Vedtægter Ilshøj M5 Erhverv I/S

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 1 2 4 - H l d ,
(I København kvarter)
H o r n e
m . f l . Stempel:
~ T e r
b
r
Jj o kr.
Akt: Skab Q
øre
nr. 95
(udfyldes af dommerkontoret)
Q
&
eller (i de sønderjydske lands-
sr
J
i
*h)M.ogbl.ia»jbog*,. Hirtshals sogn.
Købers
}
Kreditors /
art. nr., ejerlav, sogn.
Anmelder:
Gade og hus nr.:
ADVOKAT
BENT HALBYE
«> €\ q
O <i é
9850 HIRTSHALS
* 18.APR.1372
P Å T E G N I N G
på kontrakt mellem Hirtshals Fjernvarme og ejere og brugere af
matr.nr. 124md, m.fl., Horne og Terp byer, Hirtshals sogn, tinglyst
f.g. lo/6-67. ""#3
Nærværende kontrakt bedes endvidere tinglyst på nedennævnte ejendomme:
matr.nr. 124uy
N.O. Hausgaard
4279
matr.nr. 124alh
Kurt Christiansen
4282
matr.nr. 124ags
Preben Jensen
4283
Nærværende kontrakt bedes endvidere tinglyst, på nedennævnte ejendomme:
matr.nr. 17æ
- iflg. fuldmagt fra Carl Jensen: Karen Jensen
4266
Nærværende kontrakt bedes endvidere tinglyst f.s.v. angår nedennævnte ejendomer Hirtshals Kommune:
matr.nr. 124aov
Jacob Olesen
Melgaard Pedersen
4281
Indført 1 d a g b o g e n for
retfen i Hjørring
den
18, 04. 72
5 stemplede kontrakter forevist.
Generalfuldmagt fra Carl Chr. Jensen til Karen Jensen
forevist. '
Hi" Haagea ffv
( L.S.) /
Genpartens
Dommeren i
Jensen & Kjeldskov A/S, København
ighed bekræftes.
rmø>dea 1 8 - k - 1972.
Ejerlav
Matr. nr.
(Ejerl. nr.)
Horne by,
Akt:
Hirtshals
(^J
nr. ^ S " .
124ahc
Købers/Kreditors bopæl
Stempel kr.
Afgift
ki\
kr.
Gade og
hus nr.
skab
(Udfyldes af tinglysningskontoret)
-
Islandsgade 7
9 8 50 H i r t s h a l s
Anmelder: (Navn, adr. og tlf.)
ADVOKATFIRMAET
ALLAN MOSE BALTSERSEN
N. C. Jensensgade 1
9850 Hirtshals
Tlf.: 98 94 18 00
px
oMsfe
Dato:
lQ.o>.
x
2.4.1.1995
% W W - fc38*
AFLYS
K V I T T E R I N G
Undertegnede Hirtshals Fjernvarme A.m.b.a., Søndergade, Hirtshals
kvitterer herved til aflysning i tingbogen overenskomst med Hirtshals Fjernvarme tinglyst på ejendommen beliggende:
Islandsgade 7, matr. nr. 124 ahc, Horne BY, Hirtshals.
AFLYST
Hirtshals, den 24. januar 1995
Hirtshals Fjernvarme A.m.b.a.
v/bestyrelsen
Arno Grøtrtrcm~d"~~5ndersen
Erik Rist/øj
'føyJør,
kjødt
Hans Brønnum
^^CT^P
Petersen
Poul W i n t h e r
Matr:
~,*facob
124 AHC .
Horne B y .
Hirtshals
Retten i :
r t den
:
under n r . :
Hjørring
31.01.1995
4056
^ e Christensen, as s .
Pedersen
Knud Damgaard
Ejerlav H o r n e b y ,
Matr. nr.
(Ejerl. nr.) 17 æ.
Akt:
Hirtshals
Q. nr°\S.
Købers/Kreditors bopæl
Stempel kr.
Afgift
kr.
G a d e og
hus nr.
skab
(Udfyldes af tinglysningskontoret)
kr.
Højersgade 1
9850 Hirtshals
Q_
Anmelder: (Navn, adr. og tlf.)
ADVOKATFIRMAET
(pet QUdt
ALLAN MOSE BALTSERSEN
N. C. Jenssnsgade 1
9850 Hirtshals
Tlf.: 98 94 18 00
Dato:
\.^. V*A<
24.1.1995
v?[r?z us 5
' *
AFLYST
K V I T T E R I N G
Undertegnede Hirtshals Fjernvarme A.m.b.a., Søndergade, Hirtshals
kvitterer herved til aflysning i tingbogen overenskomst med Hirtshals Fjernvarme tinglyst på ejendommen beliggende:
Højersgade 1, matr.nr. 17 æ, Horne By, Hirtshals.
Hirtshals, den 24. januar 1995
Hirtshals Fjernvarme A.m.b.a.
v/bestyrelsen
AFLYST
Uf^h
Arne
Andersen
kjødt Petersen.
Matr:
aA^pag/tf
Erik Rishrøj
Poul Winther
17 /E .
Horne By, Hirtshals
Retten i : Hjørring
[ørt den
: 31.01.1995
Lyst under nr.: 4057
Jytte Christensen, ass.
>b Pedersen