Aqua-Seal® RoyalMat

Ask
Ask (Fraxinus excelsior) vokser især på
næringsrig, fugtig jord, i skove og krat
og omkring bebyggelser. Træet kan
blive 40 m højt.
Skudbygningen er præget af, at blade­ne, og dermed sidegrenene, som regel
sidder overfor hinanden. Kronen er ret
åben og lader lyset passere ned til skovbunden, hvor der er en rig vegetation, ofte af buske.
Ask springer sent ud og er først helt udsprunget omkring 1. juni. Blomstringen finder sted
allerede før løvspring. Frugten er en nød med en
vinge, der er et effektivt spredningsredskab.
Olivenfamilien
Barken på det gamle træ er en typisk skorpebark med et netværk af smalle kamme.
Træet har mange anvendelser. Veddet er
hårdt og elastisk med tydelige årringe (er ringporet). Pga. dets lyse farve er det meget brugt
i møbelindustrien og til gulve. Dets elastiske
egenskaber gør det velegnet til værktøjsskafter.
De store kar i vårveddet gør veddet bøjeligt.
Denne egenskab anvendte vore forfædre ved
fremstillingen af hjulene til Dejbjerg-vognen
fra førromersk jernalder (2000 år f.Kr.).
Tidligere blev løvet anvendt som vinterfoder for
kreaturer, og derfor blev ask ofte plantet i nærheden af beboelser.