Se stillingsopslaget her.

Praktiske oplysninger
Alder
For at deltage skal man være fyldt 18 år.
Deltagerbetaling:
Kr. 200,- pr. uge.
I prisen er inkluderet alle materialer, overlevelsestur og
fri træning i Jyden i hele kursusperioden
Aktivering:
Aktiveringsberettigede skal henvende sig hos Jobcentret.
Kursusperioder:
25.01.12 - 20.06.12 (ferie i uge 8)
15.08.12 - 19.12.12
23.01.13 - 19.06.13 (ferie i uge 8)
Informationsmøder:
22.05.12, Kl. 18.00 - 20.00
20.11.12, Kl. 18.00 - 20.00
21.05.13, Kl. 18.00 - 20.00
AOF Nord Daghøjskolen
Mylius Erichsens Vej 1, 9210 Aalborg SØ
www.forskolen.dk
Kursussted:
AOF Nord Daghøjskolen
Mylius Erichsens Vej 1, 9210 Aalborg SØ
Tlf: 72 13 23 02
AOF Nord
Daghøjskolen
Mylius Erichsens Vej 1
9210 Aalborg SØ
tlf.: 72 13 23 02
Kontaktperson:
Ingelise Svanborg, Tlf.: 72 13 23 72
E-mail: [email protected]
AOF Syd
Nørretorv 3
6200 Aabenraa
tlf.: 74 62 24 23
AOF - Job og Uddannelse Ballerup
Telegrafvej 5 A
2750 Ballerup
tlf.: 72 40 15 45
AOF Daghøjskolen Århus
Søren Frichs Vej 36A
8230 Åbyhøj
tlf.: 86 15 02 88
www.forskolen.dk
FORSKOLEN
TIL POLITET - ET GODT STED AT STARTE
Forskolen
- er for unge med dansk eller anden etnisk baggrund
- forbereder til et liv i uniform, f.eks. inden for politiet
Vil du gerne være med til at
- skabe og opretholde ro og orden
- forebygge kriminalitet
- gøre en aktiv indsats i det danske samfund
Og er du
- fysisk og psykisk robust
- i besiddelse af social forståelse og tolerance
- stabil og velmotiveret
Så er Forskolen noget for dig.
Her kan du forberede dig til politiets optagelsesprøver i:
• Dansk og engelsk
• Den fysiske prøve
• Samarbejdsøvelsen
• Den afsluttende samtale
Forskolen giver dig mulighed for at få de redskaber, der
skal til for at klare prøverne.
Dokumentation:
Vi har 8½ års erfaring med FORSKOLEN.
Af de kursister,der har søgt ind på politiskolen,
- har 90 % bestået den skriftlige prøve
- har 98 % bestået den fysiske prøve
- er 59 % blevet optaget på politiskolen
Af de der søger, UDEN at have gået på FORSKOLEN, kommer
ca. 16% ind.
Mail fra tidligere deltagere Henrik, Jeppe, Thomas og Martin:
»Endnu engang tak for opholdet hos jer på Forskolen. Hvis det
ikke havde været for jeres indsats, var vi nok ikke kommet så
langt!«
Der er fri træning i Jyden i hele kursusperioden
For at forberede deltagerne til prøverne
indgår følgende elementer i undervisningen:
Prøven i dansk:
• Dansk grammatik
• Notatteknik
• Læseteknik
• Skriftlig fremstilling
• Case-teknik
• Samfundsfaglig temaforståelse og argumentation
• Statistik
• Problemorienteret projektarbejde
Prøven i engelsk:
• Engelsk grammatik
• Træning i skriftlig fremstilling
• Læseforståelse
• Træning i samtalefærdighed og mundtlig fremstilling
• Viden om sprogbrug, kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande
Fysisk træning:
• Konditionstræning
• Styrketræning
• Opbygning af udholdenhed
• Forebyggelse af skader.
Der er ernæringsvejledning i relation til træningen.
Træningen varetages af politibetjente, der er tilknyttet som instruktører.
Samarbejdsøvelsen
For at forberede deltagerne til samarbejdsprøven arbejdes der med følgende personlige
kompetencer:
• Initiativ
• Overblik
• Selvstændighed
• Social adfærd
• Kommunikation
I forløbet indgår desuden
• En »overlevelsestur«, hvor der er politibetjente tilknyttet som instruktører på turen.
• Besøg på den lokale politistation
• Besøg i Retten
• Besøg i Aalborg Arrest
Der undervises 30 timer om ugen.
Der er mulighed for at arrangere Bassinprøve