Lokomotivfører

Gaster søges
2014
Sejlcenter Viborg
FDF Sejlcenter Viborg søger nye gaster
FDF Sejlcenter Viborg søger drenge og piger i alderen fra 10 år +,
som har lyst til at sejle og indgå på Gastehold 2014
Som gast vil du lære at:






Færdes sikkert til søs
Binde knob og kunne sømandsudtryk
Sejle Meginjolle
Indgå i besætningen på en følgebåd
Være gast ombord på større sejlskib
Være en del af et tæt fælleskab
Du får udleveret


Sømandsbog til notering af sejltid og færdigheder.
FDF redningsvest, som er CE godkendt og i passende størrelse.
Medbring selv personligt grej som

Regntøj

Gummisko

Varmt tøj

Sovepoe m.v. når vi er på togt.
Praktiske oplysninger
Tid
Gastehold 14 starter torsdag den 1. maj fra kl. 19,00 til 21,00.
Denne aften må du gerne tage din far og mor med. Herefter sejles på torsdage (bortset fra ferieperioder) frem til efterårsferien.
Der mødes i FDF uniform og praktisk tøj til vejret.
Sted
FDFs Flådebase, Nørresøvej 11, Viborg.
Pris
De første to gange er gratis. Herefter betales kontingent kr. 650,
- for deltagelse i hele sæsonen. Er du i forvejen medlem af en
FDF kreds i Viborg er prisen kun kr.350,-.
Kontingentet overføres til konto 9255 2675800203 mærket
”Kontingent”.
For deltagelse i stævner og togter betales særskilt deltagerpris.
Tilmelding
Udfyld blanketten på næste side og aflever den en sejleraften til
en af instruktørerne.
Bankoverfør kontingentbeløb til Sejlcentrets konto (se ovenfor).
Sejlplan 2014
Mødeaftener kl. 19.00-21.00
Torsdage i forsommeren: 1/5, 8/5, 22/5, 5/6, 12/6, 19/6 og 26/6.
Torsdage i eftersommeren: 14/8, 28/8, 4/9, 11/9, 18/9 og 25/9.
Teoriaftener 2/10 og 9/10.
Togter
Bededagstogt med Jens Krogh 15.-18. maj
Stormeginstævne 29. maj - 1. juni
Sommertogt 26. juli til 2.august for væbnere og seniorer
VM for sjægter 16.-18.august eller Meginstævne 23-25 august.
2
FDF Sejlcenter Viborg søger nye gaster
Instruktører team
FDF Viborg 1. kreds Ole Nagel
Benjamin Rosenkilde
Bo Jokumsen
FDF Overlund
Ejner Bank Andreasen
Karen Margrethe Søgaard
Henrik Nicolaisen
Bliv uddannet sejler
Gennemførte dele i gasteuddannelsen giver ”mærker” til din FDF uniform.
Gasteuddannelsen træner dig til Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis for Fritidssejlere.
Nærmere oplysninger
Hjemmeside: fdf.viborgsiden.dk/sejlads
Henrik Nicolaisen
Nørresøvej 11
8800 Viborg
Tlf. 41 60 45 80
E-mail: [email protected]
Ole Nagel
Kommenvej 16
8800 Viborg
Tlf. 30 27 02 96
E-mail: [email protected]
Ps. Såfremt deltagerantallet overstiger 16, vil
sejlads for de yngste
blive torsdage fra kl.
16.30 til 18.00.
- eller kom sammen med dine forældre en torsdag kl. 19 til Nørresøvej 11 og få en prøvetur.
Klip …………………………………………………………………………………………………….
Navn:____________________________________________________________
Gade/vej:_______________________________________
Postnr:____________________
By:__________________________________
Tlf._______________________
E-mail:____________________
_____Medlem af FDF i kreds:________________________________
_____Endnu ikke medlem af FDF
Fødselsdato og år__________________
3
3
FDF Sejlcenter Viborg søger nye gaster
1. Eskadre består af 14 kanoer til sejlads i søer og åer. Kanotrailere, veste og udstyr.
2. Eskadre består af sejlbåde - tre megins og
en stor-megin, til sejlads på søer, indre farvande og i udlandet. Trailere, veste og udstyr.
Flådebasen, Nørresøvej 11
Kanoer 1-14
Høgen
På togt med store FDF skibe
4
3. Eskadre består af to ledsagefartøjer. En lille RIB til søer og en stor RIB til fjorde og
kystnære områder. Trailere, veste og specialudstyr til sø-redning.
Ella, Røskva og Tjalfe
Ørnen
Freja
Sommertogt
Sejlcenteret, Nørremøllevej 120