Tid til vækstregulering med Medax Top eller Terpal

Handleplan
Handleplan ved sygemeldinger
Handleplan
- hvis stressen rammer dine ansatte
Når en ansat rammes af stress eller anden stressrelateret
sygdom er det nyttigt at have en strategi og redskaber til at
kunne yde en tidlig indsats og rettidig omsorg.
Sparring og ideer til handleplaner
SIND Erhverv tilbyder gratis konsulenthjælp til udformning
af hensigtsmæssige handlingsplaner.
Al forskning konkluderer, at kontakt til arbejdspladsen
under sygemeldingen giver større chance for en hurtig
tilbagevending til arbejdet. Men det kræver, at arbejdspladsen har udarbejdet en handleplan, der kan sættes i gang
straks ved sygemeldingen.
En handleplan kan fx indeholde:
Om SIND Erhverv
• Indhold til fraværssamtalen
• Hvad kan vi tilbyde af hjælp, vejlederteam, psykolog,
etc.
• Hvordan agerer vi i forhold til den sygemeldte?
• Hvordan kan vi medvirke til at forebygge tilbagefald og
yderligere sygemelding?
• Hvordan sikrer vi en god tilbagevending til arbejdspladsen
Vi er et team af professionelle oplægsholdere og vejledere
med specialviden inden for arbejdsmarked, uddannelse,
jura og psykologi.
Vi er eksperter i at rekruttere frivillige med den faglige
relevante baggrund, og vi sætter en ære i at uddanne og
klæde de frivillige på til konkrete opgaver.
Til sammen udgør vi et stærkt team, der står klar til at
give din virksomhed et skub i den rigtige retning.
Andre produkter
Rettidig omsorg
Vores tilgang er at få virksomheder til selv at gribe bolden.
Vi tror på, at det vigtigste er at give ledere og medarbejdere kompetencer og ikke kun viden. I skal rustes bedre
til at tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø, og det vil vi
gerne hjælpe med.
En handleplan sikrer, at medarbejderen har ro og hjælp til
at komme sig, uden at miste kontakten til arbejdspladsen.
• Vejlederteam til stressramte
• Boost dit arbejdsmiljø
Læs mere på www. sinderhverv.dk
Kontakt
Kontakt os på 40 27 54 27 og få et uforpligtende besøg af
vores konsulenter eller send en mail til [email protected]
Stress skal løses i fællesskab