BYOD løsning
www.easyiq.dk
70 30 00 00
32 Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København
[email protected]
KMD Education – genvej til læring
KMD Education er en digital læringsplatform for både
lærere og elever. Her kan du planlægge, gennemføre
og evaluere din undervisning og dele viden og undervisningsforløb med dine kolleger. Med KMD Education kan
du differentiere undervisningen, og det er let at inddrage
digitale læremidler i dine undervisningsforløb.
kan komme hurtigt i gang med deres arbejde. KMD
Education er udviklet i tæt samarbejde med lærere.
Klik ind på kmd.dk/at-arbejde-med-KMD-Education.
Her kan du se og høre mere om lærere og elevers
erfaring med KMD Education.
Dine elever får adgang til et digitalt univers, der giver
et godt overblik, og den klare struktur sikrer, at eleverne
5445_KMD_Annoncefolkeskolen_190x131mm_Final.indd 1
21/11/13 10.28
Vi gør din undervisning digital
Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København 33
På sporet af den
gode udvikling
På Danmarks Læringsfestival kan du gå på opdagelse i et område, vi
kalder ’På sporet af den gode udvikling’.
Det er stedet, hvor vi præsenterer spændende pædagogiske projekter fra kommuner,
grundskolen og ungdomsuddannelserne. Der er blandt andet projekter fra nogle af de
21 kommuner, som er udvalgt til at være demonstrationsskoler for it og læring i
2013-14.
Hvert enkelt projekt fokuserer på læremidler i praksis og organiseringen af undervisningen. Det kan omfatte alt fra digitale læremidler, laborative og boglige materialer,
udearealer og andre spændende pædagogiske tiltag og udviklingsprojekter.
Vis jeres eget projekt frem
Indtil den 1. februar 2014 kan I nå at bestille en udstillingsstand på to m2 og komme
gratis med i udstillingen ’På sporet af den gode udvikling’. Her kan I vise jeres pædagogiske projekt fra kommunen, skolen eller institutionen frem og komme i dialog med
kolleger fra hele Danmark.
Tilmelding
Tilmeld skoleprojekt eller bestil stand på www.standbestilling.dk.
CFU.DK sponsorerer ’På sporet af den gode udvikling’.
34 Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København
Skole for alle
i 200 år
I 2014 fylder skolen 200 år, og det skal fejres! Med
flag, fest og faglig fordybelse. Oplev aktiviteterne på
Danmarks læringsfestival.
I 1814 kunne der være langt til skole for et lille barn med korte
ben, som gik i høj sne med dårlige træsko og for lidt tøj på kroppen. Man kunne blive undervist af en gammel soldat, der knap
selv kunne læse og sjældent besad de store pædagogiske evner,
eller man risikerede aldrig at komme i skole, fordi arbejdskraften
var nødvendig derhjemme.
Frøene sået til nutidens skole
Hør Jørn Lund
fortælle om skolen
Professor Jørn Lund er medlem af
jubilæumsstyregruppen.
Han holder foredraget ”Når der sættes ord på skolens verden” i konferenceprogrammet.
Deltagelse i foredrag på konferencen
kræver konferencebillet.
Se priser side 7.
Den 29. juli 1814 underskrev Kong Frederik 6. en række skolelove, som satte en langsom, men markant ændring i gang af hele
skolesystemet. Forandringerne kom ikke overnight, men frøene
var sået til den skoleform, vi kender i dag.
2014 kommer derfor til at stå i skolens tegn, både skolen før,
nu og i fremtiden. Jubilæets overordnede slogan er: Vi skaber
skolen, skolen skaber os! Det er det, fordi skolen er en foranderlig størrelse, som påvirker både børn og voksne, som går der, og
samtidig bliver påvirket af sine omgivelser.
Fokus på skolerne
En af de vigtigste målgrupper i jubilæet er eleverne og deres
lærere. Landets skoler får en temauge, eleverne kan læse intelligent historieformidling i børnehøjde, og alle andre kan blive
klogere på lærere og skolegang igennem tiden.
Skole i 200 år deltager på Danmarks Læringsfestival. Kom forbi,
sæt dig godt til rette på den hårde og yderst brugte skolepult, få
en kop skolemælk og kig på undervisningsmaterialet om skolen
før, nu og i fremtiden!
Der præsenteres et digitalt undervisningsmateriale, formidlingsprojektet Lærer for Livet, Vild med Viden og mange andre
spændende tilbud til skoleeleverne og lærere. Og selvfølgelig er
der snigpremiere på temaugen!
TA’ PLADS PÅ SKOLEBÆNKEN
...og gå på opdagelse i
skolens fortid, nutid og fremtid.
Vi præsenterer
undervisningsmateriale
og projekter i anledning
af undervisningspligtens
200 års jubilæum.
Danmarks
Danmarks Læringsfestival,
Læringsfestival, 25.-26.
25.-26. marts
marts 2014,
2014, Bella
Bella Center,
Center, København
København 35
35
mød os på
standen
Vejledning i valg af læremidler
Udlån aF
e-bøgeR
stReaming
aF Film og tv
vURdeRing aF
digitale
læRemidleR
Find dit lokale CFU på cfu.dk
Mød Red Barnets skoletjeneste på Læringsfestivalen
!
TIS
GRA
webbaserede undervisningsmaterialer samt print til
grundskolernes mellemtrin og udskoling.
www.redbarnet.dk/MEGAFONEN
Sikkerchat.dk
- send dine elever sikkert på nettet
om sprog og identitet på nettet
• Undervisningstemaer til mellemtrinnet
privatliv, mediestress og grænser
• Undervisningstemaer til udskolingen om
hel sektion for fagfolk med
• Videoklip og interaktive dilemmaer - en
viden og værktøjer
Fri for Mobberi – tænk hvis løsningen på mobberi lå i en kuffert!
Mary Fondens og Red Barnets antimobbeprogram Fri for Mobberi består af en kuffert til 0. - 2. kl.
med pædagogiske redskaber til brug i undervisning, leg og samtale, men inddrager også fagfolk og
forældre. Målet er at skabe inkluderende børnefællesskaber og bedre skolemiljøer. Kufferten inkl.
et instruktørkursus koster 2.000 kr. og bestilles på www.friformobberi.dk
36 Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København
.dk
Kreative tilbud
til
til grundskolen
grundskolen
Et digitalt læringsunivers til 0. - 4. klasse med
tydelig integration af Fælles Mål. Her møder
du utrolig høj kvalitet indenfor alle fag; dagligt
kommer nye opgaver til. Browserbaseret og lige
til at gå til! Vi byder dig velkommen til at opleve
vores univers på messen!
Skolemesse i Roskilde
den 6. og 7. marts 2013
- stand nr.læringsfestival
35
Danmarks
i Bella
den 25. og 26. marts 2014
WoRKSHop – onSdag den 6. maRtS Kl. 12.30
når det fysiske bliver digitalt
standen og
hør om
hvordan
innovation
og fysiske
Bare Besøg
fordi skolen
bliver
digital,
behøver
den
entreprenørskab
kanmindre
indgå i den
nye folkeskole.Oplev et
virkelighed
ikke blive
spændende.
opgavesæt, som trækker nogle af de nyeste digitale muligheder og virkemidler ind over konkrete,
analoge og fysiske
materialer.
WORKSHOP
- TIRSDAG
DEN 25.Arrangør:
MARTS KL.FFE-YE
14:30
& Dansklærerforeningen.
Innovation og entreprenørskab
WoRKSHoper–en
onSdag
densom
6. maRtS
Kl. 15.30
Skorpeskolen
helt ny skole
fra begyndelsen
Fra kreativitet til entreprenørskab i skolen
har valgt entreprenørskab som en del af skolens værHvordan udvikler vi elevernes kreative kompetencer og sætter
faglig
viden
i spil,ogsåledes
at skolen
underdigrundlag.
Rektor
Jesper
Nørskov
elever fra
visningen bliver værdiskabende - både i og uden
giver inspiration til hvordan entreprenørskab kan blive
for skolen?
Kom
leg med på denne workshop om entreen
del og
af hverdagen.
prenørskab. Arrangør: FFE-YE & Innovationskonsulent Jesper Nørskov.
HUSK!
Du kan downl
oade alle
vores UNDERV
ISNINGSMATERIALER
fra nettet på:
www.ffe-ye.d
k KVIT OG FRIT
Vi tilbyder insp
ira
læring på pæda tion og
go
kreativitetstorn giske dage,
adoer for
lærere og elev
er samt netværk for lære
re (NEIS)
www.ffe-ye.dk
MØD OS PÅ MESSEN
Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København 37
131121_VIL_ann_93x266.indd 1
22/11/13 12.3
forfatterweb
Yahya Hassan
Besøg forfatterweb.dk døgnet rundt
Lone Aburas
Gå på opdagelse i over
700 portrætter af danske
og udenlandske forfattere.
Mød de nye talenter, de
populære læsermagneter
og de stærke klassikere.
Kim Leine
Forfatterweb udgives af DBC A/S i samarbejde med iBureauet/Dagbladet Information
Et tilbud fra bibliotek og skole
NY SERIE
TRO MØDER TRO
»De formår at gøre faglig læsning til en fornøjelse for eleverne ... formidler på
fantastisk vis en lang og dramatisk og til tider kompliceret historie.« – f o l k e s ko le n
Kristendommens historie
– fortalt gennem de
store kulturmøder
»... et godt supplement til faget kristendomskundskab ... en god og moderne
erstatning for fagbibliotekets gamle og gulnede udgivelser.« – i b c
OPLEV
PÅ TURBINE FORLAGETS STAND
 digitale letlæsningsbøger til indskolingen
 50 titler – minimum 20 nye titler hvert år
 elevaktiviteter
 højtlæsning af professionelle skuespillere
 interaktivitet mellem lærer og elev
TILSKUDSBERETTIGET
Se præsentationsvideo på læsemaskinen.dk
Kontakt Læsemaskinen på 87 52 59 13 eller via læsemaskinen.dk
38 Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København
InspIratIon tIl
dIn undervIsnIng
mød forfatterne
Find os på
forfatter peter Weng
nYHed
Få redskaber til at kortlægge elevers vanskeligheder med matematik og bud på, hvordan disse kan
afhjælpes.
tIrsdag den 25. marts
kl. 12.30-13.30
458 kr.
forfatterne karin overballe og
Helle overballe mogensen
Hør om konkrete pædagogiske
værktøjer til at støtte sårbare unge,
når de skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
SPØRGSMÅL
ain
298 kr.
forfatter Ida lyndby Jensen
nYHed
S!
Hvorfor skabte Gud
m
da
himlen og jorden?
vA
ble
F! rdan abt?
k
o
Hv va s
E
og
rK
gø
!
K vad rt?
H rke
fo
Plakat
tIrsdag den 25. marts
kl. 14.30-15.30
Præsentation af STAV Ung – et nyt
materiale om retstavning, grammatik og kommatering til overbygningen i grundskolen og ungdomsuddannelserne.
onsdag den 26. marts
kl. 12.30-13.30
E-bøgerne koster 0,- eller 4,-!
Vores øvrige materialer er gratis
ud
il G
rv
?
N! orfo
ne
Hv kne ske
u
e
B! dr enn
Hvo m
bla rfor vil
nde
le
sig Gud
?
PODCAST
elevbog: 98 kr.
lærerens bog: 398 kr.
forfatter ole ditlev nielsen
QUIZ OG BYT
Bliv en mere effektiv, men mindre
stresset lærer. Få konkrete værktøjer til din undervisning, og til at
skabe positive forandringer.
onsdag den 26. marts
kl. 14.30-15.30
278 kr.
Besøg vores stand og få 20 % rabat på alle udstillede
bøger – og gør et kup på vores spændende ’tilbuds-ø’.
følg os på facebook
PSYKOLOGI
ORGANISATION
PÆDAGOGIK
Alle priser er inkl. moms
WWW.DPF.DK
Plakat
Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København 39
udstiller på ...
N
S KO L E M E S S E
2014
et og
ærksted
Centralv i Århus
et
DGI-hus 2014
l
9.-10. apri
Besøg Sproggrens stand og
fordyb dig i materialerne til
Sprog & Tal i Bevægelse
• Høj faglighed
• Smil, bevægelse og koncentration
• Indbygget differentiering
til a DANS
lle
K
–
ind MAT klasse
sko
t
E
ENG ling o MATIK rin
gm
ELS
til
K
e
til m -smag llemt
elle sprø rin
mtr
v
in er
Et gennemtænkt materiale, som både sparer
forberedelsestid og giver ny inspiration.
Begge messedage finder du også
Sproggrens populære LÆSEHYGGE-bog
til en uimodståelig messepris.
2014
s
Danmark stival
e
f
s
Læring
Kig forbi og få en snak med udvikleren
Merete Løvgreen om materialer,
kurser og nye tiltag.
tret
Bellacen s 2014
art
25.-26. m
u
ene kan d
... på stand
a
fr
e
rn
e
d
e
bl.a. se nyh ligesom
,
g
n
Sa
Dansk
e på folk
du kan hils
g forlag
o
g
in
n
re
fra fo
...
Har du lyst, kan du også
deltage i konkurrencen
om en Luksus Kuffert
til dansk eller matematik.
Fa
kryd glighed
bev ret me
æge d
lse
S P R O G & TA L I B E VÆ G E L S E
Velkommen
til den tidlige sprogstart!
aløkkes fokus 2014
Hos aløkke star vi klar med et stort antal
programmer, bøger, bogsystemer og
pædagogiske spil til
Engelsk fra 0.-10. klasse
Tysk og Fransk fra 5.-10 klasse
Se ogsa vort omfattende Readers-/Lekturen-/
Lectures-Bibliotek – herlig litteratur, som vi
leverer i trykt form eller som E-bøger.
Se vore mange digitale udgivelser og
bestil gratis prøveabonnement pa
www.sprogonline.com
Vi glæder os til en god snak på vores stand
40 Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København
faktalink
Besøg faktalink.dk døgnet rundt
Du kan finde temaartikler
om Grøn Omstilling,
Krigen i Afghanistan,
Det arabiske forår,
Den økonomiske krise,
Nynazisme i Europa
og meget meget mere...
Faktalink udgives af DBC A/S i samarbejde med iBureauet/Dagbladet Information
Et tilbud fra bibliotek og skole
Vi hjælper dig godt i gang med brug af digitale læremidler...
Digitale læremidler og inklusion er store og spændende nye
områder i fremtidens institutioner og skoler. Vi har produkterne og den pædagogiske kompetence til at guide dig i valg
af digitale læremidler.
Besøg vores stand hvor du kan se mange af produkterne
‘in action’ eller book os til en lokal demo. Vi sælger ikke bare
en masse varer - vi skræddersyr løsninger,
der fungerer i din og børnenes hverdag!
Vi investerer meget tid i test og udvælgelse af de bedste
produkter samt opdeling i temakasser, så du nemt kan
vælge de produkter, der matcher jeres behov. Vi har
kontakt med producenter i det meste af verden, så har
du specielle ønsker, finder vi produktet, du mangler.
Ring på 3316 3317 hvis du ikke kan vente til vi
ses på messen ... eller besøg HippoMini.com
Messe_ann_190x63_v4.indd 1
digitaliseringen
i undervisningen?
løs udfordringen med:
forløbs- og planlægningsværktøj
integr ation af forlagsmater iale, oer, video, lyd mv.
distribution af mater ialer til alle platforme
elevportfolio og elevplaner
national videndelingsbank og deling af forløb mellem lærere
opgaveaflevering, evaluering og elevrapport
www.meebook.com
18/11/13 15.32
Sprogprogrammer
fra Sprogbøger
Vi har nu
14 on-line-programmer
til engelsk, tysk og fransk
Skolelicens
eller enkeltlicens
Se vores testprogrammer
til engelsk, tysk og fransk
Se vores hjemmeside:
www.sprogboeger.dk
og www.sprogene.dk
Kalundborgvej 123 · 4300 Holbæk
Tlf. 5943 5132 · Fax 5943 5026
E-mail: [email protected] · www.sprogboeger.dk
Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København 41
Vi ses til Læringsfestival...
Hvordan kombinerer man fysisk aktivitet og læring? Det får du svar på, når du lægger vejen forbi DJEEO’s stand på Danmarks Læringsfestival.
Se elever spille DJEEO og få et indtryk af, hvordan GPS-spillet kan bruges i undervisningen i
alle tænkelige fag.
DJEEO Education // www.djeeo.dk // facebook.com/djeeo
Nemt og gratis
materiale om
fjernvarme
Materialet henvender sig til 7.-9. klasse:
• Opfylder specifikke trinmål
• Gør eleverne klogere på, hvad energi er
• Forklarer, hvordan energien bliver produceret
• Beskriver forskellige energikilder
• Sætter energien i et miljøperspektiv
• Giver indblik i CO2 og global opvarmning
• Lærer eleverne at bruge energien fornuftigt
Mød os på Danmarks Læringsfestival
og hør mere om materialet.
FIF Marketing, Merkurvej 7, 6000 Kolding
tlf. 76308000, fif-marketing.dk
42 Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København
Har du spørgsmål om naturfag og
folkeskolereformen, udskolingslinjer,
tværfaglig naturfagsundervisning,
læseplansarbejde eller andet indenfor
naturfagsundervisningen, så er der
mulighed for at få hjælp hos Det
Nationale Center for undervisning i
natur, teknik og sundhed.
Mød os på Danmarks Læringsfestival.
nts-centeret.dk
Kig forbi vores stand
Bliv klar til
skolereformen
– så skal I bare se!
på de
ligent svar
ning
og intel
tive Lear
brydende
Coopera
et bane dag.
af
i
ning er
overfor
tive Lear
deltagelse og
Coopera ger, skolen står
ghed, aktiv af sociale
else
høj fagli
iljø
udfordrin
ng, styrk
det hele:
arbejdsm
erentieri
ning vil
ulerende sjovt – og
ingsdiff
tive Lear
et stim
er
undervisn skabelse af anvende, det
Coopera
og
elever,
at
samtlige e kompetencer Det er nemt
re.
personlig
og lære
elever
ning og
for både
rs forsk enkelt fordi
årtie
r!!
ere
det virke
et på fl
– ganske
er bygg
kloden mærke, at her
Learning flere steder på
kan
i det
re
tive
ind
n
ig
skolelede flytte skole
Coopera
år stad
ningldre og
i disse
vil og kan perative Lear
bruges re, elever, foræ
sis, der
er Coo
både lære rvisningsprak e udgivelse
dansk.
ige på
er en unde de. Med denn tilgængel
den
ndre
og desu
gang
ns fag,
21. århu ne for første
ledere
i alle skolearbejdere eller
strukturer
anvendes
med
ning kan r, studerende,
tive Lear
eleve
Coopera steder hvor
e
.
esser
alle andr
i læreproc
indgår
4
60.indd
r Kagan
Spence
lev
Jette Sten
rukturer
logi,
ssor i psyko og
ere profe strukturerne
er tidlig
ssional
Kagan
Learning and Profe har
Spencer Cooperative
shing
stab
af
n Publi
og hans
skaber
n over
er af Kaga
n. Han
e verde
grundlæggent i Californie sinde lærer
Developm flere hundredtu
arielektor
e
eraere semin
uddannetaf Cooperativ
ev er tidlig leder af Coop e
n
i bruge
Jette Stenl I dag er hun ra certificered trukturer.
sk.
vejled
hvorf
Learning-s
i engel
shops og r,
ing DK,
tive Learn r leverer work ing på skole
e
instruktøre erative Learn sprogcentr
oler,
Coop
i
ning
erhvervssk
t.
k
gymnasier,
hele lande elearning.d
mv. over
erativ
.coop
Se www
B
c A
kturer
• Konkrete redskaber til inklusion
• Struktur og styrket klasseledelse
• Høj faglighed og effektiv læring
• Bevægelse og variation
jdsst
samarbe
M i
5G J
f
E
h
n
d
L
ejdsstru
d samarb
ing me
med
ervisning
K
Under visn
Und
rning –
ative Lea
Cooper
• legmedsproget
• hoprundtpåde120hyppigeord
• komgodtigangmedlæsningen
• regndenud
9
p
7
• sætordpåfølelser
• quizjerklogere
kturer
46 stru lens fag
sko
til alle
7/21/11
1:45 PM
8-636-0
978-87-798
Mød os
på Danmarks
Læringsfestival
1
7798863
om_9788
2
Få os ud på jeres skole til
• Pædagogiske dage
• Kursusforløb på skolen
• Coaching i klasserne
• Sparring for lærere og ledelse
Special-pædagogisk forlag · Birk Centerpark 32 · 7400 Herning
www.spf-herning.dk · [email protected]
www.cooperativelearning.dk
Cargo Dynasty
er fagmålsopbejdsbaserede-
entierendeOGikkemindstsærdelesunderholdningsbugnende
88 24 50 84
På gensyn
næste år!
fyldendesamarlæringsdiffer-
Ring til os på:
FILM FOR SKOLER ÅRET RUNDT
NYE SMARTBOARD/IWBUNDERVISNINGSMATERIALER
FIND DET HELE PÅ SALAAM.DK
FILM OG DIALOG OM KULTURMØDET I EN GLOBAL VERDEN
Flerkulturelle oplægsholdere
Danmarks
Læringsfestival
afholdes igen
den 3. og 4.
marts 2015.
Another World Entertainment
Vinder af ‘Best Education
and Learning Serious
Game 2013’
Besøg os på
20
Danmarks 15
Læringsfestival
Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København 43
Mød os på Danmarks
Læringsfestival og
Skolemessen
Side 27
Dansklærerforeningens Forlag og Systime udvikler
læremidler i fællesskab – i samarbejde med brugerne.
HUSK
På vo
re
udvik s fælles sta
lingen
nd ka
n
a
melle
m fag f læremidle du høre om
lige, u
og dig
r i sam
d
s
it
minds ale komp givelsesm pillet
æ
e
t
dig og praksisnæ tencer – o ssige
g
re er
dine k
faring ikke
ollege
er fr
r.
a
Se i p
r o g ra
mm e
møde
th
oplæ
gshold vornår du
kan
erne.
Oplæg
Læseforståelse i indskolingen
Hen over bjerget
Oplægsholder: Morten Ovesen, projektleder
bjerget.systime.dk
Side47
Medier på mellemtrinnet
Masser af medier
Oplægsholder: Lisa Marie Henderson, forfatter
mam.systime.dk
Ny litteraturdidaktik i udskolingen
TeXtlaboratoriet
Oplægsholder: Julie Püschl, forfatter
textlab.systime.dk
44 dansklf.dk
Danmarks Læringsfestival,
systime.dk25.-26. marts 2014, Bella Center, København
33 79 00 10
70 12 11 00
DANSK
LÆRER
foreningens forlag
Udstillere
@ventures/eVidenCenter 80
A.W.Faber-Castell Nordic ApS 36
A/S Søren Frederiksen 11
Akademisk Forlag / Alfabeta 28
AlfA travel 126
Alinea 8
Alvilda 121
Audio•Visuelt Centrum 48
AV CENTER 56
AVU-medier 62
Bibelselskabets Forlag 130
BIC NORDIC AB 89
Bogstavmusikanterne 95
Brain-Power.dk 31
Bureau 2000 77
Børn og Stoffer 24
CFU Danmark 76
Clio Online 34
Comfort Audio 104
ConDidact A/S 14
Cooperative Learning DK 27
Copydan Tekst & Node 99
Creaza AS 115
Dafolo Forlag 79
Danmarks Lærerforening 128
Dansk Folkehjælp 114
Dansk Institut for Internationale Studier 105
Dansk Psykologisk Forlag 134
Dansk Sang 15
Dansk Vand- og Spildevandsforening 96
Dansklærerforeningen/Systime 32
Danviden 125
DBC as 39
Dialoogle 98
DigTea ApS 83
DJEEO APS 74
Docendo 97
DR 52
English Center 91
Erhvervsskolernes Forlag 33
Fagbladet Folkeskolen 132
FIF Marketing 68
Film & Formidling [email protected] 5
Filmkompagniet 12
Folkekirkens Skoletjeneste 72
Fonden for Entreprenørskab
- Young Enterprise 109
Forlaget åløkke a/s 124
Forlaget Elysion 20
Forlaget MATEMATIK 37
Forlaget Mindspace 86
Forlaget Pamfilius 38
Forlaget Sprogbøger 63
Forlaget YOUCAN 69
Forum, Høst & Søn / Rosinante&CO 131
Friluftsrådet - Grønt Flag Grøn Skole 41
GeGe Forlag 73
Gentofte Bibliotekerne 30
Gifted Children 64
Glæde & Børn 120
GO Forlag 138
Grammatik-lige-til ApS 42
Gyldendal 136
Haase & Søns Forlag 13
HippoMini 81
Hogrefe Psykologisk Forlag 3
Højt Begavede Børn 22
idemagerriget.dk 119
IT Center Nord 87
Itplan A/S 59
Itslearning 26
Jensens Kurser A/S 47
Ji sport A/S 117
Karakternet/Netprotokollen 7
Klassetrivsel.dk 51
Klingbjerg 103
KMD 116
Kræftens Bekæmpelse 29
Kultur- & Skoletjenesten, Midt- og
Vestsjælland 209
Landbrug & Fødevarer 110
Lenovo 116
Lindhardt og Ringhof Uddannelse 25
lær med stil 129
Lærerkalenderen 49
Marie Kronquist 123
Meebook 111
Meloni 75
Microsoft 116
Mikro Værkstedet A/S 55
MikroGraf as 90
NNTV 118
Nordisk Skoletavle Fabrik A/S 60
Nova Nordic A/S 106
NTS 137
Nyt Dansk Litteraturselskab 19
Ondisplay 93
Open Company 4
Oplysningscenter om den 3. verden 94
Ordbogen A/S 2
Pirana 112
PodConsult 85
Protac A/S 57
Psykiatrifonden 46
Rådet for Sikker Trafik 61
Red Barnet 6
Salaam Film & Dialog 21
ScanDis A/S 58
Schur 18
Se Lyden 100
Serious Games Interactive 113
Sex & Samfund 16
Site Project ApS 50
Skole i 200 år, AU LIbrary, Campus Emdrup 1
Skolekontakten/Coop 84
SkoleSkyen v/C2IT Cloud Services ApS 107
Skoletjenesten 215
Solutors A/S 116
Special-pædagogisk forlag 67
Sproggren 44
Systemtech 43
Tegnerne, Tegnerforbundet af 1919 102
TRESS AS 88
TUR Forlag 70
TURBINE 133
UCC 53
Undervisningsministeriet 82
Unge for Menneskerettigheder 9
University College Sjælland 108
ViggoNet ApS 40
Villeby, en filial af Gyldendal Norsk Forlag 35
WebFilter 71
Wellness Nordic 122
Wizkids 92
ØVERST OPPE 127
Skoleprojekter m.v.
CSU Holbæk 212
Fjordskolen, Lysholm 218
Hjørring Kommune 217
Holbæk Bibliotek ved
Sprogstimuleringsgruppen Jyderup 214
Kalundborg Kommune 211
Kongevejens Skole 208
Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland 209
Køge Kommune 219
Læringshuset Lyngby-Taarbæk 210
Midtskolen afd. Sofiendal 213
Peder Syv Skolen 201
Ruds Vedby Skole 202
Skoletjenesten 215
Vidensbrønden 200
3F
IBIS
Æstetisk Læring
Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København 45
Standplan
Ledige stande
Vi har stadig ledig plads til skoleprojekter på Danmarks
Læringsfestival.
Tilmeld jeres skoleprojekt til Danmarks Læringsfestival
Har jeres skole eller kommune lavet et godt læringsprojekt, som I vil dele med andre på
Danmarks Læringsfestival?
Danmarks Læringsfestival inviterer alle skoler og kommuner til at udstille i Bella Center
tirsdag den 25. marts og onsdag dem 26. marts 2014. Vi kalder det ’På sporet af den
gode udvikling’.
Der stilles to m2 stand gratis til rådighed pr. udstiller. Der er begrænset plads, og standene fordeles efter først-til-mølle-princippet, så skynd jer at tilmelde JERES projekt!
Tilmelding
Tilmeld skoleprojekt eller bestil stand på www.standbestilling.dk .
CFU.DK sponsorerer ’På sporet af den gode udvikling’.
Område E nord: Skoleprojekter m.v.
215
Holbæk Bibliotek
Sprogstimulerings
gruppen
Midtskolen,
Jyderup
afd. Sofiendal
Skoletjenesten
12 kvm.
214
216
Hjørring
Kommune
3F
217
CSU-Holbæk
212
213
Kalundborg
Kommune
211
Æstetisk Læring
Fjordskolen,
Lysholm
Læringshuset
Lyngby-Taarbæk
Ibis
218
210
Kultur- &
Skoletjenesten
Midt- og
Vestsjælland
Køge
Kommune
219
220
12 kvm.
221 222
Vidensbrønden
16 kvm.
209
200
207
Peder Syv
Skolen
201
206
Ruds Vedby
Skole
202
203
46 Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København
204
205
Kongevejens
Skole
208
Hal
A: Udstillingen
Læringsfestivalen 2014
1 mtr.
Bella Center
bigini 02.12.2013
56 mtr.
10 mtr.
A2
14,5 mtr.
15
10 x 1,5
14,5 mtr.
48
Dansk Sang
Audio Visuelt Centrum
21 kvm.
67
SPF / Alrune
21 kvm.
68
FIF Marketing
18 kvm.
A3
96
Wellness Nordic
12 kvm.
12 kvm.
130
122
Dansk Vand- og
Spildevandsforening
Bibelselskabet
18 kvm.
11,5 mtr.
12 kvm.
Forum /
Høst & Søn /
Rosinante&Co
8 kvm.
63 mtr.
Jensens
Kurser
Sex & Samfund
ConDidact A/S
15 kvm.
14
47
3 kvm.
3 kvm.
16
Psykiatrifonden
6 kvm.
20 kvm.
Regneregler.dk
6 kvm.
50
53
Filmkompagniet
70
54
WebFilter
Schur
18
12
51
Sproggren
4 kvm.
6 kvm.
44
55
52
72
Nyt Dansk
Litteraturselskab
Systemtech
19
43
6 kvm.
10
Danviden
6 kvm.
118
99
125
AlfA Travel
91
4 kvm.
73
Indgang
E nord
Øverst oppe
6 kvm.
6 kvm.
6 kvm.
127
126
Ji sport A/S
6 kvm.
117
Se Lyden
2 kvm.
100
4 kvm.
42
Forlaget
Elysion
9 kvm.
NNTV
12 kvm.
92
Grammatiklige-til
6 kvm.
119
12 kvm.
6 kvm.
132
128
English Center
GeGe
36 kvm.
4 kvm.
8 kvm.
12 kvm.
124
idemager
riget.dk
Fagbladet
Folkeskolen
Danmarks
Lærerforening
12 kvm.
120
Copydan
Tekst & Node
Wizkids
6 kvm.
MV-Nordic
11
93
71
4 kvm.
98
129
Forlaget
Åløkke
Glæde & Børn
6 kvm.
131
6 kvm.
123
121
Dialoogle
6 kvm.
Folkekirkens
Skoletjeneste
DR
6 kvm.
4 kvm.
Ondisplay
6 kvm.
6 kvm.
45
A/S Søren
Frederiksen
6 kvm.
6 kvm.
97
Lær med stil
6 kvm.
6 kvm.
6 kvm.
94
6 kvm.
Marie Kronquist
Alvilda
docendo
Oplysnings
center
om den
3. verden
TUR Forlag
66
Klassetrivsel
6 kvm.
17
13
2 kvm.69 2 kvm. 95
4 kvm.
UCC
12 kvm.
12 kvm.
Bogstav
musikanterne
Forlaget
YOUCAN
2 kvm. 49
46
Haase
2 kvm.
Lærer
kalenderen
Turbine
18 kvm.
Friluftsrådet
12 kvm.
12 kvm.
Unge for
Menneskeret
tigheder
Solutors, KMD, Microsoft, Lenovo
MikroGraf as
41
20
90
DJEEO APS
AV CENTER
18 kvm.
36 kvm.
6 kvm.
49 kvm.
6 kvm.
133
7 kvm.
BIC NORDIC AB
9
12 kvm.
2 kvm.
21
2 kvm.
22
74
56
116
101
89
Dansk Psyk.
Forlag
40
39
Højt Begavede
Alinea
119 kvm.
15 kvm.
ViggoNet Aps
Salaam Film &
Dialog
6 kvm.
DBC as
11,5 mtr.
134
12 kvm.
7 x 17
Meloni
3 kvm.
23
Børn og
Stoffer
37
24
8
15 kvm.
12 kvm.
4 kvm.
38
6 kvm.
Protac A/S
Forlaget
Matematik
Forlaget
Pamfilius
Lindhardt og
Ringhof
Ungdomsuddannelse
64
Gifted
Children
6 kvm.
Forlaget
Sprogbøger
57
25
12 kvm.
58
Villeby
Itplan A/S
16 kvm.
12 kvm.
Dansk
Folkehjælp
TRESS AS
18 kvm.
18 kvm.
6 kvm.
6 kvm.
114
104
62
100 kvm.
6 kvm.
6 kvm.
113
105
76
5 kvm.
12 kvm.
12 kvm.
112
IT Center Nord
59
35
9 kvm.
9 kvm.
61
86
27
Forlaget
Mindspace
136
Pirana
Nova Nordic A/S
Rådet for Sikker Trafik
Gyldendal
Serious Games
Interactive
Dansk Institut for
Internationale Studier
88
26
Cooperativ
Learning
103
12 kvm.
12 kvm.
135
4 kvm.
Comfort
Audio
AVU-Medier
ScanDis A/S
115
Klingbjerg
CFU-Danmark
36
itslearning
12 kvm.
6 kvm.
102
63
12 kvm.
Solutors
Creaza AS
6 kvm.
75
12 kvm.
A.W.FaberCastell
Nordic
6 kvm.
Tegnerne
33 kvm.
5,5 x 6 mtr.
11,5mtr.
106
87
1 kvm.
Karakternet /
Netprotokollen
9 kvm.
7
Alfabeta
8 kvm.
Red Barnet
12 kvm.
28
Kræftens
Bekæmpelse
12 kvm.
6
Clio Online
12 kvm.
9 kvm.
85
77
Erhvervsskolernes
Forlag
36 kvm.
33
SPOT ON
Meebook
9 kvm.
18 kvm.
107
111
12 kvm.
12 kvm.
Nordisk Skoletavle Fabrik A/S
SkoleSkyen
Skolekontakten
/ Coop
Ris & Ros
12 kvm.
29
PodConsult
Bureau 2000
12 kvm.
34
Landbrug &
Fødevarer
10 kvm.
110
84
78
NTS
60
Gentofte
Bibliotekerne
10 x 1,5
3 kvm.
30
A
Dansklærerforeningen /
Systime
31
Brain-Power.dk
6 kvm.
6 kvm.
18 kvm.
32
108
Dafolo
B
C
83
79
DigTea Aps
18 kvm.
D
Fonden for
Entreprenørskab
Young
Enterprise
UCSJ
30 kvm.
12 kvm.
109
12 kvm.
137
E
10,5 mtr.
GO
Film & Formidling
6 kvm.
A1
10 mtr.
5
Open
Company
6 kvm.
4
Hogrefe
Psykologisk
Forlag
9 kvm.
Ordbogen A/S
3
2
14 mtr.
24 kvm.
Skole i 200 år
6 kvm.
1
@ventures /
VidenCenter
6 kvm.
80
20 kvm.
HippoMini
Undervisnings
ministeriet
18 kvm.
12 kvm.
81
14 mtr.
138
82
6 mtr.
Danmarks Læringsfestival, 25.-26. marts 2014, Bella Center, København 47
MADE
FOR
YOU
SKRÆDDERSYET TIL DIG
VI OPDATERER ORDBØGERNE FRA DAG TIL
DAG MED ORD OG VENDINGER FORESLÅET
AF VORES BRUGERE. BRUG OS.
Ordbogen